IGSO PAS > People > Member
Msc. Agnieszka Mroczkowska
Past Landscape Dynamic Laboratory
Office 309
Phone +48 226978914
E-mail

Projects

Publications

Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes

Articles, chapters, papers and others

Abstracts, reviews, notes

 • Ginter A., Kittel P., Piech W., Gałka M., Krąpiec M., Piotrowska N., Mroczkowska A., 2022, Datowanie oraz interpretacja funkcji zbiorników wodnych odkrytych w trakcie badań archeologicznych Starego Rynku (obecnie Pl. Wolności) w Kutnie, XII Sesja Paleolimnologiczna, 21–22 marca 2022, Gliwice. Książka abstraktów, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej, Gliwice, , s. 28.
 • Kittel P., Mazurkevich A., Gauthier E., Kazakov E., Kublitskiy Y., Okupny D., Mroczkowska A., Rzodkiewicz M., Szmańda J., Słowiński M., Dolbunova E., 2022, Zmiany środowiska naturalnego i relacji człowiek-środowisko w ciągu ostatnich 13 tysięcy lat na Nizinie Wschodnioeuropejskiej, [w:] Red. Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Mirosław Błaszkiewicz, Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9 września 2022 r., Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, , s. 120-122.
 • Margielewski W., Krąpiec M., Korzeń K., Buczek K., Kupryjanowicz M., Fołoc M., Stachowicz-Rybka R., Kołaczek P., Gałka M., Szychowska-Krąpiec E., Barniak J., Niska M., Wojtal A., Obidowicz A., Pociecha A., Mroczkowska A., Sala D., Urban J., Pilch J., 2022, Rekonstrukcja zmian paleośrodowiska holocenu na obszarze Polski w oparciu o analizy dendrochronologiczne subfosylnych pni drzew i badania wieeloczynnikowe osadów torfowisk, [w:] Red. Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Mirosław Błaszkiewicz, Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9 września 2022 r., Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, , s. 62-63.
 • Stachowicz-Rybka R., Kittel P., Nalepka D., Płóciennik M., Mroczkowska A., Alexandrowicz W., Pawłowski D., Okupny D., Muzolf B., Stachowicz K., Korzeń K., 2022, Chronostratygrafia osadów ze Smólska na Kujawach w świetle badań interdyscyplinarnych, [w:] Red. Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Mirosław Błaszkiewicz, Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9 września 2022 r., Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, , s. 59-60.
 • Słowiński M., Szewczyk K., Halaś A., Jonczak J., Mroczkowska A., Łuców D., Słowińska S., Tyszkowski S., Kowalska A., Kołaczkowska E., Swoboda P., Chojnacka A., Ważny T., Gumińska-Nowak B., Kramkowski M., Kardasz C., Barbarino V., Noryśkiewicz A., Kruczkowska B., Brykała D., Związek T., 2022, Charcoal production in Medieval Central Europe and its environmental consequences, [w:] Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek, IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa, , s. 185.
 • Słowiński M., Szewczyk K., Halaś A., Jończak J., Mroczkowska A., Łuców D., Słowińska S., Tyszkowski S., Kowalska A., Kołaczkowska E., Chojancka A., Ważny T., Gumińska-Nowak B., Kramkowski M., Kardasz C., Barbarino V., Noryśkiewicz A., Niedzielski M., Kruczkowska B., Brykała D., Związek T., 2022, Produkcja węgla drzewnego w średniowiecznej Europie Środkowej i jej konsekwencje środowiskowe, [w:] Red. Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Mirosław Błaszkiewicz, Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9 września 2022 r., Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, , s. 159-160.
