PEOPLE


Prof. Zbigniew Taylor
Department of Urban and Population Studies
Office 325
Phone +48 226978823
E-mail

Education

Academic career and degrees

Research interests

Economic geography of Poland, especially modern transport geography with wide ranging interests:

 • deregulations
 • privatization and organizational transformation of transport systems
 • the growth and contraction of rail networks
 • transport policy, foreign direct investment in Polish transport sector, transport for tourism and recreation, gender studies, accessibility to facilities vs. daily mobility of rural dwellers, retail restructuring, theory and methodology of contemporary human geography

Awards and distinctions

Selected publications

Selected publications in foreign languages

Positions held and membership

 • 2009 - up to now Member of IGU Commission C08.35 ‘Transport and Geography’
 • 2006 - up to now Chairman, Programme Council of Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
 • 2005 - up to now International Editorial Board member of Transport Reviews
 • 2002 - up to now International Editorial Board member of Geografický časopis (Slovakia)
 • 2001 - up to now Editor, Przegląd Geograficzny (Polish Geographical Review)
 • 1993 - up to now International Editorial Board member of Journal of Transport Geography

Other activities

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Popular science publications

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Narodowi przewoźnicy drogowi w krajach Grupy Wyszehradzkiej - część II. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 2 - s. 233-267.
 • Taylor Zbigniew: Transformacja systemowa a przekształcenia przedsiębiorstw transportu lądowego w Polsce. [w]: Gospodarka przestrzenna. Udział poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w kształtowaniu współczesnego paradygmatu. Tom 2. Zastosowania paradygmatu. Red. Waldemar Budner. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2016 - s. 279-297.
 • Taylor Zbigniew: Air charter leisure traffic and organised tourism in Poland: Are charters passe?. - Moravian Geographical Reports 2016, 24, 4 - s. 15-25.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Współpraca touroperatorów z pozalotniczymi przewoźnikami pasażerskimi w Polsce. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 207-221.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Transport means and organised tourism: Empirical evidence from Poland. - Geographia Polonica 2016, 89, 4 - s. 485-504.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Narodowi przewoźnicy drogowi w krajach Grupy Wyszehradzkiej - część I. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 4 - s. 441-467.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Transport lotniczy w obsłudze polskich touroperatrów - część I. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 2 - s. 255-278.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Transport lotniczy w obsłudze polskich touroperatorów - część II. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 4 - s. 569-588.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Control functions within large cities and foreign direct investment in the transport sector: Empirical evidence from Poland. - Geographia Polonica 2015, 88, 4 - s. 557-573.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Obsługa zorganizowanego ruchu turystycznego w Polsce. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 4 - s. 471-497.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Funkcje kontrolne wielkich miast Polski w świetle bezpośrednich inwestycji zagranicznych w transporcie. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 2 - s. 141-170.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Transformacja systemowa a przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej. - Geography and Tourism 2013, 1, 1 - s. 7-16.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji – część II. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 4 - s. 515-547.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji – część I. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 2 - s. 151-172.
 • Taylor Zbigniew (rec.): Foreign Direct Investment in China. Location Determinats, Investor Differences and Economic Impacts. Ch.Chen, Edward Elgar, Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA 2011. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 2 - s. 337-341.
 • Taylor Zbigniew, Józefowicz Iwona: Daily mobility of disabled people for healthcare facilities and their accessibility in urban space. - Geographia Polonica 2012, 85, 3 - s. 5-22.
 • Taylor Zbigniew, Józefowicz Iwona: Geograficzne badania niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta - część II. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 4 - s. 529-558.
 • Taylor Zbigniew, Józefowicz Iwona: Intra-urban daily mobility of disabled people for recreational and leisure purposes. - Journal of Transport Geography 2012, 24 - s. 155-172.
