IGSO PAS > People > Member
Dr. Sandra Słowińska
Climate Research Department
Office 410
Phone +48 226978910
E-mail

Education

 • 2002-2007 – Master degree studies: Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Faculty of Earth Sciences, specialization: physical geography with environmental protection (master’s thesis entitled: Microclimate of Linje mire and its influence on water level fluctuations).
 • 2009-2014 – PhD studies: Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences

Academic career and degrees

Institute of Technology and Life Sciences, 2008-2017:

 • 2008-2016 - Kuyavian-Pomeranian Research Centre in Bydgoszcz 
 • 2017 - Department of Water Engineering and Management in Falenty 

Institute of Geoecology and Geoinformation, Adam Mickiewicz University, 2012-2015

Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, since 2017

 • 2016 - PhD in Earth Science, in the field of Geography, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences (dissertation entitled: Microclimate conditioning of small bogs and their surroundings functioning).

Research interests

 • Microclimates in wetlands and forests ecosystems
 • Biotic-abiotic feedbacks in ecosystems 
 • Ecotones in climate research
 • Climate change and ecosystems

Awards and distinctions

 • 2009 - Beneficiary of “Scholarships for PhD students 2008/2009 – Integrated Regional Operational Programme" granted by Marshal of Kujawsko-Pomorskie Voivodeship for the best graduates continuing their education at PhD studies.
 • 2019 - Solco W. Tromp Foundation award to young scientists presenting at the 1st European Biometeorologists' Regional Meeting for the paper "Long-term microclimate studies of peatlands as potential refugia of climate change".

