PEOPLE


Prof. Adam Kotarba
Department of Geoenvironmental Research
Office -
Phone +48 124224085
E-mail

Education

 • 1959 – 1964 – Master degree studies: Jagiellonian University, Faculty of Biology and Earth Sciences (master’s thesis entitled Grikes in the Tatras)

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN), since 1954.

 • 1971 – PhD in geographical sciences in the filed of physical geography (doctoral dissertation entitled Surface chemical denudation in the calcareous dolomitic Western Tatras)
 • 1976 - habilitation (post-doctoral degree) in Earth Sciences in the field of geomorphology (post-doctoral habilitation dissertation entitled Contemporary modeling of carbonate high-mountain slopes)
 • 1992 professor of Earth Sciences

Research interests

 • Geomorphology of mountain areas

Positions held and membership

Other activities

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

 • Kotarba Adam, Borowiec Władysław: Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. T.1. Nauki o Ziemi. Zakopane-Kraków: Wydaw. Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2006 - 144 s.

Articles, chapters, papers and others

 • Kędzia Stanisław, Kotarba Adam: The Little Ice Age in the Tatra Mountains. - Cuadernos de Investigación Geográfica 2018, 44, 1 - s. 47-67.
 • Kotarba Adam: Abiotic nature of the Tatra Mountains: A new cartographic picture. - Geographia Polonica 2016, 89, 1 - s. 117-121.
 • Kotarba Adam: Przemiany rzeźby gór wysokich współcześnie nie zlodowaconych. [w]: Wierchy wołają. Red. Janusz Konieczniak, Joanna Pociask-Karteczka. Kraków: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2016 - s. 229-240.
 • Kotarba Adam: Rzeźba i współczesne procesy rzeźbotwórcze. [w]: Morskie Oko - przyroda i człowiek. Red. Adam Choiński, Joanna Pociask-Karteczka. Zakopane: Wydawnictwo Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2014 - s. 158-169.
 • Kotarba Adam: Rzeźba systemu dolinnego Suchej Wody i Pańszczycy w Tatrach. [w]: Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego współczesne przemiany. Red. Zofia Rączkowska, Adam Kotarba. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 15-33 (Prace Geograficzne; 239)
 • Kotarba Adam, Rączkowska Zofia: Wprowadzenie. [w]: Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego współczesne przemiany. Red. Zofia Rączkowska, Adam Kotarba. Warszawa: PAN IGiPZ, 2013 - s. 7-10 (Prace Geograficzne; 239)
 • Kotarba Adam, Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Blotiźiar Martin: Recent debris flows in the Tatra Mountains. [w]: Geomorphological impacts of extreme weather. Case studies from Central and eastern Europe. Red. Denes Loczy. Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer, 2013 - s. 221-236 (Springer Geography)
 • Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Fidelus Joanna, Kłapyta Piotr, Kotarba Adam, Płaczkowska Eliza: The Tatra Mts. high-mountain system. - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2013, 13, 1 - s. 99-130.
 • Loczy Denes, Stankoviansky Milos, Kotarba Adam: Introduction. [w]: Recent landform evolution: the Carpatho-Balcan-Dinaric region. Eds. Denes Loczy, Milos Stankowiansky, Adam Kotarba. Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer, 2012 - XVII - XXI. (Springer Geography)
 • Loczy Denes, Stankoviansky Milos, Kotarba Adam: Conclusions. [w]: Recent landform evolution: the Carpatho-Balcan-Dinaric region. Eds. Denes Loczy, Milos Stankowiansky, Adam Kotarba. Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer, 2012 - s. 445-451 (Springer Geography)
 • Kotarba Adam, Rączkowska Zofia: Excursion day in High Tatra Mountains: Kasprowy Wierch - Hala Gąsienicowa. [w]: Sedimentary fluxes dynamics in the changing mountain and polar environment - monitoring, record & consequences. International Association of Geomorphologists, Working Group on Sediment Budgets in Cold Environment SEDIBUD 6th Workshop, Zakopane - Poland, 3-11 September 2011. Eds. Grzegorz Rachlewicz, Achim A. Beylich, Zbigniew Zwoliński. Zakopane: [b.w.], 2011 - s. 68-90.
 • Kotarba Adam, Długosz Michał: Alpine cliff evolution and debris flow activity in the High Tatra Mountains. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2010, 44 - s. 35-47.
 • Kotarba Adam, Migoń Piotr: Góry wysokie a góry średnie Europy - spojrzenie geomorfologa. - Czas. Geogr. 2010, 81, z. 1-2 - s. 3-19.
 • Kotarba Adam: Progress in geomorphological research in the Tatra Mountains using geophysical methods. - Probl. Geogr. 2009, nr 2/3.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Dec Jerzy, Kotarba Adam, Ślósarczyk Ryszard: Glacial trough and sediment infill of the Biała Woda Valley (The High Tatra Mts.) using geophysical and geomorphological methods. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2008, 42 - s. 75-108.
 • Kotarba Adam: Geomorphic activity of debris flows in the Tatra Mts and in other European mountains. - Geographia Polonica 2007, 80, 2 - s. 137-150.
 • Kotarba Adam: Lodowce gruzowe i wały niwalne - efekt późnoglacjalnej ewolucji rzeźby Tatr. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.2 - s. 199-213.
 • Kotarba Adam: Extreme geomorphic events in the High Tatras during the Little Ice Age. [w]: Du continent au bassin versant. Theories et pratiques en geographie physique. Hommage au Professeur Alain Godard. Sous la direction de Marie-Francoise Andre, Samuel Etinne, Yannick Lageat, Charles Le Coeur, Denis Mercier. Clermont-Ferrand: Presses Universitaires Blaise-Pascal, 2007 - s. 325-334.
