IGSO PAS > People > Member
Assoc. Prof. Michał Słowiński
Head of Past Landscape Dynamic Laboratory, Director
Past Landscape Dynamic Laboratory
Office 340
Phone +48 226978841
E-mail

Education

 • 2002-2007 - Master degree studies: Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Faculty of Earth Sciences, geography, specialization in physical geography with natural environment protection (master’s thesis entitled Evolution of bog peats in light of basal peat macrofossils as exemplified by Borzechowskie and Czechowskie mires).

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN), since 2009

 • 2012 - PhD in Earth Sciences in geography (doctoral dissertation entitled Late Glacial and Early Holocene evolution of Trzechowskie paleolake (Bory Tucholskie) – in light of paleoecological analysis)
 • 2018 - post-doctoral degree in the field of earth sciences in Geography (title of dissertation: Response of lake and peatland systems to rapid hydroclimatic changes in the postglacial period

Research interests

 • Paleolimnology
 • Paleoecology and peat bog paleohydrology
 • Ecology of peat bog ecosystems
 • Reconstruction of natural environment changes in the Late Glacial and Holocene (remains of plant and animal macrofossils)
 • Natural and anthropogenic changes occurring in lakes and peat bogs
 • Geology and stratigraphy of lacustrine and peat bog deposits
 • Protection of wetland areas

Projects

Ministerial projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

Abstracts, reviews, notes

 • Kittel P., Mazurkevich A., Gauthier E., Kazakov E., Kublitskiy Y., Rzodkiewicz M., Mroczkowska A., Okupny D., Słowiński M., Szmańda J., Hajdas I., Dolbunova E., 2023, A great history in a small wetland: Human-environment relationshis on the East European Plain in the last 13 thousand years, [w:] Red. Mateusz Kramkowski, Monika Okoniewska, Halina Kaczmarek, XIII Sesja Paleolimnologiczna "Ekosystemy jeziorno-torfowiskowe - jeszcze naturalne czy już antropogeniczne?". Bydgoszcz, 23-24 marca 2023. Książka abstraktów, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, , s. 47-48.
 • Petera-Zaganiacz J., Milecka K., Płóciennik M., Dzieduszyńska D., Forysiak J., Twardy J., Michczyńska D., Słowiński M., Okupny D., 2023, Aspekty paleogeografii schyłku visulianu w stanowisku Wolskie Bagno (Wysoczyzna Bełchatowska), [w:] Red. Mateusz Kramkowski, Monika Okoniewska, Halina Kaczmarek, XIII Sesja Paleolimnologiczna "Ekosystemy jeziorno-torfowiskowe - jeszcze naturalne czy już antropogeniczne?". Bydgoszcz, 23-24 marca 2023. Książka abstraktów., Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, , s. 17-18.
 • Szewczyk K., Łuców D., Woszczyk M., Noryśkiewicz A., Halaś A., Mroczkowska A., Jończak J., Kruczkowska B., Chojnacka A., Związek T., Ważny T., Gmińska-Nowak B., Słowiński M., 2023, Odporność małych torfowisk kotłowych na zaburzenia spowodowane zmianami klimatu i użytkowaniem gruntów w ciągu ostatnich 2000 lat (północna Polska), [w:] Red. Mateusz Kramkowski, Monika Okoniewska, Halina Kaczmarek, XIII Sesja Paleolimnologiczna "Ekosystemy jeziorno-torfowiskowe - jeszcze naturalne czy już antropogeniczne?". Bydgoszcz, 23-24 marca 2023. Książka abstraktów, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, , s. 58.
 • Słowińska S., Słowiński M., Baranowski J., Bartczak A., Czarnecka K., Halaś A., Jarocińska A., Kuchcik M., Linder-Cendrowska K., Łuców D., 2023, Globalne ocieplenie a klimat torfowisk mszarnych w Polsce - projekt MIRECLIM, [w:] Red. Tomasz Karasiewicz, Barbara Szyda, Parki Krajobrazowe: nauka, edukacja, turystyka i praktyka. Gruczno, 13-14.10.2023r, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, , s. 38-40.
 • Słowińska S., Słowiński M., Marcisz K., Lamentowicz M., 2023, Czy klimat torfowisk mszarnych jest cool?, Pakt dla Mokradeł. Konferencja o ochronie obszarów wodno-błotnych z okazji Światowego Dnia Mokradeł 2023. Książka abstraktów. Centrum Ochrony Mokradeł i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, 6-7 lutego 2023, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, , s. 9.
 • Łuców D., Obremska M., Lamentowicz M., Kittel P., Mazurkevich A., Łokas E., Mróż T., Kowalczyk C., Leszczyńska K., Słowiński M., 2023, Zapis zmian paleoeklogicznych w osadach torfowiska Gorodziecky Moch na Pojezierzu Witebskim, [w:] Red. Mateusz Kramkowski, Monika Okoniewska, Halina Kaczmarek, XIII Sesja Paleolimnologiczna "Ekosystemy jeziorno-torfowiskowe - jeszcze naturalne czy już antropogeniczne?". Bydgoszcz, 23-24 marca 2023. Książka abstraktów, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, , s. 52.
 • Łuców D., Słowiński M., Lamentowicz M., 2023, Odwodnienie, eksploatacja i odporność europejskich torfowisk na zaburzenia na przykładzie badań paleoekologicznych, Pakt dla Mokradeł. Konferencja o ochronie obszarów wodno-błotnych z okazji Światowego Dnia Mokradeł 2023. Książka abstraktów. Centrum Ochrony Mokradeł i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, 6-7 lutego 2023, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, , s. 7.
 • Bonk A., Słowiński M., Żarczyński M., Oliński P., Kupryjanowicz M., Fiłoc M., Tylmann W., 2022, Historia pożaró (wildfires) w północno-wschodniej Polsce i ich wpływ na funkcjonowanie jeziora Jaczno, XII Sesja Paleolimnologiczna, 21–22 marca 2022, Gliwice. Książka abstraktów, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej, Gliwice, , s. 24.
 • Błaszkiewicz M., Gruszka B., Kramkowski M., Noryśkiewicz A., Słowiński M., Krzymińska J., 2022, Stanowsiko 4 – Skarszewy. Formowanie się jezior glacjalno/postglacjalnych – relacje sedymentacji glacjolimnicznej do limnicznej, [w:] Red. Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Mirosław Błaszkiewicz, Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9 września 2022 r., Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, , s. 178-184.
 • Halaś A., Lamentowicz M., Łuców D., Loiko S., Konstantinov A., Kritskov I., Słowiński M., 2022, Palaeoecological reconstruction of permafrost degradation in NW Siberia – a multiproxy approach, 6th PAGES Open Science Meeting - Learning from the Past for a Sustainable Future - Agadir, Morocco & Online. Program and abstracts, , s. 275-276.
 • Halaś A., Lamentowicz M., Łuców D., Loiko S., Konstantinov A., Kritskov I., Słowiński M., 2022, Ameby skorupkowe - nowa regionalna funkcja transferu z torfowisk borealnych w północno- zachodniej Syberii, XII Sesja Paleolimnologiczna, 21–22 marca 2022, Gliwice. Książka abstraktów, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej, Gliwice, , s. 7.
 • Kittel P., Mazurkevich A., Gauthier E., Kazakov E., Kublitskiy Y., Okupny D., Mroczkowska A., Rzodkiewicz M., Szmańda J., Słowiński M., Dolbunova E., 2022, Zmiany środowiska naturalnego i relacji człowiek-środowisko w ciągu ostatnich 13 tysięcy lat na Nizinie Wschodnioeuropejskiej, [w:] Red. Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Mirosław Błaszkiewicz, Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9 września 2022 r., Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, , s. 120-122.
 • Marcisz K., Bełka Z., Dopieralska J., Jakubowicz M., Karpińska-Kołaczek M., Kołaczek P., Mauquoy D., Słowiński M., Lamentowicz M., 2022, Wykorzystanie iztopów neodymu (Nd) w profilach torfowych jako wskaźnika zmian środowiska, XII Sesja Paleolimnologiczna, 21–22 marca 2022, Gliwice. Książka abstraktów, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej, Gliwice, , s. 13.
 • Michczyńska D., Petera-Zaganiacz J., Dzieduszyńska D., Forysiak J., Milecka K., Słowiński M., Okupny D., Twardy J., 2022, Młodszy dryas w stanowisku Żabieniec (środkowa Polska) – aspekty chronologii zdarzeń paleogeograficznych, XII Sesja Paleolimnologiczna, 21–22 marca 2022, Gliwice. Książka abstraktów, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej, Gliwice, , s. 35-36.
 • Słowińska S., Słowiński M., 2022, Znaczenie badań mikroklimatycznych w rozumieniu funkcjonowania ekosystemów, Pogoda i klimat – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Kraków, 21-23 września 2022 r, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 1 s.
 • Słowińska S., Słowiński M., 2022, The influence of the weather patterns on the microclimatic conditions at the peatland - forest edge, ME&B Conference 29 August – 1 September 2022 Antwerp, Belgium. Programme and Abstracts, Antwerp, , s. 91.
 • Słowiński M., Szewczyk K., Halaś A., Jonczak J., Mroczkowska A., Łuców D., Słowińska S., Tyszkowski S., Kowalska A., Kołaczkowska E., Swoboda P., Chojnacka A., Ważny T., Gumińska-Nowak B., Kramkowski M., Kardasz C., Barbarino V., Noryśkiewicz A., Kruczkowska B., Brykała D., Związek T., 2022, Charcoal production in Medieval Central Europe and its environmental consequences, [w:] Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek, IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa, , s. 185.
 • Słowiński M., Szewczyk K., Halaś A., Jończak J., Mroczkowska A., Łuców D., Słowińska S., Tyszkowski S., Kowalska A., Kołaczkowska E., Chojancka A., Ważny T., Gumińska-Nowak B., Kramkowski M., Kardasz C., Barbarino V., Noryśkiewicz A., Niedzielski M., Kruczkowska B., Brykała D., Związek T., 2022, Produkcja węgla drzewnego w średniowiecznej Europie Środkowej i jej konsekwencje środowiskowe, [w:] Red. Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Mirosław Błaszkiewicz, Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9 września 2022 r., Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, , s. 159-160.
 • Słowiński M., Szewczyk K., Jonczak J., Związek T., Obremska M., Słowińska S., Łuców D., Halaś A., Mroczkowska A., Noyśkiewicz A., Chojnacka A., Ważny T., Kramkowski M., Tyszkowski S., Kruczkowska B., Kowalska A., Kołaczkowska E., Swoboda P., Kardasz C., Gmińska-Nowak B., Brykała D., 2022, Nieoszacowany wpływ produkcji węgla drzewnego na przekształcenia środowiska i krajobrazu na Niżu Północnoeuropejskim, XII Sesja Paleolimnologiczna, 21–22 marca 2022, Gliwice. Książka abstraktów, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej, Gliwice, , s. 23.
 • Łuców D., Küttim M., Słowiński M., Kołaczek P., Karpińska-Kołaczek M., Küttim L., Salme M., Lamentowicz M., 2022, Zapis zaburzeń obszaru wydobycia torfu torfowiska Hara (Estonia) podlegającego restytucji w świetle analiz wielowskaźnikowych, XII Sesja Paleolimnologiczna, 21–22 marca 2022, Gliwice. Książka abstraktów, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej, Gliwice, , s. 15.
