IGSO PAS > People > Member
Msc. Julia Wójcik
Department of Spatial Organization
Office 426
Phone +48 22 6978731
E-mail

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

Abstracts, reviews, notes

  • Goliszek S., Wójcik J., 2022, Znaczenie komponentów dostępności transportowej w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem transportu zbiorowego w latach 2009-2018 - wykorzystanie narzędzi GIS, [w:] Red. Paweł Molewski, IX Ogólnopolska Konferencja GIS w Nauce, Toruń, 23-24 czerwca 2022. Streszczenia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Toruń, , s. 18-19.
  • Wójcik J., Wites T., 2022, Uwarunkowania polityczne zmian liczby ludności Norwegii w latach 1951-2021, [w:] Red. Łukasz Fiedeń, XI Ogólnopolska Konferencja naukowa Młodych Badaczy "Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii", Kraków, 21 – 23 października 2022 roku. Książka abstraktów, Kraków, , s. 39.