IGSO PAS > Science > Projekt

Analiza planowania przestrzennego w Polsce i na Ukrainie w kontekście dostosowania do europejskich standardów rozwoju

Date: -

Supervisor in IGSO PAS: Marek Degórski

Contractors: Marek Degórski, Tomasz Komornicki

Leading partner: IGiPZ PAN
Foreign partner: Instytut Geografii, Narodowa Akademia Ukrainy

Projekt realizowany jest przez IGiPZ PAN oraz Instytut Geografii Narodowej Akademii Ukrainy. Celem projektu są badania porównawcze z zakresu realizacji polityki ekologicznej, przestrzennej i spójności w Polsce i na Ukrainie w kontekście rozwiązań wspólnotowych.

Go back