IGSO PAS > People > Member
Assoc. Prof. Mariusz Kowalski
Department of Spatial Organization
Office 7
Phone +48 226978998
E-mail

Education

 • 1988-1993 – Master degree studies: University of Warsaw, Department of Geography and Regional Studies (master’s thesis entitled Ethnic minorities and ethnic conflicts in Central-East Europe).
 • 1994-1995 – Master degree studies: University of Warsaw, history (uncompleted).

Academic career and degrees


Office of the Capital City of Warsaw, 1993-1995

Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN), since 1995

 •  2001 – PhD in Earth Sciences in geography (doctoral dissertation entitled Electoral geography of Poland: Spatial differentiation of electoral behaviours of Poles in the period 1989-1998)

The Centre for East European Studies, since 2001

Research interests

 • Political geography, population and historical geography (among others, ethnic and demographic issues, electoral geography, historical territorial divisions).

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

 • Zymnin A., Kowalski M., Bryzek S., Kowcuń S., Dąbrowska E., Sytnik M., Stelmach F., 2023, Obywatele Ukrainy na polskim rynku pracy. Nowe wyzwania i perspektywy, EWL S.A., Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 35 s.
 • Zymnin A., Kowalski M., Bryzek S., Kowcuń S., Dąbrowska E., Sytnik M., Yanovsky Y., 2023, Uchodźcy wojenni z Ukrainy. Wielkanoc w Polsce, EWL S.A., Uniwersytet Warszawski, 4 s.
 • Zymnin A., Kowalski M., Bryzek S., Kowcuń S., Dąbrowska E., Sytnik M., Yanovsky Y., 2023, Uchodźcy wojenni z Ukrainy. Rok w Polsce, EWL S.A., Uniwersytet Warszawski, 4 s.
 • Zymnin A., Kowalski M., Kowcuń S., Bryzek S., Bryzek S., Dąbrowska E., Sytnik M., Niećko M., Klages K., Stelmach F., 2023, Z Polski do Niemiec. Nowe trendy ukraińskiej migracji uchodźczej, EWL S.A., Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 23 s.
 • Zymnin A., Kowalski M., Karasińska A., Lytvynenko O., Dąbrowska E., Bryzek S., Gliński P., Koszykowska D., 2022, Uchodźcy z Ukrainy w Polsce, EWL S.A., Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 15 s.
 • Zymnin A., Kowalski M., Karasińska A., Lytvynenko O., Stelmach F., Dąbrowska E., Bryzek S., Bondaruk O., Koszykowska D., 2022, Raport mobilności trans granicznej. Obywatele Ukrainy na polskim rynku pracy, EWL S.A., Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 27 s.
 • Zymnin A., Kowalski M., Sielewicz M., Focica T., Kowcuń S., Bryzek S., Brusnyk S., Dąbrowska E., Malinowski T., Ionescu E., 2022, Workers from Asia - solution for the labour shortage in Romania, EWL S.A., Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 19 s.
 • Zymnin A., Kowalski M., Sielewicz M., Klages K., Kowcuń S., Bryzek S., Lytvynenko O., Brusnyk S., Dąbrowska E., Koszykowska D., Stelmach F., 2022, Refugees from Ukraine – vocational activation in Poland and Germany, EWL S.A., Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 27 s.
 • Zymnin A., Kowalski M., Sielewicz M., Klages K., Kowcuń S., Bryzek S., Lytvynenko O., Brusnyk S., Dąbrowska E., Koszykowska D., Stelmach F., 2022, Uchodźcy z Ukrainy – aktywizacja zawodowa w Polsce i Niemczech, EWL S.A., Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 27 s.
 • Zymnin A., Kowalski M., Sielewicz M., Vlk R., Focica T., Kowcun S., Bryzek S., Gliński P., Brusnyk S., 2022, Ukrainian refugees in Poland, the Czech Republic and Romania, EWL S.A., Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 19 s.
 • Zymnin A., Kowalski M., Sielewicz M., Vlk R., Focica T., Kowcuń S., Bryzek S., Gliński P., Brusnyk S., 2022, Uchodźcy z Ukrainy w Polsce, Czechach i Rumunii, EWL S.A., Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 19 s.
 • Zymnin A., Kowalski M., Karasińska A., Lytvynenko O., Stelmach F., Dąbrowska E., Bryzek S., Bondaruk O., 2021, A foreign employee in Poland in the pandemic - 3rd edition, EWL S.A., Warszawa, 24 s.
 • Czyżewski R., Dworczyk M., Kowalski M., Luboniewicz L., Nawrot C., Pery A., Savelieva J., Wołosiewicz M., 2015, Placówki oświatowe na Ukrainie. Informator, Fundacja Wolność i Demokracja, Warszawa, 360 s.
 • Dworczyk M., Ciarciński D., Kowalski M., 2015, Odkryte karty historii : podsumowanie ustawy o Karcie Polaka, Fundacja Wolność i Demokracja, Warszawa, 140 s.
 • Kowalski M., 2013, Księstwa Rzeczpospolitej: państwo magnackie jako region polityczny, Prace Geograficzne, 238, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 396 s.
 • Kowalski M., Świątek D., Dziemianowicz W., Smigiel-Rawska K., 2012, Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza, Trendy Rozwojowe Mazowsza, 6, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa, 48 s.
 • Jordan P., Kocsis K., Eberhardt P., Kahl T., Klemencic M., Kicosev S., Kowalski M., Lozovanu D., Zupancic J., 2006, Ethnic consciousness in Central and Southeastern Europe around 2000. Text accompanying the map sheet in the Atlas of Eastern and Southeastern Europe, Oesterreichisches Ost- und Suedosteuropa-Institut, Wien, 85 s.
 • Kowalski M., 2005, Raport z badań przeprowadzonych w Kijowie w grudniu 2004 roku przez studentów i pracowników Studiów Wschodnich UW, Biblioteca Europae Orientalis, 23., (Didactica, 1) UW Studium Europy Wschodniej, Warszawa, 31 s.
 • Kowalski M., 2000, Geografia wyborcza Polski. Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych Polaków w latach 1989-1998, Geopolitical Studies, 7, PAN IGiPZ, Warsaw, 137 s.
 • Kowalski M., Śleszyński P., 2000, Uwarunkowania zachowań wyborczych w województwie słupskim, Dokumentacja Geograficzna, 21, PAN IGiPZ, Warszawa, 83 s.

