IGSO PAS > People > Member
Dr. Jarosław Baranowski
Deputy Director for Administration
Administration Branch, Climate Research Department
Office 412, 442
Phone +48 226978912
+48 226978942
E-mail

Education

 • 1990-1995 – Master degree studies: Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies (master’s thesis entitled Magnitude of cloudiness in Warsaw depending on the type of atmospheric circulation).

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS, since 1995

 • 2003 – PhD in Earth Sciences in the field of geography (master’s thesis entitled Local differentiation of solar conditions in the Tatras and its relationships with land relief and plant cover (the case study of Hala Gąsienicowa)).

Research interests

Climatology, topoclimatology, including in particular: the climate of a city, the climate of mountains, as well as weather and climate as described in folk proverbs.

Projects

Other projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Popular science publications

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Czarnecka K., Kuchcik M., Baranowski J., 2024, Spatial development indicators as a tool to determine thermal conditions in an urban environment, Sustainable Cities and Society, 100, s. 105014.
 • Lindner-Cendrowska K., Baranowski J., 2023, Niepewność pomiarów średniej temperatury promieniowania za pomocą termometrów kulistych, Przegląd Geograficzny, 95, 3, s. 271-290.
 • Baranowski J., Kędzia S., 2021, Air temperature as a determinant of the forest line in the tatras, Folia Forestalia Polonica, Series A, 63, 3, s. 203–213.
 • Konefał M., Chmura P., Zacharko M., Baranowski J., Andrzejewski M., Błażejczyk K., Chmura J., 2021, The influence of thermal stress on the physical and technical activities of soccer players: lessons from the 2018 FIFA World Cup in Russia, International Journal of Biometeorology, 65, 9, s. 1291-1298.
 • Kowalska A., Affek A., Wolski J., Regulska E., Kruczkowska B., Zawiska I., Kołaczkowska E., Baranowski J., 2021, Assessment of regulating ES potential of lowland riparian hardwood forests in Poland, Ecological Indicators, 120, s. 106834.
 • Baranowski J., 2020, Klimat akustyczny polskich uzdrowisk, Przegląd Geograficzny, 92, 1, s. 135-153.
 • Błażejczyk K., Błażejczyk A., Baranowski J., Kuchcik M., 2020, Assessment of mortality risk in Poland due to cold and heat stress and predictions to 2100, Journal of the Climate Change Research, 1, 4, s. 49-57.
 • Błażejczyk K., Nejedlik P., Skrynyk O., Halaś A., Skrynyk O., Baranowski J., Mikulova K., 2020, Thermal stress in northern Carpathians and air circulation, Miscellanea Geographica, 24, 3, s. 147-160.
 • Konefał M., Chmura P., Zacharko M., Baranowski J., Andrzejewski M., Błażejczyk K., Chmura J., 2020, The influence of thermal stress on the physical and technical activities of soccer players: lessons from the 2018 FIFA World Cup in Russia, International Journal of Biometeorology, Spec. iss.8 s.
 • Kowalska A., Affek A., Regulska E., Wolski J., Kruczkowska B., Kołaczkowska E., Zawiska I., Baranowski J., 2019, Łęgi jesionowo-wiązowe w dolinie środkowej Wisły – stan ekosystemów pozbawionych zalewów i wytyczne do działań ochronnych, Przegląd Geograficzny, 91, 3, s. 295-323.
 • Kuchcik M., Błażejczyk K., Baranowski J., Szmyd J., 2019, Badania klimatu i bioklimatu miasta prowadzone w IGiPZ PAN, Acta Geographica Lodziensia, 108, s. 63-77.
 • Błażejczyk A., Błażejczyk K., Baranowski J., Kuchcik M., 2018, Heat stress mortality and desired adaptation responses of healthcare system in Poland, International Journal of Biometeorology, 62, 3, s. 307-318.
 • Błażejczyk K., Baranowski J., Błażejczyk A., 2018, Climate related diseases. Current regional variability and projections to the year 2100, Quaestiones Geographicae, 37, 1, s. 23-36.