 • Halaś A., Lamentowicz M., Łuców D., Loiko S., Konstantinov A., Kritskov I., Słowiński M., 2021, New testate amoebae calibration data set from permafrost peatlands NW Siberia (Russia), PALEOARC 2021 - 2nd International Conference on 'Processes and Palaeo-environmental changes in the Arctic from past to present'. Abstract Book, , s. 39.
 • Halaś A., Lamentowicz M., Łuców D., Loiko S., Konstantinov A., Kritskov I., Słowiński M., 2021, A new local testate amoebae transfer function from northwest Siberian permafrost peatlands, AGU Fall Meeting 2021 Abstracts, , s. 1.
 • Roeser P., Dräger N., Brykała D., Ott F., Pinkerneil S., Gierszewski P., Lindemann C., Plessen B., Brademann B., Kaszubski M., Fojutowski M., Schwab M., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2021, Advances in understanding calcite varve formation from a dual lake monitoring in the southern Baltic, [w:] Red. Ondřej Bábek, Stanislava Vodrážková, 35th IAS Meeting of Sedimentology. Virtual Meeting. Prague, Czech Republic 21 - 25 June 2021. Book of Abstracts, Palacký University Olomouc, Olomouc, , s. 382.
 • Łuców D., Lamentowicz M., Obremska M., Kittel P., Mazurkewich A., Słowiński M., 2021, Palaecological reconstruction of a continental peat bog in western Russia (Western Dvina Lakeland), American Geophysical Union Fall Meeting, American Geophysical Union, Nowy Orlean, , s. 1.
 • Mroczkowska A., Kittel P., Marcisz K., Dolbunova E., Gauthier E., Kublitsky Y., Lamentowicz M., Mazurkevich A., Płóciennik M., Tjallingii R., Kramkowski M., Łuców D., Słowiński M., 2020, A great response from small ecosystem at the last 500 years of history of a kettle hole mire in W Russia, EGU General Assembly 2020, European Geosciences Union, Vienna, , s. 495.
 • Roeser P., Dräger N., Brykała D., Ott F., Pinkerneil S., Gierszewski P., Lindemann C., Plessen B., Brademann B., Kaszubski M., Fojutowski M., Schwab M., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2020, Differences in calcite varve formation discerned by a dual lake monitoring approach in the southern Baltic lowlands, Geophysical Research Abstracts Vol.22. EGU General Assembly 2020, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Słowiński M., Kruczkowska B., Jonczak J., Słowińska S., Bartczak A., Kramkowski M., Uzarowicz Ł., Tyszkowski S., 2020, Soil cover development in the coastal zones of disappearing lakes, Geophysical Research Abstracts Vol. 22. EGU General Assembly 2020, European Geosciencces Union, Vienna, , s. 13169.
 • Brykała D., Dietze E., Schreuder L., Jażdżewski K., Blarquez O., Brauer A., Dietze M., Obremska M., Ott F., Pieńczewska A., Schouten S., Hopmans E., Słowiński M., 2019, Human-induced fire regime shifts during 19th century industrialization, Geophysical Research Abstracts Vol.21. EGU General Assembly 2019, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Błaszkiewicz M., Tyszkowski S., Brauer A., Bonk A., Müller D., Schwab M., Słowiński M., 2019, Mass movement deposits in the sediments of Lake Gościąż, [w:] Red. Andreas Börner, Heiko Hüneke, Sebastian Lorenz, Field Symposium of the INQUA PeriBaltic Working Group "From Weichselian Ice-Sheet Dynamics to Holocene Land Use Development in Western Pomerania and Mecklenburg". Abstract Volume, Scientific Technical Report STR, 19/01, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 13-14.
 • Kittel P., Mazurkevich A., Danger M., Dolbunova E., Gauthier E., Krąpiec M., Kurzawska A., Maigrot Y., Mroczkowska A., Okupny D., Płóciennik M., Pawłowski D., Rzodkiewicz M., Słowiński M., Szmańda J., Wieckowska-Lüth M., 2019, Earth, water, air, fire – human-environment relationships in the multi-proxy palaeoecological study at Serteya in Western Russia, [w:] Red. Andreas Börner, Heiko Hüneke, Sebastian Lorenz, Field Symposium of the INQUA PeriBaltic Working Group "From Weichselian Ice-Sheet Dynamics to Holocene Land Use Development in Western Pomerania and Mecklenburg". Abstract Volume, Scientific Technical Report STR, 19/01, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 41-44.
 • Kołaczek P., Marcisz K., Karpińska-Kołaczek M., Kajukało K., Mauquoy D., Kittel P., Łokas E., Słowiński M., Frontasyeva M., Guzowski P., Lamentowicz M., 2019, A multi-proxy high-resolution insight into Carpinus betulus (palaeo-) ecology during the last 1800 years: a case study from northern Poland, 20th Congress of the International Union for Quaternary Research (INQUA), INQA, Dublin, 1 s.
 • Marcisz K., Colombaroli D., Gałka M., Jassey V., Kołaczek P., Słowiński M., Tinner W., Lamentowicz M., 2019, Functional responses of testate amoebae in stable and disturbed Sphagnum peatlands, 20th Congress of the International Union for Quaternary Research (INQUA), INQA, Dublin, 1 s.
 • Mroczkowska A., Kittel P., Mazurkevich A., Dolbunova E., Gauthier E., Krąpiec M., Kurzawska A., Maigrot Y., Danger M., Okupny D., Pawłowski D., Płóciennik M., Rzodkiewicz M., Słowiński M., Szmańda J., Wieckowska-Lüth M., 2019, Was it better to build on Pile? - the lake environment and the life of the Neolithic settler, [w:] Red. Renata Dondajewska-Pielka, Piotr Klimaszyk, Piotr Rzymski, Lakes & Reservoirs. Hot Spots and Topics in Limnology. International conference, 17-20 September 2019 Mikorzyn, Poland. Book of abstracts, Polish Limnological Society, Mikorzyn, 41-42.
 • Müller D., Tjallingii R., Plessen B., Noryśkiewicz A., Schwab M., Bonk A., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2019, Climatic and environmental change during the Younger Dryas cold period in the Lake Gościąż sediment record, 20th Congress of the International Union for Quaternary Research (INQUA), INQA, Dublin, 1 s.
 • Obremska M., Słowiński M., Avirmed D., Adiya S., Łuców D., Mroczkowska A., Lamentowicz M., Szczuciński W., 2019, Vegetation, permafrost and climate variability – 1600 years of fire history in North Eastern Mongolia, Geophysical Research Abstracts Vol.21. EGU General Assembly 2019, European Geophysical Union, Vienna, 1 s.
 • Sachse D., Cormier M., Collins J., Aichner B., Schenk F., Engels S., Lane C., Hoek W., Maas D., Neugebauer I., Ott F., Słowiński M., Wulf S., 2019, Influence of atmospheric circulation changes on spatiotemporal patterns of European hydroclimate during the Younger Dryas, 20th Congress of the International Union for Quaternary Research (INQUA), INQA, Dublin, 1 s.
 • Sayedi S., Abbott B., Vannière B., Leys B., Colombaroli D., Gil-Romera G., Aleman J., Słowiński M., Daniau A., 2019, Expert assessment of past and future changes in global fire regimes, AGU Fall Meeting, San Francisco, 9-13 December 2019, American Geophysical Union, San Francisco, 1 s.
 • Słowińska S., Marcisz K., Lamentowicz M., Błażejczyk K., Słowiński M., 2019, Long-term monitoring – a key to understanding peatland ecosystems in a changing climate, Geophysical Research Abstracts Vol.21. EGU General Assembly 2019, European Geophysical Union, Vienna, 1 s.
 • Słowińska S., Marcisz K., Lamentowicz M., Błażejczyk K., Słowiński M., 2019, Long-term microclimate studies of peatlands as potential refugia of climate change, International Conference UTCI - Assessment Measure in Human Bioclimatology - 10 Years of Application and 1st European Biometeorologists’ Regional Meeting, Warsaw, 22-24 May 2019. Book of abstracts, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 41.
 • Słowiński M., Lamentowicz M., Łuców D., Barabach J., Brykała D., Tyszkowski S., Pieńczewska A., Śnieszko Z., Dietze E., Jażdżewski K., Obremska M., Ott F., Brauer A., Marcisz K., 2019, Long-term ecological approach to the disturbance management of the forests of N Poland, Geophysical Research Abstracts Vol.21. EGU General Assembly 2019, European Geophysical Union, Vienna, 1 s.
 • Bonk A., Słowiński M., Tjallingii R., Noryśkiewicz A., Luberda-Durnaś K., Schwab M., Kramkowski M., Brauer A., Błaszkiewicz M., 2018, Short-term Holocene climate oscillations recorded in Lake Gościąż sediments, Central Poland, Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018, European Geosciences Union, Vienna, 1s.
 • Bonk A., Tjallingii R., Kramkowski M., Noryśkiewicz A., Zawiska I., Słowiński M., Brauer A., Błaszkiewicz M., 2018, Varved lake sediments from Lake Gościąż (Central Poland) as a high-resolution archive of past environmental and climatic changes, Unravelling the Past and Future of Lakes. IPA-IAL Joint Meeting 2018, June 18-21, Stockholm University. Abstract book, Stockholm University, Stockholm, , s. 294.
 • Collins J., Aichner B., Schenk F., Engels S., Lane C., Maas D., Neugebauer I., Ott F., Słowiński M., Wulf S., Brauer A., Sachse D., 2018, Influence of the Scandinavian ice sheet on spatiotemporal patterns of European hydroclimate during the Younger Dryas from decadally-resolved lacustrine biomarker records, Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Cormier M., Collins J., Maas D., Aichner B., Schenk F., Engels S., Lane C., Neugebauer I., Ott F., Słowiński M., Wulf S., Brauer A., Sachse D., 2018, The role of the Scandinavian Ice Sheet in controlling the European climate during the Younger Dryas: New insights from the dual biomarker approach, The anatomy of abrupt climate change: dissecting the palaeo-record to trace the mechanisms of climate variability. Gniew, Poland, 27-31 August 2018. An EGU Galileo Conference, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Warszawa, 2 s.
 • Dietze E., Theuerkauf M., Słowiński M., Kaiser K., 2018, Tracing Holocene hydrological changes in the Central European lowlands, Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Grunwald T., Aichner B., Ott F., Rach O., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., Sachse D., 2018, The paleoclimate n-alkane biomarker record of two adjacent lakes in northern Poland during the Younger Dryas, The anatomy of abrupt climate change: dissecting the palaeo-record to trace the mechanisms of climate variability. Gniew, Poland, 27-31 August 2018. An EGU Galileo Conference, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Warszawa, 2 s.
 • Hamilton R., Brussel T., Asena Q., Bruel R., K. M., Słowiński M., Morris J., 2018, Assessing the links between resilience, disturbance and functional traits in paleoecological datasets, PAGES Magazine, 26, 21 s.
 • Kajukało K., Marcisz K., Kołaczek P., Mauquoy D., Słowiński M., Lamentowicz M., 2018, Through fire and water – testing the synchronicity hypothesis of droughts and fires in northern Poland using peatland archives, Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018, , s. 1.
 • Kittel P., Mroczkowska A., Mazurkevich A., Gauthier E., Okupny D., Pawłowski D., Płóciennik M., Rzodkiewicz M., Słowiński M., Wieckowska-Lueth M., 2018, Warunki środowiskowe funkcjonowania osady palafitowej Serteya II (zachodnia Rosja), [w:] Red. Anna Cedro, Katarzyna Lewczuk, Polska Geografia Morza. Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne badania morza i obszarów nadmorskich. Książka abstraktów, Volumina.pl, Szczecin, , s. 105-106.