Articles, chapters, papers and others

 • Bański J., Kowalski M., Konopski M., 2023, Nierówności przestrzenne a geografia niezadowolenia. Przykład preferencji wyborczych na obszarach problemowych w Polsce, Przegląd Geograficzny, 95, 4, s. 421-446.
 • Kowalski M., 2023, Wawrzyniec Feige – śląski protoplasta warszawskiej rodziny Kowalskich, Rocznik Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, 11, s. 30-46.
 • Kowalski M., 2023, Między Rosją a Zachodem. Zmiany w przestrzennym zróżnicowaniu postaw politycznych Ukraińców w ostatnim trzydziestoleciu, [w:] Red. Andrzej Rykała, W kręgu geografii politycznej i dyscyplin „okolicznych”. Studia dedykowane Profesorowi Markowi Sobczyńskiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, , s. 223-245.
 • Kowalski M., 2023, Trwałość przestrzennego zróżnicowania zachowań wyborczych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Przegląd Geograficzny, 95, 1, s. 57-83.
 • Kowalski M., 2023, Pieriestrojka jako szansa dla odrodzenia oświaty polskiej w BSRS 1985-1991, [w:] Red. Tadeusz Gawin, Polacy na Białorusi od Powstania Styczniowego do XXI wieku. T.7. Oświata polska na terytorium obecnej Białorusi na tle sytuacji na Litwie i Ukrainie. Monografia zbiorowa, Bibliotheca Europae Orientalis, 78, (Studia, 21) Uniwersytet Warszawski, Warszawa, , s. 341-356.
 • Kowalski M., Śleszyński P., Żukowski T., 2023, Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski. Wyd II rozszerzone i uaktualnione, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, , s. 239-246.
 • Kowalski M., Śleszyński P., Żukowski T., 2023, Wybory parlamentarne 2019, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski. Wyd II rozszerzone i uaktualnione, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, , s. 249-258.
 • Śleszyński P., Sadłoń W., Kowalski M., Łysoń P., Żukowski T., Prażmo Ł., 2023, Rola terytorialnego zakorzenienia historycznego w kształtowaniu praktyk religijnych w parafiach katolickich w Polsce, Przegląd Geograficzny, 95, 4, s. 369-395.
 • Kowalski M., 2022, Limes Sorabicus – granica między wschodem a zachodem Europy w świetle badań genetycznych, [w:] Red. Jan Malicki, Idee – narody – państwa – pogranicza. Tom Wykładowców na Jubileusz 30-lecia Studium Europy Wschodniej UW. Monografia zbiorowa, Bibliotheca Europae Orientalis, (Studia, 19) Uniwersytet Warszawski, Warszawa, , s. 243-266.
 • Kowalski M., 2022, Determinants of Ukraine’s geopolitical orientation, Czasopismo Geograficzne, 93, 3, s. 435-450.
 • Kowalski M., 2021, Struktura etniczna ziem zachodnich dzisiejszej Białorusi w świetle spisu ludności z 1921 roku, [w:] Red. Tadeusz Gawin, Polacy na Białorusi od Powstania Styczniowego do XXI wieku. T.5. Traktat ryski i jego konsekwencje dla Polaków i Białorusinów. Monografia zbiorowa, Bibliotheca Europae Orientalis, 74, (Studia, 17) Studium Europy Wschodniej UW, Warszawa, , s. 317-335.
 • Kowalski M., 2020, The Early Mediaeval Slav-German border (Limes Sorabicus) in the light of research into Y-chromosome polymorphism in contemporary and historical German populations, Geographia Polonica, 93, 4, s. 569-596.
 • Kowalski M., 2020, Polacy w krajach Europy Wschodniej, [w:] Red. Henryk Litwin, Dorota Byszewska-Miłosińska, W poszukiwaniu polskości : historia Kartą Polaka pisana, Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa, , s. 28-61.
 • Kowalski M., 2020, Odrębność Niemiec Wschodnich w świetle koncepcji długiego trwania, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, s. 337-359.
 • Kowalski M., 2020, Karta Polaka na Białorusi w świetle danych demograficznych, [w:] Red. Tadeusz Gawin, Polacy na Białorusi od Powstania Styczniowego do XXI wieku. Rok 1920 na tle przełomów politycznych XX wieku, Bibliotheca Europea Orientalis, 57, (Studia, 11) Uniwersytet Warszawski, Warszawa, , s. 629-644.
 • Kowalski M., 2020, Uwarunkowania trwałości regionów polityczno-wyborczych w Polsce, [w:] Red. Przemysław Śleszyński, Badania geograficzne dla rozwoju niepodległej Polski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, , s. 167-181.
 • Kowalski M., 2019, Spatial differences in voting behaviour among the inhabitants of rural areas in Eastern Europe, [w:] Red. Jerzy Bański, Three decades of transformation in the East-Central European countryside, Springer, Cham, , s. 143-163.
 • Kowalski M., 2019, Generational cycles and changes in time and space, Geographia Polonica, 92, 3, s. 253-273.
 • Kowalski M., 2019, Geografia średniowiecznej Słowiańszczyzny, Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 15, s. 15-64.
 • Bański J., Kowalski M., Mazur M., 2018, Zachowania wyborcze mieszkańców wsi, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 281-286.
 • Kowalski M., 2018, Wybory parlamentarne 1991, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 45-54.
