IGSO PAS > People > Member
Assoc. Prof. Marek Więckowski
Head of Department of Urban and Population Studies
Department of Urban and Population Studies
Office 322
Phone +48 226978775
E-mail

Education

 • 1995-2000 – PhD studies: University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies (doctoral dissertation entitled Natural conditions of forming the Polish-Slovak transboundary ties)
 • 1989-1994 – Master degree studies: University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies – specialization in regional geography (master’s thesis entitled Natural environment and tourist development of the Western Caucasus Mts.)

Academic career and degrees

 • 2002-2004 - ENS-LSH (ECOLE NORMALE SUPERIEURE) in Lyon, under the framework of a post-doc program granted by the French Ministry of Science
 • since 2000 - Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN)
 • 1993-1999 - University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies

Research interests

 • Issues related to political boundaries and trans-border cooperation
 • Tourism geography
 • Transport geography
 • Spatial mobility
 • Regional development

Awards and distinctions

 • 2004 – Distinction obtained in the competition for the best school textbook in Europe, awarded by the EEPG during the Frankfurt International Book Fair (4th place in Europe for a series of geographical secondary school textbooks)
 • 2002 – Scholarship of the French Ministry of Science – program ENS-LSH (post-doc training program; prolonged in 2003)
 • 2000 – Scholarship awarded by the Commission of Geography and Population IGU – flight travel and accommodation during the Congress of the International Geographical Union in Seoul, South Korea
 • 2000 – H. Steinhaus Award nomination in the best popular-science book competition (book entitled Polskie naj... [The best of Polish ...]
 • 1994 – Distinction obtained in the 11th Competition of Master Theses held by the Polish Geographical Society for the dissertation entitled Natural environment and tourist development of the Western Caucasus Mt.
 • 1984 and 1989 – Prizewinner of the Geographical Olympiads (1984 – 2nd place, 1989 – 4th place)

