IGSO PAS > People > Member
Dr. Maria Bednarek-Szczepańska
Department of Rural Geography and Local Development
Office 440
Phone +48 226978926
E-mail

Education

 • 2005-2009 – PHD studies: Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN) (doctoral thesis entitled Role of local entities in development of rural tourism in selected areas of Lublin region)
 • 2002-2006 – Master’s degree studies: Universityof Warsaw, Inter-Faculty Studies in  Environmental Protection (master’s thesis entitled Prospects for development of rural tourism in the Skierbieszowski Landscape Park
 • 1999-2004 – Master’s degree studies: Universityof Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies (master’s thesis entitled System of protected areas in the western part of the Low Beskids Mts. Poland)
 • Academic career and degrees

  Institute of Geography and Spatial Organization PAS, since 2009

  • 2010 – PhD in geographical sciences, specialization in economic geography

  Research interests

 • Local development
 • Social activity in rural areas, social participation
 • Conflicts in spatial planning
 • Rural tourism
 • Projects

  Publications

  Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes

  Books, reports

  Articles, chapters, papers and others

  • Bednarek-Szczepańska M., Dołzbłasz S., Janc K., Konopski M., Maćkiewicz B., Leśniewska-Napierała K., Napierała T., Regulska E., Rosik P., Wójcik M., Markowska-Cerić J., Cerić D., Komornicki T., Kowalski M., 2024, Wspomnienia o Konradzie Czapiewskim, Przegląd Geograficzny, 96, 1, s. 127-144.
  • Komornicki T., Szejgiec-Kolenda B., Bednarek-Szczepańska M., Degórska B., Śleszyński P., Krasnodębska K., 2024, European territorial governance in practice: on the relationship between cohesion policy and spatial planning at the local and regional level, [w:] Red. Vincent Nadin, Giancarlo Cotella, Peter Schmitt, Spatial planning systems in Europe. Comparison and trajectories, Elgar Studies in Planning Theory, Policy and Practice, Edward Elgar, , s. 200-217.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2023, Wizerunek energetyki wiatrowej i jej oddziaływania na społeczeństwo w świetle doniesień mediów regionalnych i lokalnych w Polsce, Czasopismo Geograficzne, 94, 2, s. 263-288.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2022, Siła protestu w grze o przestrzeń. Wpływ społeczności lokalnej na decyzje środowiskowe dla obiektów hodowli i chowu zwierząt, Studia Regionalne i Lokalne, 87, 1, s. 66-85.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2022, The power of protest in the EIA proceedings. Influence of local community on environmental decisions regarding intensive livestock operations - Example of Poland, Environmental Impact Assessment Review, 97, s. 106868.
  • Mazur M., Bednarek-Szczepańska M., Bański J., Mazurek D., 2021, Measuring environmental and landscape-related potential for tourism development in rural areas and assessment of its co-occurrence with tourist movement: The case of Poland, Moravian Geographical Reports, 29, 2, s. 101-112.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2020, Współczesne podejścia do uczestnictwa społeczności lokalnej w planowaniu przestrzeni w literaturze naukowej, Przegląd Geograficzny, 92, 4, s. 543-567.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2020, The local community: an entity discriminated against in spatial decision-making in Poland?, Bulletin of Geography-Socio-Economic Serie, 50, s. 55-72.
  • Mazur M., Bednarek-Szczepańska M., Bański J., Mazurek D., 2020, Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa a ruch turystyczny na obszarach wiejskich w Polsce – próba metodyczna, Czasopismo Geograficzne, 91, 1-2, s. 59-85.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2019, The role of local communities in the process of siting of the unwanted facilities within the rural areas of Poland, Eastern European Countryside, 25, s. 63-94.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2018, Przestrzeń (nie)negocjowana. Zasady uczestnictwa społeczności lokalnych w kształtowaniu wiejskiej przestrzeni w polskim prawie, Studia Obszarów Wiejskich, 51, s. 75-98.
  • Dmochowska-Dudek K., Bednarek-Szczepańska M., 2018, A profile of the Polish rural NIMBYist, Journal of Rural Studies, 58, s. 52-66.
  • Komornicki T., Szejgiec-Kolenda B., Degórska B., Goch K., Śleszyński P., Bednarek-Szczepańska M., Siłka P., 2018, Spatial planning determinants of cohesion policy implementation in Polish regions, Europa XXI, 35, s. 69-87.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2017, Rural tourism – “an apple of the eye” of rural policy in Poland, Europa XXI, 32, s. 37-50.
  • Bednarek-Szczepańska M., Dmochowska-Dudek K., 2017, Syndrom NIMBY jako wyzwanie dla jednostek samorządu terytorialnego, Mazowsze Studia Regionalne, 21, s. 103-116.
