IGSO PAS > People > Member
Dr. Eliza Płaczkowska
Department of Geoenvironmental Research
Office -
Phone +48 124293856
E-mail

Education

 • 2004–2009 – Master degree studies: Jagiellonian University, Institute of Geography and Spatial Management (master’s thesis entitled The influence of natural and anthropogenic factors on the relief of headwater areas In The Luban Range (The Beskid Sadecki Mts.))

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS, since 2014

 • 2009-2016 – PhD studies: Jagiellonian University, Institute of Geography and Spatial Management
 • 2016 - PhD in Earth Sciences, doctoral dissertation entitled "Contemporary evolution of headwater valleys in a mountain environment on the example of the Western Tatras"

Research interests

 • Dynamic geomorphology
 • Hydrology
 • Hydrogeology

Projects

Publications

Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes

Articles, chapters, papers and others

Abstracts, reviews, notes

 • Płaczkowska E., Bogena H., Leuchner M., 2023, Anthropogenic impact on solute fluxes and chemical denudation in a headwater catchment – a case study of the TERENO Wüstebach experimental catchment, 3 rd DENUCHANGE WORKSHOP 13-16/3/2023 University of Haifa ISRAEL, Book of Abstracts, , s. 32.
 • Płaczkowska E., Bogena H., Leuchner M., 2023, Changes in solute fluxes in a headwater catchment: Impacts of forest disturbances and road salting, DGGM Meeting 2023 Conference proceedings 04. – 06.10.2023, , s. 55.
 • Płaczkowska E., Bogena H., Leuchner M., 2023, Anthropogenic impact on solute fluxes in a headwater catchment in Western Germany, The 38th Romanian Symposium on Geomorphology, Geomorphology in the Anthropocene, Book of Abstracts, , s. 24.
 • Mostowik K., Buczek K., Kania M., Kisiel M., Kondracka M., Płaczkowska E., Rzonca B., Siwek J., Szczęch M., Wacławczyk P., 2022, Spring recharge patterns in flysch aquifer in the Carpathian Mountains, Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins 18th Biennial Conference ERB 2022, Portoferraio, Elba Island (Italy), 07-10 June 2022, Book of Abstracts, , s. 20.
 • Płaczkowska E., Mostowik K., Bogena H., Leuchner M., 2022, Unexpected changes in ionic composition of stream water in a small headwater catchment after partial deforestation, Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins 18th Biennial Conference ERB 2022, Portoferraio, Elba Island (Italy), 07-10 June 2022, Book of Abstracts, , s. 58.
 • Płaczkowska E., Krzemień K., Gorczyca E., Bojarczuk A., Żelazny M., 2021, Disturbances in coarse bedload transport in a formerly glaciated catchment, Geophysical Research Abstracts Vol. 23. EGU General Assembly 2021, 1 s.
 • Wiejaczka Ł., Kijowska-Strugała M., Cebulski J., Płaczkowska E., Rączkowska Z., Prokop P., Zou Q., Guo Y., Hu J., 2021, Mountain streams habitat quality assessment in different climate zones, 34th International Geographical Congress, 16-20 August 2021. Book of abstracts, , s. 169.
 • Wasak-Sęk K., Płaczkowska E., ., 2020, Links between catchment characteristics and headwater chemistry in a subarctic area (Finnish Lapland), [w:] Red. Achim A. Beylich, Katja Laute, First IAG GeoNorth and IAG GeoNor Conference: Geomorphology and Geomorphologica lResearch in the Nordic Countries1-2 October 2020, Virtual Conference. Volume of Abstracts, Geomorphological Field Laboratory Publication Series, 2, Geomorphological Field Laboratory (GFL), Selbustrand, , s. 30-31.
 • Martinić I., Vinković K., Płaczkowska E., 2019, Geomorfološko i hidrogeografsko istraživanje Malog i Velikog potoka na Medvednici, [w:] Red. Danijel Orešić, 7. Hrvatski Geografski Kongres. Čakovec, 9.-11. listopada. Knjiga sažetaka (book of abstracts), Hrvatsko geografsko društvo, Zagreb, , s. 57-60.
