PEOPLE


Prof. Jan Marek Matuszkiewicz
Department of Geoecology and Climatology
Office 431
Phone +48 226978931
E-mail

Education

 • 1965-1971 – Master degree studies: Warsaw University, Faculty of Biology (master’s thesis entitled Analysis of spatial variability of ground cover in the contact zone of two phytocenosis).

Academic career and degrees

Warsaw University, Faculty of Biology and Earth Sciences, Institute of Botany, 1972-76

Institute of Geography and Spatial Organization PAS, since 1976

 • 1977 – PhD in Natural Sciences in the field of botany, Adam Mickiewicz University in Poznań (doctoral dissertation entitled Potential natural vegetation map for the Northern Mazovian Lowland, and classification of plant landscapes for that area).
 • 1991 – habilitated (post-doctoral) degree (post-doctoral dissertation entitled Phytosociological overview of Polish forest communities. Mixed forests and acidophillic oak forests).
 • 2010 – professor in Earth Sciences.

Research interests

 • Typology of forest communities as well as their habitat and biogeographical characteristics
 • Biogeography
 • Vegetation cartography
 • Landscape typology and geobotanical regionalization
 • Vegetation dynamics and ecological monitoring
 • Studies on spatial structure and vegetation ecological functions at different scales
 • Use of vegetation ecology and geobotany in forestry, spatial planning and conservation

Positions held and membership

 • since 1992 – member of the IGiPZ PAN’s Scientific Council
 • since 2002 – member of the Committee of Ecology Polish Academy of Sciences
 • since 2007 – member of the Committee of Botany Polish Academy of Sciences
 • since 2007 – member of the National Committee for cooperation with the international programme “IGBP Global Change” at the Presidium of Polish Academy of Sciences
 • since 2008 – associate dean for scientific matters at the Faculty of Natural Sciences, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

Other activities

Promotorship of doctoral theses

 • Supervision of a doctoral candidate: M.Sc. Engineer Anna Kowalska, doctoral dissertation entitled Environmental and anthropogenic factors underpinning differentiation of vegetation complexes in the middle Vistula River valley.
 • Supervision of a doctoral candidate: M.Sc. Engineer Maciej Szczygielski, doctoral dissertation entitled Impact of forest management on forest communities in selected complexes of NE Poland (underway)

Selected unpublished papers

 • 1996 – Proposal of shaping forest stands in forest reserves depending on habitat, vegetation community and region of Poland (by the order of the Polish Ministry of Environmental Protection, Natural Resources and Forestry).
 • 1997-1998 - Environmental bases for devising the optimal concept of development for the Vistula river valley within the inter-embankment zone at the section situated between the outlets of the Pilica and Narwia rivers (by the order of Hydroprojekt Warszawa and the Head Office of the Regional Water Management Authority in Warsaw) – as an co-author and head of the multidisciplinary team of naturalist scientists.
 • 1998 - Environmental bases for devising the optimal concept of development for the Lower Vistula river valley at the section situated between the lower station beneath the Włocławek dam and the Vistula mouth to the Baltic Sea (by the order of Hydroprojekt Warszawa and the Head Office of the Regional Water Management Authority in Warsaw) – as an co-author and head of the multidisciplinary team of naturalist scientists.
 • 1998-1999 - Environmental bases for devising the optimal concept of development for the lower Vistula river valley situated at the section between an outlet of the Narwia river and the lower station beneath the Włocławek dam (by the order of Hydroprojekt Warszawa and the Head Office of the Regional Water Management Authority in Warsaw) – as an co-author and head of the multidisciplinary team of naturalist scientists.
 • 1999 - Environmental bases for devising the optimal concept of development for the Vistula river valley at the section situated between the outlets of the Sanna and Pilica rivers (by the order of Hydroprojekt Warszawa and the Head Office of the Regional Water Management Authority in Warsaw) – as an co-author and head of the multidisciplinary team of naturalist scientists.
 • Expert evaluations concerning environment protection issues (for example, on enlargement of Białowieża National Park areas) and management of natural resources (policy of biological diversity protection).

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

 • Matuszkiewicz Jan Marek, Solon Jerzy, Kowalska Anna, Wolski Jacek, Affek Andrzej, Degórski Marek, Grabińska Bożenna, Kozłowska Anna, Plit Joanna, Pawlicki Ryszard Wojciech: Historyczne zmiany pokrywy leśnej na pograniczu mazursko-kurpiowskim w aspekcie rozwoju zrównoważonego krajobrazu. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2017 - 402 s. (Prace Geograficzne; 259)
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Kowalska Anna, Solon Jerzy, Degórski Marek, Kozłowska Anna, Roo-Zielińska Ewa, Zawiska Izabela, Wolski Jacek: Long-term evolution models of post-agricultural forests. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - 312 s. (Prace Geograficzne; 240)
 • Matuszkiewicz Jan Marek: Zespoły leśne Polski. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002 - 358 s.
 • Matuszkiewicz Jan Marek: Zespoły leśne Polski. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2001 - 358 s.
 • Matuszkiewicz Władysław, Matuszkiewicz Jan Marek: Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski. (Synteza). Białowieża: Białowieska Stacja Geobotaniczna UW, 1996 - 79 s. (Phytocoenosis; 8.) (Seminarium Geobotanicum; 3)