 • Kuchcik M., Milewski P., Baranowski J., Szmyd J., Błażejczyk K., Błażejczyk A., 2016, Tereny zieleni na wybranych osiedlach warszawskich - kształtowanie odczucia cieplnego a potencjał alergenny w świetle zmian klimatu, [w:] Red. Marek Kosmala, Tereny zieleni wobec zmian klimatu, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, Toruń, , s. 143-156.
 • Baranowski J., Kędzia S., 2015, Zróżnicowanie temperatury powietrza na górnej granicy lasu w Dolinie Suchej Wody, [w:] Red. Anna Chrobak, Adam Kotarba, Nauka Tatrom. Tom I. Nauki o Ziemi. Materiały V Konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 24–26 września 2015 roku, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, , s. 27-34.
 • Błażejczyk K., Baranowski J., 2015, Acoustic climate in the environment of the selected road sections in Poland, Europa XXI, 28, s. 117-138.
 • Błażejczyk K., Baranowski J., Błażejczyk A., 2015, Adaptacja systemu ochrony zdrowia do zmian klimatu, [w:] Red. Halina Lorenc, Zbigniew Ustrnul, Klimat a społeczeństwo i gospodarka, Monografie IMGW-PIB, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, , s. 175-190.
 • Błażejczyk K., Baranowski J., Jendritzky G., Błażejczyk A., Bröde P., Fiala D., 2015, Regional features of the bioclimate of Central and Southern Europe against the background of the Köppen-Geiger climate classification, Geographia Polonica, 88, 3, s. 439-453.
 • Baranowski J., Błażejczyk K., Milewski P., 2014, Klimat akustyczny w otoczeniu wybranych odcinków dróg w Polsce – wyniki wstępne, Prace i Studia Geograficzne, 56, s. 17-36.
 • Błażejczyk K., Błażejczyk A., Baranowski J., 2014, Wieloletnia zmienność niektórych chorób klimatozależnych w Polsce i jej związek z warunkami klimatycznymi, Prace i Studia Geograficzne, 56, s. 37-65.
 • Matuszkiewicz J., Bielonowska E., Kowalska A., Cariewska N., Baranowski J., Vinogradowa V., Tishkov A., Litvinova E., 2014, Białowieża Forest (NE-Poland) and Valday NP. (NW-Russia) – biogeographical characteristics of eutrophic deciduous forests, Quaestiones Geographicae, 33, 3, s. 111-122.
 • Błażejczyk K., Baranowski J., Błażejczyk A., Szmyd J., 2013, Klimat i bioklimat Hali Gąsienicowej, [w:] Red. Zofia Rączkowska, Adam Kotarba, Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego współczesne przemiany, Prace Geograficzne, 239, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 67-95.
 • Kuchcik M., Baranowski J., 2013, Zagrożenie hałasem wybranych uzdrowisk Polski, Balneologia Polska, 55, 1, s. 48-54.
 • Baranowski J., Adamczyk A., 2011, Warunki termiczne warszawskich ogrodów botanicznych, Ann. UMCS Sec.B, 66, z.2, s. 65-75.
 • Kuchcik M., Baranowski J., 2011, Różnice termiczne między osiedlami mieszkaniowymi o różnym udziale powierzchni czynnej biologicznie, Prace i Studia Geogr. WGiSR UW, 47, s. 365-372.
 • Baranowski J., Kędzia S., 2010, Wpływ rzeźby terenu na topoklimat i położenie górnej granicy lasu, [w:] Red. Adam Kotarba, Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. T.1. Nauki o Ziemi. Materiały IV Konferencji "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 14-16 października 2010, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, , s. 17-22.
 • Adamczyk A., Błażejczyk K., Baranowski J., Kuchcik M., 2008, Warunki termiczne aglomeracji warszawskiej, Klimat i bioklimat miast, Wydaw. UŁ, Łódź, , s. 11-20.
