IGSO PAS > People > Member
Prof. Zbigniew Taylor, prof. emerytowany
Department of Urban and Population Studies
Office 324
Phone +48 226978824
E-mail

Education

Academic career and degrees

Research interests

Economic geography of Poland, especially modern transport geography with wide ranging interests:

 • deregulations
 • privatization and organizational transformation of transport systems
 • the growth and contraction of rail networks
 • transport policy, foreign direct investment in Polish transport sector, transport for tourism and recreation, gender studies, accessibility to facilities vs. daily mobility of rural dwellers, retail restructuring, theory and methodology of contemporary human geography

Awards and distinctions

Selected publications

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Popular science publications

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Taylor Z. (rec.), 2020, A.B. Murphy – Geography. Why It Matters, Polity Press, Cambridge, UK-Medford, MA, USA 2018; XII +162 s., Przegląd Geograficzny, 92, 2, s. 311-312.
 • Taylor Z. (rec.), 2020, Z. Chen, K.E. Haynes, Y. Zhou, Z. Dai – High Speed Rail and China’s New Economic Geography. Impact Assessment from the Regional Science Perspective, Edward Elgar, Cheltenham, UK–Northampton, MA, USA 2019; XIII + 310 s., Przegląd Geograficzny, 92, 2, s. 313-317.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2020, Ownership transformation and FDI among national carriers operating road passenger transport services in the Visegrád Group (V4) countries, Geografický časopis, 72, 1, s. 81-102.
 • Taylor Z., 2018, Od redaktora, Przegląd Geograficzny, 90, 1, s. 5-6.
 • Taylor Z., 2018, Współdziałanie, rola i sposoby transportu w turystyce i rekreacji, Przegląd Geograficzny, 90, 4, s. 531-555.
 • Taylor Z., 2018, Od redaktora, Przegląd Geograficzny, 90, 4, s. 525-529.
 • Taylor Z., 2018, Ocena transformacji systemowej w polskim transporcie lądowym, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 183, s. 301-314.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2018, Systemic transformation and changes in surface transport companies in Poland: A synthesis after twenty-five years, Journal of Transport Geography, 70, s. 114-122.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2018, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w pozamiejskim transporcie zbiorowym w krajach Grupy Wyszehradzkiej, Przegląd Komunikacyjny, 73, 3, s. 7-13.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2017, Narodowi przewoźnicy drogowi w krajach Grupy Wyszehradzkiej – część II, Przegląd Geograficzny, 89, 2, s. 233-267.
 • Taylor Z., 2016, Transformacja systemowa a przekształcenia przedsiębiorstw transportu lądowego w Polsce, [w:] Red. Waldemar Budner, Gospodarka przestrzenna. Udział poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w kształtowaniu współczesnego paradygmatu. Tom 2. Zastosowania paradygmatu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, , s. 279-297.
 • Taylor Z., 2016, Air charter leisure traffic and organised tourism in Poland: Are charters passe?, Moravian Geographical Reports, 24, 4, s. 15-25.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2016, Transport means and organised tourism: Empirical evidence from Poland, Geographia Polonica, 89, 4, s. 485-504.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2016, Współpraca touroperatorów z pozalotniczymi przewoźnikami pasażerskimi w Polsce, Przegląd Geograficzny, 88, 2, s. 207-221.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2016, Narodowi przewoźnicy drogowi w krajach Grupy Wyszehradzkiej – część I, Przegląd Geograficzny, 88, 4, s. 441-467.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2015, Transport lotniczy w obsłudze polskich touroperatorów – część II -Air transport in the servicing of Polish tour operators – Part II, Przegląd Geograficzny, 87, 4, s. 569-588.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2015, Transport lotniczy w obsłudze polskich touroperatorów – część I, Przegląd Geograficzny, 87, 2, s. 255-278.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2015, Control functions within large cities and foreign direct investment in the transport sector: Empirical evidence from Poland, Geographia Polonica, 88, 4, s. 557-573.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2014, Funkcje kontrolne wielkich miast Polski w świetle bezpośrednich inwestycji zagranicznych w transporcie, Przegląd Geograficzny, 86, 2, s. 141-170.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2014, Obsługa zorganizowanego ruchu turystycznego w Polsce, Przegląd Geograficzny, 86, 4, s. 471-497.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2013, Transformacja systemowa a przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej, Geography and Tourism, 1, 1, s. 7-16.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2013, Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji - część II, Przegląd Geograficzny, 85, 4, s. 515-547.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2013, Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji - część I, Przegląd Geograficzny, 85, 2, s. 151-172.
