IGSO PAS > People > Member
Prof. Teresa Kozłowska-Szczęsna, prof. emerytowana
Office
Phone
E-mail

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

 • Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Kuchcik M., 2004, Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka, Monografie, 4, PAN IGiPZ, Warszawa, 194 s. : mapy.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., Limanówka D., 2002, Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie, Monografie, 3, PAN IGiPZ, Warszawa, 611 s.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 2001, Bioklimat Krasnobrodu, Dokumentacja Geograficzna, 24, PAN IGiPZ, Warszawa, 53 s.
 • Kozłowska-Szczęsna T., 2000, Stan badań klimatu i bioklimatu uzdrowisk polskich, Dokumentacja Geograficzna, 16, PAN IGiPZ, Warszawa, 61 s.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1997, Bioklimatologia człowieka. Metody i ich zastosowanie w badaniach bioklimatu Polski, Monografie, 1, PAN IGiPZ, Warszawa, 200 s.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1996, Atlas Warszawy. Z.4. Środowisko fizycznogeograficzne - niektóre zagadnienia, PAN IGiPZ, Warszawa, XXVIII + 84 s.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Błażejczyk K., 1995, Warunki bioklimatyczne Supraśla, Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 33, PAN IGiPZ, Warszawa, 68 s.

Articles, chapters, papers and others

 • Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., 2010, Wpływ środowiska atmosferycznego na społeczeństwo jako przedmiot badań biometeorologii społecznej, Przegląd Geograficzny, 82, 1, s. 5-48.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., 2010, Wpływ środowiska atmosferycznego na społeczeństwo jako przedmiot badań biometeorologii społecznej, Przegl. Geogr., 82, z.1, s. 5-48.
 • Błażejczyk K., Kozłowska-Szczęsna T., 2008, Klimat a zdrowie, Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych, 57, nr 3/4, s. 269-279.
 • Kozłowska-Szczęsna T., 2008, Komitet Nauk Geograficznych PAN, [w:] Red. nauk. Antoni Jackowski, Stanisław Liszewski, Andrzej Richling, Historia geografii polskiej, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, , s. 507-514.
 • Kozłowska-Szczęsna T., 2008, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk, [w:] Red. nauk. Antoni Jackowski, Stanisław Liszewski, Andrzej Richling, Historia geografii polskiej, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, , s. 354-370.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., 2006, Biometeorologia człowieka w przeszłości, dziś i w przyszłości, [w:] Red. Janina Trepińska, Zygmunt Olecki, Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego, IGiGP UJ, Kraków, , s. 151-159.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Błażejczyk K., 2004, The main features of bioclimatic conditions at Polish health resorts, Geographia Polonica, 77, 1, s. 45-61.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., 2003, Warunki bioklimatyczne Szczawna-Zdroju, Balneol. Pol., 45, z.3/4, s. 68-77.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Błażejczyk K., 2003, Warunki bioklimatyczne polskich uzdrowisk, Balneol. Pol., 45, z.1/2, s. 78-91.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., 2001, Warunki bioklimatyczne Ciechocinka, [w:] Red. Szymon Kubiak, Ciechocinek. Dzieje uzdrowiska, Lega, Włocławek, , s. 112-140.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Błażejczyk K., 2001, Charakterystyczne cechy klimatu Warszawy, [w:] Red. Barbara Krawczyk, Grzegorz Węcławowicz, Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej. Zbiór prac, Prace Geograficzne, 180, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 39-56.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 2000, Bioklimatyczne walory Krasnobrodu, Sympozjum nt.: "Powstanie uzdrowiska Krasnobród", 11 marca 2001 r, Centrum Oświaty, Kultury i Sportu, Krasnobród, , s. 25-30.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 2000, Krasnobród jako przyszłe uzdrowisko klimatyczne, borowinowe, Balneol. Pol., 42, z.3/4, s. 112-121.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., 2000, Możliwości rozwoju uzdrowisk na wschodnim pograniczu Polski, [w:] Red. Ryszard Horodeński, Strategia rozwoju pogranicza wschodniego Polski. Praca zbiorowa, Studia Regionalne, 2/2000, Wydaw. WSE, Białystok, , s. 410-426.
 • Kozłowska-Szczęsna T., 1999, Wykorzystanie zasobów środowiska geograficznego wschodniego pogranicza Polski dla lecznictwa i turystyki, [w:] Red. nauk. Ryszard Horodeński, Marcin Rościszewski, Wschodnia Strefa Aktywności Gospodarczej, Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok, , s. 87-109.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., 1999, Osobliwości warunków bioklimatycznych Ciechocinka. Wybrane zagadnienia, Balneol. Pol., 41, z.1/2, s. 126-132.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., 1998, Promieniowanie słoneczne i jego wpływ na organizm człowieka, Balneol. Pol., 40, z.1/2, s. 130-141.
 • Kozłowska-Szczęsna T., 1997, Zasoby lecznicze uzdrowisk w Polsce, Balneol. Pol., 39, z.1/2, s. 122-133.
 • Błażejczyk K., Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., 1995, Warunki bioklimatyczne Supraśla jako podstawa zagospodarowania przestrzennego, Balneol. Pol., 37, z.3/4, s. 108-114.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., 1995, Heat exchange on an active surface as the basis of evaluation of urban and industrial areas, [w:] Ed. Antonin Vaishar, Geography and urban environment. Papers of the 1st Moravian Geographical Conference CONGEO'95. Brno, Czech Republic, September 4-9, 1995, REGIOGRAPH, Brno, , s. 6-10.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Podogrocki J., 1995, Antropogeniczne zmiany warunków radiacyjnych w Warszawie, [w:] Red. Kazimierz Kłysik, Klimat i bioklimat miast, Wydaw. UŁ, Łódź, , s. 87-97.
 • Błażejczyk K., Kozłowska-Szczęsna T., 1994, Conditions bioclimatiques de la Pologne - quelques exemples des recherches regionales et locales, [w:] Ed. Panagiotis Maheras, Publications de l'Association Internationale de Climatologie. Vol.7, Publications de l'Association Internationale de Climatologie, 7, [b.w.], [B.m.], , s. 163-168.
 • Błażejczyk K., Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., 1994, Recent bioclimatological studies in Poland, Geographia Polonica, 63, s. 37-50.
 • Błażejczyk K., Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., 1994, Recent bioclimatological studies in Poland, Zbiór artykułów przedstawiających wyniki współczesnych badań w geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej, Geographia Polonica, 63, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 37-49.
 • Kozłowska-Szczęsna T., 1988, Types of bioclimate in Poland, Geographia Polonica, 53, s. 135-140.
 • Kozłowska-Szczęsna T., 1984, Les conditions bioclimatiques en tant que base d'évaluation du milieu géographique des stations de cure polonaises, Geographia Polonica, 49, s. 129-138.
 • Kozłowska-Szczęsna T., 1974, The distribution and annual course of the albedo in Poland, Geographia Polonica, 28, s. 5-18.
 • Kozłowska-Szczęsna T., 1964, An attempt at the climatological classification of the health resort of Ciechocinek, Geographia Polonica, 2, s. 79-84.

