IGSO PAS > People > Member
Prof. Roman Soja, prof. emerytowany
Office -
Phone +48 124292895
E-mail

Education

 • 1964-1969 – Master degree studies:  Jagiellonian University, Faculty of Biology and Earth Sciences (master’s thesis entitled Hydrography of the Mała Panwia River basin up to the water gauge Kuczów)

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN), since 1969

 • 1979 – PhD in geographical sciences in the field of physical geography (doctoral dissertation entitled Analysis of river outflow from the Bystrzanka and Ropa river catchment – the Beskid Niski Mts.)
 • 2003 - habilitation (post-doctoral degree) in Earth Sciences in the field of geography (post-doctoral habilitation dissertation entitled Hydrological aspects of anthropopressure in the Carpathians)
 • 2012 - professor of Earth Sciences

Research interests

 • Hydrology

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Soja R., 2016, Stosunki hydrologiczne, [w:] Red. Jacek Wolski, Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1, Monografie IGiPZ PAN, 17, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 223-240.
 • Soja R., 2015, Zasoby wodne Gorców, [w:] Red. Paweł Czarnota, Mariola Stefanik, Gorczański Park Narodowy. Przyroda i krajobraz pod ochroną, Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka, , s. 52-60.
 • Smołkowicz W., Wiejaczka Ł., Soja R., 2014, Ocena zasięgu oddziaływania zbiornika Klimkówka na termikę rzeki Ropy, Monitoring Środowiska Przyrodniczego, 16, s. 59-64.
 • Soja R., Wiejaczka Ł., 2014, The impact of a reservoir on the physicochemical properties of water in a mountain river, Water and Environment Journal, 28, 4, s. 473-482.
 • Wiejaczka Ł., Piróg D., Soja R., Serwa M., 2014, Community perception of the Klimkówka Reservoir in Poland, International Journal of Water Resources Development, 30, 4, s. 649-661.
 • Soja R., 2013, Dolina Suchej Wody - stosunki wodne, [w:] Red. Zofia Rączkowska, Adam Kotarba, Dolina Suchej Wody w Tatrach: środowisko i jego współczesne przemiany, Prace Geograficzne, 239, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 97-108.
 • Soja R., 2012, Pieniński Park Narodowy, [w:] Red. Robert Bogdanowicz, Paweł Jokiel, Joanna Pociask-Karteczka, Wody w parkach narodowych Polski, IGiGP UJ, Komisja Hydrologiczna PTG, Kraków, , s. 238-249.
 • Partyka J., Soja R., 2010, Ojcowski Park Narodowy i Zapowiednik "Miodobory" - analogie, różnice, współpraca, Prirodno-zapovidnyj fond Ukrainii - minule, sogodennja, majbutne. Materiali miznarodnoj naukobo-prakticnoj konferencji priswjaszczenoj 20-riczczju prirodnogo zapovidnika "Miedobori" (26-28 trawnia 2010 r., smt. Grimajliw), Vidavnictvo Pidrycniki i posibniki, Ternopil, , s. 17-25.
 • Soja R., 2010, Wpływ zbiorników na przyrodę nieożywioną Pienin, [w:] Red. Roman Soja, Stanisław Knutelski, Jan Bodziarczyk, Pieniny - zapora - zmiany, Monografie Pienińskie, 2, Pieniński Park Narodowy, Krościenko nad Dunajcem, , s. 37-41.
 • Soja R., 2010, Hydrologiczne zmiany w Pieninach, [w:] Red. Roman Soja, Stanisław Knutelski, Jan Bodziarczyk, Pieniny - zapora - zmiany, Monografie Pienińskie, 2, Pieniński Park Narodowy, Krościenko nad Dunajcem, , s. 97-106.
 • Soja R., Wiejaczka Ł., 2010, Hydrologia potoku Dzielec, [w:] Red. nauk. Wiesław Sroczyński, Ochrona georóżnorodności reliktowego krajobrazu polskich Karpat fliszowych na przykładzie źródlisk Sidławy w Beskidzie Niskim, Wydaw. IGSMiE PAN, Kraków, , s. 119-133.
 • Starkel L., Soja R., Prokop P., Sarkar S., 2010, Present-day evolution of the Himalayan piedmont, Annual Report, s. 99-102.
 • Olędzki J., Soja R., 2009, Beskid Magurski - geografia, historia, hydrologia, zagospodarowanie przestrzenne, [w:] Red. Jan R. Olędzki, Zintegrowane badania środowiska, WGiSR UW, Warszawa, , s. 33-52.
 • Soja R., 2009, Pomiary hydrometryczne, [w:] Red. Jan R. Olędzki, Zintegrowane badania środowiska, WGiSR UW, Warszawa, , s. 145-146.
 • Soja R., 2009, Terenowe badania hydrologiczne, [w:] Red. Jan R. Olędzki, Zintegrowane badania środowiska, WGiSR UW, Warszawa, , s. 150-152.
 • Soja R., Starkel L., Singh S., 2010 (dr. 2009), Water circulation and availability of water, [w:] Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh, Land degradation and ecorestoration in the extremely wet monsoon environment of Cherrapunji area, India, Bookwell, New Delhi, , s. 29-50.
 • Starkel L., Soja R., Prokop P., Sarkar S., 2009, Współczesna ewolucja piedmontu Sikkimsko-Bhutańskich Himalajów, Prace Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU, 7, s. 107-115.
 • Partyka J., Soja R., 2008, Przyroda nieożywiona Ojcowskiego Parku Narodowego - problemy, ochrona, zarządzanie, Protection and management of abiocen objects on the reserved territories, Hrimailiv-Tarnopil, Ukraina, 21-23 May 2008, [b.w.], Tarnopil, , s. 247-251.
 • Soja R., 2008, Hydrologia Ojcowskiego Parku Narodowego, [w:] Red. Anna Klasa, Józef Partyka, Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Przyroda, Ojcowski Park Narodowy, Ojców, , s. 97-120.
 • Soja R., 2008, Wody w parkach narodowych południowej Polski, [w:] Red. Józef Partyka, Joanna Pociask-Karteczka, Wody na obszarach chronionych, IGiGP UJ, Kraków, , s. 43-52.
 • Soja R., 2008, Charakterystyka hydrologiczna Wisły, [w:] Red. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Współczesne przemiany rzeźby Polski, IGiGP UJ, Kraków, , s. 352-355.
 • Starkel L., Sarkar S., Soja R., Prokop P., 2008, Present-day evolution of the Sikkimese-Bhutanese Himalayan Piedmont, Prace Geograficzne, 219, PAN IGiPZ, Warszawa,
