IGSO PAS > People > Member
Beata Zielińska-Kwiecień
Administration Branch
Office 445
Phone +48 226978945
E-mail

Projects

Other projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Documentation studies | Maps, atlases

Books, reports

  • Obracht-Prondzyński C., Śleszyński P., Stachura K., Stępniak M., Grabowski T., Zielińska B., 2015, Opracowanie strategii rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku. Diagnoza sektorowa - Włączenie i rozwój kapitału społecznego OM, Institute for Development Working Papers, 029/2015, Instytut Rozwoju, Sopot, 35 s.
  • Śleszyński P. (kier.), Komornicki T., Deręgowska A., Zielińska B., 2014, Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2013 roku (etap I), IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 115 s.
  • Śleszyński P. (kier.), Komornicki T., Deręgowska A., Zielińska B., 2014, Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2013 roku, IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 144 s.
  • Śleszyński P. (kier.), Komornicki T., Stępniak M., Deręgowska A., Zielińska B., 2011, Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2009 roku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, 116 s.
  • Śleszyński P. (kier.), Komornicki T., Zielińska B., Stępniak M., 2009, Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na koniec 2007 roku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 50 s.

Articles, chapters, papers and others

Documentation studies

Maps, atlases

  • Śleszyński P., Andrzejewska M., Cerić D., Deręgowska A., Komornicki T., Rusztecka M., Solon J., Sudra P., Zielińska B., 2017, Chłonność demograficzna wg planów miejscowych, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, 1 mapa.