IGSO PAS > People > Member
Prof. Jan Szupryczyński, prof. emerytowany
Department of Environmental Resources and Geohazards
Office -
Phone +48 566228520
E-mail

Education

 • 1952-1956 – Master degree studies: Nicolaus Copernicus University in Toruń, Faculty of Biology and Earth Sciences (master’s thesis entitled Relief and geological structure of Dębowa Góra)

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN), 1956-2004

 • 1962 - PhD in natural sciences (doctoral dissertation entitled Relif of marginal zone and types of deglaciation of glaciers in south Spitsbergen)
 • 1968 - postdoctoral scientific degree in Natural Sciences in the field of geomorphology (habilitation dissertation entitled Some of Quartenary issues in Spitsbergen)
 • 1974 - Professor extraordinarius in geography
 • 1982 - Full professor

Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Institute of Geography, 1997-1999

 • 1997-1999 - Full professor

Nicolaus Copernicus University 1971-1975, 1999-2007

 • 1999-2007 - Full professor

Research interests

 • Geomorphology
 • Glaciology
 • Regional geography

Awards and distinctions

 • 1968 – Award of the 1st Voievodship National Council in Bydgoszcz, team award for physiographic study
 • 1980, 1986 – Award of the Department of Mathematical-Physical and Geographical-Geological Sciences PAS for scientific studies on the Włocławek Reservoir
 • 1973 – Golden Badge of the Polish Geographical Society
 • 1999 – Medal awarded by the Polish Geographical Society
 • 2006 - Honorary member of the Polish Geographical Society
 • 1975 – Medal awarded by the University of Ferrara (Italy)
 • 1975 – Silver Badge „for Merits to development of the Toruń Scientific Society”
 • 1975 - Golden Badge of the Polish Society for Universal Knowledge
 • 1984 – Medal on the occasion of 25th anniversary of the Polish Academy of Sciences
 • 1987 - Badge „for Merits to the Toruń Voivodeship”
 • 1988 – Badge „for Merits to Toruń”
 • 2011 – Medal awarded by the Nicolaus Copernicus University „for Merits to development of the University”

Projects

Publications

Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Articles, chapters, papers and others

