IGSO PAS > People > Member
Assoc. Prof. Magdalena Kuchcik
Head of Climate Research Department
Climate Research Department
Office 412
Phone +48 226978912
E-mail

Education

 • 1990-1995 – Master degree studies: Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies (master’s thesis entitled The influence of atmospheric conditions on road accidents and collisions in Radom).
 • 1995-1999 – postgraduate PhD studies: Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies (defense of doctoral thesis at the IGiPZ PAN).

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS, since 2000

 • 2000 – PhD in Earth Sciences in the field of geography (doctoral dissertation entitled The influence of aerosanitary and biometeorological conditions on deaths of Warsaw residents).

Research interests

Climatology and meteorology, including in particular:

 • bioclimatology and biometeorology,
 • climate of a city,
 • local climate,
 • synoptic meteorology.

Projects

Other projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Czarnecka K., Kuchcik M., Baranowski J., 2024, Spatial development indicators as a tool to determine thermal conditions in an urban environment, Sustainable Cities and Society, 100, s. 105014.
 • Kuchcik M., Czarnecka K., 2023, Ogólna charakterystyka termiczna doliny Wisły w obszarze Warszawy, Przegląd Geograficzny, 95, 3, s. 313-334.
 • Błażejczyk K., Magdalena K., 2021, UTCI applications in practice (methodological questions), Geographia Polonica, 94, 2, s. 153-165.
 • Falarz M., Bielec-Bąkowska Z., Wypych A., Matuszko D., Niedźwiedź T., Pińskwar I., Piotrowicz K., Ustrnul Z., Bokwa A., Filipiak J., Graczyk D., Kuchcik M., Opała-Owczarek M., Szwed M., Wibig J., 2021, Climate change in Poland — summary, discussion and conclusion, [w:] Red. Małgorzata Falarz, Climate change in Poland, Springer Climate, Springer, Cham, , s. 561-581.
 • Falarz M., Szwed M., Opała-Owczarek M., Kuchcik M., Małarzewski Ł., Piotrowicz K., Niedźwiedź T., Bielec-Bąkowska Z., Bokwa A., Filipiak J., Matuszko D., Ustrnul Z., Wibig J., Wypych A., 2021, Data and methods of investigation, [w:] Red. Małgorzata Falarz, Climate change in Poland, Springer Climate, Springer, Cham, , s. 29-44.
 • Kuchcik M., Błażejczyk K., Halaś A., 2021, The stimuli of thermal environment defined according to UTCI in Poland, Geographia Polonica, 94, 2, s. 183-200.
 • Kuchcik M., Błażejczyk K., Halaś A., 2021, Long-term changes in hazardous heat and cold stress in humans: multi-city study in Poland, International Journal of Biometeorology, 65, 9, s. 1567–1578.
 • Kuchcik M., Błażejczyk K., Halaś A., 2021, Changes in bioclimatic indices, [w:] Red. Małgorzata Falarz, Climate change in Poland, Springer Climate, Springer, Cham, , s. 471-491.
 • Błażejczyk K., Błażejczyk A., Baranowski J., Kuchcik M., 2020, Assessment of mortality risk in Poland due to cold and heat stress and predictions to 2100, Journal of the Climate Change Research, 1, 4, s. 49-57.
 • Błażejczyk K., Kuchcik M., 2020, Znaczenie zieleni dla kształtowania klimatu miasta, [w:] Red. Barbara Szulczewska, Anna Stankowska, O znaczeniu zieleni w miastach, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa, , s. 13-37.
 • Gawuć L., Jefimow M., Szymankiewicz K., Kuchcik M., Sattari A., Strużewska J., 2020, Statistical modelling of urban heat island intensity in Warsaw, Poland using simultaneous air and surface temperature observations, IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 13, s. 2716 - 2728.
 • Kuchcik M., 2020, Zanieczyszczenie powietrza w uzdrowiskach polskich – problem gmin uzdrowiskowych oraz kuracjuszy, Przegląd Geograficzny, 92, 1, s. 109-134.
