PEOPLE


Prof. Roman Soja
Department of Geoenvironmental Research
Office -
Phone +48 124292895
E-mail

Education

 • 1964-1969 – Master degree studies:  Jagiellonian University, Faculty of Biology and Earth Sciences (master’s thesis entitled Hydrography of the Mała Panwia River basin up to the water gauge Kuczów)

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN), since 1969

 • 1979 – PhD in geographical sciences in the field of physical geography (doctoral dissertation entitled Analysis of river outflow from the Bystrzanka and Ropa river catchment – the Beskid Niski Mts.)
 • 2003 - habilitation (post-doctoral degree) in Earth Sciences in the field of geography (post-doctoral habilitation dissertation entitled Hydrological aspects of anthropopressure in the Carpathians)
 • 2012 - professor of Earth Sciences

Research interests

 • Hydrology

Other activities

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

 • Węcławowicz Grzegorz, Degórski Marek, Komornicki Tomasz, Korzeń Janusz, Bański Jerzy, Korzeń Juliusz, Soja Roman, Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: Studia nad przestrzennym zagospodarowaniem obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - 224 s. (Prace Geograficzne; 207)
 • Soja Roman: Hydrologiczne aspekty antropopresji w polskich Karpatach. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - 130 s. (Prace Geograficzne; 186)
 • Starkel Leszek, Basu Subhashranjan, Starkel Leszek, Basu Subhashranjan, Froehlich Wojciech, Gil Eugeniusz, Kasza Izydor, Soja Roman, Ghatowar Likhaneswar, Lama Sangita, Sarkar Subir, Patel Subash: Rains, landslides and floods in the Darjeeling Himalaya. New Delhi: Indian National Science Academy, 2000 - 163 s.

