IGSO PAS > People > Member
Assoc. Prof. Stanisław Kędzia
Head of Research Station in the Hala Gąsienicowa
Department of Geoenvironmental Research
Office -
Phone +48 124293856
E-mail

Education

 • 2001-2006 – Master degree studies: Jagiellonian University, Institute of Geography (master’s thesis entitled Climate and topographic conditions of the occurrence of permafrost in the High Tatras (illustrated by the example of the Kozia Dolinka valley)

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN), since 1993

 • 2005 – PhD in Earth Sciences in the field of physical geography (doctoral dissertation entitled Climatic and topographic conditions underpinning occurrence of perennial permafrost in the High Tatras (on the example of the Kozia Dolinka))
 • 2017 – habilitation (post-doctoral degree) in Earth Sciences in the field of physical geography
 • 2017 - Associate professor of IGaSO

Research interests

 • Geomorphology
 • Climatology
 • Lichenometry

Projects

Publications

Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes | Popular science publications

Articles, chapters, papers and others

Abstracts, reviews, notes

 • Rączkowska Z., Kędzia S., 2022, Wartości progowe wybranych procesów geomorfologicznych w Tatrach, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Mikołaj Majewski, 30. Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Współczesne przemiany naturalne i antropogeniczne środowiska przyrodniczego zlewni rzecznych i jeziornych”, Szczecinek - Storkowo, 8-10 czerwca 2022. Streszczenia, UAM, Szczecinek - Storkowo, , s. 60-61.
 • Chrustek P., Kędzia S., Kubacka D., Pyrc R., 2020, Analiza trendów wysokości i czasu trwania pokrywy śnieżnej w latach 1926-2019 na Stacji Badań Niwalnych IMGW-PIB na Hali Gąsienicowej w Tatrach, VI Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek "Zmiany w Tatrach – zagrożenia istniejące i potencjalne". Zeszyt abstraktów, Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Zakopane, , s. 18.
 • Kędzia S., 2020, Katastrofy i zagrożenia w środowisku naturalnym, VI Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek "Zmiany w Tatrach – zagrożenia istniejące i potencjalne". Zeszyt abstraktów, Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Zakopane, , s. 20.
 • Baranowski J., Kędzia S., 2015, Zróżnicowanie temperatury powietrza przy górnej granicy lasu w Dolinie Suchej Wody, Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, , s. 28.
 • Kędzia S., 2015, Odpowiedź na krytyczne uwagi W. Dobińskiego do mojego artykułu, Przegląd Geograficzny, 87, 3, s. 559-563.
 • Kędzia S., Parzóch K., 2013, The activity of debris flows in the Łomniczka Corrie in the light of lichenometric dating, [w:] Eds. J. Stursa, J. Andrle, Mountain Protected Areas in a Changing World. International Scientific Conference, Spindleruv Mlyn, 21-24 May 2013. Book of abstracts, The Krkonose Mts. National Park Administration, Spindleruv Mlyn, , s. 72.
 • Gądek B., Grabiec M., Kędzia S., Rączkowska Z., 2011, Morphodynamic and structure of debris slopes in the Tatras, [w:] Eds. Jan Hradecky, Karel Silhan, Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice, Czech Republic, 17-20 October 2011. Book of abstracts, University of Ostrava. Faculty of Science, Ostrava, , s. 29.
 • Baranowski J., Kędzia S., 2010, Wpływ rzeźby terenu na mikroklimat i położenie górnej granicy lasu, Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. IV Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 14-16 październik 2010. Streszczenia prac, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, , s. 78.
 • Gądek B., Grabiec M., Kędzia S., Rączkowska Z., 2010, Morfodynamika i miąższość wysokogórskich stoków gruzowych w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego, Tatry Polskie, Dynamika procesów geomorfologicznych w różnych strefach klimatycznych - rzeźba i osady. Warszawa, 2-3 grudnia 2010. Streszczenia, Zakład Geomorfologii WGiSR UW, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Warszawa, , s. 15.
 • Gądek B., Grabiec M., Kędzia S., Rączkowska Z., 2010, Wstępne wyniki badań morfodynamiki i struktury stoków gruzowych Tatr, Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. IV Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 14-16 październik 2010. Streszczenia prac, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, , s. 68.
 • Kędzia S., 2010, Problem of lichenometrical datings of talus slopes in the Tatra Mts, [w:] Ed. Marek Krizek, Petra Nyplova, Klara Vocadlova, Jana Borska, Geomorfologicky sbornik 9. 11. mezinarodni konference Stav geomorfologickych vyzkumu v roce 2010, Branna, 11.-13.5.2010, Univerzita Karlova v Praze, Prirodovedecka fakulta, Praha, , s. 79.
 • Kędzia S., 2009, Activity of debris flows in the light of lichenometric datings and aerial photographs (Tatra Mts), [w:] Eds. Pavel Mentlik, Filip Hartvich, Geomorfologicky sbornik 8. Proceedings of the conference State of Geomorphological Research in 2009m 15.-17. April 2009, Kasperske Hory, Czech Republic. Book of abstracts, Czech Association of Geomorphologsts etc., Plzen, , s. 25.
