IGSO PAS > People > Member
Assoc. Prof. Marek Więckowski
Head of Department of Urban and Population Studies, Deputy Director for Scientific Affairs
Department of Urban and Population Studies
Office 322
Phone +48 226978775
E-mail

Education

 • 1995-2000 – PhD studies: University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies (doctoral dissertation entitled Natural conditions of forming the Polish-Slovak transboundary ties)
 • 1989-1994 – Master degree studies: University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies – specialization in regional geography (master’s thesis entitled Natural environment and tourist development of the Western Caucasus Mts.)

Academic career and degrees

 • 2002-2004 - ENS-LSH (ECOLE NORMALE SUPERIEURE) in Lyon, under the framework of a post-doc program granted by the French Ministry of Science
 • since 2000 - Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN)
 • 1993-1999 - University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies

Research interests

 • Issues related to political boundaries and trans-border cooperation
 • Tourism geography
 • Transport geography
 • Spatial mobility
 • Regional development

Awards and distinctions

 • 2004 – Distinction obtained in the competition for the best school textbook in Europe, awarded by the EEPG during the Frankfurt International Book Fair (4th place in Europe for a series of geographical secondary school textbooks)
 • 2002 – Scholarship of the French Ministry of Science – program ENS-LSH (post-doc training program; prolonged in 2003)
 • 2000 – Scholarship awarded by the Commission of Geography and Population IGU – flight travel and accommodation during the Congress of the International Geographical Union in Seoul, South Korea
 • 2000 – H. Steinhaus Award nomination in the best popular-science book competition (book entitled Polskie naj... [The best of Polish ...]
 • 1994 – Distinction obtained in the 11th Competition of Master Theses held by the Polish Geographical Society for the dissertation entitled Natural environment and tourist development of the Western Caucasus Mt.
 • 1984 and 1989 – Prizewinner of the Geographical Olympiads (1984 – 2nd place, 1989 – 4th place)

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

Editorial publications

 • Coudroy de Lille L., Więckowski M., Le Blanc A., Jędrusik M. (red.), 2021, La geographie en partage. cooperations franco-polonaises hier et aujourd'hui, Eur'Orbem Editions, Paris, 273 s.
 • Saarinen J., Więckowski M. (red.), 2019, Tourism transitions, changes and the creation of new spaces and places in Central-Eastern Europe, Geographia Polonica, 92, 4104 s.
 • Więckowski M. (red.), 2019, Współczesne granice i zmiany ich funkcji, Przegląd Geograficzny, 91, 4208 s.
 • Kolosov V., Więckowski M. (red.), 2018, Border changes in Central and Eastern Europe, Geographia Polonica, 91, 1138 s.
 • Mueller D., Więckowski M. (red.), 2018, Tourism in transitions. Recovering decline, managing change, Geographies of Tourism and Global Change, Springer, Cham, 203 s.
 • Więckowski M., Jędrusik M., Coudroy de Lille L., Le Blanc A. (red.), 2018, Geografia - wspólne idee, wspólne wizje. Sto lat współpracy polsko-francuskiej, Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, 232 s.