 • Kowalski M., 2018, Wybory prezydenckie 2000, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 99-106.
 • Kowalski M., 2018, Referenda "uwłaszczeniowe" 1996, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 77-84.
 • Kowalski M., 2018, Referendum konstytucyjne 1997, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 85-88.
 • Kowalski M., 2018, Wybory parlamentarne 1989, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 27-32.
 • Kowalski M., 2018, Wybory parlamentarne 1997, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 89-97.
 • Kowalski M., 2018, Co ukształtowało regionalne zróżnicowania zachowań wyborczych?, [w:] Red. Jan Szomburg, Marcin Wandałowski, Polskie etosy regionalne i ich znaczenie z perspektywy ogólnonarodowej, Wolność i Solidarność, 82, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, , s. 59-65.
 • Kowalski M., 2018, Wybory w Polsce przed rokiem 1989, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 17-23.
 • Kowalski M., 2018, Wybory parlamentarne 2015, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 227-236.
 • Kowalski M., 2018, Wybory do parlamentu europejskiego 2004, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 123-131.
 • Kowalski M., 2018, Wybory parlamentarne 2001, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 107-115.
 • Kowalski M., 2018, Wyborcza typologia gmin a uwarunkowania zachowań wyborczych, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 349-356.
 • Kowalski M., 2018, Referendum akcesyjne 2003, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 117-122.
 • Kowalski M., 2018, Dwuetniczność międzywojennej Warszawy w świetle wyników wyborów, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 7, s. 71-91.
 • Kowalski M., Śleszyński P., 2018, Wybory prezydenckie 2015, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 221-225.
 • Kowalski M., 2017, Uzurpacja prestiżu na przykładzie Magdalenki, Studia Obszarów Wiejskich, 46, s. 57-72.
 • Kowalski M., 2016, Cykle pokoleniowe w czasie i przestrzeni, Przegląd Geograficzny, 88, 4, s. 489-510.
 • Kowalski M., 2016, Europejski układ centrum-pereferia z perspektywy badań genetycznych, Obóz, 55, s. 19-32.
 • Kowalski M., 2016, Morawianie (Morawcy) w Polsce, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 5, s. 115-132.
 • Kowalski M., 2015, Przestrzenne zróżnicowanie wyników wyborów do Sejmu z 1957 roku, Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica, 21, s. 73–84.
 • Kowalski M., 2015, Pochodzenie Fiodora Nieświckiego w świetle badań genetycznych, Przegląd Wschodni, 14, 1, s. 151–166.
 • Kowalski M., 2015, Poles in the Dutch Cape Colony 1652-1814, Werkwinkel-Journal of Low Countries and South African Studies, 10, 1, s. 65-96.
 • Kowalski M., 2014, Tibor Madleňák, 2012. Regionálna diferenciácia volebného správania na Slovensku (1998–2010). Bratislava: Veda, Geographia Polonica, 87, 1, s. 161-163.
 • Kowalski M., 2014, Udział Polaków w formowaniu południowoafrykańskiej Kolonii Przylądkowej, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 3, s. 225-242.
 • Kowalski M., 2014, Księstwa i książeta w systemie ustrojowym Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 7, s. 293-318.
 • Kowalski M., 2014, Czy Wielkopolska była prawicowa? Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych w Polsce w latach dwudziestych XX wieku, Prace i Studia Geograficzne, 54, s. 89-105.
 • Kowalski M., 2013, Atrakcyjność regionów i miast, [w:] Red. Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar, Terytorialny wymiar rozwoju: Polska z perspektywy badań ESPON, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, , s. 88-103.
 • Kowalski M., 2013, Przedsionek Europy. Miejsce Polski w systemie geopolitycznym nowożytnej Europy, [w:] Red. Piotr Eberhardt, Studia nad geopolityką XX wieku, Prace Geograficzne, 242, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 235-263.
 • Kowalski M., 2013, Ludność polska w wieloetnicznych regionach Litwy, Łotwy i Białorusi, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 2, s. 205-237.
 • Bański J., Kowalski M., Mazur M., 2012, Spatial differences in voting behaviour among inhabitants of rural Poland, as exemplified by parliamentary elections in the period 1993-2007, Geograficky Casopis, 64, 2, s. 91-109.
 • Kowalski M., 2012, Imigranci z Rzeczpospolitej Obojga Narodów w początkowej fazie europejskiego osadnictwa w Kolonii Przylądkowej, Przegląd Geograficzny, 84, 2, s. 279-312.
 • Kowalski M., 2012, Immigrants from the Polish-Lithuanian Commonwealth in the early stages of European colonization of the Cape Colony, Geographia Polonica, 85, 3, s. 55-76.
