IGSO PAS > People > Member
Assoc. Prof. Paweł Prokop
Department of Geoenvironmental Research
Office -
Phone +48 124292895
E-mail

Education

 • 1982-1987 – Master degree studies: Jagiellonian University, Faculty of Biology and Earth Sciences, Institute of Geography (master’s thesis entitled Bioclimatic conditions of Cracow and Gaik Brzezowa in the years 1971-1980).

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN), since 1991

 • 2006 – PhD in Earth Sciences in the field of physcial geography (doctoral dissertation entitled Land degradation of the southern slope of the Meghalaya Plateau, India (with the use of GIS and remote sensing methods))
 • 2014 – habilitation (post-doctoral degree) in Earth Sciences in the field of physical geography (post-doctoral habilitation dissertation entitled Human impact on environment in the monsoonal climate of north east India)
 • 2014 - Associate Professor

Research interests

 • Land degradation
 • Climatology
 • GIS
 • Remote sensing

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Kijowska-Strugała M., Baran A., Szara-Bąk M., Wiejaczka Ł., Prokop P., 2022, Soil quality under different agricultural land uses as evaluated by chemical, geochemical and ecological indicators in mountains with high rainfall (Darjeeling Himalayas, India), Journal of Soils and Sediments, 22, 12, s. 3041-3058.
 • Kijowska-Strugała M., Wiejaczka Ł., Cebulski J., Płaczkowska E., Rączkowska Z., Prokop P., Zou Q., Guo Y., Hu J., 2021, Assessment of the naturalness and anthropogenic transformation of the habitats of small mountain streams in different climate zones, Environmental Earth Sciences, 80, 714 s.
 • Prokop P., Rączkowska Z., Joshi R., 2021, Spatiotemporal soil development in the Pindari proglacial area (Indian Central Himalaya), Episodes, 44, 2, s. 115-127.
 • Rączkowska Z., Prokop P., 2021, Rozwój gleb i rzeźby w obszarze proglacjalnym lodowca Pindari (Himalaje Centralne, Indie), [w:] Red. Radosław Dobrowolski, Anna Orłowska, Beata Hołub, Grzegorz Janicki, Glacjał i peryglacjał Europy Środkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, , s. 264-266.
 • Prokop P., 2020, Where the Meghalayan meets the Anthropocene: Stratigraphic signals of human-environmental interactions on the periphery of Indian civilisation, Geographia Polonica, 93, 4, s. 505-523.
 • Prokop P., 2020, Degradacja powierzchni ziemi – zakres terminologiczny, metody oceny i perspektywy badań, Przegląd Geograficzny, 92, 1, s. 5-17.
 • Prokop P., 2020, Role of natural factors and human activities in land degradation of the Meghalaya Plateau (Northeast India), 6th Internatonal Scientific Conference Geobalcanica 2020. Proceedings 12-14 May, 2020 Ohrid, North Macedonia, Geobalcanica Society, Skopje, , s. 145-151.
 • Prokop P., 2020, Degradacja powierzchni ziemi – zakres terminologiczny, metody oceny i perspektywy badań, Przegląd Geograficzny, 92, 1, s. 5-17.
 • Prokop P., 2020, Water chemistry in the catchment with highest rainfall at global scale and intensive human activity (Northeast India), 6th Internatonal Scientific Conference Geobalcanica 2020. Proceedings 12-14 May, 2020 Ohrid, North Macedonia, Geobalcanica Society, Skopje, , s. 85-94.
 • Prokop P., 2020, Remote sensing of severely degraded land: Detection of long-term land-use changes using high-resolution satellite images on the Meghalaya Plateau, northeast India, Remote Sensing Applications: Society and Environment, 20, s. 100432.
 • Prokop P., Wiejaczka Ł., Sarkar S., Bryndal T., Bucała-Hrabia A., Kroczak R., Soja R., Płaczkowska E., 2020, Morphological and sedimentological responses of small stream channels to extreme rainfall and land use in the Darjeeling Himalayas, Catena, 18813 s.
 • Prokop P., Wiejaczka Ł., Syiemlieh H., Kozłowski R., 2019, Response of water chemistry to long-term human activities in the nested catchments system of subtropical Northeast India, Water, 11, 523 s.
 • Prokop P., 2018, Tea plantations as a driving force of long-term land use and population changes in the Eastern Himalayan piedmont, Land Use Policy, 77, s. 51-62.
 • Prokop P., Kruczkowska B., Syiemlieh H., Bucała-Hrabia A., 2018, Impact of topography and sedentary swidden cultivation on soils in the hilly uplands of North-East India, Land Degradation & Development, 29, 8, s. 2760–2770.