 • Szupryczyński J., 2015, Pierwsza polska wyprawa polarna na Spitsbergen, Przegląd Geograficzny, 87, 1, s. 167-178.
 • Szupryczyński J., 2014, Zb. Zwoliński, A. Kostrzewski, M. Pulina (red.) – Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu. Polskie badania geomorfologiczne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2013; 456 s., Przegląd Geograficzny, 86, 3, s. 417-426.
 • Szupryczyński J., 2013, Odkrycie Ziemi Franciszka Józefa, Przegląd Geograficzny, 85, 3, s. 463-475.
 • Szupryczyński J., 2013, Pierwsza polska wyprawa polarna, Przegląd Geograficzny, 85, 1, s. 123-130.
 • Szupryczyński J., 2011, Spitsbergen - tradycyjny obszar polskich badań polarnych. Wykład okolicznościowy, Absolwent, 16, s. 14-16.
 • Szupryczyński J., 2011, Druga wojna światowa na Svalbardzie, Przegl. Geogr., 83, z.4, s. 483-506.
 • Szupryczyński J., 2011, Druga wojna światowa na Svalbardzie, Przegląd Geograficzny, 83, 4, s. 483-506.
 • Szupryczyński J., 2010, Rozwój geografii fizycznej na Uniwersytecie w Wiedniu, Przegląd Geograficzny, 82, 3, s. 455-474.
 • Szupryczyński J., 2010, Rozwój geografii fizycznej na Uniwersytecie w Wiedniu, Przegl. Geogr., 82, z.3, s. 455-474.
 • Szupryczyński J., 2010, Spitsbergen - Svalbard, Wissenswertes Rund um die arktische Inselgruppe. R.Stange, 2008, Przegl. Geogr., 82, z.1, s. 117-121.
 • Szupryczyński J., 2008, [Dziewięćdziesiąt] 90 lat Przeglądu Geograficznego, Przegl. Geogr., 80, z.1, s. 9-22.
 • Szupryczyński J., 2007, Eksploracje Spitsbergenu, Przegl. Geogr., 79, z.3/4, s. 567-592.
 • Szupryczyński J., 2004, Model sedymentacji lądolodu vistuliańskiego na Nizinie Wielkopolskiej. L. Kasprzak. Poznań 2003, Przegl. Geogr., 76, z.3, s. 364-367.
 • Szupryczyński J., Lankauf K., 2001, Tekstura glin morenowych lodowca nr 69 (Tien-szan), [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. T.3, Geografia, 64, Wydaw. Nauk. UAM, Poznań, , s. 407-438.
 • Szupryczyński J., 2000, Kaskada dolnej Wisły, Przegl. Geogr., 72, z.1/2, s. 29-40.
 • Szupryczyński J., 2000, The cascade of the lower Vistula, [w:] Ed. Zbyszko Chojnicki, Jerzy J. Parysek, Polish Geography. Problems, researches, applications, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 91-102.
 • Szupryczyński J., 1999, Kaskada dolnej Wisły. Czy budować zbiornik wodny w Ciechocinku, Przestrzeń, 9, z.3, s. 6-10.
 • Grześ M., Szupryczyński J., 1996, Large floods in the lower Vistula River, GeoJournal, 38, nr 3, s. 235-240.
 • Grześ M., Szupryczyński J., 1996, Zaporowe jezioro Merzbachera (Tien-Szan), Przegl. Geogr., 68, z.3/4, s. 429-445.
 • Szupryczyński J., 1995, [Dwudziestosześciolecie] 26-lecie badań na zbiorniku włocławskim i w jego otoczeniu, Kaskada, nr 1/2, s. 4-5.
 • Faustova M., Szupryczyński J., 1994, Istorija formirovanija lednikovych oblastek. Zakljucenie, [w:] Red. A.A. Velicko, L. Starkel, Paleogegraficeskaja osnova sovremennych landsaftov. Rezultaty rossijsko-polskich issledovanij, "Nauka", Moskva, , s. 54-56.
 • Szupryczyński J., 1994, Influence of the Włocławek reservoir on the geographical environment (Poland), [w:] Ed. Oya Masahiko, Applied geography for the mitigation of disasters and the conservation of natural environment, Konkon - Shoin Publ., Tokyo, , s. 281-290.
 • Valczik M., Makkaveer A., Faustova M., Szupryczyński J., 1994, Formirovanie gidroseti Pol'si i evropejskoj casti Rossii v processe degliaciacii, [w:] Red. A.A. Velicko, L. Starkel, Paleogegraficeskaja osnova sovremennych landsaftov. Rezultaty rossijsko-polskich issledovanij, "Nauka", Moskva, , s. 40-53.
 • Szupryczyński J., 1988, Morphology and ice melting in a Pomeranian outwash plain. Wda valley, Geographia Polonica, 55, s. 173-180.
 • Szupryczyński J., 1984, Glacial sedimentary forms of the present-day glaciation in Spitsbergen, Geographia Polonica, 50, s. 357-370.
 • Szupryczyński J., 1976, The effect of the reservoir near Włocławek on the geographical environment, Geographia Polonica, 33 1, s. 135-146.
 • Galon R., Szupryczyński J., 1973, The Polish Geographical Expedition to Vatnajökull (Iceland) June 5 to September 7, 1968, Geographia Polonica, 26, s. 5-15.
 • Kozarski S., Szupryczyński J., 1973, Glacial forms and deposits in the Sidujökull déglaciation area, Geographia Polonica, 26, s. 255-332.
 • Szupryczyński J., 1968, Glaciations in the Spitsbergen area, Geographia Polonica, 14, s. 175-184.
 • Szupryczyński J., 1965, Eskers and kames in the Spitsbergen area, Geographia Polonica, 6, s. 127-140.

Editorial publications

 • Babiński Z., Szupryczyński J., 1995, [Czterdziesty czwarty] 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Człowiek i środowisko. Referaty i postery, Courier.exe, Toruń, 392 s.
 • Szupryczyński J., 1995, Krajobrazy Krajny. Przewodnik wycieczki nr 2, Courier.exe, Toruń, 52 s.
 • Szupryczyński J., 1995, Hydrologiczne i geomorfologiczne problemy zbiornika Włocławek. Przewodnik wycieczki nr 1, Courier.exe, Toruń, 59 s.

