IGSO PAS > People > Member
Prof. Adam Kotarba, prof. emerytowany
Office -
Phone +48 124224085
E-mail

Education

 • 1959 – 1964 – Master degree studies: Jagiellonian University, Faculty of Biology and Earth Sciences (master’s thesis entitled Grikes in the Tatras)

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN), since 1954.

 • 1971 – PhD in geographical sciences in the filed of physical geography (doctoral dissertation entitled Surface chemical denudation in the calcareous dolomitic Western Tatras)
 • 1976 - habilitation (post-doctoral degree) in Earth Sciences in the field of geomorphology (post-doctoral habilitation dissertation entitled Contemporary modeling of carbonate high-mountain slopes)
 • 1992 professor of Earth Sciences

Research interests

 • Geomorphology of mountain areas

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

 • Kotarba A., Borowiec W., 2006, Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. T.1. Nauki o Ziemi, Wydaw. Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane-Kraków, 144 s.

Articles, chapters, papers and others

 • Kędzia S., Kotarba A., 2018, The Little Ice Age in the Tatra Mountains, Cuadernos de Investigación Geográfica, 44, 1, s. 47-67.
 • Kotarba A., 2016, Abiotic nature of the Tatra Mountains: A new cartographic picture, Geographia Polonica, 89, 1, s. 117-121.
 • Kotarba A., 2016, Przemiany rzeźby gór wysokich współcześnie nie zlodowaconych, [w:] Red. Janusz Konieczniak, Joanna Pociask-Karteczka, Wierchy wołają, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków, , s. 229-240.
 • Kotarba A., 2014, Rzeźba i współczesne procesy rzeźbotwórcze, [w:] Red. Adam Choiński, Joanna Pociask-Karteczka, Morskie Oko - przyroda i człowiek, Wydawnictwo Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, , s. 158-169.
 • Kotarba A., 2013, Rzeźba systemu dolinnego Suchej Wody i Pańszczycy w Tatrach, [w:] Red. Zofia Rączkowska, Adam Kotarba, Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego współczesne przemiany, Prace Geograficzne, 239, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 15-33.
 • Kotarba A., Rączkowska Z., 2013, Wprowadzenie, [w:] Red. Zofia Rączkowska, Adam Kotarba, Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego współczesne przemiany, Prace Geograficzne, 239, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 7-10.
 • Kotarba A., Rączkowska Z., Długosz M., Blotiźiar M., 2013, Recent debris flows in the Tatra Mountains, [w:] Red. Denes Loczy, Geomorphological impacts of extreme weather. Case studies from Central and eastern Europe, Springer Geography, Springer, Dordrecht, Heidelberg, London, New York, , s. 221-236.
 • Rączkowska Z., Długosz M., Fidelus J., Kłapyta P., Kotarba A., Płaczkowska E., 2013, The Tatra Mts. high-mountain system, Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 13, 1, s. 99-130.
 • Loczy D., Stankoviansky M., Kotarba A., 2012, Introduction, [w:] Eds. Denes Loczy, Milos Stankowiansky, Adam Kotarba, Recent landform evolution: the Carpatho-Balcan-Dinaric region, Springer Geography, Springer, Dordrecht, Heidelberg, London, New York, XVII - XXI.
 • Loczy D., Stankoviansky M., Kotarba A., 2012, Conclusions, [w:] Eds. Denes Loczy, Milos Stankowiansky, Adam Kotarba, Recent landform evolution: the Carpatho-Balcan-Dinaric region, Springer Geography, Springer, Dordrecht, Heidelberg, London, New York, , s. 445-451.
 • Kotarba A., Rączkowska Z., 2011, Excursion day in High Tatra Mountains: Kasprowy Wierch - Hala Gąsienicowa, [w:] Eds. Grzegorz Rachlewicz, Achim A. Beylich, Zbigniew Zwoliński, Sedimentary fluxes dynamics in the changing mountain and polar environment - monitoring, record & consequences. International Association of Geomorphologists, Working Group on Sediment Budgets in Cold Environment SEDIBUD 6th Workshop, Zakopane - Poland, 3-11 September 2011, [b.w.], Zakopane, , s. 68-90.
 • Kotarba A., Długosz M., 2010, Alpine cliff evolution and debris flow activity in the High Tatra Mountains, Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 44, s. 35-47.
 • Kotarba A., Migoń P., 2010, Góry wysokie a góry średnie Europy - spojrzenie geomorfologa, Czas. Geogr., 81, z. 1-2, s. 3-19.
 • Kotarba A., 2009, Progress in geomorphological research in the Tatra Mountains using geophysical methods, Probl. Geogr., nr 2/3
 • Baumgart-Kotarba M., Dec J., Kotarba A., Ślósarczyk R., 2008, Glacial trough and sediment infill of the Biała Woda Valley (The High Tatra Mts.) using geophysical and geomorphological methods, Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 42, s. 75-108.
 • Kotarba A., 2007, Geomorphic activity of debris flows in the Tatra Mts and in other European mountains, Geographia Polonica, 80, 2, s. 137-150.
 • Kotarba A., 2007, Lodowce gruzowe i wały niwalne - efekt późnoglacjalnej ewolucji rzeźby Tatr, Przegl. Geogr., 79, z.2, s. 199-213.
 • Kotarba A., 2007, Extreme geomorphic events in the High Tatras during the Little Ice Age, Du continent au bassin versant. Theories et pratiques en geographie physique. Hommage au Professeur Alain Godard. Sous la direction de Marie-Francoise Andre, Samuel Etinne, Yannick Lageat, Charles Le Coeur, Denis Mercier, Presses Universitaires Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand, , s. 325-334.
