PEOPLE


Assoc. Prof. Ewa Korcelli-Olejniczak
Department of Urban and Population Studies
Office 349
Phone +48 226978849
+48 603565718
E-mail

Education

 • 2004 –PhD in socio-economic geography Institute of Geography and Spatial Organization PASc, (doctoral dissertation: Metropolitan functions of Berlin and Warsaw in the period of 1990-2002. Interdependence of ranks in the urban system of Central Europe.)
 • 1990-1995 – University of Warsaw, Institute of Applied Linguistics, 1996 – MA in Applied Linguistics

Academic career and degrees

 • since 2015 roku Associate Professor in the Department of Urban and Population Studies IGSO PASc
 • since 2013 local coordinator and lead researcher in EU 7FP project DIVERCITIES
 • 2013 – Institute of Geography and Spatial Organization PASc, diploma of doctor habililitus in socio-economic geography
 • 2002-2013 research associate in the Department of Urban and Population Geography IGSO PASc  – specialization urban geography
 • 1997-2002 junior documentarist/research assistant in the Center for European Studies IGSO PASC – specialization European studies
 • 1993-1994 teacher of German culture and language in Joachim Lelewel Lyceum

Research interests

 • Urban geography, comparative studies of European cities
 • Metropolitan region, urban-rural region
 • Social diversity – theoretical issues, qualitative research
 • Creative potential of small and medium-sized towns
 • Social sciences – conceptual issues

Selected publications

 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Kozłowski Stanisław: Sektor kreatywny w gospodarce ośrodków lokalnych jako czynnik kształtowania się regionu metropolitalnego Warszawy. [w]: Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie. Red. nauk. Andrzej Klasik. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014 - s. 175-190
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Partycypacja nauki i jej instytucji w kształtowaniu przestrzeni miasta. [in]: Partnerstwo i odpowiedzialność w funkcjonowaniu miasta. Ed. Tadeusz Markowski, Danuta Stawasz. Warszawa: Studia KPZK PAN 157, KPZK PAN, 2014 - s. 52-63
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Warsaw urban-rural region – an alternative development perspective? - Geographia Polonica 2013, 86 2 - s. 153-166
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Region metropolitalny w teorii rozwoju osadnictwa i w polityce przestrzennej. [in]: Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni. Red. nauk. Wanda Maria Gaczek. Poznań: Bogucki Wydaw. Naukowe, 2013 - s. 109-124
 • Korcelli-Olejniczak, Ewa: Region metropolitalny: pojęcie, struktura przestrzenna, dynamika. Prace Geograficzne No 235, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 2012
 • Korcelli, Piotr; Grochowski, Mirosław; Kozubek Elżbieta; Korcelli-Olejniczak, Ewa; Werner, Piotr: Development of Urban-Rural Regions. From European to a Local Perspective. Monografie, Vol. 14, Institute of Geography and Spatial Organization, P.Ac.Sc., Warszawa, 2012
 • Korcelli-Olejniczak E., Marked by Dynamics. Berlin and Warsaw in the process of functional change (in:) B. Derudder, M. Hoyler, P.J. Taylor, F. Witlox (eds.), International Handbook of Globalization and World Cities, Edward Elgar Publishing Ltd, 2011 – p. 517-529
 • Korcelli-Olejniczak E., Kształtowanie się regionu metropolitalnego Warszawy w świetle analizy zasięgu działalności przedsiębiorstw sektora zaawansowanych usług [Warsaw metropolitan region in the process of making. An analysis of activity range of advanced service sector firms], Przegląd Geograficzny, 82, 4, 2010 – p. 573-592
 • Korcelli-Olejniczak E., Serce Ursynowa – poszukiwanie ulicy miejskiej dla Ursynowa [The Heart of Ursynów – in search for an Urban Road] (in:) S. Gzell (ed.), Reurbanizacja. Uwarunkowania [Reurbanization. Preconditions], Urbanista, Warszawa, 2010
 • Korcelli-Olejniczak E., Berlin 20 years later: Defining Or Redefining its functional profile? With Some Implications for Warsaw, Geographia Polonica, 82, 2, 2009 – p. 45-56
 • Leibenath M., Korcelli-Olejniczak E., Knippschild R. (ed.), Cross-border Governance and Sustainable Spatial Development. Mind the Gaps!, Central and European Development Studies, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2008
 • Korcelli-Olejniczak E., Research on Metropolitan Functions: Identification and Definitions according to the ESPON and Alternative Approaches, EUROPA XXI, 18, 2008 – p. 47-58
 • Korcelli-Olejniczak E., Berlin and Warsaw: in search of a new role in the urban system of Central Europe, Journal of Housing and the Built Environment, 22, 1, 2007 – p. 51-68
 • Korcelli-Olejniczak E., City strategies - patterns of development of Warsaw and Berlin till 2020, (in:) T. Markowski, M. Turała (ed.), New members - new challenges for the European regional development policy, KPZK PAN, Warszawa, 2006 – p. 258-268
 • Korcelli-Olejniczak E., Funkcje metropolitalne Berlina i Warszawy w latach 1990-2002. Współzależność pozycji w systemie miast Europy Środkowej [Metropolitan functions of Berlin and Warsaw in the period of 1990-2002. Interdependence of ranks in the urban system of Central Europe], Prace Geograficzne 198, IGiPZ PAN, Warszawa, 2004