 • Baranowski J., Kuchcik M., Adamczyk A., Błażejczyk K., 2008, Zróżnicowanie opadów atmosferycznych w Warszawie i okolicach, Klimat i bioklimat miast, Wydaw. UŁ, Łódź, , s. 81-90.
 • Kuchcik M., Baranowski J., Adamczyk A., Błażejczyk K., 2008, The network of atmospheric measures in Warsaw agglomeration, Klimat i bioklimat miast, Wydaw. UŁ, Łódź, , s. 123-128.
 • Baranowski J., 2007, Zróżnicowanie przestrzenne potencjalnych sum bezpośredniego promieniowania słonecznego na Hali Gąsienicowej w Tatrach, [w:] Red. Katarzyna Piotrowicz, Robert Twardosz, Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, IGiGP UJ, Kraków, , s. 227-234.
 • Baranowski J., Kędzia S., Rączkowska Z., 2005, Badania przemieszczania gruntu i przemieszczania pokryw w otoczeniu Hali Gąsienicowej, [w:] Red. Kazimierz Krzemień, Janina Trepińska, Anita Bokwa, Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych, IGiGP UJ, Kraków, , s. 251-261.
 • Baranowski J., 2004, Energy exchange in an active layer in the Kocioł Kasprowy (Tatra Mountains), Geographia Polonica, 77, 1, s. 35-44.
 • Baranowski J., Kędzia S., Rączkowska Z., 2004, Soil freezing and its relation to slow soil movements on Alpine slopes (of the Tatra Mountains, Poland), Analele Univ. Vest Timis. Geografie, 14, s. 169-179.
 • Baranowski J., 2003, Środowisko geograficzne miasta i gminy Głuchołazy, [w:] Red. Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Klimat i bioklimat Głuchołaz i Jarnołtówka, Dokumentacja Geograficzna, 28, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 7-9.
 • Baranowski J., 2003, Pochłonięte promieniowanie słoneczne w Tatrach w otoczeniu Hali Gąsienicowej, [w:] Red. K. Błażejczyk, B. Krawczyk, M. Kuchcik, Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Teresie Kozłowskiej-Szczęsnej, Prace Geograficzne, 188, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 131-144.
 • Baranowski J., 2003, Dynamika zmian dobowych i zróżnicowanie przestrzenne temperatury powietrza na Hali Gąsienicowej, Przegl. Geogr., 75, z.2, s. 271-286.
 • Błażejczyk K., Baranowski J., 2003, Solar and UV radiation in the Warsaw downtown, [w:] Ed. Kazimierz Kłysik et al, Fifth International Conference on Urban Climate, 1-5 September 2003, Łódź, Poland. Proceedings. Vol.1, Department of Meteorology and Climatology. Faculty of Geographical Sciences. University of Łódź, Łódź, , s. 263-266.
 • Błażejczyk K., Kuchcik M., Baranowski J., 2003, Zróżnicowanie topoklimatyczne i biotopoklimatyczne, [w:] Red. Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Klimat i bioklimat Głuchołaz i Jarnołtówka, Dokumentacja Geograficzna, 28, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 28-65.
 • Kuchcik M., Baranowski J., Adamczyk A., 2003, Ogólne warunki klimatyczne na tle regionu, [w:] Red. Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Klimat i bioklimat Głuchołaz i Jarnołtówka, Dokumentacja Geograficzna, 28, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 10-15.
 • Baranowski J., 2002, Zróżnicowanie temperatur ekstremalnych na Hali Gąsienicowej, [w:] Red. Władysław Borowiec, Adam Kotarba, Andrzej Kownacki, Zbigniew Krzan, Zbigniew Mirek, Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Wydaw. Instytutu Botaniki PAN, Kraków-Zakopane, , s. 125-130.
 • Baranowski J., Kuchcik M., 2001, Wybrane aspekty warunków termicznych Tatr oraz masywu Witoszy w Bułgarii, [w:] Red. Magdalena Kuchcik, Współczesne badania topoklimatyczne, Dokumentacja Geograficzna, 23, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 9-17.