 • Rączkowska Z., Bucała-Hrabia A., Prokop P., 2018, Geomorphological and sedimentological indicators of land degradation (Meghalaya Plateau, NE India), Land Degradation and Development, 29, 8, s. 2746–2759.
 • Wiejaczka Ł., Piróg D., Tamang L., Prokop P., 2018, Local residents' perceptions of a dam and reservoir project in the Teesta Basin, Darjeeling Himalayas, India, Mountain Research and Development, 38, 3, s. 203-210.
 • Wiejaczka Ł., Prokop P., Kozłowski R., Sarkar S., 2018, Reservoir’s impact on the water chemistry of the Teesta River mountain course (Darjeeling Himalaya), Ecological Chemistry and Engineering S, 25, 1, s. 73-88.
 • Wiejaczka Ł., Tamang L., Piróg D., Prokop P., 2018, Socioenvironmental issues of river bed material extraction in the Himalayan piedmont (India), Environmental Earth Sciences, 77, 209 s.
 • Prokop P., 2017, The role of man and extreme events in the transformation of environment at the margin of the Eastern Himalaya and their piedmont, Geographia Polonica, 90, 1, s. 93-96.
 • Prokop P., 2017, The first medium-scale topographic map of Galicia (1779-1783) – survey, availability and importance, Geographia Polonica, 90, 1, s. 97-104.
 • Prokop P., Walanus A., 2017, Impact of the Darjeeling–Bhutan Himalayan front on rainfall hazard pattern, Natural Hazards, 89, 1, s. 387-404.
 • Rączkowska Z., Prokop P., Wiejaczka Ł., 2017, Profesorowi Romanowi Soji w 70 rocznicę Urodzin, Przegląd Geograficzny, 89, 1, s. 5-7.
 • Wiejaczka Ł., Prokop P., Kozłowski R., Sarkar S., 2017, Wpływ zbiornika retencyjnego na fizykochemiczne właściwości rzeki himalajskiej (Tista, Indie), Przegląd Geograficzny, 89, 1, s. 165-181.
 • Prokop P., 2016, Land use and land cover changes in the area with the highest rainfall in the world (Meghalaya Plateau, India): Causes and implications, [w:] Eds. R.B. Singh, Paweł Prokop, Environmental Geography of South Asia. Contributions toward a future Earth initiative, Advances in Geographical and Environmental Sciences, Springer Japan, Tokyo, , s. 143-159.
 • Prokop P., Arbenz T., 2016, Landscape and landforms of the Meghalaya Plateau, [w:] Red. Thomas Arbenz, Cave pearls of Meghalaya. A cave inventory covering the Jaintia Hills. Meghalaya India. Volume 2. North Shnongrim Ridge and the Liat Prah Cave system, Replika Press Pvt. Ltd., India, , s. 18-25.
 • Prokop P., Walanus A., 2015, Variation in the orographic extreme rain events over the Meghalaya Hills in northeast India in the two halves of the twentieth century, Theoretical and Applied Climatology, 121, 1, s. 389-399.
 • Dulias R., Prokop P., Rączkowska Z., 2014, Introduction to the Upper Silesia and the Polish Carpathians regions, [w:] Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop, Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014, Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Science, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), Sosnowiec, Kraków, , s. 8-18.
 • Prokop P., 2014, Stop 4.2. Uście Gorlickie – impact of the Carpatho-Rusyns population displacement on environment after the II World War, [w:] Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop, Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014, Faculty of Earth Sciences University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Science, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), Sosnowiec, Kraków, , s. 154-159.
 • Prokop P., 2014, The Meghalaya Plateau: Landscapes in the abode of the clouds, [w:] Ed. Vishwas S. Kale, Landscapes and landforms of India, World Geomorphological Landscapes, Springer, Dordrecht, , s. 173-180.
 • Prokop P., Płoskonka D., 2014, Natural and human impact on the land use and soil properties of the Sikkim Himalayas piedmont in India, Journal of Environmental Management, 138, s. 15-23.
 • Migoń P., Prokop P., 2013, Landforms and landscape evolution in the Mylliem granite area, Meghalaya Plateau, Northeast India, Singapore Journal of Tropical Geography, 34, s. 206-228.
 • Poręba G., Prokop P., 2013, Metodyczne problemy badania erozji gleb za pomocą izotopu 137Cs na intensywnie użytkowanych rolniczo obszarach w klimacie monsunowym północno-wschodnich Indii, Prace i Studia Geograficzne, 51, s. 69-90.
 • Prokop P., Suliga I., 2013, Two thousand years of iron smelting in the Khasi Hills, Meghalaya, North East India, Current Science, 104, 6, s. 761-768.