Abstracts, reviews, notes

 • Coudroy de Lille L., Le Blanc A., Więckowski M., Jędrusik M., 2021, Introduction, [w:] Red. Lydia Coudroy de Lille, Marek Więckowski, Antoine Le Blanc, Maciej Jędrusik, La geographie en partage. Cooperations franco-polonaises hier et aujourd'hui, Eur'Orbem Editions, Paris, , s. 5-9.
 • Więckowski M. (rec.), 2021, Dominika Studzińska - Zmiana roli i chrakteru granicy polsko-rosyjskiej a uwarunkowania rozwoju polskiej strefy przygranicznej. Wydawnictwo Uniwerstytetu Gdańskiego, Sopot, 2021, 271 s., Przegląd Geograficzny, 93, 4, s. 636-638.
 • Więckowski M., Cerić D., Ciechański A., Cyargeenka A., 2020, River borders as resources for creative tourism development – evidence from the Nysa Łużycka and Oder rivers, Rivers in the lives of nations in their economy and politics. Book of abstracts, 1 s.
 • Cerić D., Więckowski M., 2018, Współpraca transgraniczna w regionie Morza Bałtyckiego jako element kreowania przestrzeni turystycznej, [w:] Red. Anna Cedro, Katarzyna Lewczuk, Polska Geografia Morza. Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne badania morza i obszarów nadmorskich. Książka abstraktów, Volumina.pl, Szczecin, , s. 33-34.
 • Więckowski M., 2014, Related features of second homes with self-catering accommodation in Europe, New Perspectives on Second Homes. Program and abstracts from the IGU Commission for the Geography of Tourism, Leisure and Global Change conference, Skeviks gård, Stockholm, 9 - 11 June 2014, University of Umea; IGU Commission Geography of Tourism, Leisure and Global Changes, Stockholm; Umea, , s. 15-16.
 • Więckowski M., 2014, Development of new cross-border tourist attractions in Poland, The Border: a Source of Innovation. XIV International Conference BRIT (Border Regions in Transition), BRIT XIV, Arras, Lille, Mons, 1 s.
 • Więckowski M., 2014, New cross-border tourist attractions in Poland. From periphery and the doubled national trails to the cross-border thematic trails, Tourism and Transition in a Time of Change. Pre-Congress Meeting, Kraków / Pieniny Mts, Poland 13-17 August 2014, IGU Commission on Tourism Geography, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, , s. 32.
 • Więckowski M., Timothy D., 2014, Tourism and international borders: Globalization processes in the modern world, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Komornicki T., Więckowski M., 2013, Spatial accessibility as a measure of cross-border relations under conditions of integration, Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center, IGU, Kyoto, , s. 1.
 • Więckowski M., 2013, Wooden architecture heritage as a resource for tourism development in the Western Carpathians, Tourism between Tradition and Modernity, [b.w.], Hiroshima, , s. 33-34.
 • Więckowski M., 2013, Attractiveness and accessibility as factors of tourist flow differentiation in the Tatra Mountains (Poland, Slovakia), Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013, (publikacja elektroniczna), 1 s.
 • Więckowski M., 2012, Tourism development in the Polish-Slovak borderland, [w:] Red. Juliane Bendig, Carsten Butsch, Martin Gnyp, Holger Kretschmer, Nora Tilly, 32nd International Geographical Congress Book of Abstracts, IGU, Cologne, , s. 234.
 • Więckowski M., 2011, Eco-frontier in European Union's periphery borderlands, BRIT XI Mobile borders. Abstracts vol.2, University of Geneva, Geneva, , s. 37-38.
 • Więckowski M., 2011, Creation of the cross-border tourist regions in Central Europe, United and integrated with the world. UGI 2011. Regional Geographic Conference. 14th - 18th November 2011 - Santiago, Chile. Conference Proceedings, IGU, Santiago, 2 s.
 • Więckowski M., 2008, Integracja przestrzeni turystycznej na obszarach przygranicznych w Unii Europejskiej, Europa bez granic - nowe wyzwania - nowa jakość przestrzeni. IX międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych", 23-24 października 2008, Wrocław, IGiGP UWr, Wrocław, , s. 67.
 • Więckowski M., 2007, Zagrożenia i ograniczenia rozwojowe w gminach o funkcjach turystycznych w świetle zaawansowania prac planistycznych, Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, KUL, 15-16 marca 2007 r, KUL, Lublin, , s. 10.
 • Więckowski M., 2000, Environment, population, and the development of the Polish-Slovak transboundary cooperation, 29th International Geographical Congress, 14-18 August 2000, Seoul, Korea. Abstracts, [b.w.], Seoul, , s. 606-607.
 • Śleszyński P., Więckowski M., 2000, Krajobrazy roślinne w środkowej części Tien-Szanu Północnego, [w:] Red. Jan Tomaszewski, Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów, Oddział Wrocławski PTG, Wrocław, , s. 44-45.
 • Śleszyński P., Więckowski M., 1998, Wybrane procesy rzeźbotwórcze w Tien-szanie północnym, [w:] Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek, Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Referaty, komunikaty, postery, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, , s. 113-114.

