PEOPLE


Prof. Teresa Kozłowska-Szczęsna
Department of Geoecology and Climatology
Office 409
Phone +48 226978909
E-mail

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Krawczyk Barbara, Kuchcik Magdalena: Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - 194 s. : mapy. (Monografie; 4)
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara, Limanówka Danuta: Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - 611 s. (Monografie; 3)
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara: Bioklimat Krasnobrodu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - 53 s. (Dokumentacja Geograficzna; 24)
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Stan badań klimatu i bioklimatu uzdrowisk polskich. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - 61 s. (Dokumentacja Geograficzna; 16)
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara: Bioklimatologia człowieka. Metody i ich zastosowanie w badaniach bioklimatu Polski. Warszawa: PAN IGiPZ, 1997 - 200 s. (Monografie; 1)
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara: Atlas Warszawy. Z.4. Środowisko fizycznogeograficzne - niektóre zagadnienia. Warszawa: PAN IGiPZ, 1996 - XXVIII + 84 s.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Krawczyk Barbara, Błażejczyk Krzysztof: Warunki bioklimatyczne Supraśla. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - 68 s. (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 33)

Articles, chapters, papers and others

 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Błażejczyk Krzysztof: Wpływ środowiska atmosferycznego na społeczeństwo jako przedmiot badań biometeorologii społecznej. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.1 - s. 5-48.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kozłowska-Szczęsna Teresa: Klimat a zdrowie. - Kosmos 2008, 57, nr 3/4 - s. 269-279.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Komitet Nauk Geograficznych PAN. [w]: Historia geografii polskiej. Red. nauk. Antoni Jackowski, Stanisław Liszewski, Andrzej Richling. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2008 - s. 507-514.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk. [w]: Historia geografii polskiej. Red. nauk. Antoni Jackowski, Stanisław Liszewski, Andrzej Richling. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2008 - s. 354-370.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Błażejczyk Krzysztof: Biometeorologia człowieka w przeszłości, dziś i w przyszłości. [w]: Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego. Red. Janina Trepińska, Zygmunt Olecki. Kraków: IGiGP UJ, 2006 - s. 151-159.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Krawczyk Barbara, Błażejczyk Krzysztof: The main features of bioclimatic conditions at Polish health resorts. - Geographia Polonica 2004, 77, 1 - s. 45-61.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Krawczyk Barbara: Warunki bioklimatyczne Szczawna-Zdroju. - Balneol. Pol. 2003, 45, z.3/4 - s. 68-77.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Krawczyk Barbara, Błażejczyk Krzysztof: Warunki bioklimatyczne polskich uzdrowisk. - Balneol. Pol. 2003, 45, z.1/2 - s. 78-91.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Błażejczyk Krzysztof: Warunki bioklimatyczne Ciechocinka. [w]: Ciechocinek. Dzieje uzdrowiska. Red. Szymon Kubiak. Włocławek: Lega, 2001 - s. 112-140.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Krawczyk Barbara, Błażejczyk Krzysztof: Charakterystyczne cechy klimatu Warszawy. [w]: Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej. Zbiór prac. Red. Barbara Krawczyk, Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 39-56 (Prace Geograficzne; 180)
