PEOPLE


Dr. Magdalena Kuchcik
Department of Geoecology and Climatology
Office 412
Phone +48 226978912
E-mail

Education

 • 1990-1995 – Master degree studies: Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies (master’s thesis entitled The influence of atmospheric conditions on road accidents and collisions in Radom).
 • 1995-1999 – postgraduate PhD studies: Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies (defense of doctoral thesis at the IGiPZ PAN).

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS, since 2000

 • 2000 – PhD in Earth Sciences in the field of geography (doctoral dissertation entitled The influence of aerosanitary and biometeorological conditions on deaths of Warsaw residents).

Research interests

Climatology and meteorology, including in particular:

 • bioclimatology and biometeorology,
 • climate of a city,
 • local climate,
 • synoptic meteorology.

Other activities

Research training programmes

 • 1995 – research training programme in the Department of Bioclimatology at the Institute of Meteorology and Water Management, under the guidance of Assoc. Prof. Maria Baranowska and M.Sc. B. Wojtach.
 • March-May 2004 – research training programme in the Department of Epidemiology ASL/RME in Rome (Agenzia Sanita Publica, Lazio Roma) in connection with the project PHEWE (Assessment and Prevention of Acute Health Effects of Weather Conditions in Europe) under the 5th Framework Programme of the EU Commission.

Editorial commitments 

2001-2006 – member of the Editorial Board of the Geographia Polonica journal

Teaching activity

 • 1995-1999 – under the framework of doctoral studies a wide number of classes in meteorology and climatology as well as field research for students at the Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw University and at the Inter-faculty Studies in Environment Protection.
 • 1996-1997 – teacher of English in the “Perfekt” educational team.
 • 2000-2003 – coordination and conducting the events during the Science Festival at the IGiPZ PAN.

Field research studies

 • 2000 – studies on bioclimatic conditions in Krasnobród town making efforts to achieve the status of health resort
 • 2002 – studies on bioclimatic conditions in Głuchołazy town making efforts to achieve the status of health resort
 • 2002-2004 – field research in the Tatras

Popularization of science

since 2000 – numerous press, radio and television interviews as well as radio broadcasts for children and youngsters. 

Selected unpupblished works/papers

 • Błażejczyk K., Kuchcik M., 2001, Analysis and evaluation of functioning for the area located in Warsaw between Żwirki i Wigury Avenue, Racławicka, Etiudy Rewolucyjnej Streets and railway line in the system of city aeration.
 • Błażejczyk K., Kuchcik M., 2002, Evaluation of alternative concepts concerning the project of local, spatial development for the region of Wyględowa in the district Warsaw-Mokotów from the point of view of functioning of the city areation.
 • Błażejczyk K., Kuchcik M., Kunert A., 2010, Analysis of health conditions vulnerability in Poland to climate changes, 53 pp. 
 • Studies on climate therapeutic properties for health resorts (21 expert evaluations carried out in the years 2007-2010 – Table of Content)