 • Kowalski M., 2012, Wielkie posiadłości ziemskie w Rzeczpospolitej Obojga Narodów i ich wpływ na dzisiejsze środowisko antropogeniczne, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 1, s. 113-138.
 • Kowalski M., Śleszyński P., 2012, The migration of Poles to Germany in the context of the frequency of the most common Polish surnames, Przegląd Zachodni, Special number, s. 121-135.
 • Kowalski M., Solon J., 2011, Lubelskie. Case Studies, Annex 4/6, ESPON ATTREG - The Attractiveness of European regions and cities for residents and visitors - Final Report. Russo A. et al, ESPON & University Rovira i Virgili, Tarragona, 19 s.
 • Kowalski M., 2010, Wileńszczyzna - region pogranicza litewsko-białorusko-polskiego, [w:] Red. Alicja Szerląg, Wileńszczyzna małą ojczyzną, Oficyna Wydaw. ATUT, Wrocław, , s. 65-89.
 • Kowalski M., 2010, The territorial administration reform and the Polish question in Lithuania, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, 20 years of socio-economic transformations in countries of Central and Eastern Europe - an attempt of accounts, Geopolitical Studies, 16, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 213-221.
 • Kowalski M., Śleszyński P., 2010, Migracje Polaków do Niemiec w świetle częstotliwości występowania najbardziej popularnych polskich nazwisk, Przegl. Zach., 66, nr 2, s. 115-130.
 • Kowalski M., Świątek D., 2010, Geografia wyborów samorządowych w Dzielnicy Śródmieście (1990-2006) [wersja rozszerzona], Wydział Kultury dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa,
 • Kowalski M., Świątek D., 2010, Geografia wyborów samorządowych w Dzielnicy Śródmieście (1990-2006), Dzielnica Śródmieście wczoraj, dziś i jutro. Materiały z sesji z okazji 20-lecia samorządności w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Zamek Królewski, 25 maja 2020, Wydział Kultury dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa, , s. 66-85.
 • Bański J., Kowalski M., Mazur M., 2009, Zachowania wyborcze mieszkańców polskiej wsi, Przegląd Geograficzny, 81, 4, s. 483-506.
 • Bański J., Kowalski M., Mazur M., 2009, Zachowanie wyborcze mieszkańców polskiej wsi, Przegl. Geogr., 81, z.4, s. 483-506.
 • Kowalski M., 2009, Polish soldier-immigrants to South Africa in the period of French Revolution and the Napoleonic wars (1789-1815), Familia, 46, nr 3, s. 147-164.
 • Kowalski M., 2009, Warsaw. European Parliament Election, 2004, Electoral Geography 2.0. Mapped politics,
 • Kowalski M., 2009, Państwo magnackie w strukturach polityczno-administracyjnych Rzeczpospolitej Szlacheckiej na przykładzie Ordynacji Zamojskiej, Przegląd Geograficzny, 81, 2, s. 173-203.
 • Kowalski M., 2009, Państwo magnackie w strukturach polityczno-administracyjnych Rzeczypospolitej Szlacheckiej na przykładzie Ordynacji Zamojskiej, Przegl. Geogr., 81, z.2, s. 173-203.
 • Śleszyński P., Kowalski M., 2009, Rozmieszczenie geograficzne nazwisk a migracje, Biul. Migr., nr 23, s. 7-8.
 • Kowalski M., 2008, Państwa magnackie w przestrzeni polityczno-administracyjnej I Rzeczypospolitej, [w:] Red. Mariusz Kulesza, Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, Wydaw. UŁ, Łódź, , s. 33-48.
 • Kowalski M., 2008, Wileńszczyzna jako problem geopolityczny w XX wieku, [w:] Red. Piotr Eberhardt, Problematyka geopolityczna ziem polskich, Prace Geograficzne, 218, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 267-296.
 • Kowalski M., 2008, Struktura etniczna Obwodu Kaliningradzkiego, [w:] Red. Dariusz Świątek, Maria Bednarek, Piotr Siłka, Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka, Dokumentacja Geograficzna, 36, PAN; PTG, Warszawa, , s. 183-188.
 • Kowalski M., Solon J., 2008, Ethnical diversity and regional development of eastern borderland regions in Poland, Lithuania and Latvia, Territorial dilemmas of socio-economic development in Europe, Europa XXI, 18, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 79-98.
 • Kowalski M., 2007, Księstwa w przestrzeni politycznej I Rzeczpospolitej, [w:] Red. Iwona Kiniorska, Stanisław Sala, Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych, Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych, 2, IG AŚ, Kielce, , s. 175-184.
 • Kowalski M., 2006, Belarusians in Białystok region, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Regional transboundary co-operation in countries of Central and Eastern Europe - a balance of achievements, Geopolitical Studies, 14, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 477-487.
 • Kowalski M., 2006, Polish Boer families. The influence of early Polish immigration on Boer families, Familia, 43, nr 2, s. 38-46.
 • Kowalski M., 2006, Postawa Ukraińców wobec innych państw i narodów w świetle sondażu społecznego z grudnia 2004 roku, [w:] Red. Andrzej Furier, "Pomarańczowa rewolucja" - szansa dla ukraińskiej transformacji politycznej. Tom studiów, Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Szczecin, , s. 88-105.
