IGSO PAS > People > Member
Msc. Zachariasz Mosakowski
Department of Environmental Resources and Geohazards
Office -
Phone +48 566228520
E-mail

Education

  • 2008-2011 - history, studies of the first grade on NCU in Toruń, bachelor’s degree (dissertation: Hannibal’s tactics in war with Rome to the battle of Cannae (216 BC))
  • 2011-2013 - history, studies of the second grade on NCU in Toruń, master’s degree (disstertiation: The year of 1939 in Włocławek)
  • 2021 - present - geography, studies of the second grade on NCU in Toruń

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS, Department of Environomental Resources and Geohazards in Toruń, since 2018

Research interests

  • digitalization of scientific resources and implementation of an Open Science idea in Poland
  • history of millery on Polish lands
  • economic history, history of the 20th century
  • relations between human and nature in historical context

Projects

Publications

Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies

Articles, chapters, papers and others

Abstracts, reviews, notes

  • Brykała D., Czubla P., Dąbski M., Gierszewski P., Piotrowski R., Mosakowski Z., Bartz W., Juschus O., Witek W., Piotrowska J., Tylmann K., Prarat M., Pogodziński P., 2024, From erratic boulders to sacramental emblems - the geocultural significance of millstones embedded in the walls of Gothic churches in the Southern Baltic Lowlands, EGU General Assembly 2024, European Geosciences Union, Vienna, , s. EGU24-9863.
  • Mosakowski Z., 2021, Baza CeBaDoM w OZwRCIN – digitalizacja, redagowanie i udostępnianie wyników badań nad młynami i wiatrakami za pomocą oprogramowania do tworzenia bibliotek cyfrowych, [w:] Red. Dariusz Brykała, Piotr Lamparski, "Kamienie młyńskie w kościołach Pomorza Środkowego". Materiały konferencyjne 1st Annual millPOLstone Workshop, , s. 22.
  • Brykała D., Mosakowski Z., 2019, Obiekty przemysłu młynarskiego w Polsce, Przestrzenny wymiar badań dziedzictwa kulturowego. VI Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej, Łódź, 14-15 listopada 2019, Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, , s. 17.

Documentation studies