IGSO PAS > Science > Projekt

Sceny miejskie: dynamika kulturowa w rozwoju polskich miast

Date: -

Supervisor: dr Marta Alicja Klekotko

Contractors: Marcin Stępniak

Orderer institution: Narodowe Centrum Nauki
No.: UMO-2011/01/D/HS6/04057

(project SONATA)

Celem przedstawianego projektu jest określenie kierunku i charakteru wpływu kultury i polityki kulturalnej na rozwój polskich miast. Zakłada się, że mechanizmem rozwoju współczesnych miast jest przede wszystkim konsumpcja szeroko rozumianej kultury. Konsumpcja ta przybiera różne formy społeczne, które kształtują przestrzeń miasta i określają dynamikę jego rozwoju. Planowane badania pozwolą określić kierunki oddziaływań między określonymi formami społecznej organizacji konsumpcji, walorami kulturowo-konsumpcyjnymi miejsca i sztuką oraz ich wpływ na rozwój miasta i jakość życia mieszkańców. Opierając się na osiągnięciach współczesnej socjologii miasta (m.in. Florida 2002, 2004, Sassen 2001, Glaeser 2001, Markusen 2004, Dear 2001), projekt proponuje nowe, holistyczne spojrzenie na analizę rozwoju miast, zawarte w nowatorskiej koncepcji SCEN MIEJSKICH (Silver, Clark, Rothfield 2002). Przedstawiany projekt stanowi wynik współpracy z Terry Clarkiem z University of Chicago, który podobne badania prowadzi wspólnie z kilkoma innymi uczonymi z Kanady, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Japonii i Korei. Finansowanie Narodowego Centrum Nauki pozwoli nam przyjąć zaproszenie Clarka i umożliwi udział Polski w tej nieformalnej sieci badawczej i międzynarodowe porównania dynamiki rozwoju polskich miast.

Publications

Chapters

  • Klekotko Marta, Stępniak Marcin, Szklarczyk Dariusz, Kubecka Magdalena: Kulturowy pejzaż polskich miast. Przypadek Warszawy, Krakowa i Katowic. [w]: Wymiary kulturowe polskich miast i miasteczek. Red. Marta Klekotko, Clemente J. Navarro. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015 - s. 161-229.

Go back