IGSO PAS > Science > Projekt

International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic — INTERACT (‘action’),

Date: -

Supervisor in IGSO PAS: Zofia Rączkowska

Contractors: Stanisław Kędzia, Zofia Nowicka, Krystyna Łącka

Acronym: INTERACT
Program: Horizon-2020
Leading partner: Lund Univeristy
Foreign partner: 64 partnerów
Orderer institution: Eurpean Commission
No.: 871120

Projekt INTERACT nr 871120 (INTERACT III) jest odpowiedzią na wyzwania związane z zmianami środowiska przyrodniczego w ostatnim okresie. Projekt INTERACT nr 871120 (INTERACT III) jest odpowiedzią na wyzwania związane z zmianami środowiska przyrodniczego w ostatnim okresie.  Ocieplenie klimatu w Arktyce cechujące się ponad dwukrotnie wyższymi wskaźnikami niż globalne oraz związane z tym zjawiska ekstremalne powodują duże zmiany w ekosystemach i szkody społeczno-gospodarcze w Arktyce, ale także w niższych szerokościach geograficznych. Rozpoznanie oraz przewidywanie tych zmian wymaga wspólnych  międzynarodowych badań i monitorowania. Ponadto należy zmienić nastawienie na całym świecie poprzez działania informacyjne tak by następne pokolenie było przygotowane do życia w zmienionych warunkach. Dlatego projekt w dużej części jest ukierunkowany na działania informacyjne i edukacyjne społeczeństw zamieszkujących Arktykę jak inne obszary globu.

Projekt ma celu wprowadzenie innowacji w panarktycznej sieci 86 stacji badawczych w 16 krajach północnej półkuli utworzonej i skonsolidowanej w ramach poprzednich projektów o tej samej nazwie finansowanych w ramach EU FP7 (INTERACT) i EU-H2020 (INTERACT II), rozwijanej już od 19 lat. Sieć stacji obejmuje swym zasięgiem cały obszar Arktyki oraz wiele sąsiadujących obszarów położonych w strefie lasu i alpejskich. Stacje reprezentują i udostępniają do badań oraz monitoringu. całe spectrum środowisk od tajgi na południu po pokryte lądolodem wnętrze Grenlandii, a także ważne tzw. strefy przejściowe między nimi, np. tajga-tundra. Badania prowadzone w tych stacjach i przez goszczących w nich naukowców dotyczą głównie zmiany klimatu i zmian ekosystemów, ale obejmują również wiele innych dyscyplin, np. glaciologię, badania wieloletniej zmarzliny, co umożliwia szerszy kontekst interpretacji zmian ekosystemów. Ponieważ wiele stacji znajduje się w obszarach zamieszkałych przez lokalne lub rdzenne społeczności, działania w ramach projektu INTERACT przyczyniają się do rozwiązywania ich problemów społecznych oraz dążą wraz z nimi do opracowania i rozszerzenia programów monitorowania. Zwłaszcza że  w wyniku ocieplenia klimatu Arktyka może w przyszłości być zasiedlona i użytkowana gospodarczo.

Innowacje są wprowadzane w celu zapewnienia w pełni zintegrowanej, zaawansowanej infrastruktury, która jest w stanie w znaczący sposób sprostać głównym wyzwaniom społecznym i zapewnić usługi dla 155 sieci globalnych i regionalnych. Ponadto do udziału w ograniczaniu skutków zmian środowiskowych zagrażających ekosystemom i społeczeństwu, przy jednoczesnym maksymalizowaniu możliwości wynikających z nowych technologii, będą wykorzystane wiodące światowe organizacje zajmujące się środowiskiem np. EPB (European Polar Board) oraz przedsiębiorstwa np. BBC,  przyciągnięte do projektu jego światową renomą.

Projekt realizuje konsorcjum 64 partnerów przez okres 48 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2020 roku. Jego liderem jest Lund University, a koordynatorem dr Margareta Johanson.

Stacja Badawcza im. Marii i Mieczysława Kłapów Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na Hali Gąsienicowej w Tatrach jest włączona do sieci jako członek zaawansowanej infrastruktury. 

 

Go back