PEOPLE


Assoc. Prof. Paweł Prokop
Department of Geoenvironmental Research
Office -
Phone +48 124292895
E-mail

Education

 • 1982-1987 – Master degree studies: Jagiellonian University, Faculty of Biology and Earth Sciences, Institute of Geography (master’s thesis entitled Bioclimatic conditions of Cracow and Gaik Brzezowa in the years 1971-1980).

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN), since 1991

 • 2006 – PhD in Earth Sciences in the field of physcial geography (doctoral dissertation entitled Land degradation of the southern slope of the Meghalaya Plateau, India (with the use of GIS and remote sensing methods))
 • 2014 – habilitation (post-doctoral degree) in Earth Sciences in the field of physical geography (post-doctoral habilitation dissertation entitled Human impact on environment in the monsoonal climate of north east India)
 • 2014 - Associate Professor

Research interests

 • Land degradation
 • Climatology
 • GIS
 • Remote sensing

Other activities

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Prokop Paweł: The first medium-scale topographic map of Galicia (1779-1783) – survey, availability and importance. - Geographia Polonica 2017, 90, 1 - s. 97-104.
 • Prokop Paweł: The role of man and extreme events in the transformation of environment at the margin of the Eastern Himalaya and their piedmont. - Geographia Polonica 2017, 90, 1 - s. 93-96.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Impact of the Darjeeling–Bhutan Himalayan front on rainfall hazard pattern. - Natural Hazards 2017, 89, 1 - s. 387-404.
 • Wiejaczka Łukasz, Prokop Paweł, Kozłowski Rafał, Sarkar Subir: Wpływ zbiornika retencyjnego na fizykochemiczne właściwości rzeki himalajskiej (Tista, Indie). - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 1 - s. 165-181.
 • Prokop Paweł: Land use and land cover changes in the area with the highest rainfall in the world (Meghalaya Plateau, India): Causes and implications. [w]: Environmental Geography of South Asia. Contributions toward a future Earth initiative. Eds. R.B. Singh, Paweł Prokop. Tokyo: Springer Japan, 2016 - s. 143-159 (Advances in Geographical and Environmental Sciences)
 • Prokop Paweł, Arbenz Thomas: Landscape and landforms of the Meghalaya Plateau. [w]: Cave pearls of Meghalaya. A cave inventory covering the Jaintia Hills. Meghalaya India. Volume 2. North Shnongrim Ridge and the Liat Prah Cave system. Red. Thomas Arbenz. India: Replika Press Pvt. Ltd., 2016 - s. 18-25.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Variation in the orographic extreme rain events over the Meghalaya Hills in northeast India in the two halves of the twentieth century. - Theoretical and Applied Climatology 2015, 121, 1 - s. 389-399.
 • Dulias Renata, Prokop Paweł, Rączkowska Zofia: Introduction to the Upper Silesia and the Polish Carpathians regions. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Science, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 8-18.
 • Prokop Paweł: The Meghalaya Plateau: Landscapes in the abode of the clouds. [w]: Landscapes and landforms of India. Ed. Vishwas S. Kale. Dordrecht: Springer, 2014 - s. 173-180 (World Geomorphological Landscapes)
 • Prokop Paweł: Stop 4.2. Uście Gorlickie – impact of the Carpatho-Rusyns population displacement on environment after the II World War. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Science, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 154-159.
 • Prokop Paweł, Płoskonka Dominik: Natural and human impact on the land use and soil properties of the Sikkim Himalayas piedmont in India. - Journal of Environmental Management 2014, 138 - s. 15-23.
 • Migoń Piotr, Prokop Paweł: Landforms and landscape evolution in the Mylliem granite area, Meghalaya Plateau, Northeast India. - Singapore Journal of Tropical Geography 2013, 34 - s. 206-228.
 • Poręba Grzegorz, Prokop Paweł: Metodyczne problemy badania erozji gleb za pomocą izotopu 137Cs na intensywnie użytkowanych rolniczo obszarach w klimacie monsunowym północno-wschodnich Indii. - Prace i Studia Geograficzne 2013, 51 - s. 69-90.
 • Prokop Paweł, Suliga Ireneusz: Two thousand years of iron smelting in the Khasi Hills, Meghalaya, North East India. - Current Science 2013, 104, 6 - s. 761-768.