 • Taylor Zbigniew, Józefowicz Iwona: Geograficzne badania niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta - część I. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 2 - s. 261-278.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Organizational restructuring and ownership transformation in Poland's inland shipping companies after 1990. - Geographia Polonica 2011, 84, 2 - s. 77-92.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część II. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.2 - s. 205-231.
 • Taylor Zbigniew: The handbook of evolutionary economic geography. Red. R. Boschma, R. Martin. Cheltenham, Northampton 2010. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 629-634.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej po 1990 r. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.2 - s. 191-220.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Organizational and ownership transformation in Poland's urban transport companies. - Transport Rev. 2010, 30, nr 4 - s. 407-434.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część I. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 549-571.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Polskie przedsiębiorstwa publicznego transportu regionalnego i miejskiego w warunkach gospodarki rynkowej. - Przegl. Komunik. 2010, 49, nr 7/8 - s. 20-25.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Przekształcenia organizacyjno-własnościowe pasażerskich przedsiębiorstw komunikacji samochodowej. - Transp. Miejski Region. 2010, nr 2 - s. 19-25.
 • Taylor Zbigniew: Transport. Critical essays in human geography. Red. S. Hanson, M-P.Kwan. Alderhot, Hapshire, England - Burlington, VE, USA 2008. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 585-591.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce - część II. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.2 - s. 205-236.
 • Taylor Zbigniew: Stan i perspektywy rozwoju geografii ekonomicznej w Polsce. Geografia komunikacji. [w]: Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce. Red. Stanisław Liszewski, Jan Łoboda, Wiesław Maik. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki, 2008 - s. 156-165.
 • Taylor Zbigniew: Wizja struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych do roku 2033 ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji kolejowej. [w]: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. T.II. Red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008 - s. 85-108.
 • Taylor Zbigniew: The dismantling and removal of railway lines by Soviet Red Army troops on present-day Polish territory, 1944-1948. - J. Transp. Geogr. 2008, 16 - s. 217-228.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce - część I. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.4 - s. 495-513.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: What happened to the national road carrier in a post-communist country? The case of Poland's State Road Transport. - Transport Rev. 2008, 28, nr 5 - s. 619-640.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Transformacja własnościowa przedsiębiorstw PKS po roku 1990. - Przegl. Komunik. 2008, 47, nr 4 - s. 3-13.
 • Taylor Zbigniew: Płeć kulturowa a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.3/4 - s. 515-531.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstwa PKS w nowej sytuacji gospodarczej. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.1 - s. 5-44.
 • Taylor Zbigniew: The transport system of Poland in a period of transition. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 275-296.
 • Taylor Zbigniew: Railway closures to passenger traffic in Poland and their social consequences. - J. Transp. Geogr. 2006, 14 - s. 135-151.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Deregulation in Polish rail transport. - Transport Rev. 2006, 26, nr 3 - s. 305-324.
 • Taylor Zbigniew: The power of identity. M. Castells. Malden-Oxford-Carlton 2004. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.2 - s. 253-259.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Deregulacja w polskim transporcie kolejowym. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.2 - s. 139-169.
 • Taylor Zbigniew: Demontaż linii kolejowych przez Armię Czerwoną na ziemiach polskich, 1944-1948. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.2 - s. 143-168.
 • Taylor Zbigniew: Przestrzenna dostępność i codzienna ruchliwość ludności w warunkach polskiej wsi. [w]: Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym. Red. Tadeusz Markowski. Warszawa: KPZK PAN, 2004 - s. 453-485 (Biuletyn; 211)
 • Taylor Zbigniew: Humanoekologie. Ansaetze zur Ueberwindung der Natur-Kultur Dichotomie. Red. R. Meusburger, T. Schwan, Stuttgart 2003. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.4 - s. 515-519.
 • Taylor Zbigniew: Recent changes in Polish transport policy. - Transp. Rev. 2004 (dr. 2003), 24, nr 1 - s. 19-32.
 • Taylor Zbigniew: Accessibility to facilities versus daily mobility of rural dwellers: the case of Poland. [w]: Rural services and social exclusion. Ed. G. Higgs. London: Pion Ltd, 2003 - s. 95-125 (European Research in Regional Science; 12)
 • Taylor Zbigniew: Feminist geography in practice. Research and methods. Red. P. Moss, Oxford-Malden, Mass. 2002. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.3 - s. 479-483.
 • Taylor Zbigniew: The contraction of the railway network in Poland, 1911-2002. - Geogr. Casop. 2003, 55, z.4 - s. 281-307.
