PEOPLE


Assoc. Prof. Stanisław Kędzia
Department of Geoenvironmental Research
Office 205A
Phone +48 124293856
E-mail

Education

 • 2001-2006 – Master degree studies: Jagiellonian University, Institute of Geography (master’s thesis entitled Climate and topographic conditions of the occurrence of permafrost in the High Tatras (illustrated by the example of the Kozia Dolinka valley)

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN), since 1993

 • 2005 – PhD in Earth Sciences in the field of physical geography (doctoral dissertation entitled Climatic and topographic conditions underpinning occurrence of perennial permafrost in the High Tatras (on the example of the Kozia Dolinka))
 • 2017 – habilitation (post-doctoral degree) in Earth Sciences in the field of physical geography
 • 2017 - Associate professor of IGaSO

Research interests

 • Geomorphology
 • Climatology
 • Lichenometry

Other activities

Publications

Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes

Articles, chapters, papers and others

 • Kędzia Stanisław: Zapis zmian klimatu w ostatnich 200 latach w morfodynamice stoków oraz kriosferze Tatr i Karkonoszy. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 3 - s. 353-376.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Reflection of climate changes in the structure and morphodynamics of talus slopes (the Tatra Mountains, Poland). - Geomorphology 2016, 263 - s. 39-49.
 • Kędzia Stanisław, Parzóch Krzysztof: Aktywność spływów gruzowych w polskiej części Karkonoszy w świetle badań lichenometrycznych. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 3 - s. 401-416.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław: Zróżnicowanie temperatury powietrza na górnej granicy lasu w Dolinie Suchej Wody. [w]: Nauka Tatrom. Tom I. Nauki o Ziemi. Materiały V Konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 24–26 września 2015 roku. Red. Anna Chrobak, Adam Kotarba. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 27-34.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław: Application of the ground penetrating radar to identification of the thickness and structure of the sediments in postglacial lakes, illustrated with an example of Mały Staw lake (the Karkonosze Mountains). - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2015, 49 - s. 5-13.
 • Kędzia Stanisław: Budowa awaryjnych schronień z wykorzystaniem izolacyjnych właściwości śniegu. - Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2015, 17, 2 - s. 80-90.
 • Kędzia Stanisław: Zarys historii badań przemarzania gruntu i wieloletniej zmarzliny w polskiej części Tatr. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 1 - s. 53-69.
 • Kędzia Stanisław: The occurrence of glaciers in the Polish Tatra Mountains during the Little Ice Age. - Zeitschrift für Geomorphologie 2015, 59, 2 - s. 229-241.
 • Kędzia Stanisław: Lichenometric curves for the Polish part of the Karkonosze and Tatra Mountains established with a new method. - Zeitschrift für Geomorphologie 2015, 59, 1 - s. 101-118.
 • Kędzia Stanisław: Are there any active rock glaciers in the Tatra Mountains?. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2014, 48 - s. 5-16.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław: Rzeźba i wybrane elementy klimatu najwyżej położonych cyrków polodowcowych na przykładzie Koziej Dolinki. [w]: Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego współczesne przemiany. Red. Zofia Rączkowska, Adam Kotarba. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 49-66 (Prace Geograficzne; 239)
 • Kędzia Stanisław: Problems and possibilities of lichenometric dating in Polish mountains. - Geographia Polonica 2013, 86, 4 - s. 363-374.