 • Taylor Z., Józefowicz I., 2012, Geograficzne badania niepełnosprawności ze szcze¬gólnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta - część II, Przegląd Geograficzny, 84, 4, s. 529-558.
 • Taylor Z., Józefowicz I., 2012, Intra-urban daily mobility of disabled people for recreational and leisure purposes, Journal of Transport Geography, 24, s. 155-172.
 • Taylor Z., Józefowicz I., 2012, Daily mobility of disabled people for healthcare facilities and their accessibility in urban space, Geographia Polonica, 85, 3, s. 5-22.
 • Taylor Z., Józefowicz I., 2012, Geograficzne badania niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta – część I, Przegląd Geograficzny, 84, 2, s. 261-278.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2011, Organizational restructuring and ownership transformation in Poland's inland shipping companies after 1990, Geographia Polonica, 84, 2, s. 77-92.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2011, Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część II, Przegląd Geograficzny, 83, 2, s. 205-231.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2011, Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część II, Przegl. Geogr., 83, z.2, s. 205-231.
 • Taylor Z., 2010, The handbook of evolutionary economic geography. Red. R. Boschma, R. Martin. Cheltenham, Northampton 2010, Przegl. Geogr., 82, z.4, s. 629-634.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2010, Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część I, Przegl. Geogr., 82, z.4, s. 549-571.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2010, Organizational and ownership transformation in Poland's urban transport companies, Transport Rev., 30, nr 4, s. 407-434.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2010, Przekształcenia organizacyjno-własnościowe pasażerskich przedsiębiorstw komunikacji samochodowej, Transp. Miejski Region., nr 2, s. 19-25.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2010, Przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej po 1990 r, Przegl. Geogr., 82, z.2, s. 191-220.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2010, Przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej po 1990 r., Przegląd Geograficzny, 82, 2, s. 191-220.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2010, Polskie przedsiębiorstwa publicznego transportu regionalnego i miejskiego w warunkach gospodarki rynkowej, Przegl. Komunik., 49, nr 7/8, s. 20-25.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2010, Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część I, Przegląd Geograficzny, 82, 4, s. 549-571.
 • Taylor Z., 2009, Transport. Critical essays in human geography. Red. S. Hanson, M-P.Kwan. Alderhot, Hapshire, England - Burlington, VE, USA 2008, Przegl. Geogr., 81, z.4, s. 585-591.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2009, Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce - część II, Przegl. Geogr., 81, z.2, s. 205-236.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2009, Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce – część II, Przegląd Geograficzny, 81, 2, s. 205-236.
 • Taylor Z., 2008, Wizja struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych do roku 2033 ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji kolejowej, [w:] Red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber, Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. T.II, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, , s. 85-108.
 • Taylor Z., 2008, Stan i perspektywy rozwoju geografii ekonomicznej w Polsce. Geografia komunikacji, [w:] Red. Stanisław Liszewski, Jan Łoboda, Wiesław Maik, Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, , s. 156-165.
 • Taylor Z., 2008, The dismantling and removal of railway lines by Soviet Red Army troops on present-day Polish territory, 1944-1948, J. Transp. Geogr., 16, s. 217-228.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2008, Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce - część I, Przegl. Geogr., 80, z.4, s. 495-513.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2008, Transformacja własnościowa przedsiębiorstw PKS po roku 1990, Przegl. Komunik., 47, nr 4, s. 3-13.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2008, What happened to the national road carrier in a post-communist country? The case of Poland's State Road Transport, Transport Rev., 28, nr 5, s. 619-640.