 • Błażejczyk K., Baranowski J., Pisarczyk M., Szpot M., 2000, Influence of the human heat balance on respiratory and circulatory diseases, [w:] Ed. Richard de Dear, Jetse Kalma, Timothy Oke, Andris Auliciems, Biometeorology and urban climatology at the turn of the Millenium: Selected papers from the Conference ICB-ICUC'99 (Sydney, 8-12 November 1999), World Meteorological Organization, Geneva, , s. 107-111.
 • Baranowski J., 1999, Wpływ rzeźby i pokrycia terenu na warunki wietrzne w Tatrach Wysokich na przykładzie Hali Gąsienicowej, [w:] Red. Adam Kotarba, Anna Kozłowska, Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu, Prace Geograficzne, 174, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 105-120.
 • Błażejczyk K., Baranowski J., 1999, Rola metod ilościowych w geografii fizycznej, [w:] Red. Bolesław Domański, Wojciech Widacki, Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, 4, IG UJ, Kraków, , s. 243-254.
 • Błażejczyk K., Baranowski J., Pisarczyk S., Szpot M., 1999, Influence of the human heat balance on respiratory and circulatory diseases, [w:] Ed. Richard J. de Dear, Jennifer C. Potter, Proceedings of the 15th International Congress of Biometeorology & International Conference on Urban Climatology. Wesley Conference Centre, Sydney, Australia, 8-12 November 1999, Macquarie University, Sydney, 5 s.
 • Degórski M., Degórska B., Adamczyk A., Baranowski J., 1999, Stan środowiska przyrodniczego a odpowiedzialność geografów, [w:] Red. Bolesław Domański, Wojciech Widacki, Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, 4, IG UJ, Kraków, , s. 349-363.
 • Błażejczyk K., Baranowski J., Ołdak A., 1998, Rola metod ilościowych w geografii fizycznej, Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna, Kraków-Zakopane, 16-19 września 1998. Referaty, [b.w.], Kraków, , s. 105-109.
 • Błażejczyk K., Baranowski J., Śmietanka M., Pisarczyk S., 1998, Wpływ warunków meteorologicznych na zachorowalność mieszkańców Warszawy, Acta UL Folia Geogr. Ser. Geogr. Phys., 3, s. 145-151.
 • Błażejczyk K., Baranowski J., Śmietanka M., Pisarczyk S., 1998, Influence des conditions meteorologiques sur la sante des habitants de Varsovie, Publ. Assoc. Int. Climatol., 11, s. 338-342.
 • Degórski M., Adamczyk A., Baranowski J., Degórska B., 1998, Stan środowiska przyrodniczego a odpowiedzialność geografów, Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna, Kraków-Zakopane, 16-19 września 1998. Referaty, [b.w.], Kraków, , s. 148-155.
 • Baranowski J., 1996, Wielkość zachmurzenia w Warszawie w zależności od cyrkulacji atmosferycznej, Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN nr 37, Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 37, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 43-71.

Abstracts, reviews, notes

 • Czarnecka K., Kuchcik M., Baranowski J., Lindner-Cendrowska K., Słowińska S., 2023, Zieleń miejska - temperatura powierzchni naturalnych a temperatura powietrza, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Klimat i bioklimat miast", 27-29 września 2023, Łódź, 1 s.
 • Czarnecka K., Kuchcik M., Baranowski J., Lindner-Cendrowska K., Słowińska S., 2023, The impact of the spatial development of urban parks on their thermal conditions, 11th International Conference on Urban Climate 28 Aug - 1 Sept 2023, the interactive conference program, Sydney, , s. 150.
 • Kowalska A., Zawiska I., Wolski J., Baranowski J., Affek A., Regulska E., Kołaczkowska E., Gierszewski P., Kruczkowska B., 2023, Potencjał regulacyjny łęgów jesionowo-wiązowych w dolinie środkowej Wisły, VI Konferencja "Las i woda", Lipowy Most, 18-20.04.2023, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin, , s. 47-48.
