IGSO PAS > People > Member
Assoc. Prof. Ewa Korcelli-Olejniczak
Department of Urban and Population Studies
Office 349
Phone +48 226978849
+48 603565718
E-mail

Education

 • 2004 –PhD in socio-economic geography Institute of Geography and Spatial Organization PASc, (doctoral dissertation: Metropolitan functions of Berlin and Warsaw in the period of 1990-2002. Interdependence of ranks in the urban system of Central Europe.)
 • 1990-1995 – University of Warsaw, Institute of Applied Linguistics, 1996 – MA in Applied Linguistics

Academic career and degrees

 • since 2015 roku Associate Professor in the Department of Urban and Population Studies IGSO PASc
 • since 2013 local coordinator and lead researcher in EU 7FP project DIVERCITIES
 • 2013 – Institute of Geography and Spatial Organization PASc, diploma of doctor habililitus in socio-economic geography
 • 2002-2013 research associate in the Department of Urban and Population Geography IGSO PASc  – specialization urban geography
 • 1997-2002 junior documentarist/research assistant in the Center for European Studies IGSO PASC – specialization European studies
 • 1993-1994 teacher of German culture and language in Joachim Lelewel Lyceum

Research interests

 • Urban geography, comparative studies of European cities
 • Metropolitan region, urban-rural region
 • Social diversity – theoretical issues, qualitative research
 • Creative potential of small and medium-sized towns
 • Social sciences – conceptual issues

Selected publications

 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Kozłowski Stanisław: Sektor kreatywny w gospodarce ośrodków lokalnych jako czynnik kształtowania się regionu metropolitalnego Warszawy. [w]: Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie. Red. nauk. Andrzej Klasik. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014 - s. 175-190
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Partycypacja nauki i jej instytucji w kształtowaniu przestrzeni miasta. [in]: Partnerstwo i odpowiedzialność w funkcjonowaniu miasta. Ed. Tadeusz Markowski, Danuta Stawasz. Warszawa: Studia KPZK PAN 157, KPZK PAN, 2014 - s. 52-63
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Warsaw urban-rural region – an alternative development perspective? - Geographia Polonica 2013, 86 2 - s. 153-166
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Region metropolitalny w teorii rozwoju osadnictwa i w polityce przestrzennej. [in]: Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni. Red. nauk. Wanda Maria Gaczek. Poznań: Bogucki Wydaw. Naukowe, 2013 - s. 109-124
 • Korcelli-Olejniczak, Ewa: Region metropolitalny: pojęcie, struktura przestrzenna, dynamika. Prace Geograficzne No 235, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 2012
 • Korcelli, Piotr; Grochowski, Mirosław; Kozubek Elżbieta; Korcelli-Olejniczak, Ewa; Werner, Piotr: Development of Urban-Rural Regions. From European to a Local Perspective. Monografie, Vol. 14, Institute of Geography and Spatial Organization, P.Ac.Sc., Warszawa, 2012
 • Korcelli-Olejniczak E., Marked by Dynamics. Berlin and Warsaw in the process of functional change (in:) B. Derudder, M. Hoyler, P.J. Taylor, F. Witlox (eds.), International Handbook of Globalization and World Cities, Edward Elgar Publishing Ltd, 2011 – p. 517-529
 • Korcelli-Olejniczak E., Kształtowanie się regionu metropolitalnego Warszawy w świetle analizy zasięgu działalności przedsiębiorstw sektora zaawansowanych usług [Warsaw metropolitan region in the process of making. An analysis of activity range of advanced service sector firms], Przegląd Geograficzny, 82, 4, 2010 – p. 573-592
 • Korcelli-Olejniczak E., Serce Ursynowa – poszukiwanie ulicy miejskiej dla Ursynowa [The Heart of Ursynów – in search for an Urban Road] (in:) S. Gzell (ed.), Reurbanizacja. Uwarunkowania [Reurbanization. Preconditions], Urbanista, Warszawa, 2010
 • Korcelli-Olejniczak E., Berlin 20 years later: Defining Or Redefining its functional profile? With Some Implications for Warsaw, Geographia Polonica, 82, 2, 2009 – p. 45-56
 • Leibenath M., Korcelli-Olejniczak E., Knippschild R. (ed.), Cross-border Governance and Sustainable Spatial Development. Mind the Gaps!, Central and European Development Studies, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2008
 • Korcelli-Olejniczak E., Research on Metropolitan Functions: Identification and Definitions according to the ESPON and Alternative Approaches, EUROPA XXI, 18, 2008 – p. 47-58
 • Korcelli-Olejniczak E., Berlin and Warsaw: in search of a new role in the urban system of Central Europe, Journal of Housing and the Built Environment, 22, 1, 2007 – p. 51-68
 • Korcelli-Olejniczak E., City strategies - patterns of development of Warsaw and Berlin till 2020, (in:) T. Markowski, M. Turała (ed.), New members - new challenges for the European regional development policy, KPZK PAN, Warszawa, 2006 – p. 258-268
 • Korcelli-Olejniczak E., Funkcje metropolitalne Berlina i Warszawy w latach 1990-2002. Współzależność pozycji w systemie miast Europy Środkowej [Metropolitan functions of Berlin and Warsaw in the period of 1990-2002. Interdependence of ranks in the urban system of Central Europe], Prace Geograficzne 198, IGiPZ PAN, Warszawa, 2004