 • Kotarba Adam: Współczesne przemiany rzeźby Tatr i innych wysokich gór Europy pod wpływem spływów gruzowych. [w]: Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. T.1. Nauki o Ziemi. Red. Adam Kotarba, Władysław Borowiec. Zakopane-Kraków: Wydaw. Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2006 - s. 39-45.
 • Kotarba Adam: The Little Ice Age in the High Tatra Mountains. - Studia Quater. 2006, 23 - s. 47-53.
 • Kotarba Adam, Starkel Leszek: The geological and geomorphological background to present-day environmental changes in Poland. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 13-29.
 • Mościcki Jerzy, Kotarba Adam, Kędzia Stanisław: Glacial erosion in the Abisko Mountains: Kaerkevagge and Vassivagge, Northern Sweden. - Geogr. Ann. Ser.A 2006, 88, nr 2 - s. 151-163.
 • Kotarba Adam: Geomorphic processes and vegetation pattern changes case study in the Zelene Pleso valley, High Tatra, Slovakia. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2005, 39 - s. 39-48.
 • Kotarba Adam: Mała epoka lodowa w Tatrach Wysokich. [w]: Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Red. Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Jolanta Święchowicz. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 226-230.
 • Kotarba Adam: Holoceńskie przemiany środowiska przyrodniczego Tatr Wysokich. [w]: Przyroda - Człowiek - Bóg. Ojcu docentowi dr hab. Ludwikowi Kaszowskiemu w 65. rocznicę urodzin. Red. Bogdana Izmaiłow. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2004 - s. 57-67.
 • Kotarba Adam: Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr Wysokich w ostatnich 400 latach. [w]: Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Janowi Szupryczyńskiemu w 70. rocznicę urodzin. Materiały z Sympozjum: Toruń, 21-22 października 2004 r. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 79-81 (Dokumentacja Geograficzna; 31)
 • Kotarba Adam: Zdarzenia geomorfologiczne w Tatrach Wysokich podczas małej epoki lodowej. [w]: Rola małej epoki lodowej w przekształcaniu środowiska przyrodniczego Tatr. Red. Adam Kotarba. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 9-55 (Prace Geograficzne; 197)
 • Kędzia Stanisław, Kotarba Adam, Mościcki Jerzy: Lodowiec gruzowy nad Wielkim Hińczowym Stawem w Tatrach Słowackich. Wyniki wstępnych badań terenowych. [w]: XXX Międzynarodowe Sympozjum Polarne, Gdynia, 23-25 września 2004. Streszczenia wystąpień. Red. Anna Styszyńska, Andrzej A. Marsz. Gdynia: Katedra Meteorologii i Oceanografii Nautycznej AM, 2004 - s. 79-82.
 • Kędzia Stanisław, Kotarba Adam, Mościcki Jerzy: Lodowiec gruzowy nad Wielkim Hińczowym Stawem w Tatrach Słowackich - wyniki wstępnych badań termicznych. [w]: XXX Międzynarodowe Sympozjum Polarne. Red. Anna Styszyńska, Andrzej A. Marsz. Gdynia: Akademia Morska, 2004 - s. 167-177 (Polish Polar Studies)
 • Łokas Edyta, Klimek Kazimierz, Kotarba Adam, Wachniew Przemysław, Ostachowicz Beata: Sediments of lakes, ponds, and floodplains as archives of environmental changes using 210Pb. - Ber. Inst. Erdwiss. K.-F.-Univ. Graz 2004, 8 - s. 88-90.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Bravard Jean-Paul, Chardon Michel, Jomelli Vincent, Kędzia Stanisław, Kotarba Adam, Pech Pierre, Rączkowska Zofia: High-mountain valley floors evolution during recession of Alpine glaciers in the Massif des Ecrins, France. - Geographia Polonica 2003, 76, 2 - s. 65-87.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam, Dec Jerzy, Ślósarczyk Ryszard: Geomorfologiczne poznanie Tatr w świetle badań geofizycznych. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.4 - s. 509-523.
 • Pech P., Jomelli V., Baumgart-Kotarba M., Bravard J.P., Chardon M., Jacob N., Kędzia S., Kotarba A., Rączkowska Z., Tsao C.: A lichenometric growth curve in the French Alps: Ailefroide and Venon valleys; Massif des Ecrins. - Geodinam. Acta 2003, 16, nr 2-6 - s. 187-193.
 • Pech Pierre, Jomelli Vincent, Baumgart-Kotarba Maria, Chardon Michel, Jacob Nicolas, Kędzia Stanisław, Kotarba Adam, Rączkowska Zofia, Tsao Cecile: A lichenometric growth curve in the French Alps: Ailefroide and Venon valleys; Massif des Ecrins. - Geodinamica Acta 2003, 16 - s. 187-193.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam: Deglaciation in the High Tatra Mountains (Biała and Sucha Woda Valleys as example). - Geol. Carpath. 2002, 53, spec. issue - s. 26-28.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam: Recesja lodowców późnowuermskich w Dolinach Suchej Wody i Pańszczycy w Tatrach Wysokich. - Spraw. Czynn. Pos. PAU 2001 (dr.2002), 65 - s. 172-175.
 • Kotarba Adam: Współczesne przemiany przyrody nieożywionej w Tatrzańskim Parku Narodowym. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. Red. Władysław Borowiec, Adam Kotarba, Andrzej Kownacki, Zbigniew Krzan, Zbigniew Mirek. Kraków-Zakopane: Wydaw. Instytutu Botaniki PAN, 2002 - s. 13-19.
 • Kotarba Adam, Mościcki Włodzimierz J.: Glacjalne i postglacjalne modelowanie gór strefy subarktycznej w północnej Szwecji. - Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN Krak. 2002, 46, z.1 - s. 269-271.
 • Kotarba Adam, Pech Pierre: The recent evolution of talus slopes in the High Tatra Mountains (with the Pańszczyca Valley as example). - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2002, 36 - s. 69-76.