 • Soja R., Starkel L., 2007, Extreme rainfalls in Eastern Himalaya and southern slope of Meghalaya Plateau and their geomorphologic impacts, Geomorphology, 84, iss.3/4, s. 170-180.
 • Starkel L., Soja R., 2008 (dr.2007), Geomorphic hazards by rain in the mountains of Eastern India, [w:] Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh, Environmental changes and geomorphic hazards, Bookwell, New Delhi, , s. 237-246.
 • Gregory K., Benito G., Dikau R., Golosov V., Jones A., Macklin M., Parsons A., Passmore D., Poessen J., Soja R., Starkel L., Thorndycraft V., Walling D., 2006, Past hydrological events and global change, Hydrol. Process., 20, s. 199-204.
 • Macklin M., Benito G., Gregory K., Johnstone E., Lewin J., Michczyńska D., Soja R., Starkel L., Thorndycraft V., 2006, Past hydrological events reflected in Holocene fluvial record of Europe, Catena, 66, s. 145-154.
 • Soja R., 2006, Wody, [w:] Red. Wojciech Różański, Gorczański Park Narodowy. 25 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gorców. Praca zbiorowa, Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka, , s. 55-61.
 • Starkel L., Soja R., Michczyńska D., 2006, Past hydrological events reflected in Holocene history of Polish rivers, Catena, 66, s. 24-33.
 • Łajczak A., Plit J., Soja R., Starkel L., Warowna J., 2006, Changes of the Vistula river channel and floodplain in the last 200 years, Geographia Polonica, 79, 2, s. 65-87.
 • Soja R., 2004, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego (ZŚMP) w Polsce - cel, zakres, metody, Ecological geography: history, theory, methods, practice. 27-29 of May, Ternopil, Ukraine, Ternopil'skij derzavnij pedagogicnij universitet im. Volodimira Gnatjuka, Ternopil, , s. 124-128.
 • Soja R., 2004, Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-79-A Tuchów, GEPOL, Poznań, 15 s.
 • Soja R., 2004, The climate, [w:] Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh, Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India, Prace Geograficzne, 191, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 32-33.
 • Soja R., 2004, Rain and stream water conductivity and pH, [w:] Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh, Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India, Prace Geograficzne, 191, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 81-82.
 • Soja R., 2004, Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-79-C Łużna, GEPOL, Poznań, 15 s.
 • Soja R., Partyka J., 2004, Powodzie w Dolinie Prądnika, [w:] Red. Józef Partyka, Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. T.1. Przyroda, OPN, Ojców, , s. 131-138.
 • Soja R., Singh S., 2004, The rainfall characteristics, [w:] Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh, Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India, Prace Geograficzne, 191, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 59-71.
 • Soja R., Starkel L., Syiemlieh H., 2004, Some aspects of rainfall-runoff relationship, [w:] Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh, Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India, Prace Geograficzne, 191, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 77-79.
 • Soja R., Trafas K., 2004, Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-66-C Szczurowa, GEPOL, Poznań, 15 s.
 • Soja R., Trafas K., 2004, Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-66-D Tarnów Zachód, GEPOL, Poznań, 15 s.
 • Soja R., Trafas K., 2004, Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-67-C Tarnów Wschód, GEPOL, Poznań, 15 s.
 • Soja R., Trafas K., 2004, Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-78-B Wojnicz, GEPOL, Poznań, 15 s.
 • Starkel L., Singh S., Froehlich W., Prokop P., Soja R., 2004, Materials, methods and techniques, [w:] Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh, Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India, Prace Geograficzne, 191, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 19-26.
 • Baścik M., Soja R., Trafas K., 2003, Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-43-d Opatów, GEPOL, Poznań, 16 s.
 • Froehlich W., Prokop P., Singh S., Soja R., Starkel L., Syiemlieh H., 2003, Hydrological aspects in the extremely humid area around Cherrapunji (India) - an integrated approach, [w:] Ed. P.S. Ramakrishnan, K.G. Saxena, Suprava Patnaik, Surendra Singh, Methodological issues in mountain research. A socio-ecological systems approach, Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi, , s. 219-230.
 • Gradziński R., Baryła J., Doktor M., Gmur D., Gradziński M., Kędzior A., Paszkowski M., Soja R., Zieliński T., Żurek S., 2003, In-channel accretionary macroforms in the modern anastomosing system of the upper Narew River, NE Poland, Ann. Soc. Geol. Pol., 73, nr 1, s. 35-53.
 • Gradziński R., Baryła J., Doktor M., Gmur D., Gradziński M., Kędzior A., Paszkowski M., Soja R., Zieliński T., Żurek S., 2003, Vegetation-controlled modern anastomosing system of the upper Narew River (NE Poland) and ist sediments, Sediment. Geol., 157, s. 253-276.
 • Soja R., 2003, Opady w Cherrapunji (Menghalaya, Indie), [w:] Red. Zygmunt Górka, Joanna Więcław, Podróże i badania naukowe krakowskich geografów, Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie, PTG Oddział, Kraków, , s. 216-221.
 • Soja R., 2003, Wody, [w:] Red. Andrzej Górecki, Kazimierz Krzemień, Stefan Skiba, Bogdan Zemanek, Przyroda Magurskiego Parku Narodowego, Magurski Park Narodowy, Uniwersytet Jagielloński, Krempna-Kraków, , s. 43-50.
 • Soja R., 2003, Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-64-b Skała, GEPOL, Poznań, 16 s.
 • Soja R., 2003, Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-65-d Nowe Brzesko, GEPOL, Poznań, 16 s.