Articles, chapters, papers and others

 • Kowalska Anna, Matuszkiewicz Jan Marek, Solon Jerzy, Kozłowska Anna: Indicators of ancient forests in nutrient-deficient pine habitats. - Silva Fennica 2017, 51, 1 - s. art. id 1684.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Kowalska Anna: Dyspersja lasów bukowych (Fagion sylvaticae) na Pojezierzu Mazurskim – studium przypadku: od rejestracji faktu do interpretacji biogeograficznej. - Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 2017, 24, 1 - s. 17-28.
 • Matuszkiewicz Jan M.: Problemy diagnozy i monitoringu siedlisk przyrodniczych w eutroficznych lasach. [w]: Siedliska leśne zmienione i zniekształcone. Red. Roman Zielony. Warszawa: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, 2016 - s. 197-229.
 • Roo-Zielińska Ewa, Matuszkiewicz Jan Marek: Ancient and recent (post-agricultural) forest communities as indicators of environmental conditions in north-eastern Poland (Masuria and Kurpie region). - Geographia Polonica 2016, 89, 3 - s. 287-309.
 • Zaniewski Piotr T., Potoczny Bartosz, Matuszkiewicz Jan M.: Modelowanie trwałości boru chrobotkowego Cladonio-Pinetum Juraszek 1927 na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” z wykorzystaniem metody powtórzonej chronosekwencji. - Sylwan 2016, 160, 5 - s. 397-406.
 • Matuszkiewicz Jan Marek: Rola wiązów w zespołach roślinnych Polski. [w]: Wiązy. Red. Władysław Bugała, Adam Boratyński, Grzegorz Iszkuło. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2015 - s. 181-235 (Nasze Drzewa Leśne)
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Solon Jerzy: Przestrzenne zróżnicowanie i cechy charakterystyczne krajobrazów Polski w ujęciu geobotanicznym. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2015, 40 - s. 85-102.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Solon Jerzy, Kowalska Anna: Rekolonizacja borówki czernicy w borach sosnowych i mieszanych na gruntach porolnych. - Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2015, 17, 1 - s. 220-235.
 • Matuszkiewicz Jan, Bielonowska Elena, Kowalska Anna, Cariewska Nadjeżda, Baranowski Jarosław, Vinogradowa Viera, Tishkov Arkadij, Litvinova Elena: Białowieża Forest (NE-Poland) and Valday NP. (NW-Russia) – biogeographical characteristics of eutrophic deciduous forests. - Quaestiones Geographicae 2014, 33, 3 - s. 111-122.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Solon Jerzy, Grabińska Bożenna: Ocena liczebności łosia na pograniczu mazursko-kurpiowskim w czasach współczesnych i okresach minionych. - e-Wiadomości Ekologiczne 2014, 2 - s. 15-20.
 • Matuszkiewicz Jan Marek: Project report “Models of the long-term evolution of forest phytocoenoses regenerating in post-agricultural areas in varied soil and anthropogenic environments on the border between the Masuria and Kurpie regions, northeastern Poland”. - Geographia Polonica 2013, 86, 4 - s. 403-405.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Kowalska Anna, Kozłowska Anna, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Differences in plant-species composition, richness and community structure in ancient and post-agricultural pine forests in central Poland. - Forest Ecology and Management 2013, 310 - s. 567-576.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Wolski Jacek, Kowalska Anna: A map of sequences of ’forest/non-forest states’ over the last 200 years in the borderland between Poland’s Masuria and Kurpie regions. - Geographia Polonica 2013, 86, 4 - s. 393-402.
 • Matuszkiewicz Jan, Kozłowska Anna, Solon Jerzy: Lądowe zbiorowiska roślinne Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. [w]: Świat roślin i grzybów Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Monografia naukowa. Red. Jan M. Matuszkiewicz. Charzykowy: Park Narodowy „Bory Tucholskie”, 2012 - s. 63-154.
 • Matuszkiewicz Jan Marek: Biogeograficzna charakterystyka obszaru Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. [w]: Świat roślin i grzybów Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Monografia naukowa. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Charzykowy: Park Narodowy "Bory Tucholskie", 2012 - s. 13-31.
