IGSO PAS > People > Member
Assoc. Prof. Ariel Ciechański
Department of Urban and Population Studies
Office 309
Phone +48 226978941
E-mail

Education

 • 1998-2002 – Master degree studies: University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies (master’s thesis entitled Industrial railway in the Górny Śląsk region in the period of economic and government transition)

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS (since 2002)

 • 2012 – PhD in Earth Sciences in geographical sciences (doctoral dissertation: Development and Contraction of Industrial Railway Networks in Poland (1881-2010))
 • 2024 – habilitated (post-doctoral) degree in Social sciences in socio-economic geography and spatial management (post-doctoral dissertation entitled Consequences of the transformation of the system of non-urban public transport in Poland)

Research interests

 • Transport geography
 • Industrial geography
 • Tourism geography
 • History of technology

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

Abstracts, reviews, notes

 • Ciechański A. (rec.), 2022, T. Wardak – Piasta I Szprychy: Centralny Port Komunikacyjny – lotnictwo, kolej i nasza przyszłość, nakładem własnym autora, Warszawa, 2021; 452 ss., Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 25, 3, s. 88-91.
 • Ciechański A., 2021, Wprowadzenie, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 24, 2, s. 5-6.
 • Więckowski M., Cerić D., Ciechański A., Cyargeenka A., 2020, River borders as resources for creative tourism development – evidence from the Nysa Łużycka and Oder rivers, Rivers in the lives of nations in their economy and politics. Book of abstracts, 1 s.
 • Ciechański A., 2019, Czy wykluczenie transportowe wpływa na turystykę w Beskidzie Niskim i Bieszczadach?, IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2-4 września 2019 roku Księga abstraktów, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Kraków, , s. 3.
 • Ciechański A. (rec.), 2019, M. Kruszyna – Koleje miejskie i regionalne w Polsce, Dom Wydawniczy Księży Młyn , Łódź, 2018; 119 s, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 22, 2, s. 82-83.
 • Ciechański A. (rec.), 2019, Recenzja : K. Trammer – Ostre cięcie , Wydawnictwo Krytyki Politycznej , Warszawa , 2019; 270 ss, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 22, 4, s. 119-120.
 • Ciechański A. (rec.), 2019, Recenzja: D. Banister – Inequality in transport, Alexandrine Press, Marcham, 2018; 270 ss., Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 22, 3, s. 73-74.
 • Ciechański A. (rec.), 2018, Recenzja: P. Dominas, T. Przerwa – Od kolei na Dolnym Śląsku po Koleje Dolnośląskie, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź, 2017; 339 s, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21, 3, s. 85-86.
 • Ciechański A. (rec.), 2018, M. Kapias, D. Keller (red.) – Państwo wobec kolei żelaznych w Polsce, Muzeum w Rybniku, Rybnik, 2017; 495 s, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21, 2, s. 65-66.
 • Ciechański A., 2017, Rozwój i regres kolei przemysłowych na Górnym Śląsku, [w:] Oprac. red. Michał Kapias, Dawid Keller, „Węgiel, polityka, stal, ludzie. Kolej w życiu Śląska”, VI Rybnicka Konferencja o Historii Kolei, 23 października 2017 r., Rybnik, Muzeum w Rybniku, Rybnik, , s. 15-16.
 • Ciechański A., 2017, M. Kapias, D. Keller (red.) – Piękne, użyteczne, zbędne… Obiekty kolejowe w Polsce, Muzeum w Rybniku, Rybnik, 2016; 528 s, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20, 4, s. 91-92.
 • Ciechański A. (rec.), 2017, A. Massel (red.) – Łódzki Węzeł Kolejowy – stan obecny i perspektywy, Instytut Kolejnictwa, Warszawa, 2016, 386 s, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20, 3, s. 87-89.
 • Kurowska-Ciechańska J., Ciechański A., 2017, Wybrane problemy transportu piwa na Śląsku, [w:] Oprac. red. Michał Kapias, Dawid Keller, „Węgiel, polityka, stal, ludzie. Kolej w życiu Śląska”, VI Rybnicka Konferencja o Historii Kolei, 23 października 2017 r., Rybnik, Muzeum w Rybniku, Rybnik, , s. 12-13.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2017, Foreign Direct Investments in non-urban public transport In Visegrad Group (V4) countries, Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., Warsaw, , s. 54.
 • Ciechański A. (rec.), 2016, M. Wolański, W. Paprocki, B. Mazur, A. Soczówka, B. Jakubowski, M. Czubak i M. Pieróg – Publiczny transport zbiorowy poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 2016, 266 s, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19, 4, s. 82-83.
 • Ciechański A. (rec.), 2016, F. Bebenow – Turystyka kolejowa w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, 2015, 168 s, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19, 3, s. 66-67.
 • Ciechański A. (rec.), 2016, S. Tarchov – Izmienienije sviaznosti prostranstva Rossii (na primierie aviapassažirskogo soobščenija), Ojkumiena, Smolensk 2015; 154 s., Przegląd Geograficzny, 88, 2, s. 275-277.
 • Ciechański A. (rec.), 2016, M.V. Conlin, G.R. Bird (red.) – Railway Heritage and Tourism, Channel View Publications, Bristol–Buffalo–Toronto, 2014; 320 s., Przegląd Geograficzny, 88, 2, s. 277-279.
 • Ciechański A., 2014, The growth and contraction of industrial railway networks in Poland (1881-2010), IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Ciechański A., 2010, Atlas linii kolejowych Polski. R. Stankiewicz, M. Stiasny. Rybnik 2010, Przegl. Geogr., 82, z.4, s. 637-638.
 • Ciechański A., 2007, Privatization of Polish bus transport, [w:] Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki, Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 55.
 • Ciechański A., 2007, Koleje piaskowe. T.1. K.Soida, M.Furtek, T.Roszak. Rybnik 2007, Przegl. Geogr., 79, z.1, s. 175-177.
 • Ciechański A., 2006, Naturalna kolej rzeczy. Cztery dekady PTKiGK S.A. z Rybnika. W.Chrapek. Rybnik 2006, Przegl. Geogr., 78, z.4, s. 598-600.
 • Ciechański A., 2005, Deregulation in Polish rail freight traffic, [w:] Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki, Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 13.
 • Ciechański A., 2004, Uzkorozchodne zeleznice v prumyslu a zemedelstvi. Z. Bauer. Praha 2003, Przegl. Geogr., 76, z.2, s. 242-244.
 • Ciechański A., 2003, Łódzka podmiejska komunikacja tramwajowa 1901-2001. W. Źródlak, J. Wojtowicz, M. Kaczyński. Łódź 2001, Przegl. Geogr., 75, z.1, s. 141-143.