 • Kruczkowska B., Jonczak J., Słowińska S., Bartczak A., Kramkowski M., Uzarowicz Ł., Tyszkowski S., Słowiński M., 2018, Soils development in coastal zone of the disappearing Rakutowskie Lake, Central Poland, [w:] Red. Marcin Sykuła, The 3rd International Conference of Young Scientists "Soil in the Environment", Kraków - Poronin, 16-19.09.2018 : book of abstracts and field session guide, Department of Soil Science and Land Protection Poznań University of Life Sciences, Poznań, , s. 52.
 • Lamentowicz M., Czerwiński S., Guzowski P., Gałka M., Kajukało K., Karpińska Kołaczek M., Kołaczek P., Łuców D., Marcisz K., Słowiński M., 2018, Significance and potential of high-resolution multi-proxy palaeoecological studies for the historical geography, 17th International Conference of Historical Geographers, Warsaw 2018. Book of abstracts, Warszawa, 1 s.
 • Lamentowicz M., Jassey V., Juszczak R., Słowińska S., Słowiński M., Kajukało K., Łuców D., Zielińska M., Chojnicki B., Harenda K., Reczuga M., Marcisz K., Samson M., Kołaczek P., Basińska A., Buttler A., 2018, Global change experiments and high-resolution palaeoecological studies reveal response of peatlands to various disturbances - building a path to the new generation integrated research, Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Lindemann C., Ott F., Słowiński M., 2018, Stop 3b - Leads and lags in sedimentation response to Younger Dryas climate change: a three-lake cascade, EGU Galileo conference "The anatomy of abrupt climate change: dissecting the palaeo-record to trace the mechanisms of climate variability". Field Trip, 31st August, 2018, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Warszawa, , s. 21-24.
 • Lindemann C., Ott F., Słowiński M., Tjallingii R., Plessen B., Noryśkiewicz A., Schwab M., Obremska M., Wulf S., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2018, Leads and lags in sedimentation response to Younger Dryas climate change in a three lake cascade in northern Poland, Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Lindemann C., Ott F., Słowiński M., Tjallingii R., Plessen B., Noryśkiewicz A., Schwab M., Obremska M., Wulf S., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2018, Differences in sedimentation response to Younger Dryas climate change in a three lake cascade in northern Poland, The anatomy of abrupt climate change: dissecting the palaeo-record to trace the mechanisms of climate variability. Gniew, Poland, 27-32 August 2018. An EGU Galileo Conference, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Warszawa, 2 s.
 • Marcisz K., Gałka M., Colombaroli D., Jassey V., Słowiński M., Tinner W., Lamentowicz M., 2018, Microbial communities and local vegetation responses to natural and anthropogenic disturbances in Sphagnum peatlands in northern Poland, The anatomy of abrupt climate change: dissecting the palaeo-record to trace the mechanisms of climate variability. Gniew, Poland, 27-31 August 2018. An EGU Galileo Conference, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Warszawa, 1 s.
 • Mroczkowska A., Kittel P., Dolbunova E., Gauthier E., Mazurkevich A., Okupny D., Płóciennik M., Pawłowski D., Rzodkiewicz M., Słowiński M., Wieckowska-Lueth M., 2018, The relationship between prehistoric settlements and hydroclimatic changes based on a multi-proxy reconstruction from the Serteya region (Western Russia), The anatomy of abrupt climate change: dissecting the palaeo-record to trace the mechanisms of climate variability. Gniew, Poland, 27-31 August 2018. An EGU Galileo Conference, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Warszawa, 1 s.
 • Mroczkowska A., Kittel P., Marcisz K., Mazurkevich A., Gauthier E., Kublitskiy Y., Lamentowicz M., Dolbunova E., Płóciennik M., Tjallingii R., Słowiński M., 2018, Hydrological consequences of hydroclimate variability and human activity during the last 500 years in Serteya region (Western Russia) – preliminary results, Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Mueller D., Tjallingii R., Plessen B., Noryśkiewicz A., Schwab M., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2018, Climate change and environment response during the Younger Dryas cold period in the Lake Gościąż sediment record, The anatomy of abrupt climate change: dissecting the palaeo-record to trace the mechanisms of climate variability. Gniew, Poland, 27-31 August 2018. An EGU Galileo Conference, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Warszawa, 1 s.
 • Müller D., Plessen B., Tjallingii R., Noryśkiewicz A., Schwab M., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2018, Climatic and environmental conditions during the Younger Dryas-Holocene-Transition in Lake Gościąż, Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Müller D., Plessen B., Tjallingii R., Noryśkiewicz A., Schwab M., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2018, Climatic and environmental variability during the Younger Dryas cold phase in Lake Gościąż, central Poland, Unravelling the Past and Future of Lakes. IPA-IAL Joint Meeting 2018, June 18-21, Stockholm University. Abstract book, Stockholm University, Stockholm, , s. 304.
 • Petera-Zaganiacz J., Dzieduszyńska D., Forysiak J., Milecka K., Obremska M., Okupny D., Słowiński M., Twardy J., 2018, Impact of the Younger Dryas cooling on the interaction between vegetation and morphogenetic processes, The anatomy of abrupt climate change: dissecting the palaeo-record to trace the mechanisms of climate variability. Gniew, Poland, 27-31 August 2018. An EGU Galileo Conference, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Warszawa, 1 s.
 • Płóciennik M., Boulaaba S., Luoto T., Kotrys B., Ott F., Brauer A., Słowiński M., 2018, The Allerod/Younger Dryas high resolution mean July temperature reconstruction from laminated Trzechowskie Palaeolake, The anatomy of abrupt climate change: dissecting the palaeo-record to trace the mechanisms of climate variability. Gniew, Poland, 27-31 August 2018. An EGU Galileo Conference, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Warszawa, 1 s.
 • Słowiński M., Ott F., Obremska M., Theuerkauf M., Czaja R., Wulf S., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2018, Impact of medieval road construction on landscape transformation during the last 700 years in N Poland, 17th International Conference of Historical Geographers, Warsaw 2018. Book of abstracts, Warszawa, 1 s.
 • Łuców D., Lamentowicz M., Karpińska-Kołaczek M., Kołaczek P., Küttim L., Słowiński M., Salme M., Küttim M., 2018, Testate amoebae as indicators of disturbances on the rewetted peat extraction area (Northern Estonia), Focused Meeting 2018: 9th International Symposium on Testate Amoebae (ISTA9), 10 - 14 September 2018, 1 s.
 • Łuców D., Lamentowicz M., Kołaczek P., Lane C., Łokas E., Mroczkowska A., Słowińska S., Tjallingii R., Tyszkowski S., Słowiński M., 2018, Testate amoebae response to the catastrophic deforestation caused by tornado compared to the past anthropogenic deforestations, Focused Meeting 2018: 9th International Symposium on Testate Amoebae (ISTA9), 10 - 14 September 2018, 1 s.
 • Łuców D., Lamentowicz M., Kołaczek P., Łokas E., Lane C., Tjallingii R., Słowiński M., 2018, An impact of past catastrophic deforestations on the hydrology of Sphagnum peatland in Northern Poland, Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Łuców D., Lamentowicz M., Słowiński M., 2018, Stop 3d - Martwe peatland - An impact of deforestration by Tornado event on sphagnum peatland ecosystem, EGU Galileo conference "The anatomy of abrupt climate change: dissecting the palaeo-record to trace the mechanisms of climate variability". Field Trip, 31st August, 2018, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Warszawa, , s. 25-28.
 • Aichner B., Słowiński M., Ott F., Noryśkiewicz A., Brauer A., Sachse D., 2017, Ecological and hydrological changes in Northern Poland during the Younger Dryas from the organic geochemical perspective, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 22-23.
 • Balanzategui D., Knorr A., Heussner K., Wazny T., Beck W., Słowiński M., Helle G., Buras A., Wilmking M., Van der Maaten E., Scharnweber T., Dorado L., Heinrich I., 2017, 810‐year history of cold‐season temperature variability for northern Poland, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 25.
 • Boerner A., Lorenz S., Theuerkauf M., Słowiński M., Zawiska I., Fuelling A., Meng S., Niessner D., 2017, The development of Dobbin basin and Mildenitz river from Weichselian deglaciation to Early Holocene (Mecklenburg‐Vorpommern, NE Germany), [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 38-40.
 • Bonk A., Błaszkiewicz M., Brauer A., Brykała D., Gierszewski P., Kramkowski M., Plessen B., Schwab M., Słowiński M., Tjallingii R., 2017, A new high-resolution sediment record from Lake Gościąż (central Poland), Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Błaszkiewicz M., Bonk A., Brauer A., Brykała D., Gierszewski P., Kramkowski M., Plessen B., Schwab M., Słowiński M., Tjallingii R., 2017, New high-resolution and integrated analyses of environmental response to climate change over the last 15 000 years from Lake Gościąż - Poland, [w:] Red. Pertti Sarala, Peter Johansson, From past to present - Late Pleistocene, last deglaciation and modern glaciers in the centre of northern Fennoscandia. INQUA Peribaltic Working Group Meeting and Excursion 2017, 20 – 25 August 2017. Excursion guide and Abstracts, Geological Survey of Finland, Rovaniemi, , s. 90-91.
 • Błaszkiewicz M., Brauer A., Kordowski J., Słowiński M., 2017, Timing of formation of postglacial lakes within the limit of the Last Glaciation in Poland, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 29-31.
 • Czymzik M., Muscheler R., Adolphi F., Mekhaldi F., Draeger N., Ott F., Błaszkiewicz M., Słowiński M., Aldahan A., Possnert G., Brauer A., 2017, Synchronizing the time‐scales of the varved Lakes Tiefer See/Czechowskie sediment records to IntCal13 using the common cosmogenic radionuclide variations, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 44-46.
 • Dietze E., Słowiński M., Hopmans E., Schreuder L., Obremska M., Pieńczewska A., Blarquez O., Ott F., Brykała D., Schouten S., Brauer A., 2017, Local accidental fires during the industrialization of northern Poland revealed by fire biomarkers in varved lake sediments, Global Challenges for our Common Future: a paleoscience perspective. 5th Open Science Meeting PAGES Zaragoza 2017, 9-13 May. Abstract book, Zaragoza, , s. 40.
 • Dietze E., Słowiński M., Zawiska I., Veh G., Brauer A., 2017, Holocene lake level changes related to multiple driving mechanisms at Fürstenseer See, NE‐Germany, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 47-48.
 • Dietze E., Theuerkauf M., Słowiński M., Brauer A., 2017, The role of fire in the Central European lowlands during the Holocene: what we know so far, Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017, European Geosciences Union, Vienna, , s. 1.
 • Dietze E., Theuerkauf M., Słowiński M., Brauer A., 2017, Holocene fire regimes of the central European lowlands: man‐vegetation‐climate feedbacks, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 49-51.
 • Dietze E., Theuerkauf M., Słowiński M., C., 2017, Holocene fire history of the Central European lowlands driven by interactions of climate, vegetation and land use change, Global Challenges for our Common Future: a paleoscience perspective. 5th Open Science Meeting PAGES Zaragoza 2017, 9-13 May. Abstract book, Zaragoza, , s. 219.
 • Draeger N., Ott F., Wulf S., Theuerkauf M., Obremska M., Plessen B., Słowiński M., Tjallingii R., Kienel U., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2017, A high resolution comparison of varve formation and preservation in Lakes Tiefer See and J. Czechowskie during the last 6000 years, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 54-56.