 • Kuchcik M., 2020, Mortality and thermal environment (UTCI) in Poland—long-term, multi-city study, International Journal of Biometeorology, Spec. iss.21 s.
 • Kuchcik M., Błażejczyk K., Baranowski J., Szmyd J., 2019, Badania klimatu i bioklimatu miasta prowadzone w IGiPZ PAN, Acta Geographica Lodziensia, 108, s. 63-77.
 • Błażejczyk A., Błażejczyk K., Baranowski J., Kuchcik M., 2018, Heat stress mortality and desired adaptation responses of healthcare system in Poland, International Journal of Biometeorology, 62, 3, s. 307-318.
 • Kuchcik M., Milewski P., 2018, Zanieczyszczenie powietrza w Polsce – stan, przyczyny i skutki, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 182, 2, s. 341-364.
 • Błażejczyk K., Kuchcik M., 2017, Podstawy bioklimatologii uzdrowiskowej, [w:] Red. Irena Ponikowska, Jan Wiesław Kochański, Wielka Księga Balneologii, Medycyny Fizykalnej i Uzdrowiskowej. T.1. Część ogólna, Aluna, Konatancin-Jeziorna, , s. 83-102.
 • Kuchcik M., Hildebrandt K., 2017, Zanieczyszczenie powietrza w aspekcie lecznictwa uzdrowiskowego, [w:] Red. Irena Ponikowska, Jan Wiesław Kochański, Wielka Księga Balneologii, Medycyny Fizykalnej i Uzdrowiskowej. T.1. Część ogólna, Aluna, Konstancin-Jeziorna, , s. 693-702.
 • Błażejczyk K., Kuchcik M., Dudek W., Kręcisz B., Błażejczyk A., Milewski P., Szmyd J., Pałczyński C., 2016, Urban Heat Island and bioclimatic comfort in Warsaw, [w:] Ed. Francesco Musco, Counteracting Urban Heat Island effects in a global climate change scenario, Springer International Publishing, Cham, , s. 377-395.
 • Kuchcik M., Błażejczyk K., Milewski P., Dudek W., 2016, Odczucie cieplne a potencjał alergenny, Przegląd Komunalny, 8, s. 45-49.
 • Kuchcik M., Dudek W., Błażejczyk K., Milewski P., Błażejczyk A., 2016, Two faces to the greenery on housing estates–mitigating climate but aggravating allergy. A Warsaw case study, Urban Forestry & Urban Greening, 16, s. 170-181.
 • Kuchcik M., Milewski P., 2016, Miejska wyspa ciepła w Warszawie - próba oceny z wykorzystaniem Local Climate Zones, Acta Geographica Lodziensia, 104, s. 21-33.
 • Kuchcik M., Milewski P., Baranowski J., Szmyd J., Błażejczyk K., Błażejczyk A., 2016, Tereny zieleni na wybranych osiedlach warszawskich - kształtowanie odczucia cieplnego a potencjał alergenny w świetle zmian klimatu, [w:] Red. Marek Kosmala, Tereny zieleni wobec zmian klimatu, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, Toruń, , s. 143-156.
 • Rabczenko D., Wojtyniak B., Kuchcik M., Szymalski W., Seroka W., Żmudzka E., 2016, Association between high temperature and mortality of Warsaw inhabitants, 2008-2013, Epidemiological review, 70, 4, s. 629-640.
 • Georgieva V., Kazandjiev V., Degórski M., Błażejczyk K., Kuchcik M., Degórska B., 2015, Investigation on soil moisture reserves and meteorological conditions in relation to basic soil types in Bulgaria, Europa XXI, 29, s. 43-58.
 • Kuchcik M., 2015, The present and future state of the climate in Poland and Bulgaria, Europa XXI, 29, s. 7-22.
 • Kuchcik M., 2015, Klimat osiedli mieszkaniowych i możliwosci jego kształtowania, [w:] Red. Barbara Szulczewska, Osiedle mieszkaniowe w strukturze przyrodniczej miasta, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, , s. 64-79.
 • Kuchcik M., Błażejczyk K., Milewski P., Szmyd J., 2015, Zagospodarowanie terenu a zróżnicowanie termiczne Warszawy, [w:] Red. nauk. Anna Kalinowska, Miasto idealne - miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, Warszawa, , s. 153-158.
 • Błażejczyk K., Błażejczyk A., Kuchcik M., Milewski P., Szmyd J., 2014, Zmiany zagospodarowania Warszawy według "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" i możliwy ich wpływ na warunki mikroklimatyczne i jakość życia mieszkańców, Studia Regionalne i Lokalne, 2, s. 95-118.
