IGSO PAS > People > Member
Msc. Patryk Duma
Department of Spatial Organization
Office 426
Phone +48 226978926
E-mail

Education

2016-2017 – studia magisterskie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej  – specjalizacja: urbanistyka i polityka przestrzenna (praca magisterska pt. Lokalizacja decyzji o warunkach zabudowy a zapisy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w wybranych gminach powiatu janowskiego).

2012-2016 – studia inżynierskie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej  – specjalizacja: zarządzanie i restrukturyzacja przestrzeni  (praca inżynierska pl. Ocena stanu ładu przestrzennego w strefie podmiejskiej na przykładzie osiedla Borek w gminie Wólka).

Academic career and degrees

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pracownik inżynieryjno-techniczny od września 2017

Research interests

  • Polityka przestrzenna
  • Systemy planowania przestrzennego
  • Suburbanizacja
  • Kartografia i geoinformacja (GIS) 

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others

Books, reports

  • Komornicki T., Duma P., 2021, Rozmieszczenie punktów szczepień na COVID-19 a struktura demograficzna, KPZK PAN, Warszawa, 5 s.
  • Komornicki T., Rosik P., Duma P., Goliszek S., Szejgiec-Kolenda B., 2020, Rozwój transportu w województwie podkarpackim w perspektywie do 2030 roku. Raport końcowy, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów, 160 s.
  • Rosik P., Komornicki T., Goliszek S., Duma P., 2020, Dostępność potencjałowa regionów w Europie - zasięg przestrzenny, długość podróży i efekt granicy (EU-ROAD-ACC), Prace Geograficzne, 270, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 134 s.
  • Rosik P., Komornicki T., Goliszek S., Szejgiec-Kolenda B., Duma P., 2020, Monitoring uwarunkowań rozkładu ruchu w transporcie ciężarowym w Polsce (2005-2015), Prace Geograficzne, 272, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 164 s.
  • Bański J., Komornicki T., Czapiewski K., Duma P., Mazurek D., 2019, Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2018. Raport końcowy, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów, 245 s.
  • Śleszyński P., Komornicki T., Rosik P., Duma P., Goliszek S., Kubiak Ł., Wiśniewski R., Guzik R., Fiedeń Ł., Kocaj A., Kołoś A., Wiedermann K., 2019, Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem. Raport syntetyczny, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 150 s.

Articles, chapters, papers and others