 • Kędzia S., 2009, Aktywność spływów gruzowych odzwierciedleniem zmian klimatu, Tatrzański Park Narodowy 1955 - 1977 - 2004. Długookresowe zmiany w przyrodzie i użytkowaniu obszaru TPN. Konferencja, Zakopane, 21-22 maja 2009, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, 1 s.
 • Kędzia S., 2008, Relief - climate - timberline, [w:] Ed. Zdenek Macka, Eva Kallabova, Stav geomofrologickych vyzkumu v roce 2008. Geomorfologicky sbornik 7. Sbornik abstraktu, Ustav geoniky AV CR, v.v.i. oddeleni environmentalni geografie, Brno, , s. 20-21.
 • Gądek B., Kędzia S., 2007, Metamorphosis of snow cover in the zone of sporadic permafrost occurrence in Tatra Mountains, Poland, International symposium on snow science, 3-7 September 2007, Moscow, Russia, International Glaciological Society, Moscow, , s. 38.
 • Kędzia S., 2007, The influence of glacial cirque topography on MAAT in the High Tatra Mts, [w:] Ed. Janos Kovacs, Gyoergy Varga, Istvan Peter Kovacs, Carpatho-Balcan-Dinaric Conference of Geomorphology 2007. Book of abstracts, Institute of Geography. Faculty of Sciences. University of Pecs, Pecs, , s. 31.
 • Lamparski P., Kędzia S., 2007, Permafrost occurence in Kozia Dolinka (High Tatra Mountains) in light of georadar investigations, [w:] Ed. Jan Hradecky, Tomas Panek, Stav geomorfologickych vyzkumu w roce 2007. Mezinarodni geomorfologicka konference, Malenovice 2.-4. dubna 2007. Sbornik abstraktu a exkurzni pruvodce, Ostravska univerzita, Ostrava, , s. 33-34.
 • Kędzia S., 2006, Winter thermal regime of ground in the Kozia Dolinka valley, Polish High Tatra Mts, [w:] Ed. Ales Letal, Irena Smolova, Stav geomorfologickych vyzkumu w roce 2006. Sbornik abstraktu z mezinarodniho seminare (Olomouc 10.-12.4.2006), Geomorfologicky Sbornik, 5, Univerzita Palackeho, Olomouc, , s. 27.
 • Gądek B., Kędzia S., 2005, Winter thermal regime of ground surface in the zone of sporadic permafrost occurence in Tatra Mountains, EUCOP II. 2nd European Conference on Permafrost, June 12 - June 16, 2005, Potsdam, Germany. Programme and abstracts, Terra Nostra, 2005/2, Selbstverlag der GeoUnion Alfred-Wegener-Stiftung, Berlin, , s. 124-125.
 • Baranowski J., Kędzia S., Kotlarczyk M., Rączkowska Z., 2004, Soil freezing and its relation to slow soil movements on alpine slopes (Tatra Mountains, Poland), Interantional Workshop on Alpine Geomorphology & Mountain Hazards. Balea Cascada - Fagaras Massif (Southern Carphathians) - Romania, 23-26 September 2004, [b.w.], [B.m.], , s. 20.
 • Kędzia S., Rączkowska Z., 2003, Deglaciation of the Etancons valley (Massif Ecrins, French Alps) since the Little Ice Age, Geomorph. Slovaca, 3, nr 1, s. 37.
 • Baumgart-Kotarba M., Kędzia S., Kotarba A., Rączkowska Z., 2002, Ewolucja den dolin w warunkach recesji lodowców w masywie Ecrin, Alpy Francuskie, VI Zjazd Geomorfologów Polskich. Środowiska górskie - ewolucja rzeźby. Jelenia Góra, 11-14 września 2002. Streszczenia referatów i posterów, UWr, Wrocław, , s. 17-18.
 • Kędzia S., 2001, The occurence of permafrost in the Polish part of the Tatra Mountains, Ist European Permafrost Conference, Rome 26-28th March 2001. Abstracts, [b.w.], [B.m.], , s. 72.
 • Kędzia S., 2000, Nowe badania nad występowaniem wieloletniej zmarzliny w polskiej części Tatr, Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. II Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 12-14 październik 2000. Streszczenia prac, [b.w.], [B.m.], , s. 27.
 • Mościcki J., Kędzia S., 2000, Wieloletnia zmarzlina w Koziej Dolince, Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. II Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 12-14 październik 2000. Streszczenia prac, [b.w.], [B.m.], , s. 35.
 • Kędzia S., Mościcki J., Wróbel A., 1998, The multi-annual permafrost occurrence in the High Tatra Mts. in Kozia Valley as an example, Carpatho-Balcanic Conference of Geomorphology. Romania, Baile Herculane - Orsova - Drobeta Turnu Severin, October 11-17, 1998. Abstracts of papers, [b.w.], Bucharest, 1 s.
 • Kędzia S., Mościcki J., Wróbel A., 1997, Studia nad występowaniem wieloletniej zmarzliny w Koziej Dolince w Tatrach Wysokich, Rzeźba, współczesne procesy morfogenetyczne i problemy zmian środowiska obszarów polarnych. Sesja Polarna, Lublin, 12-13 grudnia 1997 r, [b.w.], Lublin, , s. 28.
 • Kędzia S., 1996, Oscillations of the alpine and polar tree limits in the Holocene. B. Frenzel (red.). Stuttgart 1993, Przegl. Geogr., 68, z.1/2, s. 247-249.
 • Kędzia S., 1994, Lodowczyk Mięguszowiecki w Tatrach, [w:] Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop, Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 December 1993, Conference Papers, 20, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 117-118.