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Więckowski M., 2022, Turystyczne wykorzystanie oznaczeń granic w Polsce, Przegląd Geograficzny, 94, 2, s. 253-271.
 • Ciechański A., Więckowski M., Michniak D., 2021, Czy regres publicznego transportu zbiorowego na obszarach górskich prowadzi do rozwoju niezrównoważonego? Przykład z Beskidu Niskiego i Bieszczad, Przegląd Geograficzny, 93, 2, s. 207-231.
 • Michniak D., Więckowski M., 2021, Changes of transport in cross-border tourist regions in the Polish–Slovak borderland: An (un)sustainable development?, [w:] Red. Luca Zamparini, Sustainable transport and tourism destinations, Transport and Sustainability, 13, Emerald Publishing Limited, Bingley, , s. 11-25.
 • Więckowski M., 2021, Sustainable Transport for Border Areas in the European Union, Europa XXI, 40, s. 127-136.
 • Więckowski M., 2021, How border tripoints offer opportunities for transboundary tourism development, Tourism Geographies24 s.
 • Więckowski M., 2021, Will the consequences of Covid-19 trigger a redefining of the role of transport in the development of sustainable tourism?, Sustainability, 1315 s.
 • Więckowski M., 2021, Wykorzystanie turystyczne budynków przeciętych granicami państw – trzy studia przypadków: Wolna Biblioteka i Opera Haskell, Hotel Arbez oraz schronisko Purtschellerhaus, Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska sectio B – Geographia Geologia Mineralogia et Petrographia, 76, 1, s. 291-304.
 • Więckowski M., 2021, The border as a resource – new places for tourism development. Evidence from two Carpathian tripoints, Baltic Journal of Health and Physical Activity, 13, 1, s. 179-186.
 • Więckowski M., Timothy D., 2021, Tourism and an evolving international boundary: Bordering, debordering and rebordering on Usedom Island, Poland-Germany, Journal of Destination Marketing & Management, 2211 s.
 • Cerić D., Więckowski M., 2020, Establishing transboundary tourist space in the Baltic Sea region, Baltic Journal of Health and Physical Activity, 12, Spec. iss. 1, s. 149-157.
 • Cyargeenka A., Więckowski M., 2020, Expanding transboundary tourist space – The growing significance of the Augustów Canal, Baltic Journal of Health and Physical Activity, 12, Spec. iss. 1, s. 139-148.
 • Więckowski M., 2020, Natural heritage as a resource for tourism development in the Polish Carpathians, Geografický časopis, 72, 3, s. 243 - 259.
 • Więckowski M., 2020, Symboliczne łączenie transgranicznych miast nadmorskich. Przykład Świnoujście – Heringsdorf, Studia Polityczne, 48, 2, s. 241-259.
 • Więckowski M., 2020, Can a pandemic stop or slow the Anthropocene?, Geographia Polonica, 93, 4, s. 473-492.
 • Cerić D., Więckowski M., 2019, Współpraca transgraniczna w regionie Morza Bałtyckiego jako element kreowania przestrzeni turystycznej, [w:] Red. Anna Cedro, Polska Geografia Morza. Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne badania morza i obszarów nadmorskich, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, , s. 29-44.
 • Więckowski M., 2019, Od barier i izolacji do sieci i przestrzeni transgranicznej – konceptualizacja cyklu funkcjonowania granic państwowych, Przegląd Geograficzny, 91, 4, s. 443-466.
 • Więckowski M., 2019, Od barier i izolacji do sieci i przestrzeni transgranicznej – konceptualizacja cyklu funkcjonowania granic państwowych, Przegląd Geograficzny, 91, 4, s. 443-466.
 • Więckowski M., Cyargeenka A., 2019, Wpływ złagodzenia reżimu granicznego na Białorusi na wielkość ruchu turystycznego – wstęp do badań, Przegląd Geograficzny, 91, 4, s. 589-608.
 • Więckowski M., Cyargeenka A., 2019, Wpływ złagodzenia reżimu granicznego na Białorusi na wielkość ruchu turystycznego – wstęp do badań, Przegląd Geograficzny, 91, 4, s. 589-608.
 • Więckowski M., Saarinen J., 2019, Tourism transitions, changes, and the creation of new spaces and places in Central-Eastern Europe, Geographia Polonica, 92, 4, s. 369-377.
 • Coudroy de Lille L., Le Blanc A., Lemarchand N., Więckowski M., 2018, Efekty polsko-francuskiej współpracy w dziedzinie geografii: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, [w:] Red. Marek Więckowski, Maciej Jędrusik, Lydia Coudroy de Lille, Antoine Le Blanc, Geografia - wspólne idee, wspólne wizje. Sto lat współpracy polsko-francuskiej, Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, , s. 33-47.
 • Kolosov V., Więckowski M., 2018, Border changes in Central and Eastern Europe: An introduction, Geographia Polonica, 91, 1, s. 5-16.