 • Matuszkiewicz Jan Marek: Charakterystyka siedlisk lądowych PNBT - potencjalna roślinność naturalna. [w]: Świat roślin i grzybów Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Monografia naukowa. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Charzykowy: Park Narodowy "Bory Tucholskie", 2012 - s. 155-194.
 • Solon Jerzy, Matuszkiewicz Jan Marek: Waloryzacja szaty roślinnej PNBT. [w]: Świat roślin i grzybów Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Monografia naukowa. Red. Jan M. Matuszkiewicz. Charzykowy: Park Narodowy „Bory Tucholskie”, 2012 - s. 396-419.
 • Matuszkiewicz Jan Marek: Changes in the forest associations of Poland's Białowieża Primaeval Forest in the second half of the 20th century. - Czas. Geogr. 2011, 82, z. 1/2 - s. 69-105.
 • Matuszkiewicz Jan Marek: Geobotaniczna analiza specyfiki regionu kujawsko-pomorskiego. [w]: Ciepłolubne murawy w Polsce - stan zachowania i perspektywy ochrony. Red. Hanna Ratyńska, Barbara Waldon. Bydgoszcz: Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010 - s. 11-43.
 • Matuszkiewicz Jan M., Solon Jerzy: Różnorodność leśnych zespołów roślinnych, siedlisk i krajobrazów. [w]: Zasoby przyrodnicze polskich lasów. Red. Andrzej Grzywacz. Cedzyna k. Kielc: Polskie Towarzystwo Leśne, 2008 - s. 5-21.
 • Matuszkiewicz Jan Marek: Bogactwo inwentarza zespołów roślinnych w krainach geobotanicznych Polski. [w]: Krajobraz i bioróżnorodność. Red. Sławomir Kaczmarek. Bydgoszcz: Wydaw. UKW, 2008 - s. 82-105.
 • Solon Jerzy, Matuszkiewicz Jan M.: Zmiany typów fitosocjologicznych lasów: kierunki, przyczyny i możliwości przeciwdziałania. [w]: Zagrożenia ekosystemów leśnych przez człowieka. Rozpoznanie - monitoring - przeciwdziałanie. VIII Sympozjum Ochrony Ekosystemów Leśnych, Rogów, 15-16 listopada 2007. Red. Sławomir Mazur, Henryk Tracz. Warszawa: Wydaw. SGGW, 2008 - s. 56-66.
 • Andrzejewska Maria, Baranowski Marek, Kowalska Anna, Matuszkiewicz Jan, Roo-Zielińska Ewa, Rusztecka Monika, Solon Jerzy: Development of a geo-discussion panel as a tool for public participation in Poland. [w]: Imaging the future. Geo-visualisation for participatory spatial planning in Europe. Ed. Adri van den Brink, Ron van Lammeren, Rob van de Velde, Silke Daene. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2007 - s. 65-73 (Mansholt Publication Series; 3)
 • Matuszkiewicz Jan M., Kowalska Anna, Solon Jerzy: Prognostic vegetation maps for evaluating hydro-egnineering project impact on vegetation in the Vistula River valley. [w]: Wetlands: monitoring, modelling and management. Ed. Tomasz Okruszko, Edward Maltby, Jan Szatyłowicz, Dorota Świątek, Wiktor Kotowski. London etc.: Taylor & Francis, 2007 - s. 71-76.
 • Matuszkiewicz Jan Marek: Zmiany w subborealnych świerczynach na kresowych stanowiskach na Pojezierzu Mazurskim. [w]: Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2007 - s. 134-142 (Monografie; 8)
 • Matuszkiewicz Jan Marek: Bory świerkowe Masywu Śnieżnika Kłodzkiego - zmiany po 50 latach. [w]: Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2007 - s. 397-410 (Monografie; 8)
 • Matuszkiewicz Jan Marek: Zmiany w zbiorowiskach borów sosnowych w rezerwacie "Czarnia" w Puszczy Kurpiowskiej. [w]: Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2007 - s. 165-176 (Monografie; 8)
 • Matuszkiewicz Jan Marek: Analiza zmian w buczynach i acydofilnych lasach bukowo-dębowych w nadleśnictwie Kartuzy. [w]: Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2007 - s. 59-96 (Monografie; 8)
 • Matuszkiewicz Jan Marek: Analiza zmian w borach nadmorskich na Pobrzeżu Słowińskim od czasu badań Teofila Wojterskiego. [w]: Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2007 - s. 35-59 (Monografie; 8)
 • Matuszkiewicz Jan Marek: Zmiany w dąbrowach świetlistych leśnictwa Korytów koło Żyrardowa. [w]: Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2007 - s. 343-354 (Monografie; 8)
 • Matuszkiewicz Jan Marek: Zmiany w grądach, borach mieszanych i łęgach jesionowo-olszowych Puszczy Białowieskiej. [w]: Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2007 - s. 197-290 (Monografie; 8)