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara: Krasnobród jako przyszłe uzdrowisko klimatyczne, borowinowe. - Balneol. Pol. 2000, 42, z.3/4 - s. 112-121.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara: Bioklimatyczne walory Krasnobrodu. [w]: Sympozjum nt.: "Powstanie uzdrowiska Krasnobród", 11 marca 2001 r. Krasnobród: Centrum Oświaty, Kultury i Sportu, 2000 - s. 25-30.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Krawczyk Barbara: Możliwości rozwoju uzdrowisk na wschodnim pograniczu Polski. [w]: Strategia rozwoju pogranicza wschodniego Polski. Praca zbiorowa. Red. Ryszard Horodeński. Białystok: Wydaw. WSE, 2000 - s. 410-426 (Studia Regionalne; 2/2000)
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Wykorzystanie zasobów środowiska geograficznego wschodniego pogranicza Polski dla lecznictwa i turystyki. [w]: Wschodnia Strefa Aktywności Gospodarczej. Red. nauk. Ryszard Horodeński, Marcin Rościszewski. Białystok: Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1999 - s. 87-109.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Błażejczyk Krzysztof: Osobliwości warunków bioklimatycznych Ciechocinka. Wybrane zagadnienia. - Balneol. Pol. 1999, 41, z.1/2 - s. 126-132.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Błażejczyk Krzysztof: Promieniowanie słoneczne i jego wpływ na organizm człowieka. - Balneol. Pol. 1998, 40, z.1/2 - s. 130-141.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Zasoby lecznicze uzdrowisk w Polsce. - Balneol. Pol. 1997, 39, z.1/2 - s. 122-133.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kozłowska-Szczęsna Teresa, Krawczyk Barbara: Warunki bioklimatyczne Supraśla jako podstawa zagospodarowania przestrzennego. - Balneol. Pol. 1995, 37, z.3/4 - s. 108-114.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Krawczyk Barbara: Heat exchange on an active surface as the basis of evaluation of urban and industrial areas. [w]: Geography and urban environment. Papers of the 1st Moravian Geographical Conference CONGEO'95. Brno, Czech Republic, September 4-9, 1995. Ed. Antonin Vaishar. Brno: REGIOGRAPH, 1995 - s. 6-10.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Podogrocki Janusz: Antropogeniczne zmiany warunków radiacyjnych w Warszawie. [w]: Klimat i bioklimat miast. Red. Kazimierz Kłysik. Łódź: Wydaw. UŁ, 1995 - s. 87-97.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kozłowska-Szczęsna Teresa: Conditions bioclimatiques de la Pologne - quelques exemples des recherches regionales et locales. [w]: Publications de l'Association Internationale de Climatologie. Vol.7. Ed. Panagiotis Maheras. [B.m.]: [b.w.], 1994 - s. 163-168 (Publications de l'Association Internationale de Climatologie; 7)
 • Błażejczyk Krzysztof, Kozłowska-Szczęsna Teresa, Krawczyk Barbara: Recent bioclimatological studies in Poland. - Geographia Polonica 1994, 63 - s. 37-50.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kozłowska-Szczęsna Teresa, Krawczyk Barbara: Recent bioclimatological studies in Poland. [w]: Zbiór artykułów przedstawiających wyniki współczesnych badań w geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 37-49 (Geographia Polonica; 63)
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Types of bioclimate in Poland. - Geographia Polonica 1988, 53 - s. 135-140.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Les conditions bioclimatiques en tant que base d'évaluation du milieu géographique des stations de cure polonaises. - Geographia Polonica 1984, 49 - s. 129-138.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: The distribution and annual course of the albedo in Poland. - Geographia Polonica 1974, 28 - s. 5-18.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: An attempt at the climatological classification of the health resort of Ciechocinek. - Geographia Polonica 1964, 2 - s. 79-84.