Abstracts, reviews, notes

 • Kozłowska-Szczęsna T., 2003, [Hasła], [w:] Red. Tadeusz Niedźwiedź, Słownik meteorologiczny, IMiGW, Warszawa,
 • Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., Limanówka D., 2003, Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie [streszczenie], Działalność Nauk., 15, s. 131-133.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Korcelli P., 2003, Od dyrekcji Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, [w:] Red. Andrzej Stasiak, Księga poświęcona pamięci Profesora Marcina Marii Rościszewskiego, Geopolitical Studies, 10, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 9.
 • Kozłowska-Szczęsna T., 2002, [Hasła], [w:] Red. Tadeusz Niedźwiedź, kom. red. Urszula Kossowska-Cezak, Tadeusz Niedźwiedź, Janusz Paszyński, Słownik meteorologiczny polski - angielski - francuski - niemiecki - rosyjski z objaśnieniami w języku polskim, Wydaw. Nauk. PWN, Łódź-Warszawa,
 • Kozłowska-Szczęsna T., 2001, Wprowadzenie, [w:] Red. Magdalena Kuchcik, Współczesne badania topoklimatyczne, Dokumentacja Geograficzna, 23, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 163-170.
 • Błażejczyk K., Kozłowska-Szczęsna T., 2000, Solar radiation and its influence on the human organism (review of the methods of estimation), Human biometeorology. International congress, St-Petersburg, 18-22 September 2000. Materials of the Congress, Gidrometeoizdat Publishing House, St. Petersburg, , s. 25.
 • Kozłowska-Szczęsna T., 2000, Topoclimatic researches carried out by the Climatology Department of the Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences, 4th Conference on Contemporary Topoclimatic Research, Warszawa, 27-30 September, 2000, Book of abstracts, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 25-26.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., 2000, Bioclimatic conditions of Polish health resorts, Tools for the environment and man of the year 2000. ECAC2000, 3rd European Conference on Applied Climatology. Pisa, Italy, October 16-20, 2000. Abstracts, [b.w.], Pisa, , s. 258.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., 2000, Bioclimatic conditions of Polish health resorts, Human biometeorology. International congress, St-Petersburg, 18-22 September 2000. Materials of the Congress, Gidrometeoizdat Publishing House, St. Petersburg, , s. 38-39.
 • Błażejczyk K., Kozłowska-Szczęsna T., Potop V., Nicolenco A., Meteeva Z., 1998, Differentiation regionale des conditions bioclimatiques d'Europe Centrale - les premiers resultats des recherches comparatives, Climatologie appliquee. 11e Colloque de l'Association Internationale de Climatologie. Universite des Sciences et Technologies de Lille, Villeneuve d'Ascq, 2-5 septembre 1998, Laboratoire de Geographie des Millieux Anthropises, Villeneuve d'Ascq, , s. 104.
 • Błażejczyk K., Kozłowska-Szczęsna T., 1996, Le rayonnement solaire et son influence sur l'organisme humain (questions de methode), 9eme Colloque International de Climatologie. Strasbourg - 11 au 14 septembre 1996. Resumes des communications & posters (par ordre alphabetique). Realisation: Patrice Paul et Laurent Wahl, [Universite Louis Pasteur], Strasbourg], , s. 7.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Błażejczyk K., 1995, Warunki bioklimatyczne Supraśla jako podstawa zagospodarowania przestrzennego, Streszczenia referatów XV Ogólnopolskiego Zjazdu Balneologicznego. Ustroń 21-23.IX.1995 r. Tematyka: "Leczenie uzdrowiskowe i fizykalne kręgosłupa", "Postępy w lecznictwie uzdrowiskowym i fizykalnym", [b.w.], Ustroń, , s. 46.