 • Kotarba A., 2006, Współczesne przemiany rzeźby Tatr i innych wysokich gór Europy pod wpływem spływów gruzowych, [w:] Red. Adam Kotarba, Władysław Borowiec, Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. T.1. Nauki o Ziemi, Wydaw. Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane-Kraków, , s. 39-45.
 • Kotarba A., 2006, The Little Ice Age in the High Tatra Mountains, Studia Quater., 23, s. 47-53.
 • Kotarba A., Starkel L., 2006, The geological and geomorphological background to present-day environmental changes in Poland, [w:] Ed. Marek Degórski, Natural and human environment of Poland. A geographical overview, PAN IGiPZ et al., Warsaw, , s. 13-29.
 • Mościcki J., Kotarba A., Kędzia S., 2006, Glacial erosion in the Abisko Mountains: Kaerkevagge and Vassivagge, Northern Sweden, Geogr. Ann. Ser.A, 88, nr 2, s. 151-163.
 • Kotarba A., 2005, Geomorphic processes and vegetation pattern changes case study in the Zelene Pleso valley, High Tatra, Slovakia, Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 39, s. 39-48.
 • Kotarba A., 2005, Mała epoka lodowa w Tatrach Wysokich, [w:] Red. Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Jolanta Święchowicz, Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005, IGiGP UJ, Kraków, , s. 226-230.
 • Kotarba A., 2004, Holoceńskie przemiany środowiska przyrodniczego Tatr Wysokich, [w:] Red. Bogdana Izmaiłow, Przyroda - Człowiek - Bóg. Ojcu docentowi dr hab. Ludwikowi Kaszowskiemu w 65. rocznicę urodzin, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, , s. 57-67.
 • Kotarba A., 2004, Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr Wysokich w ostatnich 400 latach, Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Janowi Szupryczyńskiemu w 70. rocznicę urodzin. Materiały z Sympozjum: Toruń, 21-22 października 2004 r, Dokumentacja Geograficzna, 31, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 79-81.
 • Kotarba A., 2004, Zdarzenia geomorfologiczne w Tatrach Wysokich podczas małej epoki lodowej, [w:] Red. Adam Kotarba, Rola małej epoki lodowej w przekształcaniu środowiska przyrodniczego Tatr, Prace Geograficzne, 197, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 9-55.
 • Kędzia S., Kotarba A., Mościcki J., 2004, Lodowiec gruzowy nad Wielkim Hińczowym Stawem w Tatrach Słowackich. Wyniki wstępnych badań terenowych, [w:] Red. Anna Styszyńska, Andrzej A. Marsz, XXX Międzynarodowe Sympozjum Polarne, Gdynia, 23-25 września 2004. Streszczenia wystąpień, Katedra Meteorologii i Oceanografii Nautycznej AM, Gdynia, , s. 79-82.
 • Kędzia S., Kotarba A., Mościcki J., 2004, Lodowiec gruzowy nad Wielkim Hińczowym Stawem w Tatrach Słowackich - wyniki wstępnych badań termicznych, [w:] Red. Anna Styszyńska, Andrzej A. Marsz, XXX Międzynarodowe Sympozjum Polarne, Polish Polar Studies, Akademia Morska, Gdynia, , s. 167-177.
 • Łokas E., Klimek K., Kotarba A., Wachniew P., Ostachowicz B., 2004, Sediments of lakes, ponds, and floodplains as archives of environmental changes using 210Pb, Ber. Inst. Erdwiss. K.-F.-Univ. Graz, 8, s. 88-90.
 • Baumgart-Kotarba M., Bravard J., Chardon M., Jomelli V., Kędzia S., Kotarba A., Pech P., Rączkowska Z., 2003, High-mountain valley floors evolution during recession of Alpine glaciers in the Massif des Ecrins, France, Geographia Polonica, 76, 2, s. 65-87.
 • Baumgart-Kotarba M., Kotarba A., Dec J., Ślósarczyk R., 2003, Geomorfologiczne poznanie Tatr w świetle badań geofizycznych, Przegl. Geogr., 75, z.4, s. 509-523.
 • Pech P., Jomelli V., Baumgart-Kotarba M., Bravard J., Chardon M., Jacob N., Kędzia S., Kotarba A., Rączkowska Z., Tsao C., 2003, A lichenometric growth curve in the French Alps: Ailefroide and Venon valleys; Massif des Ecrins, Geodinam. Acta, 16, nr 2-6, s. 187-193.
 • Pech P., Jomelli V., Baumgart-Kotarba M., Chardon M., Jacob N., Kędzia S., Kotarba A., Rączkowska Z., Tsao C., 2003, A lichenometric growth curve in the French Alps: Ailefroide and Venon valleys; Massif des Ecrins, Geodinamica Acta, 16, s. 187-193.
 • Baumgart-Kotarba M., Kotarba A., 2002, Deglaciation in the High Tatra Mountains (Biała and Sucha Woda Valleys as example), Geol. Carpath., 53, spec. issue, s. 26-28.
 • Baumgart-Kotarba M., Kotarba A., 2001 (dr.2002), Recesja lodowców późnowuermskich w Dolinach Suchej Wody i Pańszczycy w Tatrach Wysokich, Spraw. Czynn. Pos. PAU, 65, s. 172-175.
 • Kotarba A., 2002, Współczesne przemiany przyrody nieożywionej w Tatrzańskim Parku Narodowym, [w:] Red. Władysław Borowiec, Adam Kotarba, Andrzej Kownacki, Zbigniew Krzan, Zbigniew Mirek, Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Wydaw. Instytutu Botaniki PAN, Kraków-Zakopane, , s. 13-19.
 • Kotarba A., Mościcki W., 2002, Glacjalne i postglacjalne modelowanie gór strefy subarktycznej w północnej Szwecji, Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN Krak., 46, z.1, s. 269-271.
 • Kotarba A., Pech P., 2002, The recent evolution of talus slopes in the High Tatra Mountains (with the Pańszczyca Valley as example), Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 36, s. 69-76.