Articles, chapters, papers and others

 • Soja Roman: Stosunki hydrologiczne. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 223-240 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Soja Roman: Zasoby wodne Gorców. [w]: Gorczański Park Narodowy. Przyroda i krajobraz pod ochroną. Red. Paweł Czarnota, Mariola Stefanik. Poręba Wielka: Gorczański Park Narodowy, 2015 - s. 52-60.
 • Smołkowicz Witold, Wiejaczka Łukasz, Soja Roman: Ocena zasięgu oddziaływania zbiornika Klimkówka na termikę rzeki Ropy. - Monitoring Środowiska Przyrodniczego 2014, 16 - s. 59-64.
 • Soja Roman, Wiejaczka Łukasz: The impact of a reservoir on the physicochemical properties of water in a mountain river. - Water and Environment Journal 2014, 28, 4 - s. 473-482.
 • Wiejaczka Łukasz, Piróg Danuta, Soja Roman, Serwa Małgorzata: Community perception of the Klimkówka Reservoir in Poland. - International Journal of Water Resources Development 2014, 30, 4 - s. 649-661.
 • Soja Roman: Dolina Suchej Wody - stosunki wodne. [w]: Dolina Suchej Wody w Tatrach: środowisko i jego współczesne przemiany. Red. Zofia Rączkowska, Adam Kotarba. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 97-108 (Prace Geograficzne; 239)
 • Soja Roman: Pieniński Park Narodowy. [w]: Wody w parkach narodowych Polski. Red. Robert Bogdanowicz, Paweł Jokiel, Joanna Pociask-Karteczka. Kraków: IGiGP UJ, Komisja Hydrologiczna PTG, 2012 - s. 238-249.
 • Partyka Józef, Soja Roman: Ojcowski Park Narodowy i Zapowiednik "Miodobory" - analogie, różnice, współpraca. [w]: Prirodno-zapovidnyj fond Ukrainii - minule, sogodennja, majbutne. Materiali miznarodnoj naukobo-prakticnoj konferencji priswjaszczenoj 20-riczczju prirodnogo zapovidnika "Miedobori" (26-28 trawnia 2010 r., smt. Grimajliw). Ternopil: Vidavnictvo Pidrycniki i posibniki, 2010 - s. 17-25.
 • Soja Roman: Wpływ zbiorników na przyrodę nieożywioną Pienin. [w]: Pieniny - zapora - zmiany. Red. Roman Soja, Stanisław Knutelski, Jan Bodziarczyk. Krościenko nad Dunajcem: Pieniński Park Narodowy, 2010 - s. 37-41 (Monografie Pienińskie; 2)
 • Soja Roman: Hydrologiczne zmiany w Pieninach. [w]: Pieniny - zapora - zmiany. Red. Roman Soja, Stanisław Knutelski, Jan Bodziarczyk. Krościenko nad Dunajcem: Pieniński Park Narodowy, 2010 - s. 97-106 (Monografie Pienińskie; 2)
 • Soja Roman, Wiejaczka Łukasz: Hydrologia potoku Dzielec. [w]: Ochrona georóżnorodności reliktowego krajobrazu polskich Karpat fliszowych na przykładzie źródlisk Sidławy w Beskidzie Niskim. Red. nauk. Wiesław Sroczyński. Kraków: Wydaw. IGSMiE PAN, 2010 - s. 119-133.
 • Starkel Leszek, Soja Roman, Prokop Paweł, Sarkar Subir: Present-day evolution of the Himalayan piedmont. - Annual Report 2010 - s. 99-102.
 • Olędzki Jan, Soja Roman: Beskid Magurski - geografia, historia, hydrologia, zagospodarowanie przestrzenne. [w]: Zintegrowane badania środowiska. Red. Jan R. Olędzki. Warszawa: WGiSR UW, 2009 - s. 33-52.
 • Soja Roman: Pomiary hydrometryczne. [w]: Zintegrowane badania środowiska. Red. Jan R. Olędzki. Warszawa: WGiSR UW, 2009 - s. 145-146.
 • Soja Roman: Terenowe badania hydrologiczne. [w]: Zintegrowane badania środowiska. Red. Jan R. Olędzki. Warszawa: WGiSR UW, 2009 - s. 150-152.
 • Soja Roman, Starkel Leszek, Singh Surendra: Water circulation and availability of water. [w]: Land degradation and ecorestoration in the extremely wet monsoon environment of Cherrapunji area, India. Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh. New Delhi: Bookwell, 2010 (dr. 2009) - s. 29-50.
 • Starkel Leszek, Soja Roman, Prokop Paweł, Sarkar Subir: Współczesna ewolucja piedmontu Sikkimsko-Bhutańskich Himalajów. - Prace Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU 2009, 7 - s. 107-115.
 • Partyka Józef, Soja Roman: Przyroda nieożywiona Ojcowskiego Parku Narodowego - problemy, ochrona, zarządzanie. [w]: Protection and management of abiocen objects on the reserved territories, Hrimailiv-Tarnopil, Ukraina, 21-23 May 2008. Tarnopil: [b.w.], 2008 - s. 247-251.
 • Soja Roman: Hydrologia Ojcowskiego Parku Narodowego. [w]: Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Przyroda. Red. Anna Klasa, Józef Partyka. Ojców: Ojcowski Park Narodowy, 2008 - s. 97-120.
 • Soja Roman: Wody w parkach narodowych południowej Polski. [w]: Wody na obszarach chronionych. Red. Józef Partyka, Joanna Pociask-Karteczka. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - s. 43-52.
 • Soja Roman: Charakterystyka hydrologiczna Wisły. [w]: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Red. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - s. 352-355.
 • Starkel Leszek, Sarkar Subir, Soja Roman, Prokop Paweł: Present-day evolution of the Sikkimese-Bhutanese Himalayan Piedmont. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 (Prace Geograficzne; 219)
 • Soja Roman, Starkel Leszek: Extreme rainfalls in Eastern Himalaya and southern slope of Meghalaya Plateau and their geomorphologic impacts. - Geomorphology 2007, 84, iss.3/4 - s. 170-180.
 • Starkel Leszek, Soja Roman: Geomorphic hazards by rain in the mountains of Eastern India. [w]: Environmental changes and geomorphic hazards. Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh. New Delhi: Bookwell, 2008 (dr.2007) - s. 237-246.
 • Gregory K.J., Benito G., Dikau R., Golosov V., Jones A.J.J., Macklin M.G., Parsons A.J., Passmore D.G., Poessen J., Soja Roman, Starkel Leszek, Thorndycraft V.R., Walling D.E.: Past hydrological events and global change. - Hydrol. Process. 2006, 20 - s. 199-204.
 • Macklin M.G., Benito G., Gregory K.J., Johnstone E., Lewin J., Michczyńska Danuta J., Soja Roman, Starkel Leszek, Thorndycraft V.R.: Past hydrological events reflected in Holocene fluvial record of Europe. - Catena 2006, 66 - s. 145-154.
 • Soja Roman: Wody. [w]: Gorczański Park Narodowy. 25 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gorców. Praca zbiorowa. Red. Wojciech Różański. Poręba Wielka: Gorczański Park Narodowy, 2006 - s. 55-61.
 • Starkel Leszek, Soja Roman, Michczyńska Danuta J.: Past hydrological events reflected in Holocene history of Polish rivers. - Catena 2006, 66 - s. 24-33.
 • Łajczak Adam, Plit Joanna, Soja Roman, Starkel Leszek, Warowna Justyna: Changes of the Vistula river channel and floodplain in the last 200 years. - Geographia Polonica 2006, 79, 2 - s. 65-87.
 • Soja Roman: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego (ZŚMP) w Polsce - cel, zakres, metody. [w]: Ecological geography: history, theory, methods, practice. 27-29 of May, Ternopil, Ukraine. Ternopil: Ternopil'skij derzavnij pedagogicnij universitet im. Volodimira Gnatjuka, 2004 - s. 124-128.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-79-A Tuchów. Poznań: GEPOL, 2004 - 15 s.
 • Soja Roman: The climate. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 32-33 (Prace Geograficzne; 191)
