IGSO PAS > People > Member
Msc. Patryk Duma
Department of Spatial Organization
Office 426
Phone +48 226978731
E-mail

Education

2016-2017 – studia magisterskie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej  – specjalizacja: urbanistyka i polityka przestrzenna (praca magisterska pt. Lokalizacja decyzji o warunkach zabudowy a zapisy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w wybranych gminach powiatu janowskiego).

2012-2016 – studia inżynierskie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej  – specjalizacja: zarządzanie i restrukturyzacja przestrzeni  (praca inżynierska pl. Ocena stanu ładu przestrzennego w strefie podmiejskiej na przykładzie osiedla Borek w gminie Wólka).

Academic career and degrees

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pracownik inżynieryjno-techniczny od września 2017

Research interests

  • Polityka przestrzenna
  • Systemy planowania przestrzennego
  • Suburbanizacja
  • Kartografia i geoinformacja (GIS) 

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others

Books, reports

Articles, chapters, papers and others