Documentation studies

 • Więckowski M., Müller D., Cerić D., 2014, Tourism and Transition in a Time of Change. Pre-Congress Meeting, Kraków / Pieniny Mts, Poland 13-17 August 2014, IGU Commission Geography of Tourism, Leisure and Global Change, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, 61 s.
 • Więckowski M., Świątek D., 2008, Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Czas. Geogr., 79, z.1/2, s. 48-51.
 • Śleszyński P., Więckowski M., 1999, 46. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r, Czas. Geogr., 70, z.2, s. 254-256.
 • Więckowski M., Wolski J., Śleszyński P., 1998, Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, [w:] Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek, Historia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Postery, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, , s. 50-51.
 • Śleszyński P., Więckowski M., 1998, [Czterdziesty Szósty] 46 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego (Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim - 18-21 września 1997 r.), Geogr. w Szk., 51, nr 1, s. 54-55.
 • Śleszyński P., Więckowski M., 1997, [Czterdziesty szósty] 46 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Poznaj Świat, nr 12, s. 86.

Maps, atlases

 • Więckowski M., 2001, [Mapy], [w:] Red. Joanna Plit, Encyklopedia Geograficzna Świata. T.12. Atlas Świata, Opres, Kraków, 23 mapy.
 • Malarz R., Więckowski M., 2019, Oblicza geografii. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Nowa Era, Warszawa, 176 s.
 • Malarz R., Więckowski M., Kroh R., 2019, Oblicza geografii. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Nowa Era, Warszawa, 336 s.
 • Braun M., Grajkowski W., Więckowski M., 2014, Na tropach przyrody - zeszyt ćwiczeń do przyrody dla szkoły podstawowej - klasa 6, część 2, Nowa Era, Warszawa, 92 s.
 • Braun M., Grajkowski W., Więckowski M., 2014, Na tropach przyrody - zeszyt ćwiczeń do przyrody dla szkoły podstawowej - klasa 6, część 1, Nowa Era, Warszawa, 96 s.
 • Braun M., Grajkowski W., Więckowski M., 2014, Na tropach przyrody. Podręcznik do 6 klasy szkoły podstawowej, Nowa Era, Warszawa, 274 s.
 • Więckowski M., Malarz R., 2014, Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum, zakres rozszerzony, Nowa Era, Warszawa, 272 s.
 • Braun M., Grajkowski W., Więckowski M., 2013, Na tropach przyrody - zeszyt ćwiczeń do przyrody dla szkoły podstawowej - klasa 5, część 1, Nowa Era, Warszawa, 90 s.
 • Braun M., Grajkowski W., Więckowski M., 2013, Na tropach przyrody - zeszyt ćwiczeń do przyrody dla szkoły podstawowej - klasa 5, część 2, Nowa Era, Warszawa, 180 s.
 • Braun M., Grajkowski W., Więckowski M., 2013, Na tropach przyrody - podręcznik do przyrody dla szkół podstawowych - klasa 5, Nowa Era, Warszawa, 300 s.
 • Więckowski M., Hassa R., Galikowski M., Kaczmarzyk M., Mrzigod A., Mrzigod J., 2013, Przyroda 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Fizyka. Chemia. Biologia. Geografia, Nowa Era, Warszawa, 222 s.
 • Więckowski M., Hassa R., Galikowski M., Kaczmarzyk M., Mrzigod A., Mrzigod J., 2013, Przyroda 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Fizyka. Chemia. Biologia. Geografia, Nowa Era, Warszawa, 256 s.
 • Więckowski M., Zieliński K., Rodowald O., 2013, Poradnik nauczyciela 3. Odkrywamy świat. Gimnazjum. Program nauczania, scenariusze lekcji, bank zadań, WSiP, Warszawa, 120 s.
 • Braun M., Grajkowski W., Więckowski M., 2012, Na tropach przyrody - zeszyt ćwiczeń do przyrody dla szkoły podstawowej - klasa 4, Nowa Era, Warszawa, 200 s.
 • Braun M., Grajkowski W., Więckowski M., 2012, Na tropach przyrody - podręcznik do przyrody dla szkół podstawowych - klasa 4, Nowa Era, Warszawa, 276 s. + CD-ROM
 • Malarz R., Więckowski M., 2012, Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Nowa Era, Warszawa, 332 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski M., 2012, Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.3. Wyd. 2, zmienione, poprawione, WSiP, Warszawa, 208 s.