 • Błażejczyk K., Kuchcik M., Błażejczyk A., Milewski P., Szmyd J., 2014, Assessment of urban thermal stress by UTCI – experimental and modelling studies: an example from Poland, Erde, 145, 1-2, s. 16-33.
 • Błażejczyk K., Kuchcik M., Milewski P., Błażejczyk A., Szmyd J., 2014, Wyspy ciepła w Warszawie - przyczyny, zasięg i możliwości ograniczenia, Przegląd Urbanistyczny, 8, s. 21-25.
 • Kuchcik M., Błażejczyk K., Milewski P., Szmyd J., 2014, Urban climate research in Warsaw: the results of microclimatic network measurements, Geographia Polonica, 87, 4, s. 491-504.
 • Szulczewska B., Giedych R., Borowski J., Kuchcik M., Sikorski P., Mazurkiewicz A., Stańczyk T., 2014, How much green is needed for a vital neighbourhood? In search for empirical evidence, Land Use Policy, 38, s. 330-345.
 • Kuchcik M., 2013, Ebi K. L., Burton I., Mcgregor G. R. (eds.), Biometeorology for adaptation to climate variability and change, United Kingdom, Springer 2009, Geographia Polonica, 86, 1, s. 81-83.
 • Kuchcik M., 2013, The attempt to validate the applicability of two climate models for the evaluation of heat wave related mortality in Warsaw in the 21st century, Geographia Polonica, 86, 4, s. 295-311.
 • Kuchcik M., Baranowski J., 2013, Zagrożenie hałasem wybranych uzdrowisk Polski, Balneologia Polska, 55, 1, s. 48-54.
 • Kuchcik M., 2011, O potrzebie prowadzenia badań lokalnego zróżnicowania warunków klimatycznych w uzdrowiskach, Acta Balneol., 53, nr 2, s. 144-150.
 • Kuchcik M., Baranowski J., 2011, Różnice termiczne między osiedlami mieszkaniowymi o różnym udziale powierzchni czynnej biologicznie, Prace i Studia Geogr. WGiSR UW, 47, s. 365-372.
 • Kuchcik M., Degórski M., 2009, Heat- and cold-related mortality in the north-east of Poland as an example of the socio-economic effects of extreme hydrometeorological events in the Polish Lowland, Geographia Polonica, 82, 1, s. 69-78.
 • Adamczyk A., Błażejczyk K., Baranowski J., Kuchcik M., 2008, Warunki termiczne aglomeracji warszawskiej, Klimat i bioklimat miast, Wydaw. UŁ, Łódź, , s. 11-20.
 • Baranowski J., Kuchcik M., Adamczyk A., Błażejczyk K., 2008, Zróżnicowanie opadów atmosferycznych w Warszawie i okolicach, Klimat i bioklimat miast, Wydaw. UŁ, Łódź, , s. 81-90.
 • Degórski M., Kuchcik M., 2008, Studies on the influence of extreme phenomena on living conditions in Lowland Poland: selected issues, [w:] Ed. Stanisław Liszewski, The influence of extreme phenomena on the natural environment and human living conditions, ŁTN, Łódź, , s. 9-34.
 • Degórski M., Kuchcik M., 2008, Wpływ zjawisk ekstremalnych na funkcjonowanie systemu społeczno-ekonomicznego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Pobrzeży Południowobałtyckich, [w:] Red. Eugeniusz Rydz, Adam Kowalak, Świadomość ekologiczna a rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej, Wydaw. Nauk. Akademii Pomorskiej, Słupsk, , s. 417-432.
 • Kuchcik M., Baranowski J., Adamczyk A., Błażejczyk K., 2008, The network of atmospheric measures in Warsaw agglomeration, Klimat i bioklimat miast, Wydaw. UŁ, Łódź, , s. 123-128.
 • Degórski M., Kuchcik M., 2007, Wpływ zjawisk ekstremalnych na funkcjonowanie megasystemu środowiska geograficznego Niżu Polskiego, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. 4. Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym. Praca zbiorowa, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 19-30.
 • Kuchcik M., 2007, Skrajne warunki termiczne w Polsce - zagrożenia dla człowieka, Balneol. Pol., 49, nr 3, s. 211-212.
 • Kuchcik M., 2006, Fale upałów w Polsce w latach 1993-2002, Przegl. Geogr., 78, z.3, s. 397-412.