 • Soja R., 2003, Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-30-c Stąporków, GEPOL, Poznań, 15 s.
 • Soja R., 2003, Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-65-a Słomniki, GEPOL, Poznań, 17 s.
 • Soja R., 2003, Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-43-b Ostrowiec Świętokrzyski, GEPOL, Poznań, 15 s.
 • Soja R., 2003, Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-31-c Starachowice, GEPOL, Poznań, 16 s.
 • Soja R., Trafas K., 2003, Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-65-b Proszowice, GEPOL, Poznań, 15 s.
 • Soja R., Trafas K., Trafas M., 2003, Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-66-a Bejsce, GEPOL, Poznań, 15 s.
 • Soja R., Trafas M., 2003, Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-30-d Skarżysko-Kamienna, GEPOL, Poznań, 15 s.
 • Soja R., Trafas M., 2003, Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-64-a Olkusz, GEPOL, Poznań, 15 s.
 • Baścik M., Soja R., 2002, Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-44-c Sandomierz, GEPOL, Poznań, 20 s.
 • Baścik M., Soja R., 2002, Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-44-a Ożarów, GEPOL, Poznań, 18 s.
 • Baścik M., Soja R., Trafas K., 2002, Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-56-a Tarnobrzeg, GEPOL, Poznań, 19 s.
 • Baścik M., Soja R., Trafas K., 2002, Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-66-b Dąbrowa Tarnowska, GEPOL, Poznań, 20 s.
 • Baścik M., Soja R., Trafas K., 2002, Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-55-c Oleśnica, GEPOL, Poznań, 18 s.
 • Froehlich W., Prokop P., Soja R., Starkel L., 2002, Studia nad obiegiem wody i erozją gleb w górach klimatu monsunowego, Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN Krak., 46, z.1, s. 257-261.
 • Gradziński R., Soja R. et al., 2002, Wpływ roślinności na procesy fluwialne w anastomozującym systemie górnej Narwi, [w:] Red. K. Klimek, K. Kocel, Konferencja "Roślinność a procesy erozji, transportu i depozycji", Sosnowiec 2002, Katedra Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzędu. Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, , s. 37-40.
 • Soja R., 2002, Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-55-b Osiek, GEPOL, Poznań, 19 s.
 • Soja R., 2002, Regime of the water level oscillations of the Dobczyce Reservoir, [w:] Ed. Barbara Obrębska-Starkel, Topoclimatic and geoecological changes in the Wieliczka Foothills in the surroundings of the Dobczyce Reservoir, Prace Geograficzne, 109, Institute of Geography and Spatial Management. Jagiellonian University, Cracow, , s. 11-20.
 • Soja R., 2002, Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-54-d Stopnica, GEPOL, Poznań, 19 s.
 • Soja R., 2002, Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-105-c. Stakcin, GEPOL, Poznań, 7 s.
 • Soja R., Wnuk Z., 2002, Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-94-c Ustrzyki Dolne, GEPOL, Poznań, 13 s.
 • Soja R., Wnuk Z., 2002, Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-10-b Cisna, GEPOL, Poznań, 15 s.
 • Soja R., Wnuk Z., 2002, Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-82-a Pruchnik, GEPOL, Poznań, 16 s.
 • Starkel L., Singh S., Soja R., Froehlich W., Syiemlieh H., Prokop P., 2002, Rainfall, runoff and soil erosion in the extremely humid area around Cherrapunji, India, Geographia Polonica, 75, 1, s. 43-65.
 • Gil E., Soja R., 2001, Surface flow, throughflow and soil erosion in the Polish Carpathians (result of the studies on experimental plots), [w:] Ed. N.E.C. Verhoest, Y.J.P. Van Herpe, F.P. De Troch, Monitoring and modelling catchment water quantity and quality, Gent, Belgium, 27-29.09.2000, University of Gent, Gent,
 • Obrębska-Starklowa B., Olecki Z., Trepińska J., Skiba S., Soja R., Trzcińska-Tacik H., Stachurska-Swakoń A., 2001, O lokalnych zmianach środowiska geograficznego w otoczeniu dobczyckiego zbiornika wodnego, [w:] Red. Krystyna German, Jarosław Balon, Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, Problemy Ekologii Krajobrazu, 10, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, , s. 607-614.
 • Soja R., 2001, Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Ark. M-34-91-D Zdynia, GEOPOL, Poznań, , s. 1-15.
 • Soja R., 2001, Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Ark. M-34-92-C Barwinek, GEOPOL, Poznań, , s. 1-15.
 • Soja R., 2001, Hydrologia obszaru Ojcowskiego Parku Narodowego, [w:] Red. Józef Partyka, Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Materiały konferencyjne, referaty, postery, sesje terenowe. Ojców, 10-11 maja 2001 r, Ojcowski Park Narodowy, Ojców, , s. 97-101.
 • Soja R., 2001, Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Ark. M-34-91-B Cieklin, GEOPOL, Poznań, , s. 1-19.
 • Soja R., 2001, Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Ark. M-34-92-A Dukla, GEOPOL, Poznań, , s. 1-18.
 • Soja R., 2001, Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Ark. M-34-91-A Strzyżów, GEOPOL, Poznań, , s. 1-20.
 • Soja R., 2001, Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Ark. M-34-92-D Jaśliska, GEOPOL, Poznań, , s. 1-14.
 • Soja R., 2001, Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Ark. M-34-81-B Kańczuga, GEOPOL, Poznań, , s. 1-18.
 • Gradziński R., Baryła J., Doktor M., Gmur D., Gradziński M., Kędzior A., Paszkowski M., Soja R., Zieliński T., Żurek S., 2000, Procesy pozakorytowe w warunkach antropopresji w dolinie Wisły pomiędzy ujściami Dunajca i Wisłoki podczas powodzi w 1997 i 1998 roku, [w:] Red. K.Klimek, K.Kocel, Transformacja dolin plejstoceńskich w holocenie. Strefowość i piętrowość zjawiska. Sympozjum, Sosnowiec 13-14 kwietnia 2000, Katedra Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzędu, Sosnowiec, , s. 35-39.