 • Kowalski M., 2006, Udział emigrantów z Polski w formowaniu społeczności burskiej, [w:] Red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski, Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka, Dokumentacja Geograficzna, 33, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 143-147.
 • Kowalski M., Śleszyński P., 2006, Problems of socio-spatial development in central districts of Warsaw, [w:] Eds. G.Enyedi, Z.Kovacs, Social changes and social sustainability in historical urban centres. The case of Central Europe, Discussion Papers, Special, Centre for Regional Studies HAS, Pecs, , s. 107-126.
 • Kowalski M., 2005, Zachowania wyborcze Kaszubów, [w:] Red. Marek Dutkowski, Zagospodarowanie przestrzenne i rozwój obszarów nadmorskich w Polsce, Oficyna IN PLUS, Szczecin, , s. 51-53.
 • Kowalski M., Malicki J., 2005, Błękit pomarańczy, czyli raport o podzielonym narodzie, Ukraina na zakręcie. Drogi i bezdroża pomarańczowej rewolucji. Aut. Jerzy Marek. Nowakowski et al, Wydaw. Trio, Warszawa, , s. 51-83.
 • Bański J., Kowalski M., Śleszyński P., 2004, Zarys problemów związanych z uwarunkowaniami zróżnicowań przestrzennych wyników sprawdzianu dla uczniów szkół podstawowych w 2002 r, Biul. Bad. CKE, nr 2, s. 34-35.
 • Kowalski M., 2004, Zachowania wyborcze ludności wiejskiej a sytuacja społeczno-ekonomiczna wsi - identyfikacja procesów, [w:] Red. Jerzy Bański, Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy, Studia Obszarów Wiejskich, 6, PTG, Warszawa, , s. 131-144.
 • Kowalski M., 2004, Regionalne zróżnicowanie zachowań wyborczych Polaków w latach 1989-2001, [w:] Red. Tadeusz Markowski, Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym, Biuletyn, 211, KPZK PAN, Warszawa, , s. 407-430.
 • Kowalski M., 2004, Spatial differentiation of EU accession referendum results in Poland, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, Central and Eastern Europe at the threshold of the European Union - an opening balance, Geopolitical Studies, 12, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 307-322.
 • Kowalski M., 2004, The civilizational divide in Poland, Geopolit. Econ. Res. Centr. East. Europ., 4, s. 41-63.
 • Kowalski M., 2003, Polaryzacja zachowań wyborczych w Polsce jako rezultat cywilizacyjnego rozdarcia kraju, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przestrzeń wyborcza Polski, [b.w.], Warszawa, , s. 11-48.
 • Kowalski M., 2003, Integration of the Polish lands with the neighbouring states in XIX century, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, Eastern dimension of European Union, Geopolitical Studies, 11, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 495-506.
 • Kowalski M., 2003, Wybory samorządowe w roku 2002 na wschodnim pograniczu Polski, Polska i Europa. Kształtowanie przestrzeni wolności, Europa XXI, 9, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 73-85.
 • Kowalski M., 2003, Zróżnicowanie społeczeństwa woj. opolskiego w świetle geografii wyborczej, [w:] Red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk, Śląsk Opolski w warunkach integracji europejskiej, PTG, Opole, , s. 75-80.
 • Kowalski M., Śleszyński P., 2003, Wybory samorządowe do sejmików wojewódzkich w 2002 r. w aspekcie regionalnym, [w:] Red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk, Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, PTG, Opole, , s. 303-309.
 • Kowalski M., 2002, Województwo małopolskie na mapie wyborczej Polski, [w:] Red. Zygmunt Górka, Adam Jelonek, Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, IGiGP UJ, Kraków, , s. 361-366.
 • Kowalski M., 2002, Geografia hipotetycznego poparcia dla Unii Europejskiej w Polsce, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej - bilans dokonań, Wydaw. Oświatowe FOSZE, Rzeszów, , s. 235-243.
 • Kowalski M., 2002, Electoral behaviour in Poland as the effect of the "clash of civilization", Geogr. Casop., 54, nr 3, s. 219-237.
 • Kowalski M., 2002, The phenomenon of the Polish part of Spisz and Orava, [w:] Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska, Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours, Europa XXI, 7, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 113-119.
 • Kowalski M., 2002, Polacy na Białorusi, Białorusini w Polsce - obraz pogranicza dwóch narodów, Bialorus.pl, online
 • Kowalski M., 2002, Mniejszość polska na Grodzieńszczyźnie, mniejszość białoruska na Białostocczyźnie, [w:] Red. Cecylia Sadowska-Snarska, Problemy rozwoju przygranicznych regionów wschodniej Polski, Wydaw. WSE, Białystok, , s. 89-106.