 • Więckowski M., 2012, Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.2. Wyd. 3, poprawione, WSiP, Warszawa, 300 s.
 • Więckowski M., Zieliński K., Rodowald O., 2012, Poradnik nauczyciela 2. Odkrywamy świat. Gimnazjum. Program nauczania, scenariusze lekcji, bank zadań, WSiP, Warszawa, 156 s.
 • Więckowski M., Zieliński K., Rodowald O., 2012, Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.3. Wyd. 2 poprawione, WSiP, Warszawa, 112 s.
 • Więckowski M., Zieliński K., Rodowald O., 2012, Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.2. Wyd. 3 poprawione, WSiP, Warszawa, 176 s.
 • Więckowski M., Zieliński K., Rodowald O., Srokosz W., 2012, Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.1. Wyd. 2 - zmienione, poprawione, WSiP, Warszawa, 96 s.
 • Rodowald O., Więckowski M., Zieliński K., 2011, Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.3, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, 96 s.
 • Rodowald O., Więckowski M., Zieliński K., 2011, Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.2, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, Wyd. 2 144 s.
 • Więckowski M., 2011, Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.3, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, 208 s.
 • Więckowski M., 2011, Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.2, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, Wyd. 2 300 s.
 • Więckowski M., 2011, Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.1, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, Wyd. 3 zm 168 s.
 • Więckowski M., Mędrzycki Ł., 2011, Odkrywamy świat - Multibook, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, 1 CD-ROM.
 • Więckowski M., Rodowald O., Zieliński K., 2011, Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.1, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, Wyd. 3 zm 88 s.
 • Więckowski M., Zieliński K., Rodowald O., 2011, Geografia. Odkrywamy świat. Gimnazjum. Poradnik nauczyciela 1. Program nauczania, scenariusze lekcji, bank zadań, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, 124 s.
 • Rodowald O., Więckowski M., Zieliński K., 2010, Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.2, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, 144 s.
 • Więckowski M., 2010, Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.2, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, 300 s.
 • Więckowski M., 2010, Integracja europejska i współpraca transgraniczna, Geogr. w Szk., wyd. specjalne nr 2, s. 20-25.
 • Więckowski M., 2010, Czego nas uczą zmiany położenia i funkcji granic Polski, Ziemia, s. 121-132.
 • Więckowski M., 2010, Atrakcyjność turystyczna Polski, Geogr. w Szk., wyd. specjalne nr 1, s. 30-34.
 • Więckowski M., 2009, Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, Wyd. VII ppopr., uzup. i rozsz. 164 s.
 • Więckowski M., 2009, Polskie naj.., Publicat, Poznań, Wyd. VII 96 s.
 • Więckowski M., 2009, Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, Wyd. VII popr., uzup. i rozsz 148 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski M., 2009, Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.3, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, Wyd. IV popr., uzup. i rozsz 228 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski M., 2009, Turystyka, [w:] Red. Jerzy Bański, Marek Degórski, Polska, jej zasoby i środowisko, Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", Warszawa, , s. 153-159.
 • Więckowski M., 2009, Cyklony, Biul. Klubu Nauczyciela. Geografia, nr 2, s. 1-5.
 • Więckowski M., 2009, Odkrywamy świat. Geografia. Gimnazjum. Podręcznik. Cz.1, WSiP, Warszawa, 168 s.
 • Więckowski M., 2009, Współczesne migracje na świecie, Geogr. w Szk., wyd. specjalne nr 2, s. 12-19.
