IGSO PAS > Science > Projekt

Reakcja ekosystemów na gwałtowne i ekstremalne zdarzenia w przeszłości - w świetle wyników analiz paleoekologicznych

Date: -

Supervisor: Michał Słowiński

Contractors: Monika Czajkowska, Agnieszka Gruszczyńska, Agnieszka Halaś, Stefan Lauterbach, Dominika Łuców, Tomasz Polkowski, Michał Słowiński, Krzysztof Szewczyk, Izabela Zawiska

No.: A.5

Cel ogólny: Wykorzystanie podejście interdyscyplinarne w długoterminowych reakcjach ekosystemów w różnych skalach przestrzennych i czasowych na zakłócenia środowiska (pożary, zmiany hydroklimatyczne i antropopresje).

Cele szczegółowe:

  • Paleoekologia minionych krajobrazów (oporność, czułość oraz ich elastyczność w czasie i przestrzeni);
  • Integracja badań paleoekologicznych, długoterminowych danych monitoringowych i eksperymentalnych w celu rozwijaniu bioindykatorów – (cross validatation proxy);
  • Zmiany reżimu pożarowego w różnych strefach klimatycznych;
  • Rekonstrukcja reakcja ekosystemów na gwałtowne i ekstremalne zdarzenia;
  • Antropopresja a ekosystemy wodno-błotne.

Go back