 • Taylor Z., 2007, Płeć kulturowa a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej, Przegl. Geogr., 79, z.3/4, s. 515-531.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2007, Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstwa PKS w nowej sytuacji gospodarczej, Przegl. Geogr., 79, z.1, s. 5-44.
 • Taylor Z., 2006, Railway closures to passenger traffic in Poland and their social consequences, J. Transp. Geogr., 14, s. 135-151.
 • Taylor Z., 2006, The transport system of Poland in a period of transition, [w:] Ed. Marek Degórski, Natural and human environment of Poland. A geographical overview, PAN IGiPZ et al., Warsaw, , s. 275-296.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2006, Deregulation in Polish rail transport, Transport Rev., 26, nr 3, s. 305-324.
 • Taylor Z., 2005, The power of identity. M. Castells. Malden-Oxford-Carlton 2004, Przegl. Geogr., 77, z.2, s. 253-259.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2005, Deregulacja w polskim transporcie kolejowym, Przegl. Geogr., 77, z.2, s. 139-169.
 • Taylor Z., 2004, Demontaż linii kolejowych przez Armię Czerwoną na ziemiach polskich, 1944-1948, Przegl. Geogr., 76, z.2, s. 143-168.
 • Taylor Z., 2004, Humanoekologie. Ansaetze zur Ueberwindung der Natur-Kultur Dichotomie. Red. R. Meusburger, T. Schwan, Stuttgart 2003, Przegl. Geogr., 76, z.4, s. 515-519.
 • Taylor Z., 2004, Przestrzenna dostępność i codzienna ruchliwość ludności w warunkach polskiej wsi, [w:] Red. Tadeusz Markowski, Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym, Biuletyn, 211, KPZK PAN, Warszawa, , s. 453-485.
 • Taylor Z., 2003, Sytuacja kolei a zamknięcia linii kolejowych w Polsce, [w:] Red. Ryszard Domański, Nowe kierunki badawcze w regionalistyce. Nowe doświadczenia polityki regionalnej, Biuletyn, 204, KPZK PAN, Warszawa, , s. 105-123.
 • Taylor Z., 2004 (dr. 2003), Recent changes in Polish transport policy, Transp. Rev., 24, nr 1, s. 19-32.
 • Taylor Z., 2003, Zamknięcia dla ruchu pasażerskiego linii kolejowych w Polsce i ich społeczne konsekwencje, Przegl. Geogr., 75, z.3, s. 351-383.
 • Taylor Z., 2003, Feminist geography in practice. Research and methods. Red. P. Moss, Oxford-Malden, Mass. 2002, Przegl. Geogr., 75, z.3, s. 479-483.
 • Taylor Z., 2003, The contraction of the railway network in Poland, 1911-2002, Geogr. Casop., 55, z.4, s. 281-307.
 • Taylor Z., 2003, Accessibility to facilities versus daily mobility of rural dwellers: the case of Poland, [w:] Ed. G. Higgs, Rural services and social exclusion, European Research in Regional Science, 12, Pion Ltd, London, , s. 95-125.
 • Taylor Z., 2002, Zmiany w polskiej polityce transportowej ostatnich lat, [w:] Red. Jan Wendt, Wybrane zagadnienia geografii transportu, Wydaw. Carta Blanca, Szczecin, , s. 72-83.
 • Taylor Z., 2001, Retail restructuring in the Polish transitional economy, Tijd. Econ. Soc. Geogr., 92, nr 2, s. 185-201.
 • Taylor Z., 2000, Geografia transportu i jej wkład do teorii geografii: próba oceny, Przegl. Geogr., 72, z.4, s. 491-508.
 • Taylor Z., 2000, Changes in transportation in Poland, [w:] Ed. Koji Kobayashi, Hiroshi Sasaki, Kazuki Mori, Masahiro Kagami, Mitsuru Yamamoto, Satoshi Nakagawa, Masaaki Kureha, Central Europe after the "East European Revolution" - challenges in the former East Germany, Poland, Czechia, Slovakia and Hungary, Ninomiya-Shoten Co. Ltd., Tokyo, , s. 129-141.
