Vulnerability of forest ecosystems in boreal forests

Date: 1998-01-01 - 2002-12-31

Supervisor in IGSO PAS: Alicja Breymeyer

Contractors: Marek Degórski, Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon

Orderer institution: Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska

Go back