Positions held and membership

 • since 2013 – member of the Warsaw Unit of the Society of Polish Town Planners; member of the IGSO PASc Scientific Council
 • since 2005 – member of the Academic Branch Polish Geographical Society
 • 1997-2004 – Editorial Secretary of the publication series EUROPE XXI
 • since 2004 – member of the EUROPE XXI  Editorial Board

Other important research projects

International projects

 • from 2013 - EU 7 FP project DIVERCITIES (coordinator);cooperationin EU 5 FP project RESTATE
 • 2010-2013 - Central Europe Program RENEWTOWN New Post-socialist city: competitive and attractive (participant)
 • 2010-2012 - ESPON BEST METROPOLISES: Best Development Conditions in European Metropolises: Paris, Berlin, Warsaw (participant)
 • 2009-2011 - 6th EU Framework Project PLUREL: UE Peri-Urban Land Use Relationships – Strategy and Sustainability Assessments Tools for Urban-Rural Linkages (participant)
 • 2008 - ERASMUS ‘Exchange of Lecturers’ (participant, lecturer)
 • 2006-2008 - E-URBS Masters in European Urban Studies (participant – co-lecturer i tutor)
 • 2006-2007 - ESPON 1.4.3. Study on Urban Functions (participant)

Projects financed by the Ministry of Science and Higher Education and National Science Center

 • 2011-2014 - own project: The Development of the System of Cities of the Warsaw Metropolitan Region in the Light of Population and Functional change (coordinator)
 • 2002-2004 - Metropolitan Functions of Berlin and Warsaw in the years 1990-2000. Interdependence of Positions in the Urban System of Central Europe (main researcher)

Other activities

Educational activities

 • Since 2015 – translatory Learning diversity – course for students, Pedagogical Department, University of Warsaw
 • 2014 - Urban hyper-diversity – policy and action. Example of Warsaw. Lecture in the Institute for Political Studies, Catholic University of Lisbon, Portugal
 • 2013 - Miejsce Ursynów – Tożsamość posiadana i poszukiwana (Ursynów as place – sensed and desired identity). Lecture for: Free University of Ursynów

Fieldwork

 • 2014 – interviews with inhabitants in Praga Północ and Ursynów (EU 7 FP DIVERCITIES)
 • 2013 – interviews with experts, representatives of NGOs, social and private initiatives in Praga Północ, Praga Południe and Targówek, coordinating fieldwork (EU 7 FP DIVERCITIES)
 • 2011-2014 – conducting interviews and coordinating fieldwork (observation, photo documentation) with representatives of cultural-cognitive professions in Mińsk Mazowiecki, Mława and Olecko (30 interviews – own project financed by the National Science Center)
 • 2011 – conducting market research with inhabitants, local eksperts and enterpreneurs in Ursynów (CE ReNewTown project)
 • 2009 – conducting and coordinating survey-based research in Warsaw and selected municipalities of the Mazowsze voivodship concerning the range and activity profile of firms – middle and advanced sector of the economy (600 survey interviews – PLUREL project)
 • 2000-2003 – conducting expert interviews in Warsaw and Berlin