Documentation studies

 • Kozłowska-Szczęsna T., 2011, Józef Skoczek (1930-2011), Przegl. Geogr., 83, z.3, s. 421-424.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., 2009, 20 years of Moldavian-Polish co-operation in climatology, Tatiana Constantinov prima femeie academician din Republica Moldova, Inst. de Ecologie si Geografie, Chisinau, , s. 207-208.
 • Kozłowska-Szczęsna T., 2008, Kazimierz Dziewoński (1910-1994), [w:] Red. nauk. Antoni Jackowski, Stanisław Liszewski, Andrzej Richling, Historia geografii polskiej, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, , s. 163.
 • Kozłowska-Szczęsna T., 2008, Maria Kiełczewska-Zaleska (1906-1980), [w:] Red. nauk. Antoni Jackowski, Stanisław Liszewski, Andrzej Richling, Historia geografii polskiej, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, , s. 171.
 • Kozłowska-Szczęsna T., 2008, Jerzy Samuel Kostrowicki (1918-2002), [w:] Red. nauk. Antoni Jackowski, Stanisław Liszewski, Andrzej Richling, Historia geografii polskiej, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, , s. 357.
 • Kozłowska-Szczęsna T., 2008, Stanisław Marian Leszczycki (1907-1994), [w:] Red. nauk. Antoni Jackowski, Stanisław Liszewski, Andrzej Richling, Historia geografii polskiej, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, , s. 356.
 • Kozłowska-Szczęsna T., 2004, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w pięćdziesiątą rocznicę działalności, Dokumentacja Geograficzna, 30, PAN IGiPZ, Warszawa, 152 s.
 • Kozłowska-Szczęsna T., 2003, Komitet Nauk Geograficznych PAN - 50 lat działalności (1952-2002), Przegl. Geogr., 75, z.3, s. 491-496.
 • Korcelli P., Kozłowska-Szczęsna T., 2002, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, [w:] Red. Leszek Kuźnicki, Polska Akademia Nauk 1952-2002. Placówki i Komitety, Upowszechnianie Nauki - Oświata "UN-O", Warszawa, , s. 256-260.
 • Kozłowska-Szczęsna T., 2002, [Informacja o książce "Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie"], Balneol. Pol., 44, z.1-4, s. 119.
 • Kozłowska-Szczęsna T., 2001, Przedmowa, [w:] Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon, Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce - rozważania nad stanem współczesnym, Prace Geograficzne, 178, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 7.
 • Kozłowska-Szczęsna T., 2001, Specjalizacja klimatologiczna w Uniwersytecie Warszawskim 1952/1953, [w:] Red. nauk. Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka, 50 lat działalności naukowej i dydaktycznej Zakładu Klimatologii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (1951-2000), Prace i Studia Geograficzne, 28, Wydaw. UW, Warszawa, , s. 304-305.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Korcelli P., 1997, Stanisław Marian Leszczycki (1907-1996), Nauka, nr 3, s. 256-262.
 • Kozłowska-Szczęsna T., 1996, Stanisław Marian Leszczycki, 1907-1996, Przegl. Geogr., 68, z.3/4, s. 513-519.
 • Kozłowska-Szczęsna T., 1996, Mieczysław Kuczmarski, 1927-1995, Przegl. Geogr., 68, z.1/2259-261 + Ważniejsze publikacje Mieczysława Kuczmarskiego. Zestawiła Krystyna Miara.
 • Kozłowska-Szczęsna T., 1994 (dr.1995), Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Czterdzieści lat działalności 1953-1993, Dokumentacja Geograficzna, 5-6, PAN IGiPZ, Warszawa, 137 s.; 70] s. zał.
 • Kozłowska-Szczęsna T., 1995, Czterdziestolecie Zakładu Klimatologii IGiPZ PAN i jubileusz prof. dra Janusza Paszyńskiego - Sympozjum naukowe. (Radzików, 7-8 XI 1994 r.), Przegl. Geofiz., 40, z.1, s. 89-90.
 • Kozłowska-Szczęsna T., 1995, Ogólnopolskie sympozjum naukowe z okazji 40-lecia Zakładu Klimatologii IGiPZ PAN i jubileuszu prof. dr. Janusza Paszyńskiego. Radzików, 7-8 XI 1994 r, Przegl. Geogr., 67, z.1/2, s. 183-185.
 • Kozłowska-Szczęsna T., 1995, Zakład Klimatologii Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w latach 1954-1994, Przegl. Geogr., 67, z.3/4, s. 211-223.
 • Kozłowska-Szczęsna T., 1995, Siedemdziesięciolecie urodzin Profesora Janusza Paszyńskiego, Przegl. Geogr., 67, z.1/2, s. 179-183.
 • Kozłowska-Szczęsna T., 1994, Ogólnopolska sesja naukowa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Przegl. Geogr., 66, z.3/4, s. 449-450.
 • Kozłowska-Szczęsna T., 1994, Jubileuszowa ogólnopolska sesja naukowa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Warszawa, 28 IV 1994 r, Nauka, nr 2, s. 233-234.