 • Więckowski M., 2018, Transgraniczna dostępność transportowa na pograniczu polsko-słowackim, Tarnowski Przegląd Nauk Społeczno-Humanistycznych, 2, s. 123-133.
 • Więckowski M., 2018, From periphery and the doubled national trails to the cross-border thematic trails: New cross-border tourism in Poland, [w:] Red. Dieter K. Mueller, Marek Więckowski, Tourism in transitions. Recovering decline, managing change, Geographies of Tourism and Global Change, Springer, Cham, , s. 173-186.
 • Więckowski M., 2018, Political borders under ecological control in the Polish borderlands, Geographia Polonica, 91, 1, s. 127-138.
 • Wendt J., Więckowski M., Wiskulski T., 2017, Polonya’nın Turizm Hareketliliğindeki Değişimler, [w:] Red. Emin Atasoy, Jan A. Wendt, Sosyal Bilimler Işığında Polonya Cumhuriyeti, Beta, Istanbul, , s. 159-176.
 • Więckowski M., Cerić D., 2016, Evolving tourism on the Baltic Sea coast: perspectives on change in the Polish maritime borderland, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 16, issue sup 1, s. 98-111.
 • Bański J., Więckowski M., 2015, Turystyka zdrowotna jako czynnik rozwoju lokalnego - na przykładzie woj. podkarpackiego, Biuletyn KPZK PAN, 256, s. 9-26.
 • Michniak D., Więckowski M., Stępniak M., Rosik P., 2015, The impact of selected planned motorways and expressways on the potential accessibility of the Polish-Slovak borderland with respect to tourism development, Moravian Geographical Reports, 23, 1, s. 13-20.
 • Michniak D., Więckowski M., Komornicki T., Rosik P., Stępniak M., Śleszyński P., 2014, Analýza vplyvu investícií do cestnej infraštruktúry na rozvoj cestovného ruchu v poľsko-slovenskom pohraničí, Ekonomicky casopis, 62, 5, s. 540-554.
 • Więckowski M., 2014, Overlapping political and ecological borders on the Polish borderlands, [w:] Ed. Maano Ramutsindela, Cartographies of nature: how nature conservation animates borders, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, , s. 219-237.
 • Więckowski M., 2014, Zakwaterowanie z wyżywieniem we własnym zakresie (self-catering accommodation) - zarys problemu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3, s. 243-257.
 • Więckowski M., 2014, Editorial, Geographia Polonica, 87, 3, s. 325-326.
 • Więckowski M., 2014, Editorial, Geographia Polonica, 87, 2, s. 177-178.
 • Więckowski M., 2014, Tourism space: an attempt at a fresh look, Tourism, 24, 1, s. 17-24.
 • Więckowski M., Michniak D., Bednarek-Szczepańska M., Chrenka B., Ira V., Komornicki T., Rosik P., Stępniak M., Szekely V., Śleszyński P., Świątek D., Wiśniewski R., 2014, Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning, Geographia Polonica, 87, 1, s. 5-26.
 • Śleszyński P., Stępniak M., Więckowski M., Michniak D., 2014, Szacowanie popytu i podaży turystycznej na pograniczu polsko-słowackim z wykorzystaniem metod izochronowych, Marketing i Rynek, 21, 7, s. 32-42.
 • Bednarek-Szczepańska M., Więckowski M., 2013, Możliwości pozyskania danych na temat zagospodarowania i ruchu turystycznego oraz propozycje wskaźników, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 252, s. 143-163.
 • Więckowski M., 2013, Eco-frontier in the mountainous borderlands of Central Europe: the case of Polish border parks, Journal of Alpine Research, 101, 3, s. 1-12.
 • Więckowski M., Michniak D., Bednarek-Szczepańska M., Chrenka B., Ira V., Komornicki T., Rosik P., Stępniak M., Szekely V., Śleszyński P., Świątek D., Wiśniewski R., 2013, Pogranicze polsko-słowackie – przestrzeń dla rozwoju. Wyniki badań projektu INFRAREGTUR w zakresie dostępności przestrzennej, Małopolskie Studia Regionalne, 2-3, s. 129-142.
 • Więckowski M., 2012, La mise en tourisme des frontières orientales de la Pologne [publikacja internetowa], Regard Sur L'Est, 62bez numeracji stron.
 • Więckowski M., 2012, Tourism development in the borderlands in Central Europe, [w:] Ed. A. Iwashita, Borderland Voices: Shaping a New World Order - Book of Abstracts, Slavic Center, Univeristy of Hokkaido, Fukuoka, Busan,
 • Komornicki T., Więckowski M., Rosik P., Michniak D., 2011, Powiązania transportowe jako czynnik aktywizacji przepływu usług, kapitału, ludzi pomiędzy makroregionem Polski zachodniej a regionami Słowacji, Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska, 4, s. 7-53.
 • Więckowski M., 2011, Creation of the cross-border tourist regions in Central Europe, United and integrated with the world. UGI 2011. Regional Geographic Conference. 14th - 18th November 2011 - Santiago, Chile. Conference Proceedings, IGU, Santiago, 8 s.