 • Kotarba Adam, Rutkowski Jacek, Król Katarzyna: Zastosowanie młotka Schmidta do badania wietrzenia granitów tatrzańskich. [w]: VI Zjazd Geomorfologów Polskich. Środowiska górskie - ewolucja rzeźby. Jelenia Góra, 11-14 września 2002. Streszczenia referatów i posterów. Wrocław: UWr, 2002 - s. 79-80.
 • Kotarba Adam, Łokas Edyta, Wachniew Przemysław: 210Pb dating of Young Holocene sediments in high-mountains lakes of the Tatra Mountains. - Geochronometria 2002, 21 - s. 73-78.
 • Skiba Stefan, Kotarba Adam, Drewnik Marek: Przyroda nieożywiona i gleby w planie ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. Red. Władysław Borowiec, Adam Kotarba, Andrzej Kownacki, Zbigniew Krzan, Zbigniew Mirek. Kraków-Zakopane: Wydaw. Instytutu Botaniki PAN, 2002 - s. 305-309.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam: Deglaciation in the Sucha Woda and Pańszczyca valleys in the Polish High Tatras. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2001, 35 - s. 7-38.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam: Deglacjacja Doliny Suchej Wody w Tatrach Wysokich. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja. Red. Andrzej Karczewski, Zbigniew Zwoliński. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2001 - s. 73-84.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kędzia Stanisław, Kotarba Adam, Mościcki Jerzy: Geomorphological and geophysical studies in a subarctic environment of Kaerkevagge Valley, Abisko Mountains, Northern Sweden. - Bull. Pol. Acad. Sci. Earth Sci. 2001, 49, nr 2 - s. 123-135.
 • Kotarba Adam: Lichenometryczne oznaczanie wieku rzeźby wysokogórskiej. [w]: Między geografią a biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego. Zbiór prac. Tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu z okazji 80-lecia urodzin. Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 197-208 (Prace Geograficzne; 179)
 • Kotarba Adam, Hercman Helena, Dramis Francesco: On the age of Campo Imperatore glaciations, Gran Sasso Massif, central Italy. - Geogr. Fis. Dinam. Quatern. 2001, 24, nr 1 - s. 65-69.
 • Kotarba Adam: Osady czwartorzędowe doliny Białej Wody w Tatrach Wysokich w świetle interpretacji profilowań geofizycznych. [w]: Dorobek i pozycja polskiej geomorfologii u progu XXI wieku. V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Leon Andrzejewski, Paweł Molewski, Wojciech Wysota. Toruń: Wydaw. UMK, 2000 - s. 61-63.
 • Kotarba Adam: Perspektywy badań geomorfologii dynamicznej u progu trzeciego tysiąclecia. [w]: Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o ziemi i człowieku. Red. Bronisław Kortus, Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień. Kraków: IG UJ, 2000 - s. 213-216 (Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999; 5)
 • Kotarba Adam: Datowanie form rzeźby wysokogórskiej przy pomocy lichenometrii. - Spraw. z Pos. Komis. Nauk. PAN Krak. 2000, 44, z.1 - s. 203-205.
 • Kotarba Adam, Król Katarzyna, Rutkowski Jacek: Wietrzenie granitów tatrzanskich w świetle badań młotkiem Schmidta. - Spraw. z Pos. Komis. Nauk. PAN Krak. 2000, 42, z.2 - s. 142-144.
 • Bisci Carlo, Gentili Bernardino, Ciccacci Sirio, Dramis Francesco, Kotarba Adam: The extent of Pleistocene glaciations in the western part of the Campo Imperatore (Gran Sasso Massif, Central Italy). - Landform Anal. 1999, 2 - s. 37-43.
 • Kotarba Adam: Katastrofalne procesy erozyjne w Tatrach na przykładzie powodzi w lipcu 1997 roku. - Spraw. Czynn. Pos. PAU 1999, 63 - s. 44-46.
 • Kotarba Adam: Czy piętra morfogenetyczne w wysokich górach podlegały pionowym oscylacjom w holocenie?. [w]: Strefowość i piętrowość procesów w środowisku przyrodniczym późnego glacjału i holocenu. Sympozjum, Sosnowiec, 15-26 marca 1999. Oprac. Kazimierz. Klimek, Krystyna Kocel. Sosnowiec: Katedra Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzędu UŚ, 1999 - s. 43-46.
 • Kotarba Adam: Geomorphic effect of the catastrophic summer flood of 1997 in the Polish Tatra Mountains. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 1999, 33 - s. 101-115.
 • Kotarba Adam, Baumgart-Kotarba Maria: Problems of glaciation in High Tatra Mountains - Joseph Partsch synthesis in the light of current knowledge. [w]: Vergletscherungen in europaeischen Mittelgebirgen. Vortraege des Joseph Partsch Kolloquiums 1994. Ed. Andrzej Kostrzewski, Horst Hagendorn. Berlin: Gebrueder Borntraeger, 1999 - s. 19-31 (Zeitschrift fuer Geomorphologie N.F. Supplementband; 113)
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam: Wuermskie zdarzenia glacjalne na przykładzie polskich Tatr Wysokich. [w]: Główne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce. Stan aktualny i perspektywy. IV Zjazd Geomorfologów Polskich. Referaty i komunikaty. Red. Kazimierz Pękala. Lublin: Wydaw. UMCS, 1998 - s. 245-251.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam: Deglacjacja w Dolinie Białej Wody w Tatrach. [w]: Główne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce. Stan aktualny i perspektywy. IV Zjazd Geomorfologów Polskich. Referaty i komunikaty. Red. Kazimierz Pękala. Lublin: Wydaw. UMCS, 1998 - s. 253-255.
 • Kotarba Adam: Landscape ecology, human impact and extreme erosional events in the Tatra Mountains, Poland. - Ambio 1998, 27, nr 4 - s. 354-357.
 • Kotarba Adam: Morfogenetyczna rola opadów deszczowych w modelowaniu rzeźby Tatr podczas letniej powodzi w roku 1997. [w]: Z badań fizycznogeograficznych w Tatrach - III. Red. Adam Kotarba. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1998 - s. 9-23 (Dokumentacja Geograficzna; 12)