Maps, atlases

 • Kozłowska-Szczęsna T., 2006, Klimat, Internetowy Atlas Polski, PAN IGiPZ, Warszawa, 32 mapy http//maps.igipz.pan.pl/atlas].
 • Kozłowska-Szczęsna T., 1995, Regiony bioklimatyczne, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, 1 mapa na arkuszu 73.4 "Formy rekreacji ludności".
 • Błażejczyk K., Grzybowski J., Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Kuczmarski M., Miara K., Paszyński J., 1994, 31 map i 1 wykres, [w:] Red. Stanisław Leszczycki, Atlas zasobów, walorów i zagrożeń środowiska geograficznego Polski, Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa,
 • Kozłowska-Szczęsna T., 1994, Promieniowanie, temperatura powietrza, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.2, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, arkusz 31.2 (5 map).
 • Błażejczyk K., Kozłowska-Szczęsna T., 2009, Wpływ klimatu na życie człowieka w wymiarze społecznym, Geogr. w Szk., wyd. specjalne nr 2, s. 20-19.
 • Kozłowska-Szczęsna T., 1999, Bioklimat polskich uzdrowisk, Uzdrowiska polskie. Informator, Izba Gospodarcza "Uzdrowiska Polskie", Warszawa, , s. Wyd5 s19-22.
 • Kozłowska-Szczęsna T., 1997, Bioklimat polskich uzdrowisk, Informator uzdrowisk polskich, Izba Gospodarcza "Uzdrowiska Polskie", Warszawa, , s. Wyd4 s10-11.
 • Kozłowska-Szczęsna T., 1994 (dr.1995), Wacław Nałkowski - wspomnienie o ojcu Zofii Nałkowskiej w 83 rocznicę śmierci, Dlaczego warto dziś czytać Zofię Nałkowską? Sesja naukowa poświęcona Zofii Nałkowskiej w 110 rocznicę urodzin i 40 rocznicę śmierci. Wołomin-Górki, 20 grudnia 1994, [b.w.], Wołomin-Górki, , s. 32-35.
 • Kozłowska-Szczęsna T., 1994, Uwierz w siły natury, Zdrowie i Sukces, nr 6, s. 4-5.