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Popular science publications

Books, reports

 • Korcelli-Olejniczak E., 2020, Małe miasta północno-wschodniej Polski. Lokalne areny zmian ludności i funkcji, Studia KPZK PAN Cykl Monografii, 4/196, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 117 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., Bierzyński A., Dworzański P., Grochowski M., Piotrowski F., Węcławowicz G., 2017, DIVERCITIES: Dealing with urban diversity. The case of Warsaw, Utrecht University, Utrecht, 174 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., Kozłowski S., Bierzyński A., Piotrowski F., 2017, Region metropolitalny Warszawy - studia miast średniej wielkości, Prace Geograficzne, 256, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 127 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., Dworzański P., Bierzyński A., 2016, Fieldwork Entrepreneurs, Warsaw, Poland, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 47 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., Bierzyński A., Piotrowski F., 2015, Report 2j. Fieldwork inhabitants, Warsaw (Poland), Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 51 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., Bierzyński A., Grochowski M., Węcławowicz G., 2014, Urban policies on diversity in Warsaw, Poland, IGSO PAS, Warsaw, 31 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., Bierzyński A., Węcławowicz G., 2014, Governance arrangements and initiatives in Warsaw, Poland, IGSO PAS, Warsaw, 38 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2012, Region metropolitalny - pojęcie, struktura przestrzenna, dynamika, Prace Geograficzne, 235, PAN IGiPZ, Warszawa, 189 s.
 • Korcelli P., Grochowski M., Kozubek E., Korcelli-Olejniczak E., Werner P., 2012, Development of urban-rural regions: from European to local perspective, Monografie IGiPZ PAN, 14, PAN IGiPZ, Warszawa, 158 s.
 • Vandermotten C., Peeters D., Korcelli P., Halbert L., Korcelli-Olejniczak E., 2007, ESPON projekt 1.4.3. Study on Urban functions, final report, The ESPON Monitoring Committee, Luxemburg, 250 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2004, Funkcje metropolitalne Berlina i Warszawy w latach 1990-2002. Współzależność pozycji w systemie miast Europy Środkowej, Prace Geograficzne, 198, PAN IGiPZ, Warszawa, 226 s.