 • Prokop P., 2012, Skutki długotrwałej działalności człowieka w środowisku przyrodniczym o najwyższych opadach na świecie – Cherrapunji, Indie, [w:] Red. Adam Łajczak, Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych – zapis zmian w rzeźbie i osadach, Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 77, WNoZ UŚ, Sosnowiec, , s. 327-336.
 • Prokop P., Poręba G., 2012, Soil erosion associated with an upland farming system under population pressure in Northeast India, Land Degradation & Development, 23, 4, s. 310-321.
 • Prokop P., Sarkar S., 2012, Natural and human impact on land use change of the Sikkimese-Bhutanese Himalayan piedmont, India, Quaestiones Geographicae, 31, 3, s. 63-75.
 • Poręba G., Prokop P., 2011, Estimation of soil erosion on cultivated fields on the hilly Meghalaya Plateau, North-East India, Geochronometria, 38, nr 1, s. 77-84.
 • Prokop P., 2011, Runoff and slope wash along rainfall gradient on the Meghalaya Plateau (NE India) in the context of climate change effects, [w:] Eds. Zahid Hussain, L. Cajee, Water crisis in the Indian Subcontinent, Bookwell, New Delhi, , s. 153-165.
 • Prokop P., Bhattacharyya A., 2011, Reconnaissance of Quaternary sediments from Khasi Hills, Meghalaya, Journal Geological Society of India, 78, s. 258-262.
 • Prokop P., 2010, Erozja gleb pod różnymi systemami upraw w klimacie monsunowym Wyżyny Meghalaya i zapis jej skutków w pokrywach stokowych, Prace i Studia Geogr. WGiSR UW, 45, s. 49-66.
 • Starkel L., Soja R., Prokop P., Sarkar S., 2010, Present-day evolution of the Himalayan piedmont, Annual Report, s. 99-102.
 • Prokop P., 2010 (dr. 2009), Land use and land cover changes, [w:] Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh, Land degradation and ecorestoration in the extremely wet monsoon environment of Cherrapunji area, India, Bookwell, New Delhi, , s. 81-88.
 • Prokop P., 2010 (dr. 2009), Soil resources and soil degradation, [w:] Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh, Land degradation and ecorestoration in the extremely wet monsoon environment of Cherrapunji area, India, Bookwell, New Delhi, , s. 61-68.
 • Starkel L., Soja R., Prokop P., Sarkar S., 2009, Współczesna ewolucja piedmontu Sikkimsko-Bhutańskich Himalajów, Prace Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU, 7, s. 107-115.
 • Prokop P., 2008, Zastosowanie GIS i metod teledetekcji do oceny degradacji środowiska przyrodniczego południowego skłony Wyżyny Meghalaya, Indie, Teledetekcja Środ., 40, s. 28-52.
 • Starkel L., Sarkar S., Soja R., Prokop P., 2008, Present-day evolution of the Sikkimese-Bhutanese Himalayan Piedmont, Prace Geograficzne, 219, PAN IGiPZ, Warszawa,
 • Prokop P., 2007, Maksymalne opady w funkcji czasu trwania obserwowane w Polsce, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. 4. Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym. Praca zbiorowa, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 189-196.
 • Prokop P., 2008 (dr.2007), Assessment of soil erosion risk in the Umiew catchment, Meghalaya, India, [w:] Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh, Environmental changes and geomorphic hazards, Bookwell, New Delhi, , s. 297-313.
 • Prokop P., 2006, Ekstremalne opady w funkcji czasu trwania w Polsce, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych 4. Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym, Zakład Geoekologii UAM, Poznań, , s. 53-54.
 • Prokop P., 2006, Maksymalne opady oraz czas ich trwania na świecie i w Polsce, Przegl. Geofiz., 51, z.2, s. 147-160.
 • Budek A., Prokop P., 2005, Mikoromorfologiczne cechy pokryw glebowych obszaru o najwyższych opadach na świecie - Cherrapunji, Wyżyna Meghalaya, Indie, Przegl. Geol., 53, nr 4, s. 293-298.
 • Prokop P., 2005, Natural hazards and anthropogenic impact on environment in a tropical mountain catchment, Meghalaya Hills, India, Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 39, s. 95-113.
 • Prokop P., 2005, Modelowanie erozji wodnej w klimacie monsunowym o najwyższych na świecie opadach (zlewnia Umiew, Wyżyna Menghalaya, Indie), Acta Agrophys., 5, z.1, s. 121-128.
 • Prokop P., 2004, Vegetation and land use, [w:] Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh, Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India, Prace Geograficzne, 191, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 33-36.
 • Prokop P., 2004, Geology, [w:] Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh, Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India, Prace Geograficzne, 191, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 27-30.