 • Matuszkiewicz Jan Marek: Zagadnienia wstępne. [w]: Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2007 - s. 17-34 (Monografie; 8)
 • Matuszkiewicz Jan Marek: Ogólne kierunki zmian w zbiorowiskach leśnych Polski, ich przyczyny oraz prognoza przyszłych kierunków rozwojowych. [w]: Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2007 - s. 555-816 (Monografie; 8)
 • Matuszkiewicz Jan Marek: Ewolucja zbiorowisk borów suchych i świeżych na gruntach porolnych w nadleśnictwie Wielbark. [w]: Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2007 - s. 143-165 (Monografie; 8)
 • Matuszkiewicz Jan Marek: Przemiany borów suchych i świeżych w zachodniej części Borów Tucholskich. [w]: Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2007 - s. 96-116 (Monografie; 8)
 • Matuszkiewicz Jan Marek: Przemiany zbiorowisk borów świeżych i wilgotnych w Borach Lublinieckich pomiędzy 1963 a 2003 rokiem.. [w]: Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2007 - s. 386-396 (Monografie; 8)
 • Matuszkiewicz Jan Marek: Geobotanical identification of the development tendencies in forest associations in the regions of Poland - a synthetic survey. [w]: Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2007 - s. 817-848 (Monografie; 8)
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Kowalska Anna: Zmiana charakterystyki jedliny wyżynnej (Abietetum polonicum) w Górach Świętokrzyskich od czasu badań Seweryna Dziubałtowskiego i Romana Kobendzy. [w]: Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2007 - s. 354-370 (Monografie; 8)
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Lorens Bogdan: Przemiany borów sosnowych w Roztoczańskim Parku Narodowym w ciągu półwiecza. [w]: Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2007 - s. 371-386 (Monografie; 8)
 • van der Sluis T., Romanowski J., Matuszkiewicz Jan, Bouwma I.: Comparison of scenarios for the Vistula River, Poland. [w]: Landscape ecological applications in man-influenced areas. Linking man and nature systems. Ed. Sun-Kee Hong, Nobukazu Nakagoshi, Bojie Fu, Yukihiro Morimoto. Berlin: Springer, 2007 - s. 417-433.
 • Matuszkiewicz Jan Marek: The map of potential natural vegetation as a source of knowledge on the Holocene history of the Vistula river valley. - Geographia Polonica 2006, 79, 1 - s. 95-111.
 • Matuszkiewicz Jan Marek: Poland's flora and fauna. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 77-92.
 • Matuszkiewicz Jan Marek: Kartowanie roślinności. [w]: Geograficzne badania środowiska przyrodniczego. Red. Andrzej Richling. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2007 (dr.2006) - s. Wyd 2 popr s243-271.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Solon Jerzy: Forecasting of states of ecosystems in protected areas on the basis of a comprehensive digital vegetation map (as exemplified by Poland's Bory Tucholskie National Park). - Geographia Polonica 2006, 79, 1 - s. 65-94.
 • Matuszkiewicz Jan, Kowalska Anna: Decription of the Vistula Valley. [w]: Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2005 - s. 78-84.
 • Matuszkiewicz Jan, Kowalska Anna, Kozłowska Anna, Solon Jerzy: Regional development scenarios. [w]: Evaluation of ecological consequences of development scenarios for the Vistula River Valley. Ed. J. Romanowski, J. Matuszkiewicz, K. Kowalczyk, A. Kowalska, A. Kozłowska, J. Solon, I.M. Bouwma, H. Middendorp, R. Reijnen, R. Rozemeijer, T. van der Sluis. Warsaw, Wageningen, Utrecht: CBE PAN, PAN IGiPZ, Alterra, DLG, 2005 - s. 25-34.
 • Matuszkiewicz Jan, Kowalska Anna, Romanowski Jerzy, Kowalczyk Kamila: Historical analysis. [w]: Evaluation of ecological consequences of development scenarios for the Vistula River Valley. Ed. J. Romanowski, J. Matuszkiewicz, K. Kowalczyk, A. Kowalska, A. Kozłowska, J. Solon, I.M. Bouwma, H. Middendorp, R. Reijnen, R. Rozemeijer, T. van der Sluis. Warsaw, Wageningen, Utrecht: CBE PAN, PAN IGiPZ, Alterra, DLG, 2005 - s. 79-90.