 • Więckowski M., 2011, Kształtowanie się transgranicznych regionów turystycznych na granicach Polski, Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG, 18, s. 171-190.
 • Więckowski M., 2011, Cross-border mobility of Poles et the beginning of the 21st Century, [w:] Ed. Andras Donat Kovacs, Aspects of localities. III. East-Central European Regional Seminar, Pecs-Orfu, 7-10 October, 2010, Discussion Papers. Special, Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Pesc, , s. 38-44.
 • Więckowski M., 2011, Typologia przestrzeni turystycznej na obszarach przygranicznych, [w:] Red. nauk. Małgorzata Durydiwka, Katarzyna Duda-Gromada, Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, WGiSR UW, Warszawa, , s. 449-456.
 • Więckowski M., 2011, Stykowość obszaru i jej wpływ na przebieg procesów społeczno-ekonomicznych na przykładzie południowej części województwa śląskiego. S. Sitek. Katowice 2010, Przegl. Geogr., 83, z.2, s. 289-293.
 • Więckowski M., 2011, Wybrane aspekty rozwoju turystyki transgranicznej w sąsiedztwie zewnętrznej granicy strefy Schengen, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, 12, s. 122-140.
 • Bednarek-Szczepańska M., Więckowski M., Komornicki T., 2010, Konflikty przestrzenne w wybranych gminach, [w:] Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon, Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach, Studia, 130, KPZK PAN, Warszawa, , s. 90-120.
 • Komornicki T., Więckowski M., Śleszyński P., 2010, Pokrycie planistyczne a ruch inwestycyjny, [w:] Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon, Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach, Studia, 130, KPZK PAN, Warszawa, , s. 40-72.
 • Więckowski M., 2010, The main forms of Pole's international mobility, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, 20 years of socio-economic transformations in countries of Central and Eastern Europe - an attempt of accounts, Geopolitical Studies, 16, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 529-538.
 • Więckowski M., 2010, Specific features of development of tourism within the areas neighbouring upon the Polish eastern border, Europa XXI, 20, s. 101-115.
 • Więckowski M., 2010, Specific features of development of tourism within the areas neighbouring upon the Polish Eastern border, European Union external and internal borders - interactions and networks, Europa XXI, 20, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 101-115.
 • Więckowski M., 2010, Tourism development in the borderlands of Poland, Geographia Polonica, 83, 2, s. 67-81.
 • Śleszyński P., Solon J., Bednarek-Szczepańska M., Komornicki T., Więckowski M., 2010, Dyskusja wyników i wnioski, [w:] Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon, Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach, Studia, 130, KPZK PAN, Warszawa, , s. 121-126.
 • Więckowski M., 2009, Współpraca terytorialna jako instrument osiągania spójności terytorialnej w obecnej perspektywie oraz po 2013 r, [w:] Red. Anna Baucz, Magadalena Łotocka, Piotr Żuber, Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, , s. 187-228.
 • Więckowski M., 2009, Development of the new tourist space in the Polish borderlands, [w:] Ed. Andras Donat Kovacs, Old and new borderlines/frontiers/margins. East-Central European Regional Seminar, Gyula, 9-12 October, 2008, Discussion Papers, Special, Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, Pecs, 89-97 : wykr.
 • Węcławowicz G., Degórski M., Komornicki T., Bański J., Śleszyński P., Więckowski M., 2009, Study of spatial developments in the Polish-German border region, [w:] Ed. Wendelin Strubelt, Guiding principles for spatial development in Germany, German Annual of Spatial Research and Policy, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, , s. 153-184.
 • Więckowski M., 2008, Integracja przestrzeni turystycznej na pograniczach państw w Unii Europejskiej, [w:] Red. D. Ilnicki, K. Janc, Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych. Europa bez granic - nowe wyzwania, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 3, IGiRR UWr, Wrocław, , s. 201-209.
 • Więckowski M., 2008, New intenational mobility of Poles, Espace, Populations, Societes, nr 2, s. 261-270.
 • Więckowski M., 2008, Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski wynikające z sąsiedztwa ze Słowacją, [w:] Red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber, Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. T.III, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, , s. 275-293.
