Intermodal transportation accessibility indicator for the area of Poland

Date: 2011-10-27

Supervisor: Tomasz Komornicki

Contractors: Wojciech Pomianowski, Piotr Rosik, Marcin Stępniak, Przemysław Śleszyński, Piotr Siłka

Orderer institution: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Projekt zrealizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Publications

Abstracts, reviews, notes

Go back