Abstracts, reviews, notes

 • Szupryczyński J., 2011, Od płatka śniegu do glacjalnych krajobrazów Polski. P. Kłysz. Poznań 2010, Przegl. Geogr., 83, z.1, s. 148-150.
 • Szupryczyński J., 2011, Na szczycie Kopernika, Głos Uczelni, 20, nr 7/8, s. 14-15.
 • Szupryczyński J., 2010, Współpraca polsko-niemiecka. Bernhard Nitz, Przegl. Geogr., 82, z.3, s. 475-477.
 • Szupryczyński J., 2009, Geomorfologia Pojezierza Myśliborskiego i Niziny Szczecińskiej. A. Karczewski. Poznań 2008, Przegl. Geogr., 81, z.1, s. 123-124.
 • Szupryczyński J., 2006, Terasy pradoliny Noteci koło Nakła, [w:] Red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski, Drogami wędrówek i badań Profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006). Przewodnik sesji terenowych. Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r, Oficyna Wydaw. Turpress, Toruń, , s. 166-168.
 • Szupryczyński J., 2006, Przebieg akumulacji rzecznej w górnym vistulianie w Kotlinie Sandomierskiej. P. Gębica. Warszawa 2004, Przegl. Geogr., 78, z.1, s. 153-156.
 • Szupryczyński J., 2004, Stratygrafia i środowiska sedymentacji zlodowacenia Wisły w południowej części Dolnego Powiśla. Toruń 2002, Przegl. Geogr., 76, z.3, s. 369-371.
 • Szupryczyński J., 2004, Rzeźba, budowa wewnętrzna i mechanizm przekształceń więcborskiej strefy marginalnej. M. Pasierbski. Toruń 2003, Przegl. Geogr., 76, z.3, s. 367-368.
 • Szupryczyński J., 1998, Tien-szan - tekstura glin morenowych lodowca nr 69, [w:] Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek, Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Referaty, komunikaty, postery, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, , s. 111-112.
 • Szupryczyński J., Lankauf K., 1998, Tekstura glin morenowych lodowca nr 69 (Tien-Szan), Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. III Seminarium, Poznań 1998, [b.w.], Poznań, , s. 110-111.
 • Szupryczyński J., 1997, Rozwój zlodowaceń plejstoceńskich i holoceńskich w Tien-szanie, [w:] Red. Alicja Breymeyer et al, Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia, PTG, Rynia, , s. 99.