 • Więckowski M., 2008, Wybrane aspekty rozwoju turystyki w przygranicznych parkach narodowych w Polsce, [w:] Red. Dariusz Świątek, Maria Bednarek, Piotr Siłka, Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka, Dokumentacja Geograficzna, 36, PAN; PTG, Warszawa, , s. 242-247.
 • Więckowski M., 2007, Creation et fonctionnement des expaces touristiques frontalieres en Pologne, [w:] Red. J.L. Caccomo, Tourisme et frontieres, Éditions l'Harmattan, Paris, , s. 197-212.
 • Więckowski M., 2007, Le tourisme international et son impact sur le developpement de la Pologne, Tourisme et developpement. Regards et croises. Sous la direction de Christian Bataillou & Bernard Scheou, Presses Universitaires de Perpignan, Perpignan, , s. 89-103.
 • Więckowski M., 2007, Zagrożenia i ograniczenia rozwojowe w gminach o funkcjach turystycznych w świetle zaawansowania prac planistycznych, [w:] Red. Stefan Kozłowski, Paulina Legutko-Kobus, Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia środowiskowe, KUL, Lublin, , s. 277-291.
 • Śleszyński P., Komornicki T., Więckowski M., 2007, Stan zaawansowania prac planistycznych w gminach a zagrożenia i ograniczenia rozwoju społeczno-gospodarczego, Wybrane problemy planistyczne 2007 roku. Seminarium szkoleniowe, Wrocław, 15-16 października 2007 r, Zeszyty Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów, 3/07, Oficyna Wydawnicza ZOIU, Wrocław, , s. 77-89.
 • Więckowski M., 2006, Integracja sieci transportu w Unii Europejskiej, Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG, 12, s. 47-56.
 • Więckowski M., 2006, Tourism, [w:] Ed. Marek Degórski, Natural and human environment of Poland. A geographical overview, PAN IGiPZ et al., Warsaw, , s. 263-274.
 • Więckowski M., 2005, Wybrane aspekty funkcjonowania szybkich kolei we współczesnej Europie, na przykładzie francuskiego TGV, Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG, 11, s. 41-54.
 • Więckowski M., 2005, Creation et fonctionnement des espaces touristiques frontaliers en Pologne, Geoeconomie, 33, s. 35-49.
 • Więckowski M., 2005, The contemporary Polish-Slovak transboundary cooperation, [w:] Ed. Alina Potrykowska, Population, environment and development, Prace Geograficzne, 202, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 187-200.
 • Więckowski M., 2005, Les echanges touristiques entre la Pologne et l'Europe, Geocarrefour, 80, nr 1, s. 59-64.
 • Więckowski M., 2003, Transgraniczne połączenia kolejowe na południowych granicach Polski, Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG, 9, s. 201-210.
 • Więckowski M., 2003, The border as a barrier to the development of socio-economic ties between the Polish and Slovak populations, [w:] Ed. Anup Saikia, Population, environment and the challenge of development. Essays in honour of Mohammed Taher, Akansha Publishing House, New Delhi, , s. 124-143.
 • Więckowski M., 2002, Polish-Slovak transboundary cooperation, Geogr. Casop., 54, nr 3, s. 255-270.
 • Więckowski M., 2002, Development of the new tourist space of the West Carpathian Mts. in the 1990s, [w:] Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska, Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours, Europa XXI, 7, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 121-129.
 • Więckowski M., 2001, Granica polityczna jako bariera dla rozwoju i funkcjonowania transportu w Karpatach Zachodnich, Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG, 7, s. 201-221.
 • Więckowski M., 2000, Zmiany w turystycznym zagospodarowaniu granicy polsko-słowackiej w latach 90, [w:] Red. Jan Tomaszewski, Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów, Oddział Wrocławski PTG, Wrocław, , s. 353-358.
 • Więckowski M., 2000, Ruch turystyczny Polaków w słowackiej strefie przygraniczej, [w:] Red. Jan Tomaszewski, Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów, Oddział Wrocławski PTG, Wrocław, , s. 349-352.
 • Więckowski M., 2000, Kształtowanie się transgranicznej polsko-słowackiej sieci transportowej, Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG, 6, s. 205-228.
 • Więckowski M., 1999, Ochrona przyrody jako czynnik kształtowania się polsko-słowackiej współpracy transgranicznej, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej, Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego, 18, [b.w.], Rzeszów, , s. 644-656.
 • Więckowski M., 1999, Abchazja. Walka o raj, Geozeta, nr 1, s. 40-43.
 • Więckowski M., 1999, Natural conditions for the development of the Polish-Slovak transboundary ties, Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Comen. Geographica, suppl. nr 2/I, s. 257-263.