Articles, chapters, papers and others

 • Barberis E., Eraydin A., Skovgaard Nielsen R., Korcelli-Olejniczak E., 2023, Entrepreneuring in diverse neighbourhoods: Policies and minority business in Copenhagen, Istanbul, Milan and Warsaw, Journal of Entrepreneurial and Organizational Diversity, 12, 1, s. 25-55.
 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., Melnyk M., 2022, Functional polarization of Poland’s North-Eastern small towns in the light of R. Camagni’s concept of territorial competitiveness, Geographia Polonica, 95, 4, s. 327-346.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2021, Small towns in settlement systems: A return to the foreground?, [w:] Red. Jerzy Bański, The Routledge handbook of small towns, Routledge, New York, , s. 20-31.
 • Korcelli-Olejniczak E., Pavlovych K., 2021, Tsyfrovizatsiya promyslovykh system: kontseptual'na sutnist' ta klyuchovi chynnyky, Regional Economy, 102, 4, s. 57-66.
 • Szmytkowska M., Kubiak Ł., Śleszyński P., Korcelli-Olejniczak E., 2021, The making of the Bydgoszcz-Toruń partnership area as an example of a bipolar conflict, European Planning Studies, 29, 11, s. 2017-2037.
 • Śleszyński P., Korcelli-Olejniczak E., 2021, Ownership transformation in East-Central Europe in the pre EU-accession period. Inter-firm ties and control functions: The case of Poland, Geographia Polonica, 94, 4, s. 503-522.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2020, Funkcjonalne różnicowanie małych miast północno-wschodniej Polski w warunkach depopulacji, Przegląd Geograficzny, 92, 2, s. 191-212.
 • Śleszyński P., Kubiak Ł., Korcelli-Olejniczak E., 2020, Prognoza demograficzna dla Warszawy, Przegląd Geograficzny, 92, 4, s. 475-497.
 • Korcelli-Olejniczak E., Tammaru T., 2019, Social diversity and social interaction: community integration and disintegration in inner-city districts of Tallinn and Warsaw, Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesselschaft , 161, s. 91-115.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2018, Miasto z różnorodnością. O badaniach warszawsko-praskich, Mazowsze Studia Regionalne, 27, s. 65-79.
 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., 2018, Neighbouring the different: Social interaction in a Warsaw subarea, Bulletin of Geography-Socio-Economic Serie, 39, 1, s. 53-63.
 • Korcelli P., Korcelli-Olejniczak E., 2018, From metropolis to megacity, [w:] Red. Jerzy Kleer, Katarzyna Anna Nawrot, The rise of megacities. Challenges, opportunities and unique characteristics, World Scientific Publishing Europe, London, , s. 61-76.
 • Melnyk M., Korcelli-Olejniczak E., Chorna N., Popadynets N., 2018, Development of regional IT clusters in Ukraine: institutional and investment dimensions, Economic Annals­XXI, 173, 9-10, s. 19-25.
 • Węcławowicz G., Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., 2018, Praga Północ – różnorodność sieci społecznych a integracja społeczności lokalnej, [w:] Red. Agata Górny, Sabina Toruńczyk-Ruiz, Aleksandra Winiarska, Po sąsiedzku z różnorodnością. Interakcje w miejskich przestrzeniach lokalnych z perspektywy różnych grup mieszkańców, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, , s. 198-228.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2017, EU 7 FP project Governing urban divercity: Creating social cohesion, social mobility and economic performance in today’s hyper-diversified cities (DIVERCITIES) – The case of Warsaw, Geographia Polonica, 90, 2, s. 123-129.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2017, Degraded and upgraded? Economic activity in a diversifying inner-city subarea, Argomenti: Rivista di Economia, Cultura e Ricerca Sociale, 7, s. 61-78.
 • Korcelli-Olejniczak E., Dworzański P., Piotrowski F., 2017, Rozwój przedsiębiorczości w dzielnicy społecznie różnorodnej w świetle opinii właścicieli firm, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 50, s. 357-369.
 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., 2017, Diverse and different: On the faces of social solidarity in Warsaw, Geographia Polonica, 90, 3, s. 265-280.
 • Korcelli P., Korcelli-Olejniczak E., 2017, Small towns in settlement systems - the metropolitan age, Studia Regionalia, 50, s. 70-85.
 • Korcelli-Olejniczak E., Dworzański P., Piotrowski F., 2016, Hiperróżnorodność lokalnie: mobilność społeczna i rozwój przedsiębiorczości na Pradze Północ w Warszawie, Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 1, s. 31-42.
