IGSO PAS > People > Member
Dr. Włodzimierz Juśkiewicz
Department of Environmental Resources and Geohazards
Office -
Phone +48 566228520
E-mail

Education

 • 1997 - 2002 - Master degree studies: Nicolaus Copernicus University in Toruń, Faculty of Geosciences and Spatial Management, geography, specialization - Physical Geography and Landscape Shaping (master's thesis entitled: Reconstruction of fluvial processes shaping Kępa Dzikowska on the Vistula in the region of Ciechocinek)
 • 2000 - 2002 - postgraduate studies, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Faculty of Geosciences and Spatial Management, teaching qualifications
 • 2003 - 2005 - postgraduate studies, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science, Computer Programming and Application, specialization: Computer Systems and Networks
 • 2007 - 2009 - postgraduate studies, Private University of Environmental Protection in Radom, Department of Environmental Protection, Energy Auditing (powers of the Minister of Infrastructure No. 393)
 • 2008 - 2010 - postgraduate studies, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Faculty of Computer Science, Geographic Information Systems

Academic career and degrees

Nicolaus Copernicus University in Toruń, Faculty of Earth Sciences and Spatial Management, 2004-2021

 • 2016 - PhD in Earth Sciences in the field of geography (PhD’s thesis: The influence of anthropopressure on the diversification of bottom sediments of Lake Gopło)

Cuiavian University in Włocławek, Institute of Technology and Logistics, 2019 - 2021

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences, since 2020

Research interests

 • Geomorphology
 • Sedimentology
 • Hydrology
 • Landscape geography
 • Historical geography
 • Cartography and GIS
 • Modeling of physical phenomena of nature

Projects

Publications

Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes

Articles, chapters, papers and others

Abstracts, reviews, notes

 • Gierszewski P., Brykała D., Fojutowski M., Juśkiewicz W., Kramkowski M., Tyszkowski S., Bogdanowicz W., Brauer A., Błaszkiewicz M., Kordowski J., 2022, Ewolucja małych systemów rzeczno-jeziornych na obszarach młodoglacjalnych z uwzględnieniem wpływu bobrów na ich funkcjonowanie, [w:] Red. Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Mirosław Błaszkiewicz, Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9 września 2022 r., Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, , s. 192-196.
 • Juśkiewicz W., Pydyn A., 2022, Tracing the impact of settlements on landscape transformations during the last 1200 years of Greater Poland recorded in the Lednica Lake sediments – based on the multiproxy approach, [w:] Red. A. Brauer, M.J. Schwab, DEUQUA2022 Conference: Connecting Geoarchives; Abstract Volume, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 71-73.
 • Rafał K., Molewski P., Juśkiewicz W., 2022, GIS w koncepcji kontinuum rzeźby terenu - nowe ujęcie treści mapy geomorfologicznej, GEOINFORMACJA Nauka - Praktyka - Edukacja Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 20-lecia studiów geoinformacyjnych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod patronatem JM Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej, 1-3 grudnia 2022, WNGIG UAM, Poznań. Książka streszczeń, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, , s. 76.
 • Rafał K., Molewski P., Juśkiewicz W., 2021, Kontinuum lądowej i subakwalnej rzeźby i litologii na obszarze nadgoplańskim : stadium kartograficzne, [w:] Red. Karol Tylmann, Maurycy Żarczyński, XII Zjazd Geomorfologów Polskich. Procesy geomorfologiczne w warunkach globalnych zmian środowiska, Uniwersytet Gdański, Komitet Badań Czwartorzędu, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Gdańsk, , s. 160.