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam: Wuerm glaciation in the Biała Woda Valley, High Tatra Mountains. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 1997, 31 - s. 57-81.
 • Bisci C., Dramis F., Gentili B., Jaurand E., Kotarba Adam: Environmental conditions and Pleistocene glacition of Campo Imperatore, Gran Sasso. [w]: Geomorphology and Quaternary evolution of Central Italy. Torino: Comitato Glaciologico Italiano, 1997 - s. 90-92 (Supplementi di Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria; 3/2)
 • Kotarba Adam: Rola opadów deszczowych w modelowaniu rzeźby Tatr. - Spraw. z Pos. Komis. Nauk. PAN Kraków 1997, 41, z.2 - s. 219-221.
 • Kotarba Adam: Formation of high-mountain talus slopes related to debris-flow activity in the High-Tatra Mountains. - Permafrost Periglacial Process. 1997, 8 - s. 191-204.
 • Kotarba Adam, Baumgart-Kotarba Maria: Holocene debris-flow activity in the light of lacustrine sediment studies in the High Tatra Mountains, Poland. [w]: Rapid mass movement as a source of climatic evidence for the Holocene. Hrsg. Burkhard Frenzel et al. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, 1997 - s. 147-158 (Palaeoklimaforschung; 19)
 • Baumgart-Kotarba Maria, Dec Jerzy, Kotarba Adam, Ślósarczyk Ryszard: Cechy geomorfologiczne i sedymentologiczne misy jeziornej Morskiego Oka i górnej części Doliny Rybiego Potoku w świetle badan geofizycznych. [w]: Z badań fizycznogeograficznych w Tatrach - II. Red. Adam Kotarba. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1996 - s. 9-31 (Dokumentacja Geograficzna; 4)
 • Kotarba Adam: Monitoring środowiska wysokogórskiego. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowska Przyrodniczego. Monitoring geoekosystemów górskich. Szymbark 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Warszawa: PIOŚ, 1996 - s. 55-63 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Kotarba Adam: Osady jeziorne jako wskaźnik przemian środowiska naturalnego Tatr Wysokich. [w]: Z badań fizycznogeograficznych w Tatrach - II. Red. Adam Kotarba. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1996 - s. 33-47 (Dokumentacja Geograficzna; 4)
 • Kotarba Adam: The functioning of the geoecological system of the Tatra Mountains. [w]: Biodiversity conservation in transboundary proteced areas. Proceedings of an International Workshop, Bieszczady and Tatra National Parks, Poland, May 15-25, 1994. Ed. Alicja Breymeyer, Reginald Noble. Washington, DC: National Academy Press, 1996 - s. 128-134.
 • Kotarba Adam: Sedimentation rates in the High Tatra lakes during the holocene - geomorphic interpretation. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 1996, 30 - s. 51-61.
 • Kotarba Adam: Współczesne procesy rzeźbotwórcze. [w]: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego. Red. Zbigniew Mirek et al. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 1996 - s. 125-137 (Tatry i Podtatrze; 3)
 • Kotarba Adam, Kozarski Stefan, Starkel Leszek, Nowaczyk Bolesław: Issues in geomorphology. [w]: Contemporary problems of Polish geography. Ed. Zbyszko Chojnicki. Poznań: Bogucki Scientific Publishers, 1996 - s. 79-102.
 • Kotarba Adam, Krzemień Kazimierz: Rzeźba Tatr oraz jej postglacjalna ewolucja - stan i perspektywy badań geomorfologicznych. [w]: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. T.1. Nauki o Ziemi. Red. Adam Kotarba. Kraków: [b.w.], 1996 - s. 45-56.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam: High mountain environment of the Tatras in the period of Pleistocene and Holocene transition. [w]: The Pleistocene-Holocene transition (20-8 ka B.P.) in the area of Poland. Red. Barbara Manikowska. Łódź: ŁTN, 1995 - s. 37-51 (Biuletyn Peryglacjalny; 34)
 • Kotarba Adam: Rapid mass wasting over the last 500 years in the High Tatra Mountains. [w]: Late-Quaternary relief evolution and environment changes. Ed. Andrzej Kostrzewski. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 1995 - s. 177-183 (Quaestiones Geographicae. Special Issue; 4)
 • Kotarba Adam, Ślósarczyk Ryszard: Badania geomorfologiczno-geofizyczne w Tatrach. - Wierchy 1994 (dr.1995), 60 - s. 131-133.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam: Schyłek vistulianu i holocen w Tatrach Wysokich. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 December 1993. Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 33-40 (Conference Papers; 20)
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam, Obidowicz Andrzej: Kontrowersje datowań radiowęglowych i wyników badań palinologicznych na przykładzie osadów z Tatr Polskich. Gliwice: Wyd. PŚ, 1994 - s. 191-205 (Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej; 1229.) (Geochronometria; 10)
 • Dramis Francesco, Kotarba Adam: Geomorphological evidences of high mountain permafrost in Central Apennines. - Geogr. Fis. Dinam. Quat. 1994, 17 - s. 29-36.
 • Kotarba Adam: Geomorfologiczne skutki katastrofalnych letnich ulew w Tatrach Wysokich. - Acta UNC Geografia 1994, 27 - s. 21-34.
 • Kotarba Adam: Zapis małej epoki lodowej w osadach jeziornych Morskiego Oka w Tatrach Wysokich. - Studia geomorph. carpatho-balcan. 1993/1994, 27/28 - s. 63-69.
 • Kotarba Adam: Tendencies of debris slope evolution in the High Tatra Mountains. - Geographia Polonica 1988, 55 - s. 83-90.
 • Kotarba Adam: Granite hillslope morphology and present-day processes in semi-arid zone of Mongolia. - Geographia Polonica 1986, 52 - s. 125-134.