 • Kuchcik M., 2006, Weather related mortality in the cities from north-east quarter of Poland, Weather & Biosystems. Proceedings of international conference, 11-14 October 2006, Saint Petersburg, Asterion, Sankt Petersburg, , s. 252-260.
 • Kuchcik M., 2006, Pogoda w Polsce a umieralność: współcześnie oraz w świetle prognoz zmian klimatu, Balneol. Pol., 48, nr 4, s. 239-244.
 • Kuchcik M., 2006, Definig heat waves - different aproaches, Geographia Polonica, 79, 2, s. 47-63.
 • Kuchcik M., 2004, Weather and transportation in Canada. Ed. J. Andrey, C. Knapper. Waterloo, 2003, Geographia Polonica, 77, 1, s. 97-100.
 • Kuchcik M., Błażejczyk K., 2004, Editorial, Geographia Polonica, 77, 1, s. 5-7.
 • Błażejczyk K., Kuchcik M., Baranowski J., 2003, Zróżnicowanie topoklimatyczne i biotopoklimatyczne, [w:] Red. Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Klimat i bioklimat Głuchołaz i Jarnołtówka, Dokumentacja Geograficzna, 28, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 28-65.
 • Kuchcik M., 2003, The influence of aerosanitary and bio-meteorological conditions on the health and mortality of the inhabitants of Warsaw, [w:] Ed. Maria Stopa-Boryczka, Studies on the climate of Warsaw, Warsaw University. Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw, , s. 155-166.
 • Kuchcik M., 2003, Topoclimatic conditions at various urban structures in Warsaw, [w:] Ed. Jerzy L. Pyka, Maria Dubicka, Anna Szczepankiewicz-Szmyrka, Mieczysław Sobik, Marek Błaś, Man and climate in the 20th century, Acta Universitatis Wratislaviensis, 2542., (Studia Geograficzne, 75) Wydaw. UWr, Wrocław, , s. 484-492.
 • Kuchcik M., 2003, Warunki topoklimatyczne w różnych dzielnicach Warszawy, [w:] Red. K. Błażejczyk, B. Krawczyk, M. Kuchcik, Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Teresie Kozłowskiej-Szczęsnej, Prace Geograficzne, 188, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 179-190.
 • Kuchcik M., Baranowski J., Adamczyk A., 2003, Ogólne warunki klimatyczne na tle regionu, [w:] Red. Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Klimat i bioklimat Głuchołaz i Jarnołtówka, Dokumentacja Geograficzna, 28, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 10-15.
 • Kuchcik M., 2002, Wyniki szczegółowych badań klimatu odczuwalnego w Warszawie, Znaczenie czynników cyrkulacyjnych i lokalnych w kształtowaniu klimatu i bioklimatu aglomeracji warszawskiej. Krzysztof Błażejczyk, Dokumentacja Geograficzna, 26, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 139-149.
 • Baranowski J., Kuchcik M., 2001, Wybrane aspekty warunków termicznych Tatr oraz masywu Witoszy w Bułgarii, [w:] Red. Magdalena Kuchcik, Współczesne badania topoklimatyczne, Dokumentacja Geograficzna, 23, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 9-17.
 • Kuchcik M., 2001, Wpływ warunków aerosanitarnych i biometeorologicznych na zgony mieszkańców Warszawy, [w:] Red. nauk. Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka, 50 lat działalności naukowej i dydaktycznej Zakładu Klimatologii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (1951-2000), Prace i Studia Geograficzne, 28, Wydaw. UW, Warszawa, , s. 233-243.
 • Kuchcik M., 2001, Mortality in Warsaw: is there any connection with weather and air pollution?, Geographia Polonica, 74, 1, s. 29-45.
 • Kuchcik M., 2001, Umieralność i wypadkowość drogowa w różnych typach sytuacji synoptycznej, Balneol. Pol., 43, z.1/2, s. 94-99.
 • Kuchcik M., Błażejczyk K., 2001, Wpływ warunków pogodowych na zachorowalność i umieralność mieszkańców Warszawy, [w:] Red. Barbara Krawczyk, Grzegorz Węcławowicz, Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej. Zbiór prac, Prace Geograficzne, 180, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 71-81.