 • Soja Roman: Rain and stream water conductivity and pH. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 81-82 (Prace Geograficzne; 191)
 • Soja Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-79-C Łużna. Poznań: GEPOL, 2004 - 15 s.
 • Soja Roman, Partyka Józef: Powodzie w Dolinie Prądnika. [w]: Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. T.1. Przyroda. Red. Józef Partyka. Ojców: OPN, 2004 - s. 131-138.
 • Soja Roman, Singh Surendra: The rainfall characteristics. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 59-71 (Prace Geograficzne; 191)
 • Soja Roman, Starkel Leszek, Syiemlieh Hiambok J.: Some aspects of rainfall-runoff relationship. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 77-79 (Prace Geograficzne; 191)
 • Soja Roman, Trafas Kazimierz: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-66-C Szczurowa. Poznań: GEPOL, 2004 - 15 s.
 • Soja Roman, Trafas Kazimierz: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-66-D Tarnów Zachód. Poznań: GEPOL, 2004 - 15 s.
 • Soja Roman, Trafas Kazimierz: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-67-C Tarnów Wschód. Poznań: GEPOL, 2004 - 15 s.
 • Soja Roman, Trafas Kazimierz: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-78-B Wojnicz. Poznań: GEPOL, 2004 - 15 s.
 • Starkel Leszek, Singh Surendra, Froehlich Wojciech, Prokop Paweł, Soja Roman: Materials, methods and techniques. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 19-26 (Prace Geograficzne; 191)
 • Baścik Maria, Soja Roman, Trafas Kazimierz: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-43-d Opatów. Poznań: GEPOL, 2003 - 16 s.
 • Froehlich Wojciech, Prokop Paweł, Singh Surendra, Soja Roman, Starkel Leszek, Syiemlieh Hiambok: Hydrological aspects in the extremely humid area around Cherrapunji (India) - an integrated approach. [w]: Methodological issues in mountain research. A socio-ecological systems approach. Ed. P.S. Ramakrishnan, K.G. Saxena, Suprava Patnaik, Surendra Singh. New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., 2003 - s. 219-230.
 • Gradziński Ryszard, Baryła Janusz, Doktor Marek, Gmur Dariusz, Gradziński Michał, Kędzior Artur, Paszkowski Mariusz, Soja Roman, Zieliński Tomasz, Żurek Sławomir: In-channel accretionary macroforms in the modern anastomosing system of the upper Narew River, NE Poland. - Ann. Soc. Geol. Pol. 2003, 73, nr 1 - s. 35-53.
 • Gradziński Ryszard, Baryła Janusz, Doktor Marek, Gmur Dariusz, Gradziński Michał, Kędzior Artur, Paszkowski Mariusz, Soja Roman, Zieliński Tomasz, Żurek Sławomir: Vegetation-controlled modern anastomosing system of the upper Narew River (NE Poland) and ist sediments. - Sediment. Geol. 2003, 157 - s. 253-276.
 • Soja Roman: Opady w Cherrapunji (Menghalaya, Indie). [w]: Podróże i badania naukowe krakowskich geografów. Red. Zygmunt Górka, Joanna Więcław. Kraków: PTG Oddział, 2003 - s. 216-221 (Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie)
 • Soja Roman: Wody. [w]: Przyroda Magurskiego Parku Narodowego. Red. Andrzej Górecki, Kazimierz Krzemień, Stefan Skiba, Bogdan Zemanek. Krempna-Kraków: Magurski Park Narodowy, Uniwersytet Jagielloński, 2003 - s. 43-50.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-64-b Skała. Poznań: GEPOL, 2003 - 16 s.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-65-d Nowe Brzesko. Poznań: GEPOL, 2003 - 16 s.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-30-c Stąporków. Poznań: GEPOL, 2003 - 15 s.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-65-a Słomniki. Poznań: GEPOL, 2003 - 17 s.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-43-b Ostrowiec Świętokrzyski. Poznań: GEPOL, 2003 - 15 s.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-31-c Starachowice. Poznań: GEPOL, 2003 - 16 s.
 • Soja Roman, Trafas Kazimierz: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-65-b Proszowice. Poznań: GEPOL, 2003 - 15 s.
 • Soja Roman, Trafas Kazimierz, Trafas Maria: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-66-a Bejsce. Poznań: GEPOL, 2003 - 15 s.
 • Soja Roman, Trafas Maria: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-30-d Skarżysko-Kamienna. Poznań: GEPOL, 2003 - 15 s.
 • Soja Roman, Trafas Maria: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-64-a Olkusz. Poznań: GEPOL, 2003 - 15 s.
 • Baścik Maria, Soja Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-44-c Sandomierz. Poznań: GEPOL, 2002 - 20 s.
 • Baścik Maria, Soja Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-44-a Ożarów. Poznań: GEPOL, 2002 - 18 s.
 • Baścik Maria, Soja Roman, Trafas Kazimierz: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-56-a Tarnobrzeg. Poznań: GEPOL, 2002 - 19 s.
 • Baścik Maria, Soja Roman, Trafas Kazimierz: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-66-b Dąbrowa Tarnowska. Poznań: GEPOL, 2002 - 20 s.
 • Baścik Maria, Soja Roman, Trafas Kazimierz: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-55-c Oleśnica. Poznań: GEPOL, 2002 - 18 s.
 • Froehlich Wojciech, Prokop Paweł, Soja Roman, Starkel Leszek: Studia nad obiegiem wody i erozją gleb w górach klimatu monsunowego. - Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN Krak. 2002, 46, z.1 - s. 257-261.
 • Gradziński Ryszard, Soja Roman et al.: Wpływ roślinności na procesy fluwialne w anastomozującym systemie górnej Narwi. [w]: Konferencja "Roślinność a procesy erozji, transportu i depozycji", Sosnowiec 2002. Red. K. Klimek, K. Kocel. Sosnowiec: Katedra Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzędu. Wydział Nauk o Ziemi UŚ, 2002 - s. 37-40.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-55-b Osiek. Poznań: GEPOL, 2002 - 19 s.
 • Soja Roman: Regime of the water level oscillations of the Dobczyce Reservoir. [w]: Topoclimatic and geoecological changes in the Wieliczka Foothills in the surroundings of the Dobczyce Reservoir. Ed. Barbara Obrębska-Starkel. Cracow: Institute of Geography and Spatial Management. Jagiellonian University, 2002 - s. 11-20 (Prace Geograficzne; 109)
 • Soja Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-54-d Stopnica. Poznań: GEPOL, 2002 - 19 s.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-105-c. Stakcin. Poznań: GEPOL, 2002 - 7 s.
 • Soja Roman, Wnuk Zygmunt: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-94-c Ustrzyki Dolne. Poznań: GEPOL, 2002 - 13 s.
 • Soja Roman, Wnuk Zygmunt: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-10-b Cisna. Poznań: GEPOL, 2002 - 15 s.
 • Soja Roman, Wnuk Zygmunt: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-82-a Pruchnik. Poznań: GEPOL, 2002 - 16 s.
 • Starkel Leszek, Singh Surendra, Soja Roman, Froehlich Wojciech, Syiemlieh Hiambok, Prokop Paweł: Rainfall, runoff and soil erosion in the extremely humid area around Cherrapunji, India. - Geographia Polonica 2002, 75, 1 - s. 43-65.