 • Kędzia Stanisław: Nowa krzywa lichenometryczna dla polskiej części Tatr. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 1 - s. 53-63.
 • Kędzia Stanisław, Parzóch Krzysztof: The activity of debris flows in the Łomniczka Cirque in the light of lichenometric dating. - Opera Corcontica 2013, 50 - s. 75-80.
 • Kędzia Stanisław: Krzywa lichenometryczna porostu naskalnego Rhizocarpon geographicum dla Karkonoszy. - Przyr. Sud. 2011, 14 - 141-148 : fot.
 • Kędzia Stanisław: The influence of relief on microclimate and location of the upper tree-limit. - Geographia Polonica 2011, 84, 1 - s. 5-11.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław: Wpływ rzeźby terenu na topoklimat i położenie górnej granicy lasu. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. T.1. Nauki o Ziemi. Materiały IV Konferencji "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 14-16 października 2010. Red. Adam Kotarba. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 17-22.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Struktura wewnętrzna i morfodynamika wybranych stoków gruzowych Tatr w świetle wyników pomiarów georadarowych i lichenometrycznych. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. T.1. Nauki o Ziemi. Materiały IV Konferencji "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 14-16 października 2010. Red. Adam Kotarba. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 55-61.
 • Kędzia Stanisław: Survival i jego najważniejsze elementy. [w]: Człowiek wobec gór. Perspektywa psychologiczna, filozoficzna i kulturoznawcza. Red. Ryszard Kulik, Agnieszka Skorupa. Wrocław: Word-Press, 2010 - s. 15-20.
 • Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Wielki obryw na Sławkowskim Szczycie w świetle ostatnich badań lichenometryczno-geomorfologicznych. - Wierchy 2010, 74 - s. 163-167.
 • Gądek Bogdan, Kędzia Stanisław: Problem detekcji wieloletniej zmarzliny na podstawie temperatury u spągu zimowej pokrywy śnieżnej na przykładzie Tatr. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.1 - s. 75-91.
 • Gądek Bogdan, Kędzia Stanisław: Winter ground surface temperature regimes in the zone of sporadic discontinuous permafrost, Tatra Mountains (Poland and Slovakia). - Permafrost Periglacial Process. 2008, 19 - s. 315-321.
 • Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Lichenometric - geomorphological investigations in the area of Slavkovsky Stit. - Geomorph. Slovaca Bohem. 2008, 8, nr 1 - s. 36-41.
 • Lamparski Piotr, Kędzia Stanisław: Permafrost occurence in Kozia Dolinka (High Tatra Mountains) in light of ground penetrating radar investigations. - Geomorph. Slovaca Bohem. 2007, 7, nr 1 - s. 82-88.
 • Gądek Bogdan, Kędzia Stanisław: Reżim termiczny gruntu u spodu pokrywy śnieżnej w strefie wieloletniej zmarzliny w Tatrach. [w]: Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. T.1. Nauki o Ziemi. Red. Adam Kotarba, Władysław Borowiec. Zakopane-Kraków: Wydaw. Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2006 - s. 109-115.
 • Kędzia Stanisław: Winter thermal regime of ground in the Kozia Dolinka valley (Polish High Tatra Mts.). [w]: Geomorfologice vyzkumy w roce 2006. Ed. Irena Smolova. Olomouc: Vydavatelstvi Univerzita Palackeho, 2006 - s. 100-103.
 • Mościcki Jerzy, Kotarba Adam, Kędzia Stanisław: Glacial erosion in the Abisko Mountains: Kaerkevagge and Vassivagge, Northern Sweden. - Geogr. Ann. Ser.A 2006, 88, nr 2 - s. 151-163.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Badania przemieszczania gruntu i przemieszczania pokryw w otoczeniu Hali Gąsienicowej. [w]: Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych. Red. Kazimierz Krzemień, Janina Trepińska, Anita Bokwa. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 251-261.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Soil freezing and its relation to slow soil movements on Alpine slopes (of the Tatra Mountains, Poland). - Analele Univ. Vest Timis. Geografie 2004, 14 - s. 169-179.