 • Feurdean A., Boris V., Walter F., M. A., P. B., M. B., B. D., A. D., E. D., B. D., G. F., E. J., K. K., J. K., D. K., C. L., Marinova E., K. M., E. N., D. R., Słowiński M., Veski S., Tonkov S., O. V., I. V., 2017, Natural and human-driven fire regime and land-cover changes in Central and Eastern Europe, Global Challenges for our Common Future: a paleoscience perspective. 5th Open Science Meeting PAGES Zaragoza 2017, 9-13 May. Abstract book, Zaragoza, , s. 46-47.
 • Hoelzmann P., Brauer A., Dräger N., Kienel U., Obremska M., Ott F., Słowiński M., 2017, Heavy Metal Enrichment in laminated lake sediments from N-Germany and N-Poland: Geochemical background, enrichment history and land surface changes, Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Kittel P., Mazurkevich A., Błaszczyk K., Dolbunova E., Gauthier E., Kotrys B., Kramkowski M., Lamentowicz M., Łuców D., Mroczkowska A., Płóciennik M., Słowiński M., 2017, Research project: Last 1000 Years palaeoecological history of the kettle-hole peatland in the Serteya Region, Development of Science and Education I, Russian State Pedagogical University of A.I. Herzen, Sankt Petrsburg, , s. 283-286.
 • Kramkowski M., Filbrandt-Czaja A., Kotrys B., Zawisza E., Rzodkiewicz M., Słowiński M., Tjallingii R., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2017, Early Holocene in light of the high‐resolution multiproxy analyses ‐ laminated sediments of Lake Jelonek, Poland, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 101-103.
 • Lindemann C., Ott F., Tjallingii R., Słowiński M., Schwab M., Brauer A., 2017, Climate and environment changes between 250 B.C. and 1000 A.D. reconstructed from varved lake sediments of Lake Głęboczek (N Poland), [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 113-115.
 • Marcisz K., Colombaroli D., Jassey V., Tinner W., Kołaczek P., Gałka M., Karpińska-Kołaczek M., Słowiński M., Lamentowicz M., 2017, Tiny but powerful - the use of functional traits of testate amoebae as disturbance indicators in palaeoecological studies of peatlands, Global Challenges for our Common Future: a paleoscience perspective. 5th Open Science Meeting PAGES Zaragoza 2017, 9-13 May. Abstract book, Zragoza, , s. 88-89.
 • Mroczkowska A., Gauthier E., Kittel P., Mazurkevich A., Kramkowski M., Płóciennik M., Słowiński M., 2017, Wstępna rekonstrukcja warunków paleośrodowiskowych w rejonie Serteji (Zachodnia Rosja) na podstawie analiz paleoekologicznych, [w:] Red. Dorota Nalepka, Renata Stachowicz-Rybka, Wpływ człowieka na roślinność Krakowa i okolic w okresie górnego czwartorzędu, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków, , s. 48-49.
 • Noryśkiewicz A., Kordowski J., Kramkowski M., Obremska M., Rzodkiewicz M., Słowiński M., Zawiska I., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2017, Helianthemum pollen representation in the area of Czechowo during the Younger Dryas, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 127-129.
 • Obremska M., Ott F., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2017, From the Bronze Age to the Migration Period – human activity recorded in the lake sediments of Lake Czechowskie, (Northern Poland), [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 130-131.
 • Ott F., Brykała D., Gierszewski P., Schwab M., Brademann B., Dräger N., Kienel U., Pinkerneil S., Plessen B., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2017, Processes of seasonal layer formation in varved Lake Czechowskie (N Poland): Linking monitoring and sediment core data, Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Ott F., Draeger N., Brykała D., Kienel U., Gierszewski P., Plessen B., Schwab M., Brademann B., Pinkerneil S., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2017, Deciphering varve formation in Lake Czechowskie (N Poland) and Lake Tiefer See (NE Germany) through comprehensive lake monitoring, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 132-134.
 • Ott F., Kramkowski M., Wulf S., Plessen B., Serb J., Tjallingii R., Schwab M., Słowiński M., Brykała D., Tyszkowski S., Putyrskaya V., Appelt O., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2017, Site-dependent proxy response to climate change during the last 140 years observed in varved lake sediments in Northern Poland, Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Persoiu A., Słowiński M., Słowińska S., Marcisz K., Ionita M., Lamentowicz M., 2017, Heat waves and jet stream relations - nature of dry and wet shifts around the 2.8 kyr BP event in Central Europe, American Geophysical Union Fall Meeting. New Orleans, 11-15 December 2017, American Geophysical Union, New Orleans, 1 s.
 • Rzodkiewicz M., Huebener T., Ott F., Zawiska I., Brykała D., Gierszewski P., Kaszubski M., Obremska M., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2017, Changes in the trophic state of Czechowskie Lake during the last 2000 years, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 144-147.
 • Słowińska S., Marcisz K., Słowiński M., Błażejczyk K., Lamentowicz M., 2017, Peatlands as a unique climatic hotspots, American Geophysical Union Fall Meeting. New Orleans, 11-15 December 2017, American Geophysical Union, New Orleans, 1 s.
 • Słowiński M., Lamentowicz M., Luców D., Kołaczek P., Tjallingii R., Noryśkiewicz A., Zawiska I., Lane C., Rzodkiewicz M., Słowińska S., Kramkowski M., Płóciennik M., Tyszkowski S., Łokas E., Kordowski J., Brauer A., 2017, Tornado project - The impact of catastrophic deforestation on the lake and peatland ecosystems of the Tuchola Pinewoods, Northern Poland, Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Słowiński M., Ott F., Obremska M., Theuerkauf M., Czaja R., Wulf S., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2017, Impact of Medieval road construction on landscape transformation during the last 700 years in N Poland, Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Słowiński M., Ott F., Obremska M., Theuerkauf M., Czaja R., Wulf S., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2017, Impact of Medieval road construction on landscape transformation during the last 700 years in N Poland, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 157-158.
 • Słowiński M., Łuców D., Kołaczek P., Tjallingii R., Lane C., Słowińska S., Tyszkowski S., Łokas E., Theuerkauf M., Brauer A., Lamentowicz M., 2017, An impact of deforestation by extreme weather events on Sphagnum peatland ecosystem, American Geophysical Union Fall Meeting. New Orleans, 11-15 December 2017, American Geophysical Union, New Orleans, 1 s.
 • Tyszkowski S., Słowiński M., Obremska M., Theuerkauf M., Ott F., Dietze E., Kaczmarek H., Brauer A., 2017, 800 years of forest transformation in northern Poland recorded in varved lake sediments and cartographical data, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 173-174.
 • Wulf S., Draeger N., Ott F., Serb J., Appelt O., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Schwab M., Brauer A., 2017, Tephrostratigraphies of ICLEA varved lake records from NE Germany and N central Poland: an overview, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 180-181.
 • Brykała D., Gierszewski P., Błaszkiewicz M., Kordowski J., Tyszkowski S., Słowiński M., Kaszubski M., Brauer A., 2016, Hydrological and geomorphological consequences of beavers activity in the Struga Czechowska valley (Tuchola Pinewood Forest, Poland), Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Collins J., Aichner B., Engels S., Lane C., Maas D., Neugebauer I., Ott F., Słowiński M., Wulf S., Plessen B., Brauer A., Sachse D., 2016, Spatiotemporal patterns of hydrological changes during the Younger Dryas onset from decadally-resolved lacustrine biomarker records: a W-E European transect, AGU Fall Meeting, San Francisco 12-16 December 2016, American Geophysical Union, San Francisco, 1 s.
 • Dietze E., Słowiński M., Feurdean A., Dräger N., Obremska M., Ott F., Pieńczewska A., Theuerkauf M., Brauer A., 2016, Fire and man - reconstructing Holocene biomass burning in the central European lowlands, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Dietze E., Słowiński M., Zawiska I., Veh G., Brauer A., 2016, Multiple drivers of Holocene lake level changes at a lowland lake in northeastern Germany, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Hoelzmann P., Słowiński M., Obremska M., Ott F., Brauer A., 2016, Anthropogenic impact on the sediment record from Lake Czechowskie (N-Poland) based on heavy metal contents in combination with high-resolution pollen and varve data: Geochemical background vs enrichment history and landsurface changes, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Kramkowski M., Filbrandt-Czaja A., Ott F., Słowiński M., Tjallingii R., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2016, Sedimentological and geochemical characteristic of varved lake sediment of the Lake Jelonek (North Poland), AGU Fall Meeting, San Francisco 12-16 December 2016, American Geophysical Union, San Francisco, 1 s.
 • Kramkowski M., Filbrandt-Czaja A., Ott F., Słowiński M., Tjallingii R., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2016, Sedimentological characteristics of lake sediment of the Lake Jelonek (North Poland), Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Lamentowicz M., Gałka M., Marcisz K., Słowiński M., Kołaczek P., Kajukało K., Jassey V., 2016, Investigating climatic and anthropogenic disturbance in continental peat archives of C Europe and W Siberia, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Marcisz K., Słowińska S., Słowiński M., Mitchell E., Jassey V., Lamentowicz M., 2016, Here comes the sun: exploring light intensity as important variable driving testate amoeba communities in Sphagnum, 35th Meeting of the German Society of Protozoology. Saignelegier, Switzerland, February 23th to 26th, 2016. Program, abstracts & list of participants, University of Neuchatel, Neuchatel, , s. 48.
 • Noryśkiewicz A., Kordowski J., Tyszkowski S., Kramkowski M., Zawiska I., Rzodkiewicz M., Mirosław-Grabowska J., Ott F., Słowiński M., Obremska M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2016, Climate-landform effects on lateglacial vegetation pattern in northeastern Tuchola Pinewoods (northern Poland): multiproxy evidence from the Lake Czechowskie catchment, northern Poland, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Ott F., Wulf S., Serb J., Słowiński M., Obremska M., Tjallingii R., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2016, Refining the time span between the early Holocene Askja-S and Hässeldalen tephras through differential dating based on varve counting from Lake Czechowskie (N Poland), Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Pieńczewska A., Słowiński M., Obremska M., Ott F., Dietze E., Feurdean A., Theuerkauf M., Brauer A., 2016, Fire history and human activity in last 2000 years reconstructed from varved lake sediments (N Poland), AGU Fall Meeting, San Francisco 12-16 December 2016, American Geophysical Union, San Francisco, 1 s.
 • Reczuga M., Jassey V., Mulot M., Mitchell E., Buttler A., Słowiński M., Gilbert D., Lamentowicz M., 2016, Vertical distribution of microbial communities in two Sphagnum peatlands along natural and experimental water table gradients, 35th Meeting of the German Society of Protozoology. Saignelegier, Switzerland, February 23th to 26th, 2016. Program, abstracts & list of participants, University of Neuchatel, Neuchatel, , s. 77.