Abstracts, reviews, notes

 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: [Hasła]. [w]: Słownik meteorologiczny. Red. Tadeusz Niedźwiedź. Warszawa: IMiGW, 2003.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara, Limanówka Danuta: Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie [streszczenie]. - Działalność Nauk. 2003, 15 - s. 131-133.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Korcelli Piotr: Od dyrekcji Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN. [w]: Księga poświęcona pamięci Profesora Marcina Marii Rościszewskiego. Red. Andrzej Stasiak. Warsaw: PAN IGiPZ, 2003 - s. 9 (Geopolitical Studies; 10)
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: [Hasła]. [w]: Słownik meteorologiczny polski - angielski - francuski - niemiecki - rosyjski z objaśnieniami w języku polskim. Red. Tadeusz Niedźwiedź, kom. red. Urszula Kossowska-Cezak, Tadeusz Niedźwiedź, Janusz Paszyński. Łódź-Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Wprowadzenie. [w]: Współczesne badania topoklimatyczne. Red. Magdalena Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 163-170 (Dokumentacja Geograficzna; 23)
 • Błażejczyk Krzysztof, Kozłowska-Szczęsna Teresa: Solar radiation and its influence on the human organism (review of the methods of estimation). [w]: Human biometeorology. International congress, St-Petersburg, 18-22 September 2000. Materials of the Congress. St. Petersburg: Gidrometeoizdat Publishing House, 2000 - s. 25.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Topoclimatic researches carried out by the Climatology Department of the Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences. [w]: 4th Conference on Contemporary Topoclimatic Research, Warszawa, 27-30 September, 2000, Book of abstracts. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - s. 25-26.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Krawczyk Barbara: Bioclimatic conditions of Polish health resorts. [w]: Tools for the environment and man of the year 2000. ECAC2000, 3rd European Conference on Applied Climatology. Pisa, Italy, October 16-20, 2000. Abstracts. Pisa: [b.w.], 2000 - s. 258.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Krawczyk Barbara: Bioclimatic conditions of Polish health resorts. [w]: Human biometeorology. International congress, St-Petersburg, 18-22 September 2000. Materials of the Congress. St. Petersburg: Gidrometeoizdat Publishing House, 2000 - s. 38-39.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kozłowska-Szczęsna Teresa, Potop V., Nicolenco A., Meteeva Z.: Differentiation regionale des conditions bioclimatiques d'Europe Centrale - les premiers resultats des recherches comparatives. [w]: Climatologie appliquee. 11e Colloque de l'Association Internationale de Climatologie. Universite des Sciences et Technologies de Lille, Villeneuve d'Ascq, 2-5 septembre 1998. Villeneuve d'Ascq: Laboratoire de Geographie des Millieux Anthropises, 1998 - s. 104.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kozłowska-Szczęsna Teresa: Le rayonnement solaire et son influence sur l'organisme humain (questions de methode). [w]: 9eme Colloque International de Climatologie. Strasbourg - 11 au 14 septembre 1996. Resumes des communications & posters (par ordre alphabetique). Realisation: Patrice Paul et Laurent Wahl. Strasbourg]: [Universite Louis Pasteur], 1996 - s. 7.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Krawczyk Barbara, Błażejczyk Krzysztof: Warunki bioklimatyczne Supraśla jako podstawa zagospodarowania przestrzennego. [w]: Streszczenia referatów XV Ogólnopolskiego Zjazdu Balneologicznego. Ustroń 21-23.IX.1995 r. Tematyka: "Leczenie uzdrowiskowe i fizykalne kręgosłupa", "Postępy w lecznictwie uzdrowiskowym i fizykalnym". Ustroń: [b.w.], 1995 - s. 46.