 • Taylor Z., 1999, Polish transport sector: changes in the 1990's, [w:] Ed. Koji Kobayashi, Market economy and changing regional structures: the case of Central Europe (the former East Germany, Poland, Czech, Slovak and Hungary), [b.w.], [B.m.], , s. 260-279.
 • Taylor Z., 1999, Geography of transportation. E.J.Taaffe, H.L.Gauthier, M.E.O'Kelly, Upper Saddle River, 1996, Przegl. Geogr., 71, nr 4, s. 476-478.
 • Taylor Z., 1998, Transport systems, policy and planning: a geographical approach. R.S. Tolley, B.J. Turton. Harlow 1995, Przegl. Geogr., 70, z.3/4, s. 354-357.
 • Taylor Z., 1998, Transport. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król. Warszawa 1997, Przegl. Geogr., 70, z.3/4, s. 357-359.
 • Taylor Z., 1998, Współczesne problemy polityki transportowej. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król. Warszawa 1997, Przegl. Geogr., 70, z.3/4, s. 359-362.
 • Taylor Z., 1998, Public transport policy in Poland: what it is and what it should be, [w:] Ed. Angelo Besana, Urban and regional development in Italy (settlement and geo-economics in mountain regions) and in Poland (in the time of transformation). 8th Italian-Polish Seminar of Geography. Trento, 22-26 September 1997, Edizioni Colibri, Trento, , s. 275-289.
 • Taylor Z., 1998, Możliwości poprawy dostępności usług w obszarach wiejskich, Przegl. Geogr., 70, z.1/2, s. 47-68.
 • Taylor Z., 1998, Polish transport policy: An evaluation of the 1994/5 White Paper, J. Transp. Geogr., 6, nr 3, s. 227-236.
 • Taylor Z., 1998, Procesy towarzyszące transformacji systemów transportowych, Prace Komis. Geogr. Komunik. PTG, 4, s. 5-34.
 • Taylor Z., 1997, Polska polityka transportowa: jaka jest, a jaka być powinna, Prace Komis. Geogr. Komunik. PTG, 3, s. 5-27.
 • Taylor Z., 1997, Przebieg autostrady A2 a system drogowy aglomeracji warszawskiej, [w:] Red. Andrzej Stasiak, Konflikty wokół przebiegu autostrad w Polsce. Przypadek aglomeracji warszawskiej, Biuletyn, 179, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, , s. 89-109.
 • Taylor Z., 1997, Dostępność miejsc pracy, nauki i usług w obszarach wiejskich jako przedmiot badań geografii społeczno-ekonomicznej - próba analizy krytycznej, Przegl. Geogr., 69, z.3/4, s. 261-283.
 • Taylor Z., 1997, Women and access in rural areas. P. Chapman, S. Lloyd (ed.), Przegl. Geogr., 69, z.3/4, s. 376-378.
 • Taylor Z., 1997, Polish transport policy: What it is and what it should be, Occasional Paper No.17, Occasional Paper of Department of Geography, Saitama University, 17, Department of Geography. Faculty of Education, Saitama University, Urawa, , s. 23-36.
 • Taylor Z., 1995, The evaluation of accessibility levels in rural areas: the case of Poland, [w:] Ed. Toshio Nohara, Nobuo Akasaka, The roles of metropolitan urban areas in the high-consumption society and other geographical issues of contemporary Japan and Poland. Proceedings of the 3rd Japanese-Polish Geographical Seminar. Nagoya, Japan, November 1994, [b.w.], Nagoya, , s. 87-114.
 • Taylor Z., 1994, Nowe czasopismo geograficzne - Journal of Transport Geography, Przegl. Geogr., 66, z.1/2, s. 151-157.
 • Taylor Z., 1989, Contemporary trends in the Polish transport system, Geographia Polonica, 56, s. 179-194.