Other projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena: Podstawy bioklimatologii uzdrowiskowej. [w]: Wielka Księga Balneologii, Medycyny Fizykalnej i Uzdrowiskowej. T.1. Część ogólna. Red. Irena Ponikowska, Jan Wiesław Kochański. Konatancin-Jeziorna: Aluna, 2017 - s. 83-102.
 • Kuchcik Magdalena, Hildebrandt Kinga: Zanieczyszczenie powietrza w aspekcie lecznictwa uzdrowiskowego. [w]: Wielka Księga Balneologii, Medycyny Fizykalnej i Uzdrowiskowej. T.1. Część ogólna. Red. Irena Ponikowska, Jan Wiesław Kochański. Konstancin-Jeziorna: Aluna, 2017 - s. 693-702.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Dudek Wojciech, Kręcisz Beata, Błażejczyk Anna, Milewski Paweł, Szmyd Jakub, Pałczyński Cezary: Urban Heat Island and bioclimatic comfort in Warsaw. [w]: Counteracting Urban Heat Island effects in a global climate change scenario. Ed. Francesco Musco. Cham: Springer International Publishing, 2016 - s. 377-395.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof, Milewski Paweł, Dudek Wojciech: Odczucie cieplne a potencjał alergenny. - Przegląd Komunalny 2016, 8 - s. 45-49.
 • Kuchcik Magdalena, Dudek Wojciech, Błażejczyk Krzysztof, Milewski Paweł, Błażejczyk Anna: Two faces to the greenery on housing estates–mitigating climate but aggravating allergy. A Warsaw case study. - Urban Forestry & Urban Greening 2016, 16 - s. 170-181.
 • Kuchcik Magdalena, Milewski Paweł: Miejska wyspa ciepła w Warszawie - próba oceny z wykorzystaniem Local Climate Zones. - Acta Geographica Lodziensia 2016, 104 - s. 21-33.
 • Kuchcik Magdalena, Milewski Paweł, Baranowski Jarosław, Szmyd Jakub, Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna: Tereny zieleni na wybranych osiedlach warszawskich - kształtowanie odczucia cieplnego a potencjał alergenny w świetle zmian klimatu. [w]: Tereny zieleni wobec zmian klimatu. Red. Marek Kosmala. Toruń: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, 2016 - s. 143-156.
 • Georgieva Veska, Kazandjiev Valentin, Degórski Marek, Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Degórska Bożena: Investigation on soil moisture reserves and meteorological conditions in relation to basic soil types in Bulgaria. - Europa XXI 2015, 29 - s. 43-58.
 • Kuchcik Magdalena: The present and future state of climate in Poland and Bulgaria. - Europa XXI 2015, 29 - s. 7-21.
 • Kuchcik Magdalena: Klimat osiedli mieszkaniowych i możliwosci jego kształtowania. [w]: Osiedle mieszkaniowe w strukturze przyrodniczej miasta. Red. Barbara Szulczewska. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2015 - s. 64-79.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof, Milewski Paweł, Szmyd Jakub: Zagospodarowanie terenu a zróżnicowanie termiczne Warszawy. [w]: Miasto idealne - miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu. Red. nauk. Anna Kalinowska. Warszawa: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, 2015 - s. 153-158.
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna, Kuchcik Magdalena, Milewski Paweł, Szmyd Jakub: Zmiany zagospodarowania Warszawy według "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" i możliwy ich wpływ na warunki mikroklimatyczne i jakość życia mieszkańców. - Studia Regionalne i Lokalne 2014, 2 - s. 95-118.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Anna, Milewski Paweł, Szmyd Jakub: Assessment of urban thermal stress by UTCI – experimental and modelling studies: an example from Poland. - Erde 2014, 145, 1-2 - s. 16-33.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Milewski Paweł, Błażejczyk Anna, Szmyd Jakub: Wyspy ciepła w Warszawie - przyczyny, zasięg i możliwości ograniczenia. - Przegląd Urbanistyczny 2014, 8 - s. 21-25.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof, Milewski Paweł, Szmyd Jakub: Urban climate research in Warsaw: the results of microclimatic network measurements. - Geographia Polonica 2014, 87, 4 - s. 491-504.