 • Prokop P., Starkel L., 2004, Relief and geology, [w:] Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh, Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India, Prace Geograficzne, 191, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 37-41.
 • Starkel L., Singh S., Froehlich W., Prokop P., Soja R., 2004, Materials, methods and techniques, [w:] Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh, Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India, Prace Geograficzne, 191, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 19-26.
 • Syiemlieh H., Prokop P., 2004, Land cover and land use, [w:] Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh, Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India, Prace Geograficzne, 191, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 43-45.
 • Walanus A., Prokop P., 2004, Elementarne podejście do problemu cykliczności w zjawiskach klimatycznych, Przegl. Geofiz., 49, z.1/2, s. 57-69.
 • Froehlich W., Prokop P., Singh S., Soja R., Starkel L., Syiemlieh H., 2003, Hydrological aspects in the extremely humid area around Cherrapunji (India) - an integrated approach, [w:] Ed. P.S. Ramakrishnan, K.G. Saxena, Suprava Patnaik, Surendra Singh, Methodological issues in mountain research. A socio-ecological systems approach, Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi, , s. 219-230.
 • Prokop P., Walanus A., 2003, Trends and periodicity in the longest instrumental rainfall series for the area of most extreme rainfall in the world, Northeast India, Geographia Polonica, 76, 2, s. 25-35.
 • Froehlich W., Prokop P., Soja R., Starkel L., 2002, Studia nad obiegiem wody i erozją gleb w górach klimatu monsunowego, Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN Krak., 46, z.1, s. 257-261.
 • Starkel L., Singh S., Soja R., Froehlich W., Syiemlieh H., Prokop P., 2002, Rainfall, runoff and soil erosion in the extremely humid area around Cherrapunji, India, Geographia Polonica, 75, 1, s. 43-65.
 • Prokop P., 1999, Estimation of direct runoff in Cherrapunji area using remote sensing and GIS, Hill Geogr., 15, nr 1/2, s. 1-13.
 • Werner P., Prokop P., 1999, Zastosowania systemów informacji geograficznej w geografii polskiej, [w:] Red. Bolesław Domański, Wojciech Widacki, Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, 4, IG UJ, Kraków, , s. 275-291.
 • Prokop P., 1998, Jakość danych a błąd i niepewność w systemach informacji geograficznej z punktu widzenia badań środowiska przyrodniczego, [w:] Red. Mariusz Kistowski, Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego, Problemy Ekologii Krajobrazu, 4, Wydaw. DJ, Gdańsk, , s. 33-42.
 • Werner P., Prokop P., 1998, Zastosowanie systemów informacji geograficznej w geografii polskiej, Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna, Kraków-Zakopane, 16-19 września 1998. Referaty, [b.w.], Kraków, , s. 122-131.
 • Prokop P., 1997, System Informacji Geograficznej ILWIS - nowe możliwości w środowisku Windows, [w:] Red. Alicja Breymeyer et al, Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia, PTG, Rynia, , s. 121-123.
 • Soja R., Prokop P., 1996, Drogi jako element antropogenicznego przekształcenia środowiska, [w:] Red. Roman Soja, Paweł Prokop, Zintegrowany Monitoring Środowska Przyrodniczego. Monitoring geoekosystemów górskich. Szymbark 1995, Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ, Warszawa, , s. 91-98.
 • Soja R., Prokop P., 1996, Gęstość dróg w Karpatach jako wskaźnik antropogenicznego przekształcenia środowiska, [w:] Red. J. Lech, Danuta Limanówka, W. Wilczyńska-Michalik, Ogólnopolskie Sympozjum "Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji". Atmosfera - hydrosfera - litosfera - człowiek. Kraków, 26-27.09.1996. Materiały konferencyjne, [b.w.], Kraków, , s. 126-128.
 • Kalicki T., Prokop P., 1995, Warunki występowania i skutki ekstremalnych wezbrań w Zaałtajskiej Gobi, Przegl. Geogr., 67, z.1/2, s. 133-145.
 • Soja R., Prokop P., 1995, Drogi jako element antropogenicznego przekształcenia środowiska, [w:] Red. Roman Soja, Paweł Prokop, Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995, Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, Kraków, , s. 72-74.

Editorial publications

 • Rączkowska Z., Prokop P., Wiejaczka Ł. (red.), 2017, Przegląd Geograficzny, Przegląd Geograficzny, 89, 1181 s.
 • Singh R., Prokop P. (eds.), 2016, Environmental geography of South Asia. Contributions toward a future Earth initiative, Advances in Geographical and Environmental Sciences, Springer Japan, Tokyo, 351 s.