 • Taylor Zbigniew: Zamknięcia dla ruchu pasażerskiego linii kolejowych w Polsce i ich społeczne konsekwencje. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.3 - s. 351-383.
 • Taylor Zbigniew: Sytuacja kolei a zamknięcia linii kolejowych w Polsce. [w]: Nowe kierunki badawcze w regionalistyce. Nowe doświadczenia polityki regionalnej. Red. Ryszard Domański. Warszawa: KPZK PAN, 2003 - s. 105-123 (Biuletyn; 204)
 • Taylor Zbigniew: Zmiany w polskiej polityce transportowej ostatnich lat. [w]: Wybrane zagadnienia geografii transportu. Red. Jan Wendt. Szczecin: Wydaw. Carta Blanca, 2002 - s. 72-83.
 • Taylor Zbigniew: Retail restructuring in the Polish transitional economy. - Tijd. Econ. Soc. Geogr. 2001, 92, nr 2 - s. 185-201.
 • Taylor Zbigniew: Geografia transportu i jej wkład do teorii geografii: próba oceny. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.4 - s. 491-508.
 • Taylor Zbigniew: Changes in transportation in Poland. [w]: Central Europe after the "East European Revolution" - challenges in the former East Germany, Poland, Czechia, Slovakia and Hungary. Ed. Koji Kobayashi, Hiroshi Sasaki, Kazuki Mori, Masahiro Kagami, Mitsuru Yamamoto, Satoshi Nakagawa, Masaaki Kureha. Tokyo: Ninomiya-Shoten Co. Ltd., 2000 - s. 129-141.
 • Taylor Zbigniew: Geography of transportation. E.J.Taaffe, H.L.Gauthier, M.E.O'Kelly, Upper Saddle River, 1996. - Przegl. Geogr. 1999, 71, nr 4 - s. 476-478.
 • Taylor Zbigniew: Polish transport sector: changes in the 1990's. [w]: Market economy and changing regional structures: the case of Central Europe (the former East Germany, Poland, Czech, Slovak and Hungary). Ed. Koji Kobayashi. [B.m.]: [b.w.], 1999 - s. 260-279.
 • Taylor Zbigniew: Współczesne problemy polityki transportowej. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król. Warszawa 1997. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.3/4 - s. 359-362.
 • Taylor Zbigniew: Polish transport policy: An evaluation of the 1994/5 White Paper. - J. Transp. Geogr. 1998, 6, nr 3 - s. 227-236.
 • Taylor Zbigniew: Procesy towarzyszące transformacji systemów transportowych. - Prace Komis. Geogr. Komunik. PTG 1998, 4 - s. 5-34.
 • Taylor Zbigniew: Możliwości poprawy dostępności usług w obszarach wiejskich. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.1/2 - s. 47-68.
 • Taylor Zbigniew: Public transport policy in Poland: what it is and what it should be. [w]: Urban and regional development in Italy (settlement and geo-economics in mountain regions) and in Poland (in the time of transformation). 8th Italian-Polish Seminar of Geography. Trento, 22-26 September 1997. Ed. Angelo Besana. Trento: Edizioni Colibri, 1998 - s. 275-289.
 • Taylor Zbigniew: Transport systems, policy and planning: a geographical approach. R.S. Tolley, B.J. Turton. Harlow 1995. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.3/4 - s. 354-357.
 • Taylor Zbigniew: Transport. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król. Warszawa 1997. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.3/4 - s. 357-359.
 • Taylor Zbigniew: Przebieg autostrady A2 a system drogowy aglomeracji warszawskiej. [w]: Konflikty wokół przebiegu autostrad w Polsce. Przypadek aglomeracji warszawskiej. Red. Andrzej Stasiak. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1997 - s. 89-109 (Biuletyn; 179)
 • Taylor Zbigniew: Women and access in rural areas. P. Chapman, S. Lloyd (ed.). - Przegl. Geogr. 1997, 69, z.3/4 - s. 376-378.
 • Taylor Zbigniew: Dostępność miejsc pracy, nauki i usług w obszarach wiejskich jako przedmiot badań geografii społeczno-ekonomicznej - próba analizy krytycznej. - Przegl. Geogr. 1997, 69, z.3/4 - s. 261-283.
 • Taylor Zbigniew: Polish transport policy: What it is and what it should be. [w]: Occasional Paper No.17. Urawa: Department of Geography. Faculty of Education, Saitama University, 1997 - s. 23-36 (Occasional Paper of Department of Geography, Saitama University; 17)
 • Taylor Zbigniew: Polska polityka transportowa: jaka jest, a jaka być powinna. - Prace Komis. Geogr. Komunik. PTG 1997, 3 - s. 5-27.
 • Taylor Zbigniew: The evaluation of accessibility levels in rural areas: the case of Poland. [w]: The roles of metropolitan urban areas in the high-consumption society and other geographical issues of contemporary Japan and Poland. Proceedings of the 3rd Japanese-Polish Geographical Seminar. Nagoya, Japan, November 1994. Ed. Toshio Nohara, Nobuo Akasaka. Nagoya: [b.w.], 1995 - s. 87-114.
 • Taylor Zbigniew: Nowe czasopismo geograficzne - Journal of Transport Geography. - Przegl. Geogr. 1994, 66, z.1/2 - s. 151-157.
 • Taylor Zbigniew: Contemporary trends in the Polish transport system. - Geographia Polonica 1989, 56 - s. 179-194.
 • Taylor Zbigniew: Contemporary British human geography: a Polish view. - Geographia Polonica 1985, 51 - s. 9-18.
 • Taylor Zbigniew: The diffusion of railway network in Poland as a space-time process. - Geographia Polonica 1984, 50 - s. 75-88.
 • Taylor Zbigniew: Origin and problems of social transport geography. - Geographia Polonica 1980, 43 - s. 259-268.
 • Taylor Zbigniew: Accessibility of urban transport systems. The case of Poznań city. - Geographia Polonica 1976, 33 2 - s. 121-142.

