Funkcje metropolitalne Warszawy w latach 1990-2000. Współzależność pozycji w systemie miast Europy Środkowej

Date: 2002-01-01 - 2004-12-31

Supervisor: Grzegorz Węcławowicz

Contractors: Ewa Korcelli-Olejniczak

(project promotorski)

Go back