PEOPLE


Dr. Ariel Ciechański
Department of Urban and Population Studies
Office 309
Phone +48 226978914
E-mail

Education

 • 2012 – PhD in Earth Sciences in geographical sciences (doctoral dissertation: Development and Contraction of Industrial Railway Networks in Poland (1881-2010)
 • 1998-2002 – Master degree studies: University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies (master’s thesis entitled Industrial railway in the Górny Śląsk region in the period of economic and government transition)

Academic career and degrees

 • since 2002 - Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN)

Research interests

 • Transport geography
 • Industrial geography
 • Tourism geography
 • History of technology

Other activities

Participation in scientific conferences

 • 2010 – Revitalization of inland waterways in Poland as an opportunity for economy, Institute of Geography, University of Bydgoszcz (Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego), 10-11.09.2010, Bydgoszcz (paper: System transformation and organizational and ownership transformations of Polish inland waterway shipping companies, together with Prof. Z. Taylor)
 • 2007 - Warsaw Regional Forum Contemporary dilemmas of spatial development in Europe, IGiPZ PAN, 19-20.10.2007, Warszawa (paper: Privatization of Polish bus transport)
 • 2007 – Transport and socio-economic linkages in the enlarged European Union, Commission of Communicational Geography Polish Geographical Society, IGiPZ PAN (paper: Market of railway transport in Poland)
 • 2006 – Spatial dimension of transformations in the transportation structure, Commission of Communicational Geography Polish Geographical Society, (paper: The sugar industry railway, the case studies of Poland, the Czech Republic and Slovakia)
 • 2005 – Transport and socio-economic linkages in enlarged European Union, Commission of Communicational Geography Polish Geographical Society, IGiPZ PAN, (paper: Integration of railway with other modes of public passenger transport. Polish experiences versus experiences of neighbouring countries)
 • 2005 – 2nd Warsaw Regional Forum, Core and peripheral regions in Central and Eastern Europe, IGiPZ PAN, (paper: Deregulation in Polish rail freight traffic)

Field research studies abroad

 • 2009 – Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Geography, 21-26.09.2009, Sofia, Transformation of Bulgaria transportation system
 • 2009 – Russian Academy of Sciences, Institute of Geography, 17-23.08.2009, Moscow – Industrial railways and transformation of transportation systems in Russia
 • 2008 – Russian Academy of Sciences, Institute of Geography, 14-20.07.2008, Moscow – Industrial railways and transformation of transportation systems in Russia
 • 2007 – Russian Academy of Sciences, Institute of Geography, 10-20.12.2007, Moscow – Industrial railways and transformation of transportation systems in Russia
 • 2006 – Russian Academy of Sciences, Institute of Geography, 20.09-02.10.2006, Moscow – Industrial railways and transformation of transportation systems in Russia

Educational and social activities

 • 2005-2010 – guide in the Skierniewice Roundhouse
 • 1997-2009 – member of the Executive Board of the Polish Association of Railways Enthusiasts
 • since 1994 – volunteer of the Polish Association of Railways Enthusiasts

Popularization of science

 • Kurowska-Ciechańska J., Ciechański A., 2007, Koleje. Przewodnik tematyczny [Railways. Thematic guidebook], Carta Blanca, Warszawa (subsequent issues in the years 2008 and 2009)