 • Prokop Paweł: Skutki długotrwałej działalności człowieka w środowisku przyrodniczym o najwyższych opadach na świecie – Cherrapunji, Indie. [w]: Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych – zapis zmian w rzeźbie i osadach. Red. Adam Łajczak. Sosnowiec: WNoZ UŚ, 2012 - s. 327-336 (Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego; 77)
 • Prokop Paweł, Poręba Grzegorz: Soil erosion associated with an upland farming system under population pressure in Northeast India. - Land Degradation & Development 2012, 23, 4 - s. 310-321.
 • Prokop Paweł, Sarkar Subir: Natural and human impact on land use change of the Sikkimese-Bhutanese Himalayan piedmont, India. - Quaestiones Geographicae 2012, 31, 3 - s. 63-75.
 • Poręba Grzegorz, Prokop Paweł: Estimation of soil erosion on cultivated fields on the hilly Meghalaya Plateau, North-East India. - Geochronometria 2011, 38, nr 1 - s. 77-84.
 • Prokop Paweł: Runoff and slope wash along rainfall gradient on the Meghalaya Plateau (NE India) in the context of climate change effects. [w]: Water crisis in the Indian Subcontinent. Eds. Zahid Hussain, L. Cajee. New Delhi: Bookwell, 2011 - s. 153-165.
 • Prokop Paweł, Bhattacharyya Amalava: Reconnaissance of Quaternary sediments from Khasi Hills, Meghalaya. - Journal Geological Society of India 2011, 78 - s. 258-262.
 • Prokop Paweł: Erozja gleb pod różnymi systemami upraw w klimacie monsunowym Wyżyny Meghalaya i zapis jej skutków w pokrywach stokowych. - Prace i Studia Geogr. WGiSR UW 2010, 45 - s. 49-66.
 • Starkel Leszek, Soja Roman, Prokop Paweł, Sarkar Subir: Present-day evolution of the Himalayan piedmont. - Annual Report 2010 - s. 99-102.
 • Prokop Paweł: Soil resources and soil degradation. [w]: Land degradation and ecorestoration in the extremely wet monsoon environment of Cherrapunji area, India. Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh. New Delhi: Bookwell, 2010 (dr. 2009) - s. 61-68.
 • Prokop Paweł: Land use and land cover changes. [w]: Land degradation and ecorestoration in the extremely wet monsoon environment of Cherrapunji area, India. Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh. New Delhi: Bookwell, 2010 (dr. 2009) - s. 81-88.
 • Starkel Leszek, Soja Roman, Prokop Paweł, Sarkar Subir: Współczesna ewolucja piedmontu Sikkimsko-Bhutańskich Himalajów. - Prace Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU 2009, 7 - s. 107-115.
 • Prokop Paweł: Zastosowanie GIS i metod teledetekcji do oceny degradacji środowiska przyrodniczego południowego skłony Wyżyny Meghalaya, Indie. - Teledetekcja Środ. 2008, 40 - s. 28-52.
 • Starkel Leszek, Sarkar Subir, Soja Roman, Prokop Paweł: Present-day evolution of the Sikkimese-Bhutanese Himalayan Piedmont. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 (Prace Geograficzne; 219)
 • Prokop Paweł: Maksymalne opady w funkcji czasu trwania obserwowane w Polsce. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. 4. Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2007 - s. 189-196.
 • Prokop Paweł: Assessment of soil erosion risk in the Umiew catchment, Meghalaya, India. [w]: Environmental changes and geomorphic hazards. Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh. New Delhi: Bookwell, 2008 (dr.2007) - s. 297-313.
 • Prokop Paweł: Ekstremalne opady w funkcji czasu trwania w Polsce. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych 4. Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań: Zakład Geoekologii UAM, 2006 - s. 53-54.
 • Prokop Paweł: Maksymalne opady oraz czas ich trwania na świecie i w Polsce. - Przegl. Geofiz. 2006, 51, z.2 - s. 147-160.
 • Budek Anna, Prokop Paweł: Mikoromorfologiczne cechy pokryw glebowych obszaru o najwyższych opadach na świecie - Cherrapunji, Wyżyna Meghalaya, Indie. - Przegl. Geol. 2005, 53, nr 4 - s. 293-298.
 • Prokop Paweł: Modelowanie erozji wodnej w klimacie monsunowym o najwyższych na świecie opadach (zlewnia Umiew, Wyżyna Menghalaya, Indie). - Acta Agrophys. 2005, 5, z.1 - s. 121-128.
 • Prokop Paweł: Natural hazards and anthropogenic impact on environment in a tropical mountain catchment, Meghalaya Hills, India. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2005, 39 - s. 95-113.
