IGSO PAS > People > Member
Assoc. Prof. Witold Bochenek
The Szymbark Research Station, Department of Geoenvironmental Research
Office -
Phone +48 183513170
E-mail

Education

 • 1991-1996 – Master degree studies: Pedagogical University of Cracow, Institute of Geography (master’s thesis entitled Transformations of demographic and socio-occupational composition in the Polish gminas Sękowa and Gorlice in the years 19890-1994)

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN), since 1994

 • 2005 – PhD in Earth Sciences in the field of physical geography (doctor dissertation entitled Water circulation and soil cover leaching in the longitudinal profile of the piedmont flysch slope)
 • 2021 – Habilitation (post-doctoral degree) in Earth Sciences in the field of physical geography
 • 2021 - Associate Professor

Research interests

 • Hydrology
 • Geomorfology
 • Meteorology
 • Hydrochemistry

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

 • Kijowska-Strugała M., Bochenek W., 2023, Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej Szymbark w 2022 roku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Szymbark, 205 s.
 • Kijowska-Strugała M., Bochenek W., 2023, Sprawozdanie z realizacji I etapu umowy nr GIOŚ/ZP/139/DMŚ/NFOŚiGW pt. „Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego (ZMŚP) nadzór merytoryczny oraz prowadzenie badań w latach 2023-2025"- Sprawozdanie z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej Beskid Niski w 2023 roku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Szymbark, 25 s.
 • Kijowska-Strugała M., Bochenek W., 2022, Sprawozdanie z realizacji I etapu umowy nr DM/13/2020/F pt. „Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – nadzór merytoryczny oraz prowadzenie badań w roku 2021"- Sprawozdanie z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej Beskid Niski w 2022 roku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Szymbark, 27 s.
 • Kijowska-Strugała M., Bochenek W., Ptaszek E., 2022, Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej Szymbark w 2021 roku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Szymbark, 190 s.
 • Bochenek W., 2020, Prawidłowość obiegu wody na obszarze beskidzko-pogórskim Karpat Zachodnich na przykładzie zlewni Bystrzanki w świetle zmian klimatu i działalności człowieka, Prace Geograficzne, 271, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 182 s.
 • Kijowska-Strugała M., Bochenek W., Ptaszek E., 2020, Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej Szymbark w 2019 roku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Szymbark, 205 s.
 • Kijowska-Strugała M., Bochenek W., Kiszka K., Ptaszek E., 2019, Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Beskid Niski w 2018 roku, Stacja Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark, 178 s.
 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., Kiszka K., Ptaszek E., 2018, Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Szymbark w 2017 r, Stacja Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark, 181 s.
 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., Kiszka K., Ptaszek E., 2017, Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Szymbark w 2016 r, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Szymbark, 203 s.
 • Bochenek W., 2008, Raport z badań wykonywanych w ramach ZMŚP w zlewni Bystrzanki (Beskid Niski) w roku hydrologicznym 2007, Stacja Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark, 98 s.