 • Kotarba A., Rutkowski J., Król K., 2002, Zastosowanie młotka Schmidta do badania wietrzenia granitów tatrzańskich, VI Zjazd Geomorfologów Polskich. Środowiska górskie - ewolucja rzeźby. Jelenia Góra, 11-14 września 2002. Streszczenia referatów i posterów, UWr, Wrocław, , s. 79-80.
 • Kotarba A., Łokas E., Wachniew P., 2002, 210Pb dating of Young Holocene sediments in high-mountains lakes of the Tatra Mountains, Geochronometria, 21, s. 73-78.
 • Skiba S., Kotarba A., Drewnik M., 2002, Przyroda nieożywiona i gleby w planie ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego, [w:] Red. Władysław Borowiec, Adam Kotarba, Andrzej Kownacki, Zbigniew Krzan, Zbigniew Mirek, Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Wydaw. Instytutu Botaniki PAN, Kraków-Zakopane, , s. 305-309.
 • Baumgart-Kotarba M., Kotarba A., 2001, Deglaciation in the Sucha Woda and Pańszczyca valleys in the Polish High Tatras, Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 35, s. 7-38.
 • Baumgart-Kotarba M., Kotarba A., 2001, Deglacjacja Doliny Suchej Wody w Tatrach Wysokich, [w:] Red. Andrzej Karczewski, Zbigniew Zwoliński, Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 73-84.
 • Baumgart-Kotarba M., Kędzia S., Kotarba A., Mościcki J., 2001, Geomorphological and geophysical studies in a subarctic environment of Kaerkevagge Valley, Abisko Mountains, Northern Sweden, Bull. Pol. Acad. Sci. Earth Sci., 49, nr 2, s. 123-135.
 • Kotarba A., 2001, Lichenometryczne oznaczanie wieku rzeźby wysokogórskiej, [w:] Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon, Między geografią a biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego. Zbiór prac. Tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu z okazji 80-lecia urodzin, Prace Geograficzne, 179, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 197-208.
 • Kotarba A., Hercman H., Dramis F., 2001, On the age of Campo Imperatore glaciations, Gran Sasso Massif, central Italy, Geogr. Fis. Dinam. Quatern., 24, nr 1, s. 65-69.
 • Kotarba A., 2000, Osady czwartorzędowe doliny Białej Wody w Tatrach Wysokich w świetle interpretacji profilowań geofizycznych, [w:] Red. Leon Andrzejewski, Paweł Molewski, Wojciech Wysota, Dorobek i pozycja polskiej geomorfologii u progu XXI wieku. V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów, Wydaw. UMK, Toruń, , s. 61-63.
 • Kotarba A., 2000, Perspektywy badań geomorfologii dynamicznej u progu trzeciego tysiąclecia, [w:] Red. Bronisław Kortus, Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o ziemi i człowieku, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, 5, IG UJ, Kraków, , s. 213-216.
 • Kotarba A., 2000, Datowanie form rzeźby wysokogórskiej przy pomocy lichenometrii, Spraw. z Pos. Komis. Nauk. PAN Krak., 44, z.1, s. 203-205.
 • Kotarba A., Król K., Rutkowski J., 2000, Wietrzenie granitów tatrzanskich w świetle badań młotkiem Schmidta, Spraw. z Pos. Komis. Nauk. PAN Krak., 42, z.2, s. 142-144.
 • Bisci C., Gentili B., Ciccacci S., Dramis F., Kotarba A., 1999, The extent of Pleistocene glaciations in the western part of the Campo Imperatore (Gran Sasso Massif, Central Italy), Landform Anal., 2, s. 37-43.
 • Kotarba A., 1999, Katastrofalne procesy erozyjne w Tatrach na przykładzie powodzi w lipcu 1997 roku, Spraw. Czynn. Pos. PAU, 63, s. 44-46.
 • Kotarba A., 1999, Czy piętra morfogenetyczne w wysokich górach podlegały pionowym oscylacjom w holocenie?, [w:] Oprac. Kazimierz. Klimek, Krystyna Kocel, Strefowość i piętrowość procesów w środowisku przyrodniczym późnego glacjału i holocenu. Sympozjum, Sosnowiec, 15-26 marca 1999, Katedra Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzędu UŚ, Sosnowiec, , s. 43-46.
 • Kotarba A., 1999, Geomorphic effect of the catastrophic summer flood of 1997 in the Polish Tatra Mountains, Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 33, s. 101-115.
 • Kotarba A., Baumgart-Kotarba M., 1999, Problems of glaciation in High Tatra Mountains - Joseph Partsch synthesis in the light of current knowledge, [w:] Ed. Andrzej Kostrzewski, Horst Hagendorn, Vergletscherungen in europaeischen Mittelgebirgen. Vortraege des Joseph Partsch Kolloquiums 1994, Zeitschrift fuer Geomorphologie N.F. Supplementband, 113, Gebrueder Borntraeger, Berlin, , s. 19-31.
 • Baumgart-Kotarba M., Kotarba A., 1998, Wuermskie zdarzenia glacjalne na przykładzie polskich Tatr Wysokich, [w:] Red. Kazimierz Pękala, Główne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce. Stan aktualny i perspektywy. IV Zjazd Geomorfologów Polskich. Referaty i komunikaty, Wydaw. UMCS, Lublin, , s. 245-251.
 • Baumgart-Kotarba M., Kotarba A., 1998, Deglacjacja w Dolinie Białej Wody w Tatrach, [w:] Red. Kazimierz Pękala, Główne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce. Stan aktualny i perspektywy. IV Zjazd Geomorfologów Polskich. Referaty i komunikaty, Wydaw. UMCS, Lublin, , s. 253-255.
 • Kotarba A., 1998, Landscape ecology, human impact and extreme erosional events in the Tatra Mountains, Poland, Ambio, 27, nr 4, s. 354-357.
 • Kotarba A., 1998, Morfogenetyczna rola opadów deszczowych w modelowaniu rzeźby Tatr podczas letniej powodzi w roku 1997, [w:] Red. Adam Kotarba, Z badań fizycznogeograficznych w Tatrach - III, Dokumentacja Geograficzna, 12, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 9-23.