 • Matuszkiewicz Jan, Romanowski Jerzy: Agrobiodiversity. [w]: Evaluation of ecological consequences of development scenarios for the Vistula River Valley. Ed. J. Romanowski, J. Matuszkiewicz, K. Kowalczyk, A. Kowalska, A. Kozłowska, J. Solon, I.M. Bouwma, H. Middendorp, R. Reijnen, R. Rozemeijer, T. van der Sluis. Warsaw, Wageningen, Utrecht: CBE PAN, PAN IGiPZ, Alterra, DLG, 2005 - s. 91-96.
 • Matuszkiewicz Jan, Romanowski Jerzy, Kowalska Anna, Kowalczyk Kamila: Description of the Vistula Valley. [w]: Evaluation of ecological consequences of development scenarios for the Vistula River Valley. Ed. J. Romanowski, J. Matuszkiewicz, K. Kowalczyk, A. Kowalska, A. Kozłowska, J. Solon, I.M. Bouwma, H. Middendorp, R. Reijnen, R. Rozemeijer, T. van der Sluis. Warsaw, Wageningen, Utrecht: CBE PAN, PAN IGiPZ, Alterra, DLG, 2005 - s. 13-23.
 • Matuszkiewicz Jan Marek: Potencjalna roślinność naturalna i potencjalne fitokompleksy krajobrazowe. [w]: Kampinoski Park Narodowy. T.1. Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa. Red. nauk. Roman Andrzejewski. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, 2003 - s. 227-258.
 • Matuszkiewicz Jan Marek: Charakterystyka Puszczy Kampinoskiej na tle geobotanicznego podziału Polski. [w]: Kampinoski Park Narodowy. T.1. Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa. Red. nauk. Roman Andrzejewski. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, 2003 - s. 217-225.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Rutkowski Lucjan: Charakterystyka geobotaniczna Zaborskiego Parku Krajobrazowego. [w]: Zaborski Park Krajobrazowy. Problemy trójochrony i współistnienia z Parkiem Narodowym "Bory Tucholskie". Praca zbiorowa. Red. Maciej Przewoźniak. Gdańsk: Wydaw. "Marpress", 2003 - s. 67-104 (Materiały do Monografii Przyrodniczej Regionu Gdańskiego; 9)
 • Matuszkiewicz Jan M., Gacka-Grzesikiewicz Ewa: Walory przyrodnicze doliny Wisły w Warszawie - bariera rozwoju czy szansa na rozwój zrównoważony. [w]: Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej. Zbiór prac. Red. Barbara Krawczyk, Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 83-105 (Prace Geograficzne; 180)
 • Matuszkiewicz Jan Marek: Zróżnicowanie zasięgów geograficznych zespołów leśnych Polski. [w]: Między geografią a biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego. Zbiór prac. Tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu z okazji 80-lecia urodzin. Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 263-295 (Prace Geograficzne; 179)
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Łonkiewicz Bogdan, Kliczkowska Anna, Hildebrand Robert: Mikroregionalizacja przyrodniczo-leśna Polski na podstawach geobotanicznych. [w]: Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce - rozważania nad stanem współczesnym. Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 215-229 (Prace Geograficzne; 178)
 • Matuszkiewicz Jan Marek: Ocena wartości przyrodniczej międzywala Wisły na odcinku warszawskim. [w]: Międzywale Wisły jako swoisty układ przyrodniczy (odcinek Pilica-Narew). Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Ewa Roo-Zielińska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - s. 159-182 (Dokumentacja Geograficzna; 19)
 • Matuszkiewicz Jan Marek: Założenia kompleksowych badań przyrodniczych międzywala Wisły na odcinku warszawskim. [w]: Międzywale Wisły jako swoisty układ przyrodniczy (odcinek Pilica-Narew). Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Ewa Roo-Zielińska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - s. 7-15 (Dokumentacja Geograficzna; 19)
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Chojnacki Jan, Kozłowska Anna, Plit Joanna, Roo-Zielińska Ewa: Zróżnicowanie typologiczno-przestrzenne i dynamiczne roślinności obszaru międzywala Wisły na odcinku warszawskim. [w]: Międzywale Wisły jako swoisty układ przyrodniczy (odcinek Pilica-Narew). Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Ewa Roo-Zielińska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - s. 31-75 (Dokumentacja Geograficzna; 19)
