IGSO PAS > Science > Projekt

Społeczno-ekonomiczna wrażliwość i odporność regionów w Polsce i Słowacji

Date: -

Supervisor in IGSO PAS: Tomasz Komornicki

Contractors: Denis Cerić, Konrad Czapiewski, Sławomir Goliszek, Tomasz Komornicki, Mariusz Kowalski, Piotr Rosik, Barbara Szejgiec-Kolenda, Rafał Wiśniewski

Celem projektu jest identyfikacja i badanie zagrożeń związanych z procesami społeczno-ekonomicznymi oraz z ich wpływem na (w skali regionalnej i krajowej) na jakość i poziom życia i rozwój ekonomiczny. Zadanie będzie realizowane poprzez stworzenie sytstemu wskaźników, napierw związanych z sytuacja społeczną, gospodarczą i srodowiskową, a potem z oceną zagrożeń i odporności. Zostana stym samym tworzone narzędzia dla analizy regionalnej wymienionych zagadnień.

Partner zagraniczny: Institute of Geography SAS

Publications

Books, reports

Go back