 • Baumgart-Kotarba M., Kotarba A., 1997, Wuerm glaciation in the Biała Woda Valley, High Tatra Mountains, Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 31, s. 57-81.
 • Bisci C., Dramis F., Gentili B., Jaurand E., Kotarba A., 1997, Environmental conditions and Pleistocene glacition of Campo Imperatore, Gran Sasso, Geomorphology and Quaternary evolution of Central Italy, Supplementi di Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, 3/2, Comitato Glaciologico Italiano, Torino, , s. 90-92.
 • Kotarba A., 1997, Rola opadów deszczowych w modelowaniu rzeźby Tatr, Spraw. z Pos. Komis. Nauk. PAN Kraków, 41, z.2, s. 219-221.
 • Kotarba A., 1997, Formation of high-mountain talus slopes related to debris-flow activity in the High-Tatra Mountains, Permafrost Periglacial Process., 8, s. 191-204.
 • Kotarba A., Baumgart-Kotarba M., 1997, Holocene debris-flow activity in the light of lacustrine sediment studies in the High Tatra Mountains, Poland, Rapid mass movement as a source of climatic evidence for the Holocene. Hrsg. Burkhard Frenzel et al, Palaeoklimaforschung, 19, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, , s. 147-158.
 • Baumgart-Kotarba M., Dec J., Kotarba A., Ślósarczyk R., 1996, Cechy geomorfologiczne i sedymentologiczne misy jeziornej Morskiego Oka i górnej części Doliny Rybiego Potoku w świetle badan geofizycznych, [w:] Red. Adam Kotarba, Z badań fizycznogeograficznych w Tatrach - II, Dokumentacja Geograficzna, 4, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 9-31.
 • Kotarba A., 1996, Monitoring środowiska wysokogórskiego, [w:] Red. Roman Soja, Paweł Prokop, Zintegrowany Monitoring Środowska Przyrodniczego. Monitoring geoekosystemów górskich. Szymbark 1995, Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ, Warszawa, , s. 55-63.
 • Kotarba A., 1996, Osady jeziorne jako wskaźnik przemian środowiska naturalnego Tatr Wysokich, [w:] Red. Adam Kotarba, Z badań fizycznogeograficznych w Tatrach - II, Dokumentacja Geograficzna, 4, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 33-47.
 • Kotarba A., 1996, The functioning of the geoecological system of the Tatra Mountains, [w:] Ed. Alicja Breymeyer, Reginald Noble, Biodiversity conservation in transboundary proteced areas. Proceedings of an International Workshop, Bieszczady and Tatra National Parks, Poland, May 15-25, 1994, National Academy Press, Washington, DC, , s. 128-134.
 • Kotarba A., 1996, Sedimentation rates in the High Tatra lakes during the holocene - geomorphic interpretation, Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 30, s. 51-61.
 • Kotarba A., 1996, Współczesne procesy rzeźbotwórcze, [w:] Red. Zbigniew Mirek et al, Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego, Tatry i Podtatrze, 3, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, , s. 125-137.
 • Kotarba A., Kozarski S., Starkel L., Nowaczyk B., 1996, Issues in geomorphology, [w:] Ed. Zbyszko Chojnicki, Contemporary problems of Polish geography, Bogucki Scientific Publishers, Poznań, , s. 79-102.
 • Kotarba A., Krzemień K., 1996, Rzeźba Tatr oraz jej postglacjalna ewolucja - stan i perspektywy badań geomorfologicznych, [w:] Red. Adam Kotarba, Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. T.1. Nauki o Ziemi, [b.w.], Kraków, , s. 45-56.
 • Baumgart-Kotarba M., Kotarba A., 1995, High mountain environment of the Tatras in the period of Pleistocene and Holocene transition, [w:] Red. Barbara Manikowska, The Pleistocene-Holocene transition (20-8 ka B.P.) in the area of Poland, Biuletyn Peryglacjalny, 34, ŁTN, Łódź, , s. 37-51.
 • Kotarba A., 1995, Rapid mass wasting over the last 500 years in the High Tatra Mountains, [w:] Ed. Andrzej Kostrzewski, Late-Quaternary relief evolution and environment changes, Quaestiones Geographicae. Special Issue, 4, Wydaw. Nauk. UAM, Poznań, , s. 177-183.
 • Kotarba A., Ślósarczyk R., 1994 (dr.1995), Badania geomorfologiczno-geofizyczne w Tatrach, Wierchy, 60, s. 131-133.
 • Baumgart-Kotarba M., Kotarba A., 1994, Schyłek vistulianu i holocen w Tatrach Wysokich, [w:] Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop, Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 December 1993, Conference Papers, 20, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 33-40.
 • Baumgart-Kotarba M., Kotarba A., Obidowicz A., 1994, Kontrowersje datowań radiowęglowych i wyników badań palinologicznych na przykładzie osadów z Tatr Polskich, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 1229., (Geochronometria, 10) Wyd. PŚ, Gliwice, , s. 191-205.
 • Dramis F., Kotarba A., 1994, Geomorphological evidences of high mountain permafrost in Central Apennines, Geogr. Fis. Dinam. Quat., 17, s. 29-36.
 • Kotarba A., 1994, Geomorfologiczne skutki katastrofalnych letnich ulew w Tatrach Wysokich, Acta UNC Geografia, 27, s. 21-34.
 • Kotarba A., 1993/1994, Zapis małej epoki lodowej w osadach jeziornych Morskiego Oka w Tatrach Wysokich, Studia geomorph. carpatho-balcan., 27/28, s. 63-69.
 • Kotarba A., 1988, Tendencies of debris slope evolution in the High Tatra Mountains, Geographia Polonica, 55, s. 83-90.
 • Kotarba A., 1986, Granite hillslope morphology and present-day processes in semi-arid zone of Mongolia, Geographia Polonica, 52, s. 125-134.

