PEOPLE


Dr. Ewa Kołaczkowska
Department of Geoecology and Climatology
Office 423
Phone +48 226978923
E-mail

Education

 • 2001-2006 - Master degree studies: Warsaw University of Life Sciences, Interfaculty Study of Environmental Protection (master’s thesis entitled Population structure of invasive boxelder (Acer negundo L.) in the lower course of Świder River)
 • 2006–2012 - PhD studies: Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS, since 2006

 • 2012 – PhD in Earth Sciences in the field of geography (doctoral dissertation entitled Distribution of invasive plant species in the valleys of small rivers in East Mazovia region)
 • since 2013 – Assistant Professor

Research interests

 • Plant ecology and dynamics of vegetation
 • Plant invasions
 • Ecological modeling

Awards and distinctions

 • 2010 – distinction and award granted by Polish Botanical Society for the best conference poster in the category Geobotany and Plant Cover Conservation, entitled Small river valleys as targets of alien plant species invasion (at 55th Meeting of the Polish Botanical Society)
 • 2014 – Eugeniusz Romer Scientific Award granted by Geographical Sciences Committee PAS for the best doctoral dissertation defended in 2012 in the field of physical geography

Positions held and membership

 • 2003–2006 – member of Student’s Scientific Society at Warsaw University of Life Sciences (Environmental Protection)

Other activities

Field research studies

 • 2007, 2009–2010 – research in Świder, Wilga and Rządza river valleys – recognition of selected traits of riparian vegetation, mapping of invasive plant populations, sampling of soil along the transects; within the project Distribution of invasive plant species in the valleys of small rivers in East Mazovia region.
 • 2012 – research in Warsaw Municipal Forests – mapping of invasive plant species; within the project Inwentaryzacja inwazyjnych gatunków obcych oraz wskazanie sposobów ograniczenia lub wyeliminowania zagrożenia z ich strony.
 • 2013–2014 – research in Kampinos National Park – vegetation mapping of the north and south dune belts; within the project Inwentaryzacja i monitoring przyrody ożywionej i nieożywionej Kampinoskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000.
 • 2014 – research in Suwałki and Augustów Region – recognition of natural environment condition, queries in local offices; within the project Ecosystem services in young glacial landscape – assessment of resources, threats and utilisation.

Conferences, seminars

 • 2004 – Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr kultury, 53rd Meeting of the Polish Botanical Society, 6–11.09.2004, Toruń–Bydgoszcz.
 • 2006 – Conference Rola geobotaniki w ochronie różnorodności biologicznej, 14–15.09.2006, Katowice (poster Struktura populacji inwazyjnego klonu jesionolistnego w dolinie małej nizinnej rzeki).
 • 2007 – Conference Günter Grass. Literatur – Kunst – Politik. Günter Grass. Literatura – Sztuka – Polityka, 4–6.10.2007 r., Gdańsk (presentation Die Flora und Fauna der Kaschubei in der Danziger Trilogie von Günter Grass. Flora i Fauna Kaszub w Gdańskiej Trylogii Güntera Grassa).
 • 2007 – Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy, 54th Meeting of the Polish Botanical Society, 03–08.09.2007, Szczecin (poster Sposób wypełniania przestrzeni w dolinie małej nizinnej rzeki przez populację inwazyjnego klonu jesionolistnego Acer negundo L.).
 • 2007 – Nauki geograficzne w badaniach regionalnych, 56th Meeting of the Polish Geographical Society, 29.08–02.09.2007, Kielce.
 • 2007 – Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000, XVII Ogólnopolskie Sympozjum, 12–14.04.2007, Izabelin.
 • 2007 – Granice aktywnej ochrony roślin, Sesja naukowa Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 16.02.2007, Warsaw.
 • 2010 – Planta in vivo, in vitro et in silico, 55th Meeting of the Polish Botanical Society, 6–12.09.2010, Warsaw (poster Doliny małych rzek jako miejsca inwazji obcych gatunków roślin).
 • 2010 – V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Geografii Rozwój zrównoważony regionów Polski, The Nicolaus Copernicus University, 23–25.09.2010, Toruń (presentation Rozmieszczenie wybranych gatunków inwazyjnych roślin w dolinie Świdra w różnych skalach przestrzennych).
 • 2011 – Briging the gap between scientific knowledge and management practice, 11th International Conference on the Ecology and Management of Alien Plant Invasions, 30.08.–3.09.2011, Szombathely, Hungary (poster Habitat and land use types as factors determinig the invasibility of small river valleys in Central Eastern Poland).
 • 2012 – 8. Conference Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie, 29–30.03.2012, Rogów (poster Habitat and ecological patterns of the occurrence of invasive alien plant species in the small river valleys of eastern Masovia).
 • 2013 – Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych, 56th Meeting of the Polish Botanical Society, 24–30.06.2013, Olsztyn (poster Obce inwazyjne gatunki roślin w Lasach Miejskich Warszawy; with A. Obidziński, P. Mędrzycki and M. Dudek).
 • 2013 – International Conference Protection of soil functions – challenges for the future, 16–18.10.2013, Institute of Soil Science and Plant Cultivation, Puławy (poster The response of earthworms assemblages to the field spatial structure – a lesson from Northern Poland; with E. Regulska).
 • 2014 – International Geographical Union Regional Conference Changes, Challenges, Responsibility, 18–22.08.2014, Cracow (poster Regeneration of forest communities in pine and mixed oak-pine forest habitats in Kampinos National Park – an example of Krzywa Góra forest division; with A. Kowalska).
 • 2014 – Conference Krajobraz z komputera: Modelowanie krajobrazu – nowe narzędzia, metody, typologie, 17–20.09.2014, Bobrowa (poster Zastosowanie modelu LISEM w badaniach naturalnych przekształceń środowiska; with B. Kruczkowska and E. Regulska).
 • 2006–2014 – Geobotanical Seminars, Białowieża Geobotanical Station, Faculty of Biology Warsaw University, Białowieża.