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Kozłowska Anna: "Orchodaceous" beech forests in the Góry Krowiarki range (Eastern Sudetic Mountains). - Fragm. Flor. Geobot. 2000, 45, nr 1/2 - 373-391 : fot.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Werner Piotr: Kompleksowa mapa roślinności i waloryzacji przyrodniczej warszawskiego odcinka międzywala Wisły w wersji numerycznej. [w]: Międzywale Wisły jako swoisty układ przyrodniczy (odcinek Pilica-Narew). Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Ewa Roo-Zielińska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - 183-190 + 1 CD ROM. (Dokumentacja Geograficzna; 19)
 • Matuszkiewicz Jan M.: Charakterystyka przyrodnicza doliny Wisły środkowej. - Gosp. Wodna 1999, 59, nr 10 - s. 347-356.
 • Matuszkiewicz Jan M.: Prognozy i waloryzacje przyrodnicze skutków różnych wariantów zagospodarowania hydrotechnicznego Wisły. [w]: Problemy ochrony i renaturalizacji dolin dużych rzek Europy. Międzynarodowa konferencja z okazji 20-lecia Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Kazimierz Dolny, 1-4 września 1999 r. Materiały konferencji. Red. Marek Kucharczyk. Lublin: Wydaw. UMCS, 1999 - s. 165-172.
 • Matuszkiewicz Jan M.: Charakterystyka przestrzennych kompleksów siedliskowych okolic Słupna na podstawie mapy potencjalnej roślinności naturalnej. [w]: Archeologia Mazowsza i Podlasia. Studia i materiały. T.1. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w dorzeczu Słupianki pod Płockiem. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 1998 - s. 15-20.
 • Matuszkiewicz Jan M., Plit Joanna: Mapa współczesnej dynamiki roślinności doliny Wisły i możliwości prognozowania przekształceń środowiska na jej podstawie. [w]: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Red. Alicja Breymeyer et al. Rynia: PTG, 1997 - s. 53-56.
 • Matuszkiewicz Jan Marek: Rola wybranych typów lasu w zachowaniu różnorodności biologicznej. [w]: Ochrona i zrównoważone użytkowanie lasów w Polsce. Praca zbiorowa. Red. nauk. Bogdan Łonkiewicz. Warszawa: Fundacja IUCN, 1996 - s. 75-84.
 • Matuszkiewicz Jan Marek: Stan i znaczenie lasów nadrzecznych. [w]: Ochrona i zrównoważone użytkowanie lasów w Polsce. Praca zbiorowa. Red. nauk. Bogdan Łonkiewicz. Warszawa: Fundacja IUCN, 1996 - s. 85-99.
 • Matuszkiewicz Jan Marek: Stan i znaczenie nizinnych lasów liściastych. [w]: Ochrona i zrównoważone użytkowanie lasów w Polsce. Praca zbiorowa. Red. nauk. Bogdan Łonkiewicz. Warszawa: Fundacja IUCN, 1996 - s. 99-111.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Plit Joanna: Przeglądowa mapa roślinności naturalnej Polski w skali 1:300.000. - Pol. Przegl. Kartogr. 1996, 28, nr 1 - s. 3-8.
 • Matuszkiewicz Jan M., Solon Jerzy, Kozubek E., Bochenek Z.: Roślinność. [w]: Korytarz ekologiczny doliny Wisły. Stan - funkcjonowanie - zagrożenia. Red. Ewa Gacka-Grzesikiewicz. Warszawa: Fundacja IUCN Poland, 1995 - s. 59-75.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Chojnacki Jan, Nienartowicz Andrzej, Ratyńska Halina, Szańkowski Marcin, Szwed Wojciech: W sprawie opracowania ujednoliconego systemu gromadzenia danych geobotanicznych w Polsce. - Wiad. Botan. 1995, 39, nr 3/4 - s. 19-26.
 • Matuszkiewicz Władysław, Matuszkiewicz Aniela, Matuszkiewicz Jan Marek: Zur Syntaxonomie der Waldgesellschaften im Nationalpark Oulanka, Nordost Finnland. - Aquilo Ser. Bot. 1995, 35 - s. 1-29.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Matuszkiewicz Władysław: Przeglądowa mapa potencjalnej roślinności naturalnej okolic Warszawy. - Przegl. Geogr. 1994, 66, z.1/2 - s. 71-86.
 • Matuszkiewicz Władysław, Matuszkiewicz Aniela, Matuszkiewicz Jan Marek: Zbiorowiska leśne w Parku Narodowym Oulanka (Północna Finlandia). [w]: Badania porównawcze ekosystemów leśnych w Finlandii. Marek Degórski, Aniela Matuszkiewicz, Jan M. Matuszkiewicz, Władysław Matuszkiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 45-77 (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 25)
 • Matuszkiewicz Jan Marek: Geobotaniczna analiza potrzeb i możliwości działań dla ochrony roślinności i krajobrazu doliny środkowej Wisły. [w]: Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski. Red. Ludwik Tomiałojć. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, 1993 - s. 61-68.