 • Śleszyński P., Bednarek-Szczepańska M., Górczyńska M., Korcelli-Olejniczak E., 2016, Komentarz do Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku, Problemy Rozwoju Miast, 13, 1, s. 53-57.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2015, On city-region relations. Towards the urban-rural region of Warsaw, Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesselschaft , 157, s. 129-149.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2015, Region Warszawy jako region miejsko-wiejski, Metropolia Solidarności. Przykłady. Doświadczenia. Plany. Smart Metropolia 2014. Międzynarodowy Kongres, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin, , s. 48-52.
 • Korcelli-Olejniczak E., Korcelli P., 2015, On European metropolisation scenarios and the future course of metropolitan development in Poland, Geographia Polonica, 88, 1, s. 107-121.
 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., 2015, Hiperróżnorodność społeczna w mieście - znaczenie, wyzwanie, zasób, [w:] Red. Anita Wolaniuk, Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast. XXVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, , s. 169-178.
 • Korcelli P., Korcelli-Olejniczak E., 2015, Od metropolii do megamiasta, [w:] Red. nauk. Jerzy Kleer, Zbigniew Strzelecki, Megamiasta przyszłości. Szansa czy zagrożenie rozwoju, Komitet Prognoz "Polska 2000 PLUS" przy Prezydium PAN, Warszawa, , s. 72-82.
 • Korcelli P., Korcelli-Olejniczak E., 2015, Metropolitan transition in East-Central Europe, Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesselschaft , 157, s. 29-49.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2014, Partycypacja nauki i jej instytucji w kształtowaniu przestrzeni miasta, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 157, s. 52-63.
 • Korcelli-Olejniczak E., Kozłowski S., 2014, Sektor kreatywny w gospodarce ośrodków lokalnych jako czynnik kształtowania się regionu metropolitalnego Warszawy, [w:] Red. nauk. Andrzej Klasik, Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, , s. 175-190.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2013, Region metropolitalny w teorii rozwoju osadnictwa i w polityce przestrzennej, [w:] Red. nauk. Wanda Maria Gaczek, Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, , s. 109-124.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2013, Warsaw urban-rural region – an alternative development perspective?, Geographia Polonica, 86, 2, s. 153-166.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2011, Marked by dynamics: Berlin and Warsaw in the process of functional change, [w:] Ed. Ben Derudder, Michael Hoyler, Peter J. Taylor, Frank Witlox, International handbook of globalization and world cities, Elgar Original Reference, Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham, , s. 517-529.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2011, Gesellschaftliche Raeumlichkeit: 2. Konstruktion Geographischer Wirklichkeiten. Stuttgart 2010, Przegl. Geogr., 83, z.4, s. 567-570.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2010, Kształtowanie się regionu metropolitalnego Warszawy w świetle analizy zasięgu działalności przedsiębiorstw sektora zaawansowanych usług, Przegl. Geogr., 82, z.4, s. 573-592.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2010, Kształtowanie się regionu metropolitalnego Warszawy w świetle analizy zasięgu działalności przedsiębiorstw sektora zaawansowanego usług, Przegląd Geograficzny, 82, 4, s. 573-592.
 • Korcelli-Olejniczak E., Rejniak B., 2010, Serce dzielnicy - poszukiwanie ulicy miejskiej dla Ursynowa, Reurbanizacja: uwarunkowania. Sławomir Gzell, Urbanista, Warszawa, , s. 77-83.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2009, Berlin 20 years later: defining or redefining its functional profile? With some implication for Warsaw, Geographia Polonica, 82, 2, s. 45-55.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2008, Functional complementarity as a basis for inter-metropolitan collaboration and networking. A case study on cultural activities in Berlin and Warsaw, [w:] Eds. Markus Leibenath, Ewa Korcelli-Olejniczak, Robert Knippschild, Cross-border governance and sustainable spatial development. Mind the gaps, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, , s. 117-130.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2008, Research on metropolitan functions: identification and definitions according to the ESPON and alternative approaches, Territorial dilemmas of socio-economic development in Europe, Europa XXI, 18, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 47-57.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2008, City and region. Papers in honour of Jiri Musil. Eds. Wendelin Strubelt, Grzegorz Gorzelak. Opladen & Farmington Hill 2008, Geographia Polonica, 81, 2, s. 97-99.