 • Szulczewska Barbara, Giedych Renata, Borowski Jacek, Kuchcik Magdalena, Sikorski Piotr, Mazurkiewicz Anna, Stańczyk Tomasz: How much green is needed for a vital neighbourhood? In search for empirical evidence. - Land Use Policy 2014, 38 - s. 330-345.
 • Kuchcik Magdalena: The attempt to validate the applicability of two climate models for the evaluation of heat wave related mortality in Warsaw in the 21st century. - Geographia Polonica 2013, 86, 4 - s. 295-311.
 • Kuchcik Magdalena: Ebi K. L., Burton I., Mcgregor G. R. (eds.), Biometeorology for adaptation to climate variability and change, United Kingdom, Springer 2009. - Geographia Polonica 2013, 86, 1 - s. 81-83.
 • Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław: Zagrożenie hałasem wybranych uzdrowisk Polski. - Acta Balneologica 2013, 55, 1 - s. 48-54.
 • Kuchcik Magdalena: O potrzebie prowadzenia badań lokalnego zróżnicowania warunków klimatycznych w uzdrowiskach. - Acta Balneol. 2011, 53, nr 2 - s. 144-150.
 • Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław: Różnice termiczne między osiedlami mieszkaniowymi o różnym udziale powierzchni czynnej biologicznie. - Prace i Studia Geogr. WGiSR UW 2011, 47 - s. 365-372.
 • Kuchcik Magdalena, Degórski Marek: Heat- and cold-related mortality in the north-east of Poland as an example of the socio-economic effects of extreme hydrometeorological events in the Polish Lowland. - Geographia Polonica 2009, 82, 1 - s. 69-78.
 • Adamczyk Anna Beata, Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena: Warunki termiczne aglomeracji warszawskiej. [w]: Klimat i bioklimat miast. Łódź: Wydaw. UŁ, 2008 - s. 11-20.
 • Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena, Adamczyk Anna Beata, Błażejczyk Krzysztof: Zróżnicowanie opadów atmosferycznych w Warszawie i okolicach. [w]: Klimat i bioklimat miast. Łódź: Wydaw. UŁ, 2008 - s. 81-90.
 • Degórski Marek, Kuchcik Magdalena: Studies on the influence of extreme phenomena on living conditions in Lowland Poland: selected issues. [w]: The influence of extreme phenomena on the natural environment and human living conditions. Ed. Stanisław Liszewski. Łódź: ŁTN, 2008 - s. 9-34.
 • Degórski Marek, Kuchcik Magdalena: Wpływ zjawisk ekstremalnych na funkcjonowanie systemu społeczno-ekonomicznego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Pobrzeży Południowobałtyckich. [w]: Świadomość ekologiczna a rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej. Red. Eugeniusz Rydz, Adam Kowalak. Słupsk: Wydaw. Nauk. Akademii Pomorskiej, 2008 - s. 417-432.
 • Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław, Adamczyk Anna Beata, Błażejczyk Krzysztof: The network of atmospheric measures in Warsaw agglomeration. [w]: Klimat i bioklimat miast. Łódź: Wydaw. UŁ, 2008 - s. 123-128.
 • Degórski Marek, Kuchcik Magdalena: Wpływ zjawisk ekstremalnych na funkcjonowanie megasystemu środowiska geograficznego Niżu Polskiego. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. 4. Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2007 - s. 19-30.
 • Kuchcik Magdalena: Skrajne warunki termiczne w Polsce - zagrożenia dla człowieka. - Balneol. Pol. 2007, 49, nr 3 - s. 211-212.
 • Kuchcik Magdalena: Definig heat waves - different aproaches. - Geographia Polonica 2006, 79, 2 - s. 47-63.
 • Kuchcik Magdalena: Pogoda w Polsce a umieralność: współcześnie oraz w świetle prognoz zmian klimatu. - Balneol. Pol. 2006, 48, nr 4 - s. 239-244.