Editorial publications

 • Saarinen J., Więckowski M. (red.), 2019, Tourism transitions, changes and the creation of new spaces and places in Central-Eastern Europe, Geographia Polonica, 92, 4104 s.
 • Więckowski M. (red.), 2019, Współczesne granice i zmiany ich funkcji, Przegląd Geograficzny, 91, 4208 s.
 • Kolosov V., Więckowski M. (red.), 2018, Border changes in Central and Eastern Europe, Geographia Polonica, 91, 1138 s.
 • Mueller D., Więckowski M. (red.), 2018, Tourism in transitions. Recovering decline, managing change, Geographies of Tourism and Global Change, Springer, Cham, 203 s.
 • Więckowski M., Jędrusik M., Coudroy de Lille L., Le Blanc A. (red.), 2018, Geografia - wspólne idee, wspólne wizje. Sto lat współpracy polsko-francuskiej, Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, 232 s.

Abstracts, reviews, notes

 • Więckowski M. (rec.), 2021, Dominika Studzińska - Zmiana roli i chrakteru granicy polsko-rosyjskiej a uwarunkowania rozwoju polskiej strefy przygranicznej. Wydawnictwo Uniwerstytetu Gdańskiego, Sopot, 2021, 271 s., Przegląd Geograficzny, 93, 4, s. 636-638.
 • Więckowski M., Cerić D., Ciechański A., Cyargeenka A., 2020, River borders as resources for creative tourism development – evidence from the Nysa Łużycka and Oder rivers, Rivers in the lives of nations in their economy and politics. Book of abstracts, 1 s.
 • Cerić D., Więckowski M., 2018, Współpraca transgraniczna w regionie Morza Bałtyckiego jako element kreowania przestrzeni turystycznej, [w:] Red. Anna Cedro, Katarzyna Lewczuk, Polska Geografia Morza. Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne badania morza i obszarów nadmorskich. Książka abstraktów, Volumina.pl, Szczecin, , s. 33-34.
 • Więckowski M., 2014, New cross-border tourist attractions in Poland. From periphery and the doubled national trails to the cross-border thematic trails, Tourism and Transition in a Time of Change. Pre-Congress Meeting, Kraków / Pieniny Mts, Poland 13-17 August 2014, IGU Commission on Tourism Geography, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, , s. 32.
 • Więckowski M., 2014, Related features of second homes with self-catering accommodation in Europe, New Perspectives on Second Homes. Program and abstracts from the IGU Commission for the Geography of Tourism, Leisure and Global Change conference, Skeviks gård, Stockholm, 9 - 11 June 2014, University of Umea; IGU Commission Geography of Tourism, Leisure and Global Changes, Stockholm; Umea, , s. 15-16.
 • Więckowski M., 2014, Development of new cross-border tourist attractions in Poland, The Border: a Source of Innovation. XIV International Conference BRIT (Border Regions in Transition), BRIT XIV, Arras, Lille, Mons, 1 s.
 • Więckowski M., Timothy D., 2014, Tourism and international borders: Globalization processes in the modern world, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Komornicki T., Więckowski M., 2013, Spatial accessibility as a measure of cross-border relations under conditions of integration, Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center, IGU, Kyoto, , s. 1.
 • Więckowski M., 2013, Wooden architecture heritage as a resource for tourism development in the Western Carpathians, Tourism between Tradition and Modernity, [b.w.], Hiroshima, , s. 33-34.
 • Więckowski M., 2013, Attractiveness and accessibility as factors of tourist flow differentiation in the Tatra Mountains (Poland, Slovakia), Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013, (publikacja elektroniczna), 1 s.
 • Więckowski M., 2012, Tourism development in the Polish-Slovak borderland, [w:] Red. Juliane Bendig, Carsten Butsch, Martin Gnyp, Holger Kretschmer, Nora Tilly, 32nd International Geographical Congress Book of Abstracts, IGU, Cologne, , s. 234.
 • Więckowski M., 2011, Eco-frontier in European Union's periphery borderlands, BRIT XI Mobile borders. Abstracts vol.2, University of Geneva, Geneva, , s. 37-38.
 • Więckowski M., 2011, Creation of the cross-border tourist regions in Central Europe, United and integrated with the world. UGI 2011. Regional Geographic Conference. 14th - 18th November 2011 - Santiago, Chile. Conference Proceedings, IGU, Santiago, 2 s.
 • Więckowski M., 2008, Integracja przestrzeni turystycznej na obszarach przygranicznych w Unii Europejskiej, Europa bez granic - nowe wyzwania - nowa jakość przestrzeni. IX międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych", 23-24 października 2008, Wrocław, IGiGP UWr, Wrocław, , s. 67.
 • Więckowski M., 2007, Zagrożenia i ograniczenia rozwojowe w gminach o funkcjach turystycznych w świetle zaawansowania prac planistycznych, Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, KUL, 15-16 marca 2007 r, KUL, Lublin, , s. 10.
 • Więckowski M., 2000, Environment, population, and the development of the Polish-Slovak transboundary cooperation, 29th International Geographical Congress, 14-18 August 2000, Seoul, Korea. Abstracts, [b.w.], Seoul, , s. 606-607.
 • Śleszyński P., Więckowski M., 2000, Krajobrazy roślinne w środkowej części Tien-Szanu Północnego, [w:] Red. Jan Tomaszewski, Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów, Oddział Wrocławski PTG, Wrocław, , s. 44-45.
 • Śleszyński P., Więckowski M., 1998, Wybrane procesy rzeźbotwórcze w Tien-szanie północnym, [w:] Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek, Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Referaty, komunikaty, postery, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, , s. 113-114.

Documentation studies

 • Więckowski M., Müller D., Cerić D., 2014, Tourism and Transition in a Time of Change. Pre-Congress Meeting, Kraków / Pieniny Mts, Poland 13-17 August 2014, IGU Commission Geography of Tourism, Leisure and Global Change, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, 61 s.
 • Więckowski M., Świątek D., 2008, Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Czas. Geogr., 79, z.1/2, s. 48-51.
 • Śleszyński P., Więckowski M., 1999, 46. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r, Czas. Geogr., 70, z.2, s. 254-256.
 • Więckowski M., Wolski J., Śleszyński P., 1998, Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, [w:] Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek, Historia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Postery, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, , s. 50-51.
 • Śleszyński P., Więckowski M., 1998, [Czterdziesty Szósty] 46 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego (Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim - 18-21 września 1997 r.), Geogr. w Szk., 51, nr 1, s. 54-55.
 • Śleszyński P., Więckowski M., 1997, [Czterdziesty szósty] 46 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Poznaj Świat, nr 12, s. 86.