 • Słowińska S., Kuchcik M., Baranowski J., Czarnecka K., Jarocińska A., Kowalska A., Lindner-Cendrowska K., 2023, The influence of the type of green spaces in urban parks on soil temperature, 23rd International Congress of Biometeorology May 14-17, 2023 Tempe, Arizona, USA. Abstract book – posters, , s. 34-35.
 • Słowińska S., Słowiński M., Baranowski J., Bartczak A., Czarnecka K., Halaś A., Jarocińska A., Kuchcik M., Linder-Cendrowska K., Łuców D., 2023, Globalne ocieplenie a klimat torfowisk mszarnych w Polsce - projekt MIRECLIM, [w:] Red. Tomasz Karasiewicz, Barbara Szyda, Parki Krajobrazowe: nauka, edukacja, turystyka i praktyka. Gruczno, 13-14.10.2023r, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, , s. 38-40.
 • Baranowski J., Kuchcik M., Błażejczyk K., 2022, Zagrożenia klimatu akustycznego w miejscowościach uzdrowiskowych i turystycznych, Pogoda i klimat – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Kraków, 21-23 września 2022 r, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 1 s.
 • Kuchcik M., Błażejczyk K., Czarnecka K., Baranowski J., 2022, Miejska wyspa ciepła a zagospodarowanie terenu w Warszawie, obecnie i w przyszłości, Pogoda i klimat – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Kraków, 21-23 września 2022 r, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 1 s.
 • Słowińska S., Kuchcik M., Baranowski J., Czarnecka K., Jarocińska A., Lindner-Cendrowska K., Liszewska M., Rabczenko D., 2022, Measurement network of soil temperature and moisture in urban parks – a case study from the city of Warsaw (CLIMPARK project), ME&B Conference 29 August – 1 September 2022 Antwerp, Belgium. Programme and Abstracts, Antwerp, , s. 82.
 • Baranowski J., Błażejczyk K., 2019, Reprezentatywność pomiaru hałasu na terenie uzdrowisk, Acta Balneologica, 61, 2, s. 133.
 • Błażejczyk K., Błażejczyk A., Kuchcik M., Baranowski J., ., 2019, Ocena właściwości klimatu - dylematy naukowe i prawne, Acta Balneologica, 61, 2, s. 134.
 • Kowalska A., Affek A., Baranowski J., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Regulska E., Wolski J., Zawiska I., 2019, Relationships between degradation of riparian mixed forests and their potential to provide regulating services, Forests at risk: Białowieża and beyond. The international conference, Warsaw, 12-13 February 2019. Book of abstracts, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1 s.
 • Kruczkowska B., Wolski J., Regulska E., Kowalska A., Affek A., Kołaczkowska E., Baranowski J., Zawiska I., 2019, Świadczenia ekosystemowe łęgów jesionowo-wiązowych w dolinie środkowej Wisły, Konferencja naukowa "Usługi ekosystemowe gleb - wskaźniki i metody oceny", Warszawa 26 czerwca 2019 r, Wydawnictwo IUNG-PIB, Puławy, , s. 41.
 • Skrynyk O., Błażejczyk K., Baranowski J., 2019, Bioclimatic conditions of Chornohora and Tatry Mts. (northern Carpathians) and air circulation, International Conference UTCI - Assessment Measure in Human Bioclimatology - 10 Years of Application and 1st European Biometeorologists’ Regional Meeting, Warsaw, 22-24 May 2019. Book of abstracts, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 31-32.
 • Zacharko M., Konefał M., Chmura P., Baranowski J., Andrzejewski M., Błażejczyk K., Chmura J., 2019, The influence of thermal stress on physical and tactical activities of football players - the lesson from Russia'2018 World Cup, International Conference UTCI - Assessment Measure in Human Bioclimatology - 10 Years of Application and 1st European Biometeorologists’ Regional Meeting, Warsaw, 22-24 May 2019. Book of abstracts, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 36.
 • Baranowski J., 2017, Problematyka badań klimatu akustycznego w uzdrowiskach, Acta Balneologica, 59, 3, s. 225.