Abstracts, reviews, notes

 • Taylor Zbigniew (rec.): Ch. Karlsson, M. Andersson, T. Norman (red.) - Handbook of Research Methods and Applications in Economic Geography, Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA 2016. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 2 - s. 339-341.
 • Taylor Zbigniew (rec.): G.Lohmann, A.Panosso Netto (red.), Tourism Theory. Concepts, Models and Systems, CABI, Wallingford, Oxfordshire, UK - Boston, MA, USA 2017. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 4 - s. 643-646.
 • Taylor Zbigniew (rec.): B.P.Y.Loo, C.Comtois (red.), Sustainable Railway Futures. Issues and Challenges, Ashgate, Farnham, Surrey, England - Burlington, VE, USA 2015. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 4 - s. 641-643.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Foreign Direct Investments in non-urban public transport In Visegrad Group (V4) countries. [w]: Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., 2017 - s. 54.
 • Taylor Zbigniew (rec.): M.C.J. Bliemer, C.Mulley, C.J.Montou (red.), Handbook on Transport and Urban Planning in the Developed World, Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA 2016. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 4 - s. 553-556.
 • Taylor Zbigniew (rec.): J. Kizielewicz, I. Urbanyi-Popiołek – Rynek usług morskiej żeglugi wycieczkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, 232 s. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 273-275.
 • Taylor Zbigniew (rec.): K.T.Guers, R.Patuelli, T.P.Dentinho (red.), Accessibility, Equity and Efficiency. Challenges for Transport and Public Services, Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA 2016. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 4 - s. 556-558.
 • Taylor Zbigniew: [Głos w dyskusji]. [w]: Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie. Ocena krytyczna. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Łódź: Wydaw. UŁ, 2014 - s. 47, 54-56, 165 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 8)
 • Taylor Zbigniew (rec.): W. Paul Vogt, Dianne C. Gardner, Lynne M. Haeffele, When to use what research design, The Guilford Press, New York-London 2012, 378 s. - Journal of Transport Geography 2014, 34 - s. 303-304.
 • Taylor Zbigniew: Transport geography in Poland. - Journal of Transport Geography 2013, 32 - s. 105-106.
 • Taylor Zbigniew: Foreign direct investment (FDI) in large scale transport infrastructure: the case of Poland. [w]: 32nd International Geographical Congress Book of Abstracts. Red. Juliane Bendig, Carsten Butsch, Martin Gnyp, Holger Kretschmer, Nora Tilly. Cologne: IGU, 2012 - s. 489.
 • Taylor Zbigniew (rec.): Economic Geographies of Globalisation. A Short Introduction. M.Sokol, Edward Elgar, Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA 2011. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 4 - s. 660-662.
 • Taylor Zbigniew: Głos w dyskusji podczas VI Forum Geografów Polskich w Krakowie. [w]: Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej. Red. Zbigniew Długosz, Tomasz Rachwał. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2011 - s. 138.
 • Taylor Zbigniew: Dyskusja. [w]: Geografia wobec problemów współczesności. Funkcje poznawcze i praktyczne geografii. Red. Andrzej Kostrzewski, Wiesław Maik, Robert Brudnicki. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 2011 - s. 111-112.
 • Taylor Zbigniew: Integrated transport: from policy to practice. Eds. Moshe Givoni, David Banister. London & New York, 2010. - J. Transp. Geogr. 2011, 19 - s. 1001-1002.