Projects

Publications

Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes

Articles, chapters, papers and others

Abstracts, reviews, notes

 • Czarnecka K., Kuchcik M., Baranowski J., Lindner-Cendrowska K., Słowińska S., 2023, The impact of the spatial development of urban parks on their thermal conditions, 11th International Conference on Urban Climate 28 Aug - 1 Sept 2023, the interactive conference program, Sydney, , s. 150.
 • Czarnecka K., Kuchcik M., Baranowski J., Lindner-Cendrowska K., Słowińska S., 2023, Zieleń miejska - temperatura powierzchni naturalnych a temperatura powietrza, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Klimat i bioklimat miast", 27-29 września 2023, Łódź, 1 s.
 • Słowińska S., Kuchcik M., Baranowski J., Czarnecka K., Jarocińska A., Kowalska A., Lindner-Cendrowska K., 2023, The influence of the type of green spaces in urban parks on soil temperature, 23rd International Congress of Biometeorology May 14-17, 2023 Tempe, Arizona, USA. Abstract book – posters, , s. 34-35.
 • Słowińska S., Słowiński M., Baranowski J., Bartczak A., Czarnecka K., Halaś A., Jarocińska A., Kuchcik M., Linder-Cendrowska K., Łuców D., 2023, Globalne ocieplenie a klimat torfowisk mszarnych w Polsce - projekt MIRECLIM, [w:] Red. Tomasz Karasiewicz, Barbara Szyda, Parki Krajobrazowe: nauka, edukacja, turystyka i praktyka. Gruczno, 13-14.10.2023r, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, , s. 38-40.
 • Słowińska S., Słowiński M., Marcisz K., Lamentowicz M., 2023, Czy klimat torfowisk mszarnych jest cool?, Pakt dla Mokradeł. Konferencja o ochronie obszarów wodno-błotnych z okazji Światowego Dnia Mokradeł 2023. Książka abstraktów. Centrum Ochrony Mokradeł i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, 6-7 lutego 2023, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, , s. 9.
 • Jonczak J., Oktaba L., Pawłowicz E., Chojnacka A., Jankiewicz U., Kruczkowska B., Kondras M., Oktaba J., Olejniczak I., Słowińska S., Regulska E., 2022, Trace elements in a silver birch litterfall at post-arable stands, 22nd Congress of Soil Science, Crossing Boundaries, Changing Society, 31.07-5.08 Glasgow, England, 1 s.
 • Kruczkowska B., Jonczak J., Chojnacka A., Jankiewicz U., Kondras M., Oktaba L., Oktaba J., Olejniczak I., Pawłowicz E., Słowińska S., Regulska E., 2022, Application of SIG (Trophic Soil Index) in ecosystem services of post- arable soils afforested with silver birch, [w:] Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek, IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa, , s. 116.
 • Regulska E., Affek A., Kondras M., Słowińska S., Jonczak J., Kruczkowska B., Oktaba L., Pawłowicz E., Olejniczak I., Jankiewicz U., Oktaba J., Chojnacka A., 2022, The effects of planting birch forests on earthworm community in post-arable soils, [w:] Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek, IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa, , s. 120.
 • Słowińska S., Kuchcik M., Baranowski J., Czarnecka K., Jarocińska A., Lindner-Cendrowska K., Liszewska M., Rabczenko D., 2022, Measurement network of soil temperature and moisture in urban parks – a case study from the city of Warsaw (CLIMPARK project), ME&B Conference 29 August – 1 September 2022 Antwerp, Belgium. Programme and Abstracts, Antwerp, , s. 82.
 • Słowińska S., Słowiński M., 2022, The influence of the weather patterns on the microclimatic conditions at the peatland - forest edge, ME&B Conference 29 August – 1 September 2022 Antwerp, Belgium. Programme and Abstracts, Antwerp, , s. 91.
 • Słowińska S., Słowiński M., 2022, Znaczenie badań mikroklimatycznych w rozumieniu funkcjonowania ekosystemów, Pogoda i klimat – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Kraków, 21-23 września 2022 r, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 1 s.
 • Słowiński M., Szewczyk K., Halaś A., Jonczak J., Mroczkowska A., Łuców D., Słowińska S., Tyszkowski S., Kowalska A., Kołaczkowska E., Swoboda P., Chojnacka A., Ważny T., Gumińska-Nowak B., Kramkowski M., Kardasz C., Barbarino V., Noryśkiewicz A., Kruczkowska B., Brykała D., Związek T., 2022, Charcoal production in Medieval Central Europe and its environmental consequences, [w:] Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek, IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa, , s. 185.