Editorial publications

 • Chrobak Anna, Kotarba Adam (red.): Nauka Tatrom. Tom 1. Nauki o Ziemi. Materiały V Konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 24-26 września 2015 roku. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - 190 s.
 • Rączkowska Zofia, Kotarba Adam (red.): Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego współczesne przemiany. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - 169 s. (Prace Geograficzne; 239)
 • Loczy Denes, Stankoviansky Milos, Kotarba Adam (eds.): Recent landform evolutiion: the Carpatho-Balcan-Dinaric region. Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer, 2012 - 460 s. (Springer Geography)
 • Rączkowska Zofia, Kotarba Adam: Landform evolution, climate change and man. Geographia Polonica Vol. 84, Special Issue Part 2. Warszawa: PAN IGiPZ, 2011 - 178 s.
 • Rączkowska Zofia, Kotarba Adam: Landform evolution and climate change. Paleogeographical approaches. Geographia Polonica Vol. 84, Special Issue Part 1. Warszawa: PAN IGiPZ, 2011 - 187 s.
 • Grodzińska Krystyna, Kotarba Adam: Wincenty Pol (1807-1872). W służbie nauki i narodu. Kraków: PAU, 2010 - 104 s. (Monografie; 20)
 • Kotarba Adam: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. T.1. Nauki o Ziemi. Materiały IV Konferencji "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 14-16 października 2010. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - 171 s.
 • Starkel Leszek, Kostrzewski Andrzej, Kotarba Adam, Krzemień Kazimierz: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - 400 s.
 • Kotarba Adam, Krzemień Kazimierz, Święchowicz Jolanta: Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - 560 s.
 • Kotarba Adam, Rączkowska Zofia: Wybrane problemy geomorfologii Karpat fliszowych. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - 108 s.
 • Kotarba Adam: Rola małej epoki lodowej w przekształcaniu środowiska przyrodniczego Tatr. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - 116 s. (Prace Geograficzne; 197)
 • Kotarba Adam: Holocene and Late Vistulian paleogeography and paleohydrology. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - 298 s. : 3 k. tabl. : fot. (Prace Geograficzne; 189)
 • Borowiec Władysław, Kotarba Adam, Kownacki Andrzej, Krzan Zbigniew, Mirek Zbigniew: Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. Kraków-Zakopane: Wydaw. Instytutu Botaniki PAN, 2002 - 447 s.
 • Kotarba Adam, Kozłowska Anna: Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1999 - 132 s. (Prace Geograficzne; 174)
 • Kotarba Adam: Z badań fizycznogeograficznych w Tatrach - III. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1998 - 67 s. (Dokumentacja Geograficzna; 12)
 • Kotarba Adam: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. T.1. Nauki o Ziemi. Kraków: [b.w.], 1996 - 193 s.
 • Kotarba Adam: Z badań fizycznogeograficznych w Tatrach - II. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1996 - 70 s. (Dokumentacja Geograficzna; 4)