 • Jurczak K., Soja R., 2000, Porównanie wyników monitoringu meteorologicznego automatycznej stacji pomiarowej "TRAX" z obserwacjami standardowymi na Stacji Bazowej w Szymbarku, [w:] Red. Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak, Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych. VI Ogólnopolskie Seminarium "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego", Toruń, Koniczynka 19-21 IX 1996. Praca zbiorowa, Zeszyty Naukowe, 25, Komitet Naukowy przy Prezydium PAN "Człowiek i Środowisko", Warszawa, , s. 31-48.
 • Soja R. et al., 2000, Anastomosing system of the upper Narew river, NE Poland, Ann. Soc. Geol. Pol., 70&, nr 3/4, s. 219-229.
 • Soja R., 2000, Komentarz do mapy geologicznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-91-a Gorlice, Geopol, Poznań,
 • Soja R., 2000, Klimat i gleby, Zbiornik wodny Klimkówka. Monografia, Monografie Budowli Hydrotechnicznych w Polsce, IMiGW, Kraków, , s. 12-14.
 • Soja R., 2000, Fauna i flora, Zbiornik wodny Klimkówka. Monografia, Monografie Budowli Hydrotechnicznych w Polsce, IMiGW, Kraków, , s. 14-15.
 • Soja R., Gradziński R., 2000, Naturalne i antropogeniczne koryta Narwi na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego, [w:] Red. Zdzisław Michalczyk, Renaturyzacja obiektów przyrodniczych - aspekty ekologiczne i gospodarcze, Wydaw. UMCS, Lublin, , s. 149-155.
 • Soja R., Hennig J., 2000, Rzeźba terenu, sieć rzeczna i zasoby wodne, Zbiornik wodny Klimkówka. Monografia, Monografie Budowli Hydrotechnicznych w Polsce, IMiGW, Kraków, , s. 7-11.
 • Chełmicki W., Skąpski R., Soja R., 1999, Przestrzenne zróżnicowanie reżimu hydrologicznego rzek karpackich w Polsce, Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza. Ogólnopolska konferencja hydrologiczna, Kraków - Dobczyce, 21-23 maja 1999 r. (streszczenia referatów), IG UJ, Kraków, , s. 29-31.
 • Chełmicki W., Skąpski R., Soja R., 1999, Reżim hydrologiczny rzek karpackich w Polsce, [w:] Red. Wojciech Chełmicki, Roman Soja, Hydrologia karpacka z perspektywy końca XX wieku, Folia Geographica. Series Geographica-Physica, 29/30, Wydaw. Oddz. PAN, Kraków, , s. 67-80.
 • Chełmicki W., Soja R., 1999, Hydrologia karpacka. Przedmowa, [w:] Red. Wojciech Chełmicki, Roman Soja, Hydrologia karpacka z perspektywy końca XX wieku, Folia Geographica. Series Geographica-Physica, 29/30, Wydaw. Oddz. PAN, Kraków, , s. 5-8.
 • Soja R., 1999, Rola człowieka w obiegu wody w dorzeczu górnej Wisły, Przyczyny i skutki wielkich powodzi (aspekty hydrologiczne, gospodarcze i ekologiczne). Kraków, 29-30.11.1999. Materiały pokonferencyjne, Muzeum Przyrodnicze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków, , s. 11-21.
 • Soja R., 1999, Wpływ melioracji na stosunki wodne w Karpatach, Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza. Ogólnopolska konferencja hydrologiczna, Kraków - Dobczyce, 21-23 maja 1999 r. (streszczenia referatów), IG UJ, Kraków, , s. 144-146.
 • Soja R., 1999, Procesy erozji i akumulacji w korytach zlewni górnej Ropy, [w:] Red. Janusz Dziewański, Określenie podatności stoków i brzegów potoków na erozję na przykładzie zlewni rzeki Ropy. Praca zbiorowa, Studia, Rozprawy, Monografie, 61, Wydaw. IGSMiE PAN, Kraków, , s. 75-100.
 • Soja R., 1999, Problem piętrowości w klimacie monsunowym na przykładzie Czerrapundżi, [w:] Oprac. Kazimierz. Klimek, Krystyna Kocel, Strefowość i piętrowość procesów w środowisku przyrodniczym późnego glacjału i holocenu. Sympozjum, Sosnowiec, 15-26 marca 1999, Katedra Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzędu UŚ, Sosnowiec, , s. 107-109.
 • Soja R., 1999, Importance of melioration on changes of water circulation in the Carpathians, Natural and technological problems of protection and development of agricultural and forest environment. Scientific Conference, Sielinko, 17-19 XI 1999, Wydaw. AR, Poznań, , s. 93-102.
 • Gil E., Soja R., 1998, Program badawczy i wyniki Stacji Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Szymbarku, Wiad. Ziem Górs., 7, s. 81-98.
 • Niedbała J., Soja R., 1998, Odpływ z opadu nawalnego w dniu 18 maja 1996 roku w Sułoszowej, [w:] Red. Leszek Starkel, Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis lokalnych ulew, Dokumentacja Geograficzna, 11, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 31-38.
 • Soja R., Walanus A., 1998, Cykle w hydormeteorologii - fakty i wątpliwości, [w:] Red. Artur Magnuszewski, Urszula Soczyńska, Hydrologia u progu XXI wieku. 25-lecie Zakładu Hydrologii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Mądralin k. Warszawy, 24-27 IX 1996, Wydaw. Retro-Art, Warszawa, , s. 273-284.
 • Starkel L., Froehlich W., Soja R., 1998, Floods in Sikkim Himalaya - their causes, course and effect, [w:] Ed. Vishwas S. Kale, Flood studies in India, Memoir, 41, Geological Society of India, Bangalore, , s. 101-118.
 • Niedbała J., Soja R., 1997, Graniczne wartości spływów jednostkowych w zlewni górnej Wisły, [w:] Oprac. Tomasz Kalicki, Paweł Prokop, Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis powodzi - teraźniejszość, przeszłość. Seminarium, Kraków, 21-22 maja 1997, [b.w.], Kraków, , s. 6-8.
 • Soja R., 1997, Typy genetyczne wezbrań w dorzeczu górnej Wisły, Wiad. Ziem Górs., z.6, s. 27-40.
 • Kalicki T., Starkel L., Sala J., Soja R., Zernickaya V., 1996, Subboreal paleochannel system in the Vistula valley near Zabierzów Bocheński (Sandomierz Basin), [w:] Ed. Leszek Starkel, assistent ed. Tomasz Kalicki, Evolution of the Vistula river valley during the last 15.000 years. Part 6, Geographical Studies. Special Issue, 9, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 129-158.