 • Prokop Paweł: Geology. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 27-30 (Prace Geograficzne; 191)
 • Prokop Paweł: Vegetation and land use. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 33-36 (Prace Geograficzne; 191)
 • Prokop Paweł, Starkel Leszek: Relief and geology. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 37-41 (Prace Geograficzne; 191)
 • Starkel Leszek, Singh Surendra, Froehlich Wojciech, Prokop Paweł, Soja Roman: Materials, methods and techniques. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 19-26 (Prace Geograficzne; 191)
 • Syiemlieh Hiambok J., Prokop Paweł: Land cover and land use. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 43-45 (Prace Geograficzne; 191)
 • Walanus Adam, Prokop Paweł: Elementarne podejście do problemu cykliczności w zjawiskach klimatycznych. - Przegl. Geofiz. 2004, 49, z.1/2 - s. 57-69.
 • Froehlich Wojciech, Prokop Paweł, Singh Surendra, Soja Roman, Starkel Leszek, Syiemlieh Hiambok: Hydrological aspects in the extremely humid area around Cherrapunji (India) - an integrated approach. [w]: Methodological issues in mountain research. A socio-ecological systems approach. Ed. P.S. Ramakrishnan, K.G. Saxena, Suprava Patnaik, Surendra Singh. New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., 2003 - s. 219-230.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Trends and periodicity in the longest instrumental rainfall series for the area of most extreme rainfall in the world, Northeast India. - Geographia Polonica 2003, 76, 2 - s. 25-35.
 • Froehlich Wojciech, Prokop Paweł, Soja Roman, Starkel Leszek: Studia nad obiegiem wody i erozją gleb w górach klimatu monsunowego. - Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN Krak. 2002, 46, z.1 - s. 257-261.
 • Starkel Leszek, Singh Surendra, Soja Roman, Froehlich Wojciech, Syiemlieh Hiambok, Prokop Paweł: Rainfall, runoff and soil erosion in the extremely humid area around Cherrapunji, India. - Geographia Polonica 2002, 75, 1 - s. 43-65.
 • Prokop Paweł: Estimation of direct runoff in Cherrapunji area using remote sensing and GIS. - Hill Geogr. 1999, 15, nr 1/2 - s. 1-13.
 • Werner Piotr, Prokop Paweł: Zastosowania systemów informacji geograficznej w geografii polskiej. [w]: Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Red. Bolesław Domański, Wojciech Widacki. Kraków: IG UJ, 1999 - s. 275-291 (Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999; 4)
 • Prokop Paweł: Jakość danych a błąd i niepewność w systemach informacji geograficznej z punktu widzenia badań środowiska przyrodniczego. [w]: Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego. Red. Mariusz Kistowski. Gdańsk: Wydaw. DJ, 1998 - s. 33-42 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 4)
 • Werner Piotr, Prokop Paweł: Zastosowanie systemów informacji geograficznej w geografii polskiej. [w]: Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna, Kraków-Zakopane, 16-19 września 1998. Referaty. Kraków: [b.w.], 1998 - s. 122-131.
 • Prokop Paweł: System Informacji Geograficznej ILWIS - nowe możliwości w środowisku Windows. [w]: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Red. Alicja Breymeyer et al. Rynia: PTG, 1997 - s. 121-123.
 • Soja Roman, Prokop Paweł: Gęstość dróg w Karpatach jako wskaźnik antropogenicznego przekształcenia środowiska. [w]: Ogólnopolskie Sympozjum "Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji". Atmosfera - hydrosfera - litosfera - człowiek. Kraków, 26-27.09.1996. Materiały konferencyjne. Red. J. Lech, Danuta Limanówka, W. Wilczyńska-Michalik. Kraków: [b.w.], 1996 - s. 126-128.
 • Soja Roman, Prokop Paweł: Drogi jako element antropogenicznego przekształcenia środowiska. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowska Przyrodniczego. Monitoring geoekosystemów górskich. Szymbark 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Warszawa: PIOŚ, 1996 - s. 91-98 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Kalicki Tomasz, Prokop Paweł: Warunki występowania i skutki ekstremalnych wezbrań w Zaałtajskiej Gobi. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.1/2 - s. 133-145.
 • Soja Roman, Prokop Paweł: Drogi jako element antropogenicznego przekształcenia środowiska. [w]: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, 1995 - s. 72-74.