 • Dulias R., Prokop P. (red.), 2014, Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014, Faculty of Earth Sciences University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Science, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), Sosnowiec, Kraków, 192 s.
 • Kalicki T., Prokop P., 1997, Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis powodzi - teraźniejszość, przeszłość. Seminarium, Kraków, 21-22 maja 1997, [b.w.], Kraków, 27 s.
 • Soja R., Prokop P., 1996, Zintegrowany Monitoring Środowska Przyrodniczego. Monitoring geoekosystemów górskich, Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ, Warszawa, 224 s.
 • Soja R., Prokop P., 1995, Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995, Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN, Kraków, 114 s.
 • Starkel L., Prokop P., 1994, Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN, Kraków, 8-9 grudnia 1993, Conference Papers, 20, PAN IGiPZ, Warsaw, 124 s.

Abstracts, reviews, notes

 • Prokop P., 2022, Estimating land degradation in the context of sustainable development goals on the Meghalaya Plateau, Northeast India, UGI-IGU Paris 2022. Time for Geographers. The Centennial Congress, 1 s.
 • Prokop P., 2022, Zastosowanie GIS w analizie dynamiki zmian korytarza rzecznego Tisty (Dardżylińskie Himalaje, Indie), GEOINFORMACJA Nauka - Praktyka - Edukacja Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 20-lecia studiów geoinformacyjnych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod patronatem JM Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej, 1-3 grudnia 2022, WNGIG UAM, Poznań. Książka streszczeń, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, , s. 75-76.
 • Prokop P., 2022, Spatial dynamics of suspended sediment in the Sikkim-Darjeeling Himalayan river, [w:] Red. Dawid Szatten, Paolo Porto, Michał Habel, IAHS/ICCE International Symposium River sediment quality and quantity: environmental, geochemical and ecological perspectives Poland, Bydgoszcz October 17-21, 2022. Book of abstracts, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, , s. 53.
 • Wiejaczka Ł., Kijowska-Strugała M., Cebulski J., Płaczkowska E., Rączkowska Z., Prokop P., Zou Q., Guo Y., Hu J., 2021, Mountain streams habitat quality assessment in different climate zones, 34th International Geographical Congress, 16-20 August 2021. Book of abstracts, , s. 169.
 • Prokop P., 2018, Duże plantacje herbaty jako siła sprawcza zmian użytkowania ziemi i zaludnienia na przedpolu Wschodnich Himalajów w Indiach, GIS w Nauce. VII Ogólnopolska konferencja, 20-22.06.2018. Program. Abstrakty. Informacje organizacyjne, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, , s. 42-43.
 • Prokop P., 2017, Impact of the large tea plantations development on landscape of the Eastern Himalayan Piedmont, 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume, Indian Institute of Geomorphologists, New Delhi, , s. 302.
 • Prokop P., Kruczkowska B., Syiemlieh H., Bucała-Hrabia A., 2017, Role of topography and cultivation in soil degradation of the Meghalaya Plateau in North-East India, 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume, Indian Institute of Geomorphologists, New Delhi, , s. 287.
 • Prokop P., Wiejaczka Ł., Sarkar S., Bryndal T., Bucała-Hrabia A., Kroczak R., Płaczkowska E., 2017, The impact of land use on stream channels in the margin of the Darjeeling Himalayas in India, 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume, Indian Institute of Geomorphologists, New Delhi, , s. 424.
 • Płaczkowska E., Prokop P., Rączkowska Z., Wiejaczka Ł., 2017, Channel head location in small catchment in monsoon climate, 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume, Indian Institute of Geomorphologists, New Delhi, , s. 324-325.
 • Płaczkowska E., Rączkowska Z., Prokop P., Wiejaczka Ł., 2017, Rozwój początków koryt w obszarze o budowie płytowej w klimacie monsunowym, VI Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej pod hasłem Rozwój rzeźby obszarów płytowych, 24-27 maja 2017 r., Góry Stołowe (Sudety), Uniwersytet Wrocławski; Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wrocław, , s. 9-10.
 • Rączkowska Z., Bucała-Hrabia A., Prokop P., 2017, Antropogeniczne zmiany rzeźby granitowej na Wyżynie Meghalaya, NE Indie, [w:] Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas, XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, , s. 121.
 • Rączkowska Z., Bucała-Hrabia A., Prokop P., 2017, Geomorphological and sedimentological indicators of land degradation (Meghalaya Plateau, NE India), 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume, Indian Institute of Geomorphologists, New Delhi, , s. 228.
 • Rączkowska Z., Prokop P., Kijowska-Strugała M., 2017, Field trip in the Kerala, Landform Analysis, 35, s. 9-12.