Articles, chapters, papers and others

 • Bochenek W., Wiejaczka Ł., 2023, Current and future variability of water supply to a mountain reservoir (Polish Carpathians), Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 37, s. 5051–5069.
 • Kijowska-Strugała M., Bochenek W., 2023, Land use changes impact on selected chemical denudation element and components of water cycle in small mountain catchment using SWAT model, Geomorphology, 435, s. 108747.
 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., 2022, Zmiany w strukturze odpływu wody ze zlewni karpackich w półroczu hydrologicznym zimowym w latach 1981‑2020, Przegląd Geograficzny, 94, 4, s. 503-519.
 • Bochenek W., Gudowicz J., 2021, Modelowanie zmian bilansu wodnego i biogeochemicznego dla zlewni reprezentatywnych ZMŚP, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Mikołaj Majewski, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego : organizacja, system pomiarowy, metody badań, wytyczne do realizacji, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, , s. 327-343.
 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., 2021, Zmienność przepływów niżówkowych w wybranych zlewniach pogórskich i beskidzkich w latach 1988‑2017, Przegląd Geograficzny, 93, 1, s. 5-25.
 • Forsius M., Posch M., Holmberg M., Vuorenmaa J., Kleemola S., Augustaitis A., Beudert B., Bochenek W., Clarke N., De Wit H., Dirnboeck T., Frey J., Grandin U., Hakola H., Kobler J., Kram P., Lindroos A., Loefgren S., Pecka T., Roennback P., Skotak K., Szpikowski J., Ukonmaanaho L., Valinia S., Váňa M., 2021, Assessing critical load exceedances and ecosystem impacts of anthropogenic nitrogen and sulphur deposition at unmanaged forested catchments in Europe, Science of The Total Environment, 75312 s.
 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., 2020, Zmiany warunków klimatycznych w okresie wegetacyjnym i w okresie intensywnej wegetacji na Stacji Bazowej ZMŚP Beskid Niski w latach 1995-2019, [w:] Red. Adam Olszewski, Anna Andrzejewska, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Aktualny stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów jako cecha wskaźnikowa zmian klimatu, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 33, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, , s. 161-172.
 • Bryndal T., Kroczak R., Kijowska-Strugała M., Bochenek W., 2020, How human interference changes the drainage network operating during heavy rainfalls in a medium-high relief flysch mountain catchment? The case study of the Bystrzanka catchment (Outer Carpathians, Poland), Catena, 19410 s.
 • Vuorenmaa J., Holmberg M., Posch M., Forsius M., Augustaitis A., Beudert B., Bochenek W., Clarke N., De Wit H., Dirnböck T., Frey J., Grandin U., Hakole H., Kobler J., Krám P., Lindroos A., Löfgren S., Pecka T., Skotak K., Szpikowski J., Ukonmaanaho U., Valencia D., Váňa M., 2020, Long-term changes in the inorganic nitrogen output in European ICP Integrated Monitoring catchments - an assessment of the impact of internal nitrogen-related parameters and exceedances of critical loads of eutrophication, [w:] Red. Sirpa Kleemola, Martin Forsius, 29th Annual Report 2020 – Convention on Long-range Transboundary Air Pollution. International Cooperative Programme on Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems, Reports of the Finnish Environment Institute, 31, UNECE ICP Integrated Monitoring, Helsinki, , s. 36-47.
 • Bochenek W., 2019, Flood in a mountain stream of the Western Carpathians (SE Poland), 5-th International Scientific Conference Geobalcanica, 13-14 June, 2019 Sofia, Republic of Bulgaria. Proceedings, Geobalcanica Society, Skopje, , s. 145-152.
 • Bochenek W., 2018, Przestrzenne zróżnicowanie składników obiegu wody w zlewni Bystrzanki oraz ich zmiany w wieloleciu 1971-2015 na podstawie modelowania SWAT, [w:] Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 32, , s. 51-57.
 • Bochenek W., Gil E., Rączkowska Z., 2018, Dorobek Stacji IGiPZ PAN w okresie 50-ciu lat funkcjonowania, [w:] Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 32, Stacja Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark, , s. 11-20.
 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., Kiszka K., 2018, Stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemu zlewni Bystrzanki, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Mikołaj Majewski, Stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów Polski w latach 1994-2015 w oparciu o realizację programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa, , s. 359-390.
 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., Kiszka K., 2018, Wieloletnie tendencje warunków klimatycznych w Szymbarku na podstawie wybranych wskaźników, Przegląd Geograficzny, 90, 1, s. 35-52.
 • Kozłowski R., Bochenek W., Stachyra P., Jóźwiak M., 2018, Transformacja opadów atmosferycznych w wybranych geoekosystemach gór niskich, wyżyn i pogórza, [w:] Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 32, Stacja Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark, , s. 147-153.
 • Vuorenmaa J., Augustaitis A., Beudert B., Bochenek W., Clarke N., De Wit H., Dirnbock T., Frey J., Hakola H., Kleemola S., Kobler J., Kram P., Lindroos A., Lundin L., Lofgren S., Marchetto A., Pecka T., Schulte-Bisping H., Skotak K., Srybny A., Szpikowski J., Ukonmaanaho L., Váňa M., Åkerblom S., Forsius M., 2018, Long-term changes (1990–2015) in the atmospheric deposition and runoff water chemistry of sulphate, inorganic nitrogen and acidity for forested catchments in Europe in relation to changes in emissions and hydrometeorological conditions, Science of The Total Environment, 625, s. 1129-1145.
 • Bochenek W., 2017, Charakterystyka wezbrań Bystrzanki w latach 1996-2015, [w:] Red. Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 31, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, , s. 139-144.
 • Bochenek W., 2017, Niżówki w korycie Bystrzanki w wieloleciu 1991-2015, Monitoring Środowiska Przyrodniczego, 19, s. 61-68.
 • Bochenek W., 2017, Długookresowe zmiany wielkości i tendencje odpływu z małej pogórsko-beskidzkiej zlewni potoku Bystrzanka, [w:] Red. Włodzimierz Marszelewski, Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły, Monografie Komisji Hydrologicznej PTG, 4, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, , s. 7-20.