 • Taylor Z., 1985, Contemporary British human geography: a Polish view, Geographia Polonica, 51, s. 9-18.
 • Taylor Z., 1984, The diffusion of railway network in Poland as a space-time process, Geographia Polonica, 50, s. 75-88.
 • Taylor Z., 1980, Origin and problems of social transport geography, Geographia Polonica, 43, s. 259-268.
 • Taylor Z., 1976, Accessibility of urban transport systems. The case of Poznań city, Geographia Polonica, 33 2, s. 121-142.

Abstracts, reviews, notes

 • Taylor Z. (rec.), 2019, D.R. Montello (red.) - Handbook of Behavioral and Cognitive Geography. Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA, 2018, VIII + 419 s., Przegląd Geograficzny, 91, 2, s. 136-139.
 • Taylor Z., 2018, Od redaktora, Przegląd Geograficzny, 90, 1, s. 5-6.
 • Taylor Z., 2018, Od redaktora, Przegląd Geograficzny, 90, 4, s. 525-529.
 • Taylor Z. (rec.), 2018, C.Turner, D.Johnson - Global Infrastructure Networks. The Trans-national Strategy and Policy Interface, Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA 2017; Vii+234s, Przegląd Geograficzny, 90, 2, s. 361-363.
 • Taylor Z. (rec.), 2018, I.Hay - How to Be an Academic Superhero. Establishing and Sustaining a Successful Carrier in the Social Sciences, Arts and Humanities, Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA 2017; Vii+245s, Przegląd Geograficzny, 90, 2, s. 357-360.
 • Taylor Z. (rec.), 2017, B.P.Y.Loo, C.Comtois (red.), Sustainable Railway Futures. Issues and Challenges, Ashgate, Farnham, Surrey, England - Burlington, VE, USA 2015, Przegląd Geograficzny, 89, 4, s. 641-643.
 • Taylor Z. (rec.), 2017, Ch. Karlsson, M. Andersson, T. Norman (red.) - Handbook of Research Methods and Applications in Economic Geography, Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA 2016, Przegląd Geograficzny, 89, 2, s. 339-341.
 • Taylor Z. (rec.), 2017, G.Lohmann, A.Panosso Netto (red.), Tourism Theory. Concepts, Models and Systems, CABI, Wallingford, Oxfordshire, UK - Boston, MA, USA 2017, Przegląd Geograficzny, 89, 4, s. 643-646.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2017, Foreign Direct Investments in non-urban public transport In Visegrad Group (V4) countries, Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., Warsaw, , s. 54.
 • Taylor Z. (rec.), 2016, J. Kizielewicz, I. Urbanyi-Popiołek – Rynek usług morskiej żeglugi wycieczkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, 232 s, Przegląd Geograficzny, 88, 2, s. 273-275.
 • Taylor Z. (rec.), 2016, M.C.J. Bliemer, C.Mulley, C.J.Montou (red.), Handbook on Transport and Urban Planning in the Developed World, Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA 2016, Przegląd Geograficzny, 88, 4, s. 553-556.
 • Taylor Z. (rec.), 2016, K.T.Guers, R.Patuelli, T.P.Dentinho (red.), Accessibility, Equity and Efficiency. Challenges for Transport and Public Services, Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA 2016, Przegląd Geograficzny, 88, 4, s. 556-558.
 • Taylor Z., 2014, [Głos w dyskusji], [w:] Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski, Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie. Ocena krytyczna, Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii, 8, Wydaw. UŁ, Łódź, , s. 47, 54-56, 165.
 • Taylor Z. (rec.), 2014, W. Paul Vogt, Dianne C. Gardner, Lynne M. Haeffele, When to use what research design, The Guilford Press, New York-London 2012, 378 s, Journal of Transport Geography, 34, s. 303-304.
 • Taylor Z., 2013, Transport geography in Poland, Journal of Transport Geography, 32, s. 105-106.