Abstracts, reviews, notes

 • Kotarba Adam: Przedmowa. [w]: Nauka Tatrom. Tom I. Nauki o Ziemi. Materiały V Konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 24–26 września 2015 roku. Red. Anna Chrobak, Adam Kotarba. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 9.
 • Kotarba Adam: Rzeźba. [w]: Atlas Tatr. Przyroda nieożywiona. Red. Katarzyna Dąbrowska, Marcin Guzik. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2015 - s. 22.
 • Boltižiar Martin, Rączkowski Wojciech, Rączkowska Zofia, Kotarba Adam: Geomorfologická mapa Tatier 1:100 000. [w]: Geografia – skoromný príspevok na poznanie kraja i človenka zujímavého a mnohotvárneho. Zborník abstraktov. Eds. P. Barlík, F. Križan. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014 - s. 72-73.
 • Kotarba Adam, Rączkowska Zofia: Debris flows and relief evolution in the Tatra Mountains. [w]: Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume. Paris: [b.w.], 2013 - s. 1060.
 • Kotarba Adam: High-mountain slope dynamics recorded in lacustrine sediments of the High Tatra. [w]: Sedimentary fluxes dynamics in the changing mountain and polar environment - monitoring, record & consequences. International Association of Geomorphologists, Working Group on Sediment Budgets in Cold Environment SEDIBUD 6th Workshop, Zakopane - Poland, 3-11 September 2011. Eds. Grzegorz Rachlewicz, Achim A. Beylich, Zbigniew Zwoliński. Zakopane: [b.w.], 2011 - s. 35-36.
 • Kotarba Adam: Przedmowa. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. T.1. Nauki o Ziemi. Materiały IV Konferencji "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 14-16 października 2010. Red. Adam Kotarba. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 9.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam: Quaternary deposits of the Bielovodska Valley (Dolina Białki), High Tatra Mountains. [w]: Geomorfologicky sbornik 8. Proceedings of the conference State of Geomorphological Research in 2009m 15.-17. April 2009, Kasperske Hory, Czech Republic. Book of abstracts. Eds. Pavel Mentlik, Filip Hartvich. Plzen: Czech Association of Geomorphologsts etc., 2009 - s. 31.
 • Kotarba Adam: Przegląd geomorfologicznych i hydrologicznych zdarzeń ekstremalnych - Karpaty i ich przedpole. [w]: Ogólnopolskie Seminarium "Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce", Warszawa, 24-26 listopada 2008. Tom streszczeń i rozszerzonych streszczeń. Red. Jacek A. Jania, Joanna Szafraniec. Sosnowiec: UŚ WNoZ, 2009 - s. 62-63.
 • Kotarba Adam: Talus-related relict periglacial phenomena in the Tatra Mountains. [w]: Carpatho-Balcan-Dinaric Conference of Geomorphology 2007. Book of abstracts. Ed. Janos Kovacs, Gyoergy Varga, Istvan Peter Kovacs. Pecs: Institute of Geography. Faculty of Sciences. University of Pecs, 2007 - s. 38.
 • Mościcki Jerzy, Kotarba Adam: Geomorphological and geophysical studies on glacial erosion in the Abisko Mountains, Northern Sweden. - Annual Report 2007 - s. 103-106.
 • Kotarba Adam: Debris flows activity in the High Tatra Mountains and other European mountains. [w]: Stav geomorfologickych vyzkumu w roce 2006. Sbornik abstraktu z mezinarodniho seminare (Olomouc 10.-12.4.2006). Ed. Ales Letal, Irena Smolova. Olomouc: Univerzita Palackeho, 2006 - s. 34 (Geomorfologicky Sbornik; 5)
 • Kotarba Adam: Extreme rainfalls and debris flow hazard in the Tatra Mountains and other European mountains. [w]: Extreme hydrometeorological events in Poland and their impacts - European context. International Conference, Warsaw, Poland, 7-9 December 2006. Book of abstracts. Sosnowiec-Warszawa: Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, 2006 - s. 35-36.
 • Stankowiansky Milos, Kotarba Adam: Introduction. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2006, 40 - s. 5-6.
 • Kotarba Adam: Wprowadzenie. [w]: Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Red. Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Jolanta Święchowicz. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 11-12.
 • Kotarba Adam: Przedmowa. [w]: Rola małej epoki lodowej w przekształcaniu środowiska przyrodniczego Tatr. Red. Adam Kotarba. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 7 (Prace Geograficzne; 197)
 • Kotarba Adam, Niedźwiedź Tadeusz: Podsumowanie. [w]: Rola małej epoki lodowej w przekształcaniu środowiska przyrodniczego Tatr. Red. Adam Kotarba. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 115-116 (Prace Geograficzne; 197)
 • Kotarba Adam: Ekstremalne zdarzenia geomorfologiczne w Tatrach Wysokich wskaźnikiem przemian środowiska wysokogórskiego. [w]: IV Seminarium Geneza, Litologia i Stratygrafia Utworów Czwartorzędowych, dedykowane pamięci Profesora Bogumiła Krygowskiego, Poznań, 13-14 października 2003. Streszczenia. Red. Andrzej Kostrzewski. Poznań: Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii UAM, 2003 - s. 28-29.
 • Kotarba Adam: Extreme geomorphic events in the High Tatra mountains during the Little Ice Age. - Geomorph. Slovaca 2003, 3, nr 1 - s. 42-43.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kędzia Stanisław, Kotarba Adam, Rączkowska Zofia: Ewolucja den dolin w warunkach recesji lodowców w masywie Ecrin, Alpy Francuskie. [w]: VI Zjazd Geomorfologów Polskich. Środowiska górskie - ewolucja rzeźby. Jelenia Góra, 11-14 września 2002. Streszczenia referatów i posterów. Wrocław: UWr, 2002 - s. 17-18.
 • Kotarba Adam: Współczesna ewolucja rzeźby górskiej a wartości progowe opadów. [w]: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych. XIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 12-14 czerwca 2002. Streszczenia referatów i posterów. Szymbark: [b.w.], 2002 - s. 6-7.
 • Kotarba Adam, Łokas Edyta, Wachniew Przemysław: Struktura i wiek osadów limnicznych wyrazem dominujących procesów morfogenetycznych w wysokogórskich zlewniach Tatr. [w]: VI Zjazd Geomorfologów Polskich. Środowiska górskie - ewolucja rzeźby. Jelenia Góra, 11-14 września 2002. Streszczenia referatów i posterów. Wrocław: UWr, 2002 - s. 77-79.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Bluszcz Andrzej, Kotarba Adam: Age of Wuerm Glaciation in the High Tatra Mts. in the light of 14C TL and OSL dating versus geomorphological data. [w]: 7th International Conference "Methods of absolute chronology", 23-26th April, Ustroń, Poland. Book of abstracts. Gliwice: [b.w.], 2001 - s. 55-56.
 • Kotarba Adam: Dynamics of high mountain talus slopes in Tatra Mountains of Poland. Lichenometric study. [w]: Ist European Permafrost Conference, Rome 26-28th March 2001. Abstracts. [B.m.]: [b.w.], 2001 - s. 35.
 • Kotarba Adam, Łokas Edyta, Wachniew Przemysław: [Two houndred ten] 210Pb dating of young Holocene sediments in high-mountain lakes of the Tatra Mountains. [w]: 7th International Conference "Methods of absolute chronology", 23-26th April, Ustroń, Poland. Book of abstracts. Gliwice: [b.w.], 2001 - s. 105-106.
 • Kotarba Adam: Współczesne przemiany przyrody nieożywionej w Tatrzańskim Parku Narodowym. [w]: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. II Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 12-14 październik 2000. Streszczenia prac. [B.m.]: [b.w.], 2000 - s. 30-31.
 • Kotarba Adam, Kozłowska Anna: Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu [streszczenie]. - Działalność Nauk. 2000, 9 - s. 174-177.
 • Skiba Stefan, Kotarba Adam: Przyroda nieożywiona i gleby w planie ochrony TPN. [w]: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. II Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 12-14 październik 2000. Streszczenia prac. [B.m.]: [b.w.], 2000 - s. 106.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Jonasson Christer, Kotarba Adam: Holocene geomorphic processes in subarctic environment of Kaerkevagge valley, Abisko Mountains, northern Sweden. [w]: Periglacial environments: past, present and future. Łódź Periglacial Symposium, 27-30 September 1999. Łódź: [b.w.], 1999 - s. 11-12.