 • Bochenek W., Gil E., Kiszka K., 2017, Stacja Bazowa Szymbark, [w:] Red. Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 31, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, , s. 87-93.
 • Huruk S., Huruk A., Barsevskis A., Wróbel G., Degórska A., Skotak K., Krzysztofiak L., Szpikowski J., Bochenek W., Janisz B., Huruk K., 2017, Wybrane elementy struktury zgrupowań biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) w badanych typach siedliskowych lasu w otoczeniu Stacji Bazowych ZMŚP, [w:] Red. Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 31, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, , s. 177-184.
 • Kijowska-Strugała M., Wiejaczka Ł., Gil E., Bochenek W., Kiszka K., 2017, The impact of extreme hydro-meteorological events on the transformation of mountain river channels (Polish Flysch Carpathians), Zeitschrift für Geomorphologie, 61, 1, s. 75-89.
 • Bochenek W., 2016, Termiczne pory roku w Szymbarku ( 1968–2013 ), Prace Geograficzne, 147, s. 67-80.
 • Bochenek W., 2016, Wieloletnie tendencje warunków klimatycznych i ich wpływ na funkcjonowanie środowiska przyrodniczego fliszowej zlewni Bystrzanki, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Monika Domańska, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski. XXV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 30, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Stacja Geoekologiczna UAM w Storkowie, Storkowo, , s. 131-135.
 • Bochenek W., 2016, Zmienność wskaźnika zagrożenia suszą w pokrywach glebowo-zwietrzelinowych pogórskiego stoku fliszowego na stacji badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku w latach 2000-2015, Acta Agrophysica, 23, 3, s. 319-330.
 • Bochenek W., Kozłowski R., Jóźwiak M., 2016, Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na transport i imisję zanieczyszczeń deponowanych z wodami opadowymi w górach niskich i na pogórzu w Europie Środkowej, Monitoring Środowiska Przyrodniczego, 18, 2, s. 29-41.
 • Kijowska-Strugała M., Bochenek W., Gil E., Demczuk P., 2016, Wpływ zmian użytkowania ziemi na procesy erozji w zlewni pogórsko-beskidzkiej w ostatnich 40 latach, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Monika Domańska, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski. XXV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 30, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Stacja Geoekologiczna UAM w Storkowie, Storkowo, , s. 111-116.
 • Bochenek W., 2015, Klimatyczne uwarunkowania imisji gazowych zanieczyszczeń powietrza na Stacji Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku w latach 2005-2014, Rocznik Świętokrzyski Seria B - Nauki Przyrodnicze, 36, s. 9-20.
 • Bochenek W., 2014, Stop 4.5.1. Szymbark - Research Station of the Institute of Geography and Spatial Organization, [w:] Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop, Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014, Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), Sosnowiec, Kraków, , s. 167-173.
 • Bochenek W., 2014, Sezonowa zmienność i wieloletnie tendencje pH w opadzie atmosferycznym na Stacji Bazowej ZMŚP w Szymbarku w latach 1999-2013, Monitoring Środowiska Przyrodniczego, 16, s. 41-47.
 • Wiejaczka Ł., Kiszka K., Bochenek W., 2014, Changes of the morphology of the Ropa river upstream and downstream of the Klimkowka water reservoir, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 48, s. 61-76.
 • Zydroń T., Wałęga A., Bochenek W., 2014, Zastosowanie wybranych modeli hydrologicznych do określania wielkości spływu powierzchniowego, Acta Scientiarum Polonorum-Formatio Circumiectus, 13, 2, s. 81-93.
 • Bochenek W., Dedo J., Marczewski W., 2013, Zróżnicowanie długości i warunków termicznych okresu wegetacyjnego na obszarze Karpat Zachodnich w latach 2001-2011 na podstawie danych zgromadzonych w bazie GLDAS, Monitoring Środowiska Przyrodniczego, 14, s. 69-75.
 • Chmura D., Salachna A., Bochenek W., 2013, Zmiany w lesie gospodarczym z jodłą w Beskidzie Niskim spowodowane gospodarką leśną po 11 latach, Inżynieria Ekologiczna, 33, s. 21-28.
 • Kozłowski R., Jóźwiak M., Bochenek W., Kijowska-Strugała M., 2013, Bioindykacyjna rola igieł jodły i świerka na przykładzie centralnej części Gór Świętokrzyskich i Beskidu Niskiego, [w:] Red. Marek Jóźwiak, Bioindykacja wyzwaniem nowoczesnej ochrony środowiska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska. Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce, , s. 50-52.
 • Wiejaczka Ł., Bochenek W., 2013, Przekształcanie dna koryta rzeki górskiej w czasie dużych wezbrań na przykładzie Ropy, Prace Geograficzne, 132, s. 27-38.
 • Bochenek W., 2012, Ocena zmian warunków opadowych na Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku w okresie 40 lat obserwacji (1971–2010) i ich wpływ na zmienność odpływu wody ze zlewni Bystrzanki, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 12, 2, s. 29-44.
 • Kozłowski R., Jóźwiak M., Bochenek W., 2012, Transformation of precipitation in the Low Mountains and Foothill area [publikacja internetowa], Uniwersytet Opolski, Opole, 5 s.
 • Kozłowski R., Jóźwiak M., Bochenek W., 2012, Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na przemieszczanie i imisję zanieczyszczeń w wodach opadowych zbieranych na Stacjach Bazowych ZMŚP Św. Krzyż i Szymbark w latach 2004-2009, [w:] Red. Rafał Kozłowski, Krajobraz i turystyka w warunkach zrównoważonego rozwoju, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska UJK, Kielce, , s. 114-116.
 • Kozłowski R., Jóźwiak M., Jóźwiak M., Bochenek W., 2012, Ocena wielkości wymywania jonów K+, Ca2+ i Mg2+ w wybranych drzewostanach w warunkach kwaśnej depozycji, Sylwan, 156, 8, s. 607-615.
 • Bochenek W., Kijowska M., 2011, Ocena zmian warunków opadowych na Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN (Stacji Bazowej ZMŚP) w Szymbarku w okresie 40 lat obserwacji (1971-2010) i ich wpływ na zmienność odpływu wody ze zlewni Bystrzanki, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski. XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, UAM, Poznań - Storkowo, , s. 135-137.
