IGSO PAS > Science > Projekt

Hyperspectral Remote Sensing for Mountain Ecosystems

Date: -

Supervisor: dr hab. Bogdan Zagajewski UW

Contractors: Anna Kozłowska

Acronym: HyMountEcos
Orderer institution: European Facility For Airborne Research Transnational Access (EUFAR TA)

Celem projektu jest ocena możliwości zastosowania metod hiperspektralnych w monitoringu ekosystemów górskich. Badania prowadzone są w polskiej i czeskiej części Karkonoszy. W projekcie uczestnictniczą polskie i czeskie instytucje naukowe, zobrazowanie lotnicze APEX wykonane jest przez Niemiecką Agencję Kosmiczną (DLR) oraz belgijskie VITO. W ramach tego projektu planowane jest pozyskanie lotniczych, hiperspektralnych obrazów APEX polskiej i czeskiej części Karkonoszy, następnie na ich podstawie opracowanie algorytmów przetwarzania danych hiperspektralnych i ich aplikacji do badania środowiska Karkonoszy.

Go back