IGSO PAS > People > Member
Dr. Rafał Wiśniewski
Department of Spatial Organization
Office 428
Phone +48 226978928
E-mail

Education

 • 1996-2001 – Master’s degree studies: University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Institute of Developing Countries (master’s thesis entitled Tourist values vs. transportation accessibility in Rajasthan)
 • 1998-2001 – Complementary studies in Environment Protection, University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies
 • 2005-2001- PhD  studies: Institute of Geography and Spatial Organization PAS (doctoral dissertation entitled Commuting to Białystok – transformations in the period 1983-2005 at the background of demographic and social situation)

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN), since 2010

 • 2011 – PhD in Earth Sciences, focusing in geography (doctoral dissertation entitled Commuting to Białystok – transformations in the period 1983-2005 against the background of demographic and social situation)

Research interests

 • Population mobility (migrations, commuting)
 • Demographic and social transformations at the regional and local scale
 • Transborder interactions

Awards and distinctions

 • 2009 – Scholarship of the Marschall Office of the Masovia Voivodeship financed with the funds provided by the European Social Fund and by the State Budget within the framework of the Integrated Operational Programme of Regional Development, Regional Innovative Strategies and Knowledge Transfer

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Popular science publications

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

Editorial publications

 • Wiśniewski R., Regulska E. (red.), 2019, Tradycja i współczesność geografii w Polsce, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 94 s.
 • Wiśniewski R., Rosik P. (red. nauk.), 2013, Polityka przestrzenna a transportowa - ewaluacja inwestycji infrastrukturalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 179 s.
 • Rosik P., Wiśniewski R. (red. nauk.), 2012, Dostępność i mobilność w przestrzeni, PAN IGiPZ, Warszawa, 242 s.
 • Wiśniewski R., Gierańczyk W., 2008, Geografia we współczesnym systemie kształcenia, Dokumentacja Geograficzna, 38, PAN; PTG, Warszawa, 104 s.

Abstracts, reviews, notes

 • Wiśniewski R., Regulska E., 2019, Wstęp, Przegląd Geograficzny, 91, Spec. iss., s. 7-8.
 • Zaucha J., Komornicki T., Szejgiec-Kolenda B., Wiśniewski R., 2016, Trade linkages and the role of territorial capital in the time of global crisis. A local perspective from Poland, Regional and Urban Studies for Strategic Planning and Development. RSA-Russia Conference 2016, 24th - 25th October 2016, St Petersburg, Russia, Regional Studies Association, St Petersburg, , s. 17.
 • Śleszyński P., Szejgiec-Kolenda B., Wiśniewski R., 2016, Procesy starzenia się ludności w Polsce w ostatnich 50 latach, Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, , s. 137.
 • Komornicki T., Wiśniewski R., 2015, Editorial, Europa XXI, 28, s. 5-7.
 • Komornicki T., Wiśniewski R., Szejgiec-Kolenda B., Zaucha J., 2015, Lokalny wymiar procesów globalnych na przykładzie powiązań handlowych polskich powiatów, [w:] Red. Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar, Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług”, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa, , s. 48-49.
 • Komornicki T., Zaucha J., Szejgiec-Kolenda B., Wiśniewski R., 2015, Impact of economic crisis on local development: Evidence from Polish regions, [w:] Ed. Piotr Siłka, Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts, IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, , s. 22.
 • Szejgiec B., Wiśniewski R., 2008, Struktura i wielkość ruchu granicznego na wschodniej granicy Polski, Europa bez granic - nowe wyzwania - nowa jakość przestrzeni. IX międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych", 23-24 października 2008, Wrocław, IGiGP UWr, Wrocław, , s. 60.
 • Wiśniewski R., 2006, Rozwój przestrzenny sieci autostrad na świecie. S.M. Koziarski, Opole 2004, Czas. Geogr., 77, z.1/2, s. 120-122.
 • Wiśniewski R., 2006, Morze Azowskie i Cieśnina Kerczeńska. Nazewnictwo geograficzne, Geogr. w Szk., 59, nr 2, s. 54-55.
 • Wiśniewski R., 2005, Zjawiska krasowe na zachodnim Kaukazie, Geogr. w Szk., 58, nr 5, s. 302-307.