Editorial publications

 • Rączkowska Zofia, Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz (red.): Przegląd Geograficzny. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 1 - 181 s.
 • Singh R.B., Prokop Paweł (eds.): Environmental geography of South Asia. Contributions toward a future Earth initiative. Tokyo: Springer Japan, 2016 - 351 s. (Advances in Geographical and Environmental Sciences)
 • Dulias Renata, Prokop Paweł (red.): Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Science, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - 192 s.
 • Kalicki Tomasz, Prokop Paweł: Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis powodzi - teraźniejszość, przeszłość. Seminarium, Kraków, 21-22 maja 1997. Kraków: [b.w.], 1997 - 27 s.
 • Soja Roman, Prokop Paweł: Zintegrowany Monitoring Środowska Przyrodniczego. Monitoring geoekosystemów górskich. Warszawa: PIOŚ, 1996 - 224 s. (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Soja Roman, Prokop Paweł: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN, 1995 - 114 s.
 • Starkel Leszek, Prokop Paweł: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN, Kraków, 8-9 grudnia 1993. Warsaw: PAN IGiPZ, 1994 - 124 s. (Conference Papers; 20)

Abstracts, reviews, notes

 • Prokop Paweł: Impact of the large tea plantations development on landscape of the Eastern Himalayan Piedmont. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 302.
 • Prokop Paweł, Kruczkowska Bogusława, Syiemlieh Hiambok Jones, Bucała-Hrabia Anna: Role of topography and cultivation in soil degradation of the Meghalaya Plateau in North-East India. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 287.
 • Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz, Sarkar Subir, Bryndal Tomasz, Bucała-Hrabia Anna, Kroczak Rafał, Płaczkowska Eliza: The impact of land use on stream channels in the margin of the Darjeeling Himalayas in India. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 424.
 • Płaczkowska Eliza, Prokop Paweł, Rączkowska Zofia, Wiejaczka Łukasz: Channel head location in small catchment in monsoon climate. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 324-325.
 • Płaczkowska Eliza, Rączkowska Zofia, Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz: Rozwój początków koryt w obszarze o budowie płytowej w klimacie monsunowym. [w]: VI Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej pod hasłem Rozwój rzeźby obszarów płytowych, 24-27 maja 2017 r., Góry Stołowe (Sudety). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski; Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2017 - s. 9-10.
 • Rączkowska Zofia, Bucała-Hrabia Anna, Prokop Paweł: Antropogeniczne zmiany rzeźby granitowej na Wyżynie Meghalaya, NE Indie. [w]: XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas. Warszawa: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - s. 121.
 • Rączkowska Zofia, Bucała-Hrabia Anna, Prokop Paweł: Geomorphological and sedimentological indicators of land degradation (Meghalaya Plateau, NE India). [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 228.
 • Poręba Grzegorz, Prokop Paweł: Using fallout cesium-137 and lead-210 measurements to estimate soil erosion in small catchment under manual cultivation system in the monsoonal climate on Maghalaya Plateau (India). [w]: 12th International Conference “Methods of absolute chronology” 11-13th May 2016 Gliwice – Paniówki, Poland. Abstracts & programme. Gliwice: Institute of Physics – CSE. Silesian University of Technology, 2016 - s. 81 (Geochronometria. Conference Abstracts Series; 1)
 • Prokop Paweł, Kruczkowska Bogusława, Syiemlieh Himbok Jones, Bucała Anna: Impact of landform and type of land use on soils developed over granite in the monsoonal climate of North-East India. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geoscience Union, 2016 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Rainfall aggressivness in relation to morphological and hydrological processes in the margin of the Eastern Himalaya. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 1349.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Rainfall hazard in the Darjeeling-Bhutan Himalayan front. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geoscience Union, 2016 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz, Płaczkowska Eliza: The impact of land use on morphology and sedimentology of streams draining the margin of the Darjeeling Himalaya in India. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 1617.
