PEOPLE


Msc. Barbara Szejgiec-Kolenda
Department of Spatial Organization
Office 423
Phone +48 226978923
E-mail

Education

 • 2001-2006 – Master’s degree studies: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Faculty of Economics, specialization in economics
 • 2003-2008 – Master’s degree studies: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Faculty of Biology and Earth Sciences, specialization in socio-economic geography

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN), since 2013

Research interests

 • geography of international trade
 • geography of enterprise
 • local and regional development
 • spatial planning

Other activities

Participation in conferences and scientific seminars

2008 – 9th International Scientific Conference – "Transformations of the regional functional-spatial structures. Europe without borders – new quality of space", Institute of Geography and Regional Development of the Wrocław University, Wrocław (paper: Structure and magnitude of border traffic on the Polish-Ukrainian border – with R. Wiśniewski).

2009 - 7th International Conference "Man-City-Nature. New Processes, Questions and Research Methods", Institute of Geography of the Nicolaus Copernicus University, Toruń (paper: Social development monitoring – challenges for regional statitics – with A. Pytalska)

2012 – 11th International Scientific Conference – "Transformations of the regional functional-spatial structures. Research achievements and challenges of regional policy and spatial planning", Institute of Geography and Regional Development of the Wrocław University, Wrocław (paper: Local aspects of export in Poland. Methodology of field studies in poviats –  with R. Wiśniewski)

Other projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes | Maps, atlases

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

Abstracts, reviews, notes

 • Komornicki T., Rosik P., Szejgiec B., 2017, Interactions of accessibility and territorial cohesion: transport infrastructure improvement towards reducing spatial inequalities?, Nordic Geographers Meeting, Stockholm 18th – 21st June 2017, University of Stockholm, Stockholm, 1 s.
 • Szejgiec-Kolenda B., 2016, Wzorce działalności eksportowej przedsiębiorstw handlowych, [w:] Red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec-Gabryś, Problematyka 32. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Rola przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych”, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa - Kraków, s. 74.
 • Szejgiec-Kolenda B., 2016, Prawidłowości rozmieszczenia firm eksportujących w Polsce, Statystyczna identyfikacja powiązań w przestrzeni społeczno-gospodarczej. Ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań, 14-15 czerwca 2016 r, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań, s. 54.
 • Zaucha J., Komornicki T., Szejgiec-Kolenda B., Wiśniewski R., 2016, Trade linkages and the role of territorial capital in the time of global crisis. A local perspective from Poland, Regional and Urban Studies for Strategic Planning and Development. RSA-Russia Conference 2016, 24th - 25th October 2016, St Petersburg, Russia, Regional Studies Association, St Petersburg, s. 17.
 • Śleszyński P., Szejgiec-Kolenda B., Wiśniewski R., 2016, Procesy starzenia się ludności w Polsce w ostatnich 50 latach, Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, s. 137.
 • Komornicki T., Szejgiec-Kolenda B., 2015, Przekształcenia przestrzennego rozmieszczenia obszarów koncentracji eksportu – od okresu transformacji systemowej do rzeczywistości pokryzysowej, [w:] Red. Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar, Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług”, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa, s. 46-47.
 • Komornicki T., Wiśniewski R., Szejgiec-Kolenda B., Zaucha J., 2015, Lokalny wymiar procesów globalnych na przykładzie powiązań handlowych polskich powiatów, [w:] Red. Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar, Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług”, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa, s. 48-49.
 • Komornicki T., Zaucha J., Szejgiec-Kolenda B., Wiśniewski R., 2015, Impact of economic crisis on local development: Evidence from Polish regions, [w:] Ed. Piotr Siłka, Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts, IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, s. 22.
 • Szejgiec-Kolenda B., 2015, International trade patterns of border regions: Dynamics of intermediaries population and performance, [w:] Ed. Piotr Siłka, Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts, IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, s. 81.
 • Szejgiec-Kolenda B., Komornicki T., 2015, Areas at risk of the Russian restrictions on agri-food products. The nature of trade relations between Polish regions and Russia, [w:] Ed. Piotr Siłka, Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts, IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, s. 71.
 • Szejgiec B., 2014, The impact of economic crisis on geographic and product export diversification: the case of Polish regions, [w:] Compiled by Elizabeth Mitchell, Diverse Regions: Building Resilient Communities and Territories. Annual European Conference, Sunday15th - Wednesday 18th June 2014, Dokuz Eylul University, Faculty of Business, Izmir, Turkey, Regional Studies Association, Seaford, s. 129.
 • Szejgiec B., Wiśniewski R., 2008, Struktura i wielkość ruchu granicznego na wschodniej granicy Polski, Europa bez granic - nowe wyzwania - nowa jakość przestrzeni. IX międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych", 23-24 października 2008, Wrocław, IGiGP UWr, Wrocław, s. 60.

Maps, atlases

 • Komornicki T., Szejgiec B., 2014, Handel zagraniczny [7 map], Statystyczny atlas województwa lubelskiego 2012, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin, s. 83-90.
 • Buciak R., Szejgiec B., Zych M., 2013, Obszary wiejskie – Powszechny Spis Rolny 2010, [w:] Red. Agnieszka Kalinowska-Szymczak, Kalejdoskop GIS. T.2, Esri Polska, Warszawa, s. 12-13.