Editorial publications

Abstracts, reviews, notes

 • Czarnecka K., Kuchcik M., Baranowski J., Lindner-Cendrowska K., Słowińska S., 2023, Zieleń miejska - temperatura powierzchni naturalnych a temperatura powietrza, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Klimat i bioklimat miast", 27-29 września 2023, Łódź, 1 s.
 • Czarnecka K., Kuchcik M., Baranowski J., Lindner-Cendrowska K., Słowińska S., 2023, The impact of the spatial development of urban parks on their thermal conditions, 11th International Conference on Urban Climate 28 Aug - 1 Sept 2023, the interactive conference program, Sydney, , s. 150.
 • Kuchcik M., 2023, Serious games as a toolkit for understanding the need to adaptation to climate change in the neighborhoods, 23rd International Congress of Biometeorology May 14-17, 2023 Tempe, Arizona, USA. Abstract book – posters, , s. 8.
 • Słowińska S., Kuchcik M., Baranowski J., Czarnecka K., Jarocińska A., Kowalska A., Lindner-Cendrowska K., 2023, The influence of the type of green spaces in urban parks on soil temperature, 23rd International Congress of Biometeorology May 14-17, 2023 Tempe, Arizona, USA. Abstract book – posters, , s. 34-35.
 • Słowińska S., Słowiński M., Baranowski J., Bartczak A., Czarnecka K., Halaś A., Jarocińska A., Kuchcik M., Linder-Cendrowska K., Łuców D., 2023, Globalne ocieplenie a klimat torfowisk mszarnych w Polsce - projekt MIRECLIM, [w:] Red. Tomasz Karasiewicz, Barbara Szyda, Parki Krajobrazowe: nauka, edukacja, turystyka i praktyka. Gruczno, 13-14.10.2023r, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, , s. 38-40.
 • Baranowski J., Kuchcik M., Błażejczyk K., 2022, Zagrożenia klimatu akustycznego w miejscowościach uzdrowiskowych i turystycznych, Pogoda i klimat – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Kraków, 21-23 września 2022 r, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 1 s.
 • Kuchcik M., Błażejczyk K., Czarnecka K., Baranowski J., 2022, Miejska wyspa ciepła a zagospodarowanie terenu w Warszawie, obecnie i w przyszłości, Pogoda i klimat – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Kraków, 21-23 września 2022 r, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 1 s.
 • Słowińska S., Kuchcik M., Baranowski J., Czarnecka K., Jarocińska A., Lindner-Cendrowska K., Liszewska M., Rabczenko D., 2022, Measurement network of soil temperature and moisture in urban parks – a case study from the city of Warsaw (CLIMPARK project), ME&B Conference 29 August – 1 September 2022 Antwerp, Belgium. Programme and Abstracts, Antwerp, , s. 82.
 • Błażejczyk K., Błażejczyk A., Kuchcik M., Baranowski J., ., 2019, Ocena właściwości klimatu - dylematy naukowe i prawne, Acta Balneologica, 61, 2, s. 134.
 • Kuchcik M., 2019, Adaptacja populacji do skrajnych warunków termicznych w Polsce, Acta Balneologica, 61, 2, s. 133-134.
 • Kuchcik M., 2019, Influence of thermal environment determined according to UTCI on mortality in Polish cities, International Conference UTCI - Assessment Measure in Human Bioclimatology - 10 Years of Application and 1st European Biometeorologists’ Regional Meeting, Warsaw, 22-24 May 2019. Book of abstracts, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 10.
 • Kuchcik M., 2017, Umieralność a skrajne warunki obciążenia cieplnego w wybranych miastach Polski, Acta Balneologica, 59, 3, s. 225-226.