 • Kowalski M., Śleszyński P., 2002, Voting behaviour in region of Słupsk, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, New arrangements of socio-economic links in Central and Eastern Europe, Wydaw. Oświatowe FOSZE, Rzeszów, , s. 287-303.
 • Kowalski M., 2001, Poles in Land of Grodno, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, Spatial dimension of socio-economic transformation processes in Central and Eastern Europe on the turn of the 20th century. Vol.2, Papers and Monographs of the Department of Economy, 22, [b.w.], Rzeszów, , s. 37-50.
 • Kowalski M., 2001, Hipotetyczna geografia poparcia dla Unii Europejskiej w Polsce, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Czynniki i bariery regionalnej współpracy przygranicznej - bilans dokonań. 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty, komunikaty i postery, Wydaw. Oświatowe FOSZE, Rzeszów, , s. 117-120.
 • Kowalski M., 2001, Regional differentiation of electoral behaviour in countries of Central and Eastern Europe as the effect of the "civilisation clash", Revista Rom. Geogr. Polit., 3, nr 1, s. 77-90.
 • Kowalski M., Śleszyński P., 2001, Geografia wyborcza byłego województwa słupskiego, Słup. Prace Mat.-Przyr. Geografia, 13c, s. 153-189.
 • Kowalski M., 1999 (dr.2000), Cywilizacyjno-kulturowe uwarunkowania stosunków polsko-białoruskich, [w:] Red. Dzmitryj Karau, Aleg Latysonak, Belarusy i Paljaki: dyjalog narodau i kultur X-XX st. Materyjaly mizdonarodnaga kruglaga stala (Grodna, 28-30 verasnja 1999 g.), Nas Radavod, 8, [b.w.], Grodna, , s. 383-395.
 • Kowalski M., 2000, Spatial differentiation of electoral behaviour in Poland and Lithuania, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, Eastern borders of European integration processes, Papers and Monographs of the Department of Economy, 19, Filia UMCS, Rzeszów, , s. 717-733.
 • Kowalski M., Śleszyński P., 2000, Kulturowo-cywilizacyjne uwarunkowania zachowań wyborczych: przykład byłego województwa słupskiego, [w:] Red. Jan Tomaszewski, Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów, Oddział Wrocławski PTG, Wrocław, , s. 268-274.
 • Kowalski M., Śleszyński P., 2000, Analiza współzależności zachowań wyborczych w byłym województwie słupskim w wyborach parlamentarnych 1997, [w:] Red. Jan Tomaszewski, Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów, Oddział Wrocławski PTG, Wrocław, , s. 263-267.
 • Kowalski M., 1999, Kulturowe uwarunkowania stosunków polsko-litewsko-białoruskich, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej, Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego, 18, [b.w.], Rzeszów, , s. 71-80.
 • Kowalski M., 1999, Electoral geography in Poland, [w:] Ed. Annamaria Duro, Spatial research in support of the European integration. Proceedings of the 11th Polish-Hungarian Geographical Seminar (Matrahaza, Hungary, 17-22 September, 1998), Discussion Papers, Special, Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Pecs, , s. 87-95.
 • Korcelli-Olejniczak E., Kowalski M., 1998, Wybory parlamentarne w Berlinie - ślady podziałów sprzed 1990 r, [w:] Red. Marcin Rościszewski, Ewa Korcelli-Olejniczak, Przestrzeń Europy Środkowej - przykłady transformacji, Europa XXI, 2, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 71-81.
 • Kowalski M., 1998, Wyznanie a preferencje wyborcze mieszkańców Białostocczyzny (1990-1997), Przegl. Geogr., 70, z.3/4, s. 269-282.
 • Kowalski M., 1998, Problematyka etniczna wschodniego pogranicza Polski, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej. Próba syntezy, Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego, 15, [b.w.], Rzeszów, , s. 285-294.
 • Kowalski M., 1997, Białoruś u progu rewolucji narodowej: rozważania na temat dwóch publikacji propagujących ideę białoruską, Przegląd Wschodni, 4, 3, s. 651-656.
 • Kowalski M., 1997, Problem miasta Wisaginia (Visaginias) na Litwie jako przykład skutków migracji transgranicznych, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Społeczne koszty migracji transgranicznych, Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego, 12, [b.w.], Rzeszów, , s. 387-400.
 • Kowalski M., 1997, Mazowsze na tle ogólnopolskim w świetle wyników wyborów z lat 1993 i 1995, [w:] Red. Alicja Breymeyer et al, Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia, PTG, Rynia, , s. 189-194.
 • Kowalski M., 1997, Ethnic characteristics of the north-eastern borderland of Lithuania, [w:] Ed. Maciej Jakubowski, The Polish-Lithuanian border region. Research problems and scientific co-operation, Geopolitical Studies, 2, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 115-131.
 • Kowalski M., 1995, Przemiany narodowościowe na Białorusi. P. Eberhardt. Warszawa, 1993, Czas. Geogr., 66, z.3/4, s. 407-410.
 • Kowalski M., , Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza,