 • Błaszkiewicz M., Bochenek W., Bucała A., Długosz M., Płoskonka D., Rączkowska Z., 2011, Objaśnienia do mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, Gmina: Szaflary. Powiat nowotarski. Województwo małopolskie, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 22 s.
 • Kijowska M., Bochenek W., 2011, Dynamics of suspended material carried out from the flysch Bystrzanka catchment during selected rainfall events in the period of 1997-2008, Quaest. Geogr., 30, nr 1, s. 47-56.
 • Kijowska M., Bochenek W., Gil E., 2011, Zmienność warunków termicznych w Szymbarku w latach 1968-2010, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski. XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, UAM, Poznań - Storkowo, , s. 91-93.
 • Kijowska M., Bochenek W., Gil E., Wiejaczka Ł., 2011, Przebieg i skutki deszczu ulewnego w maju i czerwcu 2010 roku w wybranych obszarach Zewnętrznych Karpat Fliszowych, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski. XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, UAM, Poznań - Storkowo, , s. 98-100.
 • Kozłowski R., Jóźwiak M., Bochenek W., 2011, Ocena wielkości wymywania składników biogennych w wybranych geoekosystemach w warunkach kwaśnej imisji, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski. XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, UAM, Poznań - Storkowo, , s. 39-40.
 • Bochenek W., Gil E., 2010, Zróżnicowanie spływu powierzchniowego i spłukiwania gleby na poletkach doświadczalnych o różnej długości (Szymbark, Beskid Niski), Prace i Studia Geogr. WGiSR UW, 45, s. 265-278.
 • Bochenek W., 2009, Mechanizm krążenia wody w pokrywach pogórskiego stoku fliszowego, [w:] Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark, , s. 131-142.
 • Bochenek W., 2009, Badania hydrochemiczne, [w:] Red. Jan R. Olędzki, Zintegrowane badania środowiska, WGiSR UW, Warszawa, , s. 146-150.
 • Bochenek W., Gil E., 2009, Cele i zadania Stacji Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Szymbarku, [w:] Red. Jan R. Olędzki, Zintegrowane badania środowiska, WGiSR UW, Warszawa, , s. 73-80.
 • Bochenek W., Kijowska M., 2009, Przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika opadu podkoronowego, PH i przewodności elektrolitycznej właściwej w drzewostanie świerkowym (Picea excelsa) i grabowym (Carpinus betulus) w 2007 r, [w:] Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark, , s. 42-55.
 • Dobek M., Bochenek W., 2009, Charakterystyka wielkości ochładzającej powietrza w Szymbarku (1996-2005), [w:] Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark, , s. 79-83.
 • Gil E., Bochenek W., 2009, Ekstremalne wartości spłukiwania gleby na karpackich stokach fliszowych w oparciu o wyniki pomiarów na Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w szymbarku w latach 1969-2000, Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego w obszarach użytkowanych rolniczo. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zorganizowana z okazji 25-lecia Stacji Naukowej IGiGP UJ w Łazach k/Bochni oraz 45-lecia Stacji Naukowej IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej k/Dobczyc, IGiGP UJ, Kraków, , s. 28-32.
 • Kijowska M., Bochenek W., 2009, Dynamika transportu materiału unoszonego z fliszowej zlewni Bystrzanki podczas wybranych wezbrań opadowych w latach 1997-2008, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych 5. Rozwój dolin rzecznych w warunkach zmian klimatu i zróżnicowanej antropopresji, Zakład Geoekologii UAM, Poznań, , s. 115-117.
 • Bochenek W., 2008, Wpływ wielkości opadów i temperatury powietrza na pH i przewodność elektrolityczną właściwą wody opadowej, Przegl. Geogr., 80, z.3, s. 403-421.
 • Bochenek W., Jóźwiak M., Kijowska M., Kozłowski R., 2008, Zróżnicowanie opadu podkoronowego w wybranych ekosystemach leśnych w Górach Świętokrzyskich i w Beskidzie Niskim, Monitoring Środ. Przyr., 9, s. 47-55.
 • Bochenek W., 2007, Zróżnicowanie stężeń substacji biogennych podczas obiegu wody w zlewni Bystrzanki, Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2006 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, WIOŚ, Kraków, , s. 164-167.
 • Bochenek W., 2007, Możliwość ekstrapolacji wyników punktowych pomiarów wysokości opadów atmosferycznych na przykładzie posterunku opadowego "IG PAN" w Szymbarku w różnych skalach czasowych, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Anna Andrzejewska, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Kampinoski Park Narodowy, Warszawa, , s. 101-114.
 • Bochenek W., Gil E., 2007, Rola wybranych czynników meteorologicznych i hydrologicznych w kształtowaniu przewodności elektrolitycznej właściwej i odczynu wody spływu śródglebowego w zlewni Bystrzanki (lata 1999-2005), Monitoring Środ. Przyr., 8, s. 43-50.
 • Bochenek W., Gil E., 2007, Procesy obiegu wody, erozji gleb i denudacji chemicznej w zlewni Bystrzanki, Przegl. Nauk. Inżyn. Kształt. Środ., 16, z.2, s. 28-42.
 • Huruk S., Huruk A., Bochenek W., 2007, Analiza struktury zgrupowania biegaczowatych (Col., Carabidae) w lesie wyżynnym w obrębie stacji monitoringu Szymbark, Monitoring Środ. Przyr., 8, s. 99-104.
 • Bochenek W., 2006, Stacja Bazowa Szymbark, [w:] Red. tomu Robert Kruszyk, Stan, przemiany i funkcjonowanie geoekosystemów Polski w latach 1994-2004 na podstawie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, , s. 259-294.
 • Bochenek W., 2006, Dynamika i wpływ czynników kształtujących wilgotność karpackich fliszowych pokryw stokowych na przykładzie stoku doświadczalnego IGiPZ PAN w Szymbarku, Monitoring Środ. Przyr., 7, s. 39-47.
 • Mrozek T., Bochenek W., Gil E., Rączkowski W., Wójcik A., Zabuski L., 2006, Zintegrowane badania osuwiskowe w rejonie Szymbarku, Beskid Niski - na przykładzie projektu Alarm w 5 Programie Ramowym Unii Europejskiej, [w:] Red. Lech Krzysztofiak, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji, Biblioteka Monitoringu Środowiska, GIOŚ, Warszawa, , s. 121-134.
 • Zabuski L., Bochenek W., Gil E., 2006, Współczesne quasi-ciągłe ruchy osuwiskowe w rejonie Szymbarku (Beskid Niski), [w:] Red. Lech Krzysztofiak, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji, Biblioteka Monitoringu Środowiska, GIOŚ, Warszawa, , s. 135-144.