 • Rzodkiewicz M., Zawiska I., Noryśkiewicz A., Obremska M., Ott F., Kramkowski M., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2016, Diatoms as paleoecological indicators of environmental change in the Lake Czechowskie catchments ecosystem (Northern Tuchola Pinewoods, Poland), Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Sachse D., Aichner B., Maas D., Neugebauer I., Ott F., Słowiński M., Wulf S., Brauer A., 2016, Spatiotemporal patterns of hydrological changes during the onset of the Younger Dryas along a W-E transect in Europe from decadal resolved lacustrine lipid biomarker D/H records, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Słowiński M., Marcisz K., Płóciennik M., Obremska M., Pawłowski D., Okupny D., Słowińska S., Borówka R., Kittel P., Forysiak J., Michczyńska D., Lamentowicz M., 2016, Hydroclimatic shifts recorded in peat archive from Rąbień mire (Central Poland) - better understanding of past climate changes using multidisciplinary approach, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Słowiński M., Ott F., Kramkowski M., Noryśkiewicz A., Theuerkauf M., Hass C., Obremska M., Błaszkiewicz M., Kordowski J., Tjallingii R., Rzodkiewicz M., Schwab M., Brauer A., 2016, Early Holocene lake ecosystem development in the southern Baltic lowlands, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Słowiński M., Ott F., Noryśkiewicz A., Dräger N., Kramkowski M., Tjallingii R., Hass C., Błaszkiewicz M., Kordowski J., Zawiska I., Theuerkauf M., Dietze E., Rzodkiewicz M., Schwab M., Brauer A., 2016, The final disappearance of permafrost as a trigger for early Holocene landscape evolution in the southern Baltic lowlands, XI. International Conference on Permafrost 20 - 24 June 2016, Potsdam, Germany, Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, Potsdam, 1 s.
 • Słowiński M., Ott F., Obremska M., Theuerkauf M., Czaja R., Wulf S., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2016, Road construction impact of the landscape transformation during the last 700 years in N Poland, AGU Fall Meeting, San Francisco 12-16 December 2016, American Geophysical Union, San Francisco, 1 s.
 • Słowiński M., Tyszkowski S., Ott F., Obremska M., Kaczmarek H., Theuerkauf M., Wulf S., Brauer A., 2016, History of human activity in last 800 years reconstructed from combined archive data and high-resolution analyses of varved lake sediments from Lake Czechowskie, Northern Poland, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Tjallingii R., Dräger N., Kramkowski M., Słowiński M., Brauer A., 2016, Early- to Mid-Holocene environmental and climate changes in the southern Baltic lowland using XRF scanning data, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Tyszkowski S., Błaszkiewicz M., Brykała D., Gierszewski P., Kaczmarek H., Kordowski J., Słowiński M., 2016, Practical aspects of registration the transformation of a river valley by beavers using terrestrial laser scanning, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Zawiska I., Rzodkiewicz M., Noryśkiewicz A., Kramkowski M., Obremska M., Ott F., Plessen B., Tjallingii R., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2016, Regional climate signal modified by local factors - multi core study records (Lake Czechowskie region, N Poland), Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Zawiska I., Rzodkiewicz M., Noryśkiewicz A., Kramkowski M., Obremska M., Ott F., Plessen B., Tjallingii R., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2016, Regional climate signal modified by local factors reflected in the results of subfossil Cladocera analysis from Lake Czechowskie region (Northern Poland), XIV Subfossil Clacodcera Workshop, Levico Terme (Italy), April 5th-8th 2016. Abstract book, Fondazione Edmund Mach etc., Levico Terme, , s. 33.
 • Aichner B., Schütrumpf K., Neugebauer I., Plessen B., Ott F., Słowiński M., Wulf S., Noryśkiewicz A., Brauer A., Sachse D., 2015, Decadal resolved leaf wax records reveal spatial patterns of hydrological and climatic changes during the onset of the Younger Dryas in western and eastern Europe, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 18-19.
 • Aichner B., Słowiński M., Ott F., Noryśkiewicz A., Wulf S., Brauer A., Sachse D., 2015, Decadal resolved leaf wax δD records of the Younger Dryas in central and eastern Europe, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU General Assembly 2015, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Błaszkiewicz M., Brauer A., Brykała D., Gierszewski P., Kordowski J., Słowiński M., Tyszkowski S., 2015, Modyfikacja przebiegu kształtowania systemu rzeczno-jeziornego w wyniku działalności bobrów na przykładzie Strugi Czechowskiej, Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, , s. 11-12.
 • Czymzik M., Muscheler R., Brauer A., Adolphi F., Ott F., Kienel U., Dräger N., Słowiński M., Aldahan A., Possnert G., 2015, Solar cycles and depositional processes in annual 10Be from two varved lake sediment records, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 37-38.
 • Czymzik M., Muscheler R., Brauer A., Adolphi F., Ott F., Kienel U., Dräger N., Słowiński M., Aldahan A., Possnert G., 2015, Testing the potential of 10Be in varved sediments from two lakes for solar activity reconstruction, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU General Assembly 2015, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Dietze E., Zawiska I., Słowiński M., Brauer A., 2015, Holocene lake level changes at a lowland lake in northeastern Germany inferred from acoustic sub-bottom profiling and a transect of sediment cores, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU General Assembly 2015, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Dräger N., Brademann B., Theuerkauf M., Wulf S., Tjallingii R., Słowiński M., Schlaak N., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Unexpected spontaneous ignition of Late Glacial sediments from the palaeolake Wukenfurche (NE Germany), Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU General Assembly 2015, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Dräger N., Ott F., Theuerkauf M., Obremska M., Wulf S., Kienel U., Lorenz S., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Comparing varve formation and preservation during the last 2000 years in two lakes along a W-E transect in the southern Baltic lowlands, Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia. 17-19 June 2015, University of Gdansk, Poland. Program and abstracts book, Institute of Geography. Faculty of Oceanography and Geography. University of Gdansk, Gdańsk, , s. 37.
 • Dräger N., Theuerkauf M., Wulf S., Tjallingii R., Słowiński M., Plessen B., Kienel U., Hübener T., Szeroczynska K., Lorenz S., Brauer A., 2015, Holocene climate variability and human impact recorded in annually laminated sediments of Lake Tiefer See (NE Germany), [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 40-41.
 • Gierszewski P., Brykała D., Błaszkiewicz M., Kordowski J., Tyszkowski S., Słowiński M., Kaszubski M., 2015, Effect of beaver dams’ failures on valley modification and implications for palaeoenvironmental reconstructions – preliminary results, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 45.
 • Heinrich I., Knorr A., Heussner K., Ważny T., Słowiński M., Helle G., Simard S., Scharnweber T., Buras A., Wilmking M., Brauer A., 2015, Climate reconstructions from tree-ring widths for the last 850 years in Northern Poland, Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia. 17-19 June 2015, University of Gdansk, Poland. Program and abstracts book, Institute of Geography. Faculty of Oceanography and Geography. University of Gdansk, Gdańsk, , s. 30.
 • Heinrich I., Knorr A., Heußner K., Wazny T., Słowiński M., Helle G., Simard S., Scharnweber T., Buras A., Beck W., Wilmking M., Brauer A., 2015, Climate reconstructions from tree-ring widths for the last 850 years in Northern Poland, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU General Assembly 2015, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Kordowski J., Błaszkiewicz M., Kramkowski M., Noryśkiewicz A., Słowiński M., Tyszkowski S., Brauer A., Ott F., 2015, Late Glacial and Holocene sedimentary evolution of Czechowskie Lake (Eastern Pomerania, North Central Poland), Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Kordowski J., Błaszkiewicz M., Kramkowski M., Noryśkiewicz A., Słowiński M., Tyszkowski S., Brauer A., Ott F., 2015, Progress on the reconstruction of sedimentary evolution of Czechowskie Lake and its hypothetic past water level fluctuations, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 77-78.
 • Kramkowski M., Filbrand-Czaja A., Ott F., Słowiński M., Tjallingii R., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Lake Jelonek (North Poland) – preliminary results of microfacies analysis and high resolution µ-XRF element scanning, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 81-82.
 • Kramkowski M., Filbrandt-Czaja A., Ott F., Słowiński M., Tjallingii R., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, A new varved late Glacial and Holocene sediment record from Lake Jelonek (North Poland) - preliminary results, Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Kramkowski M., Filbrandt-Czaja A., Ott F., Słowiński M., Tjallingii R., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Późno glacjalne i holoceńskie osady laminowane Jeziora Jelonek - wyniki wstępne, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman, Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Insytut Badawczy, Warszawa, , s. 86-88.
 • Lorenz S., Börner A., Theuerkauf M., Słowiński M., Zawiska I., Fülling A., Schult M., Niessner D., Lampe R., 2015, From Weichselian deglaciation to Late-glacial and Early Holocene lake basin and river valley formation – the Dobbertin basin (Mecklenburg-Vorpommern, NE Germany), [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 87-88.
 • Marcisz K., Fialkiewicz-Koziel B., Kolaczek P., Tinner W., Colombaroli D., Zielinska M., Kaliszan K., Lapshina E., Słowiński M., Buttler A., Laggoun-Defarge F., Lamentowicz M., 2015, Carbon accumulation and hydrological dynamics in pristine and disturbed Sphagnum peatlands during the last two millennia, Quaternary Perspectives on Climate Change, Natural Hazards and Civilization. XIX INQUA Congress, Nagoya, Japan 26 July – 2 August 2015, INQUA, Nagoya, 1 s.
 • Marcisz K., Tinner W., Colombaroli D., Kołaczek P., Słowiński M., Fiałkiewicz-Kozieł B., Łokas E., Lamentowicz M., 2015, How does fire and drought influence peatland under oceanic-continental climatic conditions? 2000 years of environmental change in Linje mire, northern Poland, Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia. 17-19 June 2015, University of Gdansk, Poland. Program and abstracts book, Institute of Geography. Faculty of Oceanography and Geography. University of Gdansk, Gdańsk, , s. 45.
 • Noryśkiewicz A., Zawiska I., Rzodkiewicz M., Mirosław-Grabowska J., Obremska M., Kordowski J., Kramkowski M., Słowiński M., Ott F., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Younger Dryas cooling in the Czechowo Region - climate or local environmental conditions, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 89-90.
 • Noryśkiewicz A., Zawiska I., Rzodkiewicz M., Mirosław-Grabowska J., Obremska M., Kordowski J., Słowiński M., Kramkowski M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Dynamika zmian roślinności w późnym glacjale Vistulianu w rejonie Czechowa (północna -wschodnia część Borów Tucholskich), [w:] Red. Danuta Dzieduszyńska, Małgorzata Roman, Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w Holocenie. VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Łódz 10-12 czerwca 2015, Zakład Poligraficzny, Łódż, , s. 53-56.
 • Obremska M., Noryśkiewicz A., Ott F., Bokiniec E., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Wielbark culture tribes activity recorded in the varved sediments of Lake Czechowskie (northern Poland), [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 91-92.
 • Obremska M., Noryśkiewicz A., Ott F., Bokiniec E., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, The human activity during the first five centuries AD recorded in the laminated sediments of the Lake Czechowskie (northern Poland), Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia. 17-19 June 2015, University of Gdansk, Poland. Program and abstracts book, Institute of Geography. Faculty of Oceanography and Geography. University of Gdansk, Gdańsk, , s. 90.
 • Ott F., Brauer A., Słowiński M., Wulf S., Putyrskaya V., Plessen B., Błaszkiewicz M., 2015, Varved sediments from Lake Czechowskie (Poland) reveal gradual increase in Atlantic influence during the Holocene, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU General Assembly 2015, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Ott F., Brauer A., Słowiński M., Wulf S., Serb J., Putyrskaya V., Plessen B., Obremska M., Kordowski J., Błaszkiewicz M., 2015, The Czechowskie Lake sediment record: highlights and potentials, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 93-95.