 • Kuchcik Magdalena: Weather related mortality in the cities from north-east quarter of Poland. [w]: Weather & Biosystems. Proceedings of international conference, 11-14 October 2006, Saint Petersburg. Sankt Petersburg: Asterion, 2006 - s. 252-260.
 • Kuchcik Magdalena: Fale upałów w Polsce w latach 1993-2002. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.3 - s. 397-412.
 • Kuchcik Magdalena: Weather and transportation in Canada. Ed. J. Andrey, C. Knapper. Waterloo, 2003. - Geographia Polonica 2004, 77, 1 - s. 97-100.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof: Editorial. - Geographia Polonica 2004, 77, 1 - s. 5-7.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław: Zróżnicowanie topoklimatyczne i biotopoklimatyczne. [w]: Klimat i bioklimat Głuchołaz i Jarnołtówka. Red. Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 28-65 (Dokumentacja Geograficzna; 28)
 • Kuchcik Magdalena: Warunki topoklimatyczne w różnych dzielnicach Warszawy. [w]: Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Teresie Kozłowskiej-Szczęsnej. Red. K. Błażejczyk, B. Krawczyk, M. Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 179-190 (Prace Geograficzne; 188)
 • Kuchcik Magdalena: The influence of aerosanitary and bio-meteorological conditions on the health and mortality of the inhabitants of Warsaw. [w]: Studies on the climate of Warsaw. Ed. Maria Stopa-Boryczka. Warsaw: Warsaw University. Faculty of Geography and Regional Studies, 2003 - s. 155-166.
 • Kuchcik Magdalena: Topoclimatic conditions at various urban structures in Warsaw. [w]: Man and climate in the 20th century. Ed. Jerzy L. Pyka, Maria Dubicka, Anna Szczepankiewicz-Szmyrka, Mieczysław Sobik, Marek Błaś. Wrocław: Wydaw. UWr, 2003 - s. 484-492 (Acta Universitatis Wratislaviensis; 2542.) (Studia Geograficzne; 75)
 • Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław, Adamczyk Anna Beata: Ogólne warunki klimatyczne na tle regionu. [w]: Klimat i bioklimat Głuchołaz i Jarnołtówka. Red. Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 10-15 (Dokumentacja Geograficzna; 28)
 • Kuchcik Magdalena: Wyniki szczegółowych badań klimatu odczuwalnego w Warszawie. [w]: Znaczenie czynników cyrkulacyjnych i lokalnych w kształtowaniu klimatu i bioklimatu aglomeracji warszawskiej. Krzysztof Błażejczyk. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 139-149 (Dokumentacja Geograficzna; 26)
 • Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena: Wybrane aspekty warunków termicznych Tatr oraz masywu Witoszy w Bułgarii. [w]: Współczesne badania topoklimatyczne. Red. Magdalena Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 9-17 (Dokumentacja Geograficzna; 23)
 • Kuchcik Magdalena: Umieralność i wypadkowość drogowa w różnych typach sytuacji synoptycznej. - Balneol. Pol. 2001, 43, z.1/2 - s. 94-99.
 • Kuchcik Magdalena: Wpływ warunków aerosanitarnych i biometeorologicznych na zgony mieszkańców Warszawy. [w]: 50 lat działalności naukowej i dydaktycznej Zakładu Klimatologii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (1951-2000). Red. nauk. Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka. Warszawa: Wydaw. UW, 2001 - s. 233-243 (Prace i Studia Geograficzne; 28)
 • Kuchcik Magdalena: Mortality in Warsaw: is there any connection with weather and air pollution?. - Geographia Polonica 2001, 74, 1 - s. 29-45.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof: Wpływ warunków pogodowych na zachorowalność i umieralność mieszkańców Warszawy. [w]: Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej. Zbiór prac. Red. Barbara Krawczyk, Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 71-81 (Prace Geograficzne; 180)