 • Korcelli P., Korcelli-Olejniczak E., Kozubek E., 2008, Typologies of European urban - rural regions: a review and assessment, Geographia Polonica, 81, 2, s. 25-42.
 • Leibenath M., Korcelli-Olejniczak E., Knippschild R., 2008, Bridging the gaps? Cross-border governance between top-down policies and local needs and limitations, [w:] Eds. Markus Leibenath, Ewa Korcelli-Olejniczak, Robert Knippschild, Cross-border governance and sustainable spatial development. Mind the gaps, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, , s. 187-193.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2007, Metropolitan functions as a research question: definitions and identifications in the ESPON and alternative approaches, GaWC Research Bulletin, nr 2486 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2007, Berlin and Warsaw: in search of a new role in the European urban system, J. Housing Built Envir., 22, nr 1, s. 51-68.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2006, City strategies - patterns of development of Warsaw and Berlin till 2020, [w:] Ed. Tadeusz Markowski, Maciej Turała, New members - new challenges for the European regional development policy, Studia Regionalia, 18, KPZK PAN, Warszawa, , s. 258-268.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2005, Berlin and Warsaw: in search of a new role in the European urban system, Globalisation and World Cities. Research Bulletin No 180,
 • Korcelli P., Korcelli-Olejniczak E., 2005, Warsaw: an evaluation of population trends and forecasts, [w:] Ed. Tadeusz Markowski, Regional scientists' tribute to Professor Ryszard Domański, Studia Regionalia, 15, Committee for Space Economy and Regional Planning PAS, Warszawa, , s. 243-257.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2003, Freedom means: to be able to look both East and West. A short essay in memory of Professor Marcin Rościszewski, Polska i Europa. Kształtowanie przestrzeni wolności, Europa XXI, 9, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 9-13.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2002, Koncepcja transformacji w geografii niemieckiej i jej implikacje dla badań nad Warszawą, [w:] Red. Grzegorz Węcławowicz, Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej, Prace Geograficzne, 184, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 115-125.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2001, Między Berlinem a Bonn - nowa rola Berlina w procesie "dopełnienia jedności niemieckiej", Integracja europejska - dylematy spójności i konwergencji regionalnej, Europa XXI, 6, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 35-47.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2001, Haupstadt Belin. Sues Werner (ed.), vol.1-3. Berlin 1995, Geographia Polonica, 74, 1, s. 123-124.
 • Powęska H., Korcelli-Olejniczak E., 2001, Geopolitical factors of the development of the service factor in Poland in the 1990s, [w:] Ed. Alexandru Ilies, Jan Wendt, Political geography studies in Central and Eastern Europe, Editura Universitatii din Oradea, Oradea, , s. 87-95.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2000, Przyszłość Europy w nowym wymiarze. Na marginesie zbioru przemówień Romana Herzoga "Wizja Europy. Odpowiedzi na wyzwania globalne", Powiązania handlowe Polski z Europą. Z debaty o przyszłym kształcie zjednoczonej Europy, Europa XXI, 4, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 75-87.
 • Rościszewski M., Korcelli-Olejniczak E., 2000, Geopolitische Aspekte der polnischen West- und Ostgrenze, Grenzen und Grenzraeume in der deutschen und polnischen Geschichte. Scheidelinie oder Begegungsraum? Hrsg. Georg Stoeber, Robert Maier, Studien zur Internationalen Schulbuchforschung. Schriftenreiche des Georg-Eckert-Institut, 104, Verlag Hahnsche Buchhandlung, Hannover, , s. 91-99.
 • Korcelli-Olejniczak E., 1998, Środkowo-Europejski obszar meteropolitarny Wiedeń-Bratysława - rynek pracy w dobie transformacji, [w:] Red. Marcin Rościszewski, Ewa Korcelli-Olejniczak, Przestrzeń Europy Środkowej - przykłady transformacji, Europa XXI, 2, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 57-70.
 • Korcelli-Olejniczak E., Kowalski M., 1998, Wybory parlamentarne w Berlinie - ślady podziałów sprzed 1990 r, [w:] Red. Marcin Rościszewski, Ewa Korcelli-Olejniczak, Przestrzeń Europy Środkowej - przykłady transformacji, Europa XXI, 2, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 71-81.
 • Korcelli-Olejniczak E., 1997, Zjawisko globalizacji - nowe wyzwania dla Unii Europejskiej, Przegl. Geogr., 69, z.3/4, s. 353-361.

