Human bioclimatology – research methods and their utilization for gaining better knowledge of Poland’s bioclimate

Date: 1993-01-01 - 1997-12-31

Supervisor: Teresa Kozłowska-Szczęsna

Contractors: Anna Beata Adamczyk, Krzysztof Błażejczyk

No.: 6P 202 032 06

(project własny)

Go back