 • Bochenek W., 2005, Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na przewodność elektrolityczną roztworów wody opadowej w zlewni Bystrzanki w latach 1995-2004, Monitoring Środ. Przyr., 6, s. 49-58.
 • Bochenek W., 2005, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, [w:] Red. Leszek Sebesta, Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2004 r, Biblioteka Monitoringu Środowiska, WIOŚ, Kraków, , s. 143-153.
 • Bochenek W., Gil E., 2005, Badania procesów morfogenetycznych na stokach i w zlewniach fliszowych. Stacja Naukowo-Badawcza IGIPZ PAN w Szymbarku, [w:] Red. Adam Kotarba, Zofia Rączkowska, Wybrane problemy geomorfologii Karpat fliszowych. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005, IGiGP UJ, Kraków, , s. 69-77.
 • Bochenek W., Gil E., 2005, Wpływ warunków meteorologicznych i hydrologicznych na wysokość ładunków substancji biogennych odprowadzanych ze zlewni Bystrzanki w latach 1995-2003, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Robert Kolander, Zintegrowany Monitoring Środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 85-97.
 • Mrozek T., Wójcik A., Rączkowski W., Nieścieruk P., Zimnal Z., Gil E., Bochenek W., Zabuski L., 2005, Osuwiska okolic Szymbarku. Aplikacyjne aspekty projektu "ALARM", [w:] Red. Adam Kotarba, Zofia Rączkowska, Wybrane problemy geomorfologii Karpat fliszowych. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005, IGiGP UJ, Kraków, , s. 62-68.
 • Bochenek W., 2004, Mechanizm krążenia wody na pogórskim stoku fliszowym, [w:] Red. Marek Kejna, Joanna Uscka, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Oficyna Wydaw. Turpress, Toruń, , s. 199-207.
 • Bochenek W., 2004, Zakres i wyniki badań prowadzonych w ramach Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w zlewni Bystrzanki (Stacja Bazowa w Szymbarku) w roku hydrologicznym 2003, Raport o stanie środowiska naturalnego w województwie małopolskim w 2003 roku, WIOŚ, Kraków, 16 s.
 • Zabuski L., Gil E., Bochenek W., 2004, Interdependence between groundwater level and displacement of the landslide slope, Proceedings of the conference "Risks caused by the geodynamic phenomena in Europe", May 20-22, 2004, Wysowa, Poland. Scientific editors: Marek Graniczny, Anna Piątkowska, Panagiotis Balabanis, Polish Geological Institute Special Papers, 15, PIG, Warszawa, , s. 39-41.
 • Bochenek W., 2003, Zmiany w strukturze opadów atmosferycznych na Stacji Naukowej IGiPZ PAN (Stacji Bazowej ZMSP) w Szymbarku w latach 1968-2001, [w:] Red. Witold Bochenek, Eugeniusz Gil, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, , s. 114-122.
 • Bochenek W., Gil E., 2003, Uwarunkowania obiegu wody na fliszowym stoku pogórskim, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Praca zbiorowa, Obieg Wody. Uwarunkowania i Skutki w Środowisku Przyrodniczym, 3, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 295-305.
 • Bochenek W., 2002, Ocena możliwości retencyjnych pokryw glebowo-zwietrzelinowych na stoku pogórskim, Reg. Monitoring Środ. Przyr., 3, s. 103-107.
 • Bochenek W., Gil E., 2001, Rola spływu śródglebowego w transporcie wody i substancji rozpuszczonych w profilu podłużnym fliszowego stoku, [w:] Red. Marek Jóźwiak, Alojzy Kowalkowski, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego w Polsce. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Stacja Monitoringu Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, , s. 327-335.
 • Bochenek W., 2000, Obieg wody w obrębie pogórskiego stoku fliszowego w Szymbarku k. Gorlic podczas roztopów i opadów na przełomie zimy i wiosny (luty-kwiecień) 2000 r, Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych o niskiej antropopresji. XI Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Diabla Góra, Żabinka, Stacja KMŚ Puszcza Borecka, 19-21.IX.2000, Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska Puszcza Borecka, Warszawa, , s. 22-24.
 • Gil E., Bochenek W., 2000, Wyniki badań elementów środowiska przyrodniczego prowadzonych na Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku w roku hydrologicznym 1995, [w:] Red. Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak, Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych. VI Ogólnopolskie Seminarium "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego", Toruń, Koniczynka 19-21 IX 1996. Praca zbiorowa, Zeszyty Naukowe, 25, Komitet Naukowy przy Prezydium PAN "Człowiek i Środowisko", Warszawa, , s. 75-86.
 • Gil E., Bochenek W., 2000, The influence of long-term precipitation heavy rainfall and snow melt period on slope modelling in Polish Flysch Carpathians, [w:] Ed. N.E.C. Verhoest, Y.J.P. Van Herpe, F.P. de Troch, Monitoring and modelling catchment water quantity and quality. Ghent, Belgium, September 27-29, 2000. Book of abstracts, Laboratory of Hydrology and Water Management Ghent University, Ghent, , s. 189-191.
 • Bochenek W., Gil E., 1998, Obieg wody, substancji rozpuszczonych i zawiesiny w zlewni Bystrzanki w latach hydrologicznych 1994-1997, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski. Materiały z IX Sympozjum ZMŚP, Storkowo, 2-4 września 1998, Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ, Warszawa, , s. 93-103.
 • Gil E., Bochenek W., 1998, Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Szymbarku za lata hydrologiczne 1994-1997, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stan geosystemów Polski w latach 1994-1997, Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ, Warszawa, , s. 183-221.
 • Gil E., Bochenek W., 1998, Zakres i wyniki badań wybranych elementów środowiska przyrodniczego zlewni Bystrzanki w roku hydrologicznym 1997, Raport o stanie środowiska w województwie nowosądeckim, Biblioteka Monitoringu Środowiska, WIOŚ, Nowy Sącz, , s. 74-83.
 • Gil E., Bochenek W., 1997, Monitoring abiotycznych elementów środowiska w stacji bazowej w Szymbarku w roku hydrologicznym 1996, [w:] Red. Lech Krzysztofiak, Maciej Romański, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Materiały z VIII Sympozjum ZMŚP "Funkcjonowanie geosystemów na terenach pojeziernych", Wigry, 10-11 września 1997, [b.w.], Suwałki, , s. 29-35.