Maps, atlases

 • Więckowski M., 2001, [Mapy], [w:] Red. Joanna Plit, Encyklopedia Geograficzna Świata. T.12. Atlas Świata, Opres, Kraków, 23 mapy.
 • Malarz R., Więckowski M., 2019, Oblicza geografii. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Nowa Era, Warszawa, 176 s.
 • Malarz R., Więckowski M., Kroh R., 2019, Oblicza geografii. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Nowa Era, Warszawa, 336 s.
 • Braun M., Grajkowski W., Więckowski M., 2014, Na tropach przyrody - zeszyt ćwiczeń do przyrody dla szkoły podstawowej - klasa 6, część 2, Nowa Era, Warszawa, 92 s.
 • Braun M., Grajkowski W., Więckowski M., 2014, Na tropach przyrody - zeszyt ćwiczeń do przyrody dla szkoły podstawowej - klasa 6, część 1, Nowa Era, Warszawa, 96 s.
 • Braun M., Grajkowski W., Więckowski M., 2014, Na tropach przyrody. Podręcznik do 6 klasy szkoły podstawowej, Nowa Era, Warszawa, 274 s.
 • Więckowski M., Malarz R., 2014, Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum, zakres rozszerzony, Nowa Era, Warszawa, 272 s.
 • Braun M., Grajkowski W., Więckowski M., 2013, Na tropach przyrody - zeszyt ćwiczeń do przyrody dla szkoły podstawowej - klasa 5, część 1, Nowa Era, Warszawa, 90 s.
 • Braun M., Grajkowski W., Więckowski M., 2013, Na tropach przyrody - zeszyt ćwiczeń do przyrody dla szkoły podstawowej - klasa 5, część 2, Nowa Era, Warszawa, 180 s.
 • Braun M., Grajkowski W., Więckowski M., 2013, Na tropach przyrody - podręcznik do przyrody dla szkół podstawowych - klasa 5, Nowa Era, Warszawa, 300 s.
 • Więckowski M., Hassa R., Galikowski M., Kaczmarzyk M., Mrzigod A., Mrzigod J., 2013, Przyroda 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Fizyka. Chemia. Biologia. Geografia, Nowa Era, Warszawa, 222 s.
 • Więckowski M., Hassa R., Galikowski M., Kaczmarzyk M., Mrzigod A., Mrzigod J., 2013, Przyroda 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Fizyka. Chemia. Biologia. Geografia, Nowa Era, Warszawa, 256 s.
 • Więckowski M., Zieliński K., Rodowald O., 2013, Poradnik nauczyciela 3. Odkrywamy świat. Gimnazjum. Program nauczania, scenariusze lekcji, bank zadań, WSiP, Warszawa, 120 s.
 • Braun M., Grajkowski W., Więckowski M., 2012, Na tropach przyrody - zeszyt ćwiczeń do przyrody dla szkoły podstawowej - klasa 4, Nowa Era, Warszawa, 200 s.
 • Braun M., Grajkowski W., Więckowski M., 2012, Na tropach przyrody - podręcznik do przyrody dla szkół podstawowych - klasa 4, Nowa Era, Warszawa, 276 s. + CD-ROM
 • Malarz R., Więckowski M., 2012, Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Nowa Era, Warszawa, 332 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski M., 2012, Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.3. Wyd. 2, zmienione, poprawione, WSiP, Warszawa, 208 s.
 • Więckowski M., 2012, Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.2. Wyd. 3, poprawione, WSiP, Warszawa, 300 s.
 • Więckowski M., Zieliński K., Rodowald O., 2012, Poradnik nauczyciela 2. Odkrywamy świat. Gimnazjum. Program nauczania, scenariusze lekcji, bank zadań, WSiP, Warszawa, 156 s.
 • Więckowski M., Zieliński K., Rodowald O., 2012, Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.3. Wyd. 2 poprawione, WSiP, Warszawa, 112 s.
 • Więckowski M., Zieliński K., Rodowald O., 2012, Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.2. Wyd. 3 poprawione, WSiP, Warszawa, 176 s.
 • Więckowski M., Zieliński K., Rodowald O., Srokosz W., 2012, Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.1. Wyd. 2 - zmienione, poprawione, WSiP, Warszawa, 96 s.
 • Rodowald O., Więckowski M., Zieliński K., 2011, Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.3, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, 96 s.
 • Rodowald O., Więckowski M., Zieliński K., 2011, Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.2, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, Wyd. 2 144 s.
 • Więckowski M., 2011, Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.3, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, 208 s.
 • Więckowski M., 2011, Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.2, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, Wyd. 2 300 s.
 • Więckowski M., 2011, Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.1, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, Wyd. 3 zm 168 s.
 • Więckowski M., Mędrzycki Ł., 2011, Odkrywamy świat - Multibook, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, 1 CD-ROM.
 • Więckowski M., Rodowald O., Zieliński K., 2011, Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.1, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, Wyd. 3 zm 88 s.
 • Więckowski M., Zieliński K., Rodowald O., 2011, Geografia. Odkrywamy świat. Gimnazjum. Poradnik nauczyciela 1. Program nauczania, scenariusze lekcji, bank zadań, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, 124 s.
 • Rodowald O., Więckowski M., Zieliński K., 2010, Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.2, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, 144 s.
 • Więckowski M., 2010, Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.2, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, 300 s.
 • Więckowski M., 2010, Integracja europejska i współpraca transgraniczna, Geogr. w Szk., wyd. specjalne nr 2, s. 20-25.