 • Taylor Z., 2012, Foreign direct investment (FDI) in large scale transport infrastructure: the case of Poland, [w:] Red. Juliane Bendig, Carsten Butsch, Martin Gnyp, Holger Kretschmer, Nora Tilly, 32nd International Geographical Congress Book of Abstracts, IGU, Cologne, , s. 489.
 • Taylor Z. (rec.), 2012, Economic Geographies of Globalisation. A Short Introduction. M.Sokol, Edward Elgar, Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA 2011, Przegląd Geograficzny, 84, 4, s. 660-662.
 • Taylor Z., 2011, Głos w dyskusji podczas VI Forum Geografów Polskich w Krakowie, [w:] Red. Zbigniew Długosz, Tomasz Rachwał, Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków, , s. 138.
 • Taylor Z., 2011, Dyskusja, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Wiesław Maik, Robert Brudnicki, Geografia wobec problemów współczesności. Funkcje poznawcze i praktyczne geografii, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, , s. 111-112.
 • Taylor Z., 2011, Key concepts in economic geography. Y. Aoyama, J.T. Murphy, S. Hanson. London etc. 2010, Przegl. Geogr., 83, z.2, s. 281-284.
 • Taylor Z., 2011, Integrated transport: from policy to practice. Eds. Moshe Givoni, David Banister. London & New York, 2010, J. Transp. Geogr., 19, s. 1001-1002.
 • Taylor Z., 2010, Gendered mobilities. T. Priya Uteng, T. Cresswell, Aldesrshot, Hampshire, England - Burlington, VE, USA 2008, Przegl. Geogr., 82, z.2, s. 295-299.
 • Taylor Z., 2009, Japanese investment in the world economy. A study of strategic themes in the internationalisation of Japanese industry. R.S. Farrell. Cheltenham, UK, - Northampton, MA, USA 2008, Przegl. Geogr., 81, z.2, s. 283-287.
 • Taylor Z., 2009, On the monograph in Polish human geography [materiał dyskusyjny], Progress Human Geogr., 33, nr 1, s. 109-111.
 • Taylor Z., 2009, The future of intermodal freight transport. Operations, design and policy. Red. R. Konings, H. Priemus, P. Nijkamp. Cheltenham, UK, - Northampton, MA, USA 2008, Przegl. Geogr., 81, z.4, s. 591-593.
 • Taylor Z., 2009, North American freight transportation. The road to security and prosperity. M.R. Brooks. Cheltenham, UK, - Northampton, MA, USA 2008, Przegl. Geogr., 81, z.2, s. 287-289.
 • Taylor Z., 2008, Institutions and sustainable transport: regulatory reform in advanced economies. Ed. P. Rietveld, R.R. Stough. Cheltencham, UK - Northampton MA, USA, 2007, Przegl. Geogr., 80, z.4, s. 595-599.
 • Taylor Z., 2008, Cycling and society. Ed. D.Horton, P.Rosen, P.Cox. Aldershot, Hampshire, England - Burlington, VT, USA, 2007, Przegl. Geogr., 80, z.4, s. 604-606.
 • Taylor Z., 2008, Achieving sustainable mobility. Everyday and leisure-time travel in the EU. E. Holden. Aldershot, Hamsphire, England - Burlington, VT, USA, 2007, Przegl. Geogr., 80, z.4, s. 600-604.
 • Taylor Z., 2008, Geographical imagination and the authority of images. D. Cosgrove. Stuttgart 2006. The European geographical imagination. M. Hefferman. Stuttgart 2007, Przegl. Geogr., 80, z.2, s. 311-316.
 • Taylor Z., 2008, Foreign direct investment in Europe. A changing landscape. Ed. K. Liebscher, J. Christl, P. Mooslechner, D. Ritzberger-Gruenwald. Cheltencham, UK - Northampton MA, USA, 2007, Przegl. Geogr., 80, z.4, s. 591-595.
 • Taylor Z., 2008, Understanding contemporary Ireland. Red. B. Bartley, R. Kitchin. London-Dublin-Ann Arbor, MI, 2007, Przegl. Geogr., 80, z.2, s. 301-303.