 • Gil Eugeniusz, Soja Roman: Surface flow, throughflow and soil erosion in the Polish Carpathians (result of the studies on experimental plots). [w]: Monitoring and modelling catchment water quantity and quality, Gent, Belgium, 27-29.09.2000. Ed. N.E.C. Verhoest, Y.J.P. Van Herpe, F.P. De Troch. Gent: University of Gent, 2001.
 • Obrębska-Starklowa Barbara, Olecki Zygmunt, Trepińska Janina, Skiba Stefan, Soja Roman, Trzcińska-Tacik Helena, Stachurska-Swakoń Alina: O lokalnych zmianach środowiska geograficznego w otoczeniu dobczyckiego zbiornika wodnego. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie. Red. Krystyna German, Jarosław Balon. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2001 - s. 607-614 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 10)
 • Soja Roman: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Ark. M-34-91-D Zdynia. Poznań: GEOPOL, 2001 - s. 1-15.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Ark. M-34-92-C Barwinek. Poznań: GEOPOL, 2001 - s. 1-15.
 • Soja Roman: Hydrologia obszaru Ojcowskiego Parku Narodowego. [w]: Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Materiały konferencyjne, referaty, postery, sesje terenowe. Ojców, 10-11 maja 2001 r. Red. Józef Partyka. Ojców: Ojcowski Park Narodowy, 2001 - s. 97-101.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Ark. M-34-91-B Cieklin. Poznań: GEOPOL, 2001 - s. 1-19.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Ark. M-34-92-A Dukla. Poznań: GEOPOL, 2001 - s. 1-18.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Ark. M-34-91-A Strzyżów. Poznań: GEOPOL, 2001 - s. 1-20.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Ark. M-34-92-D Jaśliska. Poznań: GEOPOL, 2001 - s. 1-14.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Ark. M-34-81-B Kańczuga. Poznań: GEOPOL, 2001 - s. 1-18.
 • Gradziński R., Baryła J., Doktor M., Gmur D., Gradziński M., Kędzior A., Paszkowski M., Soja Roman, Zieliński T., Żurek S.: Procesy pozakorytowe w warunkach antropopresji w dolinie Wisły pomiędzy ujściami Dunajca i Wisłoki podczas powodzi w 1997 i 1998 roku. [w]: Transformacja dolin plejstoceńskich w holocenie. Strefowość i piętrowość zjawiska. Sympozjum, Sosnowiec 13-14 kwietnia 2000. Red. K.Klimek, K.Kocel. Sosnowiec: Katedra Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzędu, 2000 - s. 35-39.
 • Jurczak Krzysztof, Soja Roman: Porównanie wyników monitoringu meteorologicznego automatycznej stacji pomiarowej "TRAX" z obserwacjami standardowymi na Stacji Bazowej w Szymbarku. [w]: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych. VI Ogólnopolskie Seminarium "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego", Toruń, Koniczynka 19-21 IX 1996. Praca zbiorowa. Red. Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak. Warszawa: Komitet Naukowy przy Prezydium PAN "Człowiek i Środowisko", 2000 - s. 31-48 (Zeszyty Naukowe; 25)
 • Soja Roman et al.: Anastomosing system of the upper Narew river, NE Poland. - Ann. Soc. Geol. Pol. 2000, 70&, nr 3/4 - s. 219-229.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy geologicznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-91-a Gorlice. Poznań: Geopol, 2000.
 • Soja Roman: Klimat i gleby. [w]: Zbiornik wodny Klimkówka. Monografia. Kraków: IMiGW, 2000 - s. 12-14 (Monografie Budowli Hydrotechnicznych w Polsce)
 • Soja Roman: Fauna i flora. [w]: Zbiornik wodny Klimkówka. Monografia. Kraków: IMiGW, 2000 - s. 14-15 (Monografie Budowli Hydrotechnicznych w Polsce)
 • Soja Roman, Gradziński Ryszard: Naturalne i antropogeniczne koryta Narwi na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego. [w]: Renaturyzacja obiektów przyrodniczych - aspekty ekologiczne i gospodarcze. Red. Zdzisław Michalczyk. Lublin: Wydaw. UMCS, 2000 - s. 149-155.
 • Soja Roman, Hennig Jacek: Rzeźba terenu, sieć rzeczna i zasoby wodne. [w]: Zbiornik wodny Klimkówka. Monografia. Kraków: IMiGW, 2000 - s. 7-11 (Monografie Budowli Hydrotechnicznych w Polsce)
 • Chełmicki Wojciech, Skąpski Roman, Soja Roman: Przestrzenne zróżnicowanie reżimu hydrologicznego rzek karpackich w Polsce. [w]: Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza. Ogólnopolska konferencja hydrologiczna, Kraków - Dobczyce, 21-23 maja 1999 r. (streszczenia referatów). Kraków: IG UJ, 1999 - s. 29-31.
 • Chełmicki Wojciech, Skąpski Roman, Soja Roman: Reżim hydrologiczny rzek karpackich w Polsce. [w]: Hydrologia karpacka z perspektywy końca XX wieku. Red. Wojciech Chełmicki, Roman Soja. Kraków: Wydaw. Oddz. PAN, 1999 - s. 67-80 (Folia Geographica. Series Geographica-Physica; 29/30)
 • Chełmicki Wojciech, Soja Roman: Hydrologia karpacka. Przedmowa. [w]: Hydrologia karpacka z perspektywy końca XX wieku. Red. Wojciech Chełmicki, Roman Soja. Kraków: Wydaw. Oddz. PAN, 1999 - s. 5-8 (Folia Geographica. Series Geographica-Physica; 29/30)
 • Soja Roman: Rola człowieka w obiegu wody w dorzeczu górnej Wisły. [w]: Przyczyny i skutki wielkich powodzi (aspekty hydrologiczne, gospodarcze i ekologiczne). Kraków, 29-30.11.1999. Materiały pokonferencyjne. Kraków: Muzeum Przyrodnicze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, 1999 - s. 11-21.
 • Soja Roman: Wpływ melioracji na stosunki wodne w Karpatach. [w]: Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza. Ogólnopolska konferencja hydrologiczna, Kraków - Dobczyce, 21-23 maja 1999 r. (streszczenia referatów). Kraków: IG UJ, 1999 - s. 144-146.
 • Soja Roman: Procesy erozji i akumulacji w korytach zlewni górnej Ropy. [w]: Określenie podatności stoków i brzegów potoków na erozję na przykładzie zlewni rzeki Ropy. Praca zbiorowa. Red. Janusz Dziewański. Kraków: Wydaw. IGSMiE PAN, 1999 - s. 75-100 (Studia, Rozprawy, Monografie; 61)
 • Soja Roman: Problem piętrowości w klimacie monsunowym na przykładzie Czerrapundżi. [w]: Strefowość i piętrowość procesów w środowisku przyrodniczym późnego glacjału i holocenu. Sympozjum, Sosnowiec, 15-26 marca 1999. Oprac. Kazimierz. Klimek, Krystyna Kocel. Sosnowiec: Katedra Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzędu UŚ, 1999 - s. 107-109.
 • Soja Roman: Importance of melioration on changes of water circulation in the Carpathians. [w]: Natural and technological problems of protection and development of agricultural and forest environment. Scientific Conference, Sielinko, 17-19 XI 1999. Poznań: Wydaw. AR, 1999 - s. 93-102.
 • Gil Eugeniusz, Soja Roman: Program badawczy i wyniki Stacji Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Szymbarku. - Wiad. Ziem Górs. 1998, 7 - s. 81-98.
 • Niedbała Jerzy, Soja Roman: Odpływ z opadu nawalnego w dniu 18 maja 1996 roku w Sułoszowej. [w]: Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis lokalnych ulew. Red. Leszek Starkel. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1998 - s. 31-38 (Dokumentacja Geograficzna; 11)
 • Soja Roman, Walanus Adam: Cykle w hydormeteorologii - fakty i wątpliwości. [w]: Hydrologia u progu XXI wieku. 25-lecie Zakładu Hydrologii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Mądralin k. Warszawy, 24-27 IX 1996. Red. Artur Magnuszewski, Urszula Soczyńska. Warszawa: Wydaw. Retro-Art, 1998 - s. 273-284.