 • Rączkowska Zofia, Bucała Anna, Prokop Paweł: Reflection of land use in landforms and sediments of small catchments (Meghalaya Plateau, NE India). [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Bryndal Tomasz, Bucała Anna, Kroczak Rafał, Soja Roman: Estimation of runoff response to human impact in the catchments with extreme rainfall (margin of the Darjeeling Himalayas, India). [w]: Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution. International Conference held in Barnaul, Russia, July 2-4, 2015. Extended abstracts. Barnaul: Publishing House of Altai State University, 2015 - s. 137–140.
 • Wiejaczka Łukasz, Prokop Paweł: Natural and human impact on changes of river beds level in the margin and foreland of the Darjeeling Himalayas. [w]: Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution. International Conference held in Barnaul, Russia, July 2-4, 2015. Extended abstracts. Barnaul: Publishing House of Altai State University, 2015 - s. 147-148.
 • Prokop Paweł: Stop 4.3. The Greek catholic church of St. Paraskevi in Kwiatoń. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Science, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 160-161.
 • Prokop Paweł: Stop 3.3. Chochołów - the original Polish highlanders' wooden architecture. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Science, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 117.
 • Prokop Paweł, Poręba Grzegorz: Soil erosion under a modified form of shifting cultivation system in the monsoonal climate of the Meghalaya Plateau (India). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geoscience Union, 2014 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Poskonka Dominik: Impact of land use change on soil carbon loss of the Sikkim Himalayan piedmont. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geoscience Union, 2014 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Płoskonka Dominik: Impact of tea and rice cultivation on soil carbon loss of the Sikkim Himalayan piedmont. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Extreme rainfall changes over the Meghalaya Hills (Northeast India) during the 20th century. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Changes in orographic extreme rain events over Meghalaya Hills in Northeast India in the 20th century. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geoscience Union, 2014 - 1 s.
 • Poręba Grzegorz, Prokop Paweł: Study of soil erosion under manual cultivation system in the monsoonal climate of the Meghalaya Plateau (India) based on radioisotope measurements. [w]: 11th International Conference "Methods of absolute chronology" 15 - 18th May 2013 Podlesice Poland. Abstracts & programme. Red. Natalia Piotrowska. Gliwice: GADAM Centre of Excellence, Department of Radioisotopes, Institute of Physics Centre for Science and Education, Silesian University of Technology, 2013 - s. 81.
 • Prokop Paweł: Impact of ancient iron smelting on land degradation of the Meghalaya Plateau in India. [w]: Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Płoskonka Dominik: Human impact on soil carbon loss due to land use change and terrace erosion of the Sikkim Himalayan Piemont. [w]: Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9 Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Sarkar Subir: Natural and human impacts on land use and soil properties on the Eastern Himalaya piedmont over last 150 years. [w]: FORECOM Forest cover changes in mountainous regions – drivers, trajectories and implications, 6-8.03.2013, Kraków, Poland. Kraków: Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, Poland; Swiss Federal Research Institute WSL, Switzerland, 2013 - s. 23-24.
 • Prokop Paweł, Płoskonka Dominik: Influence of landform and land use on soil properties of the Sikkimese Himalayan piedmont in India. [w]: 32nd International Geographical Congress Book of Abstracts. Red. Juliane Bendig, Carsten Butsch, Martin Gnyp, Holger Kretschmer, Nora Tilly. Cologne: IGU, 2012 - s. 323-324.