 • Poręba G., Prokop P., 2016, Using fallout cesium-137 and lead-210 measurements to estimate soil erosion in small catchment under manual cultivation system in the monsoonal climate on Maghalaya Plateau (India), 12th International Conference “Methods of absolute chronology” 11-13th May 2016 Gliwice – Paniówki, Poland. Abstracts & programme, Geochronometria. Conference Abstracts Series, 1, Institute of Physics – CSE. Silesian University of Technology, Gliwice, , s. 81.
 • Prokop P., Kruczkowska B., Syiemlieh H., Bucała A., 2016, Impact of landform and type of land use on soils developed over granite in the monsoonal climate of North-East India, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geoscience Union, Vienna, 1 s.
 • Prokop P., Walanus A., 2016, Rainfall hazard in the Darjeeling-Bhutan Himalayan front, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geoscience Union, Vienna, 1 s.
 • Prokop P., Walanus A., 2016, Rainfall aggressivness in relation to morphological and hydrological processes in the margin of the Eastern Himalaya, Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China, International Geographical Union, Beijing, , s. 1349.
 • Prokop P., Wiejaczka Ł., Płaczkowska E., 2016, The impact of land use on morphology and sedimentology of streams draining the margin of the Darjeeling Himalaya in India, Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China, International Geographical Union, Beijing, , s. 1617.
 • Rączkowska Z., Bucała A., Prokop P., 2016, Reflection of land use in landforms and sediments of small catchments (Meghalaya Plateau, NE India), Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China, International Geographical Union, Beijing, 1 s.
 • Prokop P., Bryndal T., Bucała A., Kroczak R., Soja R., 2015, Estimation of runoff response to human impact in the catchments with extreme rainfall (margin of the Darjeeling Himalayas, India), Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution. International Conference held in Barnaul, Russia, July 2-4, 2015. Extended abstracts, Publishing House of Altai State University, Barnaul, , s. 137–140.
 • Wiejaczka Ł., Prokop P., 2015, Natural and human impact on changes of river beds level in the margin and foreland of the Darjeeling Himalayas, Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution. International Conference held in Barnaul, Russia, July 2-4, 2015. Extended abstracts, Publishing House of Altai State University, Barnaul, , s. 147-148.
 • Prokop P., 2014, Stop 4.3. The Greek catholic church of St. Paraskevi in Kwiatoń, [w:] Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop, Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014, Faculty of Earth Sciences University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Science, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), Sosnowiec, Kraków, , s. 160-161.
 • Prokop P., 2014, Stop 3.3. Chochołów - the original Polish highlanders' wooden architecture, [w:] Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop, Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014, Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Science, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), Sosnowiec, Kraków, , s. 117.
 • Prokop P., Poręba G., 2014, Soil erosion under a modified form of shifting cultivation system in the monsoonal climate of the Meghalaya Plateau (India), Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geoscience Union, Vienna, 1 s.
 • Prokop P., Poskonka D., 2014, Impact of land use change on soil carbon loss of the Sikkim Himalayan piedmont, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geoscience Union, Vienna, 1 s.
 • Prokop P., Płoskonka D., 2014, Impact of tea and rice cultivation on soil carbon loss of the Sikkim Himalayan piedmont, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Prokop P., Walanus A., 2014, Extreme rainfall changes over the Meghalaya Hills (Northeast India) during the 20th century, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Prokop P., Walanus A., 2014, Changes in orographic extreme rain events over Meghalaya Hills in Northeast India in the 20th century, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geoscience Union, Vienna, 1 s.
 • Poręba G., Prokop P., 2013, Study of soil erosion under manual cultivation system in the monsoonal climate of the Meghalaya Plateau (India) based on radioisotope measurements, [w:] Red. Natalia Piotrowska, 11th International Conference "Methods of absolute chronology" 15 - 18th May 2013 Podlesice Poland. Abstracts & programme, GADAM Centre of Excellence, Department of Radioisotopes, Institute of Physics Centre for Science and Education, Silesian University of Technology, Gliwice, , s. 81.
 • Prokop P., 2013, Impact of ancient iron smelting on land degradation of the Meghalaya Plateau in India, Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center, IGU, Kyoto, 1 s.
 • Prokop P., Płoskonka D., 2013, Human impact on soil carbon loss due to land use change and terrace erosion of the Sikkim Himalayan Piemont, Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9 Kyoto International Conference Center, IGU, Kyoto, 1 s.
 • Prokop P., Sarkar S., 2013, Natural and human impacts on land use and soil properties on the Eastern Himalaya piedmont over last 150 years, FORECOM Forest cover changes in mountainous regions – drivers, trajectories and implications, 6-8.03.2013, Kraków, Poland, Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, Poland; Swiss Federal Research Institute WSL, Switzerland, Kraków, , s. 23-24.