Editorial publications

Abstracts, reviews, notes

 • Solon Jerzy, Matuszkiewicz Jan Marek: Regionalizacja fizycznogeograficzna a regionalizacja geobotaniczna – czy możliwe jest uzgodnienie podziałów regionalnych?. [w]: Materiały Konferencyjne XXII seminarium krajobrazowego „Nowe wyzwania wobec regionalizacji Polski”. Red. Jerzy Nita, Urszula Myga-Piątek, Katarzyna Pukowiec-Kurda. Sosnowiec: Uniwerytet Śląski, 2017 - s. 17-19.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Kowalska Anna, Kębłowska Anna: Inwentaryzacja roślinności rzeczywistej pasów wydmowych. [w]: Seminarium naukowe "Wyniki inwentaryzacji i monitoringu przyrody ożywionej i nieożywionej parku zrealizowanych w ramach projektu NFOŚiGW". Izabelin: Centrum Edukacji KPN, 2016 - s. 4-5.
 • Belonovskaya Elena, Krenke Alexander, Tishkov Arkadiy, Tsarevskaya Nadezhda, Matuszkiewicz Jan Marek, Kowalska Anna: Conservation of the old-agrarian landscapes for the high biodiversity sustention. [w]: Geography, Culture and Society for our future Earth. International Geographical Union Regional Conference, 17-21 August 2015, Moscow, Russia. Book of Abstracts. Moscow: International Geographical Union, 2015 - s. 30.
 • Matuszkiewicz Jan, Kowalska Anna, Kozłowska Anna, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Differences in plant species richness between ancient and post-agricultural pine forests in Central Poland. [w]: Book of abstracts - 2nd International Conference on Biodiversity in Forest Ecosystems & Landscapes, August 28th-31st 2012. Cork: University College, 2012 - s. 93.
 • Kowalska Anna, Matuszkiewicz Jan: Przekształcenia roślinności równiny zalewowej doliny środkowej Wisły, gmina Łomianki - strefa podmiejska Warszawy. [w]: Synantropizacja w dobie zmian różnorodności biologicznej. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 30.06-02.07.2011. Materiały konferencyjne. Wrocław: Zakład Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej. Instytut Biologii Roślin UWr; Polskie Towarzystwo Botaniczne. Oddział Wrocławski, 2011 - s. 51.
 • Matuszkiewicz Jan Marek: Spadek różnorodności zbiorowisk leśnych Polski w następstwie wycofywania się roślin siedlisk otwartych z lasów - efekt regeneracji lasów po ustąpieniu presji pasterskiej. [w]: Dynamika roślinności w warunkach antropopresji i ochrony - warsztaty geobotaniczne. Ogólnopolska konferencja, Łódź-Spała, 25-27 czerwca 2009 r. Program konferencji, streszczenia referatów i plakatów. Łódź: UŁ, 2009 - s. 27.
 • Matuszkiewicz Jan, Roo-Zielińska Ewa, Kowalska Anna, Solon Jerzy: Ecological consequences of "Łomianki ring road" - expressway variants entered to the Spatial Management Plan of the Warsaw Metropolitan Area. [w]: Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2007 - s. 47-48.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Kowalska Anna, Romanowski Jerzy: Zastosowanie scenariuszy ekologicznych dla poprawy partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. - Urbanista 2007, nr 5 - s. 18-24.
 • Kowalczyk K., Romanowski J., Matuszkiewicz Jan: Evaluation of ecological consequences of Vistula Valley renaturalization. [w]: 17th Conference of the Society for Ecological Restoration International, 4th European Conference on Ecological Restoration, 12-18 September 2005, Zaragoza, Spain. Zaragoza: [b.w.], 2005 - s. 213.
 • Matuszkiewicz Jan, Kowalska Anna, Solon Jerzy: Prognostic, vegetation maps in the evaluatio of an impact of hydro engineering measurements in the Vistula valley. [w]: W3M Conference for wetlands: monitoring, modelling, management, Wierzba, 22-25 September 2005. Programme and abstracts. Warsaw: Warsaw Agricultural University Press, 2005 - s. 50.
 • Matuszkiewicz Jan, Romanowski Jerzy: Introduction. [w]: Evaluation of ecological consequences of development scenarios for the Vistula River Valley. Ed. J. Romanowski, J. Matuszkiewicz, K. Kowalczyk, A. Kowalska, A. Kozłowska, J. Solon, I.M. Bouwma, H. Middendorp, R. Reijnen, R. Rozemeijer, T. van der Sluis. Warsaw, Wageningen, Utrecht: CBE PAN, PAN IGiPZ, Alterra, DLG, 2005 - s. 9-12.
 • Breymeyer Alicja, Degórski Marek, Kozłowska Anna, Matuszkiewicz Jan, Biegański Ludwik: Chronić czy pielęgnować [dyskusja]. - Urbanista 2004, nr 6 - s. 22-24.
 • Matuszkiewicz Jan M.: Zespoły leśne Polski [streszczenie]. - Działalność Nauk. 2002, 13 - s. 123-124.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Roo-Zielińska Ewa: Międzywale Wisły jako swoisty układ przyrodniczy (odcinek Pilica-Narew). - Działalność Nauk. 2001, 11 - s. 146-147.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Roo-Zielińska Ewa: Od Redaktorów. [w]: Międzywale Wisły jako swoisty układ przyrodniczy (odcinek Pilica-Narew). Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Ewa Roo-Zielińska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - s. 5 (Dokumentacja Geograficzna; 19)