 • Kotarba Adam: Przebieg i skutki powodzi w Tatrach. [w]: Dorzecze Wisły. Monografia powodzi, lipiec 1997. Red. Jerzy Grela; Henryk Słota; Jan Zieliński. Warszawa: IMiGW, 1999 - s. 144-145 (Atlasy i Monografie)
 • Kotarba Adam: Przedmowa. [w]: Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu. Red. Adam Kotarba, Anna Kozłowska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1999 - s. 7 (Prace Geograficzne; 174)
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam: Wuerm glaciation in the Tatra Mts with comparision to the Austrian Alps. [w]: Carpathian-Balcan Geological Association XVI Congress, August 30th to September 2th, 1998. Vienna: [b.w.], 1998 - s. 65.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam: Chronologia wuermskich zdarzeń glacjalnych w świetle badań geomorfologicznych, sedymentologicznych, datowań C-14, analiz palinologicznych oraz datowań TL na przykładzie polskich Tatr Wysokich. [w]: VI Konferencja "Metody chronologii bezwzględnej", Gliwice-Rudy, 24-27 marca 1998 r. Streszczenia. Gliwice: PŚ, 1998 - 2 s.
 • Kotarba Adam: Lacustrine deposits in the Tatra Mountains as evidence of Late Vistulian and Holocene events related to global climate change. [w]: Carpathian-Balcan Geological Association XVI Congress, August 30th to September 2th, 1998. Vienna: [b.w.], 1998 - s. 291.
 • Kotarba Adam: Wprowadzenie. [w]: Z badań fizycznogeograficznych w Tatrach - III. Red. Adam Kotarba. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1998 - s. 7 (Dokumentacja Geograficzna; 12)
 • Kotarba Adam: Termination of Pleistocene glaciation and Holocene environmental changes in the High Tatra Mountains, Poland. [w]: Fourth International Conference on Geomorphology. Organized by Gruppo Nazionale Geografica Fisica e Geomorfologia del Consiglio Nazionale delle Recherche. Bologna (Italia) - 28 VII - 3 IX 1997. Abstracts. Torino: Comitato Glaciologico Italiano, 1997 - s. 235 (Supplementi di Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria; 3/1)
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam: Osady jeziorne środowiska wysokogórskiego odpowiedzią na globalne zmiany klimatu w ostatnich 13 tysiącach lat na przykładzie trzech jezior tatrzańskich. - Spraw. Czynn. Pos. PAU 1996, 60 - s. 104-105.
 • Kotarba Adam: Environmental changes on Pleistocene/Holocene boundary in High Tatra Mountains, Poland. [w]: Geomorphology and the changing environment in Europe. European Regional Conference organised by the International Association of Geomorphologists (IAG). Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 9-12 April, 1996. Conference programme. Abstracts of papers. List of participants. Ed. Denes Loczy, Laszlo Bassa. Budapest: [b.w.], 1996 - s. 77.
 • Kotarba Adam: Wprowadzenie. [w]: Z badań fizycznogeograficznych w Tatrach - II. Red. Adam Kotarba. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1996 - s. 7-8 (Dokumentacja Geograficzna; 4)
 • Kotarba Adam: Wstęp. [w]: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. T.1. Nauki o Ziemi. Red. Adam Kotarba. Kraków: [b.w.], 1996 - s. 11-12.
 • Kotarba Adam, Baumgart-Kotarba Maria: Osady jeziorne jako miara dynamiki środowiska naturalnego Tatr Wysokich w okresie ostatnich 10 tysięcy lat. [w]: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. T.1. Nauki o Ziemi. Red. Adam Kotarba. Kraków: [b.w.], 1996 - s. 105.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam: Lacustrine sedimentation as response to debris flow activity in the High Tatra Mts, Poland. [w]: Colloque International. Crues, Versants et Lits Fluviaux. Processus naturels et impacts des activites humaines. Paris, 22-24 mars 1995. Paris: [b.w.], 1995 - s. 21.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam: [Fifth] 5th day: July 27; Stops 22-23. Introduction. [w]: Quaternary field trips in Central Europe. Vol.1. Field trips. International Union for Quaternary Research. XIV International Congress, August 3-10, 1995, Berlin, Germany. Ed. Wolfgang Schirmer. Muenchen: Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 1995 - s. 325.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam: Stop 22: Morskie Oko lake, High Tatra Mts. [w]: Quaternary field trips in Central Europe. Vol.1. Field trips. International Union for Quaternary Research. XIV International Congress, August 3-10, 1995, Berlin, Germany. Ed. Wolfgang Schirmer. Muenchen: Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 1995 - s. 325-327.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam: Stop 23: Głodówka scenic point. [w]: Quaternary field trips in Central Europe. Vol.1. Field trips. International Union for Quaternary Research. XIV International Congress, August 3-10, 1995, Berlin, Germany. Ed. Wolfgang Schirmer. Muenchen: Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 1995 - s. 328.
 • Kotarba Adam: Środowisko tatrzańskie w okresie przejściowym od plejstocenu do holocenu. [w]: III Zjazd Geomorfologów Polskich. Procesy geomorfologiczne. Zapis w rzeźbie i osadach. Cz.1. Streszczenia komunikatów, posterów i referatów. Sosnowiec: Wydz. Nauk o Ziemi UŚ, 1995 - s. 39-40.
 • Kotarba Adam: The functioning of the geological system of the Tatra Mountains and the threats it faces. [w]: Zachowanie bioróżnorodności w transgranicznych obszarach chronionych. Seminarium PAN PL - NAS USA. Bieszczady - Tatry 15-25 maj 1994 r. Warszawa]: [b.w.], 1995 - s. 31-32.
 • Kotarba Adam: Założenia ideowe monitoringu wysokogórskiego. [w]: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, 1995 - s. 44.
 • Kotarba Adam, Baumgart-Kotarba Maria: Osady jeziorne Tatr Wysokich i dynamika stoków górskich. [w]: Sympozjum "Późnoczwartorzędowy rozwój rzeźby i zmiany środowiska przyrodniczego", dedykowane Profesorowi dr hab. Stefanowi Kozarskiemu z okazji 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej. Poznań, 12-13 października 1995. Red. L.Kasprzak; A. Kostrzewski; B. Nowaczyk. Poznań: [b.w.], 1995 - s. 57-58.
 • Kotarba Adam, Baumgart-Kotarba Maria: Osady jeziorne jako miara dynamiki środowiska naturalnego Tatr Wysokich w okresie ostatnich 10 tysięcy lat. [w]: I Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek". Stan i perspektywy badań tatrzańskich. Zakopane, 6-9 października 1995. Program, streszczenia, lista uczestników. Zakopane: [b.w.], 1995 - s. 14.
 • Kotarba Adam, Krzemień Kazimierz: Rzeźba Tatr oraz jej postglacjalna ewolucja - stan i perspektywy badań geomorfologicznych. [w]: I Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek". Stan i perspektywy badań tatrzańskich. Zakopane, 6-9 października 1995. Program, streszczenia, lista uczestników. Zakopane: [b.w.], 1995 - s. 5.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam: Deglacjacja w dolinach Białej i Suchej Wody w Tatrach Wysokich. [w]: Konferencja "Stratygrafia Polski", Bocheniec, 17-18 listopada 1994 r. 1994 - s. 5-6.
 • Kotarba Adam: Zmienność katastrofalnych procesów morfogenetycznych w okresie małej epoki lodowcowej i czasach współczesnych w Tatrach Wysokich. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 December 1993. Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 71-72 (Conference Papers; 20)
 • Kotarba Adam: Glaciation of the Tatra Mountains - Joseph Partsch synthesis in the light of current knowledge. [w]: International Conference "Glaciation of the European Mid-Mountains - in 100th Anniversary of Joseph Partsch work", October 7-9, 1994, Szklarska Poręba, Poland. Programme, summaries of papers & field guide. Ed. Andrzej Traczyk. Wrocław: 1994 - s. 7-8.