Editorial publications

 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M. (red.), 2018, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 32, Stacja Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark, 288 s.
 • Bochenek W., Kijowska M., 2009, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark, 328 s.
 • Kostrzewski A., Bochenek W., 2008, Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów, PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, Szymbark, 98 k.
 • Bochenek W., Gil E., 2003, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, 192 s.

Abstracts, reviews, notes

 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., 2023, Dynamika zasobów wodnych w małej fliszowej zlewni karpackiej w dobie zmian klimatu, XL Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, , s. 12.
 • Kijowska-Strugała M., Bochenek W., 2023, Wpływ zmian klimatu i użytkowania ziemi na susze hydrologiczne w wybranych zlewniach w polskich Karpatach Zachodnich, XL Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, , s. 49.
 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., 2022, Ocena zmian warunków klimatycznych z zastosowaniem wybranych geowskaźników oraz ich wpływ na zasoby wodne zlewni Bystrzanki w latach 1971-2021, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Mikołaj Majewski, 30. Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Współczesne przemiany naturalne i antropogeniczne środowiska przyrodniczego zlewni rzecznych i jeziornych”, Szczecinek - Storkowo, 8-10 czerwca 2022. Streszczenia, UAM, Szczecinek - Storkowo, , s. 11-12.
 • Kijowska-Strugała M., Bochenek W., 2022, Stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemu zlewni Bystrzanki (SB Beskid Niski) w latach 1994-2021, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Mikołaj Majewski, 30. Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Współczesne przemiany naturalne i antropogeniczne środowiska przyrodniczego zlewni rzecznych i jeziornych”, Szczecinek - Storkowo, 8-10 czerwca 2022. Streszczenia, UAM, Szczecinek - Storkowo, , s. 105-106.
 • Szydłowski T., Bochenek W., 2022, Czasowa zmienność wysokości i właściwości fizyko-chemicznych opadu podkoronowego w drzewostanie grabowym i świerkowym w zlewni Bystrzanki, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Mikołaj Majewski, 30. Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Współczesne przemiany naturalne i antropogeniczne środowiska przyrodniczego zlewni rzecznych i jeziornych”, Szczecinek - Storkowo, 8-10 czerwca 2022. Streszczenia, UAM, Szczecinek - Storkowo, , s. 117-118.
 • Kijowska-Strugała M., Bochenek W., 2021, Wpływ zmian użytkowania ziemi na odpływ wody, spływ powierzchniowy i ładunek N-NO3 w zlewni Bystrzanki (Karpaty Zachodnie) z wykorzystaniem modelowania SWAT, [w:] Red. Karol Tylmann, Maurycy Żarczyński, Procesy geomorfologiczne w warunkach globalnych zmian środowiska, Zakład Polografii, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, , s. 137-139.
 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., 2020, Wpływ zmian użytkowania ziemi na odpływ wody i ładunek N-NO3 w zlewni Bystrzanki z wykorzystaniem modelowania SWAT, XXIX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego "Aktualny stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów, jako cecha wskaźnikowa zmian klimatu". Konferencja naukowa on-line, 28-29 września 2020 r., Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, , s. 6.
 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., 2019, Denudacja chemiczna i mechaniczna w pogórsko-beskidzkiej zlewni Bystrzanki w okresie 25 lat badań, XXVIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Funkcjonowanie geoekosystemów pod presją zanieczyszczeń atmosfery i zmian klimatu. Jeziorowskie, Puszcza Borecka, 16-19.09.2019, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, , s. 23.
 • Bryndal T., Kroczak R., Kijowska-Strugała M., Bochenek W., 2019, Hydrologiczne i geomorfologiczne skutki zmian w sieci drenażu powierzchniowego w zlewni Bystrzanki, XXVIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Funkcjonowanie geoekosystemów pod presją zanieczyszczeń atmosfery i zmian klimatu. Jeziorowskie, Puszcza Borecka, 16-19.09.2019, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, , s. 21.
 • Bochenek W., 2018, Sezonowość odpływu ze zlewni Bystrzanki w latach 1971-2015, [w:] Red. Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca, Mateusz Sobucki, Antropogeniczne uwarunkowania współczesnych procesów fluwialnych. 10-12 września 2018, Kraków – Rabka-Zdrój, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, , s. 131-132.
 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., 2018, Long-term droughts changes in a small Carpathian stream channel (Poland), Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Bochenek W., Kostrzewski A., 2018, Przedmowa, [w:] Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 32, Stacja Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark, , s. 7.
 • Bochenek W., 2017, Długookresowe zmiany wielkości i tendencje odpływu z małej pogórsko-beskidzkiej zlewni potoku Bystrzanka, Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji Roku Rzeki Wisły, Toruń, 16 - 17 listopada 2017 r. Program i streszczenia referatów, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, , s. 12-13.
 • Bochenek W., 2015, Klimatyczne uwarunkowania gazowych zanieczyszczeń powietrza na Stacji Bazowej ZMŚP w Szymbarku w latach 2005-2014, [w:] Red. Krzysztof Krakowski, Magdalena Stanek, XXIV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego "Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmieniającego się klimatu". Zeszyt abstraktów, Karkonoski Park Narodowy, Szklarska Poręba, , s. 70-72.
 • Bochenek W., 2015, Termiczne pory roku w Szymbarku w latach 1968-2013 - charakterystyka długości i poczatkowych dat, [w:] Red. Krzysztof Krakowski, Magdalena Stanek, XXIV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego "Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmieniającego się klimatu". Zeszyt abstraktów, Karkonoski Park Narodowy, Szklarska Poręba, , s. 67-69.
 • Zydroń T., Gruchot A., Bochenek W., 2015, Possibilities of application of the EIS method for environment monitoring in the south of Poland, EUREKA 2015 - 3rd conference and working session, Brno University of Technology, Brno, , s. 301-304.
 • Bochenek W., Marczewski W., 2014, The dynamics of soil moisture content based on the SMOS (ESA) data, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Wiejaczka Ł., Bochenek W., 2014, The impact of large floods on the transformation of the Ropa riverbed (Polish Carpathians), IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Bochenek W., 2013, Dynamika wybranych składników obiegu wody w beskidzko-pogórskiej zlewni Bystrzanki w okresie 40 lat badań (1971-2010), [w:] Red. Lech Krzysztofiak, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego - aspekty metodyczne, stan aktualny i perspektywy. XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. 20 lecie Stacji Bazowej Wigry, Gawrych Ruda 27-29 maja 2013 r. Materiały, Wigierski Park Narodowy, Krzywe; Suwałki, , s. 8.
 • Bochenek W., 2013, Wpływ warunków meteorologicznych na wybrane teledetekcyjne wskaźniki roślinności w zlewni Bystrzanki, uzyskane z obrazów satelitarnych misji LANDSAT, [w:] Red. Lech Krzysztofiak, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego - aspekty metodyczne, stan aktualny i perspektywy. XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. 20 lecie Stacji Bazowej Wigry, Gawrych Ruda 27-29 maja 2013 r. Materiały, Wigierski Park Narodowy, Krzywe; Suwałki, , s. 8.
 • Bochenek W., Gil E., Kijowska-Strugała M., Kiszka K., Wiejaczka Ł., Rączkowska Z., 2013, Geomorphological effects of extreme precipitation in 2010 in selected parts of the Polish Carpathians, Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume, [b.w.], Paris, , s. 1060.
 • Huruk S., Huruk A., Wróbel G., Wojtyna E., Bochenek W., 2013, Charakterystyka zgrupowań Carabidae (Coleoptera) funkcjonujących w otoczeniu Stacji Bazowej ZMŚP w Szymbarku, [w:] Red. Lech Krzysztofiak, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego - aspekty metodyczne, stan aktualny i perspektywy. XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. 20 lecie Stacji Bazowej Wigry, Gawrych Ruda 27-29 maja 2013 r. Materiały, Wigierski Park Narodowy, Krzywe; Suwałki, , s. 23.
 • Huruk S., Huruk A., Wróbel G., Wojtyna E., Bochenek W., 2013, Analiza zależności między strukturami zgrupowań Carabidae (Coleoptera) funkcjonujących w obrębie Stacji Bazowej ZMŚP w Szymbarku a wybranymi czynnikami abiotycznymi środowiska, [w:] Red. Lech Krzysztofiak, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego - aspekty metodyczne, stan aktualny i perspektywy. XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. 20 lecie Stacji Bazowej Wigry, Gawrych Ruda 27-29 maja 2013 r. Materiały, Wigierski Park Narodowy, Krzywe; Suwałki, , s. 20-21.
 • Kijowska-Strugała M., Bochenek W., 2013, The dynamics of the concentration and transport of suspended and dissolved material in the Bystrzanka stream during different types of floods, Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 13, 1, s. 38.
