IGSO PAS > Science > Projekt

Diversification and gentrification in urban areas. A confrontative analysis.

Date: -

Supervisor in IGSO PAS: Ewa Korcelli-Olejniczak

Contractors: Ewa Korcelli-Olejniczak, Filip Piotrowski

Orderer institution: IG IPZ PAN/ GEOGRAPHICAL INSTITUTE, RESEARCH CENTRE FOR ASTONOMY AND EARTH SCIENCES, HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
No.: WZ-082-2/17

Projekt dotyczy równorodności społecznej i gentryfikacji w Warszawie i Budapeszcie - czynników, źródeł oraz konsekwencji tych zjawisk dla rozwoju miast.

Go back