Report on the state and conditions for planning works in gminas as of the end of 2008

Date: 2010-03-01 - 2010-06-30

Supervisor: Przemysław Śleszyński

Contractors: Tomasz Komornicki, Marcin Stępniak, Beata Zielińska

Orderer institution: Ministerstwo Infrastruktury

Analiza stanu prac planistycznych w gminach, tj. posiadania przez gminy i aktualizacji studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, sporządzania, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji lokalizacyjnych. Raport powstaje co roku na podstawie danych zbieranych przez Główny Urząd Statystyczny.

Publications

Books, reports

Go back