IGSO PAS > People > Member
Prof. Jerzy Grzeszczak, prof. emerytowany
Department of Urban and Population Studies
Office 348
Phone +48 226978848
E-mail

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Grzeszczak J., 2011, Osieczna i krajobraz po Osiecznej (w związku z konferencją w sprawie geografii ekonomicznej, 28 XI - 1 XII 1955 r.), Przegl. Geogr., 83, z.4, s. 557-564.
 • Grzeszczak J., 2008, W kierunku geografii gentryfikacji?, [w:] Red. Aleksandra Jezierska-Thoele, Leszek Kozłowski, Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Wydaw. Nauk. UMK, Toruń, , s. 45-54.
 • Grzeszczak J., 2007, Teoria biegunów wzrostu w warunkach polskich: przeszłość i teraźniejszość, [w:] Red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał, Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło, Wydaw. Nauk. AP, Kraków, , s. 120-129.
 • Grzeszczak J., 2006, Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim. A. Sobala-Gwosdz. Kraków 2005, Przegl. Geogr., 78, z.4, s. 590-595.
 • Grzeszczak J., 2005, Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty przestrzenno-ekonomiczne i środowiskowe. W. Budner, Poznań 2005, Przegl. Geogr., 77, z.4, s. 571-573.
 • Grzeszczak J., 2004, Przestrzeń europejska wobec procesów globalizacji i integracji, Przestrzeń Europy, przestrzeń Unii Europejskiej, Europa XXI, 11, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 5-36.
 • Grzeszczak J., 2003, O "nowej geografii ekonomicznej", Polska i Europa. Kształtowanie przestrzeni wolności, Europa XXI, 9, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 95-107.
 • Grzeszczak J., 2002, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki. B. Domański. Kraków 2001, Przegl. Geogr., 74, z.3, s. 477-482.
 • Grzeszczak J., 2001, Unia Europejska: dylematy konwergencji regionalnej, Integracja europejska - dylematy spójności i konwergencji regionalnej, Europa XXI, 6, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 7-34.
 • Grzeszczak J., 2000, Kontrurbanizacja - idea i rzeczywistość, Przegl. Geogr., 72, z.4, s. 373-393.
 • Grzeszczak J., Grochowski M., 2000, Studia regionalne i lokalne w okresie transformacji polskiej przestrzeni (na przykładzie działalności Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego), [w:] Red. Antoni Kukliński, Jerzy Kołodziejski, Tadeusz Markowski, Wojciech Dziemianowicz, Globalizacja polskich metropolii, Oficyna Wydaw. "Rewasz", Warszawa, , s. 362-417.
 • Grzeszczak J., 1998, Przemiany polskiej przestrzeni. Red. G. Gorzelak. Warszawa 1997, Przegl. Geogr., 70, z.3/4, s. 349-352.
 • Grzeszczak J., 1997, Problematyka przestrzeni europejskiej. Red. A. Kukliński. Warszawa 1997, Przegl. Geogr., 69, z.3/4, s. 364-368.
 • Grzeszczak J., 1996, Geografia technopolii. G. Benko. Warszawa 1993, Przegl. Geogr., 68, z.1/2, s. 234-237.
 • Grzeszczak J., 1995, "Europa Regional", Zeitschrift des Instituts fuer Laenderkunde. Leipzig 1993-1994, European Spatial Research and Policy, 2, nr 2, s. 121-123.
 • Grzeszczak J., 1974, Le rôle de d'industrie dans les processus de la modernisation des campagnes et de l'agriculture (à la lumière de l'accroissement de la population à double activité), Geographia Polonica, 29, s. 71-80.
 • Grzeszczak J., 1972, Polarization theory: some basic notions and concepts, Geographia Polonica, 21, s. 27-40.
 • Górecka L., Grzeszczak J., 1964, On problems of the interrelations between industrial plants and geographical environment, Geographia Polonica, 2, s. 175-182.
 • Leszczycki S., Grzeszczak J., 1964, Main Research Problems in Polish Industrial Geography, Geographia Polonica, 1, s. 147-160.

Editorial publications

Abstracts, reviews, notes

 • Grzeszczak J., 2009, Gengrification. New York-London 2008. L.Lees, T.Slater, W.Wyly, Przegl. Geogr., 81, z.4, s. 597-602.
 • Grzeszczak J., 2008, Poland - in the geographical centre of Europe: political, spatial and economic consequences. Red. M. Czerny. New York 2006, Przegl. Geogr., 80, z.2, s. 326-328.
 • Grzeszczak J., 2005, Geografia przemysłu. A. Wieloński, Warszawa 2005, Przegl. Geogr., 77, z.4, s. 569-570.
 • Grzeszczak J., 2003, Problemy społeczne wsi. Red. J. Bański, E. Rydz. Warszawa 2002, Przegl. Geogr., 75, z.1, s. 129-131.
 • Grzeszczak J., 2002, Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej. Red. J. Bański. Warszawa 2001, Przegl. Geogr., 74, z.3, s. 473-476.
 • Grzeszczak J., 2001, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. T. Stryjakiewicz. Poznań 1999, Przegl. Geogr., 73, z.1-2, s. 186-189.
 • Grzeszczak J., 2000, Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej [streszczenie], Działalność Nauk., 10, s. 150-152.
 • Grzeszczak J., 1997, Oblicza polskich regionów. Studia Regionalne i Lokalne T.17 (50). Red. Bohdan Jałowiecki. Warszawa 1996, Przegl. Geogr., 69, z.1/2, s. 167-171.