 • Taylor Zbigniew: Key concepts in economic geography. Y. Aoyama, J.T. Murphy, S. Hanson. London etc. 2010. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.2 - s. 281-284.
 • Taylor Zbigniew: Gendered mobilities. T. Priya Uteng, T. Cresswell, Aldesrshot, Hampshire, England - Burlington, VE, USA 2008. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.2 - s. 295-299.
 • Taylor Zbigniew: The future of intermodal freight transport. Operations, design and policy. Red. R. Konings, H. Priemus, P. Nijkamp. Cheltenham, UK, - Northampton, MA, USA 2008. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 591-593.
 • Taylor Zbigniew: On the monograph in Polish human geography [materiał dyskusyjny]. - Progress Human Geogr. 2009, 33, nr 1 - s. 109-111.
 • Taylor Zbigniew: Japanese investment in the world economy. A study of strategic themes in the internationalisation of Japanese industry. R.S. Farrell. Cheltenham, UK, - Northampton, MA, USA 2008. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.2 - s. 283-287.
 • Taylor Zbigniew: North American freight transportation. The road to security and prosperity. M.R. Brooks. Cheltenham, UK, - Northampton, MA, USA 2008. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.2 - s. 287-289.
 • Taylor Zbigniew: Institutions and sustainable transport: regulatory reform in advanced economies. Ed. P. Rietveld, R.R. Stough. Cheltencham, UK - Northampton MA, USA, 2007. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.4 - s. 595-599.
 • Taylor Zbigniew: Cycling and society. Ed. D.Horton, P.Rosen, P.Cox. Aldershot, Hampshire, England - Burlington, VT, USA, 2007. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.4 - s. 604-606.
 • Taylor Zbigniew: Foreign direct investment in Europe. A changing landscape. Ed. K. Liebscher, J. Christl, P. Mooslechner, D. Ritzberger-Gruenwald. Cheltencham, UK - Northampton MA, USA, 2007. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.4 - s. 591-595.
 • Taylor Zbigniew: Achieving sustainable mobility. Everyday and leisure-time travel in the EU. E. Holden. Aldershot, Hamsphire, England - Burlington, VT, USA, 2007. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.4 - s. 600-604.
 • Taylor Zbigniew: Geographical imagination and the authority of images. D. Cosgrove. Stuttgart 2006. The European geographical imagination. M. Hefferman. Stuttgart 2007. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.2 - s. 311-316.
 • Taylor Zbigniew: Understanding contemporary Ireland. Red. B. Bartley, R. Kitchin. London-Dublin-Ann Arbor, MI, 2007. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.2 - s. 301-303.
 • Taylor Zbigniew: Emotional geographies. Red. J. Davidson, L. Bondi, M. Smith. Aldershot, Hampshire, England-Burlington, VE, 2007. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.2 - s. 306-311.
 • Taylor Zbigniew: New Directions in Economic Geography. Red. B.Fingleton. Cheltencham, Northampton 2007. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.1 - s. 165-170.
 • Taylor Zbigniew: Principles of transport economics. E.Quinet, R.Vickerman. Cheltenham 2004. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.4 - s. 595-598.
 • Taylor Zbigniew: The Geography of urban transportation, 3rd edn. Eds. Susan Hanson, Genevieve Giuliano. New York 2004. - Transport Rev. 2006, 26, nr 6 - s. 769-771.
 • Taylor Zbigniew: The Geography of urban transportation. S. Hanson, G. Giuliano, New York-London 2004. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.2 - s. 285-287.