International scholarships

 • 2004 – intensive German language course for foreign students in Germany (Universität Passau), funded by DAAD (The German Academic Exchange Service) – 1 month
 • 2005 – Socrates-ERASMUS scholarship in Germany (Friedrich-Wilhelms Universität Bonn) – 5 months

Research training programmes

 • 2004 – student training in Masovian Landscape Park

Educational activity

 • 2003–2004 – guiding tours at Polish Academy of Sciences Botanical Garden – Center for Biological Diversity Conservation in Powsin, Warsaw

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Maps, atlases

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

Editorial publications

 • Obidziński Artur, Kołaczkowska Ewa, Otręba Anna (red.): Metody zwalczania obcych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Kampinoskiej. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, 2016 - 128 s.

Abstracts, reviews, notes

 • Affek Andrzej, Kowalska Anna, Degórski Marek, Regulska Edyta, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kruczkowska Bogusława, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia kulturowe w krajobrazie młodoglacjalnym - potencjał w ocenie użytkowników. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 16.
 • Degórski Marek, Grabińska Bożenna, Kowalska Anna, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Wolski Jacek, Affek Andrzej, Kołaczkowska Ewa, Kruczkowska Bogusława, Regulska Edyta, Zawiska Izabela: From detailed data to regional assessment of ecosystem services. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 16.
 • Degórski Marek, Kruczkowska Bogusława, Solon Jerzy, Affek Andrzej, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kowalska Anna, Regulska Edyta, Roo-Zielińska Ewa, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia regulacyjne ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 15.
 • Degórski Marek, Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Kowalska Anna, Affek Andrzej, Grabińska Bożenna, Kruczkowska Bogusława, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym - założenia teoretyczne i metodyka badań. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 9.
 • Kołaczkowska Ewa: Ecosystem service alteration by invasive plant species. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 65.
 • Roo-Zielińska Ewa, Grabińska Bożenna, Kowalska Anna, Kruczkowska Bogusława, Solon Jerzy, Affek Andrzej, Degórski Marek, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia zaopatrzeniowe ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 14.
 • Solon Jerzy, Wolski Jacek, Affek Andrzej, Degórski Marek, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kowalska Anna, Kruczkowska Bogusława, Regulska Edyta, Roo-Zielińska Ewa, Zawiska Izabela: Zróżnicowanie przestrzenne potencjału ekosystemów w jednostkach krajobrazowych. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 13.
 • Kowalska Anna, Kołaczkowska Ewa, Kębłowska Anna: Kartowanie roślinności pasów wydmowych w Kampinoskim Parku Narodowym. [w]: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Rola badań terenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku. 8-11 kwietnia 2015 r., Kraków/Bukowina Tatrzańska. Materiały konferencyjne. Red. Marcin Rechciński, Joanna Hibner, Agnieszka Nowak. Kraków: PAEK; IGiGP UJ, 2015 - s. 28.