 • Prokop P., Płoskonka D., 2012, Influence of landform and land use on soil properties of the Sikkimese Himalayan piedmont in India, [w:] Red. Juliane Bendig, Carsten Butsch, Martin Gnyp, Holger Kretschmer, Nora Tilly, 32nd International Geographical Congress Book of Abstracts, IGU, Cologne, , s. 323-324.
 • Prokop P., Sarkar S., 2012, Natural and human impact on land use change of the Eastern Himalayan piedmont, India, [w:] Red. Juliane Bendig, Carsten Butsch, Martin Gnyp, Holger Kretschmer, Nora Tilly, 32nd International Geographical Congress Book of Abstracts, IGU, Cologne, , s. 336.
 • Poręba G., Prokop P., 2011, Metodyczne problemy badania erozji gleb za pomocą izotopu 137Cs na intensywnie użytkowanych rolniczo obszarach klimatu subtropikalnego, Antropogeniczne markery w badaniach przemian środowiska przyrodniczego. Warsztaty, Warszawa, 9-10 czerwca 2011 r, WGiSR UW, Warszawa, , s. 21.
 • Prokop P., 2011, Soil degradation along rainfall gradient on the Meghalaya Plateau (northeastern India), [w:] Eds. Asfawossen Asrat, Francesco Dramis, Jan Nyssen, Mohammed Umer, Geomorphology for Human Adaptation to Changing Tropical Environments. IAG/AIG Regional Conference 2011, Ghion Hotel, Addis Ababa, Ethiopia, February 18-22, 2011. Abstract volume, International Association of Geomorphologists, Addis Ababa, , s. 125.
 • Prokop P., Bhattacharyya A., 2011, Environmental response to human impact on the Meghalaya Plateau (northeastern India) during the last 2500 yrs BP, [w:] Eds. Asfawossen Asrat, Francesco Dramis, Jan Nyssen, Mohammed Umer, Geomorphology for Human Adaptation to Changing Tropical Environments. IAG/AIG Regional Conference 2011, Ghion Hotel, Addis Ababa, Ethiopia, February 18-22, 2011. Abstract volume, International Association of Geomorphologists, Addis Ababa, , s. 126.
 • Poręba G., Prokop P., 2010, The effects of agricultural land-use on soil erosion and deposition on the Meghalaya Plateau, NE India, Comland meeting, July 6, 2010 Haifa Conference. Program and abstracts, [b.w.], Haifa, , s. 14.
 • Prokop P., 2010, Land use/cover changes in the area with the highest rainfall in the world - Meghalaya Plateau, NE India, Bridging Diversity in Globalizing World. IGU Regional Conference, Tel Aviv, Israel, July 12-16, 2010. Conference program, [b.w.], Tel Aviv, 1 s.
 • Prokop P., Poręba G., 2010, Soil erosion in the subtropical agricultural catchment, North-East India, Methods of absolute chronology. 10th International Conference, 22-25th April 2010, Gliwice Poland, Politechnika Śląska, Gliwice, , s. 117.
 • Prokop P., 2009, Erozja gleb na obszarach rolniczych w klimacie monsunowym Wyżyny Meghalaya, Indie, Procesy erozyjne na stokach użytkowanych rolniczo (metody badań, dynamika i skutki). Warsztaty Geomorfologiczne, Lublin - Guciów, 9-12 września 2009, Roztoczańska Stacja Naukowa UMCS, Lublin-Guciów, , s. 44.
 • Prokop P., 2009, Rainfall - slope wash relationships on the southern slope of the Meghalaya Plateau in the context of climate change effects, International Seminar on Water crisis in the Indian subcontinent: issues and challenges, 13rd to 25th November 2009. Organised by Department of Geography North-Eastern Hill University, Shillong - 793 022 (Meghalaya), India. Abstracts, Department of Geography North-Eastern Hill University, Shillong, , s. 39.
 • Prokop P., 2009, Land degradation in Meghalaya (India) - possible scenario of climate change effects in monsoonal Asia, Ancient Landscapes - Modern Perspectives. 7th International Conference on Geomorphology (ANZIAG), 6-11 July 2009, Melbourne, Australia. Conference abstracts, [b.w.], Melborune, 1 s.
 • Prokop P., Walanus A., 2009, Intraseasonal rainfall variability over the southern slope of the Meghalaya Plateau, India, International Seminar on Water crisis in the Indian subcontinent: issues and challenges, 13rd to 25th November 2009. Organised by Department of Geography North-Eastern Hill University, Shillong - 793 022 (Meghalaya), India. Abstracts, Department of Geography North-Eastern Hill University, Shillong, , s. 39.
