IGSO PAS > People > Member
Msc. Agnieszka Halaś
Past Landscape Dynamic Laboratory
Office 329
Phone +48 22 6978 832
E-mail

Education

 • 2015-2018 – bachelor degree studies: University of Warsaw, Department of Geography and Regional Studies (bachelor’s thesis entitled Synoptic conditions of floods on the Dunajec River in Nowy Sącz between 1991 and 2015)
 • 2018-2020 – master degree studies: University of Warsaw, Department of Geography and Regional Studies (master’s thesis entitled Modeling of flood formation in the Kamienica Nawojowska River basin)

Academic career and degrees

 • 2019-2020 – Institute of Geography and Spatial Organization PAS, Department of Geoecology and Climatology
 • May-July 2018 – Department of Monitoring, Assessments and Forecasts of the State of the Environment, Chief Inspectorate of Environmental Protection, professional practice

Research interests

 • multi-proxy analysis and its use in paleoecology
 • reconstruction of natural environmental changes in the Holocene
 • modern and fossil communities of testate amoebae
 • use of GIS in Earth and environmental sciences (QGIS, ArcGIS)

Projects

Publications

Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes

Articles, chapters, papers and others

Abstracts, reviews, notes

 • Słowiński M., Szewczyk K., Jonczak J., Halaś A., Mroczkowska A., Łuców D., Słowińska S., Tyszkowski S., Kowalska A., Kołaczkowska E., Swoboda P., Chojnacka A., Gmińska-Nowak B., Kramkowski M., Kardasz C., Barbarino V., Noryśkiewicz A., Kruczkowska B., Brykała D., Związek T., 2024, Human impacts on the environment in the preindustrial forest landscapes in Central Europe - an overview, EGU General Assembly 2024, European Geosciences Union, Vienna, , s. EGU24-12672.
 • Szewczyk K., Łuców D., Woszczyk M., Noryśkiewicz A., Halaś A., Mroczkowska A., Jończak J., Kruczkowska B., Chojnacka A., Związek T., Ważny T., Gmińska-Nowak B., Słowiński M., 2023, Odporność małych torfowisk kotłowych na zaburzenia spowodowane zmianami klimatu i użytkowaniem gruntów w ciągu ostatnich 2000 lat (północna Polska), [w:] Red. Mateusz Kramkowski, Monika Okoniewska, Halina Kaczmarek, XIII Sesja Paleolimnologiczna "Ekosystemy jeziorno-torfowiskowe - jeszcze naturalne czy już antropogeniczne?". Bydgoszcz, 23-24 marca 2023. Książka abstraktów, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, , s. 58.
 • Słowińska S., Słowiński M., Baranowski J., Bartczak A., Czarnecka K., Halaś A., Jarocińska A., Kuchcik M., Linder-Cendrowska K., Łuców D., 2023, Globalne ocieplenie a klimat torfowisk mszarnych w Polsce - projekt MIRECLIM, [w:] Red. Tomasz Karasiewicz, Barbara Szyda, Parki Krajobrazowe: nauka, edukacja, turystyka i praktyka. Gruczno, 13-14.10.2023r, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, , s. 38-40.
 • Halaś A., Lamentowicz M., Łuców D., Loiko S., Konstantinov A., Kritskov I., Słowiński M., 2022, Ameby skorupkowe - nowa regionalna funkcja transferu z torfowisk borealnych w północno- zachodniej Syberii, XII Sesja Paleolimnologiczna, 21–22 marca 2022, Gliwice. Książka abstraktów, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej, Gliwice, , s. 7.
 • Halaś A., Lamentowicz M., Łuców D., Loiko S., Konstantinov A., Kritskov I., Słowiński M., 2022, Palaeoecological reconstruction of permafrost degradation in NW Siberia – a multiproxy approach, 6th PAGES Open Science Meeting - Learning from the Past for a Sustainable Future - Agadir, Morocco & Online. Program and abstracts, , s. 275-276.
 • Słowiński M., Szewczyk K., Halaś A., Jonczak J., Mroczkowska A., Łuców D., Słowińska S., Tyszkowski S., Kowalska A., Kołaczkowska E., Swoboda P., Chojnacka A., Ważny T., Gumińska-Nowak B., Kramkowski M., Kardasz C., Barbarino V., Noryśkiewicz A., Kruczkowska B., Brykała D., Związek T., 2022, Charcoal production in Medieval Central Europe and its environmental consequences, [w:] Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek, IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa, , s. 185.
 • Słowiński M., Szewczyk K., Halaś A., Jończak J., Mroczkowska A., Łuców D., Słowińska S., Tyszkowski S., Kowalska A., Kołaczkowska E., Chojancka A., Ważny T., Gumińska-Nowak B., Kramkowski M., Kardasz C., Barbarino V., Noryśkiewicz A., Niedzielski M., Kruczkowska B., Brykała D., Związek T., 2022, Produkcja węgla drzewnego w średniowiecznej Europie Środkowej i jej konsekwencje środowiskowe, [w:] Red. Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Mirosław Błaszkiewicz, Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9 września 2022 r., Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, , s. 159-160.
 • Słowiński M., Szewczyk K., Jonczak J., Związek T., Obremska M., Słowińska S., Łuców D., Halaś A., Mroczkowska A., Noyśkiewicz A., Chojnacka A., Ważny T., Kramkowski M., Tyszkowski S., Kruczkowska B., Kowalska A., Kołaczkowska E., Swoboda P., Kardasz C., Gmińska-Nowak B., Brykała D., 2022, Nieoszacowany wpływ produkcji węgla drzewnego na przekształcenia środowiska i krajobrazu na Niżu Północnoeuropejskim, XII Sesja Paleolimnologiczna, 21–22 marca 2022, Gliwice. Książka abstraktów, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej, Gliwice, , s. 23.
 • Halaś A., Lamentowicz M., Łuców D., Loiko S., Konstantinov A., Kritskov I., Słowiński M., 2021, A new local testate amoebae transfer function from northwest Siberian permafrost peatlands, AGU Fall Meeting 2021 Abstracts, , s. 1.
 • Halaś A., Lamentowicz M., Łuców D., Loiko S., Konstantinov A., Kritskov I., Słowiński M., 2021, New testate amoebae calibration data set from permafrost peatlands NW Siberia (Russia), PALEOARC 2021 - 2nd International Conference on 'Processes and Palaeo-environmental changes in the Arctic from past to present'. Abstract Book, , s. 39.
 • Halaś A., Błażejczyk K., 2019, Influence of air circulation on thermal stress in Polish Carpathians, International Conference UTCI - Assessment Measure in Human Bioclimatology - 10 Years of Application and 1st European Biometeorologists’ Regional Meeting, Warsaw, 22-24 May 2019. Book of abstracts, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 34.
 • Łaszewski M., Czarnecka K., Halaś A., Piasecki K., 2018, Przestrzenne zróżnicowanie podstawowych cech fizyczno-chemicznych wód w zlewni zurbanizowanej – studium przypadku Potoku Służewieckiego, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy nt. "Perspektywy badań środowiska geograficznego". Książka abstraktów, , s. 25.