 • Starkel Leszek, Froehlich Wojciech, Soja Roman: Floods in Sikkim Himalaya - their causes, course and effect. [w]: Flood studies in India. Ed. Vishwas S. Kale. Bangalore: Geological Society of India, 1998 - s. 101-118 (Memoir; 41)
 • Niedbała Jerzy, Soja Roman: Graniczne wartości spływów jednostkowych w zlewni górnej Wisły. [w]: Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis powodzi - teraźniejszość, przeszłość. Seminarium, Kraków, 21-22 maja 1997. Oprac. Tomasz Kalicki, Paweł Prokop. Kraków: [b.w.], 1997 - s. 6-8.
 • Soja Roman: Typy genetyczne wezbrań w dorzeczu górnej Wisły. - Wiad. Ziem Górs. 1997, z.6 - s. 27-40.
 • Kalicki Tomasz, Starkel Leszek, Sala Jolanta, Soja Roman, Zernickaya Valentina P.: Subboreal paleochannel system in the Vistula valley near Zabierzów Bocheński (Sandomierz Basin). [w]: Evolution of the Vistula river valley during the last 15.000 years. Part 6. Ed. Leszek Starkel, assistent ed. Tomasz Kalicki. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1996 - s. 129-158 (Geographical Studies. Special Issue; 9)
 • Skąpski Roman, Soja Roman: Zbiornik Klimkówka na Ropie w Beskidzie Niskim - sieć osłony hydrologiczno-meteorologicznej. [w]: Polska w Europie Bałtyckiej. 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Słupsk-Ustka, 18-21 września 1996. Wystąpienia. Red. Eugeniusz Rydz. Słupsk: Wydaw. Uczelniane WSP, 1996 - s. 142-144.
 • Soja Roman: Bielanka. Łosie. Zbiornik "Klimkówka". Wysowa [objaśnienia do wycieczki terenowej]. [w]: XVI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji. Rozwój zastosowań teledetekcji w badaniach środowiska i jego monitoringu. Szymbark, 25-27 kwietnia 1996. Red. Jan R. Olędzki, Alicja Folbrier, Bogdan Zagajewski. Warszawa: Klub Teledetekcji Środowiska PTG, 1996 - s. 73-79.
 • Soja Roman: The hydrographic system of Poland with emphasis on border regions. [w]: Biodiversity conservation in transboundary proteced areas. Proceedings of an International Workshop, Bieszczady and Tatra National Parks, Poland, May 15-25, 1994. Ed. Alicja Breymeyer, Reginald Noble. Washington, DC: National Academy Press, 1996 - s. 151-153.
 • Soja Roman, Prokop Paweł: Gęstość dróg w Karpatach jako wskaźnik antropogenicznego przekształcenia środowiska. [w]: Ogólnopolskie Sympozjum "Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji". Atmosfera - hydrosfera - litosfera - człowiek. Kraków, 26-27.09.1996. Materiały konferencyjne. Red. J. Lech, Danuta Limanówka, W. Wilczyńska-Michalik. Kraków: [b.w.], 1996 - s. 126-128.
 • Soja Roman, Prokop Paweł: Drogi jako element antropogenicznego przekształcenia środowiska. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowska Przyrodniczego. Monitoring geoekosystemów górskich. Szymbark 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Warszawa: PIOŚ, 1996 - s. 91-98 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Starkel Leszek, Kalicki Tomasz, Krąpiec Marek, Soja Roman, Gębica Piotr, Czyżowska Elżbieta: Hydrological changes of valley floor in the upper Vistula basin during late Vistulian and Holocene. [w]: Evolution of the Vistula river valley during the last 15.000 years. Part 6. Ed. Leszek Starkel, assistent ed. Tomasz Kalicki. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1996 - s. 7-128 (Geographical Studies. Special Issue; 9)
 • Soja Roman: Program i perspektywy badawcze stacji bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Szymbarku k/Gorlic. [w]: Forum współpracy. Badania stanu środowiska w województwie nowosądeckim - plany badawcze na 1996 r. Nowy Sącz: PIOŚ, 1995 - s. 56-62 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Soja Roman: Wartości progowe w hydrologii. [w]: Sympozjum "Progowe zmiany środowiska przyrodniczego późnego glacjału i holocenu. Zapis w rzeźbie, osadach i szczątkach roślin". Sosnowiec, 30-31 marca 1995 r. Sosnowiec: [b.w.], 1995 - s. 23-25.
 • Soja Roman: Monitoring hydrologiczny. [w]: Ochrona środowiska naturalnego i zasobów mineralnych (materiały studium podyplomowego AGH w Krakowie). Red. A. Paulo. Kraków: Wydaw. CPPGSMiE PAN, 1995 - s. 168-169.
 • Soja Roman: Środowisko geograficzne okolic Dynowa. [w]: Dynów. Studia z dziejów miasta. Red. B. Jaśkiewicz, A. Meissner. Rzeszów: Wydaw. Mitel, 1995 - s. 11-21.
 • Soja Roman: Transport zawiesiny w zlewni Peshok Jhora (Himalaje). [w]: 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Człowiek a środowisko. Referaty i postery. Toruń, 24-27 sierpnia 1995. Red. Z. Babiński, J. Szupryczyński. Toruń: Courier.exe, 1995 - s. 133-136.
 • Soja Roman: Transport zawiesiny w Dunajcu po uruchomieniu zbiornika "Czorsztyn". [w]: Zbiornik Rożnowski, jego zlewnia, problemy, koncepcje zagospodarowania i ratowania. Bartkowa, 12-13 czerwca 1995. Red. R. Żurek. Kraków: Zakład Badań Ekologicznych, 1995 - s. 13-21.
 • Soja Roman, Prokop Paweł: Drogi jako element antropogenicznego przekształcenia środowiska. [w]: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, 1995 - s. 72-74.
 • Soja Roman: Środowiskowe uwarunkowania monitoringu w obszarach górskich. [w]: Seminarium Szymbark '94. "Znaczenie badań i monitoringu środowiska dla rozwiązywania problemów ochrony środowiska zlewni rzeki Ropy". Red. Eugeniusz Gil. Nowy Sącz: [b.w.], 1994 - s. 33-39 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Soja Roman: Hydrografia. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe). Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil. Warszawa: 1994 - s. 41-43 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Soja Roman: Monitoring kształtowania koryt rzecznych. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe). Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil. Warszawa: 1994 - s. 114-118 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Soja Roman: Monitoring wód powierzchniowych. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe). Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil. Warszawa: 1994 - s. 108-113 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Soja Roman: Monitoring transportu zawiesiny. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe). Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil. Warszawa: 1994 - s. 119-123 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Soja Roman: Paleohydrologia ilościowa. - Przegl. Geogr. 1994, 66, z.1/2 - s. 159-167.
 • Soja Roman: Hydrological aspects of change in land use in the Carpathians. [w]: Functional appraisal of agricultural landscape in Europe. (Seminar 1992). Ed. Lech Ryszkowski, Stanisław Bałazy. Poznań: [b.w.], 1994 - s. 117-121.
 • Soja Roman: Tendencje zmian reżimu wezbraniowego górnej Wisły. [w]: Problemy hydrologii regionalnej. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Hydrograficznej, Karpacz, 26-28 września 1994. Wrocław: [b.w.], 1994 - s. 33-38.