 • Kowalska Anna, Kołaczkowska Ewa: Regeneration of forest communities in pine and mixed oak-pine forest habitats in Kampinos National Park – an example of Krzywa Góra forest division. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Kruczkowska Bogusława, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta: Zastosowanie modelu LISEM w badaniach naturalnych przekształceń środowiska. [w]: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobraz z Komputera”. Abstrakty referatów i posterów. Red. Edyta Regulska, Jerzy Solon. Warszawa: IGiPZ PAN; PAEK, 2014 - s. 29-30.
 • Kołaczkowska Ewa, Obidziński Artur, Mędrzycki Piotr, Dudek Michał: Obce inwazyjne gatunki roślin w Lasach Miejskich Warszawy. [w]: Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów. Red. Anna Biedunkiewicz, Maria Dynowska. Olsztyn: Wydaw. Mantis, 2013 - s. 316-317.
 • Regulska Edyta, Kołaczkowska Ewa: The response of earthworms assemblages to the field spatial structure - a lesson from Northern Poland. [w]: Protection of soil functions - challenges for the future. International Conference, 15th-18th October 2013, Puławy, Poland. Conference materials. Puławy: IUNG PIB, 2013 - s. 245-246.
 • Kołaczkowska Ewa: Habitat and land use types as factors determining the invasibility of small lowland river valleys in Central Eastern Poland. [w]: EMAPi 2011. 11th International Conference of the Ecology and Management of Alien Plant Invasions. Bridging the gap between scientific knowledge and management practice. 30th August - 3rd September 2011, Cultural and Youth Centre of Vas County, Szombathely, Hungary. Szombathely: [b.w.], 2011 - s. 148.
 • Kołaczkowska Ewa: Rozmieszczenie wybranych gatunków inwazyjnych roślin w dolinie Świdra w różnych skalach przestrzennych. [w]: V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Geografii pt. "Rozwój zrównoważony regionów Polski", Toruń, 23-25 września 2010. Toruń: UMK, 2010 - s. 46.
 • Kołaczkowska Ewa: Small river valleys as targets of alien plant species invasion. [w]: Proceedings of the 55th meeting of the Polish Botanical Society "Planta in vivo, in vitro et in silico", September 6-12, 2010, Warsaw, Poland. Eds. Wojciech Kurek, Katarzyna Marciszewska, Andrzej Szczepkowski. Warszawa: Polskie Towarzystwo Botaniczne, 2010 - s. 42.
 • Kołaczkowska Ewa (rec.): Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Warszawa 2009. - Przegl. Geogr. 2010, 82, 1 - s. 121-122.
 • Kołaczkowska Ewa: Sposób wypełniania przestrzeni w dolinie małej nizinnej rzeki przez populację inwazyjnego klonu jesionolistnego Acer negundo I. [w]: Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia referatów i plakatów 54. Zjazdu Polskiego Towarzystwo Botanicznego, Szczecin, 03-08.09.2007. Szczecin: [b.w.], 2007 - s. 81.

Maps, atlases

 • Matuszkiewicz Jan Marek, Kębłowska Anna, Kowalska Anna, Deręgowska Aleksandra, Otręba Anna, Kołaczkowska Ewa, Ciurzycki Wojciech, Popkiewicz Piotr, Mędrzycki Piotr, Zaniewski Piotr, Truszkowska Ewa, Torzewski Karol, Kamola Paweł: Roślinność rzeczywista pasów wydmowych Kampinoskiego Parku Narodowego. Mapa fitosocjologiczna. Izabelin: Petit s.k. na zlecenie Kampinoskiego Parku Narodowego, 2015 - 1 s.