 • Więckowski M., Zieliński K., 2009, Program nauczania geografii, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, 16 s.
 • Więckowski M., Zieliński K., Rodowald O., 2009, Poradnik metodyczny do geografii, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, 124 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski M., Zieliński K., Rodowald O., 2009, Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Cz.1, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, 88 s.
 • Więckowski M., 2008, Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, Wyd. 5 popr., uzup. i rozsz 148 s.
 • Więckowski M., 2008, Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.3, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, Wyd. 6 popr., uzup. i rozsz 228 s.
 • Więckowski M., 2008, Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, Wyd. 6 popr., uzup. i rozsz 164 s.
 • Więckowski M., 2008, Bałtyk, Publicat, Poznań, 96 s.
 • Więckowski M., 2008, Migracje, Biul. Klubu Nauczyciela. Geografia, nr 2, s. 1-5.
 • Więckowski M., 2008, Polska w strefie Schengen, Biul. Klubu Nauczyciela. Geografia, nr 1, s. 1-3.
 • Więckowski M., 2007, Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.3, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, Wyd. 2 212 s.
 • Więckowski M., 2007, Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, Wyd. 5 128 s.
 • Więckowski M., 2007, Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, Wyd. 5 144 s.
 • Więckowski M., 2006, Polskie naj.., Publicat, Poznań, 96 s.
 • Więckowski M., 2006, Problemy integracji sieci transportu w Unii Europejskiej, Biul. Klubu Nauczyciela. Geografia, nr 2, s. 2-4.
 • Więckowski M., 2006, Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.3, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, 212 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski M., 2006, Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, Wyd.4 zm. i popr 116 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski M., 2006, Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, Wyd.4 zm. i popr 144 s.
 • Więckowski M., 2005, Lyon. Tam gdzie Rodan i Saona, Poznaj Świat, nr 6, s. 32-41.
 • Więckowski M., 2005, Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, 200 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski M., 2005, Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, Wyd.3 254 s.
 • Śleszyński P., Więckowski M., 2005, [5 haseł autorskich], Wielka Encyklopedia PWN. T.26-30, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Więckowski M., 2004, [7 tekstów do map], Świat w trzech wymiarach. Atlas ilustrowany. Mapy, fotografie, komentarze, Demart, Warszawa, , s. 180-181.
 • Więckowski M., 2004, Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, Wyd.2 200 s. + 1 CD-ROM.
 • Śleszyński P., Więckowski M., 2004, [4 hasła autorskie], Wielka Encyklopedia PWN. T.20-25, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Więckowski M., 2003, Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, 200 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski M., 2002, Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, 254 s.
 • Śleszyński P., Więckowski M., 2002, [1 hasło], Wielka Encyklopedia PWN. T.7, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Więckowski M., 2001, Polska księga rekordów, Cuda Natury, Podsiedlik, Raniowski i Spółka, Poznań, Wyd.2 popr 96 s.
 • Więckowski M., 2001, [Udział w opracowaniu 5 haseł], Wielka Encyklopedia PWN. T.1-3, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Więckowski M., 2001, [1 hasło], Wielka Encyklopedia PWN. T.2, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Więckowski M., 2000, Polska księga rekordów, Cuda Natury, Podsiedlik, Raniowski i Spółka, Poznań, 96 s.
 • Śleszyński P., Więckowski M., 1999, [Notki dotyczące 16 województw Polski], Nowa encyklopedia powszechna PWN. Suplement, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,