 • Płaczkowska E., 2019, Strukturalne i klimatyczne uwarunkowania rozwoju początków koryt, [w:] Red. Jan Urban, VII Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej "Rzeźba strukturalna Gór Świętokrzyskich i Ponidzia", 26-28.09.2019, Chęciny. Streszczenia referatów i posterów, przewodnik sesji terenowych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, , s. 49-50.
 • Płaczkowska E., Krzemień K., 2019, Bedload transport in headwaters (Western Tatras, Poland), [w:] Red. Achim A. Beylich, Katja Laute, Second Workshop of the IAG Working Group on Denudation and Environmental Changes in Different Morphoclimatic Zones (DENUCHANGE), 12-14 September 2019, Calpe, Spain, Volume of Abstracts, GFL Geomorphological Field Laboratory Publication Series, 1, Geomorphological Field Laboratory (GFL), Selbustrand, , s. 29-30.
 • Płaczkowska E., Krzemień K., 2018, Coarse bedload transport in headwater catchments in the high-mountain area (Western Tatras, Poland), International Geographical Union Regional Conference "Appreciating Difference", August 6-11 2018, Quebec City (Canada), Laval University, Quebec, 1 s.
 • Płaczkowska E., Wasak K., 2018, Natural factors affecting water chemistry in headwater areas in subarctic environment (N Finland), International Geographical Union Regional Conference "Appreciating Difference", August 6-11 2018, Quebec City (Canada), Laval University, Quebec, 1 s.
 • Mostowik K., Maciejczyk K., Murawska M., Płaczkowska E., Rzonca B., Siwek J., 2017, Zasoby wód podziemnych zasilających wydajne źródła w masywie Połoniny Wetlińskiej (Bieszczady Wysokie), Ogólnopolska konferencja naukowa "Źródła Polski. Ostoja Geo- i Bioróżnorodności". Białystok-Supraśl, 18-20.09.2017. Streszczenia referatów, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, , s. 42.
 • Prokop P., Wiejaczka Ł., Sarkar S., Bryndal T., Bucała-Hrabia A., Kroczak R., Płaczkowska E., 2017, The impact of land use on stream channels in the margin of the Darjeeling Himalayas in India, 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume, Indian Institute of Geomorphologists, New Delhi, , s. 424.
 • Płaczkowska E., 2017, Contemporary evolution of headwater valleys in a mountain environment (Western Tatras, Poland), 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume, Indian Institute of Geomorphologists, New Delhi, , s. 325.
 • Płaczkowska E., 2017, Granica między subsystemem stokowym i fluwialnym w Tatrach Zachodnich, [w:] Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas, XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, , s. 118.
 • Płaczkowska E., Prokop P., Rączkowska Z., Wiejaczka Ł., 2017, Channel head location in small catchment in monsoon climate, 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume, Indian Institute of Geomorphologists, New Delhi, , s. 324-325.
 • Płaczkowska E., Rączkowska Z., Prokop P., Wiejaczka Ł., 2017, Rozwój początków koryt w obszarze o budowie płytowej w klimacie monsunowym, VI Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej pod hasłem Rozwój rzeźby obszarów płytowych, 24-27 maja 2017 r., Góry Stołowe (Sudety), Uniwersytet Wrocławski; Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wrocław, , s. 9-10.
 • Prokop P., Wiejaczka Ł., Płaczkowska E., 2016, The impact of land use on morphology and sedimentology of streams draining the margin of the Darjeeling Himalaya in India, Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China, International Geographical Union, Beijing, , s. 1617.
 • Płaczkowska E., 2016, Where do fluvial processes begin in the Western Tatras (Poland)?, [w:] Eds. Michaela Verga, Gabriela Manea, Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts, Editura Universitara, Bucharest, , s. 89.