IGSO PAS > Science > Projekt

Interregional relations in Europe ESPON

Date: -

Supervisor in IGSO PAS: Tomasz Komornicki

Contractors: Denis Cerić, Konrad Czapiewski, Patryk Duma, Sławomir Goliszek, Tomasz Komornicki, Marcin Mazur, Wojciech Pomianowski, Piotr Rosik, Barbara Szejgiec-Kolenda, Rafał Wiśniewski, Julia Wójcik

Acronym: ESPON IRiE
Program: ESPON
Leading partner: Navarra de Suelo Y Vivienda (NASUVINSA), ES
Foreign partner: Asociación Centro de Predicción Económica (CEPREDE), ES Spiekermann & Wegener, Stadt- und Regionalforschung (S&W), DE Delft University of Technology, NL University of Eastern Finland (UEF), FI University of Thessaly (UTH) Research Committee, EL
Orderer institution: ESPON
Official Web Site

Współzależności między krajami europejskimi są dobrze znane i udokumentowane, ale nie dotyczy to stosunków między regionami europejskimi. Nowy projekt ESPON – Stosunki międzyregionalne w Europie (Interregional Relations in Europe) ma na celu dostarczenie nowego zrozumienia współzależności między gospodarkami Europy na poziomie regionalnym. Aby osiągnąć ten cel, w badaniach zostaną wykorzystane innowacyjne metody przezwyciężenia ograniczeń danych dotyczących międzyregionalnych powiązań i przepływów ludzi, towarów, kapitału, wiedzy i usług. Analiza relacji między regionami pozwoli określić, w jakim stopniu istnienie i intensywność przepływów międzyregionalnych są siłą napędową i/lub barierami dla rozwoju regionalnej konkurencyjności i spójności.

Rezultatem będzie zarówno duży obraz współzależności regionalnych, jak i szczegółowe spostrzeżenia w zależności od różnych zidentyfikowanych sytuacji (np. regiony przygraniczne, regiony najbardziej oddalone, stosunki regionalne w ramach krajów, regiony peryferyjne i centralne). Głównym celem jest zapewnienie nowych ram odniesienia dla wspierania polityki rozwoju regionalnego i informowania o konwergencji regionalnej. Jako przykład powinno to dać regionalnym i krajowym decydentom przydatną wiedzę na temat potencjalnych skutków Europejskiego Zielonego Ładu. Projekt ma również na celu zbadanie wpływu pandemii COVID-19 na stosunki międzyregionalne, a także stopień narażenia regionów europejskich na jej długoterminowe konsekwencje.

Wartość projektu dla IGiPZ pAN to 576000 zł (128 096,37 € - udział IGiPZ PAN; bez uwzględnienia podatku VAT)

Publications

Books, reports

  • Rojano Sheila, Verduras Carlos, Carcedo Julian, Garcia Julian, Almazan Miguel, Perez Santiago, Fernandez Juan, Lopez Nuria, Kallioras Dimitris, Tsiapa Maria, Rasvanis Evagelos, Manetis Panagiotis, Adamakou Maria, Topaloglou Lefteris, Petrakois George, Cardoso Rodrigo, Piskorek Kasia, Spiekermann Klaus, Schwarze Bjorn, Rauhut Daniel, Halme Juha, Kahila Petri, Fritsch Matti, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Wiśniewski Rafał, Szejgiec-Kolenda Barbara, Zabost Marta, Ceric Denis, Czapiewski Konrad, Mazur Marcin, Pomianowski Wojciech: ESPON Interregional Relation in Europe. Interim Report. ESPON, 2021 - 156 s.

Go back