 • Słowiński M., Szewczyk K., Halaś A., Jończak J., Mroczkowska A., Łuców D., Słowińska S., Tyszkowski S., Kowalska A., Kołaczkowska E., Chojancka A., Ważny T., Gumińska-Nowak B., Kramkowski M., Kardasz C., Barbarino V., Noryśkiewicz A., Niedzielski M., Kruczkowska B., Brykała D., Związek T., 2022, Produkcja węgla drzewnego w średniowiecznej Europie Środkowej i jej konsekwencje środowiskowe, [w:] Red. Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Mirosław Błaszkiewicz, Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9 września 2022 r., Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, , s. 159-160.
 • Słowiński M., Szewczyk K., Jonczak J., Związek T., Obremska M., Słowińska S., Łuców D., Halaś A., Mroczkowska A., Noyśkiewicz A., Chojnacka A., Ważny T., Kramkowski M., Tyszkowski S., Kruczkowska B., Kowalska A., Kołaczkowska E., Swoboda P., Kardasz C., Gmińska-Nowak B., Brykała D., 2022, Nieoszacowany wpływ produkcji węgla drzewnego na przekształcenia środowiska i krajobrazu na Niżu Północnoeuropejskim, XII Sesja Paleolimnologiczna, 21–22 marca 2022, Gliwice. Książka abstraktów, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej, Gliwice, , s. 23.
 • Gosling S., Słowińska S., 2021, Biometeorology research in Europe, International Journal of Biometeorology, 65, 8, s. 1275.
 • Jonczak J., Oktaba L., Pawłowicz E., Słowińska S., Kondras M., Regulska E., Kruczkowska B., Kruczkowska B., Jankiewicz U., Olejniczak I., Oktaba J., 2021, Decomposition of silver birch leaf litterfall and nutrients release at post-arable stands under temperate climate, [w:] Red. Boško Gajić, Ljubomir Životić, Aleksa Lipovac, Book of abstracts 3rd International and 15th National Congress "Soils for future under global challenges", 21–24 September 2021 Sokobanja, Serbia, Serbian Society of Soil Science University of Belgrade, Faculty of Agriculture, Belgrade, Serbia, , s. 38.
 • Oktaba L., Jonczak J., Kondras M., Pawłowicz E., Kruczkowska B., Jankiewicz U., Oktaba J., Olejniczak I., Regulska E., Słowińska S., 2021, The influence of birch afforestation of post-arable soils on soil organic matter composition, [w:] Red. Boško Gajić, Ljubomir Životić, Aleksa Lipovac, Book of abstracts 3rd International and 15th National Congress "Soils for future under global challenges", 21–24 September 2021 Sokobanja, Serbia, Serbian Society of Soil Science University of Belgrade, Faculty of Agriculture, Belgrade, , s. 41.
 • Słowiński M., Kruczkowska B., Jonczak J., Słowińska S., Bartczak A., Kramkowski M., Uzarowicz Ł., Tyszkowski S., 2020, Soil cover development in the coastal zones of disappearing lakes, Geophysical Research Abstracts Vol. 22. EGU General Assembly 2020, European Geosciencces Union, Vienna, , s. 13169.
 • Słowińska S., Marcisz K., Lamentowicz M., Błażejczyk K., Słowiński M., 2019, Long-term microclimate studies of peatlands as potential refugia of climate change, International Conference UTCI - Assessment Measure in Human Bioclimatology - 10 Years of Application and 1st European Biometeorologists’ Regional Meeting, Warsaw, 22-24 May 2019. Book of abstracts, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 41.
 • Słowińska S., Marcisz K., Lamentowicz M., Błażejczyk K., Słowiński M., 2019, Long-term monitoring – a key to understanding peatland ecosystems in a changing climate, Geophysical Research Abstracts Vol.21. EGU General Assembly 2019, European Geophysical Union, Vienna, 1 s.
 • Kruczkowska B., Jonczak J., Słowińska S., Bartczak A., Kramkowski M., Uzarowicz Ł., Tyszkowski S., Słowiński M., 2018, Soils development in coastal zone of the disappearing Rakutowskie Lake, Central Poland, [w:] Red. Marcin Sykuła, The 3rd International Conference of Young Scientists "Soil in the Environment", Kraków - Poronin, 16-19.09.2018 : book of abstracts and field session guide, Department of Soil Science and Land Protection Poznań University of Life Sciences, Poznań, , s. 52.
 • Lamentowicz M., Jassey V., Juszczak R., Słowińska S., Słowiński M., Kajukało K., Łuców D., Zielińska M., Chojnicki B., Harenda K., Reczuga M., Marcisz K., Samson M., Kołaczek P., Basińska A., Buttler A., 2018, Global change experiments and high-resolution palaeoecological studies reveal response of peatlands to various disturbances - building a path to the new generation integrated research, Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Łuców D., Lamentowicz M., Kołaczek P., Lane C., Łokas E., Mroczkowska A., Słowińska S., Tjallingii R., Tyszkowski S., Słowiński M., 2018, Testate amoebae response to the catastrophic deforestation caused by tornado compared to the past anthropogenic deforestations, Focused Meeting 2018: 9th International Symposium on Testate Amoebae (ISTA9), 10 - 14 September 2018, 1 s.