 • Błażejczyk K., Baranowski J., Błażejczyk A., 2017, Climate related diseases in Poland and their predictions to the year 2100, 21st International Congress of Biometeorology extended abstracts, International Society of Biometeorology - Durham University, Durham, , s. 8-12.
 • Baranowski J., 2015, Klimat akustyczny w wybranych uzdrowiskach górskich, Balneologia Polska, 57, 3, s. 207-208.
 • Baranowski J., Kędzia S., 2015, Zróżnicowanie temperatury powietrza przy górnej granicy lasu w Dolinie Suchej Wody, Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, , s. 28.
 • Błażejczyk K., Kuchcik M., Baranowski J., Szmyd J., Milewski P., Błażejczyk A., 2012, Bio-thermal conditions of some housing estates in Warsaw, [w:] Eds. V. Kožnarová, S. Sulovská, L. Hájková, Bioclimate 2012, "Bioclimatology of Ecosystems", International Scientific Conference, August 29th-31st 2012, Usti nad Labem, Czech Republic. Conference Proceedings, Ceska bioklimatologicka spolecnost, Usti nad Labem, 2 s.
 • Baranowski J., Kuchcik M., 2011, Zagrożenie hałasem wybranych uzdrowisk, Acta Balneol., 53, nr 3, s. 206-207.
 • Baranowski J., Kuchcik M., Adamczyk A., 2011, Problemy doboru metod badawczych i analizy wyników pomiarów meteorologicznych klimatu miasta, Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych. II Ogólnopolska Konferencja Metodyczna w 60-lecie badań klimatologicznych w UMCS, Zwierzyniec, 26-28 września 2011. Streszczenie referatów i posterów, Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS, Lublin, , s. 20-21.
 • Błażejczyk K., Kunert A., Kuchcik M., Baranowski J., Adamczyk A., Szmyd J., Milewski P., 2011, The influence of spatial organization on bio-thermal conditions of urban areas, Urban morphology and the post-carbon city. 18th International Seminar on Urban Form ISUF 2011, Montreal, August 26-29, 2011, Concordia University, Concordia University, Montreal, , s. 129.
 • Kuchcik M., Baranowski J., 2011, Klimat akustyczny wybranych uzdrowisk i jego wpływ na warunki klimatoterapii, Bioklimatologia człowieka. Konferencja naukowa, Warszawa, 17-18 listopada 2011. Program konferencji. Streszczenia referatów i posterów, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 14-15.
 • Baranowski J., Kędzia S., 2010, Wpływ rzeźby terenu na mikroklimat i położenie górnej granicy lasu, Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. IV Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 14-16 październik 2010. Streszczenia prac, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, , s. 78.
 • Adamczyk A., Baranowski J., 2009, Zróżnicowanie termiczne obszarów zalesionych w otoczeniu Warszawy, Trwałość i efektywnośc ochrony przyrody w polskich parkach narodowych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 50-lecia utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego, Izabelin, 24-26 września 2009, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa, , s. 7.
 • Błażejczyk K., Adamczyk A., Kuchcik M., Baranowski J., 2008, Bioclimatic principles of climate therapy in Polish health resorts, ICB 2008 18th International Congress of Biometeorology "Harmony with Nature", 22-26 September 2008, Tokyo, Japan. TOUR-O02, ICB 2008 Local Organizing Committee, Tokyo, 4 s.
 • Błażejczyk K., Adamczyk A., Kuchcik M., Baranowski J., 2008, Bioclimatic principles of climate therapy in Polish health resorts, ICB 2008 18th International Congress of Biometeorology "Harmony with Nature", 22-26 September 2008, Tokyo, Japan. Program, ICB 2008 Local Organizing Committee, Tokyo, , s. 151.
 • Adamczyk A., Błażejczyk K., Szmyd J., Baranowski J., Kuchcik M., 2007, Warunki termiczne aglomeracji warszawskiej, IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 29 listopada - 1 grudnia 2007 r. Streszczenia referatów i posterów, Katedra Metorologii i Klimatologii UŁ, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Łódź, , s. 17.