 • Ott F., Słowiński M., Dräger N., Wulf S., Plessen B., Kienel U., Obremska M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Regional and local sedimentation signatures in varved sediments of the last 150 years in three lakes in northern central Poland, Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia. 17-19 June 2015, University of Gdansk, Poland. Program and abstracts book, Institute of Geography. Faculty of Oceanography and Geography. University of Gdansk, Gdańsk, , s. 38.
 • Ott F., Słowiński M., Merličkova S., Dräger N., Wulf S., Plessen B., Obremska M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Regional and local sedimentation signatures in varved sediments of the last 150 years in three lakes in northern central Poland, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 96-97.
 • Rzodkiewicz M., Hübener T., Ott F., Kramkowski M., Obremska M., Słowiński M., Zawiska I., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Diatom-based reconstruction of the Lake Czechowskie trophy status in the last 2000 years (Tuchola Forest, Northern Poland), Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Rzodkiewicz M., Hübener T., Ott F., Obremska M., Brykała D., Gierszewski P., Kaszubski M., Zawiska I., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Trophic gradients in Czechowskie Lake during the last 2000 years inferred from diatoms assemblages, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 102-103.
 • Sachse D., Aichner B., Schuetrumpf K., Neugebauer I., Plessen B., Ott F., Słowiński M., Wulf S., Brauer A., 2015, Spatial patterns of hydrological changes during the onset of the Younger Dryas in western and central Europe from decadal resolved lacustrine lipid biomarker D/H records, Quaternary Perspectives on Climate Change, Natural Hazards and Civilization. XIX INQUA Congress, Nagoya, Japan 26 July – 2 August 2015, INQUA, Nagoya, 1 s.
 • Słowiński M., Brauer A., Ott F., Obremska M., Wulf S., Błaszkiewicz M., 2015, How route construction influenced landscape transformation during the last 700 years in NE Poland, Quaternary Perspectives on Climate Change, Natural Hazards and Civilization. XIX INQUA Congress, Nagoya, Japan 26 July – 2 August 2015, INQUA, Nagoya, 1 s.
 • Słowiński M., Brauer A., Ott F., Obremska M., Wulf S., Błaszkiewicz M., 2015, Road construction impact on the landscape transformation during the last 700 years in NE Poland, Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia. 17-19 June 2015, University of Gdansk, Poland. Program and abstracts book, Institute of Geography. Faculty of Oceanography and Geography. University of Gdansk, Gdańsk, , s. 105.
 • Słowiński M., Słowińska S., Noryśkiewicz A., Lamentowicz M., Kołaczek P., 2015, Micro-refuges as unique synergies of the environment – a case study of Betula nana glacial relicts from a Sphagnum mire (Northern Poland), [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 116-117.
 • Słowiński M., Tyszkowski S., Ott F., Obremska M., Kaczmarek H., Theuerkauf M., Wulf S., Brauer A., 2015, Last 800 years history of human activity recording in laminated lake sediment - palaeolimnological vs. archival data (Czechowskie lake, northern Poland), Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 118-119.
 • Słowiński M., Zawiska I., Ott F., Noryśkiewicz A., Plessen B., Apolinarska K., Rzodkiewicz M., Michczyńska D., Skubała P., Wulf S., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Differential proxy response of lake systems during late Allerød and early Younger Dryas climatic fluctuations in Northern Poland (Trzechowskie paleolake), [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 120-121.
 • Teuerkauf M., Dräger N., Lampe R., Lorenz S., Kienel U., Schult M., Słowiński M., Wulf S., Zawiska I., Brauer A., 2015, The Lateglacial and Holocene history of annually laminated Lake Tiefer See, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU General Assembly 2015, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Tjallingii R., Dräger N., Kramkowski M., Ott F., Słowiński M., Brauer A., 2015, Identifying local and regional changes in lake sediments of the ICLEA project using XRF scanning data, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 129-130.
 • Wulf S., Dräger N., Ott F., Serb J., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Lateglacial and Holocene tephrostratigraphy of the Northern central European lowlands – constraints from the varved sediment records of lakes Tiefer See and Czechowskie, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 140-141.
 • Zawiska I., Jensen T., Luoto T., Nevalainen L., Obremska M., Oksman M., Słowiński M., Tylmann W., Woszczyk M., Schartau A., Walseng B., 2015, Zmiany klimatu w ostatnim tysiącleciu i ich wpływ na ekosystem jeziora Atnsjøen (Norwegia), Paleoklimat - 2. Konferencja Naukowa "Zmiany Klimatyczne w Przeszłości Geologicznej", 24-25.11.2015 Warszawa. Referaty i postery, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, , s. 112.
 • Zawiska I., Jensen T., Luoto T., Nevalainen L., Obremska M., Oksman M., Słowiński M., Tylmann W., Woszczyk M., Schartau A., Walseng B., 2015, Climate versus human impacts on Lake Atnsjøen ecosystem (south-eastern Norway) during the last millennium, Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia. 17-19 June 2015, University of Gdansk, Poland. Program and abstracts book, Institute of Geography. Faculty of Oceanography and Geography. University of Gdansk, Gdańsk, , s. 47.
 • Zawiska I., Rzodkiewicz M., Noryśkiewicz A., Obremska M., Ott F., Kramkowski M., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Late glacial and early Holocene climate changes revealed by multi-proxy research on lake sediments from Tuchola Forest region (Poland), [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 142-143.
 • Zawiska I., Rzodkiewicz M., Noryśkiewicz A., Obremska M., Ott F., Kramkowski M., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Late Glacial lakes - uniform or contrasting ecosystems?, Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Zawisza E., Zawiska I., Obremska M., Słowiński M., Lutyńska M., 2015, How lakes become dystrophic-paleolimnological history of the Suchar IV lake (NE Poland), The 13th International Paleolimnology Symposium, August 4-7, 2015 Lanzhou University, Lanzhou, China. Abstract book, Lanzhou University, Lanzhou, , s. 95-96.
 • Buras A., Thees B., Czymzik M., Dräger N., Kienel U., Neugebauer I., Ott F., Scharnweber T., Simard S., Słowiński M., Słowińska S., Tecklenburg C., Zawiska I., Wilmking M., 2014, SINOMA - a better tool for proxy based reconstructions?, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Buras A., Thees B., Czymzik M., Dräger N., Kienel U., Neugebauer I., Ott F., Scharnweber T., Simard S., Słowiński M., Słowiński S., Tecklenburg C., Zawiska I., Wilmking M., 2014, SINOMA – a better tool for proxy based reconstructions?, [w:] Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe, 3rd Annual ICLEA Workshop 2014: Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 2, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam, , s. 16.
 • Błaszkiewicz M., Brauer A., Gierszewski P., Kordowski J., Kramkowski M., Lamparski P., Lorenz S., Noryśkiewicz A., Ott F., Słowiński M., Tyszkowski S., 2014, Development of fluvio-lacustrine systems within the Weichselian moraine belt as reconstructed on the middle section of the River Wda (N Poland), [w:] Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe, 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany, Scientific Technical Report, 02, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam, , s. 23.
 • Błaszkiewicz M., Piotrowski J., Brauer A., Gierszewski P., Kordowski J., Kramkowski M., Lamparski P., Lorenz S., Noryśkiewicz A., Ott F., Słowiński M., Tyszkowski S., 2014, Climatic and morphological controls on post-glacial lake and river valley evolution in the Weichselian belt – an example from the Wda valley, Northern Poland, 2014 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 15-19 Dec. 2014, American Geophysical Union, San Francisco, 1 s.
 • Chojnicki B., Lamentowicz M., Marcisz K., Reczuga M., Basińska A., Zielińska M., Buttler A., Mitchell E., Słowińska S., Słowiński M., 2014, Project Climpeat – influence of global warming and drought on the carbon sequestration and biodiversity of sphagnum peatlands, Integrating climate change experiments, data synthesis and modelling. Annual meeting and first ClimMani workshop. 12-14th November, Univeristy of Aveiro, Portugal, EU COST Action - ES1308, Aveiro, 1 s.
 • Dietze E., Słowiński M., Kienel U., Zawiska I., Brauer A., 2014, Disentangling Holocene lake level changes with a transect of lake sediment cores – a case study from Lake Fürstenseer See, northeastern Germany, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Dietze E., Słowiński M., Kienel U., Zawiska I., Brauer A., 2014, Studying lake level changes with a transect of lake sediment cores from Lake Fürstenseer See, northeastern Germany, [w:] Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe, 3rd Annual ICLEA Workshop 2014: Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 2, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam, , s. 24.
 • Dräger N., Theuerkauf M., Hübener T., Wulf S., Słowiński M., Dulski P., Kienel U., Szeroczynska K., Schedel R., Ott F., Lorenz S., Brauer A., 2014, Disentangling climate and human influences on varve preservation in a 1200‐year lake record from Lake Tiefer See (NE Germany) – A multi‐proxy approach, [w:] Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe, 3rd Annual ICLEA Workshop 2014: Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 2, (Abstracts volume & Excursion guide., ) Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam, , s. 25.
 • Dräger N., Wulf S., Kienel U., Dulski P., Ott F., Słowiński M., Theuerkauf M., Brauer A., 2014, High-resolution microfacies analysis and tephrochronology of varved sediments from Lake Tiefer See (NE Germany), Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Kordowski J., Błaszkiewicz M., Kramkowski M., Słowiński M., Tyszkowski S., 2014, Origin of the Chechowskie Lake in the light of sedimentological analyses in glacifluvial, glacilimnic, colluvial and limnic sediments in its vicinity, [w:] Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe, 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany, Scientific Technical Report, 02, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam, , s. 27.
 • Kordowski J., Błaszkiewicz M., Kramkowski M., Słowiński M., Tyszkowski S., Brauer A., Ott F., 2014, Morphogenesis of the Czechowskie Lake as inferred from the sedimentological analysis of limnic, colluvial and glacifluvial deposits (Eastern Pomerania, North Central Poland), Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Kordowski J., Słowiński M., 2014, Wpływ brył martwego lodu na wykształcenie osadów i rzeźby sandru Wdy w pobliżu rezerwatu "Jezioro Martwe" (Bory Tucholskie), [w:] Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz, Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014, dedykowany prof. dr. hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia, Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Toruń, , s. 62-63.
 • Lamentowicz M., Słowiński M., Marcisz K., Kołaczek P., Zielińska M., Kaliszan K., Lapshina E., Gilbert D., Buttler A., Fialkiewicz-Koziel B., Jassey V., Laggoun-DÉfarge F., 2014, Hydrological dynamics, fire history and carbon accumulation in the last millennium in Western Siberia reconstructed from a High Resolution Ombrotrophic Peat Archive, 2014 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 15-19 Dec. 2014, American Geophysical Union, San Francisco, 1 s.
 • Marcisz K., Słowińska S., Lamentowicz Ł., Słowiński M., Lamentowicz M., 2014, Microbes, soil and light: what drives testate amoeba communities in Sphagnum?, Assessing the soil biodiversity and its role to ecosystem services. The First Global Soil Biodiversity Conference. Palais de Congres, Dijon, France, 2-5 December 2014, [b.w.], Dijon, 1 s.
 • Marcisz K., Słowińska S., Lamentowicz Ł., Słowiński M., Mitchell E., Lamentowicz M., 2014, Seasonal patterns of testate amoebae abundance - what influences testate amoeba communities in Sphagnum peatlands?, [w:] Ed. Katarzyna Marcisz, 7th International Symposium on Testate Amoebae, 8 to 12 September 2014, Poznań, Poland. Program and abstracts, [b.w.], Poznań, , s. 74.