 • Kozłowski R., Jóźwiak M., Jóźwiak M., Bochenek W., 2012, Wymywanie wybranych pierwiastków biogennych w drzewostanach Stacji Bazowych Święty Krzyż i Szymbark, [w:] Red. Rafał Kozłowski, Krajobraz i turystyka w warunkach zrównoważonego rozwoju, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska UJK, Kielce, , s. 112-113.
 • Bochenek W., 2011, The diversity of overland flow and soil wash on experimental plots, [w:] Eds. Jan Hradecky, Karel Silhan, Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice, Czech Republic, 17-20 October 2011. Book of abstracts, University of Ostrava. Faculty of Science, Ostrava, , s. 23.
 • Kozłowski R., Bochenek W., Jóźwiak M., 2010, Zróżnicowanie własności fizykochemicznych wód opadów atmosferycznych w geoekosystemach górskich Polski w latach hydrologicznych 2004-2008 na podstawie wyników badań na Stacjach Bazowych ZMŚP: Święty Krzyż i Szymbark, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i narastającej antropopresji. XIX Sympozjum ZMŚP, Międzyzdroje, 14-16.04.2010, UAM. Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze, Międzyzdroje, , s. 53-54.
 • Kozłowski R., Jóźwiak M., Bochenek W., 2010, Ocena wpływu wód opadowych na właściwości fizyko-chemiczne gleb leśnych, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i narastającej antropopresji. XIX Sympozjum ZMŚP, Międzyzdroje, 14-16.04.2010, UAM. Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze, Międzyzdroje, , s. 55-56.
 • Bochenek W., Gil E., 2009, Zróżnicowanie spływu powierzchniowego i spłukiwania gleby na poletkach doświadczalnych o różnej długości, Procesy erozyjne na stokach użytkowanych rolniczo (metody badań, dynamika i skutki). Warsztaty Geomorfologiczne, Lublin - Guciów, 9-12 września 2009, Roztoczańska Stacja Naukowa UMCS, Lublin-Guciów, , s. 27-28.
 • Kozłowski R., Jóźwiak M., Bochenek W., Kijowska M., Wróblewski H., 2009, Uwarunkowania zanieczyszczenia powietrza w Górach Świętokrzyskich i Beskidzie Niskim, Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego w obszarach użytkowanych rolniczo. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zorganizowana z okazji 25-lecia Stacji Naukowej IGiGP UJ w Łazach k/Bochni oraz 45-lecia Stacji Naukowej IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej k/Dobczyc, IGiGP UJ, Kraków, , s. 38-42.
 • Bochenek W., 2008, Mechanizm krążenia wody w profilu podłużnym pogórskiego stoku fliszowego, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek, Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów, PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, Szymbark, , s. k6.
 • Dobek M., Bochenek W., 2008, Wybrane aspekty ochładzania powietrza w Szymbarku (1996-2005), [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek, Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów, PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, Szymbark, , s. k17-19.
 • Kijowska M., Bochenek W., 2008, Przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika opadu podkoronowego, pH i przewodności elektrolitycznej właściwej w drzewostanie świerkowym (Picea excelsa) i grabowym (Carpinus betulus) w 2007 r, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek, Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów, PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, Szymbark, , s. k43.
 • Kozłowski R., Jóźwiak M., Bochenek W., 2008, Transformacja opadu atmosferycznego w ekosystemach leśnych w warunkach zdalnej imisji, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek, Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów, PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, Szymbark, , s. k48.
 • Marczewski W., Iżykowska A., Bochenek W., Gil E., Demczuk P., Foks-Ryznar A., Usowicz B., Łukowski M., Wójciga A., 2008, Interpretacja rozkładu przestrzennego wilgotności gleb ze zdjęć ENVISAT ASAR dla walidacji obserwacji radiometrycznych w misji ESA SMOS, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek, Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów, PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, Szymbark, , s. k57.
 • Bochenek W., 2007, Przestrzenne i czasowe możliwości ekstrapolacji wyników punktowych pomiarów wysokości opadów atmosferycznych na przykładzie posterunku opadowego "IGiPZ PAN" w Szymbarku, Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000. XVII Ogólnopolskie Sympozjum, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, 12-14 kwietnia 2007, Kampinoski Park Narodowy, GIOŚ, Izabelin, , s. 19.
 • Bochenek W., Gil E., 2006, Procesy erozyjne w zlewni fliszowej, Inżynieria i kształtowanie środowiska obszarów niezurbanizowanych - woda w inżynierii krajobrazu. Konferencja naukowa zroganizowana z okazji 60-lecia Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska (d. Wydziału Melioracji Wodnych), Warszawa, 28 czerwca - 1 lipca 2006 r, SGGW, Warszawa, , s. 48-49.
 • Bochenek W., Gil E., 2004, Wpływ warunków meteorologicznych i hydrologicznych na wielkość ładunków substancji biogennych odprowadzanych ze zlewni Bystrzanki w latach 1995-2003, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. XV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Międzyzdroje, 1-3 września 2004. Przewodnik konferencyjny, Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii UAM, Poznań, , s. 9-10.
 • Zabuski L., Gil E., Bochenek W., 2004, Relationship between ground water level and displacement of the landslide slope, [w:] Eds. Teresa Mrozek, Piotr Nescieruk, Risks caused by the geodynamic phenomena in Europe. 20-22 May 2004, Wysowa, Poland. Abstracts and field trip guide-book, Polish Geological Institute, Warsaw, , s. 43-44.
 • Bochenek W., 2003, Mechanizm krążenia wody na pogórskim stoku fliszowym, [w:] Red. M. Kejna, J. Uscka, Streszczenia referatów XIV Ogólnopolskiego Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego "Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji", Toruń-Koniczynka, 3-5 września 2003 r, [b.w.], Toruń, , s. 31-34.
 • Bochenek W., 2002, Zmiany w strukturze opadów atmosferycznych na Stacji Naukowej IGiPZ PAN (stacji bazowej ZMSP) w Szymbarku w latach 1968-2001 oraz ich konsekwencje geomorfologiczne, Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych. XIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 12-14 czerwca 2002. Streszczenia referatów i posterów, [b.w.], Szymbark, , s. 40-42.
 • Bochenek W., Gil E., 2002, Uwarunkowania obiegu wody na fliszowym stoku pogórskim, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Obieg wody - uwarunkowania i skutki w środowisku przyrodniczym. Kołobrzeg, 16-18 X 2002, Zakład Geoekologii, Poznań - Storkowo, , s. 19.
 • Gil E., Bochenek W., 2000, Monitoring osuwisk w Szymbarku, Prognozowanie i przeciwdziałanie skutkom ruchów osuwiskowych. Konferencja w Oddziale Karpackim Państwowego Instytutu Geologicznego, Kraków, 7 września 2000 r, PIG, Warszawa, , s. 24-25.
 • Bochenek W., 1999, Dynamika odpływu wody i substancji rozpuszczonych ze zlewni Bystrzanki podczas roztopów w dniach 1-4.03.99, Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych. X Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Kampinoski Park Narodowy, Wojskowa Akademia Techniczna, 8-10 września 1999, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa], , s. 12-13.
 • Bochenek W., 1998, Obieg wody i substancji rozpuszczonych w zlewni Bystrzanki w latach hydrologicznych 1994-1997, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geosystemów Polski. IX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szczecinek-Storkowo, 2-4 września 1998. Streszczenia referatów, [b.w.], Szczecinek-Storkowo, , s. 9.
 • Gil E., Bochenek W., 1998, Wpływ długości stoku na rozmiary spływu powierzchniowego i spłukiwania - badania eksperymentalne, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geosystemów Polski. IX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szczecinek-Storkowo, 2-4 września 1998. Streszczenia referatów, [b.w.], Szczecinek-Storkowo, , s. 50.
 • Bochenek W., 1997, Odprowadzanie wody i substancji chemicznych w wybranych sytuacjach hydrologicznych w zlewni Bystrzanki w latach 1994-1996 (streszczenie posteru), Funkcjonowanie geosystemów na terenach pojeziernych. VIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Wigry 10-11 września 1997 r, [b.w.], Wigry], , s. 34.
 • Gil E., Bochenek W., 1997, Obieg wody i substancji chemicznych w zlewni Bystrzanki w roku hydrologicznym 1996 (Stacja Bazowa ZMŚP Szymbark), Funkcjonowanie geosystemów na terenach pojeziernych. VIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Wigry 10-11 września 1997 r, [b.w.], Wigry], , s. 14-15.
 • Bochenek W., 1996, Funkcjonowanie i wyniki badań elementów środowiska przyrodniczego prowadzonych w ramach ZMŚP Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w stacji naukowej IGiPZ PAN w Szymbarku w roku hydrologicznym 1995, [w:] Red. Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak, VII Ogólnopolskie Sympozjum "Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych." Toruń, Koniczynka 19-21.09.1996, Oficyna Wydaw. Turpress, Toruń, , s. 77-78.