Editorial publications

 • Leibenath M., Korcelli-Olejniczak E., Knippschild R., 2008, Cross-border governance and sustainable spatial development. Mind the gaps, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, 193 s.
 • Rościszewski M., Korcelli-Olejniczak E., Głowacki J., Jakubowski M., Kowalski M., Jaworska B., 1999, Obszary szczególnej troski i nowych możliwości rozwoju na przykładzie Polski i Ukrainy, Europa XXI, 3, PAN IGiPZ, Warszawa, 57 s.
 • Rościszewski M., Korcelli-Olejniczak E., 1998, Sieć komunikacyjna Polski w europejskich procesach integracyjnych, Europa XXI, 1, PAN IGiPZ, Warszawa, 36 s.
 • Rościszewski M., Korcelli-Olejniczak E., 1998, Przestrzeń Europy Środkowej - przykłady transformacji, Europa XXI, 2, PAN IGiPZ, Warszawa, 106 s.

Abstracts, reviews, notes

 • Korcelli-Olejniczak E., 2022, Region miejski, region metropolitalny - definicje i prognozy według Profesora Kazimierza Dziewońskiego, [w:] Red. Marek Jerczyński, Przemysław Śleszyński, Uczony i dzieło. Rola Kazimierza Dziewońskiego w rozwoju geografii, Prace Geograficzne, 279, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa, , s. 53-56.
 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., 2019, Diverging or converging demographic and economic trends: the case of small towns in North-Eastern Poland, Towards spatial justice - territorial development or marginalization. Warsaw Regional Forum 2019. Book of abstracts, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 27.
 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., 2017, Social cohesion, social mobility and economic performance in a diverse and deprived urban area. The example of Praga Północ in Warsaw, Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., Warsaw, , s. 55.
 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., Dworzański P., 2016, Praga Północ w procesie gwałtownej zmiany społecznej - studium przypadku, Rozwój lokalnych i regionalnych systemów osadniczych w XXI wieku. XXIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 14-15 kwietnia 2016 r, Uniwersytet Łódzki, Łódź, , s. 18.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2015, Social diversity and social solidarity in Warsaw. Search for sense of place and interaction, ENHR Workshop: Housing and Cities in a time of change: are we focusing on people. Lisbon, 29.06 - 1.07.205. Abstracts, European Network for Housing Research, Lisbon, 1 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2015, Różnorodność społeczna - wyzwanie dla miasta. Ważkośc projektu DIVERCITIES, Zarządzanie różnorodnością społeczną w Warszawie - problemy i perspektywy. Międzynarodowa konfrencja, 14-15 maja 2015, Warszawa, Kino PRAHA, ul. Jagiellońska 26. Program and abstracts, IGiPZ PAN, Warszawa, 1 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., 2015, Social diversity as challenge to cohesion. Example of Warsaw, [w:] Ed. Piotr Siłka, Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Warsaw, 14-16 October 2015. Programme and Book of Abstracts, IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, , s. 26.
 • Korcelli-Olejniczak E., Grochowski M., 2014, Warsaw as a diverse city: how policy reflects reality, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2013, Local Urban Centers in the Warsaw Region: Patterns of functional adjustment, [w:] Ed. Piotr Siłka, Warsaw Regional Forum 2013. Territorial capital - concepts, indicators & policy. Book of abstracts, Insitute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Warsaw, , s. 34.
 • Korcelli-Olejniczak E. (rec.), 2013, Sonja A. Hirt: Iron curtains: gates, suburbs and privatization of space in the post-socialist city, Journal of Housing and the Built Environment, 28, 4, s. 729-730.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2011, Warsaw region as a European Metropolitan Region - concepts and potentials, Functional regions - towards a new paradigm of territorial and cohesion policy. Warsaw Regional Forum 2011, Warsaw, 19-22 October 2011, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 30.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2010, Gesellschaftliche Raeumlichkeit; 1. Orte der Geographie. B. Werlen. Stuttgart 2010, Przegl. Geogr., 82, z.4, s. 634-637.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2008, City and region. Papers in honour of Jiri Musil. Red. Wendelin Strubelt, Grzegorz Gorzelak. Opladen & Farmington Hill 2008, Przegl. Geogr., 80, z.4, s. 608-611.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2007, Warszawa - metropolia gościnna?, Architektura & Biznes, nr 11, s. 20-21.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2007, Identification and definitions of metropolitan functions: the ESPON and alternative approaches, [w:] Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki, Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 60.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2006, Functional complementarity as basis for intermetropolitan collaboration and networking (case study: Berlin and Warsaw), Towards sustainable border regions. Analyses, strategies and approaches for transboundary spatial development. International Workshop to be held in Warsaw, 24-25 April 2006. Abstracts, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 8.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2005, Studium Berlina - Strategia Warszawy, Urbanista, nr 10, s. 33-34.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2002, Poland and Slovakia - neighbours in Central Europe - introduction, [w:] Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska, Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours, Europa XXI, 7, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 5-6.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2002, Certain problems for the development of rural areas [summary]. W. Stola, Przegl. Geogr., 74, z.3, s. 365.

