IGSO PAS > People > Member
Msc. Agnieszka Halaś
Past Landscape Dynamic Laboratory
Office -
Phone -
E-mail

Education

Academic career and degrees

Research interests

Zainteresowania naukowe:

  • naturalne i antropogeniczne zmiany zachodzące w atmosferze, wodach powierzchniowych, jeziorach i torfowiskach
  • ekologia wód płynących
  • mechanizmy powstawania powodzi i ich prognozowanie
  • wykorzystanie narzędzi GIS w naukach przyrodniczych 

 

Projects

Publications