IGSO PAS > Science > Projekt

Wpływ ekstremalnych opadów i działalności człowieka na właściwości gleb i zasoby wodne NE Indii (etap II)

Date: -

Supervisor in IGSO PAS: Paweł Prokop

Contractors: Anna Bucała-Hrabia, Paweł Prokop, Zofia Rączkowska, Łukasz Wiejaczka, Eliza Płaczkowska

(project inny)

W drugiej połowie XX w. szybki wzrost zaludnienia spowodował rozwój gospodarki rolnej i sieci osadniczej w północno-wschodnich Indiach. Doprowadziło to do przyspieszenia erozji gleb i wzmożonej presji na zasoby wodne Wyżyny Meghalaya. W regionie tym o najwyższych na świecie rocznych opadach, większość mieszkańców zatrudniona jest w rolnictwie. Celem projektu jest określenie wpływu działalności człowieka na właściwości gleb i skład chemiczny wód płynących w małych zlewniach położonych w centralnej części Wyżyny Meghalaya.

Publications

Articles

Chapters

Go back