IGSO PAS > Science > Projekt

ESPON Territorial Scenarios for the Baltic Sea Region (BT 2050)

Date: -

Supervisor in IGSO PAS: Tomasz Komornicki

Contractors: Aleksandra Deręgowska, Tomasz Komornicki, Piotr Rosik, Rafał Wiśniewski

Acronym: BSR 2050
Program: ESPON
Leading partner: Instytut Geopgrafii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Foreign partner: Nordregio (Szwecja), Spiekermann&Wegenerer (Niemcy), Spatial Forsight (Luksemburg)
Orderer institution: ESPON

Projekt dotyczacy scenariuszy rozwoju makroregionu Morza Bałtyckiego w perspektywie roku 2050. Targeted Analysis zamówiony w ESPON przez VASAB. Instytut pełnił role Lead Partnera. Kierownictywo z ramienia Instytutu: Jacek Zaucha; Tomasz Komornicki

Projekt wstrzymany przez zamawiającego 16 października 2017

Go back