Maps, atlases

 • Matuszkiewicz Jan Marek, Kębłowska Anna, Kowalska Anna, Deręgowska Aleksandra, Otręba Anna, Kołaczkowska Ewa, Ciurzycki Wojciech, Popkiewicz Piotr, Mędrzycki Piotr, Zaniewski Piotr, Truszkowska Ewa, Torzewski Karol, Kamola Paweł: Roślinność rzeczywista pasów wydmowych Kampinoskiego Parku Narodowego. Mapa fitosocjologiczna. Izabelin: Petit s.k. na zlecenie Kampinoskiego Parku Narodowego, 2015 - 1 s.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Wolski Jacek, Kowalska Anna: Mapa sekwencji stanów "las - nie las" [1 mapa]. [w]: Kalejdoskop GIS. T.3. Red. Agnieszka Kalinowska-Szymczak. Warszawa: ESRI Polska, 2014 - s. 74-75.
 • Matuszkiewicz Jan: Roślinność potencjalna. [w]: Internetowy Atlas Polski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - 1 mapa http//maps.igipz.pan.pl/atlas].
 • Matuszkiewicz Jan M., Solon Jerzy: [Mapy]. [w]: Elektroniczny Atlas Środowiska Polski. Warszawa: GRID, 2001 - 3 mapy.
 • Matuszkiewicz Jan: Potencjalna roślinność naturalna. [w]: Komputerowy Atlas Polski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - (1 mapa).
 • Faliński Janusz Bogdan, Jasnowski Mieczysław, Matuszkiewicz Jan Marek: Arkusz 1: Pojezierze Mazurskie i Pojezierze Litewskie. [w]: Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa. Skala 1:300.000. Kier. i red. nauk. Władysław Matuszkiewicz i in. Warszawa: WZ Kart., 1995 - s. ark cm 99x68.
 • Kępczyński Klemens, Matuszkiewicz Jan Marek, Ćwikliński Eugeniusz, Jasnowski Mieczysław, Markowski Stefan, Olaczek Romuald, Wojterska Halina, Wojterska Maria, Wojterski Teofil: Arkusz 5: Pojezierze Wielkopolskie i Pojezierze Chełmińsko - Dobrzyńskie. [w]: Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa. Skala 1:300.000. Kier. i red. nauk. Władysław Matuszkiewicz i in. Warszawa: WZ Kart., 1995 - s. ark cm 99x68.
 • Matuszkiewicz Jan Marek: Arkusz 12: Sudety Wschodnie (1 mapa) + Regiony Geobotaniczne. Skala 1:2.500.000 (1 mapa). [w]: Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa. Skala 1:300.000. Kier. i red. nauk. Władysław Matuszkiewicz i in. Warszawa: WZ Kart., 1995 - s. ark cm 99x68.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Faliński Janusz Bogdan, Fazlejew Alicja, Jasnowski Mieczysław, Solińska-Górnicka Barbara: Arkusz 4: Nizina Północnomazowiecka, Nizina Północnopodlaska i Nizina Południowopodlaska. [w]: Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa. Skala 1:300.000. Kier. i red. nauk. Władysław Matuszkiewicz i in. Warszawa: WZ Kart., 1995 - s. ark cm 99x68.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Kozłowska Anna, Leszczyńska Maria, Matuszkiewicz Aniela, Matuszkiewicz Władysław, Wojterska Halina, Wojterska Maria, Wojterski Teofil: Arkusz 9: Nizina Śląska, Pogórze Zachodniosudeckie i Sudety Zachodnie. [w]: Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa. Skala 1:300.000. Kier. i red. nauk. Władysław Matuszkiewicz i in. Warszawa: WZ Kart., 1995 - s. ark cm 99x68.
 • Olaczek Romuald, Celiński Florian, Kozłowska Anna, Kostrowicki Andrzej Samuel, Matuszkiewicz Aniela, Matuszkiewicz Jan Marek, Matuszkiewicz Władysław, Wika Stanisław, Wojterska Halina, Wojterska Maria, Wojterski Teofil: Arkusz 8: Wzniesienia Południowomazowieckie i Wyżyna Środkowomałopolska. [w]: Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa. Skala 1:300.000. Kier. i red. nauk. Władysław Matuszkiewicz i in. Warszawa: WZ Kart., 1995 - s. ark cm 99x68.
 • Solińska-Górnicka Barbara, Chojnacki Jan, Fazlejew Alicja, Kostrowicki Andrzej S., Kozłowska Anna, Kwolczak Jadwiga, Matuszkiewicz Aniela, Matuszkiewicz Władysław, Matuszkiewicz Jan Marek, Olaczek Romuald, Plit Joanna: Arkusz 7: Nizina Południowopodlaska i Wyżyna Lubelska. [w]: Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa. Skala 1:300.000. Kier. i red. nauk. Władysław Matuszkiewicz i in. Warszawa: WZ Kart., 1995 - s. ark cm 99x68.
 • Wojterski Teofil, Matuszkiewicz Jan Marek, Kozłowska Anna, Jasnowski Mieczysław: Arkusz 2: Pobrzeże Gdańskie i Pojezierze Wschodniopomorskie. [w]: Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa. Skala 1:300.000. Kier. i red. nauk. Władysław Matuszkiewicz i in. Warszawa: WZ Kart., 1995 - s. ark cm 99x68.
 • Matuszkiewicz Jan M.: Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.2. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1994 - arkusz 42.5 (2 mapy).
 • Matuszkiewicz Jan Marek: Świat roślin i zwierząt. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 73-85.
 • Matuszkiewicz Jan M.: [75 haseł współautorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.19-24. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2004.
 • Matuszkiewicz Jan M.: [77 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.13-18. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2003.
 • Matuszkiewicz Jan M.: [Udział w opracowaniu 50 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.7-12. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Matuszkiewicz Jan M.: Świat roślin, czyli bogactwo różnorodności. [w]: Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989-1999. Red. W. Kuczyński. Warszawa: Wydaw. United Publishers & Production, 2001 - s. 752-755.
 • Matuszkiewicz Jan M.: [Udział w opracowaniu 52 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.2-6. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2001.