 • Persoiu A., Słowiński M., Słowińska S., Marcisz K., Ionita M., Lamentowicz M., 2017, Heat waves and jet stream relations - nature of dry and wet shifts around the 2.8 kyr BP event in Central Europe, American Geophysical Union Fall Meeting. New Orleans, 11-15 December 2017, American Geophysical Union, New Orleans, 1 s.
 • Słowińska S., Marcisz K., Słowiński M., Błażejczyk K., Lamentowicz M., 2017, Peatlands as a unique climatic hotspots, American Geophysical Union Fall Meeting. New Orleans, 11-15 December 2017, American Geophysical Union, New Orleans, 1 s.
 • Słowiński M., Lamentowicz M., Luców D., Kołaczek P., Tjallingii R., Noryśkiewicz A., Zawiska I., Lane C., Rzodkiewicz M., Słowińska S., Kramkowski M., Płóciennik M., Tyszkowski S., Łokas E., Kordowski J., Brauer A., 2017, Tornado project - The impact of catastrophic deforestation on the lake and peatland ecosystems of the Tuchola Pinewoods, Northern Poland, Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Słowiński M., Łuców D., Kołaczek P., Tjallingii R., Lane C., Słowińska S., Tyszkowski S., Łokas E., Theuerkauf M., Brauer A., Lamentowicz M., 2017, An impact of deforestation by extreme weather events on Sphagnum peatland ecosystem, American Geophysical Union Fall Meeting. New Orleans, 11-15 December 2017, American Geophysical Union, New Orleans, 1 s.
 • Marcisz K., Słowińska S., Słowiński M., Mitchell E., Jassey V., Lamentowicz M., 2016, Here comes the sun: exploring light intensity as important variable driving testate amoeba communities in Sphagnum, 35th Meeting of the German Society of Protozoology. Saignelegier, Switzerland, February 23th to 26th, 2016. Program, abstracts & list of participants, University of Neuchatel, Neuchatel, , s. 48.
 • Słowiński M., Marcisz K., Płóciennik M., Obremska M., Pawłowski D., Okupny D., Słowińska S., Borówka R., Kittel P., Forysiak J., Michczyńska D., Lamentowicz M., 2016, Hydroclimatic shifts recorded in peat archive from Rąbień mire (Central Poland) - better understanding of past climate changes using multidisciplinary approach, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Słowiński M., Słowińska S., Noryśkiewicz A., Lamentowicz M., Kołaczek P., 2015, Micro-refuges as unique synergies of the environment – a case study of Betula nana glacial relicts from a Sphagnum mire (Northern Poland), [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 116-117.
 • Buras A., Thees B., Czymzik M., Dräger N., Kienel U., Neugebauer I., Ott F., Scharnweber T., Simard S., Słowiński M., Słowińska S., Tecklenburg C., Zawiska I., Wilmking M., 2014, SINOMA - a better tool for proxy based reconstructions?, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Chojnicki B., Lamentowicz M., Marcisz K., Reczuga M., Basińska A., Zielińska M., Buttler A., Mitchell E., Słowińska S., Słowiński M., 2014, Project Climpeat – influence of global warming and drought on the carbon sequestration and biodiversity of sphagnum peatlands, Integrating climate change experiments, data synthesis and modelling. Annual meeting and first ClimMani workshop. 12-14th November, Univeristy of Aveiro, Portugal, EU COST Action - ES1308, Aveiro, 1 s.
 • Marcisz K., Słowińska S., Lamentowicz Ł., Słowiński M., Lamentowicz M., 2014, Microbes, soil and light: what drives testate amoeba communities in Sphagnum?, Assessing the soil biodiversity and its role to ecosystem services. The First Global Soil Biodiversity Conference. Palais de Congres, Dijon, France, 2-5 December 2014, [b.w.], Dijon, 1 s.
 • Marcisz K., Słowińska S., Lamentowicz Ł., Słowiński M., Mitchell E., Lamentowicz M., 2014, Seasonal patterns of testate amoebae abundance - what influences testate amoeba communities in Sphagnum peatlands?, [w:] Ed. Katarzyna Marcisz, 7th International Symposium on Testate Amoebae, 8 to 12 September 2014, Poznań, Poland. Program and abstracts, [b.w.], Poznań, , s. 74.
 • Mulot M., Kroll L., Marcisz K., Villard A., Lamentowicz M., Słowińska S., Słowiński M., Mitchell E., 2014, Observational and experimental evidence for phenotypic plasticity in the testate amoeba Hyalosphenia papilio in response to water table depth, [w:] Ed. Katarzyna Marcisz, 7th International Symposium on Testate Amoebae, 8 to 12 September 2014, Poznań, Poland. Program and abstracts, [b.w.], Poznań, , s. 76.