Documentation studies

 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Józef Skoczek (1930-2011). - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.3 - s. 421-424.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Błażejczyk Krzysztof: 20 years of Moldavian-Polish co-operation in climatology. [w]: Tatiana Constantinov prima femeie academician din Republica Moldova. Chisinau: Inst. de Ecologie si Geografie, 2009 - s. 207-208.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Kazimierz Dziewoński (1910-1994). [w]: Historia geografii polskiej. Red. nauk. Antoni Jackowski, Stanisław Liszewski, Andrzej Richling. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2008 - s. 163.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Maria Kiełczewska-Zaleska (1906-1980). [w]: Historia geografii polskiej. Red. nauk. Antoni Jackowski, Stanisław Liszewski, Andrzej Richling. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2008 - s. 171.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Jerzy Samuel Kostrowicki (1918-2002). [w]: Historia geografii polskiej. Red. nauk. Antoni Jackowski, Stanisław Liszewski, Andrzej Richling. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2008 - s. 357.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Stanisław Marian Leszczycki (1907-1994). [w]: Historia geografii polskiej. Red. nauk. Antoni Jackowski, Stanisław Liszewski, Andrzej Richling. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2008 - s. 356.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w pięćdziesiątą rocznicę działalności. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - 152 s. (Dokumentacja Geograficzna; 30)
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Komitet Nauk Geograficznych PAN - 50 lat działalności (1952-2002). - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.3 - s. 491-496.
 • Korcelli Piotr, Kozłowska-Szczęsna Teresa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN. [w]: Polska Akademia Nauk 1952-2002. Placówki i Komitety. Red. Leszek Kuźnicki. Warszawa: Upowszechnianie Nauki - Oświata "UN-O", 2002 - s. 256-260.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: [Informacja o książce "Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie"]. - Balneol. Pol. 2002, 44, z.1-4 - s. 119.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Przedmowa. [w]: Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce - rozważania nad stanem współczesnym. Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 7 (Prace Geograficzne; 178)
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Specjalizacja klimatologiczna w Uniwersytecie Warszawskim 1952/1953. [w]: 50 lat działalności naukowej i dydaktycznej Zakładu Klimatologii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (1951-2000). Red. nauk. Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka. Warszawa: Wydaw. UW, 2001 - s. 304-305 (Prace i Studia Geograficzne; 28)
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Korcelli Piotr: Stanisław Marian Leszczycki (1907-1996). - Nauka 1997, nr 3 - s. 256-262.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Stanisław Marian Leszczycki, 1907-1996. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.3/4 - s. 513-519.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Mieczysław Kuczmarski, 1927-1995. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - 259-261 + Ważniejsze publikacje Mieczysława Kuczmarskiego. Zestawiła Krystyna Miara.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Czterdzieści lat działalności 1953-1993. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 (dr.1995) - 137 s.; 70] s. zał. (Dokumentacja Geograficzna; 5-6)
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Czterdziestolecie Zakładu Klimatologii IGiPZ PAN i jubileusz prof. dra Janusza Paszyńskiego - Sympozjum naukowe. (Radzików, 7-8 XI 1994 r.). - Przegl. Geofiz. 1995, 40, z.1 - s. 89-90.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Ogólnopolskie sympozjum naukowe z okazji 40-lecia Zakładu Klimatologii IGiPZ PAN i jubileuszu prof. dr. Janusza Paszyńskiego. Radzików, 7-8 XI 1994 r. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.1/2 - s. 183-185.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Zakład Klimatologii Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w latach 1954-1994. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.3/4 - s. 211-223.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Siedemdziesięciolecie urodzin Profesora Janusza Paszyńskiego. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.1/2 - s. 179-183.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Ogólnopolska sesja naukowa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. - Przegl. Geogr. 1994, 66, z.3/4 - s. 449-450.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Jubileuszowa ogólnopolska sesja naukowa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Warszawa, 28 IV 1994 r. - Nauka 1994, nr 2 - s. 233-234.

Maps, atlases

 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Klimat. [w]: Internetowy Atlas Polski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - 32 mapy http//maps.igipz.pan.pl/atlas].
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Regiony bioklimatyczne. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1995 - 1 mapa na arkuszu 73.4 "Formy rekreacji ludności".
 • Błażejczyk Krzysztof, Grzybowski Jerzy, Kozłowska-Szczęsna Teresa, Krawczyk Barbara, Kuczmarski Mieczysław, Miara Krystyna, Paszyński Janusz: 31 map i 1 wykres. [w]: Atlas zasobów, walorów i zagrożeń środowiska geograficznego Polski. Red. Stanisław Leszczycki. Warszawa: Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, 1994.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Promieniowanie, temperatura powietrza. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.2. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1994 - arkusz 31.2 (5 map).
 • Błażejczyk Krzysztof, Kozłowska-Szczęsna Teresa: Wpływ klimatu na życie człowieka w wymiarze społecznym. - Geogr. w Szk. 2009, wyd. specjalne nr 2 - s. 20-19.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Bioklimat polskich uzdrowisk. [w]: Uzdrowiska polskie. Informator. Warszawa: Izba Gospodarcza "Uzdrowiska Polskie", 1999 - s. Wyd5 s19-22.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Bioklimat polskich uzdrowisk. [w]: Informator uzdrowisk polskich. Warszawa: Izba Gospodarcza "Uzdrowiska Polskie", 1997 - s. Wyd4 s10-11.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Wacław Nałkowski - wspomnienie o ojcu Zofii Nałkowskiej w 83 rocznicę śmierci. [w]: Dlaczego warto dziś czytać Zofię Nałkowską? Sesja naukowa poświęcona Zofii Nałkowskiej w 110 rocznicę urodzin i 40 rocznicę śmierci. Wołomin-Górki, 20 grudnia 1994. Wołomin-Górki: [b.w.], 1994 (dr.1995) - s. 32-35.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa: Uwierz w siły natury. - Zdrowie i Sukces 1994, nr 6 - s. 4-5.