Selected presentations, invited papers, debates

 • Ewa Korcelli-Olejniczak: The nature of city-region relations and their role in Warsaw’s development prospects and strategies. Referat podczas Symposion EU Eastern Enlargement, Vienna, December 3-4, 2014
 • Ewa Korcelli-Olejniczak, Mirosław Grochowski: Warsaw as a diverse city – how policy reflects reality. Paper at: International Geographical Union Regional Conference – Changes, Challenges, Responsibility, August 18-22 August, 2014
 • Ewa Korcelli-Olejniczak: Diversity, tolerance and social capital. Example of Diversity policy in Warsaw Paper at Pre-Conference Workshop Commission on ‘Gender and Geography’, August 18, 2014
 • Ewa Korcelli-Olejniczak: Local Urban Centers in the Warsaw Region: Patterns of functional adjustment. Referat podczas konferencji Territorial capital - concepts, indicators and policy. Warsaw Regional Forum 2013. 10-12 Października. Warszawa, Institute of Geography and Spatial Organisation, P.Ac.Sc., Warsaw
 • Ewa Korcelli-Olejniczak: Warsaw region as a European metropolitan region – concepts and potential.Warsaw Regional Forum 2011. Functional regions - towards a new paradigm of territorial and cohesion policy. Warsaw Regional Forum, IGSO PASc, Ministry of Regional Development, Polish Geographical Society, Warsaw, October 19-22, 2009
 • Ewa Korcelli-Olejniczak: Region metropolitalny – próba ujęcia syntetycznego. Joint seminar of three socio-economic departments. IGSO PASc, Warsaw, December 20, 2011
 • Ewa Korcelli-Olejniczak: Identification and Definitions of Metropolitan Functions: The ESPON and Alternative Approaches. Paper at II Plenary Session of the Warsaw Regional Forum - Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. IGSO PASc, Warszawa, October 19-20, 2007
 • Ewa Korcelli-Olejniczak: Die neuesten Entwicklungstrends in polnischen und deutschen Staedten mit besonderer Beruecksichtigung von Warschau und Berlin (Newest Development Trends in Polish and German Cities with Particular Consideration of Warsaw and Berlin). Invited Paper in German. International Debate on the Reality of our cities: Boom, Shrinkage, Transformation in Germany and Poland. Deutsches Polen Institut and Schader-Stiftung, Darmstadt September 2, 2007
 • Ewa Korcelli-Olejniczak: Functional complementarity as basis for intermetropolitan collaboration and networking (case study: Berlin and Warsaw) International Polish-German Workshop: Towards Sustainable Border Regions. Analyses, Strategies and Appproaches for Transboundary Spatial Development, IGiPZ PAN, Leibniz Institute of Ecological and Regional Development (IOER), Drezno. Warszawa, 24-25 kwietnia, 2006 (also: organization of seminar)

A whole variety of editorial and translatory work associated with the IGiPZ PAN publications

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Popular science publications

Books, reports

 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Bierzyński Adam, Dworzański Piotr, Grochowski Mirosław, Piotrowski Filip, Węcławowicz Grzegorz: DIVERCITIES: Dealing with urban diversity. The case of Warsaw. Utrecht: Utrecht University, 2017 - 174 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Kozłowski Stanisław, Bierzyński Adam, Piotrowski Filip: Region metropolitalny Warszawy - studia miast średniej wielkości. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2017 - 127 s. (Prace Geograficzne; 256)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip, Dworzański Piotr, Bierzyński Adam: Fieldwork Entrepreneurs, Warsaw, Poland. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - 47 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Bierzyński Adam, Piotrowski Filip: Report 2j. Fieldwork inhabitants, Warsaw (Poland). Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2015 - 51 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Bierzyński Adam, Grochowski Mirosław, Węcławowicz Grzegorz: Urban policies on diversity in Warsaw, Poland. Warsaw: IGSO PAS, 2014 - 31 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Bierzyński Adam, Węcławowicz Grzegorz: Governance arrangements and initiatives in Warsaw, Poland. Warsaw: IGSO PAS, 2014 - 38 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Region metropolitalny - pojęcie, struktura przestrzenna, dynamika. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - 189 s. (Prace Geograficzne; 235)
 • Korcelli Piotr, Grochowski Mirosław, Kozubek Elżbieta, Korcelli-Olejniczak Ewa, Werner Piotr: Development of urban-rural regions: from European to local perspective. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - 158 s. (Monografie IGiPZ PAN; 14)
 • Vandermotten C., Peeters D., Korcelli Piotr, Halbert L., Korcelli-Olejniczak Ewa: ESPON projekt 1.4.3. Study on Urban functions, final report. Luxemburg: The ESPON Monitoring Committee, 2007 - 250 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Funkcje metropolitalne Berlina i Warszawy w latach 1990-2002. Współzależność pozycji w systemie miast Europy Środkowej. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - 226 s. (Prace Geograficzne; 198)