 • Marcisz K., Tinner W., Colombaroli D., Kołaczek P., Słowiński M., Fiałkiewicz-Kozieł B., Lamentowicz M., 2014, How do Sphagnum peatland testate amoebae respond to drought episodes? A 2000 years record of hydrological change and fire history in northern Poland, [w:] Ed. Katarzyna Marcisz, 7th International Symposium on Testate Amoebae, 8 to 12 September 2014, Poznań, Poland. Program and abstracts, [b.w.], Poznań, , s. 32.
 • Marcisz K., Tinner W., Colombaroli D., Kołaczek P., Słowiński M., Fiałkiewicz-Kozieł B., Lamentowicz M., 2014, How do climate and human impact affect Sphagnum peatlands under oceanic-continental climatic conditions? 2000 years of fire and hydrological history of a bog in Northern Poland, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Michczyńska D., Borówka R., Okupny D., Obremska M., Forysiak J., Pawłowski D., Płóciennik M., Słowiński M., Żurek S., Brooks S., Michczyński A., Witkowski A., 2014, The environment changes and chronology of the Late Vistulian (Weichselian) and Early Holocene sediments in the Rąbień mire, Central Poland, INTIMATE Open Workshop and COST Action ES0907 Final Event, Zaragoza, 15th - 21st June 2014. Abstract Volume and Programme, [b.w.], Zaragoza, 1 s.
 • Mulot M., Kroll L., Marcisz K., Villard A., Lamentowicz M., Słowińska S., Słowiński M., Mitchell E., 2014, Observational and experimental evidence for phenotypic plasticity in the testate amoeba Hyalosphenia papilio in response to water table depth, [w:] Ed. Katarzyna Marcisz, 7th International Symposium on Testate Amoebae, 8 to 12 September 2014, Poznań, Poland. Program and abstracts, [b.w.], Poznań, , s. 76.
 • Noryśkiewicz A., Kramkowski M., Słowiński M., Zawiska I., Lutyńska M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2014, The impact of climate and local envioronmental conditions on vegetation pattern in the Czechowskie Lake catchment (Northern Tuchola Pinewoods) during the Younger Dryas, [w:] Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe, 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany, Scientific Technical Report, 02, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam, , s. 29-30.
 • Noryśkiewicz A., Kramkowski M., Słowiński M., Zawiska I., Lutyńska M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2014, The impact of climate and environmental processes on vegetation pattern in the Czechowskie lake catchment Czechowo Region (Northern Tuchola Pinewoods) during the Younger Dryas cooling, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Obremska M., Ott F., Słowiński M., Lutyńska M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2014, The human activity during the last two millenia in Tuchola Pinewoods (northern Poland), [w:] Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe, 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany, Scientific Technical Report, 02, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam, , s. 32.
 • Obremska M., Ott F., Słowiński M., Lutyńska M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2014, 2000 years of human activity in Tuchola Pinewoods (northern Poland), Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Ott F., Brauer A., Słowiński M., Dulski P., Wulf S., Hoelzmann P., Obremska M., Lutyńska M., Błaszkiewicz M., 2014, Constructing a precise and robust chronology for the varved sediment record of Lake Czechowskie (Poland) - an example for the last 1000 years, [w:] Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe, 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany, Scientific Technical Report, 02, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam, , s. 33.
 • Ott F., Brauer A., Słowiński M., Wulf S., Putyrskaya V., Błaszkiewicz M., 2014, Constructing a precise and robust chronology for the varved sediment record of Lake Czechowskie (Poland), Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Reczuga M., Jassey V., Mitchell E., Buttler A., Lamentowicz Ł., Słowiński M., Lamentowicz M., 2014, Influence of experimental water table changes on testate amoebae communities in Sphagnum peatland, [w:] Ed. Katarzyna Marcisz, 7th International Symposium on Testate Amoebae, 8 to 12 September 2014, Poznań, Poland. Program and abstracts, [b.w.], Poznań, , s. 23.
 • Słowińska S., Słowiński M., Marcisz K., Lamentowicz Ł., Lamentowicz M., 2014, How hydrology and vegetation modify microclimate of a Sphagnum peatland?, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Słowińska S., Słowiński M., Noryśkiewicz A., Lamentowicz M., Kołaczek P., 2014, Sphagnum peatlands as a unique habitat for the long-term survival of glacial relicts: a case study of Betula nana, 2014 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 15-19 Dec. 2014, American Geophysical Union, San Francisco, 1 s.
 • Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., Noryśkiewicz B., Ott F., Tyszkowski S., 2014, Landscape transformation under influence of melting buried ice blocks (North Poland), Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., Noryśkiewicz B., Ott F., Tyszkowski S., 2014, The role of dead ice melting on landscape transformation in the Lateglacial and early Holocene in Tuchola Pinewoods, North Poland, [w:] Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe, 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany, Scientific Technical Report, 02, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam, , s. 50.
 • Słowiński M., Zawiska I., Ott F., Noryskiewicz A., Plessen B., Apolinarska K., Lutyńska M., Michczyńska D., Wulf S., Skubała P., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2014, Late Allerød climatic fluctuation reconstructed from Trzechowskie paleolake sediment, [w:] Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe, 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany, Scientific Technical Report, 02, , s. 35.
 • Słowiński M., Zawiska I., Ott F., Noryśkiewicz A., Plessen B., Apolinarska K., Lutyńska M., Michczyńska D., Wulf S., Skubała P., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2014, Lake system response to late Allerød climate change and transition into the Younger Dryas - recorded in lake sediments from Central Europe, Northern Poland, INTIMATE Open Workshop and COST Action ES0907 Final Event, Zaragoza, 15th - 21st June 2014. Abstract Volume and Programme, [b.w.], Zaragoza, 1 s.
 • Słowiński M., Zawiska I., Ott F., Noryśkiewicz A., Plessen B., Apolinarska K., Lutyńska M., Michczyńska D., Wulf S., Skubała P., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2014, Lake ecosystem response to late Allerød climatic fluctuation (northern Poland), Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Słowiński M., Zawiska I., Ott F., Noryśkiewicz A., Plessen B., Apolinarska K., Lutyńska M., Michczyńska D., Wulf S., Skubała P., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2014, Lead and lags of lake system responses to Late Allerød and Early Younger Dryas climatic fluctuation – an example from varved lake sediments from Northern Poland (Central Europe), 2014 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 15-19 Dec. 2014, American Geophysical Union, San Francisco, 1 s.
 • Wulf S., Dräger N., Theuerkauf M., Ott F., Serb J., Słowiński M., Dietze E., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2014, Tephra dating and synchronisation of high-resolution lake sequences from NE Germany, [w:] Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe, 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany, Scientific Technical Report, 02, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam, , s. 39.
 • Zawiska I., Lorenz S., Börner A., Niessner D., Słowiński M., Theuerkauf M., Pieper H., Lampe R., 2014, Late-glacial to Early Holocene lake basin and river valley formation within Pomeranian moraine belt near Dobbertin (Mecklenburg-Vorpommern, NE Germany), Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Zawiska I., Słowiński M., Correa-Metrio A., Obremska M., Luoto T., Nevalainen L., Woszczyk M., Milecka K., 2014, Ecosystem responses during Late Glacial period recorded in the sediments of Lake Łukie (East Poland), Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Zawisza E., Zawiska I., Obremska M., Słowiński M., Lutyńska M., 2014, Czy wigierskie suchary zawsze były dystroficzne?, [w:] Red. Katarzyna Pochocka-Szwarc, Dynamika lądolodów plejstoceńskich na obszarze Sokólszczyzny i Równiny Augustowskiej. XXI Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Augustów, 1-5.09.2014 r, Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, Warszawa, , s. 94-95.
 • Zielińska M., Lamentowicz M., Marcisz K., Laggoun-DÉfarge F., Buttler A., Słowiński M., Lapshina E., Gilbert D., 2014, Ecology of testate amoebae and development of a new transfer function in a mire from Western Siberia, [w:] Ed. Katarzyna Marcisz, 7th International Symposium on Testate Amoebae, 8 to 12 September 2014, Poznań, Poland. Program and abstracts, [b.w.], Poznań, , s. 89.
 • Błaszkiewicz M., Brauer A., Kordowski J., Kramkowski M., Ott F., Słowiński M., 2013, Morfologiczny i litologiczny zapis zmienności poziomu wody Jeziora Czechowskiego – Pojezierze Starogardzkie, Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych. XX Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski", Lasocin, 2-6.09.2013. Materiały, PIG - PIB, Warszawa, , s. 100.
 • Marcisz K., Lamentowicz Ł., Słowińska S., Słowiński M., Muszak W., Lamentowicz M., 2013, Seasonal variability of peatland testate amoebae communities in relation to air temperature and hydrology, 2nd Young Scientists Conference World Water Day, March 21-22, 2013, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland. Book of abstracts, Adam Mickiewicz University, Poznań, , s. 117.
 • Neumann M., Lamentowicz M., Buttler A., Słowińska S., Słowiński M., 2013, Vegetation response to hydrological and temperature manipulations on sphagnum bog – an introduction to the field experiment, 2nd Young Scientists Conference World Water Day, March 21-22, 2013, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland. Book of abstracts, Adam Mickiewicz University, Poznań, , s. 127.
 • Neumann M., Lamentowicz M., Słowiński M., Laggoun-DÉfarge F., Buttler A., Lapshina E., 2013, Ecology and diversity of testate amoebae (protists) in Pristine peatlands of Western Siberia, 2nd Young Scientists Conference World Water Day, March 21-22, 2013, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland. Book of abstracts, Adam Mickiewicz University, Poznań, , s. 129.
 • Ott F., Brauer A., Słowiński M., Dulski P., Plessen B., Błaszkiewicz M., 2013, Holocene and Late Glacial varved sediments from Czechowskie Lake (Poland), Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU General Assembly 2013, EGU, Vienna, 1 s.
 • Ott F., Brauer A., Słowiński M., Dulski P., Plessen B., Wulf S., Obremska M., Lutyńska M., Noryśkiewicz B., Błaszkiewicz M., 2013, Holocene and Late Glacial chronology for the varved sediments from Lake Czechowskie (Poland), [w:] Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz, 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscapes in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstract volume & Excursion guide, Scientific Technical Report, 04, Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, Potsdam, 1 s.
 • Ott F., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., Noryśkiewicz B., Tyszkowski S., 2013, Environmental impact of melting buried ice blocks (North Poland), 2013 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 9-13 Dec. 2013, American Geophysical Union, San Francisco, 1 s.
 • Reczuga M., Marcisz K., Mitchell E., Buttler A., Jassey V., Neumann M., Lamentowicz Ł., Słowińska S., Słowiński M., Lamentowicz M., 2013, Influence of experimental temperature increase and depth of the water table on microbial communities in Linje mire, 2nd Young Scientists Conference World Water Day, March 21-22, 2013, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland. Book of abstracts, Adam Mickiewicz University, Poznań, , s. 140.
 • Słowinska S., Marcisz K., Słowiński M., Lamentowicz M., Lamentowicz Ł., Mitchell E., 2013, Response of peatland ecosystem to climatic changes in Central-Eastern Europe: a long-term ecological approach, 2013 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 9-13 Dec. 2013, American Geophysical Union, San Francisco, 1s.
 • Słowińska S., Słowiński M., Lamentowicz M., Lamentowicz Ł., Marcisz K., Mitchell E., Neumann M., 2013, Microclimate and hydrology of a Sphagnum mire, Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU General Assembly 2013, EGU, Vienna, 1 s.