Editorial publications

 • Chrobak A., Kotarba A. (red.), 2015, Nauka Tatrom. Tom 1. Nauki o Ziemi. Materiały V Konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 24-26 września 2015 roku, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, 190 s.
 • Rączkowska Z., Kotarba A. (red.), 2013, Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego współczesne przemiany, Prace Geograficzne, 239, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 169 s.
 • Loczy D., Stankoviansky M., Kotarba A. (eds.), 2012, Recent landform evolutiion: the Carpatho-Balcan-Dinaric region, Springer Geography, Springer, Dordrecht, Heidelberg, London, New York, 460 s.
 • Rączkowska Z., Kotarba A., 2011, Landform evolution, climate change and man. Geographia Polonica Vol. 84, Special Issue Part 2, PAN IGiPZ, Warszawa, 178 s.
 • Rączkowska Z., Kotarba A., 2011, Landform evolution and climate change. Paleogeographical approaches. Geographia Polonica Vol. 84, Special Issue Part 1, PAN IGiPZ, Warszawa, 187 s.
 • Grodzińska K., Kotarba A., 2010, Wincenty Pol (1807-1872). W służbie nauki i narodu, Monografie, 20, PAU, Kraków, 104 s.
 • Kotarba A., 2010, Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. T.1. Nauki o Ziemi. Materiały IV Konferencji "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 14-16 października 2010, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, 171 s.
 • Starkel L., Kostrzewski A., Kotarba A., Krzemień K., 2008, Współczesne przemiany rzeźby Polski, IGiGP UJ, Kraków, 400 s.
 • Kotarba A., Krzemień K., Święchowicz J., 2005, Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005, IGiGP UJ, Kraków, 560 s.
 • Kotarba A., Rączkowska Z., 2005, Wybrane problemy geomorfologii Karpat fliszowych. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005, IGiGP UJ, Kraków, 108 s.
 • Kotarba A., 2004, Rola małej epoki lodowej w przekształcaniu środowiska przyrodniczego Tatr, Prace Geograficzne, 197, PAN IGiPZ, Warszawa, 116 s.
 • Kotarba A., 2003, Holocene and Late Vistulian paleogeography and paleohydrology, Prace Geograficzne, 189, PAN IGiPZ, Warszawa, 298 s. : 3 k. tabl. : fot.
 • Borowiec W., Kotarba A., Kownacki A., Krzan Z., Mirek Z., 2002, Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Wydaw. Instytutu Botaniki PAN, Kraków-Zakopane, 447 s.
 • Kotarba A., Kozłowska A., 1999, Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu, Prace Geograficzne, 174, Wydaw. Continuo, Wrocław, 132 s.
 • Kotarba A., 1998, Z badań fizycznogeograficznych w Tatrach - III, Dokumentacja Geograficzna, 12, Wydaw. Continuo, Wrocław, 67 s.
 • Kotarba A., 1996, Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. T.1. Nauki o Ziemi, [b.w.], Kraków, 193 s.
 • Kotarba A., 1996, Z badań fizycznogeograficznych w Tatrach - II, Dokumentacja Geograficzna, 4, Wydaw. Continuo, Wrocław, 70 s.