Documentation studies

 • Korcelli-Olejniczak E., 2006, Programy odnowy miejskiej we wschodnich landach Niemiec [konwersatorium IGiPZ PAN, 1 VI 2006], Urbanista, nr 6, s. 7.
 • Korcelli-Olejniczak E., 1998, Poland versus Central and Eastern Europe. In search of a common course (introduction), [w:] Red. Maciej Jakubowski, Polska i jej sąsiedzi wobec przemian cywilizacyjnych i geopolitycznych, Geopolitical Studies, 4, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 10-13.
 • Korcelli-Olejniczak E., 1998, Carl Ritter's work and the prospects for a renaissance of the theistic and teleological approach in geography. Maciej Jakubowski, [w:] Ed. Ute Wardenga, Witold J. Wilczyński, Religion, Ideology and Geographical Thougt, Prace Instytutu Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, 3, WSP Instytut Geografii, Kielce, , s. 124-131.
 • Korcelli-Olejniczak E., 1998, Land management in Poland in the period of transformation. Summary, Gospodarka ziemią w Polsce w okresie restrukturyzacji. Jerzy Bański, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 111-117.
 • Korcelli-Olejniczak E., 1998, Polsko-niemieckie seminarium "Perspektywy badań i rozwoju przestrzennego". Warszawa, 21-23 XI 1997 r, Przegl. Geogr., 70, z.1/2, s. 163-165.
 • Korcelli-Olejniczak E., 1997, Looking to the East, [w:] Red. M. Jakubowski, Strategiczne znaczenie polskiej granicy wschodniej i polskiego pogranicza wschodniego, Geopolitical Studies, 3, PAN IGiPZ, Warsaw,
 • Korcelli-Olejniczak E., 1997, The Polish eastern border. Summary, Polska granica wschodnia, Geopolitical Studies, 1, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 89-94.
 • Stasiak A., Korcelli-Olejniczak E., 1997, Transborder co-operation and the state regional policy. Introduction by the chairman of the Polish delegation at the First Polish Lithuanian Geographic Seminar on Transborder Co-operation, [w:] Ed. Maciej Jakubowski, The Polish-Lithuanian border region. Research problems and scientific co-operation, Geopolitical Studies, 2, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 17-20.
 • Bierzyński A., Korcelli-Olejniczak E., Kozłowski S., Wątorska-Dec M., Węcławowicz G., 2012, Raport z badań ankietowych przeprowadzonych na Ursynowie, PAN IGiPZ, Warszawa, 20 s.