 • Skąpski R., Soja R., 1996, Zbiornik Klimkówka na Ropie w Beskidzie Niskim - sieć osłony hydrologiczno-meteorologicznej, [w:] Red. Eugeniusz Rydz, Polska w Europie Bałtyckiej. 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Słupsk-Ustka, 18-21 września 1996. Wystąpienia, Wydaw. Uczelniane WSP, Słupsk, , s. 142-144.
 • Soja R., 1996, Bielanka. Łosie. Zbiornik "Klimkówka". Wysowa [objaśnienia do wycieczki terenowej], [w:] Red. Jan R. Olędzki, Alicja Folbrier, Bogdan Zagajewski, XVI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji. Rozwój zastosowań teledetekcji w badaniach środowiska i jego monitoringu. Szymbark, 25-27 kwietnia 1996, Klub Teledetekcji Środowiska PTG, Warszawa, , s. 73-79.
 • Soja R., 1996, The hydrographic system of Poland with emphasis on border regions, [w:] Ed. Alicja Breymeyer, Reginald Noble, Biodiversity conservation in transboundary proteced areas. Proceedings of an International Workshop, Bieszczady and Tatra National Parks, Poland, May 15-25, 1994, National Academy Press, Washington, DC, , s. 151-153.
 • Soja R., Prokop P., 1996, Gęstość dróg w Karpatach jako wskaźnik antropogenicznego przekształcenia środowiska, [w:] Red. J. Lech, Danuta Limanówka, W. Wilczyńska-Michalik, Ogólnopolskie Sympozjum "Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji". Atmosfera - hydrosfera - litosfera - człowiek. Kraków, 26-27.09.1996. Materiały konferencyjne, [b.w.], Kraków, , s. 126-128.
 • Soja R., Prokop P., 1996, Drogi jako element antropogenicznego przekształcenia środowiska, [w:] Red. Roman Soja, Paweł Prokop, Zintegrowany Monitoring Środowska Przyrodniczego. Monitoring geoekosystemów górskich. Szymbark 1995, Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ, Warszawa, , s. 91-98.
 • Starkel L., Kalicki T., Krąpiec M., Soja R., Gębica P., Czyżowska E., 1996, Hydrological changes of valley floor in the upper Vistula basin during late Vistulian and Holocene, [w:] Ed. Leszek Starkel, assistent ed. Tomasz Kalicki, Evolution of the Vistula river valley during the last 15.000 years. Part 6, Geographical Studies. Special Issue, 9, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 7-128.
 • Soja R., 1995, Program i perspektywy badawcze stacji bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Szymbarku k/Gorlic, Forum współpracy. Badania stanu środowiska w województwie nowosądeckim - plany badawcze na 1996 r, Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ, Nowy Sącz, , s. 56-62.
 • Soja R., 1995, Wartości progowe w hydrologii, Sympozjum "Progowe zmiany środowiska przyrodniczego późnego glacjału i holocenu. Zapis w rzeźbie, osadach i szczątkach roślin". Sosnowiec, 30-31 marca 1995 r, [b.w.], Sosnowiec, , s. 23-25.
 • Soja R., 1995, Monitoring hydrologiczny, [w:] Red. A. Paulo, Ochrona środowiska naturalnego i zasobów mineralnych (materiały studium podyplomowego AGH w Krakowie), Wydaw. CPPGSMiE PAN, Kraków, , s. 168-169.
 • Soja R., 1995, Środowisko geograficzne okolic Dynowa, [w:] Red. B. Jaśkiewicz, A. Meissner, Dynów. Studia z dziejów miasta, Wydaw. Mitel, Rzeszów, , s. 11-21.
 • Soja R., 1995, Transport zawiesiny w zlewni Peshok Jhora (Himalaje), [w:] Red. Z. Babiński, J. Szupryczyński, 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Człowiek a środowisko. Referaty i postery. Toruń, 24-27 sierpnia 1995, Courier.exe, Toruń, , s. 133-136.
 • Soja R., 1995, Transport zawiesiny w Dunajcu po uruchomieniu zbiornika "Czorsztyn", [w:] Red. R. Żurek, Zbiornik Rożnowski, jego zlewnia, problemy, koncepcje zagospodarowania i ratowania. Bartkowa, 12-13 czerwca 1995, Zakład Badań Ekologicznych, Kraków, , s. 13-21.
 • Soja R., Prokop P., 1995, Drogi jako element antropogenicznego przekształcenia środowiska, [w:] Red. Roman Soja, Paweł Prokop, Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995, Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, Kraków, , s. 72-74.
 • Soja R., 1994, Środowiskowe uwarunkowania monitoringu w obszarach górskich, [w:] Red. Eugeniusz Gil, Seminarium Szymbark '94. "Znaczenie badań i monitoringu środowiska dla rozwiązywania problemów ochrony środowiska zlewni rzeki Ropy", Biblioteka Monitoringu Środowiska, [b.w.], Nowy Sącz, , s. 33-39.
 • Soja R., 1994, Hydrografia, [w:] Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe), Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, , s. 41-43.
 • Soja R., 1994, Monitoring kształtowania koryt rzecznych, [w:] Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe), Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, , s. 114-118.
 • Soja R., 1994, Monitoring wód powierzchniowych, [w:] Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe), Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, , s. 108-113.
 • Soja R., 1994, Monitoring transportu zawiesiny, [w:] Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe), Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, , s. 119-123.
 • Soja R., 1994, Paleohydrologia ilościowa, Przegl. Geogr., 66, z.1/2, s. 159-167.
 • Soja R., 1994, Hydrological aspects of change in land use in the Carpathians, [w:] Ed. Lech Ryszkowski, Stanisław Bałazy, Functional appraisal of agricultural landscape in Europe. (Seminar 1992), [b.w.], Poznań, , s. 117-121.
 • Soja R., 1994, Tendencje zmian reżimu wezbraniowego górnej Wisły, Problemy hydrologii regionalnej. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Hydrograficznej, Karpacz, 26-28 września 1994, [b.w.], Wrocław, , s. 33-38.

