IGSO PAS > Science > Projekt

Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej

Date: -

Supervisor: Wojciech Szymalski

Contractors: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Jakub Kosowski, Magdalena Kuchcik, Paweł Milewski, Jakub Szmyd

Orderer institution: Instytut na rzecz Ekorozwoju
Official Web Site

W świetle postępujacych zmian kliamtu potrzebne są pilne działania na rzecz adaptacji obszarów miejskich do zmian klimatu globalnego. Obecnie przewiduje się, że zmiany klimatu będą postępować, co stawia przed miastami znaczne wyzwania. Nasilające się ekstrema pogodowe będą w szczególności objawiać się falami ciepła, powodziami, suszami, huraganowymi wiatrami coraz silniejszymi co do skali i coraz częstszymi.

Celem projektu jest zredukowanie negatywnych skutków zmian klimatu dla ekosystemu Warszawy i rozpoczęcie działań adaptacyjnych w innych metropoliach w Polsce.

W ramach projektu pracownicy IGiPZ PAN wykonali:

- opracowanie koncepcji prac nad przygotowaniem mapy klimatycznej dla miasta Warszawy;

 - analizę warunków termicznych w Warszawie w latach 2008-2014 oraz analizę opadów atmosferycznych na podstawie wyników automatycznej sieci pomiarowej;

- mapy rozkładu opadów atmosferycznych oraz wybranych charakterystyk termicznych w Warszawie;

- komentarz do map i analiz w ramach opracowania mapy klimatycznej dla miasta Warszawy (26 s.)

Go back