IGSO PAS > Science > Projekt

Wpływ czynników antropogenicznych na rzeki odwadniające brzeg i przedpole Darjeelińskich Himalajów

Date: -

Supervisor in IGSO PAS: Paweł Prokop

Contractors: Anna Bucała-Hrabia, Paweł Prokop, Zofia Rączkowska, Łukasz Wiejaczka, Eliza Płaczkowska

(project inny)

Rozwój plantacji herbaty w Darjeelińskich Himalajach i na ich przedpolu od połowy XIX w. zainicjował ekonomiczny rozwój regionu prowadzący do wylesienia i migracji ludności. Zmiany użytkowania ziemi przyspieszyły erozję i transfer materiału z gór na przedpole. Budowa zapór na większych rzekach dodatkowo zaburzyła obieg wody i osadów. Antropogeniczna działalność prowadzi do erozji brzegów rzek, poszerzania i zmiany biegu koryt rzecznych, agradacji na przedpolu i zwiększenia cześtości powodzi.

Celem projektu jest prześledzenie wylesienia i wzrostu zaludnienia zainicjowanego zakładaniem planatcji herbaty na transformację koryt rzek na brzegu i przedpolu Darjellinskich Himalajów. Badani będą prowadzeno w dorzeczu Tisty, największego prawobrzeżnego dopływu Brahmaputry. Przeprowadzone zostaną badania nad erozją z użyciem modelu RUSLE w wybranej zlweni eksperymentalnej oraz kartowanie geomorfologiczne rozwoju wąwozów. 

Publications

Articles

Articles, chapters, papers and others

Go back