Editorial publications

 • Soja R., Knutelski S., Bodziarczyk J., 2010, Pieniny - zapora - zmiany, Monografie Pienińskie, 2, Pieniński Park Narodowy, Krościenko nad Dunajcem, 329 s.
 • Chełmicki W., Soja R., 1999, Hydrologia karpacka z perspektywy końca XX wieku, Folia Geographica. Series Geographica-Physica, 29/30, Wydaw. Oddz. PAN, Kraków, 133 s.
 • Soja R., Prokop P., 1996, Zintegrowany Monitoring Środowska Przyrodniczego. Monitoring geoekosystemów górskich, Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ, Warszawa, 224 s.
 • Soja R., Prokop P., 1995, Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995, Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN, Kraków, 114 s.

Abstracts, reviews, notes

 • Prokop P., Bryndal T., Bucała A., Kroczak R., Soja R., 2015, Estimation of runoff response to human impact in the catchments with extreme rainfall (margin of the Darjeeling Himalayas, India), Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution. International Conference held in Barnaul, Russia, July 2-4, 2015. Extended abstracts, Publishing House of Altai State University, Barnaul, , s. 137–140.
 • Wiejaczka Ł., Kijowska-Strugała M., Soja R., 2013, Ocena stanu hydromorfologicznego Dunajca powyżej i poniżej zespołu zbiorników retencyjnych Czorsztyn-Sromowce Wyżne, [w:] Red. Krzysztof Karwowski, Badania naukowe w Pieninach 2013. Natura 2000 - doświadczenia pienińskie, Pieniński Park Narodowy & Pieninsky narodny park, Spisska Stara Ves, , s. 7.
 • Soja R., 2012, The rainfall and runoff characteristics in Cherrapunji (Meghalaya,India), Physical basis of geography, geomorphology, hydrology and climatology, Agartala University, Agartala, , s. 231.
 • Soja R., 2008, Wezbranie w Sułoszowej w 1996 roku, [w:] Red. Maria Baścik, Józef Partyka, Wody na obszarach chronionych. Materiały konferencji naukowej Pieskowa Skała, 12-14 czerwca 2008 r. Streszczenia referatów i przewodnik sesji terenowych, Ojcowski Park Narodowy; PTG, Ojców, , s. 112-113.
 • Soja R., 2008, Woda w parkach narodowych południowej Polski, [w:] Red. Maria Baścik, Józef Partyka, Wody na obszarach chronionych. Materiały konferencji naukowej Pieskowa Skała, 12-14 czerwca 2008 r. Streszczenia referatów i przewodnik sesji terenowych, Ojcowski Park Narodowy; PTG, Ojców, , s. 16-17.
 • Soja R., 2005, Koryto Dunajca między Kątami a Krościenkiem, Badania naukowe w Pieninach 2005. Przewodnik słowacko-polskiej sesji posterowej. VI Sesja Naukowa Pieniński Park Narodowy & Peninsky narodny park, 2 czerwca 2005 r., Czerwony Klasztor, Słowacja, Pieniniński Park Narodowy, Krościenko, , s. 10.
 • Froehlich W., Prokop P., Singh S., Soja R., Starkel L., Syiemlieh H., 2004, Conclusions and discussion, [w:] Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh, Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India, Prace Geograficzne, 191, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 91-96.
 • Soja R., 2004, Stany wody Wisły w Toruniu w świetle pomiarów z ostatnich dwóch stuleci. J. Makowiecki, A. Tomczak. Toruń, 2002, Przegl. Geofiz., 49, z.1/2, s. 106-107.
 • Soja R., 2004, The rainfall pattern in Cherrapunji as an erosional factor, Joint International Geomorphology Conference, 18-20 August 2004, Glasgow, UK. Abstract volume, IGU, Glasgow, , s. 10.
 • Obrębska-Starklowa B., Olecki Z., Trepińska J., Skiba S., Soja R., Trzcińska-Tacik H., Stachurska-Swakoń A., 2001, O lokalnych zmianach środowiska geograficznego w otoczeniu dobczyckiego zbiornika wodnego, Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków, 17-18 maja 2001. Materiały konferencyjne, [b.w.], Kraków, , s. 81.
 • Soja R., 2001, Ochrona wód w Ojcowskim Parku Narodowym, [w:] Red. Józef Partyka, Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Materiały konferencyjne, referaty, postery, sesje terenowe. Ojców, 10-11 maja 2001 r, Ojcowski Park Narodowy, Ojców, , s. 486-488.
 • Soja R., 2001, Antropogeniczne przekształcenia obiegu wody w Karpatach, [w:] Red. nauk. Tadeusz Ciupa, Elżbieta Kupczyk, Wpływ użytkowania terenu i antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego na elementy obiegu wody w zlewni rzecznej. Kielce - Wólka Milanowska, 25-27 września 2001 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Przeewodnik sesji terenowej, IG Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, , s. 100-101.
 • Soja R., 2001, Stop B1 - Sułoszowa. Sułoszowa - wezbranie w 1996 roku, 12th Meeting of the Association of European Geological Societes & LXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego, PIG, Kraków, , s. 56-57.
 • Starkel L., Froehlich W., Soja R., 2001, Osuwiska i powodzie w Himalajach Dardżylińskich, Działalność Nauk., 12, s. 147-150.
 • Gil E., Soja R., 2000, Surface flow, throughflow and soil erosion in the Polish Carpathians (result of studies on experimental plots), [w:] Ed. N.E.C. Verhoest, Y.J.P. Van Herpe, F.P. de Troch, Monitoring and modelling catchment water quantity and quality. Ghent, Belgium, September 27-29, 2000. Book of abstracts, Laboratory of Hydrology and Water Management Ghent University, Ghent, , s. 267-268.
 • Partyka J., Soja R., 2000, Funkcjonowanie wsi w parku narodowym na przykładzie Ojcowa, Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych (materiały z ogólnopolskiej konferencji), Janów Lubelski, październik 2000, PAN Oddział w Lublinie, Lublin, , s. 45-46.
 • Gradziński R., Soja R., 1999, Narew jako przykład rzeki anostomozującej, Problemy aktywnej ochrony ekosystemów wodnych i torfowiskowych w polskich parkach narodowych (materiały międzynarodowej konferencji), 8-9 października 1999 roku, Okuninka n/Jeziorem Białym Włodawskim, AR, Lublin, , s. 22-23.
 • Soja R., 1999, Rola człowieka w obiegu wody w dorzeczu górnej Wisły, Przyczyny i skutki wielkich powodzi (aspekty hydrologiczne, gospodarcze i ekologiczne). Materiały konferencji, Kraków, 29-30 XI 1999 r, [b.w.], [B.m.], , s. 3-4.
 • Soja R., 1998, Wezbrania zlewni Prądnika, [w:] Oprac. red. Andrzej Tyc, Materiały XVII-tej Szkoły Speleologicznej. Ojców, 16-20 luty 1998, Katedra Geomorfologii UŚ, Sosnowiec, , s. 36.
 • Soja R., 1998, Problemy metodyczne oceny wpływu człowieka na obieg wody w środowisku naturalnym, Rola człowieka prehistorycznego w przemianach środowiska przyrodniczego. Sosnowiec, 2-3 kwietnia 1998 r, [b.w.], Sosnowiec, , s. 41-42.
 • Cieśla G., Skąpski R., Soja R., 1997, Monitoring hydrochemiczny w zlewni Ropy do zbiornika Klimkówka w Beskidzie Niskim, Funkcjonowanie geosystemów na terenach pojeziernych. VIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Wigry 10-11 września 1997 r, [b.w.], Wigry], , s. 7.
 • Soja R., 1997, Źródła w zlewni Prądnika - przyczyny degradacji i stan dzisiejszy, Źródła, ich rola w środowisku i znaczenie w gospodarce wodnej. Ogólnopolska Konferencja Hydrograficzna, Łódź, 22-23 września 1997 r. Streszczenia referatów, [b.w.], Łódź, , s. 11-12.