 • Taylor Zbigniew: A new deal for transport? The UK's struggle with the Sustainable Transport Agenda. Ed. I. Docherty, J. Shaw. Malden-Oxford-Carlton 2003. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.2 - s. 238-242.
 • Taylor Zbigniew: Transportation: A geographical analysis. W.R. Black. New York-London 2003. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.2 - s. 235-238.
 • Taylor Zbigniew: Conducting research in human geography: theory, methodology and practice. R. Kitchin, N.J. Tate, Harlow 2000. Methods in human geography: a guide for students doing research projects. Eds. R. Flowerdew, D. Martin, Harlow 1997. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.3 - s. 483-486.
 • Taylor Zbigniew: Network developments in economic spatial systems: new perspectives. A.Reggiani, D.Fabbri (eds.). Aldershot 1999. - J. Transport Geogr. 2001, 9, nr 2 - s. 162-163.
 • Taylor Zbigniew: Dissident geographies. An introduction to radical ideas and practice. A.Blunt, J.Wills. Harlow 2000. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.4 - s. 565-569.
 • Taylor Zbigniew: A history of Japanese railways 1872-1999. E.Aoki, M.Imashiro, S.Kato, Y.Wakuda. Tokyo 2000. - J. Transport Geogr. 2001, 9, nr 2 - s. 161-162.
 • Taylor Zbigniew: Modern transport geography. Ed. B.Hoyle, R.Knowles. 2nd ed. Chichester 1998. - Econ. Geogr. 2001, 77, nr 1 - s. 93-94.
 • Taylor Zbigniew: Methods and techniques in human geography. G.M.Robinson. Chichester 1998. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.4 - s. 512-514.
 • Taylor Zbigniew: Polish transport sector: changes in the 1990s. - Geogr. Rev. Japan 2000, 73 B, nr 2 - s. 27.
 • Taylor Zbigniew: Accessibility to facilities versus daily mobility of rural dwellers. - Annual Report 2000 - s. 70-72.
 • Taylor Zbigniew: A history of Japanese railways 1872-1999. E.Aoki, M.Imashiro, S.Kato, Y.Wakuda. Tokyo 2000. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.4 - s. 517-519.
 • Taylor Zbigniew: Rozwój systemu transportowego Polski w warunkach integracji europejskiej. W.M.Grudzewski, I.Hejduk. Warszawa 1998. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.1/2 - s. 127-129.
 • Taylor Zbigniew: Polish transport sector: changes in 1990's. [w]: Market economy and changing regional structures in the case of central Europe. Symposium of the 57th Congress of the Association of Japanese Geographers, Waseda University, 28 March 2000. Tokyo: Waseda University, 2000 - s. 9-10.
 • Taylor Zbigniew: Modern transport geography. B.Hoyle, R.Knowles (ed.). Chichester 1998. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.1/2 - s. 125-127.
 • Taylor Zbigniew: Rozwój sieci kolejowej w Polsce. T. Lijewski, S. Koziarski. Warszawa 1995. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 243-245.
 • Taylor Zbigniew: Mapa Polski 3.1: 2 dyskietki 3,5" HD + instrukcja 7 s. Cartall. Łódź 1994. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.3/4 - s. 391-392.
 • Taylor Zbigniew: Traffic congestion: is there a way out? J. Whitelegg (red.). Hawes 1992. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.1/2 - s. 167-169.
 • Taylor Zbigniew: Polska. Atlas samochodowy 1:300.000. Warszawa, 1993/94. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.1/2 - s. 170-172.
 • Taylor Zbigniew: Modern transport geography. Red. B.S. Hoyle, R.D. Knowles, London 1992. - Czas. Geogr. 1994, 65, z.3/4 - s. 400-402.
 • Taylor Zbigniew: O nowy dział Przeglądu Geograficznego. - Przegl. Geogr. 1994, 66, z.1/2 - s. 195-196.
 • Taylor Zbigniew: Mapa Polski 2.0. Sophonias Cartesco. Łódź 1993. - Przegl. Geogr. 1994, 66, z.1/2 - s. 221-222.