 • Kuchcik M., Hildebrandt K., 2017, The air pollution of Polish health resorts in terms of spa treatment, [w:] Red. Anetta Drzeniecka-Osiadacz, Krystyna Pawlas, Izabela Sówka, Magdalena Korzystka-Muskała, Małgorzata Mirowska, Piotr Muskała, Tymoteusz Sawiński, 2nd Symposium “Air Quality and Health”, Wrocław 12 – 14.06.2017. Book of Abstracts, University of Wrocław, Wrocław, , s. 30.
 • Kuchcik M., Hildebrandt K., 2017, Zanieczyszczenie powietrza w uzdrowiskach polskich, Acta Balneologica, 59, 3, s. 224.
 • Kuchcik M., 2015, O konieczności monitoringu klimatu w uzdrowiskach, Acta Balneologica, 57, 3, s. 206-207.
 • Błażejczyk K., Kuchcik M., Szmyd J., Milewski P., 2014, Dynamic of urban heat island in selected housing estate in Warsaw – possibilities of mitigation and adaptation, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Kuchcik M., Rabczenko D., 2014, Periods of increased influenza and atmospheric thermal conditions in the biggest Polish cities, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Kuchcik M., 2013, Klimat uzdrowisk sudeckich i karpackich – podobieństwa i różnice, Balneologia Polska, 55, 3, s. 234-235.
 • Błażejczyk K., Kuchcik M., Baranowski J., Szmyd J., Milewski P., Błażejczyk A., 2012, Bio-thermal conditions of some housing estates in Warsaw, [w:] Eds. V. Kožnarová, S. Sulovská, L. Hájková, Bioclimate 2012, "Bioclimatology of Ecosystems", International Scientific Conference, August 29th-31st 2012, Usti nad Labem, Czech Republic. Conference Proceedings, Ceska bioklimatologicka spolecnost, Usti nad Labem, 2 s.
 • Baranowski J., Kuchcik M., 2011, Zagrożenie hałasem wybranych uzdrowisk, Acta Balneol., 53, nr 3, s. 206-207.
 • Baranowski J., Kuchcik M., Adamczyk A., 2011, Problemy doboru metod badawczych i analizy wyników pomiarów meteorologicznych klimatu miasta, Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych. II Ogólnopolska Konferencja Metodyczna w 60-lecie badań klimatologicznych w UMCS, Zwierzyniec, 26-28 września 2011. Streszczenie referatów i posterów, Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS, Lublin, , s. 20-21.
 • Błażejczyk K., Kunert A., Kuchcik M., Baranowski J., Adamczyk A., Szmyd J., Milewski P., 2011, The influence of spatial organization on bio-thermal conditions of urban areas, Urban morphology and the post-carbon city. 18th International Seminar on Urban Form ISUF 2011, Montreal, August 26-29, 2011, Concordia University, Concordia University, Montreal, , s. 129.
 • Kuchcik M., 2011, Definiowanie okresów pogody upalnej, Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych. II Ogólnopolska Konferencja Metodyczna w 60-lecie badań klimatologicznych w UMCS, Zwierzyniec, 26-28 września 2011. Streszczenie referatów i posterów, Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS, Lublin, , s. 43-44.
 • Kuchcik M., Baranowski J., 2011, Klimat akustyczny wybranych uzdrowisk i jego wpływ na warunki klimatoterapii, Bioklimatologia człowieka. Konferencja naukowa, Warszawa, 17-18 listopada 2011. Program konferencji. Streszczenia referatów i posterów, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 14-15.
 • Kuchcik M., 2009, Badania lokalnego zróżnicowania warunków klimatycznych uzdrowisk, Baleneol. Pol., 51, nr 3, s. 231.