  • Dmochowska-Dudek K., Bednarek-Szczepańska M., 2017, The NIMBY syndrome in rural areas. The case of Poland. a research report, [w:] Red. Peter Jordan, New developments in the rural space of Central and South-East Europe. Proceedings of the meeting of the Working Group on Central Europe in conjunction with the German Congress of Geography, Berlin, September 30, 2015, ISR-Forschungsberichte, 43, Oesterreichische Akademie der Wissenschaften. Institut fuer Stadt- und Regionalforschung, Wien, , s. 99-119.
  • Bański J., Bednarek-Szczepańska M., 2016, The influence of landscape capital differentiation on the offer of agro-tourist facilities in Poland, [w:] Red. Elisabeth Kastenholz, Maria João Carneiro, Celeste Eusébio, Elisabete Figueiredo, Meeting challenges for rural tourism through co-creation of sustainable tourist experiences, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, , s. 223-242.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2016, Energetyka wiatrowa jako przedmiot konfliktów lokalizacyjnych w Polsce, Polityka Energetyczna, 19, 1, s. 53-72.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2016, Wpływ konfliktu typu NIMBY na wiejską społeczność lokalną, Studia Obszarów Wiejskich, 41, s. 43-61.
  • Śleszyński P., Bednarek-Szczepańska M., Górczyńska M., Korcelli-Olejniczak E., 2016, Komentarz do Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku, Problemy Rozwoju Miast, 13, 1, s. 53-57.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2015, Przedstawienia wiejskiej przestrzeni w publikacjach promocyjnych gmin, Przegląd Geograficzny, 87, 2, s. 299-319.
  • Bednarek-Szczepańska M., Dmochowska-Dudek K., 2015, Przestrzenny wymiar syndromu NIMBY na wsi i w małych miastach w Polsce, Przegląd Geograficzny, 87, 4, s. 683-703.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2014, Znaczenie syndromu NIMBY dla gospodarki przestrzennej. Przykłady konfliktów lokalizacyjnych na obszarach wiejskich w Polsce, [w:] Red. Stanisław Ciok, Krzysztof Janc, Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej. T. 2, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 33/2, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, , s. 149-160.
  • Bednarek-Szczepańska M., Bański J., 2014, Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw agroturystycznych w Polsce, Przegląd Geograficzny, 86, 2, s. 243-260.
  • Więckowski M., Michniak D., Bednarek-Szczepańska M., Chrenka B., Ira V., Komornicki T., Rosik P., Stępniak M., Szekely V., Śleszyński P., Świątek D., Wiśniewski R., 2014, Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning, Geographia Polonica, 87, 1, s. 5-26.
  • Bański J., Bednarek-Szczepańska M., 2013, The influence of differentiation of the natural and landscape capital on the offer of the agro-tourist facilities in Poland, International Conference on Rural Tourism, Re-inventing rural tourism and the rural tourism experience, University of Aveiro, Aveiro, , s. 235-250.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2013, Wiejski kapitał społeczny we współczesnej Polsce. Przegląd badań i uwagi metodyczne, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 13, s. 19-40.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2013, Podróż przez małopolską wieś 2050, Studia Obszarów Wiejskich, 31, s. 83-93.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2013, Zróżnicowanie przestrzenne kapitału społecznego w Polsce - ujęcie przeglądowe, Przegląd Geograficzny, 85, 4, s. 573-597.
  • Bednarek-Szczepańska M., Więckowski M., 2013, Możliwości pozyskania danych na temat zagospodarowania i ruchu turystycznego oraz propozycje wskaźników, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 252, s. 143-163.
  • Czapiewski K., Kulikowski R., Bański J., Bednarek-Szczepańska M., Mazur M., Ferenc M., Konopski M., 2013, The use of ITC in Mazovian agriculture, [w:] Eds. Paweł Chmieliński, Agnieszka Baer-Nawrocka, Knowledge as a factor of rural development, Rural Areas and Development, 10, Institute of Agricultural Economics and Food Economics, National Research Institute, Warsaw, , s. 45-57.
  • Więckowski M., Michniak D., Bednarek-Szczepańska M., Chrenka B., Ira V., Komornicki T., Rosik P., Stępniak M., Szekely V., Śleszyński P., Świątek D., Wiśniewski R., 2013, Pogranicze polsko-słowackie – przestrzeń dla rozwoju. Wyniki badań projektu INFRAREGTUR w zakresie dostępności przestrzennej, Małopolskie Studia Regionalne, 2-3, s. 129-142.
  • Bański J., Bednarek-Szczepańska M., 2011, Instrumenty polityki spójności oraz WPR. Znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa małopolskiego, Bliżej Brukseli, nr 8, s. 28-39.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2011, Agritourism in Poland - self governments' views versus reality, [w:] Ed. Andras Donat Kovacs, Aspects of localities. III. East-Central European Regional Seminar, Pecs-Orfu, 7-10 October, 2010, Discussion Papers. Special, Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Pesc, , s. 78-88.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2011, Organizacje pozarządowe na obszarach pozametropolitalnych na przykładzie wybranych regionów, [w:] Red. Monika Wesołowska, Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji, Studia Obszarów Wiejskich, 26, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 217-231.