Editorial publications

 • Kowalski M., Śleszyński P. (red.), 2018, Atlas wyborczy Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 369 s.
 • Kowalski M., 2003, Przestrzeń wyborcza Polski, [b.w.], Warszawa, 190 s.
 • Rościszewski M., Korcelli-Olejniczak E., Głowacki J., Jakubowski M., Kowalski M., Jaworska B., 1999, Obszary szczególnej troski i nowych możliwości rozwoju na przykładzie Polski i Ukrainy, Europa XXI, 3, PAN IGiPZ, Warszawa, 57 s.

Abstracts, reviews, notes

 • Kowalski M., Śleszyński P., 2023, Przedmowa do wydania drugiego, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski. Wyd II rozszerzone i uaktualnione, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, , s. 5.
 • Kowalski M., 2022, Wprowadzenie, [w:] Agnieszka Szykuła-Żygawska, Morawianie w dobrach Łabuńki Teofili z Grzębskich Karnickiej, Łabuńska Biblioteczka Regionalisty, 37, Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie, Łabunie, , s. 9-11.
 • Kowalski M., 2022, Kształtowanie się społeczno-demograficznych zróżnicowań Ukrainy, Miasta i regiony wobec wyzwań demograficznych. XXXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 21-22 kwietnia 2022 r. Streszczenia referatów i posterów, Uniwersytet Łódzki, Łódź, , s. 5.
 • Kowalski M., 2018, Dynastie książęce Rusi Koronnej, [w:] Red. Jan Malicki, Aleksandra Zwiagina, Wielki projekt. 360 rocznica Unii Hadziackiej 1658-2018. Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona 360 rocznicy Unii Hadziackiej, 16 września 2018 roku, Hadziacz, Ukraina. Abstrakty, Studium Europy Wschodniej UW, Warszawa, , s. 32-33.
 • Kowalski M., Śleszyński P., 2018, Wstęp, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 5-6.
 • Kowalski M., 2017, Dwuetniczność międzywojennej Warszawy w świetle wyników wyborów do Rady m.st. Warszawy i Sejmu, Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego. V Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej. Łódź, 22-23 czerwca 2017 roku, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, , s. 24.
 • Kowalski M., Malicki J., 2009, Ukrainian Survey: A report (December 2004–September 2006–April 2007), Democracy versus Authoritarianism, Warsaw East European Conference 2007, Biblioteca Europae Orientalis, 28, (Parva, 2) [b.w.], Warszawa, , s. 47-48.
 • Kowalski M., 2008, Ziemia, klasa 8. R. Salna, G. Sapoznikovas, Vilnius 2007, Protokół posiedzenia Polsko-Litewskiej Dwustronnej Komisji do badania problemłów nauczania historii i geografii, Wilno, 19-22 maja 2008 r, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa, 4 s.
 • Kowalski M., 2003, Wstęp, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przestrzeń wyborcza Polski, OA PTG, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 7-8.
 • Kowalski M., 2003, Wstęp, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przestrzeń wyborcza Polski, [b.w.], Warszawa, , s. 7-8.
 • Kowalski M., 2000, Zróżnicowanie polityczne województwa białostockiego, jako rezultat zetknięcia dwóch kręgów cywilizacyjnych, [w:] Red. Z. Ejsmont, Problemy rozwoju regionalnego: materiały z seminarium naukowego-Grodno, 27 maja 1998 roku, Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok, , s. 51.
 • Kowalski M., , Recenzja, Protokół posiedznia Polsko-Litewskiej Dwustronnej Komisji do badania problemów nauczania historii i geografii, Toruń, 17-20 maja 2007,

Documentation studies

 • Kowalski M., Smalianczuk A., 2021, Piotr Eberhardt, Rocznik Centrum Studiów Białoruskich, 7, s. 295-300.
 • Kowalski M., 2020, Piotr Eberhardt (1935–2020), Przegląd Geograficzny, 92, 4, s. 649-651.
 • Kowalski M., 2020, Piotr Eberhardt (1935–2020), Studia GeoHistorica, 8, s. 269-270.
 • Kowalski M., 2011, Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza – projekt badawczy, RegioPortal – rozwój lokalny i regionalny – portal samorządowy, online
 • Kowalski M., 2005, Badania ukraińskie Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Kulturalny, 542,
 • Kowalski M., 1997, Report on the 1st Polish-Lithuanian Seminar on Research on Polish-Lithuanian Transborder Cooperation, Wigry - Mariampole - Alytus, June 2-9, 1996, [w:] Ed. Maciej Jakubowski, The Polish-Lithuanian border region. Research problems and scientific co-operation, Geopolitical Studies, 2, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 7-12.
 • Kowalski M., 1996, [Pierwsze] I seminarium polsko-litewskie poświęcone badaniom naukowym nad polsko-litewską współpracą przygraniczną. Wigry-Mariampol-Olita, 2-9 VI 1996 r, Przegl. Geogr., 68, z.3/4, s. 558-560.