 • Więckowski M., 2010, Czego nas uczą zmiany położenia i funkcji granic Polski, Ziemia, s. 121-132.
 • Więckowski M., 2010, Atrakcyjność turystyczna Polski, Geogr. w Szk., wyd. specjalne nr 1, s. 30-34.
 • Więckowski M., 2009, Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, Wyd. VII ppopr., uzup. i rozsz. 164 s.
 • Więckowski M., 2009, Polskie naj.., Publicat, Poznań, Wyd. VII 96 s.
 • Więckowski M., 2009, Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, Wyd. VII popr., uzup. i rozsz 148 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski M., 2009, Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.3, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, Wyd. IV popr., uzup. i rozsz 228 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski M., 2009, Turystyka, [w:] Red. Jerzy Bański, Marek Degórski, Polska, jej zasoby i środowisko, Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", Warszawa, , s. 153-159.
 • Więckowski M., 2009, Cyklony, Biul. Klubu Nauczyciela. Geografia, nr 2, s. 1-5.
 • Więckowski M., 2009, Odkrywamy świat. Geografia. Gimnazjum. Podręcznik. Cz.1, WSiP, Warszawa, 168 s.
 • Więckowski M., 2009, Współczesne migracje na świecie, Geogr. w Szk., wyd. specjalne nr 2, s. 12-19.
 • Więckowski M., Zieliński K., 2009, Program nauczania geografii, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, 16 s.
 • Więckowski M., Zieliński K., Rodowald O., 2009, Poradnik metodyczny do geografii, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, 124 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski M., Zieliński K., Rodowald O., 2009, Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Cz.1, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, 88 s.
 • Więckowski M., 2008, Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, Wyd. 5 popr., uzup. i rozsz 148 s.
 • Więckowski M., 2008, Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.3, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, Wyd. 6 popr., uzup. i rozsz 228 s.
 • Więckowski M., 2008, Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, Wyd. 6 popr., uzup. i rozsz 164 s.
 • Więckowski M., 2008, Bałtyk, Publicat, Poznań, 96 s.
 • Więckowski M., 2008, Migracje, Biul. Klubu Nauczyciela. Geografia, nr 2, s. 1-5.
 • Więckowski M., 2008, Polska w strefie Schengen, Biul. Klubu Nauczyciela. Geografia, nr 1, s. 1-3.
 • Więckowski M., 2007, Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.3, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, Wyd. 2 212 s.
 • Więckowski M., 2007, Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, Wyd. 5 128 s.
 • Więckowski M., 2007, Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, Wyd. 5 144 s.
 • Więckowski M., 2006, Polskie naj.., Publicat, Poznań, 96 s.
 • Więckowski M., 2006, Problemy integracji sieci transportu w Unii Europejskiej, Biul. Klubu Nauczyciela. Geografia, nr 2, s. 2-4.
 • Więckowski M., 2006, Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.3, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, 212 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski M., 2006, Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, Wyd.4 zm. i popr 116 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski M., 2006, Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, Wyd.4 zm. i popr 144 s.
 • Więckowski M., 2005, Lyon. Tam gdzie Rodan i Saona, Poznaj Świat, nr 6, s. 32-41.
 • Więckowski M., 2005, Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, 200 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski M., 2005, Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, Wyd.3 254 s.
 • Śleszyński P., Więckowski M., 2005, [5 haseł autorskich], Wielka Encyklopedia PWN. T.26-30, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Więckowski M., 2004, [7 tekstów do map], Świat w trzech wymiarach. Atlas ilustrowany. Mapy, fotografie, komentarze, Demart, Warszawa, , s. 180-181.
 • Więckowski M., 2004, Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, Wyd.2 200 s. + 1 CD-ROM.
 • Śleszyński P., Więckowski M., 2004, [4 hasła autorskie], Wielka Encyklopedia PWN. T.20-25, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Więckowski M., 2003, Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, 200 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski M., 2002, Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, 254 s.
 • Śleszyński P., Więckowski M., 2002, [1 hasło], Wielka Encyklopedia PWN. T.7, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Więckowski M., 2001, Polska księga rekordów, Cuda Natury, Podsiedlik, Raniowski i Spółka, Poznań, Wyd.2 popr 96 s.
 • Więckowski M., 2001, [Udział w opracowaniu 5 haseł], Wielka Encyklopedia PWN. T.1-3, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Więckowski M., 2001, [1 hasło], Wielka Encyklopedia PWN. T.2, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Więckowski M., 2000, Polska księga rekordów, Cuda Natury, Podsiedlik, Raniowski i Spółka, Poznań, 96 s.
 • Śleszyński P., Więckowski M., 1999, [Notki dotyczące 16 województw Polski], Nowa encyklopedia powszechna PWN. Suplement, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,