 • Baranowski J., Kuchcik M., Adamczyk A., Błażejczyk K., 2007, Zróżnicowanie opadów atmosferycznych w Warszawie i okolicach, IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 29 listopada - 1 grudnia 2007 r. Streszczenia referatów i posterów, Katedra Metorologii i Klimatologii UŁ, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Łódź, , s. 21.
 • Kuchcik M., Baranowski J., Adamczyk A., Błażejczyk K., 2007, Sieć mikroklimatyczna aglomeracji warszawskiej, IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 29 listopada - 1 grudnia 2007 r. Streszczenia referatów i posterów, Katedra Metorologii i Klimatologii UŁ, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Łódź, , s. 43-44.
 • Baranowski J., Kędzia S., Kotlarczyk M., Rączkowska Z., 2004, Soil freezing and its relation to slow soil movements on alpine slopes (Tatra Mountains, Poland), Interantional Workshop on Alpine Geomorphology & Mountain Hazards. Balea Cascada - Fagaras Massif (Southern Carphathians) - Romania, 23-26 September 2004, [b.w.], [B.m.], , s. 20.
 • Błażejczyk K., Baranowski J., 2003, Solar and UV radiation in the Warsaw downtown, [w:] Ed. John Arnfield et al, Fifth International Conference on Urban Climate, 1-5 September 2003, Łódź, Poland. Book of abstracts, Department of Meteorology and Climatology. Faculty of Geographical Sciences. University of Łódź, Łódź, , s. 44.
 • Kuchcik M., Baranowski J., 2003, Wstęp, [w:] Red. Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Klimat i bioklimat Głuchołaz i Jarnołtówka, Dokumentacja Geograficzna, 28, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 5-6.
 • Baranowski J., 2002, Dynamika zmian dobowych i zróżnicowanie przestrzenne temperaratury powietrza w Tatrach na Hali Gąsienicowej, Polskie parki narodowe - ich rola w rozwoju nauk przyrodniczych. Koferencja Jubileuszowa z okazji 80-lecia Białowieskiego Parku Narodowego, Białowieża, 11-14 marca 2002 r. Streszczenia, Białowieski Park Narodowy, Białowieża, , s. 30.
 • Baranowski J., Kuchcik M., Błażejczyk K., Mateeva Z., 2000, Some aspects of thermal conditions of the High Tatras (Poland) and Vitosha (Bulgaria), 4th Conference on Contemporary Topoclimatic Research, Warszawa, 27-30 September, 2000, Book of abstracts, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 3-4.
 • Baranowski J., Kuchcik M., Błażejczyk K., Mateeva Z., 2000, Some aspects of thermal conditions of the High Tatras (Poland) and Vitosha (Bulgaria), 26th International Conference of Alpine Meteorology, 11 to 15 September 2000, Innsbruck, Austria, Oesterreichische Beitraege zu Meteorologie und Geophysik, 23, Central Institute for Meteorology and Geodynamics, Vienna, , s. 95.
 • Błażejczyk K., Baranowski J., Pisarczyk S., Śmietanka M., 1999, Influence of the human heat balance on respiratory and circulatory diseases, [w:] Ed. Richard J. de Dear, Joy Johnson, Jennifer C. Potter, Biometeorology and urban climatology at the turn of the millennium. Program and abstract book. Proceedings of the 15th International Congress of Biometeorology & International Conference on Urban Climatology, 8-12 November, 1999, Wesley Conference Centre, Sydney, Australia, Macquarie University, Sydney, , s. 67.
 • Błażejczyk K., Baranowski J., Śmietanka M., Pisarczyk S., 1998, Influence de conditions meteorologiques sur la sante des habitants de Varsovie, Climatologie appliquee. 11e Colloque de l'Association Internationale de Climatologie. Universite des Sciences et Technologies de Lille, Villeneuve d'Ascq, 2-5 septembre 1998, Laboratoire de Geographie des Millieux Anthropises, Villeneuve d'Ascq, , s. 46.