Documentation studies

 • Kotarba Adam: Tadeusz Gerlach 1931-2014. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 1 - s. 179-181.
 • Kotarba Adam, Rączkowska Zofia: Stacja Obserwacyjna Hala Gąsienicowa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. [w]: Polskie terenowe stacje geograficzne. Red. Mariusz Klimek, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2011 - s. 57-60.
 • Kotarba Adam: Wspomnienie o Pani Profesor. [w]: Irena de Dynowska Balcer 1929-1995. Pro memoria. Red. Maria Baścik. Kraków: IGiGP UJ, 2010 - s. 69-71.
 • Kotarba Adam: Podsumowanie sesji II. [w]: Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych. Warszawa: PAN Wydział VII, 2007 - s. 408.
 • Korcelli Piotr, Kotarba Adam: Professor Leszek Starkel. 50 years of scientfic activity. [w]: Holocene and Late Vistulian paleogeography and paleohydrology. Ed. Adam Kotarba. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 7-10 (Prace Geograficzne; 189)
 • Kotarba Adam: Stacja Obserwacyjna Hala Gąsienicowa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. [w]: Polskie terenowe stacje geograficzne. Kraków: UJ Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, 2003 - s. 75-77.
 • Kotarba Adam: Mieczysław Kłapa (1916-2002). - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.2 - s. 301-304.
 • Kotarba Adam: Leo Eino Aario (26 XI 1906 - 8 VI 1998). - Rocz. PAU 1999/2000 (dr.2001) - s. 173-174.
 • Kotarba Adam: Anders Rapp (1931-1998). - Czas. Geogr. 1999, 70, z.2 - s. 253-254.
 • Starkel Leszek, Kotarba Adam: Mieczysław Klimaszewski (28.07.1908-27.11.1995). - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 1996, 30 - s. 129-131.
 • Kotarba Adam: Trzecia Międzynarodowa Konferencja Geomorfologiczna. Hamilton, 23-28 VIII 1993 r. - Przegl. geogr. 1993 (dr.1994), 65, z.3/4 - s. 487-489.

Maps, atlases

 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam: Pochodzenie i wiek rzeźby (przykłady). [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.2. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1995 - arkusz 23.4 (1 mapa).
 • Kotarba Adam, Starkel Leszek: Rzeźba. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 11-15.