 • Słowiński M., Zawiska I., Ott F., Noryśkiewicz A., Apolinarska K., Lutyńska M., Michczyńska D., Brauer A., Wulf S., Skubała P., Błaszkiewicz M., 2013, Abrupt climate-triggered lake ecosystem changes recorded in late glacial lake sediments in northern Poland, 2013 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 9-13 Dec. 2013, American Geophysical Union, San Francisco, 1 s.
 • Słowiński M., Zawiska I., Ott F., Noryśkiewicz A., Apolinarska K., Lutyńska M., Michczyńska D., Brauer A., Wulf S., Skubała P., Błaszkiewicz M., 2013, Lake ecosystem response to rapid climate changes as recorded in lateglacial lake sediments from northern Poland, [w:] Red. Aurel Persoiu, Workshop on Terrestrial Records from Eastern Europe March, 6-9, 2013, Cluj Napoca, Romania;, Ştefan cel Mare University, Suceava Faculty of Environmental Science, Babeş-Bolyai University, Cluj Napoca, 1 s.
 • Słowiński M., Zawiska I., Ott F., Noryśkiewicz A., Apolinarska K., Lutyńska M., Michczyńska D., Brauer A., Wulf S., Skubała P., Błaszkiewicz M., 2013, Lake ecosystem response to rapid lateglacial climate changes in lake sediments from northern Poland, Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU General Assembly 2013, EGU, Vienna, 1 s.
 • Słowiński M., Zawiska I., Ott F., Noryśkiewicz A., Apolinarska K., Lutyńska M., Michczyńska D., Brauer A., Wulf S., Skubała P., Błaszkiewicz M., 2013, Lake ecosystem response to rapid climate changes during lateglacial and early Holocene recorded in lake sediments (northern Poland), [w:] Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz, 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscapes in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstract volume & Excursion guide;, Scientific Technical Report, 04, Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, Potsdam, 1 s.
 • Słowiński M., Zawiska I., Ott F., Noryśkiewicz A., Apolinarska K., Lutyńska M., Michczyńska D., Wulf S., Skubała P., Brauer A., Błaszkiewicz M., 2013, Lake ecosystem response to rapid climate changes as recorded in Late Glacial lake sediments from central-northern Poland, INTIMATE 2013, Blair Atholl, Scotland, INTIMATE, Blair Atholl, 1 s.
 • Wulf S., Ott F., Słowiński M., Dräger N., Dulaski P., Noryśkiewicz A., Neugebauer I., Martin-Puertas C., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2013, Tephrochronological linking of lake sediment sequences from Germany and northern Poland, [w:] Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz, 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscapes in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstract volume & Excursion guide, Scientific Technical Report, 04, Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, Potsdam, 1 s.
 • Zawiska I., Słowiński M., Obremska M., Woszczyk M., Milecka K., 2013, Direct and indirect climate impact on the lake ecosystem during Late Glacial period, Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU General Assembly 2013, EGU, Vienna, 1 s.
 • Lamentowicz M., Buttler A., Mitchell E., Chojnicki B., Słowińska S., Słowiński M., 2012, Influence of global warming and drought on carbon sequestration and biodiversity of Sphagnum peatlands – present, past and future perspectives (CLIMPEAT PROJECT), [w:] Eds. V. Kožnarová, S. Sulovská, L. Hájková, Bioclimate 2012, "Bioclimatology of Ecosystems", International Scientific Conference, August 29th-31st 2012, Usti nad Labem, Czech Republic. Conference Proceedings, Ceska bioklimatologicka spolecnost, Usti nad Labem, , s. 58-59.
 • Lamentowicz M., Buttler A., Mitchell E., Chojnicki B., Słowińska S., Słowiński M., 2012, Project CLIMPEAT - Influence of global warming and drought on the carbon sequestration and biodiversity of Sphagnum peatlands, Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU General Assembly 2012, Vienna, 1 s.
 • Ott F., Brademann B., Słowiński M., Dulski P., Plesssen B., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2012, Seasonal sub-layer variations of a varved record from the Czechowskie Lake, Poland, Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU General Assembly 2012, Vienna, 1 s.
 • Reczuga M., Marcisz K., Mitchell E., Buttler A., Jassey V., Neumann M., Lamentowicz Ł., Słowińska S., Słowiński M., Lamentowicz M., 2012, Testate amoebae biodiversity and biomass in the Linje mire in relation to climate change, [w:] Eds. Jun Yang, Satoshi Shimano, 6th International Symposium on Testate Amoebae, Xiamen, China, 15-18 October 2012. Program and abstracts, National Natural Science Foundation of China, Xiamen, , s. 60.
 • Słowińska S., Błażejczyk K., Słowiński M., Lamentowicz M., 2012, Microclimatic conditions of Sphagnum peatland in northern Poland and their possible changes in 21st century, [w:] Eds. V. Kožnarová, S. Sulovská, L. Hájková, Bioclimate 2012, "Bioclimatology of Ecosystems", International Scientific Conference, August 29th-31st 2012, Usti nad Labem, Czech Republic. Conference Proceedings, Ceska bioklimatologicka spolecnost, Usti nad Labem, , s. 106-107.
 • Słowińska S., Słowiński M., Lamentowicz M., Grzegorz S., 2012, Ecohydrology of a Sphagnum peatland in transitional climate – an interdysciplinary study, Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU General Assembly 2012, Vienna, 1 s.
 • Słowiński M., Zawiska I., Noryśkiewicz A., Apolinarska K., Lutyńska M., Skubała P., Ott F., Wulf S., Brauer A., 2012, Climate impact on the Trzechowskie paleolake ecosystem during the Late Glacial and early Holocene in the light of multiproxy analysis, Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU General Assembly 2012, Vienna, 1 s.
 • Słowiński M., Zawiska I., Noryśkiewicz A., Apolinarska K., Lutyńska M., Skubała P., Ott F., Wulf S., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2012, Local environmental response of climate change in the Trzechowskie paleolake in northern Poland, during the Late Glacial and early Holocene, Advancing the science of palaeolimnology. 12th International Paleolimnology Symposium, Glasgow SECC 21-24 August 2012. Book of Abstracts, International Paleolimnology Association, Glasgow, , s. 188.
 • Zawiska I., Słowiński M., Noryśkiewicz A., Apolinarska K., Lutyńska M., Woszczyk M., Skubała P., Obrembska M., 2012, Lake environment changes as a response to variable climate condition in Preboreal period, Advancing the science of palaeolimnology. 12th International Paleolimnology Symposium, Glasgow SECC 21-24 August 2012. Book of Abstracts, International Palaeolimnology Association, Glasgow, , s. 189.
 • Błaszkiewicz M., Słowiński M., Bauer A., Ott F., 2011, Analizy multiproxy rocznie laminowanych osadów jeziornych Jeziora Czechowskiego - informacja wstępna, [w:] Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski, Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 19-20.
 • Ott F., Brademann B., Słowiński M., Dulski P., Plessen B., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2011, First results of the varved sediment record from Lake Czechowskie, Zmiany paleoklimatyczne w przeszłości geologicznej. Konferencja naukowa, Warszawa, 23-24 listopada 2011. Referaty i postery, PIG-PIB, Warszawa, , s. 28.
 • Ott F., Brademann B., Słowiński M., Dulski P., Plessen B., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2011, First results of the varved sediment record from Lake Czechowskie, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc, Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011, PIG-PIB, Warszawa, , s. 82.
 • Słowińska S., Słowiński M., Lamentowicz M., 2011, Interaction between hydrology, microclimate and biotic factors in small Sphagnum mire in northern Poland, Geophysical Research Abstracts 13. EGU General Assembly, Vienna, 03-08 April 2011, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Słowiński M., Zawiska I., Noryśkiewicz A., Apolinarska K., Lutyńska M., 2011, Macrophyte vegetation development in paleolake Czechowskie (northern Poland), during tha late glacial and early-Holocene, Geophysical Research Abstracts 13. EGU General Assembly, Vienna, 03-08 April 2011, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Zawiska I., Obremska M., Słowiński M., Woszczyk M., 2011, Zmiany środowiska przyrodniczego w późnym glacjale w otoczeniu Jeziora Łukie (Polesie Lubelskie) na podstawie wyników wybranych analiz paleolimnologicznych, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc, Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011, PIG-PIB, Warszawa, , s. 120-121.
 • Zawiska I., Słowiński M., Obremska M., Milecka K., Woszczyk M., Apolinarska K., 2011, Reconstruction of environmental changes in Late Glacial and Holocene in the vicinity of Lake Lukie (SE Poland) using multiproxy analysis, 5th International Limnogeological Congress, August 31st - September 3rd 2011, Konstanz, Germany. Programme and abstracts volume, Institut fuer Umweltgeologie Technische Universitaet Braunschweig, Braunschweig, , s. 85.
 • Ott F., Brademann B., Dulski P., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2010, Microfacies analyses of varved lake sediments from Lake Czechowskie (Poland): first results from the last 1.500 year interval, Gletscher, Wasser, Mensch - quartaerer Landschaftswandel im peribaltischer Raum. 35. Hauptversammlung der Deutschen Quartaervereinigung DEUQUA E.V. 12th Annual Meeting of the INQUA Peribaltic Working Group., 13.-17. September 2010 in Greifswald. Tagungsunterlagen, Lehrstuhl Physiche Geographie. Institut fuer Geographie und Geologie. Universitaet Greifswald, Greifswald, , s. 139.
 • Słowiński M., Noryśkiewicz A., Apolinarska K., Lutyńska M., Krajewska I., Woszczyk M., 2010, Zapis zmian klimatu oraz środowiska w późnym glacjale i wczesnym holocenie - torfowisko Czechowskie i Borzechowskie (Bory Tucholskie), [w:] Red. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, Artur Zieliński, Badania interdyscyplinarne - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość nauk przyrodniczych. Konferencja naukowa, 15-16.04.2010 Golejów koło Staszowa, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, , s. 99.
 • Słowiński M., Słowińska S., Lamentowicz M., 2010, Torfowisko Linje - jako obiekt badań interdyscyplinarnych, [w:] Red. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, Artur Zieliński, Badania interdyscyplinarne - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość nauk przyrodniczych. Konferencja naukowa, 15-16.04.2010 Golejów koło Staszowa, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, , s. 100-101.
 • Brykała D., Gierszewski P., Kaczmarek H., Kordowski J., Słowiński M., Bartczak A., Khak V., 2009, Uwarunkowania i zmienność depozycji osadów dennych w zbiorniku Soczewka (Kotlina Płocka) w warunkach antropopresji, [w:] Red. Tomasz Kalicki, Jacek B. Szmańda, Krzysztof Zawada, Konferencja Geomorfologów Polskich nt. "Metody badań w geomorfologii", Kielce, 28-30.09.2009 r, Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce, , s. 21-23.
 • Kaczmarek H., Khak V., Mazaeva O., Słowiński M., Bartczak A., Brykała D., Rybchenko A., 2009, Warunki rozwoju i dynamika dolinek erozyjnych w strefie brzegowej Zbiornika Brackiego (rz. Angara), [w:] Red. Tomasz Kalicki, Jacek B. Szmańda, Krzysztof Zawada, Konferencja Geomorfologów Polskich nt. "Metody badań w geomorfologii", Kielce, 28-30.09.2009 r, Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce, , s. 82-85.

Documentation studies

 • Słowiński M., 2009, Kurs "Introduction to Plant Macrofossil Analysis", Londyn, 23-27 II 2009 r, Przegl. Geogr., 81, z.3, s. 437-438.