Articles, chapters, papers and others

 • Korcelli-Olejniczak Ewa: EU 7 FP project Governing urban divercity: Creating social cohesion, social mobility and economic performance in today’s hyper-diversified cities (DIVERCITIES) – The case of Warsaw. - Geographia Polonica 2017, 90, 2 - s. 123-129.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Degraded and upgraded? Economic activity in a diversifying inner-city subarea. - Argomenti: Rivista di Economia, Cultura e Ricerca Sociale 2017, 7 - s. 61-78.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Dworzański Piotr, Piotrowski Filip: Rozwój przedsiębiorczości w dzielnicy społecznie różnorodnej w świetle opinii właścicieli firm. - Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 2017, 50 - s. 357-369.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Diverse and different: On the faces of social solidarity in Warsaw. - Geographia Polonica 2017, 90, 3 - s. 265-280.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Dworzański Piotr, Piotrowski Filip: Hiperróżnorodność lokalnie: mobilność społeczna i rozwój przedsiębiorczości na Pradze Północ w Warszawie. - Konwersatorium Wiedzy o Mieście 2016, 1 - s. 31-42.
 • Śleszyński Przemysław, Bednarek-Szczepańska Maria, Górczyńska Magdalena, Korcelli-Olejniczak Ewa: Komentarz do Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku. - Problemy Rozwoju Miast 2016, 13, 1 - s. 53-57.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Region Warszawy jako region miejsko-wiejski. [w]: Metropolia Solidarności. Przykłady. Doświadczenia. Plany. Smart Metropolia 2014. Międzynarodowy Kongres. Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum sp. z o.o., 2015 - s. 48-52.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: On city-region relations. Towards the urban-rural region of Warsaw. - Mitteilungen der Oesterreichischen Geographischen Gesellschaft 2015, 157 - s. 129-149.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Korcelli Piotr: On European metropolisation scenarios and the future course of metropolitan development in Poland. - Geographia Polonica 2015, 88, 1 - s. 107-121.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Hiperróżnorodność społeczna w mieście - znaczenie, wyzwanie, zasób. [w]: Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast. XXVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Red. Anita Wolaniuk. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015 - s. 169-178.
 • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa: Od metropolii do megamiasta. [w]: Megamiasta przyszłości. Szansa czy zagrożenie rozwoju. Red. nauk. Jerzy Kleer, Zbigniew Strzelecki. Warszawa: Komitet Prognoz "Polska 2000 PLUS" przy Prezydium PAN, 2015 - s. 72-82.
 • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa: Metropolitan transition in East-Central Europe. - Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 2015, 157 - s. 29-49.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Partycypacja nauki i jej instytucji w kształtowaniu przestrzeni miasta. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2014, 157 - s. 52-63.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Kozłowski Stanisław J.: Sektor kreatywny w gospodarce ośrodków lokalnych jako czynnik kształtowania się regionu metropolitalnego Warszawy. [w]: Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie. Red. nauk. Andrzej Klasik. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014 - s. 175-190.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Region metropolitalny w teorii rozwoju osadnictwa i w polityce przestrzennej. [w]: Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni. Red. nauk. Wanda Maria Gaczek. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013 - s. 109-124.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Warsaw urban-rural region – an alternative development perspective?. - Geographia Polonica 2013, 86, 2 - s. 153-166.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Gesellschaftliche Raeumlichkeit: 2. Konstruktion Geographischer Wirklichkeiten. Stuttgart 2010. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.4 - s. 567-570.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Marked by dynamics: Berlin and Warsaw in the process of functional change. [w]: International handbook of globalization and world cities. Ed. Ben Derudder, Michael Hoyler, Peter J. Taylor, Frank Witlox. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd, 2011 - s. 517-529 (Elgar Original Reference)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Kształtowanie się regionu metropolitalnego Warszawy w świetle analizy zasięgu działalności przedsiębiorstw sektora zaawansowanych usług. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 573-592.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Rejniak Bernard: Serce dzielnicy - poszukiwanie ulicy miejskiej dla Ursynowa. [w]: Reurbanizacja: uwarunkowania. Sławomir Gzell. Warszawa: Urbanista, 2010 - s. 77-83.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Berlin 20 years later: defining or redefining its functional profile? With some implication for Warsaw. - Geographia Polonica 2009, 82, 2 - s. 45-55.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: City and region. Papers in honour of Jiri Musil. Eds. Wendelin Strubelt, Grzegorz Gorzelak. Opladen & Farmington Hill 2008. - Geographia Polonica 2008, 81, 2 - s. 97-99.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Functional complementarity as a basis for inter-metropolitan collaboration and networking. A case study on cultural activities in Berlin and Warsaw. [w]: Cross-border governance and sustainable spatial development. Mind the gaps. Eds. Markus Leibenath, Ewa Korcelli-Olejniczak, Robert Knippschild. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2008 - s. 117-130.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Research on metropolitan functions: identification and definitions according to the ESPON and alternative approaches. [w]: Territorial dilemmas of socio-economic development in Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 47-57 (Europa XXI; 18)
 • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa, Kozubek Elżbieta: Typologies of European urban - rural regions: a review and assessment. - Geographia Polonica 2008, 81, 2 - s. 25-42.
 • Leibenath Markus, Korcelli-Olejniczak Ewa, Knippschild Robert: Bridging the gaps? Cross-border governance between top-down policies and local needs and limitations. [w]: Cross-border governance and sustainable spatial development. Mind the gaps. Eds. Markus Leibenath, Ewa Korcelli-Olejniczak, Robert Knippschild. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2008 - s. 187-193.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Metropolitan functions as a research question: definitions and identifications in the ESPON and alternative approaches. - GaWC Research Bulletin 2007, nr 248 - 6 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Berlin and Warsaw: in search of a new role in the European urban system. - J. Housing Built Envir. 2007, 22, nr 1 - s. 51-68.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: City strategies - patterns of development of Warsaw and Berlin till 2020. [w]: New members - new challenges for the European regional development policy. Ed. Tadeusz Markowski, Maciej Turała. Warszawa: KPZK PAN, 2006 - s. 258-268 (Studia Regionalia; 18)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Berlin and Warsaw: in search of a new role in the European urban system. [w]: Globalisation and World Cities. Research Bulletin No 180. 2005.
 • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa: Warsaw: an evaluation of population trends and forecasts. [w]: Regional scientists' tribute to Professor Ryszard Domański. Ed. Tadeusz Markowski. Warszawa: Committee for Space Economy and Regional Planning PAS, 2005 - s. 243-257 (Studia Regionalia; 15)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Freedom means: to be able to look both East and West. A short essay in memory of Professor Marcin Rościszewski. [w]: Polska i Europa. Kształtowanie przestrzeni wolności. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 9-13 (Europa XXI; 9)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Koncepcja transformacji w geografii niemieckiej i jej implikacje dla badań nad Warszawą. [w]: Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Red. Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 115-125 (Prace Geograficzne; 184)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Między Berlinem a Bonn - nowa rola Berlina w procesie "dopełnienia jedności niemieckiej". [w]: Integracja europejska - dylematy spójności i konwergencji regionalnej. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 35-47 (Europa XXI; 6)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Haupstadt Belin. Sues Werner (ed.), vol.1-3. Berlin 1995. - Geographia Polonica 2001, 74, 1 - s. 123-124.
 • Powęska Halina, Korcelli-Olejniczak Ewa: Geopolitical factors of the development of the service factor in Poland in the 1990s. [w]: Political geography studies in Central and Eastern Europe. Ed. Alexandru Ilies, Jan Wendt. Oradea: Editura Universitatii din Oradea, 2001 - s. 87-95.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Przyszłość Europy w nowym wymiarze. Na marginesie zbioru przemówień Romana Herzoga "Wizja Europy. Odpowiedzi na wyzwania globalne". [w]: Powiązania handlowe Polski z Europą. Z debaty o przyszłym kształcie zjednoczonej Europy. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - s. 75-87 (Europa XXI; 4)
 • Rościszewski Marcin, Korcelli-Olejniczak Ewa: Geopolitische Aspekte der polnischen West- und Ostgrenze. [w]: Grenzen und Grenzraeume in der deutschen und polnischen Geschichte. Scheidelinie oder Begegungsraum? Hrsg. Georg Stoeber, Robert Maier. Hannover: Verlag Hahnsche Buchhandlung, 2000 - s. 91-99 (Studien zur Internationalen Schulbuchforschung. Schriftenreiche des Georg-Eckert-Institut; 104)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Środkowo-Europejski obszar meteropolitarny Wiedeń-Bratysława - rynek pracy w dobie transformacji. [w]: Przestrzeń Europy Środkowej - przykłady transformacji. Red. Marcin Rościszewski, Ewa Korcelli-Olejniczak. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - s. 57-70 (Europa XXI; 2)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Kowalski Mariusz: Wybory parlamentarne w Berlinie - ślady podziałów sprzed 1990 r. [w]: Przestrzeń Europy Środkowej - przykłady transformacji. Red. Marcin Rościszewski, Ewa Korcelli-Olejniczak. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - s. 71-81 (Europa XXI; 2)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Zjawisko globalizacji - nowe wyzwania dla Unii Europejskiej. - Przegl. Geogr. 1997, 69, z.3/4 - s. 353-361.