Documentation studies

 • Bochenek W., Gil E., 2011, Stacja Naukowo-Badawcza Szymbark Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Szymbarku, [w:] Red. Mariusz Klimek, Kazimierz Krzemień, Polskie terenowe stacje geograficzne, IGiGP UJ, Kraków, , s. 113-117.
 • Bochenek W., 2008, Jubileusz Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku [14-16 V 2008 r.], Przegl. Geogr., 80, z.3, s. 489-490.
 • Gil E., Bochenek W., 2003, Stacja Naukowo-Badawcza Szymbark Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Polskie terenowe stacje geograficzne, UJ Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków, , s. 83-86.

Maps, atlases

 • Błaszkiewicz M., Bochenek W., Budek A., Bucała A., Długosz M., Kijowska-Strugała M., Płoskonka D., Rączkowska Z., Tyszkowski S., 2012, Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi. Gmina Łużna, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 1 mapa
 • Błaszkiewicz M., Bochenek W., Bucała A., Długosz M., Płoskonka D., Rączkowska Z., 2011, Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, Gmina: Szaflary, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, , s. arkusze: M-34-88-D-b-3, M-34-88-D-B-4, M-34-88-C-a-3, M-34-88-D-d-1, M-34-88-D-d-2, M-34-88-C-c-1, M-34-88-D-d-4.
 • Bochenek W., 1998, Cmentarze wojenne z okresu bitwy gorlickiej w maju 1915 roku - lekcja historii w terenie, Wszystko dla Szkoły, nr 3, s. 13.
 • Bochenek W., 1998, Ślady ludności łemkowskiej w Beskidzie Niskim - lekcja historii w terenie, Wszystko dla Szkoły, nr 3, s. 12.
 • Bochenek W., 1998, Zapraszamy w Beskid Niski, Wszystko dla Szkoły, nr 3, s. 4.