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2011, Kwatery prywatne - źródło dochodu czy hobby? Przykład Lubelszczyzny, Wieś i Roln., nr 1, s. 147-161.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2011, Mit o agroturystyce jako szansie rozwojowej dla polskiej wsi, Czas. Geogr., 82,, 3, s. 249-270.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2010, Rola samorządów lokalnych w kształtowaniu przestrzeni turystycznej Lubelszczyzny, [w:] Red. Paulina Szmielińska-Pietraszek, Wioletta Szymańska, Przemiany ilościowe i jakościowe w przestrzeni geograficznej, Wydaw. Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk, , s. 108-119.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2010, Agroturystyka i rolnictwo ekologiczne, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas rolnictwa Polski, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 118-122.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2010, Private accomodation - source of income or hobby? Study of the selected areas in the Lublin Province, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, 20 years of socio-economic transformations in countries of Central and Eastern Europe - an attempt of accounts, Geopolitical Studies, 16, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 579-596.
  • Bednarek-Szczepańska M., Więckowski M., Komornicki T., 2010, Konflikty przestrzenne w wybranych gminach, [w:] Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon, Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach, Studia, 130, KPZK PAN, Warszawa, , s. 90-120.
  • Bednarek-Szczepańska M., Wiśniewski R., Szejgiec B., Niedźwiecki J., 2010, Studia przypadków (wybrane gminy), [w:] Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon, Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach, Studia, 130, KPZK PAN, Warszawa, , s. 130-177.
  • Śleszyński P., Solon J., Bednarek-Szczepańska M., Komornicki T., Więckowski M., 2010, Dyskusja wyników i wnioski, [w:] Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon, Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach, Studia, 130, KPZK PAN, Warszawa, , s. 121-126.
  • Bański J., Janicki W., Bednarek-Szczepańska M., Czapiewski K., Mazur M., 2009, Ocena wpływu instrumentów polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej na rozwój społeczny i gospodarczy obszarów wiejskich w województwie małopolskim, Małopolskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, Kraków, , s. 3-82.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2009, Wybrane problemy dostępności i pozyskiwania danych do badań empirycznych w zakresie agroturystyki, [w:] Red. Eugeniusz Rydz, Roman Rudnicki, Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, 17, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 9-19.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2009, Próby kształtowania wizerunku i funkcji turystycznej w peryferyjnej gminie rolniczej - przykład gminy Hrubieszów, [w:] Red. Piotr Palich, Marka wiejskiego produktu turystycznego. Monografia, Wydaw. Akademii Morskiej, Gdynia, , s. 51-58.
  • Bednarek M., 2008, Gmina Rewal jako obszar pełniący funkcję turystyczną. Współczesne procesy rozwoju turystyki ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządu lokalnego, [w:] Red. Dariusz Świątek, Maria Bednarek, Piotr Siłka, Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka, Dokumentacja Geograficzna, 36, PAN; PTG, Warszawa, , s. 229-235.
  • Bednarek M., 2008, Moda na turystykę wiejską - obiecujący trend czy niespełnione nadzieje? Przykład wybranych obszarów Lubelszczyzny, [w:] Red. nauk. Grzegorz Gołembski, Nowe trendy rozwoju turystyki, Wydaw. PWSZ, Sulechów, , s. 311-320.
  • Bednarek M., 2007, Rural aras along the eastern border of the European Union - problems and perspectives of development with special consideration of tourism (on the example of three Polish municipalities), Regional development in Central Europe - cohesion or competitiveness, Europa XXI, 16, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 167-179.
  • Bednarek M., 2007, Promocja w turystyce wiejskiej - działania kwaterodawców na przykładzie wybranych obszarów Lubelszczyzny, Czas. Geogr., 78, z.3, s. 180-195.
  • Bednarek M., 2007, Internet w promocji turystycznej - nowy kierunek badań geograficznych. Przykład wybranych gmin województwa lubelskiego, [w:] Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz, Badania regionalne - wybrane problemy, Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych, 3, IG AŚ, Kielce, , s. 17-24.
  • Bednarek M., 2006, Możliwości rozwoju turystyki wiejskiej na obszarze Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego, [w:] Red. Ewa Pałka, Gospodarka wielofunkcyjna ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich, IG AŚ, Kielce, , s. 91-108.
  • Bednarek M., 2006, Uwarunkowania i możliwości wykorzystania turystycznego parków krajobrazowych województwa lubelskiego, Probl. Turyst., 29, z.1-4, s. 111-138.