 • Słowiński M., Szewczyk K., Jonczak J., Związek T., Obremska M., Słowińska S., Łuców D., Halaś A., Mroczkowska A., Noyśkiewicz A., Chojnacka A., Ważny T., Kramkowski M., Tyszkowski S., Kruczkowska B., Kowalska A., Kołaczkowska E., Swoboda P., Kardasz C., Gmińska-Nowak B., Brykała D., 2022, Nieoszacowany wpływ produkcji węgla drzewnego na przekształcenia środowiska i krajobrazu na Niżu Północnoeuropejskim, XII Sesja Paleolimnologiczna, 21–22 marca 2022, Gliwice. Książka abstraktów, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej, Gliwice, , s. 23.
 • Ginter A., Piech W., Krąpiec M., Moska P., Sikorski J., Hrynowiecka A., Stachowicz-Rybka R., Mroczkowska A., Mazurkevich A., Kittel P., 2020, The age of deposition of accumulative fan sediments in Serteyka River Valley (Western Russia), Limnology and Freshwater Biology, 4, s. 483-485.
 • Mroczkowska A., Kittel P., Marcisz K., Dolbunova E., Gauthier E., Kublitsky Y., Lamentowicz M., Mazurkevich A., Płóciennik M., Tjallingii R., Kramkowski M., Łuców D., Słowiński M., 2020, A great response from small ecosystem at the last 500 years of history of a kettle hole mire in W Russia, EGU General Assembly 2020, European Geosciences Union, Vienna, , s. 495.
 • Piech W., Kittel P., Ginter A., Mazurkevich A., Hrynowiecka A., Stachowicz-Rybka R., Cywa K., Mroczkowska A., Pavlovskaia E., Kazakov E., Teltevskaya Y., Sikorski J., Okupny D., Błaszczyk K., Kotrys B., 2020, Palaeoenvironmental development of the accumulative fan in Western Russia from the Little Ice Age to the present time, EGU General Assembly 2020, European Geosciences Union, Vienna, , s. 1097.
 • Płóciennik M., Mroczkowska A., Kittel P., Pawłowski D., Kurzawska A., Danger M., Maigrot Y., Rzodkiewicz M., Więckowska-Luth M., Okupny D., Kruk A., Luoto T., Kotrys B., Nazarova L., Syrykh L., Szmańda J., Dolbunova E., Mazurkevich A., 2020, Aquatic biota response to climate and habitat changes from the Valdai Glaciation to the Meghalayan (Serteya region, Western Dvina Lakeland), Limnology and Freshwater Biology, 4, s. 461-462.
 • Płóciennik M., Papiernik P., Kittel P., Gałka M., Makohonienko M., Mroczkowska A., Apolinarska K., Panfil M., Kotrys B., Luoto T., Peyron O., Krąpiec M., Świerk K., 2020, A temperature increase during the Holocene Thermal Optimum triggered the development of the Funnel Beaker Culture settlement in Central Poland (Kuyavia Lakeland), Limnology and Freshwater Biology, 4, s. 442-443.
 • Abrook A., Matthews I., Milner A., Candy I., Palmer A., Timms R., Mroczkowska A., Mass D., Sachse D., 2019, Vegetation responses to abrupt climatic shifts during the Last GlacialInterglacial Transition: evidence from a north-south transect across the British Isles, 20th Congress of the International Union for Quaternary Research (INQUA), 25-30.07.2019, INQUA, Dublin, 1 s.
 • Kittel P., Mazurkevich A., Danger M., Dolbunova E., Gauthier E., Krąpiec M., Kurzawska A., Maigrot Y., Mroczkowska A., Okupny D., Płóciennik M., Pawłowski D., Rzodkiewicz M., Słowiński M., Szmańda J., Wieckowska-Lüth M., 2019, Earth, water, air, fire – human-environment relationships in the multi-proxy palaeoecological study at Serteya in Western Russia, [w:] Red. Andreas Börner, Heiko Hüneke, Sebastian Lorenz, Field Symposium of the INQUA PeriBaltic Working Group "From Weichselian Ice-Sheet Dynamics to Holocene Land Use Development in Western Pomerania and Mecklenburg". Abstract Volume, Scientific Technical Report STR, 19/01, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 41-44.