Abstracts, reviews, notes

 • Kotarba A., 2015, Przedmowa, [w:] Red. Anna Chrobak, Adam Kotarba, Nauka Tatrom. Tom I. Nauki o Ziemi. Materiały V Konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 24–26 września 2015 roku, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, , s. 9.
 • Kotarba A., 2015, Rzeźba, [w:] Red. Katarzyna Dąbrowska, Marcin Guzik, Atlas Tatr. Przyroda nieożywiona, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, , s. 22.
 • Boltižiar M., Rączkowski W., Rączkowska Z., Kotarba A., 2014, Geomorfologická mapa Tatier 1:100 000, [w:] Eds. P. Barlík, F. Križan, Geografia – skoromný príspevok na poznanie kraja i človenka zujímavého a mnohotvárneho. Zborník abstraktov, Univerzita Komenského, Bratislava, , s. 72-73.
 • Kotarba A., Rączkowska Z., 2013, Debris flows and relief evolution in the Tatra Mountains, Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume, [b.w.], Paris, , s. 1060.
 • Kotarba A., 2011, High-mountain slope dynamics recorded in lacustrine sediments of the High Tatra, [w:] Eds. Grzegorz Rachlewicz, Achim A. Beylich, Zbigniew Zwoliński, Sedimentary fluxes dynamics in the changing mountain and polar environment - monitoring, record & consequences. International Association of Geomorphologists, Working Group on Sediment Budgets in Cold Environment SEDIBUD 6th Workshop, Zakopane - Poland, 3-11 September 2011, [b.w.], Zakopane, , s. 35-36.
 • Kotarba A., 2010, Przedmowa, [w:] Red. Adam Kotarba, Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. T.1. Nauki o Ziemi. Materiały IV Konferencji "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 14-16 października 2010, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, , s. 9.
 • Baumgart-Kotarba M., Kotarba A., 2009, Quaternary deposits of the Bielovodska Valley (Dolina Białki), High Tatra Mountains, [w:] Eds. Pavel Mentlik, Filip Hartvich, Geomorfologicky sbornik 8. Proceedings of the conference State of Geomorphological Research in 2009m 15.-17. April 2009, Kasperske Hory, Czech Republic. Book of abstracts, Czech Association of Geomorphologsts etc., Plzen, , s. 31.
 • Kotarba A., 2009, Przegląd geomorfologicznych i hydrologicznych zdarzeń ekstremalnych - Karpaty i ich przedpole, [w:] Red. Jacek A. Jania, Joanna Szafraniec, Ogólnopolskie Seminarium "Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce", Warszawa, 24-26 listopada 2008. Tom streszczeń i rozszerzonych streszczeń, UŚ WNoZ, Sosnowiec, , s. 62-63.
 • Kotarba A., 2007, Talus-related relict periglacial phenomena in the Tatra Mountains, [w:] Ed. Janos Kovacs, Gyoergy Varga, Istvan Peter Kovacs, Carpatho-Balcan-Dinaric Conference of Geomorphology 2007. Book of abstracts, Institute of Geography. Faculty of Sciences. University of Pecs, Pecs, , s. 38.
 • Mościcki J., Kotarba A., 2007, Geomorphological and geophysical studies on glacial erosion in the Abisko Mountains, Northern Sweden, Annual Report, s. 103-106.
 • Kotarba A., 2006, Debris flows activity in the High Tatra Mountains and other European mountains, [w:] Ed. Ales Letal, Irena Smolova, Stav geomorfologickych vyzkumu w roce 2006. Sbornik abstraktu z mezinarodniho seminare (Olomouc 10.-12.4.2006), Geomorfologicky Sbornik, 5, Univerzita Palackeho, Olomouc, , s. 34.
 • Kotarba A., 2006, Extreme rainfalls and debris flow hazard in the Tatra Mountains and other European mountains, Extreme hydrometeorological events in Poland and their impacts - European context. International Conference, Warsaw, Poland, 7-9 December 2006. Book of abstracts, Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Sosnowiec-Warszawa, , s. 35-36.
 • Stankowiansky M., Kotarba A., 2006, Introduction, Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 40, s. 5-6.
 • Kotarba A., 2005, Wprowadzenie, [w:] Red. Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Jolanta Święchowicz, Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005, IGiGP UJ, Kraków, , s. 11-12.
 • Kotarba A., 2004, Przedmowa, [w:] Red. Adam Kotarba, Rola małej epoki lodowej w przekształcaniu środowiska przyrodniczego Tatr, Prace Geograficzne, 197, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 7.
 • Kotarba A., Niedźwiedź T., 2004, Podsumowanie, [w:] Red. Adam Kotarba, Rola małej epoki lodowej w przekształcaniu środowiska przyrodniczego Tatr, Prace Geograficzne, 197, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 115-116.
 • Kotarba A., 2003, Ekstremalne zdarzenia geomorfologiczne w Tatrach Wysokich wskaźnikiem przemian środowiska wysokogórskiego, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, IV Seminarium Geneza, Litologia i Stratygrafia Utworów Czwartorzędowych, dedykowane pamięci Profesora Bogumiła Krygowskiego, Poznań, 13-14 października 2003. Streszczenia, Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii UAM, Poznań, , s. 28-29.
 • Kotarba A., 2003, Extreme geomorphic events in the High Tatra mountains during the Little Ice Age, Geomorph. Slovaca, 3, nr 1, s. 42-43.
 • Baumgart-Kotarba M., Kędzia S., Kotarba A., Rączkowska Z., 2002, Ewolucja den dolin w warunkach recesji lodowców w masywie Ecrin, Alpy Francuskie, VI Zjazd Geomorfologów Polskich. Środowiska górskie - ewolucja rzeźby. Jelenia Góra, 11-14 września 2002. Streszczenia referatów i posterów, UWr, Wrocław, , s. 17-18.
 • Kotarba A., 2002, Współczesna ewolucja rzeźby górskiej a wartości progowe opadów, Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych. XIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 12-14 czerwca 2002. Streszczenia referatów i posterów, [b.w.], Szymbark, , s. 6-7.
 • Kotarba A., Łokas E., Wachniew P., 2002, Struktura i wiek osadów limnicznych wyrazem dominujących procesów morfogenetycznych w wysokogórskich zlewniach Tatr, VI Zjazd Geomorfologów Polskich. Środowiska górskie - ewolucja rzeźby. Jelenia Góra, 11-14 września 2002. Streszczenia referatów i posterów, UWr, Wrocław, , s. 77-79.
 • Baumgart-Kotarba M., Bluszcz A., Kotarba A., 2001, Age of Wuerm Glaciation in the High Tatra Mts. in the light of 14C TL and OSL dating versus geomorphological data, 7th International Conference "Methods of absolute chronology", 23-26th April, Ustroń, Poland. Book of abstracts, [b.w.], Gliwice, , s. 55-56.
 • Kotarba A., 2001, Dynamics of high mountain talus slopes in Tatra Mountains of Poland. Lichenometric study, Ist European Permafrost Conference, Rome 26-28th March 2001. Abstracts, [b.w.], [B.m.], , s. 35.
 • Kotarba A., Łokas E., Wachniew P., 2001, [Two houndred ten] 210Pb dating of young Holocene sediments in high-mountain lakes of the Tatra Mountains, 7th International Conference "Methods of absolute chronology", 23-26th April, Ustroń, Poland. Book of abstracts, [b.w.], Gliwice, , s. 105-106.
 • Kotarba A., 2000, Współczesne przemiany przyrody nieożywionej w Tatrzańskim Parku Narodowym, Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. II Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 12-14 październik 2000. Streszczenia prac, [b.w.], [B.m.], , s. 30-31.
 • Kotarba A., Kozłowska A., 2000, Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu [streszczenie], Działalność Nauk., 9, s. 174-177.
 • Skiba S., Kotarba A., 2000, Przyroda nieożywiona i gleby w planie ochrony TPN, Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. II Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 12-14 październik 2000. Streszczenia prac, [b.w.], [B.m.], , s. 106.