 • Słowińska S., Słowiński M., Marcisz K., Lamentowicz Ł., Lamentowicz M., 2014, How hydrology and vegetation modify microclimate of a Sphagnum peatland?, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Słowińska S., Słowiński M., Noryśkiewicz A., Lamentowicz M., Kołaczek P., 2014, Sphagnum peatlands as a unique habitat for the long-term survival of glacial relicts: a case study of Betula nana, 2014 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 15-19 Dec. 2014, American Geophysical Union, San Francisco, 1 s.
 • Marcisz K., Lamentowicz Ł., Słowińska S., Słowiński M., Muszak W., Lamentowicz M., 2013, Seasonal variability of peatland testate amoebae communities in relation to air temperature and hydrology, 2nd Young Scientists Conference World Water Day, March 21-22, 2013, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland. Book of abstracts, Adam Mickiewicz University, Poznań, , s. 117.
 • Neumann M., Lamentowicz M., Buttler A., Słowińska S., Słowiński M., 2013, Vegetation response to hydrological and temperature manipulations on sphagnum bog – an introduction to the field experiment, 2nd Young Scientists Conference World Water Day, March 21-22, 2013, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland. Book of abstracts, Adam Mickiewicz University, Poznań, , s. 127.
 • Reczuga M., Marcisz K., Mitchell E., Buttler A., Jassey V., Neumann M., Lamentowicz Ł., Słowińska S., Słowiński M., Lamentowicz M., 2013, Influence of experimental temperature increase and depth of the water table on microbial communities in Linje mire, 2nd Young Scientists Conference World Water Day, March 21-22, 2013, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland. Book of abstracts, Adam Mickiewicz University, Poznań, , s. 140.
 • Słowińska S., Słowiński M., Lamentowicz M., Lamentowicz Ł., Marcisz K., Mitchell E., Neumann M., 2013, Microclimate and hydrology of a Sphagnum mire, Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU General Assembly 2013, EGU, Vienna, 1 s.
 • Lamentowicz M., Buttler A., Mitchell E., Chojnicki B., Słowińska S., Słowiński M., 2012, Influence of global warming and drought on carbon sequestration and biodiversity of Sphagnum peatlands – present, past and future perspectives (CLIMPEAT PROJECT), [w:] Eds. V. Kožnarová, S. Sulovská, L. Hájková, Bioclimate 2012, "Bioclimatology of Ecosystems", International Scientific Conference, August 29th-31st 2012, Usti nad Labem, Czech Republic. Conference Proceedings, Ceska bioklimatologicka spolecnost, Usti nad Labem, , s. 58-59.
 • Lamentowicz M., Buttler A., Mitchell E., Chojnicki B., Słowińska S., Słowiński M., 2012, Project CLIMPEAT - Influence of global warming and drought on the carbon sequestration and biodiversity of Sphagnum peatlands, Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU General Assembly 2012, Vienna, 1 s.
 • Reczuga M., Marcisz K., Mitchell E., Buttler A., Jassey V., Neumann M., Lamentowicz Ł., Słowińska S., Słowiński M., Lamentowicz M., 2012, Testate amoebae biodiversity and biomass in the Linje mire in relation to climate change, [w:] Eds. Jun Yang, Satoshi Shimano, 6th International Symposium on Testate Amoebae, Xiamen, China, 15-18 October 2012. Program and abstracts, National Natural Science Foundation of China, Xiamen, , s. 60.
 • Słowińska S., Błażejczyk K., Słowiński M., Lamentowicz M., 2012, Microclimatic conditions of Sphagnum peatland in northern Poland and their possible changes in 21st century, [w:] Eds. V. Kožnarová, S. Sulovská, L. Hájková, Bioclimate 2012, "Bioclimatology of Ecosystems", International Scientific Conference, August 29th-31st 2012, Usti nad Labem, Czech Republic. Conference Proceedings, Ceska bioklimatologicka spolecnost, Usti nad Labem, , s. 106-107.
 • Słowińska S., Słowiński M., Lamentowicz M., Grzegorz S., 2012, Ecohydrology of a Sphagnum peatland in transitional climate – an interdysciplinary study, Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU General Assembly 2012, Vienna, 1 s.
 • Słowińska S., Słowiński M., Lamentowicz M., 2011, Interaction between hydrology, microclimate and biotic factors in small Sphagnum mire in northern Poland, Geophysical Research Abstracts 13. EGU General Assembly, Vienna, 03-08 April 2011, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Słowiński M., Słowińska S., Lamentowicz M., 2010, Torfowisko Linje - jako obiekt badań interdyscyplinarnych, [w:] Red. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, Artur Zieliński, Badania interdyscyplinarne - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość nauk przyrodniczych. Konferencja naukowa, 15-16.04.2010 Golejów koło Staszowa, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, , s. 100-101.