 • Prokop Paweł, Sarkar Subir: Natural and human impact on land use change of the Eastern Himalayan piedmont, India. [w]: 32nd International Geographical Congress Book of Abstracts. Red. Juliane Bendig, Carsten Butsch, Martin Gnyp, Holger Kretschmer, Nora Tilly. Cologne: IGU, 2012 - s. 336.
 • Poręba Grzegorz, Prokop Paweł: Metodyczne problemy badania erozji gleb za pomocą izotopu 137Cs na intensywnie użytkowanych rolniczo obszarach klimatu subtropikalnego. [w]: Antropogeniczne markery w badaniach przemian środowiska przyrodniczego. Warsztaty, Warszawa, 9-10 czerwca 2011 r. Warszawa: WGiSR UW, 2011 - s. 21.
 • Prokop Paweł: Soil degradation along rainfall gradient on the Meghalaya Plateau (northeastern India). [w]: Geomorphology for Human Adaptation to Changing Tropical Environments. IAG/AIG Regional Conference 2011, Ghion Hotel, Addis Ababa, Ethiopia, February 18-22, 2011. Abstract volume. Eds. Asfawossen Asrat, Francesco Dramis, Jan Nyssen, Mohammed Umer. Addis Ababa: International Association of Geomorphologists, 2011 - s. 125.
 • Prokop Paweł, Bhattacharyya Amalava: Environmental response to human impact on the Meghalaya Plateau (northeastern India) during the last 2500 yrs BP. [w]: Geomorphology for Human Adaptation to Changing Tropical Environments. IAG/AIG Regional Conference 2011, Ghion Hotel, Addis Ababa, Ethiopia, February 18-22, 2011. Abstract volume. Eds. Asfawossen Asrat, Francesco Dramis, Jan Nyssen, Mohammed Umer. Addis Ababa: International Association of Geomorphologists, 2011 - s. 126.
 • Poręba Grzegorz J., Prokop Paweł: The effects of agricultural land-use on soil erosion and deposition on the Meghalaya Plateau, NE India. [w]: Comland meeting, July 6, 2010 Haifa Conference. Program and abstracts. Haifa: [b.w.], 2010 - s. 14.
 • Prokop Paweł: Land use/cover changes in the area with the highest rainfall in the world - Meghalaya Plateau, NE India. [w]: Bridging Diversity in Globalizing World. IGU Regional Conference, Tel Aviv, Israel, July 12-16, 2010. Conference program. Tel Aviv: [b.w.], 2010 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Poręba Grzegorz: Soil erosion in the subtropical agricultural catchment, North-East India. [w]: Methods of absolute chronology. 10th International Conference, 22-25th April 2010, Gliwice Poland. Gliwice: Politechnika Śląska, 2010 - s. 117.
 • Prokop Paweł: Erozja gleb na obszarach rolniczych w klimacie monsunowym Wyżyny Meghalaya, Indie. [w]: Procesy erozyjne na stokach użytkowanych rolniczo (metody badań, dynamika i skutki). Warsztaty Geomorfologiczne, Lublin - Guciów, 9-12 września 2009. Lublin-Guciów: Roztoczańska Stacja Naukowa UMCS, 2009 - s. 44.
 • Prokop Paweł: Land degradation in Meghalaya (India) - possible scenario of climate change effects in monsoonal Asia. [w]: Ancient Landscapes - Modern Perspectives. 7th International Conference on Geomorphology (ANZIAG), 6-11 July 2009, Melbourne, Australia. Conference abstracts. Melborune: [b.w.], 2009 - 1 s.
 • Prokop Paweł: Rainfall - slope wash relationships on the southern slope of the Meghalaya Plateau in the context of climate change effects. [w]: International Seminar on Water crisis in the Indian subcontinent: issues and challenges, 13rd to 25th November 2009. Organised by Department of Geography North-Eastern Hill University, Shillong - 793 022 (Meghalaya), India. Abstracts. Shillong: Department of Geography North-Eastern Hill University, 2009 - s. 39.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Intraseasonal rainfall variability over the southern slope of the Meghalaya Plateau, India. [w]: International Seminar on Water crisis in the Indian subcontinent: issues and challenges, 13rd to 25th November 2009. Organised by Department of Geography North-Eastern Hill University, Shillong - 793 022 (Meghalaya), India. Abstracts. Shillong: Department of Geography North-Eastern Hill University, 2009 - s. 39.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Intraseasonal rainfall variability in the rainiest place of the world - Cherrapunji, Meghalaya Plateau (India). [w]: Ancient Landscapes - Modern Perspectives. 7th International Conference on Geomorphology (ANZIAG), 6-11 July 2009, Melbourne, Australia. Conference abstracts. Melborune: [b.w.], 2009 - 1 s.