Documentation studies

 • Szupryczyński J., 2011, Stefan Majdanowski, Przegl. Geogr., 83, z.3, s. 411-413.
 • Szupryczyński J., 2010, Heinz Kliewe (1918-2009), Przegl. Geogr., 82, z.1, s. 123-124.
 • Szupryczyński J., 2009, Spitsbergen - okres terra nullis, [w:] Red. Jacek Kozak, Małgorzata Luc, Geograf u progu ery kosmicznej, IGiGP UJ, Kraków, , s. 71-91.
 • Szupryczyński J., 2009, Tadeusz Murawski (1929-2008), Przegl. Geogr., 81, z.1, s. 127-128.
 • Szupryczyński J., 2009, Horst Mensching (1921-2008), Przegl. Geogr., 81, z.1, s. 125-126.
 • Szupryczyński J., 2008, Zebrania naukowe w Zakładzie Geomorfologii i Hydrologii Niżu IGiPZ PAN w Toruniu, Przegl. Geogr., 80, z.1, s. 165-167.
 • Szupryczyński J., 2007, Profesor Stanisław Leszczycki jako Dyrektor Instytutu Geografii PAN, Przegl. Geogr., 79, z.3/4, s. 391-393.
 • Szupryczyński J., 2004, Warsztaty Geomorfologiczne Spitsbergen 10-21 lipca 2003 r, Przegl. Geogr., 76, z.3, s. 373-380.
 • Szupryczyński J., 2003, [Siedemset] 700 posiedzeń naukowych w Zakładzie Geomorfologii i Hydrologii Niżu IGiPZ PAN w Toruniu, Przegl. Geogr., 75, z.4, s. 650.
 • Szupryczyński J., 2003, Ogólnopolskie spotkanie profesorów tytularnych geografii. Łódź, 23 III 2002 r, Przegl. Geogr., 75, z.1, s. 152-155.
 • Szupryczyński J., 2002, Stanisław Siedlecki (1912-2002), Przegl. Geogr., 74, z.4, s. 635-637.
 • Szupryczyński J., 2002, Władysław Mrózek (1909-2001), Przegl. Geogr., 74, z.2, s. 305-307.
 • Szupryczyński J., 2001, Profesor Marcin Rościszewski w 70. rocznicę urodzin, Przegl. Geogr., 73, z.3, s. 435-437.
 • Szupryczyński J., 2000, Mieczysław Liberacki (1929-1999), Przegl. Geogr., 72, z.3, s. 322-323.
 • Szupryczyński J., 1999, Sesja naukowa z okazji 45-lecia działalności Instytutu Geografii PAN [Warszawa, 4 IX 1998 r.], Przegl. Geogr., 71, z.1/2, s. 189-190.
 • Szupryczyński J., 1998, Zakład Geomorfologii i Hydrologii Niżu Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w latach 1953-1998, Przegl. Geogr., 70, z.3/4, s. 173-195.
 • Szupryczyński J., 1998, Osiemdziesięciolecie urodzin Profesora Heinza Kliewego, Przegl. Geogr., 70, z.3/4, s. 378-380.
 • Szupryczyński J., 1998, Nowa siedziba Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Przegl. Geogr., 70, z.1/2, s. 142-143.
 • Szupryczyński J., 1997, Mieczysław Klimaszewski (1908-1995), Nauka, nr 2, s. 287-290.
 • Szupryczyński J., 1997, Stefan Kozarski (1930-1996), Nauka, nr 1, s. 233-238.
 • Szupryczyński J., 1996, Mieczysław Klimaszewski, 1908-1995, Przegl. Geogr., 68, z.1/2, s. 255-257.
 • Szupryczyński J., Nowaczyk B., 1996, Stefan Kozarski, 1930-1996, Przegl. Geogr., 68, z.3/4, s. 523-525.
 • Szupryczyński J., 1995, Wyprawy naukowe w Tien-Szan, Głos Uczelni, 4, Wyd. specjalne, s. 18.
 • Szupryczyński J., 1995, Środkowoeuropejska konferencja geomorfologów. Austria, 17-27 VII 1994 r, Nauka, nr 1, s. 235-236.
 • Szupryczyński J., 1995, Clifford Embleton 1931-1994, Przegl. Geogr., 67, z.3/4, s. 418-420.
 • Szupryczyński J., 1995, Kto jest kim w PTG, Top Kurier, Toruń, 114 s.
 • Szupryczyński J., 1995, Badania na Islandii, Głos Uczelni, 4, Wyd. specjalne, s. 16.
 • Szupryczyński J., 1995, Wyprawy, ekspedycje, podróże. Badania na Spitsbergenie, Głos Uczelni, 4, Wyd. specjalne, s. 15.
 • Szupryczyński J., 1995, Środkowoeuropejska Konferencja Geomorfologów. Austria, 17-27 VII 1994 r, Przegl. Geogr., 67, z.1/2, s. 191.
 • Szupryczyński J., 1995, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Głos Uczelni, 4, Wyd. specjalne, s. 12-14.
 • Szupryczyński J., 1993 (dr.1994), Zenon Krzysztofowicz 1934-1993, Przegl. geogr., 65, z.3/4, s. 477-478.
 • Szupryczyński J., 1994, Krzysztof Kulpa 1959-1993, Przegl. Geogr., 66, z.1/2, s. 228-229.
 • Szupryczyński J., 1993, Katastrofalne procesy geomorfologiczne w rejonie azjatycko-pacyficznym. Międzynarodowa konferencja, Tokio, 6-10 IX 1993 r, Nauka, nr 6, s. 117-119.
 • Szupryczyński J., , Marcin Rościszewski (1929-2002), Rocz. TN Warsz., 2002112-115 : fot.

Maps, atlases

 • Szupryczyński J., 1995, Pochodzenie i wiek rzeźby (przykłady), Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.2, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, arkusz 23.4 (1 mapa).
 • Szupryczyński J., 2002, Sprzedać naukę [głos w dyskusji], Poznaj Świat, nr 6, s. 60-67.
 • Szupryczyński J., 2002, Parki narodowe Kalifornii, Poznaj Świat, nr 11/12, s. 64-71.
 • Szupryczyński J., 2000, Austria. Wycieczka naukowa, Austria, 20 czerwiec - 9 lipiec 2000. Przewodnik, PAN IGiPZ, Toruń, 29 s.
 • Szupryczyński J., 1999, Lodowce Niebiańskich Gór, Poznaj Świat, nr 9/10, s. 19-25.
 • Szupryczyński J., 1998, W lodach Arktyki, Poznaj Świat, nr 12, s. 16-22.
 • Szupryczyński J., 1995, Tradycje PTG. Wystąpienie na 44 Zjeździe Towarzystwa w Toruniu, Poznaj Świat, nr 11, s. 72-74.