 • Soja R., 1997, Cykliczność procesów hydrometeorologicznych, Odzwierciedlenie zmian klimatycznych ostatniego 1000-lecia w środowisku przyrodniczym. Sympozjum 20-21 marca 1997 r, [b.w.], Sosnowiec, , s. 45-46.
 • Jurczak K., Soja R., 1996, Porównanie wyników pomiarów monitoringu meteorologicznego z obserwacji standardowych i uzyskiwanych z automatycznej stacji pomiarowej TRAX, [w:] Red. Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak, VII Ogólnopolskie Sympozjum "Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych". Toruń, Koniczynka 19-21.09.1996, Oficyna Wydaw. Turpress, Toruń, , s. 91.
 • Skąpski R., Soja R., 1996, Automatyczne sieci pomiarowe dla potrzeb hydrologii i meteorologii w ZMŚP Zintegrowanym Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, [w:] Red. Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak, VII Ogólnopolskie Sympozjum "Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych". Toruń, Koniczynka 19-21.09.1996, Oficyna Wydaw. Turpress, Toruń, , s. 113-114.
 • Soja R., 1996, Wprowadzenie, [w:] Red. Roman Soja, Paweł Prokop, Zintegrowany Monitoring Środowska Przyrodniczego. Monitoring geoekosystemów górskich. Szymbark 1995, Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ, Warszawa, , s. 5-6.
 • Soja R., 1996, Środowiskowe skutki reintrodukcji bobra (Castor fiber) w doliny rzek karpackich, [w:] Red. K. Klimek, K. Kocel, Sympozjum "Funkcjonowanie geosystemów dolinnych w warunkach zmian klimatu i narastania atropopresji późnego glacjału i holocenu", 28-29 marca 1996, [b.w.], Sosnowiec, , s. 45-46.
 • Soja R., 1996, Zlewnia zbiornika "Klimkówka" - inwentaryzacja stanu środowiska, [w:] Red. Jan R. Olędzki, Alicja Folbrier, Bogdan Zagajewski, XVI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji. Rozwój zastosowań teledetekcji w badaniach środowiska i jego monitoringu. Szymbark, 25-27 kwietnia 1996, Klub Teledetekcji Środowiska PTG, Warszawa, , s. 52-53.
 • Soja R., Walanus A., 1996, Cykle w hydrometeorologii - wątpliwości i fakty, Konferencja hydrograficzna. Hydrologia u progu XXI wieku. 15-lecie Zakładu Hydrologii. Mądralin, 25-27 września 1996 r. Streszczenia referatów, Wydaw. UW, Warszawa, , s. 46.
 • Starkel L., Kalicki T., Soja R., Gębica P., 1996, Late Vistulian and Holocene palaeochannels in the valleys of the upper Vistula, Wisłoka and Raba rivers (South Poland), [w:] Compiled by: Gerardo Benito, Alfredo Perez-Gonzales, Maria Jose Machado, Satur de Alba, Palaeohydrology and modelling of environmental change. GLOCOPH'96. Second International Meeting on Global Continental Palaeohydrology. Toledo, Spain, 7-9 September, 1996. Abstracts of conference papers, [b.w.], Toledo, , s. 57.
 • Walanus A., Soja R., 1996, Statistical significance level in the method of fitting of many sine curves to the data series, [w:] Ed. Barbara Obrębska-Starkel, Tadeusz Niedźwiedź, Proceedings of the International Conference on Climate Dynamics and the Global Change Perspective. Cracow, October 17-20 1995, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1186., (Prace Geograficzne, 102) UJ, Kraków, , s. 274.
 • Birkett C., Soja R., 1995, Short-period changes of lakes level in Central Asia, International conference "Asian ecosystems and their protection". Ulaanbaatar, Mongolia, 21-25 August, 1995, [b.w.], Ulaanbaatar, , s. 87-88.
 • Soja R., 1995, Wysowa [objaśnienia na trasie wycieczki], [w:] Red. Roman Soja, Paweł Prokop, Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995, Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, Kraków, , s. 98-99.
 • Soja R., 1995, Zbiornik "Klimkówka" [objaśnienia na trasie wycieczki], [w:] Red. Roman Soja, Paweł Prokop, Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995, Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, Kraków, , s. 95-98.
 • Soja R., 1995, Bielanka [objaśnienia na trasie wycieczki], [w:] Red. Roman Soja, Paweł Prokop, Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995, Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, Kraków, , s. 93-94.
 • Soja R., 1995, Information of the hydrographic system of Poland, Zachowanie bioróżnorodności w transgranicznych obszarach chronionych. Seminarium PAN PL - NAS USA. Bieszczady - Tatry 15-25 maj 1994 r, [b.w.], Warszawa], , s. 33.
 • Soja R., 1995, Antropogeniczne przekształcenia środowiska Polskich Karpat, [w:] Red. Roman Soja, Paweł Prokop, Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995, Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, Kraków, , s. 70-71.
 • Soja R., 1995, Łosie [objaśnienia na trasie wycieczki], [w:] Red. Roman Soja, Paweł Prokop, Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995, Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, Kraków, , s. 94.
 • Walanus A., Soja R., 1995, The problem of periodicity in the hydrometeorology, Climate dynamics and the global change perspective. International Conference, 17-20 October 1995, Cracow, Poland. Abstracts, [b.w.], Kraków, , s. 61-62.
 • Walanus A., Soja R., 1995, Zjawiska periodyczne w "datowaniu" przeszłości, V Konferencja "Metody Chronologii Bezwzględnej". Gliwice-Rudy, 6-8 kwietnia 1995. Streszczenia, [b.w.], Gliwice, 2 s. nlb.
 • Prokop P., Soja R., 1994, Antropogeniczna i naturalna składowa denudacji chemicznej w zlewni karpackiej, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych. Łódź, 15-17 IX 1994, Wydaw. UŁ, Łódź, , s. 51-52.
 • Prokop P., Soja R., 1994, Denudacja chemiczna w zlewni rzeki Ropy, [w:] Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop, Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 grudnia 1993, Conference Papers, 20, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 87-88.
 • Soja R., 1994, Zmiany reżimu wezbraniowego górnej Wisły, [w:] Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop, Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 grudnia 1993, Conference Papers, 20, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 73-74.
 • Soja R., 1994, Hydrologiczne i geomorfologiczne przekształcenia środowiska den dolin przez bobry (Castor fiber) w Beskidzie Niskim, [w:] Red. Tadeusz Wilgat, Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty i postery, Lublin, , s. 103-104.
 • Soja R., 1994, Zmiany powodziowości Wisły w ostatnim stuleciu, Streszczenia referatów i komunikatów. Ogólnopolska Konferencja Hydrograficzna, Wrocław, 1994, Wrocław, , s. 15.
 • Soja R., 1994, Problems of accuracy in palaeohydrology, [w:] Compiled by J. Branson and K.J. Gregory, GLOCOPH'94. Abstracts of conference papers, Southampton, , s. 33.
 • Soja R., Walanus A., 1994, Cykliczność 3,5 letnia procesów hydrometeorologicznych, [w:] Red. Tadeusz Wilgat, Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty i postery, Lublin, , s. 94-95.