Editorial publications

 • Leibenath Markus, Korcelli-Olejniczak Ewa, Knippschild Robert: Cross-border governance and sustainable spatial development. Mind the gaps. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2008 - 193 s.
 • Rościszewski Marcin, Korcelli-Olejniczak Ewa, Głowacki Jacek, Jakubowski Maciej, Kowalski Mariusz, Jaworska Barabara: Obszary szczególnej troski i nowych możliwości rozwoju na przykładzie Polski i Ukrainy. Warszawa: PAN IGiPZ, 1999 - 57 s. (Europa XXI; 3)
 • Rościszewski Marcin, Korcelli-Olejniczak Ewa: Sieć komunikacyjna Polski w europejskich procesach integracyjnych. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - 36 s. (Europa XXI; 1)
 • Rościszewski Marcin, Korcelli-Olejniczak Ewa: Przestrzeń Europy Środkowej - przykłady transformacji. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - 106 s. (Europa XXI; 2)

Abstracts, reviews, notes

 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Social cohesion, social mobility and economic performance in a diverse and deprived urban area. The example of Praga Północ in Warsaw. [w]: Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., 2017 - s. 55.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip, Dworzański Piotr: Praga Północ w procesie gwałtownej zmiany społecznej - studium przypadku. [w]: Rozwój lokalnych i regionalnych systemów osadniczych w XXI wieku. XXIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 14-15 kwietnia 2016 r. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2016 - s. 18.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Social diversity and social solidarity in Warsaw. Search for sense of place and interaction. [w]: ENHR Workshop: Housing and Cities in a time of change: are we focusing on people. Lisbon, 29.06 - 1.07.205. Abstracts. Lisbon: European Network for Housing Research, 2015 - 1 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Różnorodność społeczna - wyzwanie dla miasta. Ważkośc projektu DIVERCITIES. [w]: Zarządzanie różnorodnością społeczną w Warszawie - problemy i perspektywy. Międzynarodowa konfrencja, 14-15 maja 2015, Warszawa, Kino PRAHA, ul. Jagiellońska 26. Program and abstracts. Warszawa: IGiPZ PAN, 2015 - 1 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Social diversity as challenge to cohesion. Example of Warsaw. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Warsaw, 14-16 October 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 26.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Grochowski Mirosław: Warsaw as a diverse city: how policy reflects reality. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Local Urban Centers in the Warsaw Region: Patterns of functional adjustment. [w]: Warsaw Regional Forum 2013. Territorial capital - concepts, indicators & policy. Book of abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warsaw: Insitute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2013 - s. 34.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa (rec.): Sonja A. Hirt: Iron curtains: gates, suburbs and privatization of space in the post-socialist city. - Journal of Housing and the Built Environment 2013, 28, 4 - s. 729-730.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Warsaw region as a European Metropolitan Region - concepts and potentials. [w]: Functional regions - towards a new paradigm of territorial and cohesion policy. Warsaw Regional Forum 2011, Warsaw, 19-22 October 2011. Warsaw: PAN IGiPZ, 2011 - s. 30.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Gesellschaftliche Raeumlichkeit; 1. Orte der Geographie. B. Werlen. Stuttgart 2010. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 634-637.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: City and region. Papers in honour of Jiri Musil. Red. Wendelin Strubelt, Grzegorz Gorzelak. Opladen & Farmington Hill 2008. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.4 - s. 608-611.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Warszawa - metropolia gościnna?. - Architektura & Biznes 2007, nr 11 - s. 20-21.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Identification and definitions of metropolitan functions: the ESPON and alternative approaches. [w]: Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2007 - s. 60.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Functional complementarity as basis for intermetropolitan collaboration and networking (case study: Berlin and Warsaw). [w]: Towards sustainable border regions. Analyses, strategies and approaches for transboundary spatial development. International Workshop to be held in Warsaw, 24-25 April 2006. Abstracts. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 8.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Studium Berlina - Strategia Warszawy. - Urbanista 2005, nr 10 - s. 33-34.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Poland and Slovakia - neighbours in Central Europe - introduction. [w]: Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours. Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 5-6 (Europa XXI; 7)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Certain problems for the development of rural areas [summary]. W. Stola. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.3 - s. 365.

Documentation studies

 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Programy odnowy miejskiej we wschodnich landach Niemiec [konwersatorium IGiPZ PAN, 1 VI 2006]. - Urbanista 2006, nr 6 - s. 7.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Poland versus Central and Eastern Europe. In search of a common course (introduction). [w]: Polska i jej sąsiedzi wobec przemian cywilizacyjnych i geopolitycznych. Red. Maciej Jakubowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 1998 - s. 10-13 (Geopolitical Studies; 4)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Carl Ritter's work and the prospects for a renaissance of the theistic and teleological approach in geography. Maciej Jakubowski. [w]: Religion, Ideology and Geographical Thougt. Ed. Ute Wardenga, Witold J. Wilczyński. Kielce: WSP Instytut Geografii, 1998 - s. 124-131 (Prace Instytutu Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach; 3)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Land management in Poland in the period of transformation. Summary. [w]: Gospodarka ziemią w Polsce w okresie restrukturyzacji. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - s. 111-117.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Polsko-niemieckie seminarium "Perspektywy badań i rozwoju przestrzennego". Warszawa, 21-23 XI 1997 r. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.1/2 - s. 163-165.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Looking to the East. [w]: Strategiczne znaczenie polskiej granicy wschodniej i polskiego pogranicza wschodniego. Red. M. Jakubowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 1997 (Geopolitical Studies; 3)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: The Polish eastern border. Summary. [w]: Polska granica wschodnia. Warsaw: PAN IGiPZ, 1997 - s. 89-94 (Geopolitical Studies; 1)
 • Stasiak Andrzej, Korcelli-Olejniczak Ewa: Transborder co-operation and the state regional policy. Introduction by the chairman of the Polish delegation at the First Polish Lithuanian Geographic Seminar on Transborder Co-operation. [w]: The Polish-Lithuanian border region. Research problems and scientific co-operation. Ed. Maciej Jakubowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 1997 - s. 17-20 (Geopolitical Studies; 2)
 • Bierzyński Adam, Korcelli-Olejniczak Ewa, Kozłowski Stanisław, Wątorska-Dec Magdalena, Węcławowicz Grzegorz: Raport z badań ankietowych przeprowadzonych na Ursynowie. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - 20 s.