 • Taylor Z., 2008, Emotional geographies. Red. J. Davidson, L. Bondi, M. Smith. Aldershot, Hampshire, England-Burlington, VE, 2007, Przegl. Geogr., 80, z.2, s. 306-311.
 • Taylor Z., 2007, New Directions in Economic Geography. Red. B.Fingleton. Cheltencham, Northampton 2007, Przegl. Geogr., 79, z.1, s. 165-170.
 • Taylor Z., 2006, Principles of transport economics. E.Quinet, R.Vickerman. Cheltenham 2004, Przegl. Geogr., 78, z.4, s. 595-598.
 • Taylor Z., 2006, The Geography of urban transportation, 3rd edn. Eds. Susan Hanson, Genevieve Giuliano. New York 2004, Transport Rev., 26, nr 6, s. 769-771.
 • Taylor Z., 2006, The Geography of urban transportation. S. Hanson, G. Giuliano, New York-London 2004, Przegl. Geogr., 78, z.2, s. 285-287.
 • Taylor Z., 2004, A new deal for transport? The UK's struggle with the Sustainable Transport Agenda. Ed. I. Docherty, J. Shaw. Malden-Oxford-Carlton 2003, Przegl. Geogr., 76, z.2, s. 238-242.
 • Taylor Z., 2004, Transportation: A geographical analysis. W.R. Black. New York-London 2003, Przegl. Geogr., 76, z.2, s. 235-238.
 • Taylor Z., 2003, Conducting research in human geography: theory, methodology and practice. R. Kitchin, N.J. Tate, Harlow 2000. Methods in human geography: a guide for students doing research projects. Eds. R. Flowerdew, D. Martin, Harlow 1997, Przegl. Geogr., 75, z.3, s. 483-486.
 • Taylor Z., 2001, Network developments in economic spatial systems: new perspectives. A.Reggiani, D.Fabbri (eds.). Aldershot 1999, J. Transport Geogr., 9, nr 2, s. 162-163.
 • Taylor Z., 2001, Dissident geographies. An introduction to radical ideas and practice. A.Blunt, J.Wills. Harlow 2000, Przegl. Geogr., 73, z.4, s. 565-569.
 • Taylor Z., 2001, A history of Japanese railways 1872-1999. E.Aoki, M.Imashiro, S.Kato, Y.Wakuda. Tokyo 2000, J. Transport Geogr., 9, nr 2, s. 161-162.
 • Taylor Z., 2001, Modern transport geography. Ed. B.Hoyle, R.Knowles. 2nd ed. Chichester 1998, Econ. Geogr., 77, nr 1, s. 93-94.
 • Taylor Z., 2000, Methods and techniques in human geography. G.M.Robinson. Chichester 1998, Przegl. Geogr., 72, z.4, s. 512-514.
 • Taylor Z., 2000, Polish transport sector: changes in the 1990s, Geogr. Rev. Japan, 73 B, nr 2, s. 27.
 • Taylor Z., 2000, Accessibility to facilities versus daily mobility of rural dwellers, Annual Report, s. 70-72.
 • Taylor Z., 2000, A history of Japanese railways 1872-1999. E.Aoki, M.Imashiro, S.Kato, Y.Wakuda. Tokyo 2000, Przegl. Geogr., 72, z.4, s. 517-519.
 • Taylor Z., 2000, Rozwój systemu transportowego Polski w warunkach integracji europejskiej. W.M.Grudzewski, I.Hejduk. Warszawa 1998, Przegl. Geogr., 72, z.1/2, s. 127-129.
 • Taylor Z., 2000, Polish transport sector: changes in 1990's, Market economy and changing regional structures in the case of central Europe. Symposium of the 57th Congress of the Association of Japanese Geographers, Waseda University, 28 March 2000, Waseda University, Tokyo, , s. 9-10.
 • Taylor Z., 2000, Modern transport geography. B.Hoyle, R.Knowles (ed.). Chichester 1998, Przegl. Geogr., 72, z.1/2, s. 125-127.