Maps, atlases

 • Solarz M. (red. naukowy), Andruszkiewicz A., Awramiuk-Godun A., Bróż A., Ciaranek K., Cegiełko S., Deręgowska A., Gołębiowska I., Górna A., Górny K., Ickiewicz-Sawicka M., Kałaska M., Karpecki Ł., Karwowska A., Klemenski M., Kołpak P., Korycka-Skorupa J., Kowalski M., Król P., Marczewska K., Nowacki T., Orleański M., Pękalska M., Raczyńska-Kruk M., Sienica A., Skorupska M., Słyś S., Solarz A., Solarz M., Stachecka M., Szabelewska M., Szczęsna K., Szydzisz M., Talacha J., Turek K., Wereszczyński M., Wierzchowska-Ziobro E., Wojtaszczyk M., Zarzycka M., Zych M., 2022, Geograficzno-polityczny atlas Polski : Polska w świecie współczesnym : Perspektywa 2022, Trzecia Strona, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 391 s.
 • Solarz M. (red.), Zych M., Talacha J., Wojtaszczyk M., Orleański M., Skorupska M., Szczęsna K., Wereszczyński M., Górny K., Awramiuk-Godun A., Iwańczak B., Wójcik K., Dudek A., Kamińska A., Górna A., Kowalski M., Deręgowska A., Solarz A., 2018, Geograficzno-polityczny altas Polski. Polska w świecie współczesnym, Trzecia Strona, Warszawa, 245 s.
 • Kowalski M., 2006, Population in powiats (counties), declaring other then Polish nationality or ethnicity, 2002 [mapa], [w:] Ed. Marek Degórski, Natural and human environment of Poland. A geographical overview, PAN IGiPZ et al., Warsaw, , s. 153.
 • Kowalski M., 2002, Zróżnicownie etniczne i językowe Polski, Ilustrowany Atlas Polski. Nasza ojczyzna. Mapy, informacje, krajobrazy, Reader's Digest Przegląd, Warszawa, 1 mapa.
 • Kowalski M., 2002, Wybory prezydenckie 2000, wybory parlamentarne 2001, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, arkusz 75.6 (13 map; 2 wykresy).
 • Kowalski M., 2022, Słowo pożegnania wygłoszone na pogrzebie Profesora Stanisława Misztala, Życie Powiśla, 4, s. 11-12.
 • Kowalski M., 2019, Emigranci z dawnych Prus w Południowej Afryce, Pomerania, 3, s. 21-22.
 • Kowalski M., 2017, Ariowie, Słowianie, Polacy. Pradawne dziedzictwo Międzymorza, Biblioteka Wolności, 3S MEDIA Sp. z o.o., Warszawa, 286 s.
 • Kowalski M., Pansegrouw C., 2013, Insiggewende brief uit Pole, Doending vir Afrikaans. Nuusbrief van die Vriende van Afrikaans, 17, 1, s. 3-4.
 • Kowalski M., 2008, Problemy demograficzne, [w:] Red. Wojciech Baturo, Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, , s. 112-137.
 • Kowalski M., 2008, Katastrofy antropogeniczne, [w:] Red. Wojciech Baturo, Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, , s. 84-97.
 • Kowalski M., 2004, [19 haseł autorskich], Wielka Encyklopedia PWN. T.20, 22-24, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Kowalski M., 2004, Białorusini w Polsce według spisu 2002, Czasopis, nr 6, s. 43-44.
 • Kowalski M., 2003, [10 haseł autorskich], Wielka Encyklopedia PWN. T.13-18, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Kowalski M., 2003, Zróżnicowanie i struktura dzisiejszej ludności Ziemi, [w:] Red. Wojciech Baturo, Biologia. Spojrzenie na człowieka, Encyklopedia PWN, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, , s. 71-79.
 • Kowalski M., 2002, Ludność świata, Geografia. Spojrzenie na Ziemię i środowisko. Encyklopedia PWN, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, , s. 111-120.
 • Kowalski M., 2001, Ludność świata, Encyklopedia Multimedialna PWN. Cz.7. Człowiek, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Kowalski M., 1997, Mediokracja, Najwyższy Czas, nr 40IX.
 • Kowalski M., 1997, Polska monarchia w XIX i XX wieku, Mały herbarz Adama Kromera i przyjaciół, online
 • Kowalski M., 1997, Geografia wyborcza Polski lat 90, Najwyższy Czas, nr 27I.
 • Kowalski M., 1997, Z geografii wyborczej Wileńszczyzny, Najwyższy Czas, nr 16XVIII.
 • Kowalski M., 1997, Polskość Galicji, Najwyższy Czas, nr 34XII-XIII.