 • Baumgart-Kotarba M., Jonasson C., Kotarba A., 1999, Holocene geomorphic processes in subarctic environment of Kaerkevagge valley, Abisko Mountains, northern Sweden, Periglacial environments: past, present and future. Łódź Periglacial Symposium, 27-30 September 1999, [b.w.], Łódź, , s. 11-12.
 • Kotarba A., 1999, Przebieg i skutki powodzi w Tatrach, [w:] Red. Jerzy Grela; Henryk Słota; Jan Zieliński, Dorzecze Wisły. Monografia powodzi, lipiec 1997, Atlasy i Monografie, IMiGW, Warszawa, , s. 144-145.
 • Kotarba A., 1999, Przedmowa, [w:] Red. Adam Kotarba, Anna Kozłowska, Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu, Prace Geograficzne, 174, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 7.
 • Baumgart-Kotarba M., Kotarba A., 1998, Wuerm glaciation in the Tatra Mts with comparision to the Austrian Alps, Carpathian-Balcan Geological Association XVI Congress, August 30th to September 2th, 1998, [b.w.], Vienna, , s. 65.
 • Baumgart-Kotarba M., Kotarba A., 1998, Chronologia wuermskich zdarzeń glacjalnych w świetle badań geomorfologicznych, sedymentologicznych, datowań C-14, analiz palinologicznych oraz datowań TL na przykładzie polskich Tatr Wysokich, VI Konferencja "Metody chronologii bezwzględnej", Gliwice-Rudy, 24-27 marca 1998 r. Streszczenia, PŚ, Gliwice, 2 s.
 • Kotarba A., 1998, Lacustrine deposits in the Tatra Mountains as evidence of Late Vistulian and Holocene events related to global climate change, Carpathian-Balcan Geological Association XVI Congress, August 30th to September 2th, 1998, [b.w.], Vienna, , s. 291.
 • Kotarba A., 1998, Wprowadzenie, [w:] Red. Adam Kotarba, Z badań fizycznogeograficznych w Tatrach - III, Dokumentacja Geograficzna, 12, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 7.
 • Kotarba A., 1997, Termination of Pleistocene glaciation and Holocene environmental changes in the High Tatra Mountains, Poland, Fourth International Conference on Geomorphology. Organized by Gruppo Nazionale Geografica Fisica e Geomorfologia del Consiglio Nazionale delle Recherche. Bologna (Italia) - 28 VII - 3 IX 1997. Abstracts, Supplementi di Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, 3/1, Comitato Glaciologico Italiano, Torino, , s. 235.
 • Baumgart-Kotarba M., Kotarba A., 1996, Osady jeziorne środowiska wysokogórskiego odpowiedzią na globalne zmiany klimatu w ostatnich 13 tysiącach lat na przykładzie trzech jezior tatrzańskich, Spraw. Czynn. Pos. PAU, 60, s. 104-105.
 • Kotarba A., 1996, Environmental changes on Pleistocene/Holocene boundary in High Tatra Mountains, Poland, [w:] Ed. Denes Loczy, Laszlo Bassa, Geomorphology and the changing environment in Europe. European Regional Conference organised by the International Association of Geomorphologists (IAG). Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 9-12 April, 1996. Conference programme. Abstracts of papers. List of participants, [b.w.], Budapest, , s. 77.
 • Kotarba A., 1996, Wprowadzenie, [w:] Red. Adam Kotarba, Z badań fizycznogeograficznych w Tatrach - II, Dokumentacja Geograficzna, 4, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 7-8.
 • Kotarba A., 1996, Wstęp, [w:] Red. Adam Kotarba, Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. T.1. Nauki o Ziemi, [b.w.], Kraków, , s. 11-12.
 • Kotarba A., Baumgart-Kotarba M., 1996, Osady jeziorne jako miara dynamiki środowiska naturalnego Tatr Wysokich w okresie ostatnich 10 tysięcy lat, [w:] Red. Adam Kotarba, Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. T.1. Nauki o Ziemi, [b.w.], Kraków, , s. 105.
 • Baumgart-Kotarba M., Kotarba A., 1995, Lacustrine sedimentation as response to debris flow activity in the High Tatra Mts, Poland, Colloque International. Crues, Versants et Lits Fluviaux. Processus naturels et impacts des activites humaines. Paris, 22-24 mars 1995, [b.w.], Paris, , s. 21.
 • Baumgart-Kotarba M., Kotarba A., 1995, [Fifth] 5th day: July 27; Stops 22-23. Introduction, [w:] Ed. Wolfgang Schirmer, Quaternary field trips in Central Europe. Vol.1. Field trips. International Union for Quaternary Research. XIV International Congress, August 3-10, 1995, Berlin, Germany, Verlag Dr. Friedrich Pfeil, Muenchen, , s. 325.
 • Baumgart-Kotarba M., Kotarba A., 1995, Stop 22: Morskie Oko lake, High Tatra Mts, [w:] Ed. Wolfgang Schirmer, Quaternary field trips in Central Europe. Vol.1. Field trips. International Union for Quaternary Research. XIV International Congress, August 3-10, 1995, Berlin, Germany, Verlag Dr. Friedrich Pfeil, Muenchen, , s. 325-327.
 • Baumgart-Kotarba M., Kotarba A., 1995, Stop 23: Głodówka scenic point, [w:] Ed. Wolfgang Schirmer, Quaternary field trips in Central Europe. Vol.1. Field trips. International Union for Quaternary Research. XIV International Congress, August 3-10, 1995, Berlin, Germany, Verlag Dr. Friedrich Pfeil, Muenchen, , s. 328.
 • Kotarba A., 1995, Środowisko tatrzańskie w okresie przejściowym od plejstocenu do holocenu, III Zjazd Geomorfologów Polskich. Procesy geomorfologiczne. Zapis w rzeźbie i osadach. Cz.1. Streszczenia komunikatów, posterów i referatów, Wydz. Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, , s. 39-40.
 • Kotarba A., 1995, The functioning of the geological system of the Tatra Mountains and the threats it faces, Zachowanie bioróżnorodności w transgranicznych obszarach chronionych. Seminarium PAN PL - NAS USA. Bieszczady - Tatry 15-25 maj 1994 r, [b.w.], Warszawa], , s. 31-32.
 • Kotarba A., 1995, Założenia ideowe monitoringu wysokogórskiego, [w:] Red. Roman Soja, Paweł Prokop, Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995, Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, Kraków, , s. 44.
 • Kotarba A., Baumgart-Kotarba M., 1995, Osady jeziorne Tatr Wysokich i dynamika stoków górskich, [w:] Red. L.Kasprzak; A. Kostrzewski; B. Nowaczyk, Sympozjum "Późnoczwartorzędowy rozwój rzeźby i zmiany środowiska przyrodniczego", dedykowane Profesorowi dr hab. Stefanowi Kozarskiemu z okazji 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej. Poznań, 12-13 października 1995, [b.w.], Poznań, , s. 57-58.
 • Kotarba A., Baumgart-Kotarba M., 1995, Osady jeziorne jako miara dynamiki środowiska naturalnego Tatr Wysokich w okresie ostatnich 10 tysięcy lat, I Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek". Stan i perspektywy badań tatrzańskich. Zakopane, 6-9 października 1995. Program, streszczenia, lista uczestników, [b.w.], Zakopane, , s. 14.
 • Kotarba A., Krzemień K., 1995, Rzeźba Tatr oraz jej postglacjalna ewolucja - stan i perspektywy badań geomorfologicznych, I Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek". Stan i perspektywy badań tatrzańskich. Zakopane, 6-9 października 1995. Program, streszczenia, lista uczestników, [b.w.], Zakopane, , s. 5.
 • Baumgart-Kotarba M., Kotarba A., 1994, Deglacjacja w dolinach Białej i Suchej Wody w Tatrach Wysokich, Konferencja "Stratygrafia Polski", Bocheniec, 17-18 listopada 1994 r, , s. 5-6.
 • Kotarba A., 1994, Zmienność katastrofalnych procesów morfogenetycznych w okresie małej epoki lodowcowej i czasach współczesnych w Tatrach Wysokich, [w:] Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop, Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 December 1993, Conference Papers, 20, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 71-72.
 • Kotarba A., 1994, Glaciation of the Tatra Mountains - Joseph Partsch synthesis in the light of current knowledge, [w:] Ed. Andrzej Traczyk, International Conference "Glaciation of the European Mid-Mountains - in 100th Anniversary of Joseph Partsch work", October 7-9, 1994, Szklarska Poręba, Poland. Programme, summaries of papers & field guide, Wrocław, , s. 7-8.