 • Prokop P., Walanus A., 2009, Intraseasonal rainfall variability in the rainiest place of the world - Cherrapunji, Meghalaya Plateau (India), Ancient Landscapes - Modern Perspectives. 7th International Conference on Geomorphology (ANZIAG), 6-11 July 2009, Melbourne, Australia. Conference abstracts, [b.w.], Melborune, 1 s.
 • Prokop P., 2008, Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania geomorfologicznych skutków powodzi (na przykładzie powodzi błyskawicznej z 18.09.2007 r.) w Alpach Julijskich (Słowenia), Antropopresja w górach i na przedpolu. Zapis zmian w formach terenu i osadach. Międzynarodowe sympozjum, Głuchołazy, 24-27 czerwca 2008. Streszczenia referatów i posterów, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Głuchołazy, , s. 58.
 • Prokop P., 2008, Skutki długotrwałej działalności człowieka w środowisku przyrodniczym obszaru o najwyższych opadach na świecie - Cherrapunji, Indie, Antropopresja w górach i na przedpolu. Zapis zmian w formach terenu i osadach. Międzynarodowe sympozjum, Głuchołazy, 24-27 czerwca 2008. Streszczenia referatów i posterów, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Głuchołazy, , s. 30-31.
 • Migoń P., Prokop P., 2007, Granite landforms of the Mylliem batholith, Meghalaya plateau, north-east India, Regional Conference Kota Kinabalu, Sabah Malaysia, 25-29 June 2007, International Association of Geomorphologists etc., Kota Kinabalu, , s. 54.
 • Prokop P., 2006, Modelling water erosion using RMMF model in the area of extreme rainfalls in the world, Meghalaya Hills, India, INDOPOL 2006. Indo-Polish Joint Seminar on Environmental Changes and Geomorphic Hazards, 20-22 November 2006, Department of Geography, North Eastern Hill University, Shillong, , s. 19-20.
 • Froehlich W., Prokop P., Singh S., Soja R., Starkel L., Syiemlieh H., 2004, Conclusions and discussion, [w:] Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh, Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India, Prace Geograficzne, 191, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 91-96.
 • Prokop P., 2004, Modelowanie erozji w klimacie monsunowym o najwyższych na świecie opadach (zlewnia Umiew, Wyżyna Meghalaya, Indie), Kształtowanie i ochrona środowiska terenów erodowanych. Międzynarodowa konferencja naukowa, AR, Lublin, , s. 64-65.
 • Prokop P., 2004, The soils, [w:] Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh, Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India, Prace Geograficzne, 191, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 42-43.
 • Prokop P., 2004, The soils, [w:] Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh, Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India, Prace Geograficzne, 191, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 31.
 • Prokop P., 1998, Jakość danych a błąd i niepewność w systemach informacji geograficznej z punktu widzenia badań środowiska przyrodniczego, Konferencja Naukowa "Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego", Gdańsk - Starbienino, 12-23 maja 1998 roku, [b.w.], Gdańsk, , s. 34.
 • Kalicki T., Prokop P., 1995, Effects of the catastrophic flash floods on the Gobi Desert, Colloque International. Crues, Versants et Lits Fluviaux. Processus naturels et impacts des activites humaines. Paris, 22-24 mars 1995, [b.w.], Paris, , s. 101.
 • Prokop P., 1994, Techniki komputerowe w Zakładzie Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN, [w:] Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop, Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 grudnia 1993, Conference Papers, 20, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 123-124.
 • Prokop P., Soja R., 1994, Denudacja chemiczna w zlewni rzeki Ropy, [w:] Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop, Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 grudnia 1993, Conference Papers, 20, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 87-88.
 • Prokop P., Soja R., 1994, Antropogeniczna i naturalna składowa denudacji chemicznej w zlewni karpackiej, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych. Łódź, 15-17 IX 1994, Wydaw. UŁ, Łódź, , s. 51-52.

Documentation studies

 • Rączkowska Z., Prokop P., Wiejaczka Ł., 2017, Profesorowi Romanowi Soji w 70 rocznicę urodzin, Przegląd Geograficzny, 89, 1, s. 7.
 • Prokop P., 2000, Indyjski program badań teledetekcyjnych, Pol. Przegl. Kartogr., 32, nr 1, s. 33-34.
 • Prokop P., 1999, Indyjski program badań teledetekcyjnych, Okólnik TD, nr 118, s. 1-4.
 • Starkel L., Froehlich W., Patkowski B., Prokop P., 1999, Sprawozdanie z wyjazdu badawczego do Indii w listopadzie 1998 r, Przegl. Geogr., 71, z.1/2, s. 200-202.