  Editorial publications

  Abstracts, reviews, notes

  • Bednarek-Szczepańska M., Dmochowska-Dudek K., 2015, The characteristics of NIMBY type siting conflicts in rural areas of Poland, [w:] Ed. Piotr Siłka, Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts, IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, , s. 50.
  • Bański J., Bednarek-Szczepańska M., 2013, The influence of differentiation of the natural and landscape capital on the offer of the agro-tourist facilities in Poland, International Conference on Rural Tourism, Re-inventing rural tourism and the rural tourism experience, University of Aveiro, Aveiro, , s. 36.
  • Czapiewski K., Kulikowski R., Bański J., Bednarek-Szczepańska M., Mazur M., 2012, ICT in Polish agriculture – the way to overcome spatial peripherality?, Networked Regions and Cities in Times of Fragmentation: Developing Smart, Sustainable and Inclusive Places. Annual European Conference, Sunday 13th May - Wednesday 16th May 2012, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands, Regional Studies Association, Seaford, , s. 42-43.
  • Bednarek-Szczepańska M., 2009, Wybrane problemy funkcjonowania kwater prywatnych na obszarach wiejskich Lubelszczyzny, IV Ogólnopolska Konferencja Geografów Doktorantów, 25-27.09.2009, Poznań. Abstrakty, Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM, Poznań, , s. 9.
  • Bański J., Bednarek M., 2008, Introduction to the volume, [w:] Eds. Jerzy Bański, Maria Bednarek, Contemporary changes of agriculture in East-Central Europe, Rural Studies [Studia Obszarów Wiejskich], 15, PTG; PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 5.