Documentation studies

 • Ciechański A., 2018, Biogram: Profesor Zbigniew Taylor, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21, 2, s. 73-75.
 • Ciechański A., 2005, Konferencja Komisji Geografii Komunikacji PTG pt. "Transport a powiązania społeczne i ekonomiczne w rozszerzonej Unii Europejskiej", Warszawa, 19-20 V 2005 r, Przegl. Geogr., 77, z.4, s. 586-588.

Maps, atlases

 • Śleszyński P., Ciechański A., 2011, Kolejowa mapa Polski, PKP Intercity, Warszawa, 1 mapa.
 • Kurowska-Ciechańska J., Ciechański A., 2012, Zabytki kolejnictwa, Carta Blanca-De Agostini, Warszawa, 48 s.
 • Kurowska-Ciechańska J., Ciechański A., 2011, Koleje w Polsce. Parowozy, wąskotorówki i muzea, Carta Blanca, Warszawa, Wyd. 2 176 s.
 • Kurowska-Ciechańska J., Ciechański A., 2009, Koleje. Przewodnik tematyczny, Carta Blanca, Warszawa, Wyd. 3 popr 256 s.
 • Barszcz M., Kurowska-Ciechańska J., Ciechański A., 2008, Technika. Przewodnik po Polsce, Carta Blanca, Warszawa, 352 s.
 • Kurowska-Ciechańska J., Ciechański A., 2008, Koleje. Przewodnik tematyczny, Carta Blanca, Warszawa, Wyd. 2 popr 256 s.
 • Kurowska-Ciechańska J., Ciechański A., 2007, Koleje, Nowy Wymiar, Carta Blanca, Warszawa, 400 s.
 • Kurowska-Ciechańska J., Ciechański A., 2007, Koleje, Carta Blanca, Warszawa, 176 s.
 • Kurowska-Ciechańska J., Ciechański A., 2007, Koleje, Przewodnik po Polsce, Carta Blanca, Warszawa, 272 s.