Documentation studies

 • Soja R., 2010, Spotkanie z nauką, [w:] Red. Maria Baścik, Irena de Dynowska Balcer 1929-1995. Pro memoria, IGiGP UJ, Kraków, , s. 79-80.
 • Soja R., 1998, Problematyka badawcza z zakresu hydrologii w Zakładzie Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w latach 1991-1995, [w:] Red. A.T.Jankowski, Bibliografia hydrologiczna ośrodków geograficznych, ze szczególnym uwzględnieniem województwa katowickiego, UŚ, Katowice, , s. 132-139.
 • Soja R., 1996, Konferencja "Asian ecosystems and their protection". Ułan Bator, 21-25 VIII 1995 r, Przegl. Geogr., 68, z.1/2, s. 282-284.
 • Gębica P., Kalicki T., Soja R., Starkel L., 1995, Konferencja Komisji Globalnej Paleohydrologii Kontynentalnej INQUA. Southampton, 9-17 IX 1994, Przegl. Geogr., 67, z.3/4, s. 428-430.

Maps, atlases

 • Soja R., Pawlikowski W., Mazurek R., 1999, Zlewnia górnego odcinka rzeki Ropy. Mapa koryt cieków wodnych, [w:] Red. Janusz Dziewański, Określenie podatności stoków i brzegów potoków na erozję na przykładzie zlewni rzeki Ropy. Praca zbiorowa, Studia, Rozprawy, Monografie, 61, Wydaw. IGSMiE PAN, Kraków, 1 mapa.
 • Bodziarczyk J., Soja R., Karwowski K., , Pieniny - zapora - zmiany, 10 s.