 • Kędzia Stanisław, Kotarba Adam, Mościcki Jerzy: Lodowiec gruzowy nad Wielkim Hińczowym Stawem w Tatrach Słowackich. Wyniki wstępnych badań terenowych. [w]: XXX Międzynarodowe Sympozjum Polarne, Gdynia, 23-25 września 2004. Streszczenia wystąpień. Red. Anna Styszyńska, Andrzej A. Marsz. Gdynia: Katedra Meteorologii i Oceanografii Nautycznej AM, 2004 - s. 79-82.
 • Kędzia Stanisław, Kotarba Adam, Mościcki Jerzy: Lodowiec gruzowy nad Wielkim Hińczowym Stawem w Tatrach Słowackich - wyniki wstępnych badań termicznych. [w]: XXX Międzynarodowe Sympozjum Polarne. Red. Anna Styszyńska, Andrzej A. Marsz. Gdynia: Akademia Morska, 2004 - s. 167-177 (Polish Polar Studies)
 • Rączkowska Zofia, Kędzia Stanisław: Deglaciation of the Etancons Valley (Massif Ecrins, French Alps) since the Little Ice Age. - Geomorph. Slovaca 2004, 4, nr 1 - s. 28-34.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Bravard Jean-Paul, Chardon Michel, Jomelli Vincent, Kędzia Stanisław, Kotarba Adam, Pech Pierre, Rączkowska Zofia: High-mountain valley floors evolution during recession of Alpine glaciers in the Massif des Ecrins, France. - Geographia Polonica 2003, 76, 2 - s. 65-87.
 • Pech Pierre, Jomelli Vincent, Baumgart-Kotarba Maria, Chardon Michel, Jacob Nicolas, Kędzia Stanisław, Kotarba Adam, Rączkowska Zofia, Tsao Cecile: A lichenometric growth curve in the French Alps: Ailefroide and Venon valleys; Massif des Ecrins. - Geodinamica Acta 2003, 16 - s. 187-193.
 • Mościcki Jerzy Włodzimierz, Kędzia Stanisław: Wieloletnia zmarzlina w Koziej Dolince. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. Red. Władysław Borowiec, Adam Kotarba, Andrzej Kownacki, Zbigniew Krzan, Zbigniew Mirek. Kraków-Zakopane: Wydaw. Instytutu Botaniki PAN, 2002 - s. 67-69.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kędzia Stanisław, Kotarba Adam, Mościcki Jerzy: Geomorphological and geophysical studies in a subarctic environment of Kaerkevagge Valley, Abisko Mountains, Northern Sweden. - Bull. Pol. Acad. Sci. Earth Sci. 2001, 49, nr 2 - s. 123-135.
 • Mościcki Jerzy W., Kędzia Stanisław: Investigation of mountain permafrost in the Kozia Dolinka valley, Tatra Mountains, Poland. - Norsk Geogr. Tidsskr. 2001, 55 - s. 235-240.
 • Kędzia Stanisław, Mościcki Jerzy: The multiannual permafrost occurence in the High Tatra Mountains Kozia Valley. Case study. [w]: Geomorphology of the Carpatho-Balcan Region. Proceedings of the Carpatho-Balcan Conference, Baile Herculane, Orsova, Drobeta Turnu Severin, Romania, October 11-17, 1998. Ed. Dan Balteanu, Mihai Ielenicz, Nicolae Popescu. Bucuresti: Editura Corint, 2000 - s. 100-106.
 • Mościcki Jerzy W., Kędzia Stanisław: Comments and observations on the application of resistivity sounding in the research of permafrost. - Biul. Perygl. 2000, 39 - s. 69-81.
 • Kędzia Stanisław: Badania nad rozkładem temperatury w pokrywie śnieżnej i w gruncie w polskiej części Tatr. - Czas. Geogr. 1999, 70, z.1 - s. 93-101.
 • Kędzia Stanisław, Mościcki J., Wróbel A.: Studies on the occurence of permafrost in Kozia Valley (The High Tatra Mts). [w]: Relief, Quaternary palaeogeography and changes of the polar environment. Polar session. IV Conference of Polish Geomorpologists, Lublin, 3-6 June 1998. Ed. Janina Repelewska-Pękalowa. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press, 1998 - s. 51-57 (Spitsbergen Geographical Expeditions)