 • Taylor Z., 1996, Rozwój sieci kolejowej w Polsce. T. Lijewski, S. Koziarski. Warszawa 1995, Przegl. Geogr., 68, z.1/2, s. 243-245.
 • Taylor Z., 1995, Mapa Polski 3.1: 2 dyskietki 3,5" HD + instrukcja 7 s. Cartall. Łódź 1994, Przegl. Geogr., 67, z.3/4, s. 391-392.
 • Taylor Z., 1995, Traffic congestion: is there a way out? J. Whitelegg (red.). Hawes 1992, Przegl. Geogr., 67, z.1/2, s. 167-169.
 • Taylor Z., 1995, Polska. Atlas samochodowy 1:300.000. Warszawa, 1993/94, Przegl. Geogr., 67, z.1/2, s. 170-172.
 • Taylor Z., 1994, Modern transport geography. Red. B.S. Hoyle, R.D. Knowles, London 1992, Czas. Geogr., 65, z.3/4, s. 400-402.
 • Taylor Z., 1994, O nowy dział Przeglądu Geograficznego, Przegl. Geogr., 66, z.1/2, s. 195-196.
 • Taylor Z., 1994, Mapa Polski 2.0. Sophonias Cartesco. Łódź 1993, Przegl. Geogr., 66, z.1/2, s. 221-222.

Documentation studies

 • Taylor Z., 2018, Wyróżnienie, Przegląd Geograficzny, 90, 1, s. 168.
 • Taylor Z., 2011, Teofil Lijewski, 1930-2010, Transport Rev., 31, nr 3, s. 291-292.
 • Taylor Z., 2011, Teofil Lijewski (1930-2010), Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG, 18, s. 7-10.
 • Taylor Z., 2011, Teofil Lijewski (1930-2010), Przegl. Geogr., 83, z.2, s. 295-298.
 • Taylor Z., 2010, Od redaktora, Przegl. Geogr., 82, z.2, s. 156-158.
 • Taylor Z., 2008, Jubileuszowy 80. tom Przeglądu Geograficznego, Przegl. Geogr., 80, z.1, s. 5-8.
 • Potrykowska A., Taylor Z., 2006, Marek Potrykowski (1944-2005), Przegl. Geogr., 78, z.4, s. 601-607.
 • Taylor Z., 2006, Marek Potrykowski (1944-2005), Czas. Geogr., 77, z.3, s. 241-244.
 • Taylor Z., 2006, Wykłady Hettnerowskie na Wydziale Geografii Uniwersytetu w Heidelbergu, Przegl. Geogr., 78, z.4, s. 575-584.
 • Taylor Z., 2003, [Sześćdziesięciolecie] 60-lecie Instytut Geografii Słowackiej Akademii Nauk, Smolenice, 23-25 IV 2003 r, Przegl. Geogr., 75, z.3, s. 501-504.
 • Taylor Z., 2001, Od redaktora, Przegl. Geogr., 73, z.3, s. 251.
 • Taylor Z., 2001, Jubileusz Profesora Teofila Lijewskiego, Przegl. Geogr., 73, z.1-2, s. 197-200.
 • Taylor Z., 1999, IV japońsko-polskie seminarium geograficzne, Wierzba, 13-19 IX 1999 r, Przegl. Geogr., 71, nr 4, s. 492-495.
 • Taylor Z., 1999, [Czterdziestopięciolecie] 45-lecie pracy naukowej Profesora Teofila Lijewskiego, Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG, 5, s. 7-10.
 • Taylor Z., 1996, Wyróżnienia, Przegl. Geogr., 68, z.3/4, s. 566.
 • Taylor Z., 1995, Współczesna Japonia z perspektywy III japońsko-polskiego seminarium ekonomicznogeograficznego, Przegl. Geogr., 67, z.3/4, s. 377-386.
 • Taylor Z., 2006, [1 hasło], [w:] Red. nauk. Andrzej Czerny, Mirosława Czerny, Geografia. Encyklopedia szkolna WSiP, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa,