IGSO PAS > People > Member
Msc. Grażyna Dudzicka
Head of Cartography Branch
Central Library of Geography and Environmental Protection
Office 29
Phone +48 226978993
E-mail

Projects

Publications

Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies

Articles, chapters, papers and others

  • Dudzicka G., Gazicka-Wójtowicz D., 2018, Ucieczka Beniowskiego z Kamczatki i jego odkrywczy rejs po północnym Pacyfiku w świetle rękopiśmiennej mapy odnalezionej w zbiorach Biblioteki Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 250 rokiv Barskij konfederacii. Materiali miznarodnoi naukovoi istoryko-kraeznavcoj konferencii, 11 travnja 2018 r, PP Baliuk, Winnica, , s. 50-68.
  • Gazicka-Wójtowicz D., Dudzicka G., Nowacka E., 2013, Udostępnianie zbiorów kartograficznych w dobie przemian technologicznych na przykładzie Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych (RCIN), [w:] Red. Jerzy Ostrowski, Paweł E. Weszpiński, Kamienie milowe w kartografii, Z Dziejów Kartografii, 17, Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki PAN, Warszawa, , s. 427-438.
  • Dudzicka G., Grzybowska I., 2000, [Dziewiętnastowieczna] XIX-wieczna kartografia tematyczna ziem polskich w zbiorach Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska w Warszawie, [w:] Red. Wiesława Wernerowa, Jerzy Ostrowski, Kartografia polska XIX wieku w dorobku Bolesława Olszewicza. Materiały XX Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Polanica-Zdrój 13-15 kwietnia 2000, Z Dziejów Kartografii, 12, Sudety, Wrocław, , s. 189-200.

Abstracts, reviews, notes

  • Dudzicka G., Maciąg E., Gazicka-Wójtowicz D., 2014, Zbiory kartograficzne Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (RCIN), Polski Przegląd Kartograficzny, 46, 3, s. 307-315.
  • Dudzicka G., Grzybowska I., 2001, Rozwój kartografii Galicji od końca XVIII do początku XX wieku w świetle zbiorów Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska, Kartografia Galicji 1772-1918. XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Krasiczyn - Przemyśl - Lwów 26-29 września 2001 r. Streszczenia referatów, PAN Instytut Historii Nauki. Zespół Historii Kartografii, Warszawa, , s. 41-43.
  • Grzybowska I., Dudzicka G., 2000, [Dziewiętnastowieczna] XIX-wieczna kartografia tematyczna ziem polskich w zbiorach Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska w Warszawie, Kartografia polska XIX wieku w dorobku Bolesława Olszewicza. XX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Polanica Zdrój, 13-15 kwietnia 2000 r. Streszczenia referatów, [b.w.], Warszawa, , s. 17.

Documentation studies

  • Gazicka-Wójtowicz D., Dudzicka G., Nowacka E., 2012, Zbiory kartograficzne w dobie przemian technologicznych i informatycznych na przykładzie Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych - RCIN, [w:] Oprac. red. Jerzy Ostrowski, Paweł E. Weszpiński, Kamienie milowe w kartografii. XXVI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Warszawa, 13-15 września 2012 r. Streszczenia referatów i komunikatów, IHN PAN, APW, IGiK, NDAP, Warszawa, , s. 19-21.
  • Dudzicka G., Gazicka-Wójtowicz D., Grzybowska I., 2009, Format MARC21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu kartograficznego, Seria FOKA, 18, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa, 208 s.
  • Dudzicka G., Gazicka D., Grzybowska I., 2002, Warsztaty dla bibliotekarzy opracowujących zbiory kartograficzne [Warszawa, 14 VI 2002 r.], Pol. Przegl. Kartogr., 34, nr 3, s. 243.
  • Dudzicka G., 1997, Dział Kartografii Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska IGiPZ PAN w nowej siedzibie, Pol. Przegl. Kartogr., 29, nr 4, s. 283.