 • Błażejczyk K., Adamczyk A., Kuchcik M., Baranowski J., 2008, Bioclimatic principles of climate therapy in Polish health resorts, ICB 2008 18th International Congress of Biometeorology "Harmony with Nature", 22-26 September 2008, Tokyo, Japan. TOUR-O02, ICB 2008 Local Organizing Committee, Tokyo, 4 s.
 • Błażejczyk K., Adamczyk A., Kuchcik M., Baranowski J., 2008, Bioclimatic principles of climate therapy in Polish health resorts, ICB 2008 18th International Congress of Biometeorology "Harmony with Nature", 22-26 September 2008, Tokyo, Japan. Program, ICB 2008 Local Organizing Committee, Tokyo, , s. 151.
 • Adamczyk A., Błażejczyk K., Szmyd J., Baranowski J., Kuchcik M., 2007, Warunki termiczne aglomeracji warszawskiej, IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 29 listopada - 1 grudnia 2007 r. Streszczenia referatów i posterów, Katedra Metorologii i Klimatologii UŁ, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Łódź, , s. 17.
 • Baranowski J., Kuchcik M., Adamczyk A., Błażejczyk K., 2007, Zróżnicowanie opadów atmosferycznych w Warszawie i okolicach, IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 29 listopada - 1 grudnia 2007 r. Streszczenia referatów i posterów, Katedra Metorologii i Klimatologii UŁ, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Łódź, , s. 21.
 • Kuchcik M., Baranowski J., Adamczyk A., Błażejczyk K., 2007, Sieć mikroklimatyczna aglomeracji warszawskiej, IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 29 listopada - 1 grudnia 2007 r. Streszczenia referatów i posterów, Katedra Metorologii i Klimatologii UŁ, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Łódź, , s. 43-44.
 • Degórski M., Kuchcik M., 2006, Socio-economic effects of extreme hydrometeorological events on Polish Lowland, Extreme hydrometeorological events in Poland and their impacts - European context. International Conference, Warsaw, Poland, 7-9 December 2006. Book of abstracts, Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Sosnowiec-Warszawa, , s. 21-22.
 • Kuchcik M., 2005, Meteorologiczne przyczyny zgonów, Balneol. Pol., 47, z.3/4, s. 117.
 • Kuchcik M., Błażejczyk K., 2005, Regional differentiation of heat waves in Poland and their impact on mortality, ICB 2005. 17th International Congress of Biometeorology, September 5-9, 2005, Garmisch-Partenkirchen, Germany. Programme, International Society of Biometeorology, Garmisch-Partenkirchen, 1 s.
 • Kuchcik M., Błażejczyk K., 2005, Regional differentiation of heat waves in Poland and their impact on mortality, 17th International Congress of Biometeorology ICB 2005, Annalen der Meteorologie, 41/1, Deutscher Wetterdienst, Offenbach am Main, , s. 417-418.
 • Błażejczyk K., Krawczyk B., Kuchcik M., 2003, Od redaktorów, [w:] Red. K. Błażejczyk, B. Krawczyk, M. Kuchcik, Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Teresie Kozłowskiej-Szczęsnej, Prace Geograficzne, 188, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 9.
 • Błażejczyk K., Kuchcik M., 2003, Podsumowanie, [w:] Red. Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Klimat i bioklimat Głuchołaz i Jarnołtówka, Dokumentacja Geograficzna, 28, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 67-68.