Editorial publications

 • Soja Roman, Knutelski Stanisław, Bodziarczyk Jan: Pieniny - zapora - zmiany. Krościenko nad Dunajcem: Pieniński Park Narodowy, 2010 - 329 s. (Monografie Pienińskie; 2)
 • Chełmicki Wojciech, Soja Roman: Hydrologia karpacka z perspektywy końca XX wieku. Kraków: Wydaw. Oddz. PAN, 1999 - 133 s. (Folia Geographica. Series Geographica-Physica; 29/30)
 • Soja Roman, Prokop Paweł: Zintegrowany Monitoring Środowska Przyrodniczego. Monitoring geoekosystemów górskich. Warszawa: PIOŚ, 1996 - 224 s. (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Soja Roman, Prokop Paweł: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN, 1995 - 114 s.

Abstracts, reviews, notes

 • Prokop Paweł, Bryndal Tomasz, Bucała Anna, Kroczak Rafał, Soja Roman: Estimation of runoff response to human impact in the catchments with extreme rainfall (margin of the Darjeeling Himalayas, India). [w]: Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution. International Conference held in Barnaul, Russia, July 2-4, 2015. Extended abstracts. Barnaul: Publishing House of Altai State University, 2015 - s. 137–140.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Soja Roman: Ocena stanu hydromorfologicznego Dunajca powyżej i poniżej zespołu zbiorników retencyjnych Czorsztyn-Sromowce Wyżne. [w]: Badania naukowe w Pieninach 2013. Natura 2000 - doświadczenia pienińskie. Red. Krzysztof Karwowski. Spisska Stara Ves: Pieniński Park Narodowy & Pieninsky narodny park, 2013 - s. 7.
 • Soja Roman: The rainfall and runoff characteristics in Cherrapunji (Meghalaya,India). [w]: Physical basis of geography, geomorphology, hydrology and climatology. Agartala: Agartala University, 2012 - s. 231.
 • Soja Roman: Wezbranie w Sułoszowej w 1996 roku. [w]: Wody na obszarach chronionych. Materiały konferencji naukowej Pieskowa Skała, 12-14 czerwca 2008 r. Streszczenia referatów i przewodnik sesji terenowych. Red. Maria Baścik, Józef Partyka. Ojców: Ojcowski Park Narodowy; PTG, 2008 - s. 112-113.
 • Soja Roman: Woda w parkach narodowych południowej Polski. [w]: Wody na obszarach chronionych. Materiały konferencji naukowej Pieskowa Skała, 12-14 czerwca 2008 r. Streszczenia referatów i przewodnik sesji terenowych. Red. Maria Baścik, Józef Partyka. Ojców: Ojcowski Park Narodowy; PTG, 2008 - s. 16-17.
 • Soja Roman: Koryto Dunajca między Kątami a Krościenkiem. [w]: Badania naukowe w Pieninach 2005. Przewodnik słowacko-polskiej sesji posterowej. VI Sesja Naukowa Pieniński Park Narodowy & Peninsky narodny park, 2 czerwca 2005 r., Czerwony Klasztor, Słowacja. Krościenko: Pieniniński Park Narodowy, 2005 - s. 10.
 • Froehlich Wojciech, Prokop Paweł, Singh Surendra, Soja Roman, Starkel Leszek, Syiemlieh Hiambok J.: Conclusions and discussion. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 91-96 (Prace Geograficzne; 191)
 • Soja Roman: Stany wody Wisły w Toruniu w świetle pomiarów z ostatnich dwóch stuleci. J. Makowiecki, A. Tomczak. Toruń, 2002. - Przegl. Geofiz. 2004, 49, z.1/2 - s. 106-107.
 • Soja Roman: The rainfall pattern in Cherrapunji as an erosional factor. [w]: Joint International Geomorphology Conference, 18-20 August 2004, Glasgow, UK. Abstract volume. Glasgow: IGU, 2004 - s. 10.
 • Obrębska-Starklowa Barbara, Olecki Zygmunt, Trepińska Janina, Skiba Stefan, Soja Roman, Trzcińska-Tacik Helena, Stachurska-Swakoń Alina: O lokalnych zmianach środowiska geograficznego w otoczeniu dobczyckiego zbiornika wodnego. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków, 17-18 maja 2001. Materiały konferencyjne. Kraków: [b.w.], 2001 - s. 81.
 • Soja Roman: Ochrona wód w Ojcowskim Parku Narodowym. [w]: Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Materiały konferencyjne, referaty, postery, sesje terenowe. Ojców, 10-11 maja 2001 r. Red. Józef Partyka. Ojców: Ojcowski Park Narodowy, 2001 - s. 486-488.
 • Soja Roman: Antropogeniczne przekształcenia obiegu wody w Karpatach. [w]: Wpływ użytkowania terenu i antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego na elementy obiegu wody w zlewni rzecznej. Kielce - Wólka Milanowska, 25-27 września 2001 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Przeewodnik sesji terenowej. Red. nauk. Tadeusz Ciupa, Elżbieta Kupczyk. Kielce: IG Akademii Świętokrzyskiej, 2001 - s. 100-101.
 • Soja Roman: Stop B1 - Sułoszowa. Sułoszowa - wezbranie w 1996 roku. [w]: 12th Meeting of the Association of European Geological Societes & LXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Kraków: PIG, 2001 - s. 56-57.
 • Starkel Leszek, Froehlich Wojciech, Soja Roman: Osuwiska i powodzie w Himalajach Dardżylińskich. - Działalność Nauk. 2001, 12 - s. 147-150.
 • Gil Eugeniusz, Soja Roman: Surface flow, throughflow and soil erosion in the Polish Carpathians (result of studies on experimental plots). [w]: Monitoring and modelling catchment water quantity and quality. Ghent, Belgium, September 27-29, 2000. Book of abstracts. Ed. N.E.C. Verhoest, Y.J.P. Van Herpe, F.P. de Troch. Ghent: Laboratory of Hydrology and Water Management Ghent University, 2000 - s. 267-268.
 • Partyka Józef, Soja Roman: Funkcjonowanie wsi w parku narodowym na przykładzie Ojcowa. [w]: Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych (materiały z ogólnopolskiej konferencji), Janów Lubelski, październik 2000. Lublin: PAN Oddział w Lublinie, 2000 - s. 45-46.
 • Gradziński Ryszard, Soja Roman: Narew jako przykład rzeki anostomozującej. [w]: Problemy aktywnej ochrony ekosystemów wodnych i torfowiskowych w polskich parkach narodowych (materiały międzynarodowej konferencji), 8-9 października 1999 roku, Okuninka n/Jeziorem Białym Włodawskim. Lublin: AR, 1999 - s. 22-23.
 • Soja Roman: Rola człowieka w obiegu wody w dorzeczu górnej Wisły. [w]: Przyczyny i skutki wielkich powodzi (aspekty hydrologiczne, gospodarcze i ekologiczne). Materiały konferencji, Kraków, 29-30 XI 1999 r. [B.m.]: [b.w.], 1999 - s. 3-4.
 • Soja Roman: Wezbrania zlewni Prądnika. [w]: Materiały XVII-tej Szkoły Speleologicznej. Ojców, 16-20 luty 1998. Oprac. red. Andrzej Tyc. Sosnowiec: Katedra Geomorfologii UŚ, 1998 - s. 36.
 • Soja Roman: Problemy metodyczne oceny wpływu człowieka na obieg wody w środowisku naturalnym. [w]: Rola człowieka prehistorycznego w przemianach środowiska przyrodniczego. Sosnowiec, 2-3 kwietnia 1998 r. Sosnowiec: [b.w.], 1998 - s. 41-42.
 • Cieśla Grażyna, Skąpski Roman, Soja Roman: Monitoring hydrochemiczny w zlewni Ropy do zbiornika Klimkówka w Beskidzie Niskim. [w]: Funkcjonowanie geosystemów na terenach pojeziernych. VIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Wigry 10-11 września 1997 r. Wigry]: [b.w.], 1997 - s. 7.