Editorial publications

Abstracts, reviews, notes

 • Kuchcik Magdalena: Umieralność a skrajne warunki obciążenia cieplnego w wybranych miastach Polski. - Acta Balneologica 2017, 59, 3 - s. 225-226.
 • Kuchcik Magdalena, Hildebrandt Kinga: The air pollution of Polish health resorts in terms of spa treatment. [w]: 2nd Symposium “Air Quality and Health”, Wrocław 12 – 14.06.2017. Book of Abstracts. Red. Anetta Drzeniecka-Osiadacz, Krystyna Pawlas, Izabela Sówka, Magdalena Korzystka-Muskała, Małgorzata Mirowska, Piotr Muskała, Tymoteusz Sawiński. Wrocław: University of Wrocław, 2017 - s. 30.
 • Kuchcik Magdalena, Hildebrandt Kinga: Zanieczyszczenie powietrza w uzdrowiskach polskich. - Acta Balneologica 2017, 59, 3 - s. 224.
 • Kuchcik Magdalena: O konieczności monitoringu klimatu w uzdrowiskach. - Acta Balneologica 2015, 57, 3 - s. 206-207.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Szmyd Jakub, Milewski Paweł: Dynamic of urban heat island in selected housing estate in Warsaw – possibilities of mitigation and adaptation. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Kuchcik Magdalena, Rabczenko Daniel: Periods of increased influenza and atmospheric thermal conditions in the biggest Polish cities. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Kuchcik Magdalena: Klimat uzdrowisk sudeckich i karpackich – podobieństwa i różnice. - Acta Balneologica 2013, 55, 3 - s. 234-235.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław, Szmyd Jakub, Milewski Paweł, Błażejczyk Anna: Bio-thermal conditions of some housing estates in Warsaw. [w]: Bioclimate 2012, "Bioclimatology of Ecosystems", International Scientific Conference, August 29th-31st 2012, Usti nad Labem, Czech Republic. Conference Proceedings. Eds. V. Kožnarová, S. Sulovská, L. Hájková. Usti nad Labem: Ceska bioklimatologicka spolecnost, 2012 - 2 s.
 • Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena: Zagrożenie hałasem wybranych uzdrowisk. - Acta Balneol. 2011, 53, nr 3 - s. 206-207.
 • Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena, Adamczyk Anna Beata: Problemy doboru metod badawczych i analizy wyników pomiarów meteorologicznych klimatu miasta. [w]: Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych. II Ogólnopolska Konferencja Metodyczna w 60-lecie badań klimatologicznych w UMCS, Zwierzyniec, 26-28 września 2011. Streszczenie referatów i posterów. Lublin: Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS, 2011 - s. 20-21.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kunert Anna, Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław, Adamczyk Anna Beata, Szmyd Jakub, Milewski Paweł: The influence of spatial organization on bio-thermal conditions of urban areas. [w]: Urban morphology and the post-carbon city. 18th International Seminar on Urban Form ISUF 2011, Montreal, August 26-29, 2011, Concordia University. Montreal: Concordia University, 2011 - s. 129.
 • Kuchcik Magdalena: Definiowanie okresów pogody upalnej. [w]: Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych. II Ogólnopolska Konferencja Metodyczna w 60-lecie badań klimatologicznych w UMCS, Zwierzyniec, 26-28 września 2011. Streszczenie referatów i posterów. Lublin: Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS, 2011 - s. 43-44.
 • Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław: Klimat akustyczny wybranych uzdrowisk i jego wpływ na warunki klimatoterapii. [w]: Bioklimatologia człowieka. Konferencja naukowa, Warszawa, 17-18 listopada 2011. Program konferencji. Streszczenia referatów i posterów. Warszawa: PAN IGiPZ, 2011 - s. 14-15.
 • Kuchcik Magdalena: Badania lokalnego zróżnicowania warunków klimatycznych uzdrowisk. - Baleneol. Pol. 2009, 51, nr 3 - s. 231.
 • Błażejczyk Krzysztof, Adamczyk Anna Beata, Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław: Bioclimatic principles of climate therapy in Polish health resorts. [w]: ICB 2008 18th International Congress of Biometeorology "Harmony with Nature", 22-26 September 2008, Tokyo, Japan. TOUR-O02. Tokyo: ICB 2008 Local Organizing Committee, 2008 - 4 s.
 • Błażejczyk Krzysztof, Adamczyk Anna Beata, Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław: Bioclimatic principles of climate therapy in Polish health resorts. [w]: ICB 2008 18th International Congress of Biometeorology "Harmony with Nature", 22-26 September 2008, Tokyo, Japan. Program. Tokyo: ICB 2008 Local Organizing Committee, 2008 - s. 151.
 • Adamczyk Anna B., Błażejczyk Krzysztof, Szmyd Jakub, Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena: Warunki termiczne aglomeracji warszawskiej. [w]: IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 29 listopada - 1 grudnia 2007 r. Streszczenia referatów i posterów. Łódź: Katedra Metorologii i Klimatologii UŁ, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, 2007 - s. 17.
 • Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena, Adamczyk Anna B., Błażejczyk Krzysztof: Zróżnicowanie opadów atmosferycznych w Warszawie i okolicach. [w]: IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 29 listopada - 1 grudnia 2007 r. Streszczenia referatów i posterów. Łódź: Katedra Metorologii i Klimatologii UŁ, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, 2007 - s. 21.
 • Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław, Adamczyk Anna B., Błażejczyk Krzysztof: Sieć mikroklimatyczna aglomeracji warszawskiej. [w]: IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 29 listopada - 1 grudnia 2007 r. Streszczenia referatów i posterów. Łódź: Katedra Metorologii i Klimatologii UŁ, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, 2007 - s. 43-44.
 • Degórski Marek, Kuchcik Magdalena: Socio-economic effects of extreme hydrometeorological events on Polish Lowland. [w]: Extreme hydrometeorological events in Poland and their impacts - European context. International Conference, Warsaw, Poland, 7-9 December 2006. Book of abstracts. Sosnowiec-Warszawa: Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, 2006 - s. 21-22.
 • Kuchcik Magdalena: Meteorologiczne przyczyny zgonów. - Balneol. Pol. 2005, 47, z.3/4 - s. 117.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof: Regional differentiation of heat waves in Poland and their impact on mortality. [w]: ICB 2005. 17th International Congress of Biometeorology, September 5-9, 2005, Garmisch-Partenkirchen, Germany. Programme. Garmisch-Partenkirchen: International Society of Biometeorology, 2005 - 1 s.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof: Regional differentiation of heat waves in Poland and their impact on mortality. [w]: 17th International Congress of Biometeorology ICB 2005. Offenbach am Main: Deutscher Wetterdienst, 2005 - s. 417-418 (Annalen der Meteorologie; 41/1)
 • Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara, Kuchcik Magdalena: Od redaktorów. [w]: Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Teresie Kozłowskiej-Szczęsnej. Red. K. Błażejczyk, B. Krawczyk, M. Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 9 (Prace Geograficzne; 188)
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena: Podsumowanie. [w]: Klimat i bioklimat Głuchołaz i Jarnołtówka. Red. Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 67-68 (Dokumentacja Geograficzna; 28)
 • Kuchcik Magdalena: Materiały podstawowe. [w]: Klimat i bioklimat Głuchołaz i Jarnołtówka. Red. Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 9 (Dokumentacja Geograficzna; 28)
 • Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław: Wstęp. [w]: Klimat i bioklimat Głuchołaz i Jarnołtówka. Red. Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 5-6 (Dokumentacja Geograficzna; 28)
 • Kuchcik Magdalena: Deaths and car accidents under different synoptic situations. [w]: Climate-related risk analysis and sustainable development in the 21st century "More security through knowledge". Fourth European Conference on Applied Climatology ECAC 2002, Brussels, Palais de Congres, 12.11.2002-15.11.2002. Abstracts volume. Brussels: Royal Meteorological Institute, 2002 - 1 s.
 • Kuchcik Magdalena: Topoclimatic conditions at various urban structures in Warsaw. [w]: Man and climate in the 20th century. International conference, Wrocław, 13-15 June 2002. Ed. Mieczysław Sobik, Dariusz Rosiński. Wrocław: University of Wrocław, 2002 - s. 56-57.
 • Kuchcik Magdalena: Topoclimatic conditions at various urban structures in Warsaw. [w]: Climate-related risk analysis and sustainable development in the 21st century "More security through knowledge". Fourth European Conference on Applied Climatology ECAC 2002, Brussels, Palais de Congres, 12.11.2002-15.11.2002. Abstracts volume. Brussels: Royal Meteorological Institute, 2002 - 2 s.
 • Kuchcik Magdalena: Deaths and car accidents under different synoptic situations. [w]: 15th Conference on Biometeorology and Aerobiology joint with the 16th International Congress on Biometeorology, 28 October - 1 November 2002, Kansas City, Missouri. Boston: American Meteorological Society, 2002 - s. 38-39.
 • Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof, Mateeva Z.: Some aspects of thermal conditions of the High Tatras (Poland) and Vitosha (Bulgaria). [w]: 4th Conference on Contemporary Topoclimatic Research, Warszawa, 27-30 September, 2000, Book of abstracts. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - s. 3-4.
 • Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof, Mateeva Z.: Some aspects of thermal conditions of the High Tatras (Poland) and Vitosha (Bulgaria). [w]: 26th International Conference of Alpine Meteorology, 11 to 15 September 2000, Innsbruck, Austria. Vienna: Central Institute for Meteorology and Geodynamics, 2000 - s. 95 (Oesterreichische Beitraege zu Meteorologie und Geophysik; 23)

Documentation studies

 • Kuchcik Magdalena: 16. Międzynarodowy Kongres Biometeorologiczny, Kansas City (USA), 28 X-1XI 2002 r. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.1 - s. 163-164.
 • Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław: 26 Międzynarodowa Konferencja Meteorologii Alpejskiej. Innsbruck, 11-15 IX 2000 r. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.1-2 - s. 229-230.

Maps, atlases

 • Milewski Paweł, Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Szmyd Jakub: Miejska wyspa ciepła w Warszawie [7 map]. [w]: Kalejdoskop GIS. T.3. Red. Agnieszka Kalinowska-Szymczak. Warszawa: ESRI Polska, 2014 - s. 106-107.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Milewski Paweł, Szmyd Jakub, Dudek Wojciech, Błażejczyk Anna, Kręcisz Beata: Miejska wyspa ciepła w Warszawie - informator. Warszawa: IGiPZ PAN, 2014 - 32 s.
 • Kuchcik Magdalena: Klimat a umieralność. [w]: Klimat a zdrowie. Ogólnopolski Program Edukacyjny "Klimat a zdrowie". Wydawnictwo informacyjne. Warszawa: Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant, 2010 - s. 36-40.