 • Kuchcik M., 2003, Materiały podstawowe, [w:] Red. Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Klimat i bioklimat Głuchołaz i Jarnołtówka, Dokumentacja Geograficzna, 28, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 9.
 • Kuchcik M., Baranowski J., 2003, Wstęp, [w:] Red. Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Klimat i bioklimat Głuchołaz i Jarnołtówka, Dokumentacja Geograficzna, 28, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 5-6.
 • Kuchcik M., 2002, Deaths and car accidents under different synoptic situations, Climate-related risk analysis and sustainable development in the 21st century "More security through knowledge". Fourth European Conference on Applied Climatology ECAC 2002, Brussels, Palais de Congres, 12.11.2002-15.11.2002. Abstracts volume, Royal Meteorological Institute, Brussels, 1 s.
 • Kuchcik M., 2002, Topoclimatic conditions at various urban structures in Warsaw, Climate-related risk analysis and sustainable development in the 21st century "More security through knowledge". Fourth European Conference on Applied Climatology ECAC 2002, Brussels, Palais de Congres, 12.11.2002-15.11.2002. Abstracts volume, Royal Meteorological Institute, Brussels, 2 s.
 • Kuchcik M., 2002, Topoclimatic conditions at various urban structures in Warsaw, [w:] Ed. Mieczysław Sobik, Dariusz Rosiński, Man and climate in the 20th century. International conference, Wrocław, 13-15 June 2002, University of Wrocław, Wrocław, , s. 56-57.
 • Kuchcik M., 2002, Deaths and car accidents under different synoptic situations, 15th Conference on Biometeorology and Aerobiology joint with the 16th International Congress on Biometeorology, 28 October - 1 November 2002, Kansas City, Missouri, American Meteorological Society, Boston, , s. 38-39.
 • Baranowski J., Kuchcik M., Błażejczyk K., Mateeva Z., 2000, Some aspects of thermal conditions of the High Tatras (Poland) and Vitosha (Bulgaria), 4th Conference on Contemporary Topoclimatic Research, Warszawa, 27-30 September, 2000, Book of abstracts, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 3-4.
 • Baranowski J., Kuchcik M., Błażejczyk K., Mateeva Z., 2000, Some aspects of thermal conditions of the High Tatras (Poland) and Vitosha (Bulgaria), 26th International Conference of Alpine Meteorology, 11 to 15 September 2000, Innsbruck, Austria, Oesterreichische Beitraege zu Meteorologie und Geophysik, 23, Central Institute for Meteorology and Geodynamics, Vienna, , s. 95.

Documentation studies

 • Kuchcik M., Baranowski J., Lindner-Cendrowska K., 2023, Jubileusz Profesora Krzysztofa Błażejczyka, Przegląd Geograficzny, 95, 3, s. 221-224.
 • Kuchcik M., 2003, 16. Międzynarodowy Kongres Biometeorologiczny, Kansas City (USA), 28 X-1XI 2002 r, Przegl. Geogr., 75, z.1, s. 163-164.
 • Kuchcik M., Baranowski J., 2001, 26 Międzynarodowa Konferencja Meteorologii Alpejskiej. Innsbruck, 11-15 IX 2000 r, Przegl. Geogr., 73, z.1-2, s. 229-230.

Maps, atlases

 • Błażejczyk K., Kuchcik M., Milewski P., Szmyd J., Dudek W., Błażejczyk A., Kręcisz B., 2014, Miejska wyspa ciepła w Warszawie - informator, IGiPZ PAN, Warszawa, 32 s.
 • Kuchcik M., 2010, Klimat a umieralność, Klimat a zdrowie. Ogólnopolski Program Edukacyjny "Klimat a zdrowie". Wydawnictwo informacyjne, Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant, Warszawa, , s. 36-40.