IGSO PAS > People > Member
Msc Zachariasz Mosakowski
Department of Environmental Resources and Geohazards
Office -
Phone +48 566228520
E-mail

Projects

Publications

Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies

Articles, chapters, papers and others

Abstracts, reviews, notes

  • Brykała D., Mosakowski Z., 2019, Obiekty przemysłu młynarskiego w Polsce, Przestrzenny wymiar badań dziedzictwa kulturowego. VI Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej, Łódź, 14-15 listopada 2019, Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, , s. 17.

Documentation studies