Abstracts, reviews, notes

 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław: Zróżnicowanie temperatury powietrza przy górnej granicy lasu w Dolinie Suchej Wody. [w]: Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 28.
 • Kędzia Stanisław: Odpowiedź na krytyczne uwagi W. Dobińskiego do mojego artykułu. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 3 - s. 559-563.
 • Kędzia Stanisław, Parzóch Krzysztof: The activity of debris flows in the Łomniczka Corrie in the light of lichenometric dating. [w]: Mountain Protected Areas in a Changing World. International Scientific Conference, Spindleruv Mlyn, 21-24 May 2013. Book of abstracts. Eds. J. Stursa, J. Andrle. Spindleruv Mlyn: The Krkonose Mts. National Park Administration, 2013 - s. 72.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Morphodynamic and structure of debris slopes in the Tatras. [w]: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice, Czech Republic, 17-20 October 2011. Book of abstracts. Eds. Jan Hradecky, Karel Silhan. Ostrava: University of Ostrava. Faculty of Science, 2011 - s. 29.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław: Wpływ rzeźby terenu na mikroklimat i położenie górnej granicy lasu. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. IV Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 14-16 październik 2010. Streszczenia prac. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 78.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Morfodynamika i miąższość wysokogórskich stoków gruzowych w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego, Tatry Polskie. [w]: Dynamika procesów geomorfologicznych w różnych strefach klimatycznych - rzeźba i osady. Warszawa, 2-3 grudnia 2010. Streszczenia. Warszawa: Zakład Geomorfologii WGiSR UW, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2010 - s. 15.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Wstępne wyniki badań morfodynamiki i struktury stoków gruzowych Tatr. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. IV Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 14-16 październik 2010. Streszczenia prac. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 68.
 • Kędzia Stanisław: Problem of lichenometrical datings of talus slopes in the Tatra Mts. [w]: Geomorfologicky sbornik 9. 11. mezinarodni konference Stav geomorfologickych vyzkumu v roce 2010, Branna, 11.-13.5.2010. Ed. Marek Krizek, Petra Nyplova, Klara Vocadlova, Jana Borska. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Prirodovedecka fakulta, 2010 - s. 79.
 • Kędzia Stanisław: Aktywność spływów gruzowych odzwierciedleniem zmian klimatu. [w]: Tatrzański Park Narodowy 1955 - 1977 - 2004. Długookresowe zmiany w przyrodzie i użytkowaniu obszaru TPN. Konferencja, Zakopane, 21-22 maja 2009. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2009 - 1 s.
 • Kędzia Stanisław: Activity of debris flows in the light of lichenometric datings and aerial photographs (Tatra Mts). [w]: Geomorfologicky sbornik 8. Proceedings of the conference State of Geomorphological Research in 2009m 15.-17. April 2009, Kasperske Hory, Czech Republic. Book of abstracts. Eds. Pavel Mentlik, Filip Hartvich. Plzen: Czech Association of Geomorphologsts etc., 2009 - s. 25.
 • Kędzia Stanisław: Relief - climate - timberline. [w]: Stav geomofrologickych vyzkumu v roce 2008. Geomorfologicky sbornik 7. Sbornik abstraktu. Ed. Zdenek Macka, Eva Kallabova. Brno: Ustav geoniky AV CR, v.v.i. oddeleni environmentalni geografie, 2008 - s. 20-21.
 • Gądek Bogdan, Kędzia Stanisław: Metamorphosis of snow cover in the zone of sporadic permafrost occurrence in Tatra Mountains, Poland. [w]: International symposium on snow science, 3-7 September 2007, Moscow, Russia. Moscow: International Glaciological Society, 2007 - s. 38.
