PEOPLE


Prof. Jerzy Grzeszczak
Department of Urban and Population Studies
Office 348
Phone +48 226978848
E-mail

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Grzeszczak Jerzy: Osieczna i krajobraz po Osiecznej (w związku z konferencją w sprawie geografii ekonomicznej, 28 XI - 1 XII 1955 r.). - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.4 - s. 557-564.
 • Grzeszczak Jerzy: W kierunku geografii gentryfikacji?. [w]: Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce. Red. Aleksandra Jezierska-Thoele, Leszek Kozłowski. Toruń: Wydaw. Nauk. UMK, 2008 - s. 45-54.
 • Grzeszczak Jerzy: Teoria biegunów wzrostu w warunkach polskich: przeszłość i teraźniejszość. [w]: Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło. Red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał. Kraków: Wydaw. Nauk. AP, 2007 - s. 120-129.
 • Grzeszczak Jerzy: Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim. A. Sobala-Gwosdz. Kraków 2005. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.4 - s. 590-595.
 • Grzeszczak Jerzy: Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty przestrzenno-ekonomiczne i środowiskowe. W. Budner, Poznań 2005. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.4 - s. 571-573.
 • Grzeszczak Jerzy: Przestrzeń europejska wobec procesów globalizacji i integracji. [w]: Przestrzeń Europy, przestrzeń Unii Europejskiej. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 5-36 (Europa XXI; 11)
 • Grzeszczak Jerzy: O "nowej geografii ekonomicznej". [w]: Polska i Europa. Kształtowanie przestrzeni wolności. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 95-107 (Europa XXI; 9)
 • Grzeszczak Jerzy: Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki. B. Domański. Kraków 2001. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.3 - s. 477-482.
 • Grzeszczak Jerzy: Unia Europejska: dylematy konwergencji regionalnej. [w]: Integracja europejska - dylematy spójności i konwergencji regionalnej. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 7-34 (Europa XXI; 6)
 • Grzeszczak Jerzy: Kontrurbanizacja - idea i rzeczywistość. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.4 - s. 373-393.
 • Grzeszczak Jerzy, Grochowski Mirosław: Studia regionalne i lokalne w okresie transformacji polskiej przestrzeni (na przykładzie działalności Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego). [w]: Globalizacja polskich metropolii. Red. Antoni Kukliński, Jerzy Kołodziejski, Tadeusz Markowski, Wojciech Dziemianowicz. Warszawa: Oficyna Wydaw. "Rewasz", 2000 - s. 362-417.
 • Grzeszczak Jerzy: Przemiany polskiej przestrzeni. Red. G. Gorzelak. Warszawa 1997. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.3/4 - s. 349-352.
 • Grzeszczak Jerzy: Problematyka przestrzeni europejskiej. Red. A. Kukliński. Warszawa 1997. - Przegl. Geogr. 1997, 69, z.3/4 - s. 364-368.
 • Grzeszczak Jerzy: Geografia technopolii. G. Benko. Warszawa 1993. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 234-237.
 • Grzeszczak Jerzy: "Europa Regional", Zeitschrift des Instituts fuer Laenderkunde. Leipzig 1993-1994. - European Spatial Research and Policy 1995, 2, nr 2 - s. 121-123.
 • Grzeszczak Jerzy: Le rôle de d'industrie dans les processus de la modernisation des campagnes et de l'agriculture (à la lumière de l'accroissement de la population à double activité). - Geographia Polonica 1974, 29 - s. 71-80.
 • Grzeszczak Jerzy: Polarization theory: some basic notions and concepts. - Geographia Polonica 1972, 21 - s. 27-40.
 • Górecka Lucja, Grzeszczak Jerzy: On problems of the interrelations between industrial plants and geographical environment. - Geographia Polonica 1964, 2 - s. 175-182.
 • Leszczycki Stanisław, Grzeszczak Jerzy: Main Research Problems in Polish Industrial Geography. - Geographia Polonica 1964, 1 - s. 147-160.

Editorial publications

Abstracts, reviews, notes

 • Grzeszczak Jerzy: Gengrification. New York-London 2008. L.Lees, T.Slater, W.Wyly. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 597-602.
 • Grzeszczak Jerzy: Poland - in the geographical centre of Europe: political, spatial and economic consequences. Red. M. Czerny. New York 2006. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.2 - s. 326-328.
 • Grzeszczak Jerzy: Geografia przemysłu. A. Wieloński, Warszawa 2005. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.4 - s. 569-570.
 • Grzeszczak Jerzy: Problemy społeczne wsi. Red. J. Bański, E. Rydz. Warszawa 2002. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.1 - s. 129-131.
 • Grzeszczak Jerzy: Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej. Red. J. Bański. Warszawa 2001. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.3 - s. 473-476.
 • Grzeszczak Jerzy: Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. T. Stryjakiewicz. Poznań 1999. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.1-2 - s. 186-189.
 • Grzeszczak Jerzy: Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej [streszczenie]. - Działalność Nauk. 2000, 10 - s. 150-152.
 • Grzeszczak Jerzy: Oblicza polskich regionów. Studia Regionalne i Lokalne T.17 (50). Red. Bohdan Jałowiecki. Warszawa 1996. - Przegl. Geogr. 1997, 69, z.1/2 - s. 167-171.