IGSO PAS > Science > Projekt

International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic

Date: -

Supervisor in IGSO PAS: Margareta Johansson

Contractors: Stanisław Kędzia, Zofia Nowicka, Zofia Rączkowska

Acronym: INTERACT
Program: Horyzont 2020
Leading partner: Lund University
Foreign partner: -University of Lund - University of Sheffield, - University of Copenhagen, - University of Oulu, - Aarhus University, - CLU srl, - Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, - Norwegian Polar Institute, - Natural Environment Research Council
Orderer institution: H2020-INFRAIA-2016-1
No.: 730938

Projekt tworzy sieć terenowych stacji badawczych położonych w obszarach arktycznych i alpejskich na półkuli północnej.  Sieć stanowi platformę do koordynowania badań, monitoringu i logistyki, poprzez dzielenie doświadczeń i utworzenie sieci infrastuktur dla badaczy środowiska przyrodniczego. Umożliwia naukowcom poszerzenie doświadzceń badawczych, przez współpracę naukową z pracownikami Stacji.

Głównym celem sieci jest stworzenie warunków do monitoringu i badań środowiska przyrodniczego  w celu podniesienia możliwości identyfikowania, zrozumienia, przewidywania i reagowania na wpływy różnorakich zmian środowiskowych na warunki środowiska przyrodniczego i użytkowanie ziemi w otoczeniu stacji włączonych do sieci INTERACT.  

Go back