 • Soja Roman: Źródła w zlewni Prądnika - przyczyny degradacji i stan dzisiejszy. [w]: Źródła, ich rola w środowisku i znaczenie w gospodarce wodnej. Ogólnopolska Konferencja Hydrograficzna, Łódź, 22-23 września 1997 r. Streszczenia referatów. Łódź: [b.w.], 1997 - s. 11-12.
 • Soja Roman: Cykliczność procesów hydrometeorologicznych. [w]: Odzwierciedlenie zmian klimatycznych ostatniego 1000-lecia w środowisku przyrodniczym. Sympozjum 20-21 marca 1997 r. Sosnowiec: [b.w.], 1997 - s. 45-46.
 • Jurczak Krzysztof, Soja Roman: Porównanie wyników pomiarów monitoringu meteorologicznego z obserwacji standardowych i uzyskiwanych z automatycznej stacji pomiarowej TRAX. [w]: VII Ogólnopolskie Sympozjum "Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych". Toruń, Koniczynka 19-21.09.1996. Red. Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak. Toruń: Oficyna Wydaw. Turpress, 1996 - s. 91.
 • Skąpski Roman, Soja Roman: Automatyczne sieci pomiarowe dla potrzeb hydrologii i meteorologii w ZMŚP Zintegrowanym Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. [w]: VII Ogólnopolskie Sympozjum "Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych". Toruń, Koniczynka 19-21.09.1996. Red. Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak. Toruń: Oficyna Wydaw. Turpress, 1996 - s. 113-114.
 • Soja Roman: Wprowadzenie. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowska Przyrodniczego. Monitoring geoekosystemów górskich. Szymbark 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Warszawa: PIOŚ, 1996 - s. 5-6 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Soja Roman: Środowiskowe skutki reintrodukcji bobra (Castor fiber) w doliny rzek karpackich. [w]: Sympozjum "Funkcjonowanie geosystemów dolinnych w warunkach zmian klimatu i narastania atropopresji późnego glacjału i holocenu", 28-29 marca 1996. Red. K. Klimek, K. Kocel. Sosnowiec: [b.w.], 1996 - s. 45-46.
 • Soja Roman: Zlewnia zbiornika "Klimkówka" - inwentaryzacja stanu środowiska. [w]: XVI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji. Rozwój zastosowań teledetekcji w badaniach środowiska i jego monitoringu. Szymbark, 25-27 kwietnia 1996. Red. Jan R. Olędzki, Alicja Folbrier, Bogdan Zagajewski. Warszawa: Klub Teledetekcji Środowiska PTG, 1996 - s. 52-53.
 • Soja Roman, Walanus Adam: Cykle w hydrometeorologii - wątpliwości i fakty. [w]: Konferencja hydrograficzna. Hydrologia u progu XXI wieku. 15-lecie Zakładu Hydrologii. Mądralin, 25-27 września 1996 r. Streszczenia referatów. Warszawa: Wydaw. UW, 1996 - s. 46.
 • Starkel Leszek, Kalicki Tomasz, Soja Roman, Gębica Piotr: Late Vistulian and Holocene palaeochannels in the valleys of the upper Vistula, Wisłoka and Raba rivers (South Poland). [w]: Palaeohydrology and modelling of environmental change. GLOCOPH'96. Second International Meeting on Global Continental Palaeohydrology. Toledo, Spain, 7-9 September, 1996. Abstracts of conference papers. Compiled by: Gerardo Benito, Alfredo Perez-Gonzales, Maria Jose Machado, Satur de Alba. Toledo: [b.w.], 1996 - s. 57.
 • Walanus Adam, Soja Roman: Statistical significance level in the method of fitting of many sine curves to the data series. [w]: Proceedings of the International Conference on Climate Dynamics and the Global Change Perspective. Cracow, October 17-20 1995. Ed. Barbara Obrębska-Starkel, Tadeusz Niedźwiedź. Kraków: UJ, 1996 - s. 274 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1186.) (Prace Geograficzne; 102)
 • Birkett C.M., Soja Roman: Short-period changes of lakes level in Central Asia. [w]: International conference "Asian ecosystems and their protection". Ulaanbaatar, Mongolia, 21-25 August, 1995. Ulaanbaatar: [b.w.], 1995 - s. 87-88.
 • Soja Roman: Wysowa [objaśnienia na trasie wycieczki]. [w]: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, 1995 - s. 98-99.
 • Soja Roman: Zbiornik "Klimkówka" [objaśnienia na trasie wycieczki]. [w]: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, 1995 - s. 95-98.
 • Soja Roman: Bielanka [objaśnienia na trasie wycieczki]. [w]: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, 1995 - s. 93-94.
 • Soja Roman: Information of the hydrographic system of Poland. [w]: Zachowanie bioróżnorodności w transgranicznych obszarach chronionych. Seminarium PAN PL - NAS USA. Bieszczady - Tatry 15-25 maj 1994 r. Warszawa]: [b.w.], 1995 - s. 33.
 • Soja Roman: Antropogeniczne przekształcenia środowiska Polskich Karpat. [w]: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, 1995 - s. 70-71.
 • Soja Roman: Łosie [objaśnienia na trasie wycieczki]. [w]: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, 1995 - s. 94.
 • Walanus Adam, Soja Roman: The problem of periodicity in the hydrometeorology. [w]: Climate dynamics and the global change perspective. International Conference, 17-20 October 1995, Cracow, Poland. Abstracts. Kraków: [b.w.], 1995 - s. 61-62.
 • Walanus Adam, Soja Roman: Zjawiska periodyczne w "datowaniu" przeszłości. [w]: V Konferencja "Metody Chronologii Bezwzględnej". Gliwice-Rudy, 6-8 kwietnia 1995. Streszczenia. Gliwice: [b.w.], 1995 - 2 s. nlb.
 • Prokop Paweł, Soja Roman: Antropogeniczna i naturalna składowa denudacji chemicznej w zlewni karpackiej. [w]: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych. Łódź, 15-17 IX 1994. Łódź: Wydaw. UŁ, 1994 - s. 51-52.
 • Prokop Paweł, Soja Roman: Denudacja chemiczna w zlewni rzeki Ropy. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 grudnia 1993. Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 87-88 (Conference Papers; 20)
 • Soja Roman: Zmiany reżimu wezbraniowego górnej Wisły. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 grudnia 1993. Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 73-74 (Conference Papers; 20)
 • Soja Roman: Hydrologiczne i geomorfologiczne przekształcenia środowiska den dolin przez bobry (Castor fiber) w Beskidzie Niskim. [w]: Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty i postery. Red. Tadeusz Wilgat. Lublin: 1994 - s. 103-104.
 • Soja Roman: Zmiany powodziowości Wisły w ostatnim stuleciu. [w]: Streszczenia referatów i komunikatów. Ogólnopolska Konferencja Hydrograficzna, Wrocław, 1994. Wrocław: 1994 - s. 15.
 • Soja Roman: Problems of accuracy in palaeohydrology. [w]: GLOCOPH'94. Abstracts of conference papers. Compiled by J. Branson and K.J. Gregory. Southampton: 1994 - s. 33.
 • Soja Roman, Walanus Adam: Cykliczność 3,5 letnia procesów hydrometeorologicznych. [w]: Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty i postery. Red. Tadeusz Wilgat. Lublin: 1994 - s. 94-95.

Documentation studies

 • Soja Roman: Spotkanie z nauką. [w]: Irena de Dynowska Balcer 1929-1995. Pro memoria. Red. Maria Baścik. Kraków: IGiGP UJ, 2010 - s. 79-80.
 • Soja Roman: Problematyka badawcza z zakresu hydrologii w Zakładzie Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w latach 1991-1995. [w]: Bibliografia hydrologiczna ośrodków geograficznych, ze szczególnym uwzględnieniem województwa katowickiego. Red. A.T.Jankowski. Katowice: UŚ, 1998 - s. 132-139.
 • Soja Roman: Konferencja "Asian ecosystems and their protection". Ułan Bator, 21-25 VIII 1995 r. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 282-284.
 • Gębica Piotr, Kalicki Tomasz, Soja Roman, Starkel Leszek: Konferencja Komisji Globalnej Paleohydrologii Kontynentalnej INQUA. Southampton, 9-17 IX 1994. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.3/4 - s. 428-430.

Maps, atlases

 • Soja Roman, Pawlikowski Wiktor, Mazurek Roman: Zlewnia górnego odcinka rzeki Ropy. Mapa koryt cieków wodnych. [w]: Określenie podatności stoków i brzegów potoków na erozję na przykładzie zlewni rzeki Ropy. Praca zbiorowa. Red. Janusz Dziewański. Kraków: Wydaw. IGSMiE PAN, 1999 - 1 mapa. (Studia, Rozprawy, Monografie; 61)
 • Bodziarczyk Jan, Soja Roman, Karwowski Krzysztof: Pieniny - zapora - zmiany. - 10 s.