 • Baranowski J., 1997, Zarys klimatu Polski. Alojzy Woś. Poznań 1995, Przegl. Geogr., 69, z.1/2, s. 182-183.
 • Błażejczyk K., Baranowski J., Pisarczyk S., Śmietanka M., 1997, Wpływ warunków meteorologicznych na zachorowalnośc mieszkańców Warszawy, [w:] Red. Kazimierz Kłysik, III Ogólnopolska Konferencja "Klimat i Bioklimat Miast", Łódź, 22-24 października 1997 r. Streszczenia referatów, Wydaw. UŁ, Łódź, , s. 37.
 • Błażejczyk K., Baranowski J., Pisarczyk S., Śmietanka M., 1997, Warunki meteorologiczne a liczba zachorowań u mieszkańców Warszawy, [w:] Red. Alicja Breymeyer et al, Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia, PTG, Rynia, , s. 165-166.

Documentation studies

 • Kuchcik M., Baranowski J., Lindner-Cendrowska K., 2023, Jubileusz Profesora Krzysztofa Błażejczyka, Przegląd Geograficzny, 95, 3, s. 221-224.
 • Baranowski J., 2010, XXII Kongres Balneologiczny, Połczyn-Zdrój, 3-6 IX 2009 r, Przegl. Geogr., 82, z.1, s. 127-129.
 • Kuchcik M., Baranowski J., 2001, 26 Międzynarodowa Konferencja Meteorologii Alpejskiej. Innsbruck, 11-15 IX 2000 r, Przegl. Geogr., 73, z.1-2, s. 229-230.
 • Baranowski J., 2000, Konferencja "Zmiany i zmienność klimatu Polski. Ich wpływ na gospodarkę, ekosystemy i człowieka", Łódź, 4-6 XI 1999 r, Przegl. Geogr., 72, z.1/2, s. 169-171.
 • Baranowski J., 1999, I Ogólnopolska szkoła "Współczesne problemy ekstremalnych zagrożeń środowiska". Jachranka, 28-30 IX 1998 r, Przegl. Geogr., 71, z.1/2, s. 196-197.
 • Baranowski J., 1999, Ogólnopolska konferencja metodologiczna "Geografia polska na progu trzeciego tysiąclecia". Kraków-Zakopane, 16-19 IX 1998 r, Przegl. Geogr., 71, z.1/2, s. 193-195.
 • Baranowski J., Błażejczyk K., 1999, "European Conference on Applied Climatology". Wiedeń, 19-23 X 1998 r, Przegl. Geogr., 71, z.1/2, s. 198-199.
 • Adamczyk A., Baranowski J., 1997, Sympozjum naukowe na temat: "Problemy współczesnej klimatologii i agrometeorologii regionu lubelskiego", Lublin, 24-25 X 1996, Przegl. Geogr., 69, z.1/2, s. 228-229.
 • Baranowski J., 1997, Konferencja naukowa na temat: "Metody badań wpływu czynników antropogenicznych na warunki klimatyczne i hydrologiczne w obszarach zurbanizowanych", Katowice, 12-14 IX 1996, Przegl. Geogr., 69, z.1/2, s. 208-209.
 • Adamczyk A., Baranowski J., 1996, Ogólnopolska Sesja Naukowa poświęcona pamięci prof. Mariana Molgi, na temat "Mikroklimat i parowanie terenowe", Rydzyna, 23 IV 1996, Przegl. Geogr., 68, z.3/4, s. 545-547.
 • Adamczyk A., Baranowski J., 1996, [Pierwsze] I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Ocena i stan środowiska przyrodniczego Polski i innych krajów". Jachranka, 10-13 X 1995 r, Przegl. Geogr., 68, z.1/2, s. 295-296.
 • Błażejczyk K., Baranowski J., Szmyd J., 2017, Badania leczniczych właściwości klimatu Horyńca, Gazeta Horyniecka, 45, s. 9-10.