Documentation studies

 • Taylor Zbigniew: Teofil Lijewski (1930-2010). - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.2 - s. 295-298.
 • Taylor Zbigniew: Teofil Lijewski (1930-2010). - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2011, 18 - s. 7-10.
 • Taylor Zbigniew: Teofil Lijewski, 1930-2010. - Transport Rev. 2011, 31, nr 3 - s. 291-292.
 • Taylor Zbigniew: Od redaktora. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.2 - s. 156-158.
 • Taylor Zbigniew: Jubileuszowy 80. tom Przeglądu Geograficznego. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.1 - s. 5-8.
 • Potrykowska Alina, Taylor Zbigniew: Marek Potrykowski (1944-2005). - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.4 - s. 601-607.
 • Taylor Zbigniew: Marek Potrykowski (1944-2005). - Czas. Geogr. 2006, 77, z.3 - s. 241-244.
 • Taylor Zbigniew: Wykłady Hettnerowskie na Wydziale Geografii Uniwersytetu w Heidelbergu. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.4 - s. 575-584.
 • Taylor Zbigniew: [Sześćdziesięciolecie] 60-lecie Instytut Geografii Słowackiej Akademii Nauk, Smolenice, 23-25 IV 2003 r. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.3 - s. 501-504.
 • Taylor Zbigniew: Od redaktora. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.3 - s. 251.
 • Taylor Zbigniew: Jubileusz Profesora Teofila Lijewskiego. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.1-2 - s. 197-200.
 • Taylor Zbigniew: IV japońsko-polskie seminarium geograficzne, Wierzba, 13-19 IX 1999 r. - Przegl. Geogr. 1999, 71, nr 4 - s. 492-495.
 • Taylor Zbigniew: [Czterdziestopięciolecie] 45-lecie pracy naukowej Profesora Teofila Lijewskiego. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 1999, 5 - s. 7-10.
 • Taylor Zbigniew: Wyróżnienia. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.3/4 - s. 566.
 • Taylor Zbigniew: Współczesna Japonia z perspektywy III japońsko-polskiego seminarium ekonomicznogeograficznego. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.3/4 - s. 377-386.
 • Taylor Zbigniew: [1 hasło]. [w]: Geografia. Encyklopedia szkolna WSiP. Red. nauk. Andrzej Czerny, Mirosława Czerny. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2006.