IGSO PAS > People > Member
Msc. Jan Peliwo
Administration Branch, Secretariat
Office 347
Phone +48 226978847
E-mail

Projects

Publications

Articles, chapters, papers and others | Documentation studies

Articles, chapters, papers and others

 • Gazicka D., Peliwo J., Baszkiewicz P., 1999, Bibliografia Geografii Polskiej w sieci INTERNET, INFOBAZY '99. Bazy danych dla nauki. Materiały z konferencji organizowanej pod patronatem Komitetu Badań Naukowych. Gdańsk, 30 sierpnia - 1 września 1999 r, PG CI TASK, Gdańsk, , s. 291-295.

Documentation studies

 • Śleszyński P., Cerić D., Peliwo J., Sudra P., Zielińska B., 2016, Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego, [w:] Red. Dariusz Sokołowski, Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności za lata 1999-2015, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności, Warszawa - Toruń, , s. 353-409.
 • Gazicka-Wójtowicz D., Peliwo J., 2014, Bibliografia Geografii Polskiej 2008, IGiPZ PAN, Warszawa, [publikacja internetowa]
 • Gazicka-Wójtowicz D., Peliwo J., 2012, Bibliografia Geografii Polskiej 2007, PAN IGiPZ, Warszawa, [publikacja internetowa]
 • Gazicka-Wójtowicz D., Peliwo J., 2011, Bibliografia Geografii Polskiej 2006, PAN IGiPZ, Warszawa,
 • Peliwo J., 2010, Czasopismo Geograficzne. Bibliografia zawartości tomów 1-80 (1923-2009), Czas. Geogr., 81, z. 4, s. 201-509.
 • Gazicka-Wójtowicz D., Peliwo J., 2009, Bibliografia Geografii Polskiej 2004, PAN IGiPZ, Warszawa, 373 s.
 • Gazicka-Wójtowicz D., Peliwo J., 2008, Bibliografia Geografii Polskiej 2003, PAN IGiPZ, Warszawa, 347 s.
 • Gazicka D., Peliwo J., 2007, Bibliografia Geografii Polskiej 2002, PAN IGiPZ, Warszawa, 340 s.
 • Gazicka D., Peliwo J., 2006, Bibliografia Geografii Polskiej 2001, PAN IGiPZ, Warszawa, 365 s.
 • Gazicka D., Peliwo J., 2005, Bibliografia Geografii Polskiej 2000, PAN IGiPZ, Warszawa, 366 s.
 • Gazicka D., Peliwo J., 2004, Bibliografia Geografii Polskiej 1999, PAN IGiPZ, Warszawa, 366 s.
 • Peliwo J., 2004, Wybrane publikacje pracowników IGiPZ PAN z lat 1994-2003 - druki zwarte (oraz niektóre pozycje z wcześniejszą datą wydania, opublikowane z opóźnieniem), Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w pięćdziesiątą rocznicę działalności. Teresa Kozłowska-Szczęsna, Dokumentacja Geograficzna, 30, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 128-152.
 • Gazicka D., Peliwo J., 2003, Bibliografia Geografii Polskiej 1998, PAN IGiPZ, Warszawa, 407 s.
 • Peliwo J., 2003, European studies in the Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization, PAS (1993-2002). A bibliography, Society and environment. Towns and settlement in Europe, Europa XXI, 10, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 69-101.
 • Peliwo J., Świątek D., 2003, Dorobek naukowy prof. dr hab. Marcina Rościszewskiego z lat 1955-2000, [w:] Red. Andrzej Stasiak, Księga poświęcona pamięci Profesora Marcina Marii Rościszewskiego, Geopolitical Studies, 10, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 323-346.
 • Gazicka D., Peliwo J., 2002, Bibliografia Geografii Polskiej 1997, PAN IGiPZ, Warszawa, 347 s.
 • Gazicka D., Peliwo J., 2001, Bibliografia Geografii Polskiej 1996, PAN IGiPZ, Warszawa, 336 s.
 • Gazicka D., Peliwo J., 2000, Bibliografia Geografii Polskiej 1995, PAN IGiPZ, Warszawa, 346 s.
 • Gazicka D., Peliwo J., 1999, Bibliografia Geografii Polskiej 1993-1994, PAN IGiPZ, Warszawa, 524 s.
 • Gazicka D., Peliwo J., 1998, Bibliografia Geografii Polskiej 1992, PAN IGiPZ, Warszawa, 293 s.
 • Gazicka D., Peliwo J., Szemiel A., 1997, Bibliografia Geografii Polskiej 1991, PAN IGiPZ, Warszawa, 290 s.
 • Gazicka D., Peliwo J., Szemiel A., 1996, Bibliografia Geografii Polskiej 1990, PAN IGiPZ, Warszawa, 302 s.
 • Gazicka D., Peliwo J., Szemiel A., 1995, Bibliografia Geografii Polskiej 1987-1989. Cz.1 (poz. 1-4322); Cz.2 (poz. 4323-6742), PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 1-369; I-X; 371-628.
 • Gazicka D., Knapik-Szemiel A., Kostrzewa M., Peliwo J., 1993 (dr.1994), Bibliografia geografii polskiej 1985/1986, PAN IGiPZ, Warszawa, 349 s.