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

Abstracts, reviews, notes

 • Ciechański Ariel: Rozwój i regres kolei przemysłowych na Górnym Śląsku. [w]: „Węgiel, polityka, stal, ludzie. Kolej w życiu Śląska”, VI Rybnicka Konferencja o Historii Kolei, 23 października 2017 r., Rybnik. Oprac. red. Michał Kapias, Dawid Keller. Rybnik: Muzeum w Rybniku, 2017 - s. 15-16.
 • Ciechański Ariel (rec.): A. Massel (red.) – Łódzki Węzeł Kolejowy – stan obecny i perspektywy, Instytut Kolejnictwa, Warszawa, 2016, 386 s. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2017, 20, 3 - s. 87-89.
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Wybrane problemy transportu piwa na Śląsku. [w]: „Węgiel, polityka, stal, ludzie. Kolej w życiu Śląska”, VI Rybnicka Konferencja o Historii Kolei, 23 października 2017 r., Rybnik. Oprac. red. Michał Kapias, Dawid Keller. Rybnik: Muzeum w Rybniku, 2017 - s. 12-13.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Foreign Direct Investments in non-urban public transport In Visegrad Group (V4) countries. [w]: Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., 2017 - s. 54.
 • Ciechański Ariel: F. Bebenow – Turystyka kolejowa w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, 2015, 168 s. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2016, 19, 3 - s. 66-67.
 • Ciechański Ariel: M. Wolański, W. Paprocki, B. Mazur, A. Soczówka, B. Jakubowski, M. Czubak i M. Pieróg – Publiczny transport zbiorowy poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 2016, 266 s. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2016, 19, 4 - s. 82-83.
 • Ciechański Ariel (rec.): S. Tarchov – Izmienienije sviaznosti prostranstva Rossii (na primierie aviapassažirskogo soobščenija), Ojkumiena, Smolensk 2015; 154 s.. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 275-277.
 • Ciechański Ariel (rec.): M.V. Conlin, G.R. Bird (red.) – Railway Heritage and Tourism, Channel View Publications, Bristol–Buffalo–Toronto, 2014; 320 s.. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 277-279.
 • Ciechański Ariel: The growth and contraction of industrial railway networks in Poland (1881-2010). [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Ciechański Ariel: Atlas linii kolejowych Polski. R. Stankiewicz, M. Stiasny. Rybnik 2010. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 637-638.
 • Ciechański Ariel: Privatization of Polish bus transport. [w]: Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2007 - s. 55.
 • Ciechański Ariel: Koleje piaskowe. T.1. K.Soida, M.Furtek, T.Roszak. Rybnik 2007. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.1 - s. 175-177.
 • Ciechański Ariel: Naturalna kolej rzeczy. Cztery dekady PTKiGK S.A. z Rybnika. W.Chrapek. Rybnik 2006. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.4 - s. 598-600.
 • Ciechański Ariel: Deregulation in Polish rail freight traffic. [w]: Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2005 - s. 13.
 • Ciechański Ariel: Uzkorozchodne zeleznice v prumyslu a zemedelstvi. Z. Bauer. Praha 2003. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.2 - s. 242-244.
 • Ciechański Ariel: Łódzka podmiejska komunikacja tramwajowa 1901-2001. W. Źródlak, J. Wojtowicz, M. Kaczyński. Łódź 2001. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.1 - s. 141-143.

Documentation studies

 • Ciechański Ariel: Konferencja Komisji Geografii Komunikacji PTG pt. "Transport a powiązania społeczne i ekonomiczne w rozszerzonej Unii Europejskiej", Warszawa, 19-20 V 2005 r. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.4 - s. 586-588.

Maps, atlases

 • Śleszyński Przemysław, Ciechański Ariel: Kolejowa mapa Polski. Warszawa: PKP Intercity, 2011 - 1 mapa.
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Zabytki kolejnictwa. Warszawa: Carta Blanca-De Agostini, 2012 - 48 s.
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Koleje w Polsce. Parowozy, wąskotorówki i muzea. Warszawa: Carta Blanca, 2011 - Wyd. 2 176 s.
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Koleje. Przewodnik tematyczny. Warszawa: Carta Blanca, 2009 - Wyd. 3 popr 256 s.
 • Barszcz Marek, Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Technika. Przewodnik po Polsce. Warszawa: Carta Blanca, 2008 - 352 s.
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Koleje. Przewodnik tematyczny. Warszawa: Carta Blanca, 2008 - Wyd. 2 popr 256 s.
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Koleje. Warszawa: Carta Blanca, 2007 - 400 s. (Nowy Wymiar)
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Koleje. Warszawa: Carta Blanca, 2007 - 176 s.
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Koleje. Warszawa: Carta Blanca, 2007 - 272 s. (Przewodnik po Polsce)