 • Prokop Paweł: Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania geomorfologicznych skutków powodzi (na przykładzie powodzi błyskawicznej z 18.09.2007 r.) w Alpach Julijskich (Słowenia). [w]: Antropopresja w górach i na przedpolu. Zapis zmian w formach terenu i osadach. Międzynarodowe sympozjum, Głuchołazy, 24-27 czerwca 2008. Streszczenia referatów i posterów. Głuchołazy: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2008 - s. 58.
 • Prokop Paweł: Skutki długotrwałej działalności człowieka w środowisku przyrodniczym obszaru o najwyższych opadach na świecie - Cherrapunji, Indie. [w]: Antropopresja w górach i na przedpolu. Zapis zmian w formach terenu i osadach. Międzynarodowe sympozjum, Głuchołazy, 24-27 czerwca 2008. Streszczenia referatów i posterów. Głuchołazy: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2008 - s. 30-31.
 • Migoń Piotr, Prokop Paweł: Granite landforms of the Mylliem batholith, Meghalaya plateau, north-east India. [w]: Regional Conference Kota Kinabalu, Sabah Malaysia, 25-29 June 2007. Kota Kinabalu: International Association of Geomorphologists etc., 2007 - s. 54.
 • Prokop Paweł: Modelling water erosion using RMMF model in the area of extreme rainfalls in the world, Meghalaya Hills, India. [w]: INDOPOL 2006. Indo-Polish Joint Seminar on Environmental Changes and Geomorphic Hazards, 20-22 November 2006. Shillong: Department of Geography, North Eastern Hill University, 2006 - s. 19-20.
 • Froehlich Wojciech, Prokop Paweł, Singh Surendra, Soja Roman, Starkel Leszek, Syiemlieh Hiambok J.: Conclusions and discussion. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 91-96 (Prace Geograficzne; 191)
 • Prokop Paweł: Modelowanie erozji w klimacie monsunowym o najwyższych na świecie opadach (zlewnia Umiew, Wyżyna Meghalaya, Indie). [w]: Kształtowanie i ochrona środowiska terenów erodowanych. Międzynarodowa konferencja naukowa. Lublin: AR, 2004 - s. 64-65.
 • Prokop Paweł: The soils. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 42-43 (Prace Geograficzne; 191)
 • Prokop Paweł: The soils. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 31 (Prace Geograficzne; 191)
 • Prokop Paweł: Jakość danych a błąd i niepewność w systemach informacji geograficznej z punktu widzenia badań środowiska przyrodniczego. [w]: Konferencja Naukowa "Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego", Gdańsk - Starbienino, 12-23 maja 1998 roku. Gdańsk: [b.w.], 1998 - s. 34.
 • Kalicki Tomasz, Prokop Paweł: Effects of the catastrophic flash floods on the Gobi Desert. [w]: Colloque International. Crues, Versants et Lits Fluviaux. Processus naturels et impacts des activites humaines. Paris, 22-24 mars 1995. Paris: [b.w.], 1995 - s. 101.
 • Prokop Paweł: Techniki komputerowe w Zakładzie Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 grudnia 1993. Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 123-124 (Conference Papers; 20)
 • Prokop Paweł, Soja Roman: Denudacja chemiczna w zlewni rzeki Ropy. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 grudnia 1993. Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 87-88 (Conference Papers; 20)
 • Prokop Paweł, Soja Roman: Antropogeniczna i naturalna składowa denudacji chemicznej w zlewni karpackiej. [w]: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych. Łódź, 15-17 IX 1994. Łódź: Wydaw. UŁ, 1994 - s. 51-52.

Documentation studies

 • Rączkowska Zofia, Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz: Profesorowi Romanowi Soji w 70 rocznicę urodzin. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 1 - s. 7.
 • Prokop Paweł: Indyjski program badań teledetekcyjnych. - Pol. Przegl. Kartogr. 2000, 32, nr 1 - s. 33-34.
 • Prokop Paweł: Indyjski program badań teledetekcyjnych. - Okólnik TD 1999, nr 118 - s. 1-4.
 • Starkel Leszek, Froehlich Wojciech, Patkowski Bartłomiej, Prokop Paweł: Sprawozdanie z wyjazdu badawczego do Indii w listopadzie 1998 r. - Przegl. Geogr. 1999, 71, z.1/2 - s. 200-202.