Documentation studies

 • Kotarba A., 2018, Starkel Leszek (ur. 1931), [w:] Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan, Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 3, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, , s. 1545-1547.
 • Kotarba A., 2018, Gil Eugeniusz (ur. 1940), [w:] Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan, Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 1, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, , s. 462-463.
 • Kotarba A., 2018, Kłapowa Maria (1929-2002), [w:] Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan, Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, , s. 695-696.
 • Kotarba A., 2018, Kłapa Mieczysław (1916-2002), [w:] Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan, Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, , s. 693-694.
 • Kotarba A., 2018, Gerlach Tadeusz (1931-2014), [w:] Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan, Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 1, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, , s. 456-457.
 • Kotarba A., 2015, Tadeusz Gerlach 1931-2014, Przegląd Geograficzny, 87, 1, s. 179-181.
 • Kotarba A., Rączkowska Z., 2011, Stacja Obserwacyjna Hala Gąsienicowa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, [w:] Red. Mariusz Klimek, Kazimierz Krzemień, Polskie terenowe stacje geograficzne, IGiGP UJ, Kraków, , s. 57-60.
 • Kotarba A., 2010, Wspomnienie o Pani Profesor, [w:] Red. Maria Baścik, Irena de Dynowska Balcer 1929-1995. Pro memoria, IGiGP UJ, Kraków, , s. 69-71.
 • Kotarba A., 2007, Podsumowanie sesji II, Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych, PAN Wydział VII, Warszawa, , s. 408.
 • Korcelli P., Kotarba A., 2003, Professor Leszek Starkel. 50 years of scientfic activity, [w:] Ed. Adam Kotarba, Holocene and Late Vistulian paleogeography and paleohydrology, Prace Geograficzne, 189, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 7-10.
 • Kotarba A., 2003, Stacja Obserwacyjna Hala Gąsienicowa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Polskie terenowe stacje geograficzne, UJ Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków, , s. 75-77.
 • Kotarba A., 2002, Mieczysław Kłapa (1916-2002), Przegl. Geogr., 74, z.2, s. 301-304.
 • Kotarba A., 1999/2000 (dr.2001), Leo Eino Aario (26 XI 1906 - 8 VI 1998), Rocz. PAU, s. 173-174.
 • Kotarba A., 1999, Anders Rapp (1931-1998), Czas. Geogr., 70, z.2, s. 253-254.
 • Starkel L., Kotarba A., 1996, Mieczysław Klimaszewski (28.07.1908-27.11.1995), Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 30, s. 129-131.
 • Kotarba A., 1993 (dr.1994), Trzecia Międzynarodowa Konferencja Geomorfologiczna. Hamilton, 23-28 VIII 1993 r, Przegl. geogr., 65, z.3/4, s. 487-489.

Maps, atlases

 • Baumgart-Kotarba M., Kotarba A., 1995, Pochodzenie i wiek rzeźby (przykłady), Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.2, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, arkusz 23.4 (1 mapa).
 • Kotarba A., Starkel L., 2009, Rzeźba, [w:] Red. Jerzy Bański, Marek Degórski, Polska, jej zasoby i środowisko, Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", Warszawa, , s. 11-15.