 • Kędzia Stanisław: The influence of glacial cirque topography on MAAT in the High Tatra Mts. [w]: Carpatho-Balcan-Dinaric Conference of Geomorphology 2007. Book of abstracts. Ed. Janos Kovacs, Gyoergy Varga, Istvan Peter Kovacs. Pecs: Institute of Geography. Faculty of Sciences. University of Pecs, 2007 - s. 31.
 • Lamparski Piotr, Kędzia Stanisław: Permafrost occurence in Kozia Dolinka (High Tatra Mountains) in light of georadar investigations. [w]: Stav geomorfologickych vyzkumu w roce 2007. Mezinarodni geomorfologicka konference, Malenovice 2.-4. dubna 2007. Sbornik abstraktu a exkurzni pruvodce. Ed. Jan Hradecky, Tomas Panek. Ostrava: Ostravska univerzita, 2007 - s. 33-34.
 • Kędzia Stanisław: Winter thermal regime of ground in the Kozia Dolinka valley, Polish High Tatra Mts. [w]: Stav geomorfologickych vyzkumu w roce 2006. Sbornik abstraktu z mezinarodniho seminare (Olomouc 10.-12.4.2006). Ed. Ales Letal, Irena Smolova. Olomouc: Univerzita Palackeho, 2006 - s. 27 (Geomorfologicky Sbornik; 5)
 • Gądek Bogdan, Kędzia Stanisław: Winter thermal regime of ground surface in the zone of sporadic permafrost occurence in Tatra Mountains. [w]: EUCOP II. 2nd European Conference on Permafrost, June 12 - June 16, 2005, Potsdam, Germany. Programme and abstracts. Berlin: Selbstverlag der GeoUnion Alfred-Wegener-Stiftung, 2005 - s. 124-125 (Terra Nostra; 2005/2)
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław, Kotlarczyk Marek, Rączkowska Zofia: Soil freezing and its relation to slow soil movements on alpine slopes (Tatra Mountains, Poland). [w]: Interantional Workshop on Alpine Geomorphology & Mountain Hazards. Balea Cascada - Fagaras Massif (Southern Carphathians) - Romania, 23-26 September 2004. [B.m.]: [b.w.], 2004 - s. 20.
 • Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Deglaciation of the Etancons valley (Massif Ecrins, French Alps) since the Little Ice Age. - Geomorph. Slovaca 2003, 3, nr 1 - s. 37.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kędzia Stanisław, Kotarba Adam, Rączkowska Zofia: Ewolucja den dolin w warunkach recesji lodowców w masywie Ecrin, Alpy Francuskie. [w]: VI Zjazd Geomorfologów Polskich. Środowiska górskie - ewolucja rzeźby. Jelenia Góra, 11-14 września 2002. Streszczenia referatów i posterów. Wrocław: UWr, 2002 - s. 17-18.
 • Kędzia Stanisław: The occurence of permafrost in the Polish part of the Tatra Mountains. [w]: Ist European Permafrost Conference, Rome 26-28th March 2001. Abstracts. [B.m.]: [b.w.], 2001 - s. 72.
 • Kędzia Stanisław: Nowe badania nad występowaniem wieloletniej zmarzliny w polskiej części Tatr. [w]: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. II Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 12-14 październik 2000. Streszczenia prac. [B.m.]: [b.w.], 2000 - s. 27.
 • Mościcki Jerzy, Kędzia Stanisław: Wieloletnia zmarzlina w Koziej Dolince. [w]: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. II Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 12-14 październik 2000. Streszczenia prac. [B.m.]: [b.w.], 2000 - s. 35.
 • Kędzia Stanisław, Mościcki J., Wróbel A.: The multi-annual permafrost occurrence in the High Tatra Mts. in Kozia Valley as an example. [w]: Carpatho-Balcanic Conference of Geomorphology. Romania, Baile Herculane - Orsova - Drobeta Turnu Severin, October 11-17, 1998. Abstracts of papers. Bucharest: [b.w.], 1998 - 1 s.
 • Kędzia Stanisław, Mościcki Jerzy, Wróbel Alina: Studia nad występowaniem wieloletniej zmarzliny w Koziej Dolince w Tatrach Wysokich. [w]: Rzeźba, współczesne procesy morfogenetyczne i problemy zmian środowiska obszarów polarnych. Sesja Polarna, Lublin, 12-13 grudnia 1997 r. Lublin: [b.w.], 1997 - s. 28.
 • Kędzia Stanisław: Oscillations of the alpine and polar tree limits in the Holocene. B. Frenzel (red.). Stuttgart 1993. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 247-249.
 • Kędzia Stanisław: Lodowczyk Mięguszowiecki w Tatrach. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 December 1993. Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 117-118 (Conference Papers; 20)