 • Kublitskiy Y., Subetto D., Vlasov B., Novik A., Leontev P., Grekov I., Syrykh L., Sokolova N., Brylkin V., Panov I., Kittel P., Mroczkowska A., Kuznetsov D., Mazurkevich A., Dolbunova E., Kotrys B., 2019, Palaeolimnological approach for the reconstruction of environmental changes in the Serteya region (Western Russia) – preliminary results, [w:] Red. Andreas Börner, Heiko Hüneke, Sebastian Lorenz, "From Weichselian Ice-Sheet Dynamics to Holocene Land Use Development in Western Pomerania and Mecklenburg". Field Symposium of the INQUA PeriBaltic Working Group. Abstract Volume, , 19, 01 Scientific Technical Report STR, 19/01, GFZ German Research Centre for Geosciences., Potsdam, , s. 51-52.
 • Mroczkowska A., Kittel P., Mazurkevich A., Dolbunova E., Gauthier E., Krąpiec M., Kurzawska A., Maigrot Y., Danger M., Okupny D., Pawłowski D., Płóciennik M., Rzodkiewicz M., Słowiński M., Szmańda J., Wieckowska-Lüth M., 2019, Was it better to build on Pile? - the lake environment and the life of the Neolithic settler, [w:] Red. Renata Dondajewska-Pielka, Piotr Klimaszyk, Piotr Rzymski, Lakes & Reservoirs. Hot Spots and Topics in Limnology. International conference, 17-20 September 2019 Mikorzyn, Poland. Book of abstracts, Polish Limnological Society, Mikorzyn, 41-42.
 • Obremska M., Słowiński M., Avirmed D., Adiya S., Łuców D., Mroczkowska A., Lamentowicz M., Szczuciński W., 2019, Vegetation, permafrost and climate variability – 1600 years of fire history in North Eastern Mongolia, Geophysical Research Abstracts Vol.21. EGU General Assembly 2019, European Geophysical Union, Vienna, 1 s.
 • Kittel P., Mroczkowska A., Mazurkevich A., Gauthier E., Okupny D., Pawłowski D., Płóciennik M., Rzodkiewicz M., Słowiński M., Wieckowska-Lueth M., 2018, Warunki środowiskowe funkcjonowania osady palafitowej Serteya II (zachodnia Rosja), [w:] Red. Anna Cedro, Katarzyna Lewczuk, Polska Geografia Morza. Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne badania morza i obszarów nadmorskich. Książka abstraktów, Volumina.pl, Szczecin, , s. 105-106.
 • Mroczkowska A., Kittel P., Marcisz K., Mazurkevich A., Gauthier E., Kublitskiy Y., Lamentowicz M., Dolbunova E., Płóciennik M., Tjallingii R., Słowiński M., 2018, Hydrological consequences of hydroclimate variability and human activity during the last 500 years in Serteya region (Western Russia) – preliminary results, Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Łuców D., Lamentowicz M., Kołaczek P., Lane C., Łokas E., Mroczkowska A., Słowińska S., Tjallingii R., Tyszkowski S., Słowiński M., 2018, Testate amoebae response to the catastrophic deforestation caused by tornado compared to the past anthropogenic deforestations, Focused Meeting 2018: 9th International Symposium on Testate Amoebae (ISTA9), 10 - 14 September 2018, 1 s.
 • Kittel P., Mazurkevich A., Błaszczyk K., Dolbunova E., Gauthier E., Kotrys B., Kramkowski M., Lamentowicz M., Łuców D., Mroczkowska A., Płóciennik M., Słowiński M., 2017, Research project: Last 1000 Years palaeoecological history of the kettle-hole peatland in the Serteya Region, Development of Science and Education I, Russian State Pedagogical University of A.I. Herzen, Sankt Petrsburg, , s. 283-286.
 • Mroczkowska A., Gauthier E., Kittel P., Mazurkevich A., Kramkowski M., Płóciennik M., Słowiński M., 2017, Wstępna rekonstrukcja warunków paleośrodowiskowych w rejonie Serteji (Zachodnia Rosja) na podstawie analiz paleoekologicznych, [w:] Red. Dorota Nalepka, Renata Stachowicz-Rybka, Wpływ człowieka na roślinność Krakowa i okolic w okresie górnego czwartorzędu, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków, , s. 48-49.